Dijo tsa Moya ka Sehleng sa tsona teng (65-0718E)

1 Dumela feela, dumela feela,
Tsohle dilokile,dumela feela.
Ha jwang? Jwale, ka tgsela ena:
Jwale, ke a dumela, jwale kea dumela,
Tsohle dilokile, jwale kea dumela;
Jwale, kea dumela, jwale kea dumela,
Tsohel dilokile, jwale kea dumela.

2 Ha retswe resa eme mme re inamisitse dihlooho: Morena, haebe pina ena feela, empa botebo bokahare ba pina ena, "Jwale, kea dumela!" Barutuwa baile bare ka tsatsi le leng, kamora Jesu a etse mesebetsi emengata; bare, "Morena, jwale rea dumela." Jesu are, "Na jwale lea dumela?"
Bare, "Re dumela ha tsohle dilokile." Ka tsela ejwalo, Ntate, rea bona hore phirimaneng ena Wena hao hloke thuto ya rona, empa rona re hloka ya Hao. Rea kopa hore Ore rute ho rapela, re phele jwang, le tsela eo re lokelang ho dumela ka yona. Fana ka seo, Ntate,ka tshebeetso ena phirimaneng ena. Haeba re hloka seseng se itseng, re nehe sona seo, Morena. Re kopa sena Bitsong la Jesu. Amen.

3 Kea tseba hore O eme mona phirimaneng ena. Mme kantle, re kopane le batho baneng basa kgone hoka kena ka hare, mme baleka ho mamela dialemoya ka hare ho makoloi a bona. Mme jwale, retla leka hoka potlaba, ka Sontaha re rapella bakulang, rebe le tshebeletso ya thapelo. Empa re rapella bakulang.

Mme re kopa horeha jwale le ahellwe ho seo -- ka Ditokelo tsa Modimo, ka hare ho tumelo, ke nako ya tumelo ena. Tumelo, ho hlokahala tumelo hofeta pele nakong ya jwale, hobane sena selokela ho tlisa tlhwibilo, e lokela ho nka sebaka. Mme ka tsela ejwalo ehlokahala haholo, le utlwile, Lentswe leo o le utlwileng ha lererwa, meeka le mehlolo e etsahetse. Re lokela hoka kopana haholo bakeng sa Modimo.

Ho jwalo feela ka Elisha wa kgale, "Ha Modimo Ake A bokwe." Haeba Jesu Ke bokahare batumelo, ebe re lokela ho hlobola sohle. Hopola, Yena ke Bokahare; Ke Naledi ya Phirma; Ha A lekanywe; O phethahetse. Mme haeba ele Naledi ya Phirima ... Ho teng naledi ya bophirirma; kompase eo.
Mme Kompase eo o lekang ka yona ke Lentswe la Modimo, mme Lentswe kamehla le bontsha Yena.

6 Mme re ikutlwa kamehla eka rea lekwa kamehla, seo ke nako mahareng a ditjhaba, mme tsohle, mme ka nako enngwe keye ke ... Hohle moo o shebang ka sekepeng hare ho lewatle. Mme ke ile ka fuwa Sekepe. Mme retla bona hore na re sebetsa jwang? Mme ke enwa emong ya rwetseng kepise etshweu, seseholo ka makgetlo a lekgolo, empa retla lahla seo, emong le emong. Mme re bahlodi haholo ka Yena. Mokaptene, Mokaptene wa teng, o nale dibehelo ho tsohle, Otla feta kamehla. Mme re lokela hoe etsa seo.

7 Jwale, phirimaneng ena ketla le lokolla ka nako ... Re thabea hoba tgeng ha lona, jwalo jwalo, le tsela eo le kgannileng ka yona ho fiha mona, le tsohle tseo le arohanang le tgsona. Mme, lea bona, seo se fihla senkemisa moo ke leng teng hantle feela. Empa ha kele mona ke leka ka tsela tsohle hoka loka. Ebe ... haeba o tshwarella batho nako etelele haba kgone ho tshwarella seo. Wena -- o lokela hoka nka ntho ele nngwe eo motho a e etsang ka nako ele nngwe feela. Mme hare loka pelong tsa rona, ebe jwale le baruta seseng hape: bohato ka bohato.

Jwale, ebe oya rapela, kgothalang, mme le dumele hape, phirimaneng ena, phodisong. Hake dumele hore ho nale potso mohopolong wa hao ka nako eo re pheang hoyona. Hake dumele ho nale potso eo ka hare ho lona. Ke dumea ha tsohle dilokile. Mme ke ... Haho pelaelo ka hare ho nna ka seo. Mme ke tseba batho bahabo rona, metswalle, metswalle ya Kreste, bana ba Kreste batseba seo.

9 Mme seo sempha thabo hoka tseba seo ka baka la Modimo, mme o fane ka seo bakeng sa Modimo, mme re bone ha batho bashebana le seo, ebe ra sheba rere, "Rea leboha, Morena." Oho seo sethabisa jwang feela ha bana baja Bohobe. Lea hlokomela hore sena ene ele tjhebelo pele feela pele mona Tabernakeleng? Hantle feela, "Bohobe ba Bophelo." Moena Neville, o hopola seo. Nako e matla haholo ...

10 Jwale, hare phetleng, haeba le bata ho latela sena, jwalo ... Hake dumele seo ha senale kgahlamelo haholo tabeng eo, haeba seo setloba le tshebeletso ya thapelo. Re utlwisisa seo feekla. Haho moeti mona hara rona mona, ke nahana. Empa kaofela re tseba hantle feela hore na ho etsahalang:haho seo otho aka o etsetsang sona; ke seo Modimo AKa o etsetsang sona. Pholoso feela tabeng eo. Ntho e bolokang batho ke Lentswe feela. Mme Modimo O ruta Lentswe la Hae hore batho ba ledumele, hobane o boletse, "ATsohle dilokile dumela feela."

Ore, "THaho sesa kgoneheng ho Modimo." Na le dumela seo? Haho sesa kgoneheng, hobane "Tsohle dietsetswa badumelang (Modimo ke Motho eo), ho badumelang." Lea bona? Haho sehlolang, bakeng sa hao, ha feela oka dumela.

12 Jwale, ho 1 Marena kgaolo 17, ke rata ho bala temana ya 7, Morena ha A ratile.
Mme Elia wa Tisheba, eleng ya tswang Gileade, are ho Akabe, Jwalo kaha MORENA wa Israele a phela, eo ke emeng ka baka la Hae, ho keke hana pula ka lemo tse tharo, hoya ka Lentswe la Hae. Mme Lentswe la MORENA latla ho yena, lare, Tloho kwano, mme thinya ... leba botjhabela, mme o ipate molatswana wa Kerithe, o pela Jordane. Mme ho tlaba jwalo, mme otlanwa molatswaneng; hobane ke laeytse makgwaba moo. (Hlokomela, "Hofepa," eseng kae kae, "moo.") Ka tsela ejwalo haeba jwalo ... Morena, kapa Lentswe la MORENA: mme a leba teng molatswaneng oo wa Kerithe, oleng kapela Jordane. Mme makgwaba a tlisa bohobe hoseng ho hong le hohong, le bohobe le nama mantsibuaya; mme anwa hotswa molatswaneng. Mme haisaisa, molatswana wa oma, hobane hone hhose pula naheng.

