Matla A Modimo Ho Fetoheng (65-0911M)

1 Kea leboha Moena. [Moena Williams oya bua -- Mong] Kea leboha -- kea leboha Moena Williams. Kgotsong hoseng hona, metswalle. Ke ... Lena -- ke lelapa la Shakarian, Moena Williams, le Kgaitsedi Williams le bongata ba lona botseba seo. Ke bone seo ponong, tse kabang pedi, kapa tse tharo dilemo pele a kula, pele seo se etsahala.

Mme lemong sefedileng hane rele mona, ke dumela hane ele ka Pherekgong, mane convention, ene ele nakong ela ha moprista yane ane a bolela (Hana lebitso la hae ke mang hape? I forget his name now) ane ale mona. [Emong ore, "Stanley." -- Mong] Stanley, Bishopo Stanley, hotswa mane kerekeng ya Catholic. Lea hopola hane a ntliseditse Bibele, lea tseba, mme o ile are ho nna.

Ene ele ntho ekang seporofeto, "Moradi waka, o fodile." One a tseba hante pono ene e boletse hore akeke a fola. "Mme one atla shwa mahareng a hora ya bobedi le ya boraro hoseng." Hopola seo? Ho ya bobedi kapa ya boraro ...

4 Mme kene nka bolella Demos. Mme leha hole jwalo ke ile ka bolella mangwane wa hae, mane ka phaposing, hantle sebakeng seo. Kare, "Akeke aba betere." Mof. Shakarian kare, "Jwale, bohle baya porofeta."

Kare, "Hantle feela, nka nna yaba ke etsa phoso, ka bonna, empa akeke aba betere."
Ke ile ka bolella bongata ba bona. Mme lemong tse tharo tse fetileng ke ile ka bona ha bopheo botswa ho yena, mme akena betheng. Mme a hoeletsa jwalo ka nna, tjena.

Mme kene nka -- neke sa kgone ho mothola. Mme ka mmona ha ashwa. Mme ke ile ka sheba; hone ho nale seseng, hone ho nale tshupa nako, mme ene ele mahareng a hora ya bobedi le ya boraro."

Mme ka tsela ejwalo bishop are, "Ka tsela ejwalo, mme keta ema ke lete hore seo se etsahale." Ka tsela ejwao seo se ile sa etsahala.

8 Re feela rele maswabi. Ke utlwa kereke e lahlehetswe ke Kgaitse Florence Shakarian ya lokileng. Empa ene ele sebini seseholo; ene ele mosadi ya tletseng ka Moya o Halalelang.

Kene ke nale mme wa hae; mme wa hae ene ele emong batho bao ke ileng ka tseba pele lebopong leka botjhabela, ha mme wa hae ane a fodiswa. Ha ngaka dine dibolela ... One ale -- a idibane a bile a ruruhile. Mme ka tsela ejwalo -- ngaka diile tsa mpolella jwalo, tsare, "Jwale, le rapele ka kgutso ekgolo. Le seke la etsa lerata hohang feela.

Mosadi eo onea eshwa." Mme are, "Hante feela, mongahdi." Mme are ... mme atswella ho mpolella jwalo. Mme, hobaneng, ha nkaba kaba le monyetla wa ho bolela seseng. Ka tsela ejwalo ene ele Moena Demos are ke tswelle ke nyolohe ka ditepise.

11 Ka tsela ejwalo ke ile ka nyoloha. Mme Florence one a kgumame ka mangole fatshe, yaba ngwanana emonyane ya motle, le basadi ba bang jwalo. Mme ra leba hoya morapella, le ho mmolella seo.

Mme one a idibane hape. Mme o ile aetsa jwalo. Mme lemo tse mmalwa kamora, moo o ile ashwa. Mme jwale, Modimo O araba dithapelo.

Mme re tseba seo, re dumela leho ka tseba seo, mme re phela ka yona tsela eo. Ka bonngwe, mme retla fetea ka nqane. Mme ha re ntse rele mona hoseng hona, re kopane le baena ba Christian Business Men's Fellowship, ke lokisetsa ho bua le bona mona, hobane rea tseba hore efeela seo selokela hoka etsahala.

14 Jwale, Kgaitsedi Florence ke mosadi emonyane, lemo tse mashome a mane le bobedi, Moena Williams otswa ho mpolella seo hona jwale le, mme o monyane haholo. Empa pele ho moo -- o tsebile hore o nale malwetse, hobaneng, ke bone pono mme ke bone ditla morao tsa yona. Ebe hoba ka tsela eo feela. Modimo O tseba tseo kaofela, mme yena kaho bona Jesu ka phapusing pele a oroha. Re mpa resa batle ho morapella, hobane rene re se re entse seo haholo. Re batla ho leboha Modimo feela moya oo oneng ole hara rona, seo se ile sa rekgothatsa haholo, jwalo ka Kgaitsedi Shakarian.

Mme re batla ho rapella Moena Demos, Kgaitsedi Rose. Mme hopolang, ba bile le bophelo bo monate matsatsing a bona a hoqetela ... Ke ntate wa hae, mme le kgaitsedi wa hae o matsatsing a hoqetea le yena. Le ... Ebe wena ... Hantle feela ... [Emong o bua le Moena Branham -- Mong] Hanyane, hanyane ... Tlase ho kgwedi tse leshome ... Mme, Kgaitsedi Edna le yena ...

16 Ka tsela ejwalo ke tseba hoka kgothatsa Moena Demos. Kene ke nale ntate, moena, mosadi, le lesea, batsamaya ka matsatsi a lateanang, ka tsela ejwalo ke tseba tsela eo a ikutlwang ka yona hoseng hona.

O tseba feela haole ka hare ho dieta tseo; ebe o tseb ahoka utlwela bohloko. Mme ...
[Seo ke hoka utlwa hantle ho jwang -- Mong] ke entse seo nna ka bonna. Ntshwarele. Ke thitsitse seseng tlase moo ka bonna.

Ka tsela ejwalo -- ke kopa tshwarelo hobane ke entse seo hore seetse lerata, mme kene kesa ikemisetsa ho etsa seo ... Hare emeng ka maoto hare -- haeba leka kgona, haeba hole ... Ha re inamiseng dihlooho tsa rona.

19 Ntate ya Lehodimong, re kopane mona hseng hona hoka O sebeletsa, le ho romela dithoriso ho Jesus Mopholosi wa rona, hore re nale tshepo kamora bophelo bona, re bona ho hloka botsitso ba nako. Mme, Ntate, hoka bona mmele eranthanang ya rona, mme re thabela hobane hare hlole mona ka nako tsohle. O entse tsela ya hoka baleha.

Ntate, re thabela hoseng hona bakeng sa emong ya neng a nale rona mona lemo sefetileng, re bina thoriso tsa Hao: Kgaitsedi Florence Shakarian, jwalo kaha rene re motseba. Mme O ile wa re bolella pele ho moo, ka dilemo, hore sena setla etsahala, hore re seke ra tshoha ha sena seetsahala. Mme rea tseba hore soe O sebolelang ke nnete feela. Ebe Lentswe la Hao lere, "Motho ya tswetsweng ke mosadi, o nale matsatsi a mathata." Rea tseba hore le seo ke nnete le sona, Morena. Rea tseba hore bohle re lokela hoka kena felleng leo. Ka tsela ejwalo rea O leboha ka bophelo ba hae mona fatsheng lena. Mme re dumela ka tumelo, hore jwale, o tswile mahlokong. Mme talente ya hae ya ho bina, le lentswe leo aneng a nale lona, mme moya wa hae o nale Kreste ha jwale ... Hore ha aka kgutla hoseng hona, akase etse kamokgwa omong; otla tswella ho etsa seo hape. Eleng, sefitileng ha jwale; o nae ntate wa hae le mme wa hae ha jwale. Bane ba mmitsa ngwana wa bona, hae. Ka tsela ejwalo -- rea O leboha.

21 Re bile re hloka matshidiso hotswa ho Wena, bakeng sa Moena Shakarian, moena wa rona ya ratehang, ho tseba -- bophelo boo a bophelang, matahata ao a keneng hara ona matsatsing ana, mme o ... Le botsofading ba hae, moriri o fokotseha, mahetla awa, le -- mme a leka hoka dula tshimong ya Modimo, Modimo, mofe matla kajeno. Rea rapela, Modimo, hore Otla fana ka seo. Ho bao baleng ho yena, re rapella emong le emong wa bona.

Mme hake re, Morena, mme hantse re nahana ka sena, re hopola hore retla leba le rona ka tsatsi le leng. Ha resa dutse mmoho, boteng ba Morena Jesu, re lakatsa hore O ntjhafats ehape mehopolo ya rona. Mme ere re etse seo, jwalo kaha ho bile, kapa ho nka seseng hape, rse ahileng ka tlasa Madi A Hae. Fana ka seo, Morena.

23 Jwale, kaha ke leka hoka tlisa Molaetsa ona hoseng hona tlasa maemo ana, ke rapela hore o nthuse, Morena. Mphe matla, hobane ke hloka seo, Morena. Mme ke rapela hore Otla mpha seo. Mme seseng sebolelwe setlang ho O rorisa. Mme haeba hokaba le Lentswe hoseng hona, le sekekng la utlwa sena, mmme ena haebe nako eo bainehelang ho Ya itseng, "Ke Nna Tsela, le Bophelo, le Nnete," esita Morena wa rona Jesu Kreste. Hobane re kopa sena Lebitsong la Jesu Kreste. Amen. (Leka dula fatshe.)

24 [Emong o bua le Moena Branham -- Mong] Moena mona o botsa hore lohle lea utlwa hantle na. O nale dibuela hole mona. Na seo selokile? Na lea utlwa? Phahamisang matsoho a lona. Na lea utlwa? Phahamisang matsoho a lona. Ho lokile.

Ke kopa tshewarelo bakeng sa hore ha rena phapusi ya ho dula hoseng hona. Mme re tshepa hore le keke la ema nako e telele, ele hore feela le kgone ho utlwa Lentswe; Morena Ake A hlomphe palo ya Lentswe la Hae, mme A re nehele mohau wa Hae, bakeng sa ho Mosebeletsa.

26 Jwale, ke boleletswe ke Billy Paul hoseng hona, hoka etsahale hore re bue Sontaha setlang mane Grantway Assembly of God hola Tucson. Haeba ho nale motho wa Tucson, hoka etsahala hore ke lebone bekeng etlang. Ke tlaba mane Grantway Assembly of God Sontaha setlang.

Re satswa botjhabela, ke batlile ke ikgathatsa haholo ka hoja, ka baka la batho bathabeng. Mme ke ile ka kula, hake soka ke ikutlwa hantle le jwale. Ka tsela ejwalo nthapelleng. Mme ...

28 [Emong ore, "Mekunyane e mangata." -- Mong] Oreng? ["Mekunyane e mangata." -- Mong] Moena Carl Williams ka mohopolo wa hae, ke nahana hore o nepile; ha are, "Masamane a mangata." Hake tsebe ka seo, Moena Carl, masamane a mangata.

Ka tsela ejwalo hale batla ho rapella emong hoseng hona, hobaneng, ke -- nka thabela seo, etlaba enngwe ya thapelo tsaka, hobane ke hloka seo.

30 Jwale, re batla kapele ho leba Lentsweng. Mme hake batle ho letshwarella, hobane ke dumela ha rele mohaleng naha ho pota hoseng hona, hotswa bophirima lebopong ho leba ho leka botjhabela, leboya ho leba borwa. Bongata, bongata ba ditshebeletso bo nale sena mona ho Tabernacle. Seqhwaetswe mane Phoenix, hore hohle moo holeng tshebeletso, ekene hantle feela ... Mme bakopanela matlong a bona, le dintho tse kang eo, ho pota jwalo. Ba bolela hore ebile eya haswa ka tshebeletsong. Seo se mohaleng; ba fumana seo ka sebuela hole, leha ekaba keng feela, ka phaho theosetsa mane tlase Tucson, ene ee yona ntho eo ya hoka ema ka phapusing. Mme re rapela hore Modimo A hlohonolofatse bao hoseng hona, leha ekaba ba hokae feela. Hodimo mane New York etlaba, oho, motsheare wa mantsibua, ka nako tse fapaneng.

31 Jwale, mane Bukeng ya Baroma 12 temaneng ya 1 le 2, re lakatsa hoka bala Lengolo.
Kea le rapela, baena, ka mehauhelo ya Morena, hore le hlahise mmele ya lona ele sehlabelo, se halalelang, seamohelwang, eleng tshebeletso ya lona. Mme le seke la tshwana le lefatshe lena: empa le ntjhafatswe mehopolong, mme letle kgone ho hlahisa selokileng, senepahetseng ... kaho loka, seamohelehang, selokileng, hoya ka thato ya Modimo.

Jwale, ha Modimo A ratile, ke bata ho nka taba yaka mona:"Matla A Modimo Ho Fetoheng." Hore letle le seke la tshwana le lefatshe lena: empa le ... le ntjhafale mehopolong, ... (jwale) leho lokisa seo eleng selokileng, ho loka, ho amoheleha, ka thato ya Modimo.

33 Ke lengolo le tlwaelehileng leo bongata ba loba baruti e kileng la lesebedisa. Haesale le sebediswa ho tloha lene le ngolwa. Empa le jwale, ntho enngwe ka Lentswe la Modimo, ha Letsofale, hobane ke Modimo. Ha Letsofale. Ho leba ka mengwaha, mashome amabedi a metso e robedi ya makgolo a dilemo kapa ho feta moo, Lentswe lena le ile la balwa ke baprista, baprista, jwalo jwalo, ha Letsofae. Ke lebadile ka lemo tse mashome a mararo kaofela. Mme nako le nako ha ke lebala, ke fumana se seng se setjha, seo ke sakang ka sebona pele. Hobane le susumeditswe. Ke sebopeho sa Modimo lona. Lea bona, ke tsela ya Hae ya ho bua -- seo sebeilwe pampiring.

34 Ka nako tse ngata, "Jwale, monna o ngotse Bibele." Tjhe. Bibele ere ke Modimo ya ngotseng Bibele. Ke Lentse la Modimo. Mme ke ...

Le keke la hloleha le kamohla. Jesu O boletse, "Lehodimo le lefatshe ditla feta, tsa feta, empa Lentswe Laka." Lekeke la hloleha hohang feela, hobane ke karolo ya Hae.

Mme hoba mora le moradi wa Hae, o karolo ya seo; seo se Moetsa karolo ya hao. Eleng lona lebaka le etsang re kopanele ho Lona.

37 Jwale, lentswe "hofetolelwa," ke ile ka lesheba ho buka ntswe maobane ke se ke batla ke siilwe ke nako ha jwale, hane ke sheba seo. Mme ke ile ka fumana karolo, kapa karolo ena, kapa, Lengolo lena. Mme bukantswe ere "seseng sefetohileng." Ke ho "fetolwa, ho etswa botjha, ho etsa botjha ho nale ka tsela eo seo seneng sele ka teng." Peleng, "Seo sefetola seseng le seseng": ho fetolwa.

38 Mme ke nahana hoseng hona, ho Genese 1. Lefatshe lene le sena sebopeho, lesena letho; lefifi hodima lefatshe, hos sephethahetseng. Mme lefatshe lene lele maemong ao, Moya wa Modimo One o solla hodima metsi, mme seo sohle safetolelwa hodima Edene. Ke Matla A Modimo Aho fetola seo, aho nka etho ho etsa seseng, Matla A Modimo A ho fetola seseng ...

39 Mme re utlwisisa hore, I -- kaho bala Lengolo, hore Modimo O ile a nka lemo tse kete tse tsheletseng hoka etsa Edene. Jwale, Hoka etsahaa hore ha Akaba anka nako ekalo;empa ho lekanywa jwalo, ho nka Modimo letsatsi ho Yena ke lemo tse sekete lefatsheng mona, haeba Modimo Aka bala.