13 Morena A hlohonolofatse Lentswe la Hae. Mme jwale, phirimanengb ena re batla ho nka molaetsa, o bitswang, "Dijo tsa Moya Sehleng sa Tsona." Hoseng hona rene re nale molaetsa Tshebeletso ya Modimo, kapa ho leka ho moetsetsa tshebeletso sene nako ya teng, sehla, sebaka, kapa motho. Mme jwale, sena "Dijo ts aMoya sehleng sa teng."

14 Moporofeta, Elia, hare tsebe hakalo ka yena. Empa re tseba hore ene ele mohlanka wa Modimo, ele mohlanka wa Modimo wa hora eo.

Mme Modimo wa romela Moya hodima Elia, ka makgetlo a mararo, mme tshepiso habedi; a mahlano, mohau. O ile A sebedis seo hodima Elia; Seo se ile satla ho Elisha habedi; One ole ka ho Johanne Mokolobetsi; mme seo selokela hota ho Monyaduwa wa Moditjhaba; mme O ile watla jwalo ka Moshe hoisa Bajude hae. Hantle feela. Ka makgeto a mahlano ya ka taelo ya Elia, mme jwale seo sese setile ka makgetlo a mararo.

Jwale, moporofeta emoholo, hare tsebe moo atswang teng. Re tseba feela hore ke MoTishba. Empa otlile ...

17 Hare tsebe haholo ka baporofeta. Ha re tsebe moo batswang teng. Hase hangata ... hare tsebe kereke ya hae. Ene ele banna feela, bongata habaya ruteha. Mme habaka baleka ho etsa seseng. Isaia le Jeremia, le ba mmalwa, bangotse feela, empa monna enwa Elia ha akaba a ngola letho. Bongata habaya ngola; mohlomong bane basa tsebe ho ngola. EMpa ene ele banna bakgopo. Haho monna ka hare ho Bibele jwalo ka baporofeta bakgale. Bahanana le marena, marena, batho, dikereke, le tsohle, mme A eme hodima Lentswe la Modimo. Leho tiisa hore seo ke nnete. Ebile batho bakgopo.

Mme Elia enwa one a jwalo le yena. Ene ele monna wa hlatheng kwana. One atswa nahathote; o phela nahathote. Bibele one a apara diaparo tse boya, mme a itlama letheka ka letlalo la nku, ka karolwana ya letlalo, letlalo la kamela, ka ditebu seledung, mme nahana feela monna ya jwalo feela-a shebahala ka tsela eo -- hoka sheba seo.

19 Empa re entse seo ... Habakaba bashwa kaofela. Haba ya shwa kaofela. Nakong ya Nicene Council, bongata boile ba bala Nicene Council ya kereke, habane ba batla ho etsa mokgatlo hotswa kerekeng, mme kena ka hare ho seo, ha bane ba nale Nicene Council, monna ya tshwanang le Elisha catswa lehwatateng le yena, aja ditlamatlama, banna bakgopo feela. Empa hlompho, hodimo, tlase mane Constantine, jwalo jwalo, mantswe a bona a manyane, hobane bao, hoba baporofeta, ke hona moo re tsebang hore Monyaduwa wa Moditjhaba wa kereke, hantle feela jwalo ka peo ya poone ho Monyadi. Mme ewa e dula lemo tse sekete.

Mme bangola dibuka, "Modimo oo O hokae, ha bana bashwa le basadi ba blawa ke dibere, mme ale marung mme asare letho ka seo?" Haba tsebe Lentswe. Poone eo e wela fatshe. Na Modimo O lokileng oo O ile wa lesellang Mora wa Hae hoka thakgiswa, jwalo jwalo? Empa ke hoya ka Bibele; hone ho lokela hoba ka tsela ejwalo. Mme keka hoo holeng ka teng matsatsing ana.

21 Monna enwa, ene ele monna e moholo eo. One a nale moloko o kgopo pela hae. Akabe ene ele morena; ntatae one ale kgopo. Haesale ho tloha nakong ya Solomone, ho bile le o kgopo kamora seo. Mme monna enwa, Akabe, o ile a busa Samaria lemo tse mashome a mabedi le metso emmedi, mme ene ele nako empe haholo. One ale jwalo. One a dumela ho bodumedi, hantle feela. Mme one a nale sohle ho yena. One a nale baporofeta bana ba makgolo a mane ba BaHeberu, bakwetlisitsweng ka thata. Modimo A romela Ale mong feela, mme one asa dumele seo, mme ene ele Elia.

Empa Elia, enwa ke MoTishebe, ene ele monna wa nahathote, eseng ya ka tsela enngwe, ene ele monna ya kgopo. Mme ka tsatsi leleng Akabe a etsa sebe hoo Modimo A ne A keke A emela seo, O ile a buwa le Elia lefelleng. Mme ke enwa a hlaha ka tsela ya Samaria, jwalo kaha ho bolelwa, mohlomong ka ditedu sefahlehong sa hae, ka lefahla, letsatsi le tjhabie, ka mahlo a manyane, ka molamu letsohong la hae, a bososela sefahlehong sa hae, a eba ho morena wa Israele, mme are,
"Haho ... leha ele phoka hofihlela ke bolela nna."

Modimo, refe monna ya kang eo, ya tsebang hore HOITSWE KE MORENA.

24 Jwale, re fumana hore pele ho tsena, hore, Modimo O ile A buwa le yena. Modimo O ile A buwa le yena, mme ka tsela ejwalo, one asa tshabe letho. One Asa tshabe molaetsa wa hae, seo sekeke sa etsahala; o tsebile hore seo sekeke sa etsahala. O tsebile hore ke sona seo, mme o tsebile hore ke Molaetsa wa hora. Hore na morena one aka mokgaola hlooho kapa jwang, a molahlele teronkong, leha ekaba baetsang feela, seo sene sesa etse phapang hohang feela; one a nale mosebetsi oo aneng a lokela hoetsa, "HOITSWE KE MORENA," hantle feela kapela morena. Monna ya sa kgathalleng letho. Empa pele ho sena, a bolela ka komello ...

Hobane Modimo Akeke A lesa sebe ntle le kahlolo. Ho lokela hoba le kahlolo bakeng sa seo. Molao ha ona thuso haosa ahlole sebe? Hotla thusang hore molao o ahlole batho kapa kganya ntle le kahlolo hao fositse? Seo hase lokele hoba molao. Ka tsela ejwalo ho teng kahlolo. Mme ha Modimo A etsa molao, mme molao oo o tlolwa, moo ho lokela hoba le kahlolo.

Mme tjhaba sena setglola molao wa Hae. Oho, banale kereke ekgolo; ba nale tempele. Banale baetapele barutehileng haholo. Banale baporofeta naha ena kahohle, banale dikolo bakeng sa bona, babafetola jwalo ka metjhini. Mme banale baporofeta ba bona; bapriesta ba bangata; ba nale bangodi ba bangata; mme ba nale tumelo engata; empa bane bale hole le Lentswe la Modimo. Mme keha Modimo A kgetha monna enwa, mme yaba O moroma ka HOITSWE KE MORENA.

27 Mme hlokomela hore O kgathalla ba Hae. Pele A romella mohlanka wa Hae, O boletse, "Elia, tsamaya o theohele tlase mane o bolelle Morena Akabe sena. Mme jwale, mme hao etsa sena, o tohe pela hae hohang feela, hobane ke o etseditse sebaka. Ketla o kgathalla moo, Elia, ha feela oka rera Lentswe laKa, etsa feela kamoo Ke o bolellang ka teng."

Jwale, ke tlilo tshwantsha tshebeletso ena ekgolo ya Elia le nako ya Elia, le hora eo re phelang ho yona. Ke nahana hore ke ntho nepahetseng. Ke nahana ka nako eo le nako ena eo re phelanng ho yona, empa ke batla hore re rapele haholo.

29 Jwale hareka kgutlela morao nakong ya Israele hane banka Palestina ho naha ena ya rona ya United States. Re ile ratla mona United States hane re hleka beng ba yona bapele, bao eneng ele MaIndia, mme ra hapa naha. Ka tsela ejwalo Israele o kene jwalo Palestina tlasa ketelepele ya Joshua, tlasa tataiso ya Modimo, baleleka beng bateng.

Mme marena a pele ene ele bamatla haholo, Davida, Solomone, banna ba baholo. Dipresidente tsa rona tsa pele ene ele banna ba matla haholo: Washington, Lincoln, jwalo jwalo. Qetellong marena ao are fihlisa mona moo releng teng; qetellong baqetela ka Akabe. Hantle feela jwalo ka jwale, matsatsing ana a rona ... Batho bafetohile hoo basa kgathalleng letho.

31 Mme oka nahana feela seo, ka batho bajwale, mohlanka wa sebele wa Modimo Akaba ka tsela eo. "Hobaneng, o fapane kelello; one a lahlehetswe ke kelello. Hoka sebe le seo." Ene ele badumedi, badumela haholo. Banna balokileng; ka setjhaba se tshepahalang. Ene ele badumedi.

Ka tsela ejwalo bane bale bohlale hofeta theoloji ya jwale; sena seka nka ho feta molaetsa ofeng kapa ofeng; hofeta ho rera Lentswe la Modimo pelong tsa batho. One A tseba hore ke HOITSWE KE MORENA hoka baromela kahlolong. Ka tsela ejwalo o tsebile feela HOITSWE KE MORENA ... Mme ene ele HOITSWE KE MORENA, ho tlisa kahlolo. Re bona seo matsatsing ana. O bona seo ka nako efeng kapa efeng feela. Haho letho le setseng ntle le kahlolo haho mohau.

33 Jwale, ke lona lebaka le etsang hore ke tshwantshe seo le Elia bakeng sa kereke kajeno, kapa tsatsing le leng ... Pele ho kahlolo molaetsa. Elia, one a emetse, ho kgathalla seo, dijo tsa tlhaho, hobane pula ene ekeke yana, hoya ka Lentswe la Modimo, ka lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng, kapa hofihlela Elia a bitsa seo.

"Leha okare ke nako efeng feela, Elia, o boletse hore ho tlaba ka tsela ejwalo." Ka ytsela ejwalo a leba ho morena, "Hokeke haeba phoka hohang feela." Seo seboima haholo, haho jwalo? Seo ke molaetsa o boima haholo. Re tlilo batla seo ha jwale. Jwale, re tseba seo, re hlokomela komello ya Lentswe la Modimo matsatsing ana, hare buwa ka seo. Mme, lea tseba, seo seboletswe ke moporofeta, jwalo ka hotla ha Kreste kgetlo labobedi, are, "Ho tlaba le tlala hara naha, mme eseng ya bohobe feela, empa bakeng sa ho utlwa Lentswe la Modimo." Mme tsatsi leo ke ha jwale, "ho utlwa Lentswe la sebele la Modimo." Jwale, sena ke tlala ya semoya.

Sebe ke ho sedumele, ka leshano la baboledi ba Lentswe, ka hotla ha kahlolo. Batlohile thatong ya Modimo le Baporofeta ba Hae ho leba thutong tsa bona feela.

36 Hlokomela kamehla Modimo O bolela seo? Hobane O dula A ... Ha A etse letho pele, a senola seo ho Baporofeta bahlanka ba Hae.

Jwale, empa Elia, ka nako eoe, A nale sephiri ka yena. Ke sona seo re batlang ho sebona ka nako ya mola waho rapellwa. Elia one a nale sebaka sa sephiri. Jwale, kereke haeya monehela seo; morena one asa moneha seo; one asa iketsetse seo; empa Modimo A etsetsa Elia tuo ya ho ipata leho mofepa, moo a fumanang dijo nako le nako. One asa tshwenyehe hore hosane hotla etsahsalng. Modimo O boletse, "Ke laetse makgwaba hoka o fepa." Ke ntho entle hakakang eo, etshwantsha Kreste taba eo.

38 Ha lekgotla la dikereke la lefatshe kajeno, lere, "Matsatsi a mehlolo a fetile," matla a maholo a Modimo. Ha basa rata, seo, habana letho feela batshwana le tshepe ya simbala. Re tseba ha seo selokela hoba nnete. Banale sebopeho sa borapedi, empa balatola matla ...

Ke ntho etshwanang leya Davida ka koloi ya dipholo: a tloha Lentsweng. Ha Lentswe lene lehlahiswa, bane basa Lebatle. Ka tsela ejwalo, batloha ho lona.

Ke sona seo se ileng sa etswa ke batho bana ka nako ya Elia: batlohile Lentsweng. Bane ba nahana hore ba nale Lentswe, empa hone hose jwalo.

41 Hlokomela, ka nako eo baile baahlolwa ka baka la ho sedumele, O ile A etsa tsela bakeng sa Modumedi: jwalo kaha a etsa nako le nako. Nakong eo lefatshe leneng lele tlasa metsi ka nako ya Noaha. Ka nako eo Aneng A leba Egepeta O ile A etsa tsela ka hare ho metsi. Ke yona tsea eo Modimo A etsang tsela ka yona eo. Mme moo hoseng tsela teng, Yena ke Tsela eo. Ke Tsela eo.

Jwale hlokomela, re hlokomela hore re tseleng ethata haholo. Ke nako ya dintwa dimisaele jwalo, re tshaba seo; ke dikereke tse lokelang ho tshoha. Ke hora eo re phelang ho yona hlokomela.

43 Jwale, hlokomela, empa Modimo wa hlahisa Elia hore a qobe seo. Mme O etsa tsela bakeng sa bana ba Hae hoka baleha, ha ntho tsena ditla.

Hobane Modimo Okeke wa ahlola feela, mme ya teba Sodoma le Gomorra, mme ya teba Capernaume mahareng a lewatle, mme a ahlola lefatshe leo, mme Sodoma le Gomorra, mme hare tswelleng pele ka seo; re lokela re tshepe kahlolo bakeng sa kahlolo.

45 Jwale, re hlokomela ha sena seetsahala, jwalo ka nakong ena ya rona, Modimo wa hlahisa monna ka nako eo (kapa wa phahamisa monna, mohlomong) hoka kopanya matla, mme bane basa mamele letho. Ba nahana hore oya hlanya, o lahlehetswe ke kelello: ene ele feela lehlanya la kgale kwana, sethoto sa felleng, mofuta wa thoteng kwana. Empa eha hole jwalo.