Mme ho mo nkile lemo tse kete tse tsheletseng hoka etsa lefatshe, mme A jala peo tsohle tse lokileng. Sohle sene se nepahetse. Ke nahana, nako tse ngata, leha bahanyetsi ba bala Buka ya Genese, baqala ho enyefola, hobane eya iphethaphetha, kapa eo lahlela ntle moo. Empa hlokomela motsotso feela, pele re kena engolong, hore Moshe o ile a bona pono. Mme Modimo A bua le yena. Modimo A bua le Moshe sefahleho le sefahleho, molomo le tsebe. Jwale, ha Akaba a tloha buile le emong ka tsela eo, jwalo kaha a buile le Moshe.

Jwale, Moshe one ale moholo, moporofeta ya moholo ho bohle. One a emetse Kreste.

42 Mme jwale, Modimo Aka bua, O nale Lentswe. Le utwahetseng. Modimo Aka bua. Mme Modimo Aka ngola. Modimo O ngodile melao e leshome ka monwana wa Hae. O ngodile mapopo a Babylona ka monwana. O ile A theohela tlase haholo hoo A ileng A ngola ka monwana lehlabatheng. Modimo O kgona ho bua.

Modimo O tseba ho bala. Modimo O tseba ho ngola. Modimo ke mohlodi wa mehau yohle, mme Bohlale bohle bo Halalelang bo ho Modimo. Ka tsela ejwalo, hoka tseba hore ke Mmopi ... Haho Mmopi emong ntle ho Yena. Satane ha atsebe ho bopae, hohang feela; o sotha seseng se enyswe.Empa Modimo ke Mmopi Yena feea.

Ka tsela ejwalo, O bopile lefatshe. O rometse Lentswe la Hae. Ka tsela ejwalo peo yohle e hodima lefatshe, O e entse ka Lentswe la Hae, hobane haho le ntho leha ele efe feela esakang ya etswa ke lona. O dibeile, hodima metsi. O satswa bolela seo, "Hahobe sena, haeba jwalo."

45 Jwale re fumana, ka nako tse ngata Bibele ree ... Mohlala, ho Genese 1 re fumana hore, "Modimo O entse motho ka setshwantsho sa Hae, ka setshwantsho sa Hae Aba etsa; emotona le emotsheadi." Mme A tswella jwalo, tse ngata tsa etsahala lefatsheng.

Ebe rese re fumana, hone hose motho ya lemang mobung. Yaba Modimo O etsa monna ka lebopa. Ene ele monna emong eo. Mme A budulela moya ka ho yena, mme a fetoha sebopuwa sephelang.

47 Monna wa pele one a tshwana le Modimo, eleng Moya, Johanne 4, o bolela seo, "Modimo ke Moya, mme bohle ba morapelang ba Morapele ka Moya le Nnete."Empa Modimo ke Moya. Mme monna wa pele eo a mmopileng, ene ee Moya, one ale sebopehong sa Modimo.

Mme A kenya monna enwa ka hare ho nama, mme monna awa. Ka tgsela ejwao Modimo Atla A theoha ho nka sebopeho sa motho, Atlo lopolla ba weleng. Ke lona lebaka le leholo la Evangedi leo, hoya ka nna.

49 Jwale, Modimo, lemo tse dikete tse tsheletseng O nnile A jala peo, kapa O buile Lentswe feela. "Ho taba ka tsea ena. Sefate sena setlaba. Sena setlaba." Ntho enngwe le enngwe ene e nepahetse. Ene e lokile. Mme A laela peo hore ebe teng, hore etle e iketse Lentswe le builweng. Ene ele sefate sa eike, sene selokela ho tlisa eike. Sa palema jwalo le sona, selokela ho hlahisa palema.

Hobane Mmupi e Moholo O boletse jwalo, mme Lentswe Peo le nnile moo pele peo eba teng. Mme Lentswe la etsa peo. Lea bona, O ile A etsa lefatshe ka dintho tse siko Lea bona, O entse lefatshe ka Lentswe la Hae. Modimo O buile hore ntho enngwe le enngwe e etsahale.

51 Mme ka baka la hobane ele Modimo, Mmupi, a bua hore ntho dietsahale, e lokela hore ebe ebile lefatshe le nepahetseng. Sebaka sesetle haholo. Ene ele Paradeise ya sebele lefatsheng.

Jwale, jwalo kaha sebaka ka seng selokela hoba le ntlokgolo kae kae ... Ntlo kgolo ya sebaka sena, mme kgaolo ena ya ntlo kgolo, mme kereke le yona e nale ntlo kgolo. Mme Modimo O nal ntlo kgolo. Mme sebaka sena se seholo, setjhaba seo re phelang ka sona, ke ntlokgolo.

Mme Edene ena e nale ntlokgolo, mme ntlo kgolo ena ene ele mane Edene, kapa ka hare ho Edene, botjhabela ba tshimo. Mme Modimo wa beha moo, hoka busa sebaka sa Hae, Mora wa Hae le moradi, Adama le Eva.

54 Modimo ene ele Ntata Adama. Adama ene ele mora wa Modimo, hoya ka Mangolo. Ene ele mora wa Modimo. Mme Modimo Wa moetsetsa mothusi ka hopo la hae, mohlomong kgopo hotswa pela pelo, ka tsela ejwalo one a lokela hoba haufi le yena; A moetsetsa mothusi. Ene esoka eba mosadi wa hae ka nako eo, esoka eba monna leha hole jwalo; One A lokela ho bua Lentswe. Mme ke hona moo mathata a ileng a hlaha teng, Satane o ile a mofumana pele ho Adama.

Ka tsela ejwalo ene ele Lentswe a Hae le builweng.

56 Ke bolela seo, hake batle ho qeta nako e ngata ya lona. Empa ba bang batla ferekana, haholo kaho leba ha batho leboya -- hotswa borwa, ebatla ele pherekano ka molaetsa wa kajeno hotswa ho Modimo, ka peo ya sepente. Mme ke leba hae, Morena ha A ratile, le leng la matsatsi ana, mane Jeffersonville. Ke batla hantgle feela molaetsa wa hora tse tsheetseng (Lea bona?), ka tsela ejwalo seo setla le kenya tabeng habtle feela. Mme seo ke HOITSWE KE MORENA. Seo ke nnete jwalo kaha ho boletswe ha Kgaitsedi Florence a bone pele a oroha, lengwana tse mmalwa pele ho moo. Lea bona, Seo ke Nnete. Mme jwale, re ... Maohlomong ha re utlwane.

57 Haeba motho emong atla ho nna, ka seseng sekgahlano le sena, le nna nkese moutlwe le nna. Hake rate hokaba kgahlano kapa ho nyefola se seng. Hare nyefolane. Hakena molato wa ho etsa seo; ke leboha Morena feela. Ke ile ka nna ka nyefola sebe le ho sedumele, empa eseng motho ka boyena (Lea bona?); Hake. Re baena le dikgaitsedi, re kgohlellang; re theosetsa moo Kgaitsedi Florence atswang teng maobane hoseng hona. Lea bona, re -- kaofela tsetswa ka tsela yona eo. Mme ebile hase takatso yaka hoka nyefola moena kapa kgaitsedi. Tjhe, seo sehole le nna. Hake dumele haoka fumana theipe moo ke etsang seo. Mme ebile, ke bile ke ikutlwetse hore ka nako tse ding ke phoso, empa seo se mahareng a bona le Modimo. Empa seo ene ele phoso, ka tsela ya sebe -- le hose utlwane. Ka nako enngwe ebile hase le sebe seo; empa ele feela hose utlwane hwa batho. Mme ke dumela ha emong le emong a nale tokelo hoka itlhahisa.

58 Jwale, Mmopi enwa A bopa mora. Jwale, Adama ene ele sebopuwa sa hae sa pele. Jesu ene ele Mora wa Hae ya tswetsweng. Lea bona, One A tswetswe ke mosadi. Empa Adama ene ele mmopuwa wa Modimo ka matsoho.

Jwale, ntlokgolo, ka wa Hae mora le monyaduwa, seo sebonahala senepahetse. Hone hole-monna, hlooho ya tsohle, wa Hae mora. Mme peo ka nngwe ene enepahetse, dipalema, le eike, le jwang, le dinonyana, le diphoofolo. Mme tsohle dine dilokile hoya ka Modimo, "Hose tlhaho e fetotsweng.

Dihlahisa hoya tlhaho ya tsona, peo. Eike, hae etse peo palema." Lea bona? "Palema, hae etse seseng. Empa hoya ka mofuta wa yona ..." Mme one Atla sheba hoya ka Lentswe le Builweng.

61 Mme matla A Hae A Maholo a entse tsohle, esita le monna le mosadi. Mme ene ele dihlooho hobane -- hobane ene ele moloko o matla. Mme O ile A dikenya tlasa sifate tseo, diphoofolo, le jwalo jwalo: Lentswe la Hae. Baseke, leha ele hanyane, ho qhala Lentswe. Balokela ho dula moo. "Le seke la tlosa letho moo, kapa ho eketsa. Phelang hosdima Lentswe lena."

Ha feela le ntse le phela, Kgaitsedi Shakarian moo a ileng hoseng hona. Ha feela hotlaba ka yona tsela eo, moruong wa Modimo ... Ke sona seo re sedumelang. Re kgutlela morao, moo sebakeng seo hoseng ho supileng, Modimo O shebile seo, mme O itse, "Seo selokile. Ke thabetse seo. Yeah, ke thabetse seo. Mme seo seka tlasa taolo.

Mme ke beile taolo tlasa mora Waka, hore batle; ke moentse hlooho ya tsohle, hore bahlokomele seseng le seseng, hoya ka mofuta wa sona. Jwale, o nale matla a hoetsa seo." Ebe Modimo Ose Are, "Ka tsela ejwalo, ho lokile, mme ekabaeng kapa eng feela, hobane seo ke takatso Yaka. Ke tsela eo Ke batlang ka yona. Mme ke bua ka tsela ejwalo, mme mantswe Aka a tlisa hantle seo ke sebatlang. Mme ke seo moo seleng teng. Kaofela selokile."Ho bolela Bibele, "Modimo O ile A phomola mesebetsing yohle ya Hae."

64 Mme ntho enngwe le enngwe ele tlasa taolo ya teng ... Jwale, hopola, ho tlisa ... Ha A tlisa peo, peo eta feela ka taolo ya peo enngwe, leha ekaba ke efe feela. Matla a phetoho ... Jwale, Modimo O kenya peo mme are e etse enngwe. Ha feela e etsa hoya kamoo e lokelang hoetsa, etlaba hoya kamoo a batlang. E lokela hoba ka tsela eo, hobane e entswe ka tsela eo, mme O entse tsela ya teng, hore etsamaye hantle feela hoya ka tsela ya Lentswe lelokela hantle feela ho etsa jwalo. Ekeke ya fetoha. Ka hohle kamoo e lokelang hoba ka teng

Mora wa Hae, seo selokela hoba ka yona tsela eo, yaba Modimo Ore, "Seo selokile, jwale ketla phomola feela. Mme peo ka nngwe etla hlahisa kamoo ke batlang enngwe. Ke tsela eo ho lokelang hoba ka yona, hobane ke fane ka tlhahiso ha jwale, ho lokela hoba ka tsela eo." Modimo ha A soka A fetoha: entse ele Yena elwa. Modimo O bonahaditse seseng. Otla sephetha. Haho seka Moemisang. Otla etsa seo.

66 Jwale, kamora hore tsohle diloke, Modimo wa utlwa hore tsohle dilokile; mme ha A qetile ho etsa seo, sera sa kena. Ketla ... Modimo O fane ka ntjhafalo. Mme ketla bonahatsa seseng, empa ketla ... O nale matla a ho bonahatsa, eseng ponahatso, empa ho senya. Jwale, ntho enngwe le enngwe e senyehang etswa ho enngwe;hoba le sephoso.

Lemong tse fetileng tseleng, ke tsamaya masimong a poone. Kene ke nahana ka sefate, hone hole mahlaku a theohang sefateng, mme a fihle a wele hara tshimo ya poone. Mme kutu ene e leka ka hohle hore e eme ka boyona, empa ene e senyeha, hobane ho nale seseng se etsahalang. Mme patsi ene e robala moo.

68 Mme re fumane ho kenella moo. Eleng, banna ba bangata mona, mohlomong le basadi hotswa mane Kentucky. Basadi bane ba sebedisa ntho e tshwanang hantle feela le ya banna, ho hela masimung, rene re bitsa seo sekele, mme ekgabela ka hohle feela. Hobane haeba seo sene sele ka tsela e jwalo, hone ho kgaola dihlooho ho sale dikutu, ka tsela ejwalo, ebe seo sephetheha jwalo feela, o tshwara hlooho ya poone, mme o e sothe, ha bobebe hela jwalo, ebe o qala ho ephuthela. Mme o qale hoba matla hoya ka nako, mme ebe hlooho ena eya phahama, eya iketsa hape, eqale ho buea kutung hape, ebe e senyeha hoba seseng . Leha hole jwalo ke poone, e senyehileng ele furu.

69 Mme kaofela re ntse rele sebopehong sa Modimo. Empa bara basenyehileng ba Modimo, batsamayang kgahlano le Lentswe la Modimo. Baetsa seseng, lefatshe le re sothile, la re hulela pela lona, mme ka kotloloho feela, hore tlosa ho Yena moo re neng re jetswe teng, hoba mora le mora wa Modimo ... Sebe se entse sena sesebe baneng ba Modimo.

70 "Mosinyi," kea tseba hore sena setla utlwahala sese hantle ka tsela ena, "ho senya." Empa sena ke sona seo a neng alesona; ho senya kapa ho fetola. "Ho thetsa" ho bolela "ho fetola, ho etsa dintho ka tsela enngwe." ho senya le hona ka tsela e jwalo feela, se entsweng sea senywa, hoba ka tsela enngwe. Leha entse ele peo yona eo, empa e sentswe.

Jwale, re fumana hore mosinyi enwa o nale nako le yena ho senya jwalo kaha ModimoA nale nako ya ho bopa. Jwale, o jetse peo ya hae, kapa, ha akaba a jaa peo ya hae, o ... Tshimong ya Eden ... Ho tloha ka nako eo, ka lemo tse dikete tse tsheletse o nnile a senya Peo ya Modimo Lentswe la Modimo: ho lesenya, le etsa phapang; ha ... Nako ya peleha Eva a momamea, o ile a ...

72 Hopola, pele Satane o ile a khouta Lengolo hantle feela, "Modimo O itse, le seke laja tholwana tsa Edene'?" Lea bona? "Le seke laja sefate seseng le seseng?"

Mme hopola jwale, Eva are, "Hantle feela, re kaja difate tsohle; empa sefate se hara tshimo, re seke ra seama." Jwale, hlokomela Lentswe le reng ... Eva are, "Hobane Modimo O itse, mohlang le sejang, tsatsi leo letla shwa."

Are, "Oho, le keke lashwa." Lea bona, ene ele monna; are, "Wena, o etsa seo ha jwale. Mme o iphapanye batho bana. Wena, hantle ntle, hao tsebe dintho kaofela. Empa hao nka karolo, otlaba bohlale, otlaba le tsebo. Letla tseba botle le bobe (Lea bona?), lona, ihaleka nka karolo letlaba bohlale. kea tseba, empa lona hale tsebe letho."

75 Eleng, ho lokile hoba le bohlale. Empa haeba bohlale boba kgahlano, haeba bohlale bose lentsweng, bohlale bo Halalelang, eba bohlale botlwaelehileng ... hake kgathalle mahlale areng, leha ekaba eng feela, kapa thuto, kea Diabolosi. Ketla tiisa seo, Morena ha A rata, ka metsotswana feela. Kea Diabolosi. Tswelopele kea Diabolose. Ke satswa rera ka seo. Maseko ohlea lefatshe, matla ohle a mahlale, le ntho enngwe le enngwe, kea Diabolosi. Ke Evangedi eo a ileng a erera mane tshimong ya Edene. Mme o nkile tsebo eo, a e fetola, hoba kgahlano le Lentswe la Modimo, mme otla, mme leano la Modimo, mme onale lemo tse kete tse tshetseng jwale, ke tsela feela e senyehileng, mme o tswella hantle feela jwalo kaha a entse Edene.