46 "Lentswe hale bolele seo lese bolelang," ba bolela jwalo kajeno. "Oho, ka tsela ejwalo, Bibele ke buka ya dipale." Ke dumela hore le hlokometse seo, mme jwale ba bolela hore Eva ha aja apole, ojele ... Seo keng? Ke nahana hore ke apolekose, bare jwale: ene ele apolokose. Mme ele hore Moshe ha atlisa bana BaIseraele Lewatleng le Lefubedu. Ene ele lehlaka feela ka thoko ho lewatle, mme bakena feela hara lehlaka pela lewatle. Metsi eleng, m-e-t-s-i, lebopo mahlakoreng a mabedi; batsamaya moo ho omileng? Oho, matlakala akang ao. Empa, lea bona, ho nka seo ho tlisa bohale ba Modimo. Ha jwalo feela.

Bare haho ntho ekang eo ... Esita le dikereke hadisa kgolwa meeka le mehlolo. "Ketla le nehela dimilione tsa didolara," bare, "mpontshe mehlolo. Mpontshe meeka." Ka tsela ejwalo, empa haba bone dikete tse leshome tsa mehlolo e etsahalang pela bona. Hobaneng, ha baka ba bolela seo. Ore, "Haho kgonahale." Oho, tjhe, haho jwalo.

48 Elia a theohela Dothane, mme masole a Syria a mopotapotile, hobane matla ane ale teng moo, ene ele moporofeta. Hobaneng, morena ... Emong wa banna a bolella morena wa Syria, are, "Hobaneng, lea tseba, Elia moporofeta, wa Tishebe, a bolella morena wa Israele o bua kang tulong ya hao ya sephiri."

Are, "Fumana monna eo. Ke lona thaka leo le re tshwenyang." Mme masoe ohle a Syria a leba Dothane; bane bale hohle moo.

Mme -- Gehazi mohlanka wa moporofeta, mme are, "Oho, ntate, masole are potile. Re potapotilwe."

O boletse, "Hobane, dngata tse teng moo." Lea bona? Mme Gehazi o ile a lebella ho potoloha, "Hake bone motho."

Are, "Morena Modimo, bula mahlo a moshemane." Mme mahlo a hae a buleha, mme dithaba dine ditletse Mangeloi, mabotho asa bonweng.

53 Elia a kena hantle moo, mme ebe Bibele ese ere, "Aba foufatsa." Atswa hara bona; bane bafoufaditswe ke yena. Atswa mme are, "Na lebatla Elia?"

Bare, "Hantle feela, rea mmatla." Bare, "Tloho, keta lebontsha moo aleng teng," mme aba isa lerabeng, bakena hantle sifing sa masole.

Jwale, Bibele ere, "Aba foufatsa." Seo sefedile. Mme batho bafoufetse haholo, leha Morena Modimo ALe hara bona haba bone letho, le dintho tseo A ditshepisitseng, bantse basa bone letho. Ke difofu tsa semoya, haba tsebe Modimo, haba tsebe matla a Hae. Jwale, re hlokomela hore matsatsing a Elia, bantse baetsa seo le kajeno. Modimo Oba otlile ka bofofu.

56 Bare kajeno, hore hao mehlolo mona; haho ntho ekang eo; maikutlo ana ohle. Mme ba boletse seo kaofela ka nako ya Elia, hobane ha Elisha anka sebaka sa hae, monna emotjha, aba le lefahle ale monyane, bana ba matha kamora hae, bare, "Lefahla towe, hobaneng osaka wa tsamaya le Elia?" Lea bona, bane basa dumele ho seo pele, batho, kamora ntho tse ngata tse etsahetseng. Mme monna enwa ya moholo wa Modimo a nketsweng lehodimong ka koloi ya mollo, leha hole jwalo batho bane basa kgolwe sena banna balesa bana ba bona ho matha kamora hae le hore, "Nyoloha lefahla towe, hobaneng osaka wa nyoloha?" Lea bona? Mme moporofeta a rohaka bana bao, mme bere tse mashome a mane le bobedi tsa bolaya bana bao.

57 Jwale, hlokomela. Kajeno, jwalo kaha hone hole jwalo, bakenya tsebo tsa bona hara Lentswe. Jwale, haeba ba batla hoetsa seo, hno tloha ho bona, empa baeka ho etsa hore re dumele seo. Bibele ere Modimo ke toloko ya Hae Yena ka Boyena. O ya Itoloka. Modimo O tiisa Lentswe la Hae, mme seo ke Botoloki. Jwalo kaha ke boletse nakong tse ngata, O boletse tshimolohong, "Hahobe le lesedi," mme haeba le lesedi. Seo hase batle botoloki; se etsahetse. O boletse, "Morwetsana otla emola." Ho etsahetse jwalo. Otla tshollela Moya wa Hae; A feela A etsa jwalo. Mme O boletse hore matsatsing A hoqetea Otla etsa seo, mme O fela A etsa seo. Seo ha sehloke botoloki, Modimo Oya Itoloka Yena. Hase lebaka seo se utlwahala ele bowatla hakae, seo hase emise Modimo le hanyane.

58 Ha Jesu ane ale lefatsheng, One A kopana le bomosadumele ba bangata haholo, mohlomong le hofeta. Empa seo ha seaka sa Mothibela, O nnile A tswella ka mosebetsi wa Hae, mme Modimo seo A seentseng. O boletse, "Hake etse sena ka bonna. Ntate ya ka hare ho Nna O etsa sena, Oka ho Nna. Hase Nna ya etsang mesebetsi; ke Ntate ya ka ho Nna. Mme ha kesa etse mesebetsi ya Hae, se ntumeleng; empa hake etsa mesebetsi ya Hae ntumeleng, kapa dumelang mesebetsi." Lea bona? Ka mantswe a mamng, bona ... "Batlisisang Mangolo," O boletse, "hobane ke hona moo le nahanang hore le nale Bophelo Bosafelleng, kaho tseba Mangolo. Mme Mangolo ohle a paka Nna." Amen, eo ke tabahadi. "Oona (Mangolo) a bolela ka Nna," Jesu O boletse.

Mme Mangolo ohle A bontsha nako eo releng ho yona, mme ntho tseo le di bonang ho Ona, Ke Modimo ka sebele. Haho ntho eka tsosang bafu haese Yena Modimo feela. Haho matla amang aka etsang sena se etsahalang haese Yena A lemong. Hobane Bibele ere ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng.

60 Jwale, re bona mekgwa emeng ya batho, "Oho, matsatsi a fetile, haho ntho tse kang mehlolo. Batho baphahamisitse matshwafo."

Mamela seo Elia, moporofeta, akgalema kgahlano le boratheologi. Hlokomela, hlokomela, o bua jwalo kaha ke Modimo ka Boyena. Elia o bua eka ke Modimo, "Hoaksebe le phoka hohang feela." Amen. Hantle, monghadi. Moporofeta o bile le Modimo ka nako etelele ...

Moporofeta wa Selekane sa Kgale, kapa nako enngwe le enngwe, habane ba phela boteng ba Modimo; Melaetsa ya bona ene ele Lentswe ka bolona. Mme hopola, are, "HOITSWE KE JEHOVA."

Ha banna bao bane baetsa seo, mme ebe baitshwarella mekgweng ya bona ... Seo sene selokela hore ebe seile saba kgahlano le bona; bane basa kgone ho hlokomela hore seo eleng sona keng. Empa bane ba bua ka Lentswe la Modimo, "HOITSWE KE JEHOVA." "Hoka sebe le pula hofihela nna ke bolela." Oho, ke taba ekgolo hakakang eo. One a bile ho Modimo ka nako e telele. Mme hopola, seo selatelwa ke Amose 3:7, "Haho seo Modimo Aka seetsang ha Asa bolelle bahlanka ba Hae baporofeta."