Jwale, o nale Edene mona lefatsheng, mme etletse ka bohlale, le tsebo. TEsale ele Evangedi ya hae, tsebo, bohlale, mahlale. Modimo ha Akaba A etsa seo. Mme ke sheba motsotso feela. O etsa sena, hobane ke bohlale ba lefatshe.

77 Jwale, ho thata ho bolela sena. Ho thata, hobane ho bua le batho ka tsela ena, le tsela eo ke bileng ka yona ka dilemo. Empa haesale ho manollweng ha Ditiiso Tse Supileng, Mangeloi a theoha thabeng, Sena sa fetoha Buka entjha. Ke dintho tse neng dipatilwe ho Tshenolo 10. Otla etsa seo. Mme re batho bakgethilweng hoka etsa sena; eleng sesa tlwaelehang, mohopolo o motjha ho leka hoka etsa sena. Ke Lentswe le bonahaladitsweng, le tiisa hore ke nnete. Ho tiisa sena, eseng ka mahlae, empa ka Modimo seo ke nnete. Modimo, jwalo kaha ke boletse pele, Modimo ha A hloke motho hoka Motoloka. Ke toloko ya Hae ka Boyena. O boletse hore seo setla etsahala, mme sefela seetsahala. Seo ... Yena O tiisa seo; Oya le toloka.

78 Lengwana tse mmalwa ha batho ba Pentecostal, ha bane ba bona kereke tse ding dihlanya, rene resa bone seo, Moya o Halalelang ene ele ntho e fetileng. Empa re fumana hore Modimo, mme jwale re fumana seo. Lea bona? Mme seo ke dinyane, ha sena se etsahala.

Jwale O boletse hore sephiri seteng ho tsona, tsohle tsa mengwaha kgolo ya dikereke etla senolwa mehleng ya hoqetela. Mme re tsebise ha jwale. Re tshiung tsa hoqetela. Mona moo releng teng ha jwale.

80 Jwale, Satane o sutuletsa tlhaboloho. Ke moqapi wa mahlale. Ke moqapi wa thuto. Ore, "Na seo ke nnete?" Ho lokile, hare bale Lentswe ha jwale, Genese 4, mme re kgutlele teng ha jwale. Kea tseba ... mohlomong, hake nka nako e telele, Moena Carl otla mpolella.

Empa jwale, ho Genese 4 temana 16, etswella hore bolella ka tshimoloho, tsela eo Modimo A ileng A e sebedisa ho rohaka monna le mosadi, e sohle seo ba neng ba seetsa: Eseng thohako ho bona, empa hoba bolella ka yona, mme A bile A roihaka lefatshe bakeng sa Adama. Mme re fumana mona, hore Eva o bile le mafahla. Mme emong wa ona ene ele wa Satane, mme emong wa bona ele wa Modimo.

Jwale, ore, "Oho, tjhe. Tjhe, jwale, Moena Branham ..." Motsotso feela. O ntholle Lengolo leo hohle, lereng Kaine ene ele mora wa Adama. Ketla o bontsha Lengolo le bolelang hore Kaine ene ele wa emobe, eseng Adama.

83 Jwale, hlokomela tsela eo a tswetsweng ka yona. Re qala ho kgaolo ya 4t pele. Mme Adama a tseba ... mosadi wa hae; mme a tswala, Kaine, mme are, ke tswetswe ... (Are) ... Ke itswalletse ngwana ka thuso ya Morena.

Hobane, ho lokela hoba jwalo. Hase lebaka leha ene ele letekatse, one a lokea hotswa ho Modimo (Lea bona?), hobane ke Peo ya Hae; ke molao wa peo ya Hae; ene elokela hotswa leha ele hore e senyehile, peo e senyehileng, leha ekaba e bitswang. Elokela hotswa leha hole jwalo. Ke molao wa Hae.

Yaba o tswala moena wa hae hape Abele.

Yaba ha asa motseba hape. Adama o ile a tseba mosadi wa hae, mme a tswala Kaine le Abele: mafahla. Satane one a nale yena hoseng hoo, Adama motsheare wa mantsibua.

86 Lea bona moferefere o teng pampiring, ke dumela, mane Tucson jwale, mosadi ya ileng a tswala ngwana ya motsho leya mosweu. O ile a ba le monna wa hae hoseng hoo le emong hape motsheare wa mantsibua. Mme monna one atla hlokomela ... Monna eo e mosweu o ile are otla hlokomela ngwana eo, empa haele wa moafereka ota itlhokomella yena. Lea bona? ke tseba seo bakeng sa ho kopanya dintja le tse ding; hantle feela, haeba ele hora tse mmalwa kamora moo. Sena se tiisa seo.

87 Jwale, hoka bontsha moo tlhaboloho etswang tgeng, jwale hare bale mona ho Genese, ke kgaolong ya 4 ya Genese hape, mme re bone hore re hokae ... Temana 16 ... Mme Kaine a tloha boteng ba Modimo, mme a leba naheng ya Node, botjhabela ho Edene.

Mme Kaine a tseba mosadi wa hae; mme a emola, mme atswala Henoke: mme a aha motse o moholo, aao bitsa, kamora ... mora wa hae, Henoke.

Tlhaboloho ya qala ... Ngaka Scofield mona ho Scofield Bible, ore, "Tlhaboloho ya pele." Hlokomela, yaba o tswala bara, mme baqala ho etsa diorgono leho etsa mmino. Ya late.lang a tswala mora, mme a qala ho etsa ntho tse ding, mehlolo, aha metse, le -- diletsa tsa koporo, le dintho tsena tse ding. Lea bona, ke seo ase entseng, ya qaleha tlhaboloho, eo ileng yaba Bakanana. O entse dintho hoya ka mengwaha jwalo.

89 Jwale, hare baleng temana 25, mme re shebe hore ho ie hwa latelang.

Mme Adama a tseba mosadi wa hae hape, ... (Jwale) ... a tswala mora, mme a moreha Setha: Hobane Modimo, are, o nneile peo enngwe kamora Abele, ya fenethilweng ke Kaine.

Mme Setha ... Mme ho Setha, ho yena hape ha tswalwa mora; mme ebile Enoke: mme batho baqala ho bitsa Lebitso la MORENA. (Hotswa hlakoreng la Setha, eng hlakoreng la Bakanana. Lea bona?) Bohlale bo botshwere ... Bokomonise keng kajeno, modimo wa tgeng keng? Ke bohlale, mahlale. Re etsa eng ka seo? Re phela kae na? Hlokomela mantswe ana kajeno.

91 Jwale, o nale mofuta okang wa Edene; Satane o etsa seo ha jwale. Lemong tsena tsa dikete tse tsheletseng (asa bope), empa hoka senya lefatshe lohle la Modimo; mmopo ohle wa Hae, diphoofolo, ho senya feela, ho kopanya, difate, dimela, batho; esita le tumelo, Bibele, kereke, ho fihlela a kena ka hare ho Edene ya mahlale, ntho enngwe le enngwe e tsamaya ka mahlale. Koloi tsa rona, ntho enngwe le enngwe eo re nang le yona re e neilwe ke mahlale, seo motho a seentseng. Mme o nale ya hae Eden mona. Hoka tiisa seo, hore hase feela taba enngwe feela Tshenolo 10 ... Sheba metswako ya dintho kajeno, ho etsa dintho bobebe, kapa, botle, eseng bettere. Sheba bana ba banyane kajeno.

92 Kene ke isitse moradi ngakeng ya meno mmaobane, are meno a hae a sothehile. Moena mane tlase Tucson, Moena Norman, one a nale moradi wa hae e monyane, meno a hae ane a tswile. Mme ngaka ya meno yare, haufinyana, hotla nako eo, batho batla tswalwa, meno a hlahe kamoo a ratang teng. Ke dijo tseo re dijang ketsa maiketsetso: dijo tsa maiketsetso. Na o ile wa bala mane ho"Reader's Digest," kgweding e fedileng, ka Billy Graham, moevangedi ya tumileng? Na le ile la momamela? Ke morapella ho feta pele. Ha a bua le banna bana ba dikholoro, jwalo jwalo, bosiu bo bong, a nehela seo ho baruti. Ho nale se ileng sa etsahala ho yena. Le leng la matsatsi ana ho nale setlang ho etsahala ho yena.

Hlokpomela, jwale ho bitswa hotswa Sodoma, motse oo o lahlehileng. Mme hlokomela sena ho "Reader's Digest" ... Billy one a kgathetse hoo aneng asa kgone leho tshwara tshebeetso. Mme baile ba mmolella hore a mathe, a ikwetlise, jwalo jwalo. Ka tsela ejwalo o matha maele ka letsatsi, ke dumela hahole jwalo, kapa seseng feela, hoka ikwetlisa.

94 Motho o bodile. Leloko lohle la motho le sinyehile. Hohle ho tshwana le nakong ya pele. Ke matono mapesa feela hohle mona, le shebile fatshe, hase kamoo Modimo Ane A leentse ka teng. Sebe, ka mahlale le thetso, sefototse lefatshe lohle.

Na le lona le ile la bala taba ela ere, eleng sebolelwang ka matsatsi a hoqetela, hore banana le bashemane ba lemo tse tlase, hoya ka maemo a ditaba, mahareng a lemo tse mashome a mabedi le metso e mmedi hoya metso e mehlano. Nahana ka seo.

Mahareng a bosiu bona bophoqang, ke ile ka nka ngwanana ya nang le lemo tse mashome a mabedi ya seng a felletswe ke sesadi, ka mmiletsa ka thoko. Mme ke sona seo ngaka ya hae e mmoleletseng soa.

Lea bona, ke howa hoo, phethahatso ya popo, moloko o senyehileng wa dihele. Kea tseba seo se utlwahala sese monate. Empa ke seo Bibele esebolelang (Lea bona?), seo ke nnete. Moloko ona oo re pheang ho ona, batho bana ...

98 Jwale hlokomela, hlokomela kajeno, dikgomo tse tswadiswang ka manganga, dijalo; mme mahlale a kgutlela hantgle kwana morao, kamoo e ileng ya etsa peleng, ere, "Ke sona se senyang moloko ohle." Le ile la bala hantle feela hoa kamoo ke ileng ka bala ka teng. Ka tsela e jwalo, keng haba saemise ka seo? Na ebe lebaka ke hore haba kgone ho etsa seo. Lentswe la Modimo le boletse hore ho tlaba jwalo. Empa haeba oka nahana ka seo nakwana, ke disebediswa, jwao ka Judas Iscariot, a beilwe hantle feela moo ntho tsa Modimo dietsahalang teng. Seo se etsahala hantgle feela kaho itshetleha ha mahlale.

Ka dipatlisiso tsa hae, kamoo a ileng a thetsa Eva ka teng, otla thetsa kereke jwalo le yona, eleng mofuta wa Eva. Jwale, jwale, Adama mofuta oo hape, kapa Eva, kapa, kapa kereke, hlokomela se etsahalang. Ka taba ya tsebo, hose tsebe se nepahetseng ka thetso ya Satane, kaho botjha, ya Lentswe la Modimo.

100 Mme jwale, kereke kajeno e ahuwa botjha. Jwale, hake buwe ka batho, ka bonngwe. Ke bua ka lefatshe lena lohle. Emong o leba kwana, mme seseng sa fetola seseng jwalo, mme ka mahlale, ka yona tsela e jwalo feela. O tletse ditshoso, Satane o jwalo, ho Isaiah 14:12.

Hare baleng motsotswana feela. Buka ke ya Isaiah hare qaleng ka kgaolo 14, temana ya 12. O wele jwang hotswa Lehodimong, O Lusufera, mora mafube! o dihetswe jwang efatsheng, wena mothetsa ditjhaba! Enwa ke Isaiah a mmona ka pono (Lea bona?) mongwaheng otlang. Hobane one o itse pelong ya hao, ketla nyolohela lehodimong, ketlaba ka hodimo ho dinaledi tsa Modimo: Keta dula hodima thaba ya phetoho, ... leboya:

102 Satane morero wa hae hotswa Eden ene ele ho iketsetsa ya hae Edene, mme atle a iphahamise, ka hodima dinaledi tsohle tsa Modimo: bara ba Modimo batle ba morapele. Mme o tswelletse ho etsa seo. Jwale, mme ha a qetile ho tlisa sena ka hare ho kereke, eleng moo nkekeng ka kena haholo. Emong e emong aka mamela ditheipe. Ke hona hantle feela moo re phelang teng, mme eo ke ketsa yha Satane hoya ka mananeo a hae le programa, hantle feela, hofeta sena, ho feta sane. Mme ka ho sa tsebe hore ka nako tsena tsohle rfe tsamaya ka lefu: Difofu dietella difofu tse ding pele, baetapele ba difofu baetellapele setjhaba, bafofufaditswe ke thuto ya mahlale, baetapele ba difofu baetellapele kereke, difofu dietellapele difofu. Jesu o boletse, "Dileseng mmoho, ditla lahlela seboping."

103 Mona ke mefuta e mmedi ya Edene, hoo eka thetsang bahalaledi hane hoka etsahala. Matthew 24:24 o boletse hore ho tlaba ka tsela ejwalo. Empa ke batla ho hlokomela sena tsena Edene, ntho enngwe haholo, tsela eo Bibele ere bolellang ka teng tsela ya tswalo ya Edene, le tsela eo re hlokomediswang ka yona Edene etlang.

Jwale, re boetse rea tseba hore ho nale Edene, hare batla ho mamela moporofeta, Paulose, II Bathesalonike 2. Nka bala seo ha lebatla.

Ya iphahamisitseng; tsatsing leo letlang, la Morena, ho fihlela monna wa sebe a bonahatswa, ...

... ya dutseng tempeleng ya Morena, a iphahamisitse kahpodimo ho tse bitsang Morena, hore ka tsela eo Modimo A sebeletswang le yena jwalo. Nahana ka seo. Jwale, Isaiah 14, moporofeta o bone Lusufera, ka pelong ya hae, ka tshusumetso ya Modimo, a bolela hore otla etsa seo. Ho Isaiah, lemo tse makgolo a robedi pele Paulose aba sebakeng, hantle feela ka nako eo. Jwale, lemo tse makgolo a robedi kamora moo, Paulose oya mmona, atla maemong a hae. Hlokomela, seo sea phahama, ho ya hae Edene, ya mahlale Edene, lefatsheng la mahlale, ka monayaduwa wa mahlale, kaofela -- tlasa lentswe la tsebo, seminare tse kgolo, didegrees tse kgolo, maemo a thuto a maholo.

107 Mamela mona, moena, kgaitsedi, emong le emong wa rona otla tsamaya tsela ya Florence. Kea o botsa, ka Lebistos la Jesu, nahana ka sena. Eseng nna, ke moena wa lona. Ke sona seo. Nahana ka Lentswe letswang ka hare ho Bibele. Mme o shebe, ha le iponahatsa, nakong ena eo re phelang ho yona, moo releng.

Mananeo hantle a antikreste. Jwale, o nale ya hae Edene, o boletse hore otla etsa seo. Lentswe e bobebe la sena ke lena, mme re bona hantle feela re shebane le yena. O entse seo ka bohlale ba hae, mahlale, monyaduwa wa mekgatlo. Otla baisa hantle feela World Council of Churches ke leano la teng leo. Kaofela batlaba le yena. Baleka ...

109 Batho, eseng hobane basa loka; bajetse peo e fosahetseng ya poone, empa Satane o jetse lehola, lebitswang mahlale, batlisisang, thuto, dikree tsa bongaka. Ka nako enngwe haba le dumelle sefaleng ntle leha leka hlahisa dikree tseo. Mme sohle seo ke phoso. Eseng batho, ke maano a fosahetseng.

Mme jwale ho etsahetseng? Sohle seo sephahame hape, mme lefatshe lohle e leketla hodima seo, ho senya Peo ya sebele ya Modimo, botshong bo bong hape. Empa ke thabile hobane Modimo Oya rekgathalla, hoo Aka tsamayang maemong afeng kapa afeng. O tshepisitse, mme A bile a bitswa Mohlatswana Monyaduwa wa Hae.

111 Hlokomela hape tsela eo eleng kereke ka teng, kapa ena Edene. Modimo, tka Peo ya entswe la Hae ... Mme ho tsela ele nngwe feela ya ho phedisa Lentswe, mme seo ke Moya, hona Yena ke Mofani wa Lona. MMe ha Bophelo Lentsweng Bofuma Bophelo, bohlahisa Peo.

Jwale, hlokomela hore na hoetsahalang. Tshimong ya Edene ene ele toka ya Modimo, mme seo ene ele mongwahengkgolong. Mongwahakgolo wa pele wa ho sebe le molato; batho bane basa tsebe sebe. Bane basa tsebe letho ka sebe.

Bobedi Adama le Eva bane batsotse bale feela, empa bane ba patilwe ke lesira la Moya. Bane basa tsebe le hore bafeela, hobane bane bapatehile. Hobane lesira la Modimo, bane basa tsebe hore bafeela. MMe bobedi baeme ba lefeela, ho bontsha hore tsebo e etseng (Lea bona?), hore bane bale feela. Bale feela empa basa tsebe.

114 Jwale, haoka hetla, haeba ophetla ho etsa seo, kapa ngola seo fatshe, ho Tshenolo kgaolo ya 3, Moya o Halelang o boletse ka sena,ho ya mongwaheng wa Kereke ya Pentakonta ya Laodisea matsatsing a hoqetela, O boletse, "O feela, o sefofu, mme hao tsebe seo."

Ho nale Peo ya Modimo tlasa ho hloka molato hoo, ka ho satsebe horfe kaofela batsotse, tlasa lesira la Moya, le bapatileng sebeng.

Mme jwale, mme re fumana hore kereke etsotse hape, mme hae tsebe seo. Empa hase lesira la Moya O Halalelang. Ke lesira la Satane le fetesteng ho Eva morao kwana, lesira la takatso, lesira la takatso. Baditshila hona, hofihlela moo basa tsebeng hore bafeela, basadi barona batena marikgwe a manyane, ka mese e bonahatsang bofeela ba bona ...

117 Motho emong o ile a nthomela pampitshana ya mese eo etling ho tenwa ha nako entse eya, ke nahana hore diintjhi tse leshome le metso e mene hodima mangole. Mme ke ipotsa hore na basadi ba rona baya bona hore ke lesira la takatso leo na?

Jwale, ore, "Nka tiisetsa Modimo hore hake sehlola kapa hake febele monna waka,kapa ke ... sohle sena."

Empa leha hole jwalo, Kahlolong, otla bitswa letekatse. Bibele e boletse jwalo. Jesu O boletse, "Mang kapa mang ya shebang mosadi kaho molakatsa, ose a mofebile pelong ya hae."

120 "O foufetse, o tsotse, mme hao tsebe." Eseng bona basadi basa tsebeng letho mane mane, hake kgahlano le bona hohang feela. Ke bobe boo. Mme mokgatlo ona wa kereke hao bone seo: haba bobe meriri ya bona, bakenye makeup, baapare mese e mekgutshwanes, tlasa lebitso la Bokreste. Eo ke ntho e tshosang ha kakang. Lea bona?

Batsotse Edeneng ya Satane empa haba tsebe letho. Haba tsebe seo. Ke dumela hore kea bona, mohlomong, ho sheba ka thoko, letamo la hotola, basadi ntle moo. Haeba ele lona feela lebaka la hoka etsa seo, empa lebaka ke hore ha tsebe. O feela. Mmele wa hae oya hlompheha. O hlobola diaparo tsa hae, ka letlalo, molokong ona.

O hahola diaparo tsa hae. O tsotse tlasa tlhaboloho, thuto ephahameng, tlhaboloho e betere, maemo a betere. Ha re etseng bonnete ba hore sena seateba. Kaofela seo kesa Diabolosi, mme a leka ho ferekanya hotla hwa Morena Jesu. Seo setla senyeha, hanyane hanyane. Hoka sesale letho feela. Mm, oho, motswalle, ho potoloha naha, jwalo kaha le mmametse mona Phoenix, nahanang ka ntho tseo. Lona jwalo ka karolo ya hae. Jwale, Jesu O boletse hore otla thetsa le bakgethwa hane ho etsahala.

123 Moya wa pele ene ee -- ele Lesira le Halalelang, Moya o Halalelang, mme one a sa lokela hoka sheba hlakoreng le leng. Empa ha Satane a qala ho bua ka tsebo, o ile a hlodisa kantle lefatsheng.

Mme ke sona seo hantle feela moraadi wa hae a seentseng, kereke, e entse seo. O lokela hoka bona seo ... O lokela hoka apara jwalo ka batho badibaesekopong, kapa banna ba batjha balokela hoba jwalo ka Elvis Presley, kapa Pat Boone, kapa emong feela wa batho bao, tlasa lebitso la bodumedi.

Pat Boone ke wa Church of Christ. Elvis Presley kewa Pentecostal:batho ba babedi baileng bakenwa ke madimona jwalo ka Judas Iskariote a ile a eka Jesu Kreste. Bane basa tsebe seo hohang feela. Bashemane bana haba tsebe seo. Hake kgahlano le bona, banna bao; ke moya o etsang seo.

126 Emella ka thoko hanyane, ha rekenye sena hanyane mona, ka tsatsi leleng, hlokomela sebaka sena; poone etlabe e ile. Oho, hlena, sena se motshwasitse. Mme ke yona feela tsela eo ketlang ho sebetsa ka yona. Ketla etsa sena ka nako tsohle. Eva one a lokela hoka nka karolo ho lefatshe.

Mme ere ke bolele seseng mona, moena le kgaitseedi. Ho I Johanne kgaolo 2 tgemana ya 15, reka baa seo ha lebatla, ere Bibele hare lahlehelwa ke lefatshe, kapa ntho tsa lefatshe, ke hobane re rata Modimo.

128 Jwale, lentswe moo hase "lefatshe"; ke lentswe la SeGereke, ke"kosmos," sebolelang "taelo ya lefatshe."Ha re rata difeshene, tsa lefatshe, tsat tsatsi lena, haeba re nahana "ena ke nako e lokileng haholo, oho, re nale dintho tsohle," haeba o nahana, hobane o nahana hampe. Seo sesothilwe feela ke Diabolosi. HOre retle re etse thato ya lefatshe lena, le dintho tsa llona, hobane lerato la Modimo ha leo kaho lona. Hopolang seo. Oho, Modimo. Sheba re ikentse ka hare ho eng.

129 Ke rata ho emisa mona ke lebolelle pale enngwe. Ke ile ka utlwa kapolane wa sesole Ntweng ya Pele ya Lefatshe. Balahlile ...

Jwalo ka Satane tshimolohong, ha ane a fihla tshimong ya Edene. One asa kgone hoka ntsha peo eo. One asa kgone ho motsula. Empa o ile a tshela tjhefu hodima yona, hoka senya peo; hore e seke ya tlisa peo ya teng. Ho senya peo ya pele.

Mme seo manane ana a bodumedi a seentseng. Kaofela ke bara le bardi ba Modimo, empa ba sentswe. Baya kerekeng, baemetse ntho ya sebele. Moitlami ha akenele boitlami hore ebe mosadi. Moruti ha aye sekolong sa boruti hore ebe monna . Haobe leloko la kereke, ho tshwarana ka matsoho, ho kenya lebitso la hao bukeng, kapa ho etsa kereke eloke.

O etsa seo wena hore o loke. Empa seo ke thetso; ke ho senya seo feela. Satane o hasitse seo. Lea bona? Modimo ha akaba aba le mokgatlo. Okeke wa fumana seo ka hare ho Lentswe la Modimo. Modimo ke mokgatlo wa rona; re mokgatlo kaho yena, Mmele, ho Modimo, lehodimong. Hantle feela. Mabitso a rona ka hare ho Buka ya Bophelo ya Konyana. Lea bona? Hlokomelang.

133 Empa ke bona, lea bona, ke ya tseba hore ho thata, empa ke rata ho sotleha hanyane. Nakong ya ntwa ya bobedi ya lefatshe ... Ntshwareeng ho kena tabeng ena, ke mpa ke rata ho lokisa taba ena, ke rata ho fana feela ka tsela eo Satane a entseng ka teng Edene: ha a fafatsa tjhefu. Na le batla ho tseba ho thjjhefu eo ene ele eng? Nka lebolella. Ke nale pheko ya teng mona, mantswe a mabedi feela: "hose dumele," eleng sekgahlano le tumelo, afafatsa hose dumele, "le pelaelo."

Mme mahlale a kwala sebaka soe. Ke seo se ileng sa kena peong, Satane a kenya tsebo, mme mahlale, hlaboloho, tsa senya morero ohle wa Modimo.

135 Kea tseba hore le nahana hore ke etsa hore le hlotse, empa ke nale le lona le nna. Mme kaofela re mona hoka fumana nnete. Hare etse seo hokaba thata. Re lokela hoba le nnete. Rona, ka bonngwe, retla pheletsong ya ntwa, moo retlang ho ikarabela. Ha jwale rea tseba hore mantswe a rona ... Ha re tswalwa, ntho ya pele ke ho la ha theipe. Etlang ho lla ka nako ya kahlolo. Esoita le diaparo tseo re diaparang kapela kahlolo le tsona. Mahlale a bile a fumane le televisione. Lea bona, televisione ha e hlahise ditshwantsho;o e beha feela nakong ya teng. Mmala wa diaparo, motsamao, monahano, o etsa seseng kapela Modimo.

Mme seo seseholo setla bewa kapela Modimo, emong le emong ditshila tseo a neng a diapere, nako eo oneng ole mane moo ho kutwang hlooho,o kuta hlooho eo. Seo setlaba teng le sona. Otla ikarabela ka seo. Okase kgone hoka etsa seo mona, nahana seo ka pelong ya hao ha jwale, setla bapalwa kapela hao. Otla phonyoha jwang? "Otla phonyoha jwang pholoso ekana?" Lea bona? Reka sekgone ho phonyoha. Motsamao omong le omong, monahano ka maemo a itseng, le mmala wa diaparo tseo re diaparang. Televisione, mmala wa televisione o tiisa sena, o hula seo (Lea bona?), seo ke maemo a itseng feela. Lea bona?

137 Jwale, tjhefu ena e kene jwang ka hare ho kereke, ho otla lefatshe hakana. Tjhefu ya Satane hodima peo ya Modimo, ka tsela ejwalo hobane ene e senyehile. Ekenella ka botebo ka hare ho kereke, pelong tsa batho, mahlale, mahlale. Ho fihlela ka hare ho batho, ese hlole ele ba sebele ... Ke dumela hore peo ka nngwe e lokela hoka hlahisa ya yona. Le batho jwalo feela, le dimela, mefuata ena yohle, e hlahisitswe; hoja dijo tsa lefatshe, seo se etsa hore mmele ya rona e hlahise ntho eseng yona; mohopolo ohle wa rona ... Jwale,ha mmele ya rona e ranthana -- ho tloha lemong tgse mashome a mabedi hoisa mashome a mabedi a metso e mehlanno, hobane ke dijo tse entsweng ka nkane, na disele tsa maboko a rona ha disenyehe? Haho jwalo? Ke lona lebaka leo Ricky a mathang hara seterata ka molamu; hobaneng ha Ricketta, wa Elvita, le babang ba bangata, haeka babitsa ka mabitso, ntle mona ka bofeela, kelello e ile, hahosana maitshwaro le kelello.

138 Paleng yaka enyane ... Kapolane enwa e monyane, mme bashemane barobetse ka hare ho tente, babang ... O ile atswela ntle, mme ore o ile tswela ntle, mme ofisire yare ho yena, are, "Kapolain, re batla ho tswela masimung re ilo bona masimo moo." Bane batshetse gase ena ya mustard le chlorine, jwalo kaha bane baetsa mehleng eo ... Mme are, "Ke ile katswa moo, Moena Branham," re, "hone hose kutu; hose jwang. Ene ele hoseng hwa Paseka ."

O ile are, "Hone hole kutu tsa kgale tse senyehileng moo; offisire one a nale seo, mme a sheba hore haho seseng pela bona, pela Argonne Forest. Are, "Hane ke eme ele nna feela,"are, "Ke ile ka sheba hodimo, kare, 'Oho Modimo, ke yona tsela ena ho tlabang ka teng.'" Hante feela; seo seyatla. Hone ho tjhele ntho enngwe le enngwe, hose bophelo moo, jwang botjhele;sefate, ka jwang boo, difate dishwele, hose ho phelang, ho senyehile ntho enngwe le enngwe, e theohela tlase, ditholwana disentse hohle.

140 Haebe seo hase setshwantsho sa nako ena, moo Satane a tshelang ho sedumele hwa hae, ho etsa ntho eseng yona, mahlale a hae, tsebo ya hae. Ho fihlela -- seo eneng ele sona pele, ha Modimo ane a beha Adama le Eva tshimong, paradeise ela entle ntle le lefu, le ho kula, mahomola, ka tsela e nepahetseng hantle feela, sheba seo Satane ka DDT a seentseng!

Ke pherekano. Haho letho le setseng. O boletse seo, "Ke ile ka qalella ho lla. Ka kgutlela morao. Kene ke kgahlilwe haholo ke lefika." Are, "Ke ile ka leba mola ka sheba lefika, ka lebidikisa. Ka tlase mona lene le mela lona, ntho ele nngwe feela eneng e phela (Lea bona?), hobane re tshireleditswe ke lefika."

Modimo, laka Lefika, Oya re pata kajeno, Oho Modimo, ha tjhefu ena ya mahlale a thuto e fofa hohle mona. Re pate.Mpoloke hofihlela, Oho Modimo, eo ke thapelo yaka. [Emong ore, "Oho, nako engata, Moena Branham." -- Mong] wale, ke tshepa re, emong le emong wa rona, re pate Lefikeng leo eleng, Kreste.

143 Kene ke rera ka tsatsi le leng mona; ba bangata ba lona bautlwile seo. Kene ke ile ho ya tsoma mane thoteng, mme ke ile ka kgahlwa ke hore ke kgutglele morao. Mme ke ile ka sheba, mme hone hole teng lebokose la sekarete le senang letho ka hare, seo nkase bitsa jwalo. Mme eo ke feme ya teng; hake lokele hoka bitsa lebitso la yona.

Empa feme eo ya dikwae, banale taba ereng, "Sefe ya monna wa sebele, ke tatso ya ho tsuba." Ke ile ka theohela tlase mane, mme seseng sa hapa mahlo aka, "Kgutela lebokosng la sikarete." Ka nahana, "Ntate ya Lehodimong, ke leba mane moo sefateng sane moo masamane ao a neng ale teng. Hobaneng hao mpitsa?"

Mme seseng sare ho nna, "O nale molaetsa wa Sontaha. O ngole fatshe." Ka nahana, "Ka pakete ya sikarete?" Ka kgutlela morao.

Mme ka qalella ho nahana, "Sefe ya monna ya nahanang," seo ke thetso ekakang. Hoja monna ya nahanang ene efeela ele monna ya nahanang, one akeke a tsuba hohang feela. Empa, oya bona, bakwenya seo batho.

148 Ke dumela hae lemong gtse ngata tse fetileng, hane kele ho enngwe yadi conventione, ke ile haene ele ya lefatshe mane lebopong leka bophirima. Mme bane ba nale disetshwantsho sa Yul Brynner le ba bang. Boramatlhale ...

149 (Bongata ba lona lene lele teng moo ka holong eo.) Ka kotsi ya ho tsuba, tsela eo baneng ba hua musi ka teng, mme banka emonyane Q-tip,mme bantsha nikotini ka ho yona, mme bae kgutlisetsa ho yona hape, mme ba mokgutlisetsa hape, matsatsing a supileng one a kgona ho tsamaya. Lea bona? O ile are ... Etswa hara metsi. Are, "Sefe ..." Are, "Sefe? Haho ntho ekang eo." Are, "Wena ..." Jwale, bona ke mahlale ka bobona. Bare, "Okeke wa tsuba ntle le bokwadi. Bokwadi boetsa musi."