64 Are, "Hoka sebe le pula." Pele ... Baile ba motsheha; ba nahanne hore oya hlanya, "Lehlanya lena." Empa lea bona, lea bona, one a nale HOITSWE KE MORENA hoka sebe le pula. Mme Modimo,
pele a etsa seo, O ile A senola seo ho Elia mohlanka wa Hae. Mme ene ele moporofeta ya bonahaditsweng, ka tsela ejwalo batho bane balokela ho sokoloha. Empa ho nale ho etsa seo, baile ba motsheha, bare, "Oho, re nale pula engata.

Diresevara ditletse. Pula entle." Bibele haho yaka haeba le phoka ka lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng. Molatswana haose o omme, hohle. Ene ese monna eo; ene le Modimo A bua ka monna eo. Ke yona tsela eo honeneg hole ka teng. Re tsela hore kameha yohle. Hahole jwalo ...

66 Re fumana hore ha monna enwa atla, a rometswe hotswa ho Modimo, atlotsuwe ka HOITSWE KE MORENA, molaetsa le lenqosa ke ntho ele nngwe feela. Hobane baemetse HOITSWE KE MORENA, Lentswe ka Lentswe, ka tsela ejwalo one a tshwana le molaetsa.

Monna wa mokgatlo oka tlasa mokgatlo, yena le kereke ya hae baka tlasa ntho ele nngwe "nngwe." Ratheoloji o etsa seo a seboleletsweng, yena le kereke ya hae eba ntho ele nngwe feela: kereke ya theology, ya raheology. Hantle feela.

Mme ebe moo motho atlang ka HOITSWE KE MORENA, yena le molaetsa eba ntho ele nngwe feela. Mme ha Elia ane anale HOITSWE KE MORENA, one a fetoha molaetsa oo. Jwalo feela ka Jesu, ha ane Atla, Yena ene ele Lentswe, Mohalaledi Johanne 1. Ka tsela ejwalo molaetsa wa letsatsi le lenqosa ene ele ntho ele nngwe. Hantle feela.

69 Jesu ene ele Moporofeta. Ene ele seo baporofeta baileng ba sebolela, "Morwetsana otla tswala ngwala." Ho tloha kgale tshimolohong, "Peo eo ya mosadi eneng etla kgoba hloho ya noha, mme etla moloma serethe." Baporofeta bana kaofela bafane ka seo: Davida o hweleditse, baporofeta kaofela, ba buile ka yen a. Ene ele Lentswe le bonahaditsweng. Hallelujah.

70 Jwale, na lea bona seo kese bolelang? Ke bua le lona hantle feela hoseng hona. Na hale bone haho phelwa ka hare ho ntlo ya Modimo Matla ao, Monyaduwa? Bakulang baya fola; bafu baya tsoha; diritsa dia tsamaya; difofu dia bona; Evangedi etswala pele, hobane Molaets ake ona wane. Lentswe le ka hare ho Kereke, ka motho

Lentswe lene lele ka hare ho Elia hane are HOITSWE KE MORENA, "Pula ekeke yana." Ene ese Elia; ene ele Modimo kahare ho Elia.

72 Ke boleletse ka makgetlo a mangata, jwalo ka mosadi wane ewa Christian Science a ile a mpolella ka tsatsi leleng, ke boletse seo ka makgetlo a mangata; are, "Monghadi Branham, o qhsha haholo ka Jesu.," Kare, "Ke tshepa hore ke yona feela ntho eo ke lokelang ho qhosha ka yona."

Mme are, "O batla ho Moetsa eka Ke Mohalaledi." Kare, "One A halalela."

Are, "Oho, Ene ele moporofeta; Ene ele monna ya lokileng; empa ene ese Mohalaledi." Mme kare, "Ka tsela ejwalo, mpontshe Lengolo le bolelang seo."

Mme are, "Bukeng ya Mohalaledi Johanne ere O ile a lla lebitleng la Lazaru." "Ka tsela ejwalo," ke nale bonnete, "hantle feela, O ile A lla. Ene ele motho hape ele Mohalaledi, ene ele motho, A lla; empa ene ele Modimo ha A tsosa bafu."

Hantle feela. Mme are, "Ene ele monna, ha A lapile; empa ene ele Modimo, ha A fepa dikete ka mahobe le dihlapi tse pedi." Hante feela. "Ene ele motho ha a robetse seketswqaneng; empa ele MOdimo ha a kgalema sefefo." Hobaneng? Yena le molaetsa ba bang feela.

Are, "Nna le Ntate re bang. Ntate Oka ho Nna le Nna ka ho Yena." Ene ele botlalo kaofela ba Modimo ka Mmele.

78 Ke nahana hore ene ele sekenellang tsatsing leo, hane ke tlisa Kereke Tse Supileng tsa Mongwahakgolo. Ho simolla, ke -- hone hose tsela ya hore kene nka tlosa Jesu sebakeng seo ka Diaparo tse tshweu, kare, "Moriri w Hae one ole mosweu hwa lehlwa." Kene kesa utlwisise hore ha jwang mona ya lemoi tse mashome a mararo a nang le metso e meraro akaba le hlooho e tshwqeu.

Ka bitsa ya lokileng ratheologi, wa Pentecostal, motswalle wa sebele waka. Ka tsela ejwalo, ene ele Moena Jack Moore.O bohlale, monna ya hlalefileng haholo. Are, "Moena Branham, eo ene ele Jesu A halaleditswe. One A bonahala ka tsela eo kamora hore A Halaletswe."Tjhe, kene kesa dumele seo. Tjhe. Ke ile kare, "Hahole jwalo, Moena Moore, kea leboha."

80 Ke nale phapusi mona ke lokela ho bua le Modimo. Ke ile ka sheba concodense ho molata ho Daniele, moo areng, "Mme O tlile Nakong etlang ka Moriri o bosweu ba lehlwa." Kare, "Morena, ke -- hake tsebe hore na kereng, mme ke nale maikarabelo." Jwale, mme ene ele pele lea hopola, pele ho Kutullo Ya Ditiiso Tse Supileng, selemo pele ho moo. Kene ke rapella, "Morena, seo ene ele eng?"

81 Mme ke ile ka sheba,A eme kapele ho nna, mme monna ke enwa a eme kapele jwalo ka moahlodi, mme A rwetse wiki etshweu.Moahlodi wa kgale one a rwala wiki etshweu ha a kena kgotla.

Mme hane ke bona Jesu ka wiki etshweu, seo sene sebonahatsa nnete eo ke etsebang, eleng hore ke nako ya Kahlolo. Modimo O ile A bonahatsa seo mane Thabeng ya Phetoho, are, "Enwa ke Mora waKa ya ratwang, Moutlweng," kahlolo.

83 Mme morao mane ho qaleng hwa Ditiiso Tse Supileng, ha Mangeloi ao A supileng a theoha jwalo ka pyramide, ke eme moo, mme A mpolella hore ke kgutle ke ilo bua ka Ditiiso tse Supileng. Otlaba le nna. O ile A mpontsha hore seo ene ele eng,ntho tse lahlehileng. Tse kamorao ho Buka mme ene ele ntho tsessa ngolwang ka hare ho Buka; empa seo sene selokela hoka tsejwa empa ha Akaba a etsa seo. Ene ese seseng sengodilweng ka hare ho Buka ... Ke ntho eo esale e patilwe kantle ho Buka. "HObane mang le mang ya tlosang seseng Bukeng ... "Seo ke sephiri kerekeng tse supileng tse ka hare ho Buka tsa mongwahakgolo. Enngwe le enngwe ehlaha ka sephiri sa yonaa, ka kolobetso ya metsi, le dintho tsena tse ding.

Mme ha seo sebonahala, sehlahella mane California, hotheosa le Mexico, hodima Tucson, hohle, banka ditshwantsho tsa seo. Seo ke sephiri. Moena Fred Sothmann mona, a dutse hantle mona, mme nna le Moena Gene Norman, re eme moo ha sena senyoloha ... Baile banka setshwantsho, bantse basa tsebe letho ka seo. Mona ka nako efetileng, emong le emong one are, "Sheba mola, ekare sena, mme dipheo tsa mangeloi, a menahana mona."

85 Ka tsatsi leleng, shebisa sena kaho leletona, shebile, keo moo Jesu Kreste hantle ka setshwantsho sa Hofmann ha a Motakile. One A eme moo ka wiki etshweu, A shebile lefatsheng, A bontsha hore Oya busa. Lehodimo lepakile seo; Bibele le yona; Lenqosa le lona. Ntho ele nngwe ka dinako tsohle: Mmusi e Moholo, ka wiki etshweu. O bona tedu tse ntsho tlasa yona. Bongata bo bone setshwantsho seo. Re nale sona morao mane. Sethintshe feela kaho le letona, ka lehlakore; seshebe. Ke eo moo aleng tgeng, jwalo hantle fela ka setshwantshong seo. Baseheba ka hlakoreng lesele. O lokela hose thintshetsa kaho le letona. Mme ke Morena Modimo feela yaka senolang seo. Seise kaho le letona. Ke yena eo hantle feela, o nkuwe setshwantsho moo.

86 Kgetlo lapele haesale, jwalo feela ka hlooho ya Hofmann. Hake soka ke bona seo eale ele nna; le mane tabenakeleng ya Billy Sunday dilemo kamora moo, ke ile ka bona seo. Ntlo yaka haesoka ehloka seo le kamohla.

Ebe, mona sepakapakeng, ere Ona Modimo Oo ke ileng ka O bona ponong, kele moshemane wa sekolo emonyane moo, One A bonahala jwalo. Mme mona mahodimong,lemo tse mashome a mararo a metso e meraro kamora moo, O tiisa seo, hore ke nnete. Ke tsela eo ho bonahalang ka yona: eseng kelello enngwe feela.

88 Jwalo ka mane ho Vatican, baentse setshwantsho sa Kreste moo, ka tedu tse telele halofo ya intjhe ditheoha seledung, mme babitsa seo Kreste.

Mme ba beha seo Katesetoring ya Sekgerike, ho bontsha hore Adama le Eva bane bae jwang, "Bane batshwana le diphofolo kapa seseng feela." Ke sona seo mohopolo wa nama ose nahanang. Ke nahana Adama ene ele motho ya motle ka tsela emakatsang ya kileng aba teng, le Eva ene ele mosadi ya motle haholo.

Jwale, mohopolo wa nama o nahana ka tsela e itseng, ebe Modimo O romela seseng ka Matla A Hae. Ke sona seo seileng sa etsahala ka nako ya Akabe.

91 Jwale, re fumana hore Elia one aka bolela sena hobane ene ele Lentswe la Modimo ... Kapa lenqosa, Lenqosa le Molaetsa ene ele ntho ele nngwe. Moporofeta, Lentswe, Molaetsa; lenqosa, Molaetsa, le monna ene ele ntho ele nngwe. Jesu O itse, "Hakesa etse mesebetsi eo ho ngodilweng ka yona bakeng saka, le seke la Ntumea." Hantle feela. Monna emong le emong o nale molaetsa wa hae.

Ke lona lebaka le etsang hore kajeno baseke badumela mesebetsi, hobane haba dumele Molaetsa wa Modimo. Haba dumele Molaetsa.

Empa bao badumelang Modimo ka nako ena, sena ke dijo tse patilweng. Nahana feela ka seo. Modimo O patile seo hoo le kekeng la sebona hohang feela. Tsela yona eo Elia a ileng a foufatsa mabotho a Syria, tsela yona eo Modimo A foufaditseng bomosadumeleng a senolela, badumedi.

94 Seo baneng ba sebitsa bohlanya ba Noahe, ho aha areka, mahlo a hae anena bulehile bakeng sa Lentswe la Modimo la tshepiso. Sohle seo eneng ele bohlanya ho bona, seile sa pholosa Noahe le lapa la hae (Lea bona?), ntho yona eo. Ntho yona eo baneng baetsheha, ke yona ntho eo re rapelang kajeno. Ntho eo batho baneng baebitsa bohlanya, re ebitsa ekgolohadi. Seo lefatshe le sebitsang bohlale, Modimo O bitsa seo bohlanya. Mme lefatshe le bitsa seo bohlanya, Modimo O bitsa seo ntho ekgolo. Ke ho leba kwana le kwana feela. Jesu Kreste maobane, kajeno, le ka hosafeleng.

95 Hopola, o ile a leba sebakeng sepatilweng hoya ka taelo ya Modimo, ka pitso ya Modimo, le Lentswe la Modimo. Elia o ile a kena sebakeng se patilweng hoya ka boitsebelo ba Modimo, leano, le pitso hoya ka Lentswe la Hae, mme hoya hantle feela ka Lentswe. Haeba ese kamoo holeng ka teng.

Mme hlokomela pele ho tseo, Elia o ile a kena sebakeng se patehileng. Setshwantsho sa tshirfeletso pele ho kahlolo ya lefatshe, kereke e bitsitswe pele, Monyaduwa ase a kgethilwe pele, mme a emetse kahlolo ya Modimo: ese e moemetse, aja Dijo tsa Modimo, a thabela tlhonolofatso ya Modimo. Monna emong le emong ya kelello e hlakileng o tseba hantle feela hore re leba pele; re horeng ya kahlolo.

97 Sheba. Moena Banks le banna ba mmalwa mantsibueng ana, ba eme moo thabeng.

Mme ke batla ho bua ka thaba eo, Sontaha setlang hoseng, Morena ha A ratile. Ho nale Tshenolo tse kgolo, hohong hobang thata ho nna hore nka bolela nakong ena. Empa ke lokela (Lea bona?), hobane ho nale ntho e etsahalang nako le nako. Lea bona? Seo hase emise ho etsahala, hobane ke HOITSWE KE MORENA.

Emong le emong mona, ka makgetlo a diketekete theiping, le utlwile kere, "HOITSWE KE MORENA, ho tlaba le sena le sane." Esita le dikoranta le dimakazine dipakie seo. Haba tsebe hore hobaneng, hobane ba bone seo. Haba tsebe hore na keng seo, empa re bone seo ha Modimo A tiisa seo.

100 Hane re eme mona lebopong la noka, Lengeloi la Morena le theoha, lemong tse mashome a mararo a metso e meraro kapa ka1933, le theoha le buwa ntho tseo le neng le dibuwa.

Haketswa, banna ba bangata bane baeme lebopong moo, bare, "Seo sene sebolelang, Billy?"
Kare, "Ene ese nna eo; ene ele bakeng sa lona. Kea dumela; lona tjhe,"ka itsamaela.