150 Mme ntho ele nngwe feela eteng ke karolo ya sikarete. Ha seo, haeba ke ... O seke wa tsuba hohang feela. Monna eo wa diabolosi, ya etsang hore ho tsuba ho mmolae ... Ha a hloka nicotine ya sakerete, ho kgotsofatsa takatso ya hae, mme jwale khampane etla ka sena, mme ere, "Sefe ya monna ya nahanang." Aka tsuba tse hlano sakarete (ho ikgotsofatsa) jwalo kaha o entse ka seseng. MaAmerika a rekisa lefu baena le dikgaitsedi tsa bona. Hake fumane seo hantgle.

151 EMpa mona hare, ka nahana, "Ho nale monna ya nahanang hantle mona." Jwale, haeba monna ane a tsuba, hoppola, seo sehlahisa tatso ya ho tsuba. Haeba o nale takatso ya ho tsuba hoo ho bolela hore haona tatso hohang feela. Ka tsela e jwalo o tsuba tse nne diasakarete, kapa tse hlano, mme ebe o patala ho feta ho nale sele seng. Oya bona, ke boqhekanyetsi feela seo, baho rekisa, ho thetsa batho: Maamerika.

Hake nahana ka Valley Forge, George Washington, ka karolo ya boraro ya sesole, mme asa rwala dieta serameng seo tsatsing leo, ho lokisa moruo ona oo re nang le ona, mme ebe MaAmerika a rekisetsa MaAmerika amang, moena wa hae le kgaitsedi ya hae, lefu, tlasa thetso ya leshano, mothapo wa bobe ohle, lebitla la tjhelete, lerato. Bohle baya hlanya, hoka tseba hore sena setla feela. Empa haeba hao tsube, okeke waba le tatso.

153 Yaba kea nahana, "Hona sefe ya monna ya nahanang," Sefe ya monna ya nahanang. Mme ka nka molaetsa waka "Sefe ya monna ya nahanang ke Moya o Halalelang."

Ke nahana hore mekgatlo kaofela e jwalo, banka batho mme ba baetse Bakreste, leha hole jwalo. Hobaneng? Hobane bafumana bongata bakeng sa mekgatlo. Re fumana bongata ka baka leo, hofeta, babang, le ntho tse kang tseo. Seo hase etse phapang hohang feela, hoka kenya feela mabitso a bona bukeng ba bitswe Bakreste. Ke sona seo phetho. "Oho, ka tumelo le bolokehile.

O lokela hoka dumela." Diabolose o etsa ntho yona eo le yena. Hantle feela. O lokela hoka tswalwa labobedi, mme seo setswa ka hare ho Sefe ya Modimo. Jwale, seo ke Sefe ya monna yha nahanang. Ke tshwere seo ka hare ho letsoho laka. Hase lakatse tatso ya mokgatlo, empa setla kgotsofatsa tatso yaka, lea tseba.

156 Mosadi ya bobileng moriri aka kena jwang Sefeng ena? Mosadi ya morir o kutuweng aka kena jwang tabeng ena, kaba ya kentseng marikgwe, ha Bibele ere, "Ke manyala pela Modimo, ha mosadi a kenya diaparpo tse etseditsweng monna"? Na monna aka nahana seo jwang, ga motlohela atswa a apere ka tsela ejwalo, a tlohela moriri obe molele jwalo ka wa mosadi, mahong a hae, ka mekotlana, ka tsea ejwalo?

O apere diaparo tsa mosadi tsa ka hare ha a apere borikgwe bobokgutshwane. O apere diaparo tsa monna yena mosadi. Sefe ya monna ya nahanang: monna ya nahanang akeke a etsa seo, kapa a nahana jwalo ka mosadi. Lentswe la Modimo lekeke la feta moo holeng jwalo. Haho tsela ya hofeta moo; seo ke Moya o Halalelang, mme O tlisa Lentswe ho wena, mme Lehlahise tatso e Halalelang.

158 Sheba kajeno, Ricketta mane seterateng, ya ratehang, botle boo Modimo A monehileng bona, mme Satane a sebedisa seo. Mme a apare ditshila feela, asa tsebe hore mohlomong kajeno kapa beke kamora moo otla bola lebitleng.

A theosa jwalo ka seterata, kene ke rera mane kopanong Assemblies of God hola lebopo leka bophirima, kopanong ya Southwestern Bible School. Mosadi ya monyane o ile atheosa ka seterata, ka aparo tse nyane, bikini, leha ekaba le ebitsa eng ntho eo, mme eleketla kapele, wka katiba ya badisa ba dikgomo le dieta tsa teng. Kene ke nyoloha ka tsela eo. Ka nahana, "Thaka lena le lenyane, ba bang bannile ba bewa mona ke batswadi hore ebe baradi ba Modimo, mme bafetohile dife tsa Diabolosi." Ka nahana, "Ke nahana hore ketla kgutlela morao, mme ke bolelle ngwana eo." One a bonahala ale lemong tsabo Sarah mona, lemo tse leshome le metso e supileng, leshome metso etsheletseng, kapa seseng. Ka nahana, "Tjhe,ho molemo. Ke nyolohe ka tsela ke ilo morapella. Emong ha a mpona ke emisa ho bua le yena; ho molemo ke seke ka etsa seo."

160 Jwale, mme mamelang, bara ba Modimo, leba sebakeng sekang seo, bana boJezebele ba matsatsing ana ba bapala ka lona, empa monna ya nahanag pele. Aka bonahala ale motle haholo; hokaba jwao "Nka etsa hohong ka yena," empa seo seta nka moya wa hao, moshemane. Ba bang balona banana mona le rata bona bo Rickie bao ... Monahano wa monna ya nahanang o hlahisa tatso e halalelang. Lona banna banyetseng, ha le bona basadi ba apereng jwalo seterateng, lona bara ba Modimo, na hale hlokomele hore ke qaleho? Ha mahlale a entse basadi hore babe batle ka tsela eo, hofihlela bara ba Modimo banka baradi ba batho (eseng baradi ba Modimo), mme Modimo ha A lebale seo ... Basentse ntho enngwe le enngwe: mahlale, botle. hone hole ...

Hao hlokomela mosadi ya motle matsatsing nana o tsebe hore ke letshwao la bofelo; Modimo O bonahaditse seo. Ka tsela ya Sefe ya monna ya nahanang, otlaba le tatso ya kgalalelo. Seo setla etsa hore o lahlehelwe ke lehae. Maemo a hao. Otla lahlehelwa ke sohle seo o nanag le sona, ntle le moo, moya wa hao. Lelapa le thuwehe. Seo seka etsa hore monna emong a a hodise bana ba hao, kapa mosadi emong a hodise bana ba hao.

162 Nka Sefe ya monna ya nahanang; etla hlahisa tatso ya mosadi ya haalelang. Hao leba moo ho kuwang teng, kapa seseng feela, etla o bolella hore otla tshwarwa ke hlooho, oya tseba. Nka Sefe ya mosadi ya nahanang, ere bolella eng Bibele (Lea bona?); ebe o toha ho yena. Lea bona? Oseke wa etsa seo.

Ke moena wa lona, mme kea lerata. Ha kena letho kgahlano le lona. Modimo ke paki. Mme ke sona seneng se etsahala seo, ke hobane -- ke lerato la Modimo. Haeba monna atswela ntle asa bolele, mme modisa wa hao a o lesa mme o tswella ka tsela ejwalo, ha ao rate.

Ha ao rate. Hake rate lerato le jwalo bakeng sa mosadi. Ke rata tatso e halalelang bakeng sa mosadi. Ke rata hore ebe kgaitsedi yaka, eseng motjo ya tlang hore ho nna, motho ya tlang ho buwa ka botle ba hae, le mafumahadi ao a thobalano, "O leba ..." Huh-uh. Tjhe. Ke mobatla ele mofumahadi. Oho Morena, mpoloke tlasa Lefika. Hantle feela. Ho Baefese 5:26, tsela feela ya hokena ka hare ho Lefika lena, keha o hlatswitswe ka metsi a Lentswe. Hantle feela.

165 Jwale, o seke wa dumella Diabolose ka mahlale a hae. Tjhe, tjhe. Seo setla bolaya tshusumetso O seke wa dumella Diabolose ho nka seo, "Ka tsele jwalo, ke leloko la mme kereke, eo ke ntate waka, nkgono waka." O seke wa dumella DIabolosi hoka o fafatsa ka seo. Ese ere boleletse Bibele, Kerekeng tse Supileng tsa Mongwahakgolo, le dintho tse ding moo, kaofea difetohile peo. Hantle feela. Tsohle disenyehile. Ntho tsena tsohle dihlapolotswe. Oseke wa modumella ho fafatsa, are, "Hahole jwalo, ke bophahamo boboholo b oo. Re rutehile hofeta pele." Oseke wa modumella hohang feela. Ke le bontshitse porogamo ena ka hlabollo, thuto, mahlale. O kentse sena hantle feela ka hare ho kereke, o seke wa momamela. Tlosa hlooho ya hao manyaleng a televisions le dinthong tse ding ...

166 Taba ya rona ere, "Le seke la etswa, empa ntlafatswang." Eseng hore, "Ke ntlafaditswe ka Sontaha." Tjhe. Kena O ntjhafatswe hona jwale, ntjhafatswa ho tloha ho seo o batlang hoba sona.

Jwale, seo se itshetlehile hore o peo efeng. Hoja thuto, peo ya thuto ene ele kaho wena, ho sele seng feela seo oka seetsang: theoha; ke phetho. Ho mora kapa moradi wa Modimo, ke yona feela ntho eo oka e etsang. Batho kajeno, jwalo kaha ke ntse ke sheba, baetsa eka hoja haba dumele leho Modimo.

168 Ntshwareleng ka sena. Haeba emong a utlwa bohloko, hase maikemisetso aka. Ke ile ka memuwa ke moradi waka ho nka karolo mane televisioneng ho sheba haho binwa mmino wa sedumedi. Seo sekena sontaha hoseng. Kene ke batla ho utlwa Oral Roberts le nanehong la hae. Ke ile ka babolella hore bantsibise. Kare, "Na le utlwa sena, ke pina emonate ena."

Mora waka ya emeng moo o ile a mpolella seo le yena. Mme ke ile ka fetoha ... Re ile ra e hira ho mosadi emong ya nang le televisione ntlong ya hae. Hake rate kapa ho ikemisetsa hoba le enngwe ka tlung yaka. Tjhe, monghadi. Hake batle ntho eo ka haka. Nka ethunya ka shotgun. Hake batle ntho eo ya bobe. Tjhe, monghadi. Empa ke ile ka ...

170 Ereng ke lebolelle ka MaArizona mona. Hoya ka manane a sekolo ka tsatsi leleng, na ha leaka la tseba seo? Persente tse mashome a robedi tsa bana dikolong tsa Arizona batshwerwe ke bohloko bakelello, mashome a tsheletseng a nang le metso e supileng a bona bane basheba televisione.

Ho jwang ka seo? Ho molemo ho sebedisa shotgun. Lea bona? Jwale, le seke la dumella Diabolose hoka lefafatsa ka seo Tjhe, monghadi. Jwale, batho, jwalo kaha ke boletse, batho baetsa eka haba notla kahlolong. Bashemane bana le banana bana, ba nale lelapa la MaIndian, le dintho tse ngata. Ke nahana thaka leo ene ele Mong. Pool eo eleng hlooho ya teng. Mme haebe ke kile ka bona pherekano ke moo, ene ele tsela eo baneng batsamaisa seo ; sehlopha sabo Rickie se eme moo, batshwarana ka matsoho.

173 Ke thabela tsela eo lona batho ba batjha le binang ka teng hoseng hona, lle bonahala lele jwalo ka banna basebele. Ke rata seo. Ha wena -- lona sehlopha sa banna bakgwebo mona le itshwara jwalo kabo Rickie le eme mona, le ntse le tlolaka le etsa ntho tgseo tsa lona, letswella jwalo, mme le ikwetse moya mona; seo hase ho bina, empa ele ho etsa lerata feela la boramahlale. Ho bina hotswa ka hare pelong.

174 Mme ka nahana, "Ke bomadimabe feela. Ke maswabisa dihlong." Ka tsela ejwalo tlasa bodumedi ho etsahala sena, baetsa jwalo kaha eka haho Modimo hohang feela. Emong ore, ka tsatsi le leng, ho moshemane ya neng a intsha le moradi waka. Moshemane wa Mokreste, a bua ka taba ya Adama le Eva, are, "Eva ha atsamaya hara tshimo, are, 'Bana, le bona sefate sela?' Are, 'Ke hona moo bomma lona baileng bare ja le lehaeng.'" Nahana feela seo, o lokela hore ebe ke Mokrestean, K e yena ya nkang Lentswe la Modimo hole lahlela maotong a dikolobe. Baetsa eka bakeke batla kahlolong. Empa Modimo Otla tlisa kahlolo. Baetsa eka haho Modimo.

175 Hake ba baitse dithoto, hobane Bibele ere ... sethoto, hase hantle. Jesu o boletse seo. "Oseke wa bitsa motho sethoto." Empa ho Pesalema 14:1, "Sethoto se itse pelong ya sona, 'Modimo ha Ayo.'" Lea bona?

Hase ... Hake batle hoba bitsa dithoto, baetsa eka ke tsona. Lea bona? Baetsa eka ke tsona. Jwale lea bona hore re hokae kajeno, jwalo kaha re itse Modimo ha Ayo. "Ke leloko la kereke yane. Le dintho tseo tsohle, Bibele, efetohile setsheisa. Kereke ya rona e tseba moo eyang." Yeah, hantle feela diheleng (Hantle feela), hantle feela tseleng eo, hantle feela ho theosa ka thuto, seminare tsa theologi le dintho tseo, ho theosa hantle feela jwalo. Moya o Halalelang haona monyetla wa ho fana ka seo; seminary ese e kgaotse tseo tsohle.

Moya o Halalelang o lokela hore etellapele, eseng seminary, bobishopo le baokamedi, jwalo jwalo. Moya o Halalelang ke Moetapele wa rona. Uh-huh.

178 Kaine ele motho wa mofuta oo. Ene ele modumedi emoholo. Jwale, haeba tumelo eo o nang le yona eka o thuso, etlaba Modimo ha Akaba aba le nnete kaho ahlola Kaine. Hobane ene ele modumedi (Lea bona?) one a dumela hantle feela jwalo ka Abele. Jwale hopola, one a nahana ka Modimo; one a sebeletsa Modimo; one a nale kereke; o ile a aha aletare; o ile a etsa mahlabelo; one a rapela; a sebeletsa Modimo; empa Modimo O ile A molatola. Hase lebaka ha jwang ... Esau jwalo le yena. Lea bona?

Bodumedi (Lea bona?), ke tshebeletso ya Satane, hose bolaye, empa homa feela. Ke phetho. Akeke a bolaya ntho ena kaofela. Oho, eseng makomonise, tjhe, tjhe; antikreste hase bokomonise. Bibele ere, "Eka kgona hoka thetsha bakgethwa hoja ene ele ntho eka etswang." Na hale hlokomele seo, empa mmala o perese. Uh-huh.

180 Empa, hlokomela. Kaine o ile atla ho sebeletsa, empa one a nale peo esele ka hare ho yena: peo ya serpente. Ho hosha ha serpente hone hole kaho yena, hobane ene ele peo ya mosadi. ONe a tseba hatle feela thato ya Modimo, empa o ile a hana ho e etsa. Na one o tseba seo? Satane o tseba seo eleng thato ya Modimo, empa o hana ho e etsa.

Hlokomela, o ile a bona ha Modimo A bonahatsa molaetsa wa Abele. Jwale, ke batla wena o nahane; sebedisa Sefe ya monna jwae. Abele molaetsa wa hae one o nepahetse, hoo Modimo A ileng A o tiisa hore ke Nnete ... Na lea ngola ha jwale? Uh-huh. Abele molaetsa wa hae o ile wa amohelwa, mme Kaine o ile a bona seo, hantle feela. Empa o ile a hloleha ho etsa seo. Boikgohomoso bo ile ba mothibela. Hantle feela, boikgohomoso boile ba mothibela. O bone ha Modimo A bonahatsa molaetsa ona.