Yaba moruti, ore, "O bolela hore, ka thuto ya kgrata ya bosupa, otla tsamaya lefatshe ena lohle o rapella marena? Mme ... Oho," are, "lebala seo."

Nkase lebale seo; seile sa ngolwa pelong yaka. Jwale, mona, mashome a mararo a metso e meraro ya dilemo kamora moo, tsohle tseo a neng a dibuwa diile tsa etsahala. Ke Modimo ha A fetohe. O boloka Lentswe la Hae kamehla. Yena ... O seke wa belaela letho.

104 Jwale hlokomela, ho tsamayeha hantle feela hoya ka tshepiso ya Modimo, boitsebelo pele, pitso ya Modimo, le Lentswe la Modimo, mme akena pele ho komello.

Jwale, re tseba hantle ha kahlolo etlaba teng. Ke eme thabeng tsatsing leo, Moena Banks Wood a dutse mona, one a nyolosa thaba. Mohlomong ho khouta seo, kene ke rapella motho wa leshome moleng wa thapelo, metsotso e leshome le metso emehlano. Kene ke tsamaya kapele ho Moena Banks. One a ... Ke nahana hore one a qeta ho tloha ho Kgaitsedi Ruby a kula. Mme a ... Atla kamoraka, ke ile ka hlokomela sefahleho sa hae, sele sefubedu. Ka hetla, mme ke ile ka nahana hore ha akgone ho palama thaba o palama ka thata, ke ile ka tsamaya hanyane, hantle feela thoteng moo, hantle fela thabeng moo, hantle feela moo Mangeloi ale teng, rene re leba hantle hlakoreng le nepahetseng, moo a ileng a hlaha kgwedi tse mmalwa tse fetileng.

Mme yare hake nyoloha thaba, Moya wa Modimo ... Hake hetla ho sheba hodima thaba, Are, "Nka lejwe leo ore, 'HOITSWE KE MORENA, otla bona kganya ya Modimo horeng tse mmalwa.'"

Phahamisa lejwe leo mme ore, "Moena Banks, hake tsebe hore hobaneng," le lahlele moyeng, mme kare, "HOITSWE KE MORENA, otla bona kgalalelo ya Modimo."Are, "Seo sebolela Ruby?"

Kare, "Tjhe, hake dumele sena sele kgahlano le wena, Banks kapa Ruby, emong wa lona. Ke nahana sena sebolela, "HOITSWE KE MORENA, ho nale setlang ho etsahala."

109 Mme hoseng ho latelang hare eme moo, banna ba bangata ... Hake tsebe hore ke ba bakae badutseng mona, ene ele leshome le metso e mmedi kapa le metso e mene, rele leshome le metso emehlano badutseng moo. Hang feela, moruti emong akena, "Moena Branham," are, "lebitso laka ke mang mang." Are, "kene kele emong wa batshehetsi ba hao mane California."

Mme kare, "Ke thabela ho kopana le wena, monghadi": Douglas McHughes. Are, "Ke ... "Kare, "Ke thabela ho o tseba," ra tshwarana ka matsoho.

Are, "Ka tsela ejwalo, jwale, ke rata hole botsa potso." Are ... Roy Roberson, motshwaramatltlo, Moena Wood, Terry le Billy, mme, oho, Moena McAnally, le nna re eme mona. Mme ke ... Are, "ke rata ho botsa seseng mona." Are, "Na Modimo Oye A fane ka pono tsa Hae ka tsela ena na?"

Kare, "Eya, moena, empa ke tswile mona hoka tseba sena, ho phomola." (Mme ke ile ka bala ho potoloha sena, mme ke ile ka bona ngaka enngwe e molebeletse, are, "Moruti McHughes, onale tshwaetso ka mahlong a hao. Ke bile ngaka ya hao lemo tse pedi, mme haho seo nka seetsang.") Mme ka retoloha hore ho yena "Hobaneng hao mpotsa potso eo, ngaka ya hao eo boleletse ka tsatsi le leng, 'Tshwaetso ka leihlong la hao.'" Ene ele , hora ya leshome le motso ole mong, mme one a rwetse diborele tsa letsatsi. Kare, "Lebaka ... Haoya rwala seo bakeng sa letsatsi; keka baka la eihlo la hao. O o boleletse hore otla lahlehelwa ke leihlo la hao." Mme a qalella ho lla, are, "Hantle feela."

113 Ka retoloha ho tsamaya, kene ke tshwere kgarafu letsohong laka. (Mme ka fumana hore o ntebeletse, mahlo a hae a bulehile.) Kare, "Empa HOITSWE KE MORENA, yokeke wa lahlehelwa ke leihlo leo." Kene ke tsoma le yena nakong e fetileng; o bona ho mpheta hara batho. Yeah.

Mme ke ile ka bona mosadi yaseng ale moholo a theola kauso ya hae mme a phahamisa sekete sa hae. O ile are, "Mora, haeba oka bona Moena Branham, mmolelle hore a rapelle maoto aka." Mme ke ile ka sheba fatshe, mme hanyane, hlahala ehlahile leotong la hae, ho potoloha.

Kare, "mme wa hao o hlooho eputswa ('moraka.' Oya bona?) O o boleletse pele o tloha hae, haeba oka mpona o mpolelle hore ke rapelle leoto la hae. O nale ntho ekang hlahala leotong, e leketla leotong la hae."O nale ho akgeha. Are, "Seo ke nnete." Kare, "Mmolelle a seke a tshwenyeha hohang feela; hotla loka."

116 Ka simolla ho tsamaya, yaba ke utlwa Lentswe la Modimo, lare, "Tloha kapele tseleng, ka potlako." Roy Roberson ya emeng mona one ale teng, ene ele mohlabani wa ntwa wa kgale, ke ile ka beha letsoho laka lehetleng la hae; kare, "Moena Roy, ipate ka potlako."

Are, "Ho etsahalang?" kare, "Sutha tseleng; o ipate."

Mme ka qalella ho tsamaya, ka beha kgarafu ya hae, ka sotha katiba yaka. Mme ke enwa moo atlang teng, kgalalelo ya Modimo ya kgaola thaba ka lehare mme majwe a thetheha, mme hwa theoha majwe leho thetheha ha ona, kgaola thaba ka lehare; hararo kapa ha nne,maoto a mahlano kahodima rona: a nyoloha jwalo ka sefefo, mme lathwathwaretsa hape, mme ke sena moo setlang hape, makgetlo a mararo.

Kgeto laboraro hwa kgutsa, Moena Banks atla mme are, "Ke sona seo oneng o buwa ka sona?"Kare, "Hantle tjena."
Are, "seo ene ele eng?"

Kare, "Modimo O haha ka difefo." Kene kesa tsebe hore o batla ke bolelle batho kapa jwang. Yaba ke tswellapele kea rapela. Yaba o mpolella hore ke ba bolelle. Kare, "Kahlolo etla hlaha ka bophirima ho lebopo." Moshebe kajeno. Sheba ho etsahalang kamora nako: Alaska eya teba. Mme ntho eo kaofela eya teba. Re kena kahlolong; mohau o ile.

121 Empa ho bokwe Modimo, re nale Dijo tse patilweng, Dijo tsa semoya, ke lona lebaka leo tshenolo ya mohao ya Jesu Kreste matsatsing a hoqetela, A Iponahatsa hara batho ba Hae.