182 Hobanahala jwalo le kajeno, ho thata hore batho baikokobeetse Lentswe la Modimo. Bane -- bakas etse seo. Baikokobeletsa mekgwa ya dikereke tsa bona, hantle feela, empa eseng Lentswe la Modimo.

Haeba le batla ho fumana sena, leba ... Ke nale engolo mona, ke lona leo ke buang ka lona: Genese 4:6 le 7. Modimo Ore ho Kaine, Are, "O bohale keng? Mme sefahleho sa hao se sosobanentseng, hao ntse o tsamaya? O utlwile molaetsa o o halefisang." Are, "Ka tsela e jwalo, o etsang? O bohale keng, hobane hake yatla kerekeng ya hao? Hobaneng osa etsa seo?" Na o sebedisa Seefe ya monna wa sebele? Lea bona?

Kapa, "Hobaneng ... Hobaneng o shebahala ka tsela eo?" Are, "Haeba o etsa hantle, etsa jwalo ka moena wa hao moo; ketla o amohela mme ke o hlohonolofatse. Ketla o etsetsa ntho yona eo." Empa one asa kgone ho etsa seo. Are, "Jwale, haeba osa etse seo, sebe sa hose dumee se laletse monyako."

185 Jwale, haba re bolella, "Matsatsi a mehlolo a fetile." Mme ba bone seo sebonahala (Lea bona?), tshepiso tsa Modimo matsatsing a hoqetela ke tsenba, tsa Tshenolo 10, Malakia 4, ntho tseo kaofela dia bonahala, ho etsahalang, baena? Phoso ekae. Lea bona?

Haeba lesa etse seo, hosedumele, eleng sebe ... Ho sebe sele seng feela; ke ho,sedumele. Hantle feela. Hao ahlolelwe ho tsuba, hotsuba, ho hlafuna, ho tena marikgwe a makgutshwane, etsa seo o batlang ho seetsa. Tjhe, seo hase o ahalole. Ke hobane hao dumele. Hoja one o dumela, one okeke wa etsa seo. Lea bona? Modumedi ha a etse seo. O nka Sefe ya monna ya nahanang (Lea bona, lea bona?), kapa Sefe ya mosadi ya nahanang, enngwe ya tsona. Ho lokile. Empa, lea bona, sebe se eme monyako.

187 Jwale, hlokomela seo Kaine a ileng a seetsa, mme ho tlaba jwalo le matsatsing ana. Seo se ile sa etsa hore Kaine a inehe nahana ele moetsadibe. O ile a etsa seo ka tsebo hose mamele. Emong le emong o tlaba jwalo ha a sa mamele. Hose etse seo kaho rata jwalo ka molaetsa wa Abele o ile wa bonahatswa ke Modimo, seo eleng nnete, mme ho hana ho etsa seo. O ile a etsa seo. ONe asa lokela.

Yaba o feta moo asa lokelang teng. Le tseba seo, haho jwalo? Jwale, baruti, mona le kantle mehaleng, na lehlokomela seo? Hale bona hore ke Mangolo, mme hale etse seo, Modimo kamehla ... Otla ... Oho, otla tswella, Morena A lehlohonolofatse. Ka tsatsi le leng Israele,one a phela hantle feela lefelleng, mme a hodisa bana, balema, mme bahlohonolofaditswe, le tsohel, empa emong le emong wa bona one a arohane le Modimo. Jesu O boletse. Oho, hantle feela, Modimo A lehlohonolofatse, empa le ile. Hantle feela. Ke sona seo Bibele ese bolelang jwale; ke seo A seboletseng. Hlokomela, oka feta mola. Na o dumela seo? Kaine o ile a etsa seo.

189 Hare phetleng motsotswana; ke nale BaHeberu 10:26. Hare shebeng hore na rea e fumana na. Buka ya BaHeberu, kgaolo 10, ke dumela, temana 26. Ker engotse fatshe mona. Motsotso feela, ha lekaba le nna, mme re bale mona. Ho lokile, ke rona bana.

Hobane ha reka etsa sebe ka bomo ... kamora ho tseba nnete, haho sana sehlabelo sa sebe kamora moo, But a certain fearful looking for of judgment and the fiery indignation, which shall devour the adversary. Seo ke KE LENTSWE LE HALALELANG LA MODIMO. Haeba re etsa sebe ka bomo, jwale ebe re tshetse moedi. Haho tshwareo hodima seo; o tshetse moedi. "Oho," ore, "Modimo O ntse a ntlhoholofatsa." Oho, hlena.

191 Hopola Israele, mose ola ... Ha Modimo A fana ka tshepiso, naheng, ene ele ntho entle, ya manotse le lebese.

Mme ha Moshe a romela Kalebe le Joshua, ho hlola, moo, ho hlola naha, mme batla le sebonahalang, baleshome baile bare, "Rekeke ra kgona seo. Re kasekgone. Bona phapang.

Retla fetoha mahlanya. Re nale ntho tsena tse nyane mona. Bona re nale eng. Re kase kgone hohang feela. Re kase kgone seo."

Joshua le Kalebe baitse, "Reka kgona. Modimo O tshepisitse."

Mme, hopola, baile bakgutla. Ene ele Kadesh-barnea. Mme baile bakgutla mme bafetoha baleleri. Mme emeong le emong wa bona o ile ashwa a lahlehile. Jesu O boletse. Sefete moedi wa karohano. Lea bona? "Hao etsa hantle, se etse seo, ho wena hase sebe."

196 Israele o entse jwalo. Kamora ho bona Moshe a bonahatsa seo, mme ebe Balaame oya bafafatsa, peo eo entle e bonahaditsweng ... Moruti, o seke wa bua letho kgahlano le sena. Sheba Balaame, ene ele moporofeta, mme o ile a bona ha peo ya Modimo e bonahatswa. Empa tlasa mokgatlo o moholo wa hae, Moabe, a bona sehlopha sa baphaphathei felleng; o ile afafatsa, mme are, "Hahole jwalo, ema hanyane. Kaofela re Bakreste. Re Badumesi. Hobaneng, bontata rfona baya tshwana. Na hare bana ba Lota? Na Lota hase motswala wa Abrahame? Na hare ntho ele nngwe? Ha re nyalaneng." Mme Israele, jwalo ka Eva tshimong ya Edene, a lesa Satane a mofafatsa, o ile a fafatsa Israele ka moporofeta wa bohata. Ha ane, moporofeta wa sebele one a nale bona, ka Lentswe le bonahaditsweng. Empa ka tsela ya thuto, o ile abafafatsa. Nahana ka seo. Jwale, sene sesa lebaleha; sebe sene sesa tshwarelwa.

197 Peo e ile ya bola tseleng ele lebang lefatsheng la tshepiso. Bohle baile ba bola, hantle feela ka hare ho kereke, mme ho dumella Satane ho fafatsa ka bohlale le thuto, thuto, bohlale, are, "Hobaneng, rea tshwana; re bana ba Modimo kaofela." Haho jwalo.

Empa a dumella moruti eo wa leshano hoka mofafatsa. Hantle feela jwalo ka Ecumenical Council's e etsa ha jwale (Lea bona?), ntho yona eo, "Hobaneng, retla kena mokgatlong kaofela ha rona." Mokgatlo ohle wa lona ke wa Diabolose. Ke letshwao la sebata, seo seka hare ho Bibele. Ke tlaba le buka e haufinyana feela, Modimo ha A ratile.

199 Hlokomela, nakong ya Noahe, re bona lefatshe le sesa ... Jwale, hake ke lokise seseng mona. Lentswe le ile la kpopanywa mmoho. Ho bona ntho tsena kaofela; ka kello ya bohlale, batsheha moporofeta, Noahe, ha ane a porofeta ka nako ya ho qetela. Ha etsahalang ... Seo kaofela sene se entswe ka Lentswe la Modimo, sekopantswe ka Lentswe la Modimo. Ha pula etla, bohlale bohle le mano dine dile ka hare ho kereke, hantle feela hodima lefatshe. Mme areka e sesa kahodimo. Peo ya mahlale ebodile.

200 O leka ho etsang ha jwale? Na re leka ho bonahatsa kereke kapa Lentswe la Modimo? Re leka ho etsang? Re leka ho sebeletsa hodima eng? Na re leka hoka kgutlisetsa batho mona kapa jwang? Emoholo Eva o leka ho etsang matsatsing ana, kereke ena Eden?

Ke lokela hoka emisa hona jwale, moena, 'hobane re siilwe ke nako jwale. [Moena ore, "Tswella!" -- Mong] Mphe feela metso e leshome le metso e mehlano, mme ketla emisa Mangolo aka moo. Ho lokile. Kea tseba. Jwale ... Batho ba batla hotla hlwekisa kamona. Empa ke -- hake kgone hoka emisa. Ketla potlaka. Ho lokile.

202 Sheba, mahlale a maholo, thuto, wa maiketsotso Eva kajeno, ya bitswang kereke, o leka ho etsang? Na o hlahisa Lentswe la Modimo, mme a dumelle batho hoka etsa kamoo ba batlang? Haba sebedise Sefe ya monna ya nahanang, kapa Sefe ya Modimo. Sheba hore bahlahisang. Baya iponahatsa. Kereke, peong ya yona ya maiketsetso, ehlotse hore batho ba iphapanye le Lentswe la Modimo. Jwale, ketla tshwara seo; ha keno letshwarella haholo, hoka qeta. Ho iphapanya ka mahlale ... Ha Modimo, hantle feela lefatsheng mona, a etsa dintho hoya ka tshepiso ya Hae, mme baiphapanya seo hoya ka mahlale: boiphapanyo ka mahlale.

203 Kene ke bosesela hona jwale hobane Moena Williams mona, o ngotse pampiring, "Oka dula letsheare lohle mona," ntho enngwe. Empa ke lebohela seo, ho lokile.

204 Empa batho -- batswella ho etsa sebe ka boma. Seo setlisa setjhaba kaofea kahlolong ya Modimo. Hobaneng, sena sepaka hore seo ke nnete. Ho lokile. Lesira la takatso le bakwetse mahlo, Lentsweng la Modimo, mme o iphumana ale feela hape. Lea tseba, Modimo, ho Tshenolo 3 ore, "Tloho, o reke setlolo sa mahlo hotswa ho Nna, hore o bone." Lea bona? Setlolo sa mahlo sa Lentswe la Modimo.

205 Lea tseba, bare, "hahole jwalo, monna enwa mona o balletse dikri tsa hae lemo tse mashome a mane. Yena ke B.L.D., D.D., le tsohle." Seo ... Lea tseba hore Jesu o buile ka seo? Are "Monna ake a itatole yena." Paulose o entse seo.

Ore, "Seo hase bolele seo."

Ka tsela ejwalo, hobaneng ha Paulose a entse seo? O boletse, "Hake yatla ka bohlale ba lefatshe lena, hobane letla aha hodima seo. Empa ke tlile ka matla a Moya o Halalelang, hore letle le ahuwe hodima Lentswe, eseng tlhahiso ya bohlale."

208 Ekare batho balahlehetswe ke botho. Haba satshwana le hwane pele. Hane moporofeta are HOITSWE KE MORENA, batho batshoha.

Hantle feela, bafeela baentse seo. Batho tswellapele, hobane bane batshaba. Jwale kamora ho lahlehelwa ke tsohle baqala ho tshaba jwale. Haba tshabe Modimo.

Solomone o boletse, "Ho tshaba Modimo ke qaleho ya bohlale," ke qaleho.

Empa moporofeta ya buang HOITSWE KE MORENA; batho bare, "Matlahala feela." Lea bona, haho tshepo ho bona. Ke ... Bare, "Hobaneng, re bohlale. Re bohlale; hare lokele ho nka ntho tseo. Re tseba seo re buang ka sona." Seo ebile ke maele akgale, a monna ya lokisang dieta, moo Mangeloi a tshabang ho hata teng. Hantle feela.

212 Jwale, phetoho keng? (Kapele feela) Re fumana seo jwang? Phetoho e bolela ebolelang? Modimo O etsa seo ka Moya wa Hae. O fetola. A jale Peo ya Hae,A tshele Moya wa Hae hodima Yona, mme ebe tholwana dia bonahala. Moya wa Hae o Halalelang o hahisa Peo ya Lentswe.

Wena o peo e jwang, seo sebontsha seo seleng kaho wena. Okase pate seo. Leha ekaba keng feela eka hare ho wena, ebonahala kantle. O tlohe hohang feela ho yona. Okeke wa kgona ho etsa seseng hodima seo. Lea bona, ho dutse hole jwalo feela. Moya o Halalelang ka hare ho wena o etgsa seo. Hase lebaka hore o mofuta ofeng wa peo, etla fetoha. Haele e kgopo, etlisa bobe. Haele ya boiketsiso jwalo le yona, etlisa boiketsiso. Haele Lentswe la Nnete la Modimo, ehlahisa bara le baradi ba Modimo, ka Sefe ya monna wa sebele ya nahanang. Ha Peo etla, ehlaha ka seo; ehlahisa mora le moradi wa Modimo.

214 Ka tsatsi leleng ha lefatshe lele lefifi, Modimo ... Jwale, mamela hantle feela,hobane re tlilo bua, haholo. Sheba. Ka tsatsi leleng ha lefatshe lele nthong tsa lona, ho hlapa matsoho, dipitsa, ho kenya diaparo tse fapaneng,jwalo jwalo, seo seile sa tlisa pherekano. Israele wa sebele wa Modimo one a tlositswe melaong ya ditshwantsho, Jesu o boletse, "Lona ka meetlo ena ya lona le entse Lentswe a Modimo le hloke boleng." Mme sheba baprista bateng, ba babitsa seo; mme Jesu o boletse, "LOna le ba ntata lona, Diabolosi, mme le etsa mesebetsi ya hae." Lea bona, hantle feela ke seo A seboletseng.

215 Jwale, ha lefatshe lele maemong ao, Moya wa Modimo O nyolohea hape hodima Peo. O fetotse seo ho Isaiah 9:6 ka Tshepiso; Yena, Modimo, O ile A fetoha nama ya motho. Ha motho ane a etswa setshwantshong sa Modimo, Modimo ke enwa moo Atlang teng, ka ponelopele ya moporofeta ... Jwale, remember the Word, the prophet foresaw it, just the same prophet that seen Satan in this last days (Bona?), ka porogama ena ya bodumedi, porogama ena ya bodumedi. Moporofeta ena eo, Isaiah 9:6, are, "Re tswaletswe Ngwana, re neilwe Mora; Otla bitswa Moeletsi ya makatsang, Morena wa Kgotso, Modimo O Moholo, Ntate ya Matla ohle. Mme Otla busa hoisa pheletsong." Mme Lentswe lona leo. Mme Moya Otla matha hodima Lentswe, mme Letla bopeha ka hare ho popelo ya mosadi (Amen), mora a tswalwe, eseng a botjwe, A tswalwe.

216 Satane o lekile ho sotha seo hape. O ile a nka seo mme are, "Haeba Ole seo O sebolelang, tse ding tsa phodiso tsena mona ke tsaka.

Mpontshe hore O etsa jwang. Fetola majwe -- ana bohobe. Itihele, hobane Lengolo re Otla tshireletseha."

Eya, sheba badumedi ha jwale? "Haeba ho nale phodiso e Halalelang; ke enwa Moena mang-mang-moarobetseng, ha re mmone ha A fola."

Yena elwa Diabolose aneng a eme pela Jesu, sefapanong, are, "Haole Mora wa Modimo, theoha sefapanong." Lentswe lere ene ele Mora wa Modimo. Moya O tiisitse seo hore ene ele Mora. Isaiah 9:6 phethahatso ya teng. Mme phirimaneng eo, bongata ba lona baleng kgasong le utlwile hore ene ele Mangolo a mashome a tsheletseng le metso, ke dumela jwalo, Aneng a paka hore Ke Yena.

220 Oho, Satane o lekile ho thibela seo. Ka bosiu bobong, A robetse sekepeng, a Mmona a robetse. Mme are, "Ketla mofenetha hona jwale." Empa a seke a kgona.

O ile a leka ho moleka ho etsa dintho tseo, empa a seke a etsa letho. Hobaneng? One A fafaditswe ka boitsebelo pele. Ka tsela ejwalo a keke a thetswa. Tjhe, tjhe. Lentswe le itse otaba moo. Amen. Haho bobe le bobong botlang ho Motshwenya, mme haho mora le ya mong wa Modimo ya tlileng ka boitsebelo pele hoka etsahalang seseng ho yena. Ofafaditswe ka tshireletso. Satane tjhefu ya hae, ngaka tsa mekgatlo ha diaka tsa Mofihlela le kamohla. O tswela pele jwalo feela, haho semotshwenyang. Lea bona?Ha seaka sa moama hohang feela.

222 "Ka tsela ejwalo, ketla O etsa bishopo wa lefatshe lena. Ke laola tsohle. Ha feela oka nkgumamela, tloho sehlopheng sena, Ketla O etsa mmusi. Ketla theoha, wena o nyolohe."

O boletse, "Tloha ho Nna, Satane. Ho ngodilwe, 'O sebeletse Modimo feela, Lentswe, Yena feela.'" Ka tsatsi le leng ... Ho Monna enwa ya Moholo, ke rata ho dula mona nakwana. Empa ka tsatsi leleng, Moya wa Motsamaisa; hobane Lentswe le ngotswe ka Yena, Otswa ho Modimo, ka baporofeta, "Mme A tshwana le Konyana e iswang hlabong." Mme Moya wa tsamaya hodima Hae, Wa Moisa, mane Golgotha.

Moo A ileng A shwella teng. Mme sohle sebuilweng ka Yena, ene ele ho tlisa Lesidi lefatsheng. O tlisitse tsela. Peo ke ena; Moya O tlisa Bophelo, ho fetola bara le baradi ba Modimo.

225 O seke wa kgopjwa ke Lentswe, "boitsebelopele." Kea tseba hore lea tseba. Empa, mamela, Hase mantswe aka. Ke Lentswe la Modimo. O rata ho lebala, bala Baefese 1:5, eleng, "Ore lokiseditse pele hoka kgethwa ho Jesu Kreste." Lea bona?

Jwale ere ke buwe hanyane, ho -- motsotso kaho nna. Sheba. Jwalo kaha one ole kaho ntatao tshimolohong, ole peo ya germ ... Na one o tseba seo, emong le emong wa lona? Lene lele kaho ntatatatamoholo ba lona, na lene le tseba seo?

Buka ya Baheberu, moo Levi a ileng a lefa boshome ale thekeng la Abrahama, meloko e mene kapele ho yena. Ha Abrahama a lefa boshome ho Melkisedeke, one a ile a etsa seo hoba ntatamoholo wa hae, mme one ale thekeng la Abrahama. Ke seo moo seleng teng. Lea bona?

228 One ole thekeng la ntatao, empa ntatao a fetolelwa nameng.

Mora waka one ale kaho nna. Ke -- kene ke batla mora, empa one ale kaho nna. Lea bona? One ale ka ho nna. But through wedlock, O fetola monna ya kang nna, mme ebe o fetoha nna.

Mme jwale o fetoha hoba jwalo ka batswadi ba hao(Lea bona?), hobane seo sene sele ka hare ho wena. Jwale, haeba rele bara ba Modimo, Tse kaho yena ... Seo eleng Ntate, eseng mme wa hao; ntate wa hao. jeme eo eka ho ntatao. Lea bona? Mme jwale. mme wa hao ene ele ojari feela, a jere peo ya ntatao. Lea bona?

231 Mme lefatshe, nameng, le lona entse ele mojari feela. Lea bona, hantle feela. Eseng lefatshe, le letle ha kakang; ke tsela eo leleng letle hoya kamo Modimo A leentseng. Lea bona, lea bona?

Jwale, haeba ole mora wa Modimo, ebe one ole ho Modimo ho tloha qalehong. O karolo ya Hae. Haeba one ose moo, hahole jwalo hao yaka waba teng hohang feela.

'Hobane, nka, setswe thekeng, a monna yane kapa mora wa monna yane, nka kgona hoba le baka feela bara, mme batla tshwana le nna. Hallelujah. Na le bona seo?

234 Bara le baradi ba Modimo ho tloha ho qaleng. Jwale, shweba. O nale Bophelo Bosafeleng, o bolela jwalo. Re dumela jwalo,hore re nale Bophelo Bosafeleng. Ka tsela ejwalo, ho tsela ele nngwe feela ya Bophelo Bosafeleng, mme eo ke Modimo. Ke yena feela Ya nang le Bosafeleng, ke Modimo. Ebe hao nale Bophelo Bosafeleng, Bophelo boo bodula bole teng, mme ebe one ole thekeng la Modimo pele lefatshe le thewa. Mme ha lefatshe ka bolona ... Jesu ka Boyena O bitswa Lentswe, mme ho Moh. Johanne 1, are, "Tshimolohong Lentswe lene le leteng, mme Lentswe ene ele Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme Lentswe la fetoha nama la tsamaya hara rona." Ka tsela ejwalo one ole thekeng la Jesu, mme ha A leba mane Calvary one o nale Yena. O ile wa shwa le Yena, mme wa tsoha le Yena hape. Mme kajeno o dutse e Yena bakeng tse phahamileng, o tletse ka Moya wa Hae, bara le baradi ba Modimo. O shwele le Yena, wa tsoha le Yena. Hantle feela.

235 Jwale, ebe, jwale ... Oka kgona ho kopanela le Yena. Okeke yaba one ole tgeng morao kwana, hobane one ole feela Lentswe la Hae, peo. Empa jwale o bonahaditswe, mme jwale o kopanela le Yena. Yaba O theohela tlase mona, A fetoha nama. Bona kopanelo e nepahetseng? Oho, hlena, diphiri tgse tebileng haholo, ho hotle hakakang. Lea bona, Modimo One Akeke A kopanela Moyeng, yaba o fetoha monna eleng rona.

Jesu Kreste ene ele Modimo ka Boyena nameng, hobane, Yena ene ele Mora hobane One A tswetswe, empa seo ene ele feela Tabernakele bakeng sa Hae hore A phele. "Haho motho ya kileng a bona Modimo lekamohla ole mong, haese Mora eo ya tswetsweng ke Ntate." Modimo O ile A iketsetsa ntlo, mmele hoka phela kaho ona, hore retle re Moame. I Timothea 3:16, "Ntle le mabotswa, se seholo sephiri sa bomodimo; hobane O bonahaditswe nameng, A bonwa ke Mangeloi, a dumewa hara rona, A amohelwa ke Lehodimo." Lea bona? Jwale, Yena ...

237 Wena hoba nama, le Yena hoba nama, ebe leka kopanela, 'hobane ene ele karolo ya Modimo. Modimo ke lerato. Na ho jwalot? MmeJesu ene ele lerato la Modimo. Mme karolo ya Modimo ha e bonahatswa, eneng ele Modimo ka Boyena; karolo kaofela tseneng dile ho Yena, ditla ho Yena, "Bohle bao Ntate A nneileng bona, batlatla ho Nna."

Hantle feela, balokela hore ebe baile bakgethwa pele. Haeba hose jwalo, ekabe lele siko mona. Ke sona seo feela. Hantle feela. Jwale, reka kopanela, ene ele ka borui ba lefatshe lena, mme seo leleng karolo ya teng. Wena o karolo ya Lentswe; hobane Lene le leteng tshimolohong; wena o Lentswe jwale. Lea bona? Kea rera phirmaneng ena, kapa Sontaha, kapa leleng la matsatsi ana, ka seo Lentswe leleng sona. Lea bona? Mme jwale, le karolo ya Lentswe.

239 Mamela. HO nale ntho ele nngwe eo nka e etsang. Nka seqhoshe ka baholo baka. Tjhe, ketswa moferefereng omong. Ntate waka ene ele MoIrish. Mme waka ene ele MoIndian squaw, halofo ya MoIndia; mme wa hae ene ele Indian, batliswa ke penshene. Jwale, kaofea ha bona, matawa, bongata ba bonabashwele basafetoha, balwana, balwanang ka dithunya, jwalo jwalo. Nkase ikgantshe ka bona, hobane sefate sa baholo baka hase sesetle hohang feela.

Empa, moena, ho teng ntho eo nka ikgantshang ka yona, seo ke Morena Jesu ya ileng a mpholosa. Mme ka matla a Hae a nfetola, mme ke ile ka bona seo. Ke mora wa mang? Yeah. Nka qhosha ka Yena. Mme ke lemo tse mashome a mararo a nang le metso emeraro seo nka qhosha ka sona. Haeba aka kgona ho mpoloka lemo tse mashome a mararo a metso e meraro, naka kgona ho qhosha ka Yena. Lea bona? Nka sekgone ho qhosha ka badimo (Hallelujah), Yena ya ileng a mpholosa kaba peo, mme A etsa hore ke shebe ka hare ho Lentswe lena, A romela Moya wa Hae, "Ke sena moo seleng teng. Ke bua sena; setla etsahala. Etsa seo." Mme oho,hlena, nka qhosha ka Yena. O entse seo jwang? Ka ho nhlatswa ka metsi a Lentswe, Metsi a karohano, eka reka kgona ho hlalosa seo.

241 Ba sebee badumedi bakgethuweng pele.

Oho, naledi tse sollang, letla solla ho fihlela neng? Lona Methodists, Baptists, Presbyterian, ba kantle, leha ekaba le eng feela, naledi tse sollang ho tloha ho kereke ho leba ho kereke, ho tloha pillareng ho leba sebakeng, ho television ho leba ho television, lentswe ho leba lentsweng, hobaneng le satle hae? O lakatsa hoka kopanela le lona. O bata lona. O batla ho lokisa mehopolo ya lona, hore le seke laba kereke ya mokgatlo, empa Lentsweng la Hae, leo eleng karolo ya takatso ya hao.

Ho lehlohonolo banyoretsweng ho loka: hobane batla tlatswa. (Lea bona? Uh-huh) Mme O rometse mata a Hae a ho fetola ho ontsha mokgatlong wa bodumedi. Pherekanong ena ekana, Modimo O rometse matla a hofetola, Lentswe la Hae, pohatso, ho tiisa, ho ontsha ka hare ho pherekano ena, "bafeela, difofu, bamadimabe, mme haba tsebe letho." Nahana ka seo, metswalle.

244 Lea tseba, Modimo O rometse matla a Hae A ho fetola, ho fetola mmele ohle wa Sarah le Abrahama: ho fetola monnamoholo le mosadimoholo, hobane a ile atshepisa seo.

Mme seo Modimo A setshepisitseng oya seetsa, O etsa seo. Haho letho. Ntho enngwe le enngwe ... Ntho e senyehileng, haho seo Modimo Aka se etsang ka yona. Empa Otla boloka Lentswe la Hae, mme Otla romela Moya wa Hae. "Nna Modimo ke jetse. Ketla letshella motsheare le bosiu, haho yaka dintshang letsohong laka." Bibele e boletse seo.

246 Oho, naledi tse sollang, ka ditakatso pelong tsa lona. O lokela ho etsa seo, kapa lopna badutseng mona hoseng hona. Mme lele ka hare ho dikereke kapa diauditoriums, le dinthong tseo leleng ka hare ho tsona, ho potoloha naha, haho nale Seo o tlisitseng mona.

Ho nale motho ya buileng le wena. O seke wa leba pele. Ho nale Metse a hlatswa mona a Lentswe, Atlang ho o etsa hore obe mosweu hwa lehlwa. Oho, bara ba Modimo, mameang. Le sedue tshenyehong. Tswang hara seo. Abrahama o ile a dumela Modimo, mme tsohle tsa lefeela ho yena ...

Ore, "Ketla phela jwang? Ketla etsa sena jwang?" Eo ke taba ya Modimo. "Nka etsa ... Batho bao ke sebetsang le bona ba keke ba nkamohela." Modimo O boletse, "Ya tlang lahla ntatae, mmae, mosadi, monna, lehae, matlo, Nna ketla bafa mahae le matlo; Ketla bafa ntate le mme, baena le dikgaitsedi ba lefatshe lena, le Bophelo Bosafeleng ba lefatshe lena." Ke tshepiso, motswalle. Seo, oho, kese noseditsweng. Tshepiso enngwe le enngwe eo Modimo A e entseng. Peo enngwe le enngwe ya tshepiso ya Modimo.

249 Le, dikgaitsedi, emisang ho boba meriri eo, hobane ke manyala pela Modimo. Lesang diaparo tseo; Seo ke manyala pela Modimo.

Lona baena, lona banna, lesang ntho tsa mekgatlo, le ho dumella basadi ba lona ho etsa seo. Seo se etsahala ho bakreste.

Kgutlelang Lentsweng. Nkang Lentswe leo, letla hola. Le lokela ho hola. Matla a Modimo A ho fetola, O tseleng ya ho kgutla, o nka seo ha jwale. O kgutlisetsa seo moo seneng sele teng.

252 Henoke ha aka a bona lefu ka matla ao. Modimo O ile A etsang ka seo? Seo ke mohlala wa tlhwibilo bakeng sa kereke. Yeah. Elijah le yena jwalo feela.

Mmele wa Jesu O ile wa tsoswa kamora lefu. Mme ka hare ho lebitla, mmele wa Jesu O ile wa tsoswa ka Lentswe la Modimo, mme wa fetolwa, hotswa bafung, tshetiso ya serame, Mora ya Halaleditsweng wa Modimo; hobane moporofeta (Pesalema 16:10, haleka ngola seo fatshe, 16:10), ere, "Nkase lese Moya wa Hae diheleng, leha ele ho bola." O Modimo. Lentswe leo le lokela ho phethahala, ke Lentswe la Modimo. Lejale pelong ya hao, haeba o batla ho kena tlhwibilong. Haeba o batla hoba Mokreste, wa sebele, beha Lentswe lena pelong ya hao. Jwalo kaha ke nahana hore ene ele Ezekiel, Modimo Are, "Nka Lengolo leo ole kwenye," Lentswe leo la moporofeta lentse lele jwalo. Mme tshepiso ka nngwe, hobane ke Peo ya Modimo.

Seke wa dumella hore boratheologi ba leke ho o kgelosa. O seke wa dumela hore bao nyanyatse ka pherekano, le tsebo, le thuto. Dumela Modimo.

255 Abrahama ha aka anka diphuputso tsa mahlale tsa nako eo, ha dire, "Ke tsofetse hoka etsa ngwana. Kese ke keneletse haholo tabeng ena. Ke entse sena, sane, kapa sela." Empa o ile a bitsa sekgahlano le mahlale. Mme ha akaba a hlolwa ke maemo, empa one ale matla tumelong, a boka Modimo. O ile a tseba hore Modimo Otla etsa seo A setshepisitseng.

256 Oho, mora wa tahleho, ke dintho tsa lefatshe lena, kgaitsedi tsa tahleho, ka difeshene tsa lefatshe lena ... Mme, kgaitsedi ya ratehang, leka nahana hore ke monnamoholo wa kgale ya senang kelello, empa le leng la matsatsi ana hare kopana le Florence Shakarian ka phirimana enngwe ...

One a dutse ka phapusing ena le yena, sebakeng sena, jwalo kaha le tseba le lona. Ha le kopana le seo, letla tseba hore hase nna, empa Lentswe lena le nepile. Tloha mabenkeleng ana, a difeshene. Tloha nthong tgseo. Ere, "Hobaneng Osa nthute ntho tsa bohlokwa, keba sena ha jwang?" Qala feela ka di abc's, mme ebe retla leba ho algebra. Lea bona? Qala feela kaho ithuta. "eleng tshebeletso ya bohlokwa."Kea lerapela, baena, ka mehauhelo ya Modimo, tho hlahisa mmele ya lona ele sehlabelo, sehalalelang, se amohelwang ke Modimo, eleng mesebetsi ya lona.

258 O etsa feela seo o lokelang hoseetsa; Modimo Yena Otla tswellapele (Lea bona?); ele ho lokisa ntho tseo o lokelang ho dilokisa. Na haho jwalo ... Na hase maswabi ha mosadi a hlobotse, mme atswa mona, a etsa jwalo, ha Bibele e kgalema seo? Na hase phoso ha monna a tswella ka mekgwa e jwalo eo, mme ntho tsena kaofela, tsona diseminari tseo, ntho tse jwalo tseo, Lentswe la Modimo lele hantle feela kgahano le seo? Lea bona?

259 Molomo wa Isaia, ene ele motho ya sahlwekang hohang. O boletse, "Morena, ke emong wa batho basa hlwekang, molomo waka haoya hlweka. ho madimabe nna hobane ke bone Jehova." Mme Lengeloi la theoha lehodimong, ka Mollo, Mollo o Halalelang hotswa aletareng, mme la lokisa molomo wa hae, hotswa molomong wa molahlehi ya ileng are hamorao HOITSWE KE MORENA, Matla a Modimo A ho fetola.

Batshwasi ba dihlapi ba lekgolo le mashome a mabedi, le-ba rekisi ba masela a perese, a basadi, bale ka hodimo mmoho, ba bang ba bona bane basa tsebe le ho ngola mabitso a bona. Modimo A batlosa hoba batshwasi ba dihlapi; ho tloha banneng ba seterateng hoya ho bahalaledi, hosa boleng. Matla a Modimo A hofetola ...

261 Paulose, leloko la kereke, Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecostal, kapa seseng feela; ho theosetsa seterateng, kaho tseba ho feta babang. O tlile tlasa Gamaliele, emong wa barutu babaholo naheng eo. Ho ile hwa etsahalang tseleng e lebang Damascus, a fumana sehlopha sa batho badumelang Modimo? Tseleng ya hae moo, a theohela tlase, a utlwa molaetsa. Mme wa mofetola hobeng mokereki, hoba moporofeta wa Modimo, ya ngodileng Selekane se Setjha. Ho fetoheng hotloha ho mokereki hoba mohalaledi ...

Oho, naledi e sollang, hare eme moo. Mora ya sollang, Peo e sollang e lebang kerekeng ena ho leba ho yane, kgutlang hoseng hona, bana. Kakopo jwalo ka motho ya makgatheng a lefu le ho phela.

263 Ntle moo badikgatiso, le solla sebakeng sena, dula feela motsotso. Kea tseba hore ke kamora nako mona Tucson kapa, ntshwareleng, Phoenix, ke mashome a mabedi a metsotso kamora hora ya leshome le metso e mmedi.

Mme ke nale batho hoseng hona. Hane ke nale tsela ya ho letlosa nthong tsena. Empa sheba, motswalle ya ratehang, eka nna yaba o tlohile ho Modimo ruri. Ka kopo hlena kgutla hoseng hona, na o keke wa etsa seo na? Ho teng phapusi ya Mohlodi. Sejeong kgae kwana, kea tseba ho jwalo,

Ngwana o tswetswe hoka pholosa baetsadibe.
Johanne o Mmone lebopong, Konyana ka hosafeleng,
Oho, Kreste, Mothakgiswa wa Golgotha.
Oho, ke rata Monna eo wa Galilea, hotswa Galilea,
Hobane O nketseditse tse ngata.
O ntebaletse dibe tsaka,
A kenya Moya o Halalelang ka hare ho nna;
Oho, ke rata, Monna eo wa Galilea.
MoPublican o ile a kena ka hare ho tempele hoya rapela ka tsatsi le leng,
A lla, "Oho Morena, nkgauhele!"
Oile a tshwarelwa dibe,
Mme kgotso ekgolo yaba ka hare ho yena;
Are, "Tloho, o bona Monna enwa wa Galilea."
(Hantle feela.)
Diritsa dia tsamaya, dimumu diabua,
Matla ao a ilea buuwa ka lerato ho lewatle;
Difofu dia bona,
Kea tseba ekaba
Mohau hotswa ho Monna wa Galilea.
Setshwantsho sa tshebeletso eo re nanag le yona kajeno.
Mosadi eo sedibeng, O ile a bolellwa dibe tsohle tsa hae,
Tsela eo a nang le banna ba bahlano ka teng.
O ile a tshwarelwa dibe tsa hae,
Mme kgotso ya kena kaho yena;
A lla, "Tlohong, letlo bona Monna wa Galilea!"

265 Mosadi, Yena ... sebe, o badile pelo tsa lona hoseng hona. Monna, O badile pelo ya hao hoseng hona. Oho, MoPublican, hare rapele. Oho, ke rata Monna eo wa Galilea, hotswa Galilea, HObane O nketseditse tse kgolo. O ntshwaretse dibe tsohle tsaka, A dikenya tlasa Madi; Oho, ke rata, ke rata Monna wa Galilea.

Na okeke wa Morata hoseng hona? Oho, molahlei, moetsadibe ya lahlehileng, mona kapa ntle mola, na oka amohela Morena? Yena ke Lentswe, mme Lentswe le tlisitswe ho wena. Na le keke la Moamohela hoseng hona? Na oka phahamisa matsoho a hao, kapa ema ka maoto, kapa seseng feela, mme o rapele, ore, "Ke bata ho Moamohela ha jwale. Moena, ke ikemiseditse; ke emetse hore lona le Moamohele." Na leka ema ka maoto a lona, emong le emong ya batang ho rapelwa, mme ore, "Ke ..." rapella, kapa, "Ke moetsadibe. Ke batla ..." Modimo Ao hlohonolofatse, monghadi. Emong hape? Emong le emong ya batlang ho rapellwa, motsotso feela. Oho, sejelong moo kgale, (Ene ele moferefere, lea tseba, tsela eo lefatshe le neng lele ka yona.), mme kea tseba hore hone hole jwalo,
Ngwana emonyane O ile atswalwa hore dibe ditshwarelwe.
Ha Johanne a Mona lebopong,
Ene ele Konyana ka hosafeleng, (Ke yena le kajeno)
Oho, ke Kreste, Mothakgiswa wa Golgotha.

267 Na le kase Morate ka pelo tsa lona tsohle hoseng hona, hore otle o tsamaye maemong ana a lefatshe lena? Lona basadi, lona banna, oho, hobaneng le ile la nna la dula mona ka nako ena kaofela ha yona? Sena sebontsha hore ho teng seseng mona; tlala le lenyora. Le keke la dula hora tsena tse pedi, ka hare ho moaho ona tjena; ho nale seseng. Na lekase utlwe seo kajeno? Ha feshene le mahlale disale kwana, le dintho tsena tsa lefatshe lena, ditswe mohopolong wa hao, moena ya ratehang le kgaitsedi.

Kereke dia kopana

Ditjhaba dia arohana, Israele o tsohile,
Matshwao aoa baporofeta ba buileng ka ona;
Matsatsi a Baditjhaba a badilwe, ka tshabeho ekgolo;
"Kgutlang, Oho baqhalaneng, ka bo lona."
Letsatsi la pholoho le fihlile.
Pelo tsa banna diathothomela ke tshabo;
Tlatswang ka Moya o Halalelang,
Lokisang dilampi tsa lona,
Sheba, pholoso ya hao e haufe!
Baporofeta ba bohata ba leshano,
Bahana nnete ya Modimo,
Hore Jesu Kreste ke Modimo wa rona.

268 Jwale, tshepo ke nnete. Le tseba seo, kaofela ha rona, tsatsi leo re phelang ho lona ... Empa O boletse. Ho tlaba le kganya ka phirimane, Tsela ya kgalalelo letla e fumana.

Ke nako eo re phelang ho yona. Kganya e kganya lefifing, ke nako ya kganya, naledi ya phirimana.
Kganya naledi ya phirimane,
Mme kamora lefifi leo!
Mme hobe le mahlomola a sadisang hantle,
Hake fihlile leetong la hoqetela;
Nte ho nako ena ya tswalo,
Mme dikgohola ditsamaya thoko,
Empa ke rata ho bona Pilato sefahleho le sefahleho
Hake fihla moleng wa tlholo.
O seke wa mpolella, nomoro tsa tlholohelo,
Seo ke bophelo ntle ho toror!
Mme moya o shweleng oya senyeha,
Mme ntho hadi ka tsela eo dibonahalang ka teng.
Yea, bophelo ke nnete! Mme bophelo bophethehile!
Mme lebitla hase ntlha;
Hobane o lerole, o kgutlela leroleng,
Hone hosa buuwe ka moya.
Ke hopola maphelo a banna bakgale,
Mme reka lokisa a rona,
Mme, karohano, e sala kamorao,
Motsamao wa maoto santeng;
Motsamao wa maoto, mohlomong a mang,
Hantse re tswella ka sena,
Tsohle ke tshenyeho moena,
Ho boneng seo, eba le pelo hape.
Hare tsoheng, ebe, kaho etsa jwalo,
Ka pelo tsohle tsa rona;
Re seke ra tshwana le dimumu, re kganna mohlabe wa dikgomo!
Eba mohale ka ...

270 Modimo ya ratehang, ke ba Hao. Ke bone banna ba bedi baeme ka maoto, Ntate. Kea rapela, Modimo, hore oba nke ha jwale. Ba batla hoba bara ba Hao. Batsohile ho iphapanyeng, mme jwale ba batla ho qala botjha, babe batjha, ka Peo ya Moya o Halalelang. Ntate yasa feleng ,Mmopi wa tsohle, Wena ya entseng Lentswe la Hao, mme ke dumela ha O tsebile banna bana hoseng hona. Kea rapela, Morena, hore O nesetse Lentswe la Hao bosiu le motsheare, mme o seke wa dumella Satane hoba ntsha letsohong la Hao. Ha sena ebe Sefate se Paradeiseng ya Modimo, hase kgutliswa hape, hobane Lentswe la Hao hale hlolehe hohang feela, ho tlaba jwalo. Bakeng sa lefatshe lena ...

271 Mme hokeke haeba le ntlafatso etlang. Hoka sebe le makoloi le mahlale atlang ho etswa. Ho keke haeba le ntho tseo. Empa hotla busantjhafatso ya Modimo. Hobane ntjhafatso eo ke ho kula, lefu, mahlomola, mabitla, ho batla. Empa Mmusong oo otlang,haho lefu, mahlomola, ho kula, le ho tsofala. Oho Modimo, etlaba Ntjhafatso entjha.

Modimo, re hlabolle kajeno, ka matla a Hao, kaho ntjhafatsa mehopolo ya rona, hoya Lentsweng la Modimo. Mme re ntjhafatswe hoba Peo ya sebele pelong tsa rona, seo rea sedumela, rebe dibupuwa tsa bana ba Modimo. Sena ke thapelo yaka ho Wena, Ntate, bakeng sa batho, Lebitsong la Jesu. Amen.

273 Jwale, ho lona bahasang ntle moo, leha lele kae feela, ke batla le amohele Kreste, jwalo ka Mopholosi letle le amohele Moya wa Hae. Lentswe le rerilweng hoseng hona, le wele pelong tsa lona. Mme ebe moo le amohela Jesu. Mme letle le lebelle maphelo a lona, mme letla bona hore ho etsahalang hamorao. Mme o nke Sefe ya monna ya nahanang. Hao bona seseng seetswa kgahlano e Lentswe la Modimo, tloha moo, ka potlako. Lea bona? Hobane ho nale Sefe ya monna ya nahanang; eo eleng Lentswe la Modimo. Mantswe a Hae ke Bophelo, mme atla tlosa lefung.

274 Ho lona batho baka hare ho auditoriumo ena, ke bile le lona kgale kwana. Ke thabea haele mona le tlile. Mme ke rapela Modimo hore le seke laba Peo eshwang. Hake nahane hore le nahana hore ke eme mona ho bua ntho e fapaneng le ena. Ke bolela sena hobane kea lerata hape ke motho wa nama le madi, ha kele tjena, ke yona feela nako eo nka kgonang ho rera ka yona ena. Mme ke rata Jesu Kreste. Ke Mopholosi waka. Mme hopolang, ke bile mane seterateng bakeng sa Hae. Ke bile ntle mane; kaofela batswadi baka, kaofela baheso ene ele baetsadibe. Empa Modimo, ka matla A Hae a ho fetola, kea tseba hore seo se entse phapang ho nna. Mme nka -- nka lekgothalletsa sena. Mme setla o phemisa mathata. Esita le lefu monyako, le seke laba le tshabo. "Haho letho leka re arohanyang le lerato la Modimo, leleng ka hare ho Kreste." Modimo A hlohonolofatse emong emong wa lona A mofe Bophelo bo botle.

275 Ke babakae mona ba senang Peo ya Modimo, kolobetso ya Moya o Halalelang? Na leka phahamisa matsoho a lona, lere, "Nkgopole, Moena Branham,hore ke fumane Moya O Halalelang." Jwale, o nke Lentswe -- obe oya Ledumela. Jwale, haeba ... Oka itjheba ... Nyoloha, sheba seiponeng, mme oka bona hore na o eng wena.

Oya bona, oka etsa seo jwale. Ore, "Ka tsela ejwalo, hake aphahamisa letsoho laka, hobane ke dumela ..."

Itjhebe seiponeng, ebe o bona moya oo wa thetso Lea bona?): monahano wa thetso. "HO nale tsela e bonahalang e lokile ho motho, empa pheletso ya teng ke lefu." Na seo ke nnete?

278 Tlase mola Mopholosi Ashwa,
Tlase mola ka llela tlhatsuo ya dibe;
Oho, moo pelong yaka Madi A tlotsuwa;
Ha A bolwe ..." (Kwalang mahlo motsotso, mme le mminele.
Hare phahamiseng matsoho.)
Ho bokwe Lebitso la Hae, (Lebitso la Hae le ratehang!)
Ho bokwe Lebitso la Hae!
Moo pelong yaka ha tshaswa Madi;
Ho bokwe la ...

Ke rata ha Bakreste ba tshwarana ka matsoho bare ...
Ke mohlolo ha A pholositse bophelo baka,
Jesu o hlola ka hare ka boikokobetso,
Moo sefapanong O ile A nkuka;
Ho bokwe Lebitso la Hae!
Ho bokwe Lebitso la Hae, (Lebitso le lokileng!)
Ho bokwe Lebitso a Hae!
Oho, moo pelong yaka Madi A tlotsuwa;
Ho bokwe ...

280 Madi a nale germ ya bopheleo ka hare ho Ona, lea tseba. Sena ke hoya satsebeng.
Oho, tloho Sedibeng sena se maphodi;
Lahlela moya wa hao maotong a Mopholosi;
Oho, etsa seo kajeno, mme o phethahale;
Ho bokwe Lebitso la Hae!
Oho, ho bokwe ... (Ha re inamiseng dihlooho re bine.)
Ho bokwe Lebitso la Hae!
Moo Madi A tshelwa pelong yaka;
Ho bokwe Lebitso la Hae!

281 Na lea Morata? Paulose o boletse, "Ketla bina Moyeng. Ke sebeletse Moyeng." Hare bineng hanyane, re phahamisitse matsoho. Lea tseba, bothata ba sena, rona batho ba Pentecostal,re lahlehetswe ke thabo; re lahlehetswe ke maikutlo. Jwalo kaha Billy Graham a boletse ka bosiu bobong, "Ebe bareri, bafetolela dikoloro, ba leba borwa, baotla matsoho, mme baotlanya maoto a bona, mme baqhoma, ho nale sebathabisang." Ka tsela ejwalo, yeah, ke nale seseng senthabisang mona. Lea bona, lea bona? Yeah. Yeah, re lahlehetswe ke maikutlo. Jwale, hare phahamiseng matsoho. Le seke la tshwenyeha ke dikeledi; dikeke tsa utlwisa seseng bohloko. Lea bona? Seo sekeke sa ... Na lea tseba O ile a jala dikeledi, ntle le pelaelo re lokela ho kgutla, tlisang mangata. Ho lokile.
Ho bokwe Lebitso la Hae, (Lebitso le ratehang!)
Ho bokwe Lebitso la Hae!
Madi a ile a tshelwa pelong yaka;
Ho bokwe Lebitso la Hae!
Ho bokwe Lebitso la Hae ... (Oho Modimo, ho bokwe Modimo.)
Ho bokwe Lebitso la Hae! (Teba Peo, Morena, ka pelong.)
... Ka pelong Madi a tshelwa;
Ho bokwe Lebitso la Hae!