Amen. Baile bakena. Elia o ile a kena pele ho komello. Ke leboha haholo hoba kahlolong ya Modimo. Ena ke nako ya ho kena le hotswa, hotswa mekgatlong ho kena ho Kreste, ho kena lehotswa ha badumedi. O ile a bitswa ho dula bakeng seo. Hopola, ha akaba a siya sebaka seo hofihlela Modimo A mmolella. Mme kamora komello, O ile A mmitsa hotswa, a leba ha mosadi wa mohlolohadi. Hlokomela, O ile A bitsa mohlolohadi, mme mohlolohadi enwa one a ile a kgaohana le bomosadumele (hore a seke a nka letshwao la sebata ka nako ya komello), ka tsela ejwalo o ile a bitsa Elia ho hlokomela mohlolohadi.

Bane ba nale feela kuku ele nngwe bakeng sa bona, nthwana fela. Mme Elia are, "Mphe seo feela. Hobane HOITSWE KE MORENA, mme nkgo eo ekeke ya omella hohang feela; leha ele phoofo eo hofihlela pua ena," ho beha Modimo kapele ho tsohle, Lentswe la Hae pele.

124 Hlokomela, hone hole bohobe ka hare ho nkgo. Nako e nako ha ane a ilo lata phoofo, hone ho dula ho nale phoofo kamoo. HOen ho nale oli ka hare ho kgamelo, nako le nako. Hobaneng? Phoofo e bolela Kreste. DItshelo dilokela hoka bakeng tse lokileng. Ka nkgong hone ho dula ho nale phoofo, seo sebontsha hore ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng. Seo ene ele Lentswe, Bohobe ba Bophelo, seo ke Lentswe.

Ka tsela ejwalo, metswalle. Ho jwalo lekajeno, Bohobe boo ba Bophelo, ho latela Molaetsa wa Modimo, hoka tshwarella ka nako ya komello. Hone hoka etsahalang hane aka ema hara rona jwale? Hone hoka etsahalang hane aka ba hara rona jwale? One Atla etsa jwalo kaha a ile a etsa pele. Monyaduwa ke karolo ya Monyadi; kereke le Kreste. "Mesebetsi eo ke e etsa le lona letla e etsa." Mme seo ke Lentswe. O ikle A re bolella ka seo Lentswe la Hae.

126 Hlokomela seo jwale, Lentswe le tlile ho rona, jwalo ka Elia nakong eo, Letla etsa seo le ho rona: Dijo tsa semoya dise dilokile, mme ke nakong ya sehla sena. Mme emong le emong o lokela ho fumana sena, haeba o ikutlwa ho utswa ho tloha ho bomosedumeleng ba nako ena, haeba ose o ikemiseditse hotswa ho bona mme otle ho Kreste, tloho tshepisong ya Hae. Tshepiso ya Hae ho Malakia 4, Luka 17:30, hape ho Mohalaledi Johanne 14:12 (le Mangolo a mangata), Joele 2:38, atla etsa seo, kapa 2:28, kapa, seo etlang hose etsa ka nako ena. Mme moporofeta o boletse seo, tsela eo hotlang ho sebetswa ka yona, seo setla etsang, Mangolo kaofela a bolela nako ena eo re phelang ho yona. Le hore Kreste. Haeba oka pata seo ha jwale, Tulong ya sephiri, oka kgona hoja leho loka mohaung wa Modimo. Haeba o kula, hoteng phodiso.

127 Letla hopola hore Elisha, hamorao, o ile a bitsa seo ... Le monehelo oo wa dijo tseo, Kreste, mme o ile a hlokomela lapa la mohlolohadi eo, hlokomela ha a theola mollo hotswa lehodimong, jwalo jwalo, ho tiisa ho rongwa ha hae ke Modimo, Moya wa moporofeta ...

Hlokomela, lefelleng, ha ane a robetse tlasa sefate sa jupere, Lengeloi le ile latla ho yena ka tsela ejwalo ya dijo, mme laetsa dikuku mme la mojesa tsona. Mme hamorao le ile la morobatsa hape, mme o ile a tsoha hamorao, mme ho ile haeba le dikuku tse ding hape. Mme kuku tseo diile atsa mokgurisa matsatsi a mmalwa. Ho bokwe Modimo. Ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng. Oho, tsela eo re MOratang ka yona, dijo tsa semoya sehleng sa tsona.

129 "Haho ya loka hoka nka dijo tsa bana ho difa dintja." Na hase seo Jesu a seboleletseng Mosadi wa Syrofenika? O ile A moromela hoba habo. Hantle feela. Mme ke sona seo A fetohileng sona ... Ha Akaba A leba ho Baditjhaba.

Mme jwale, kajeno O etetse Baditjhaba, hase ho kopana ...

Ore, "Hobaneng ha Molaetsa osaye dibakeng tse kgolo kwana, tsoseletso tsena tse kgolo, jwalo ka mekgatlo?"

Hase dijo tsa bona hohang feela; hase kereke (tse bitswang jwalo). Ke Dijo tsa Monyaduwa. Ke DIjo tsa Sehla sena. Baka tshwarwa ke mala; Diruile haholo. Lea bona, lea bona? Wena -- wena -- okase etse seo. Bakeng sa bana ke Bohobe ba Bophelo; Seo ke Bophelo; Ke Jesu Kreste maobane, kajeno, le ka hosafeleng.

133 Retla siwa ke nako jwale, hare inamiseng dihlooho:

Modimo O ratehang, Dijo tsa sehla, Dijo tsa moya, ntho eo resa tsebeng letho ka yona. Tsela eo re buang ka yona, kapa ka tsatsi lela mane Samaria, sebaka sona seo Elisha a ileng a nyoloha le hore, "Hobaneng, phoka eka seke yawa." Jesu Ke enwa A bolella barutuwa.

Bare, "Morena, hobaneng osaje?" Mme Are, "Ke nale dijo tseo lesa ditsebeng."
Ka nnete, Morena, Dijo tsa Hae ene ele ho etsa thato ya Modimo, ho bona mosebetsi wa Modimo O phethahala horeng eo. One Ale teng moo hane o phetheha. "Hake etse letho pele Ntate A Mpontsha. Seo Ntate A Mpontshang sona, seo kea seetsa."

Mme, Ntate, na ke kajeno. Kereke, badumedi ba sebele, Mmele wa bahalaledi, ba nale sebaka sa Dijo, Dijo tsa semoya, kgetho eo re satsebeng letho ka yona. Lefatshe ha le tsebe letho ka DIjo tseo, Ntate. Empa kereke ya Hao, batho ba Hao, Monyaduwa wa Mora wa Hao.

Re phekolwa mmele ya rona dingaka dihlolehile. Re nale tokelo ho tsena. Ke tse ding tsa Dijo tseo Modimo Ore fileng tsona, le tshepiso ho bana ba Hae badumetseng. Ntate, re thuse ho dumela jwalo ka bana, hobane tsohle dilokile ho bana ba Hao. Fana ka seo, Modimo ya ratehang. Re kopa sena Lebitsong la Jesu. Amen.

138 Ke dumela Billy o fane ka dikarete hoiya kamoo a mpoleletseng. Hoja hone hose motho ya mpoleletseng ka taba ya lengolo kareteng, ke phetho seo kese batlang. C, ho lokile. Ha re nkeng C-1, ho qaleng, ho qala mola wa thapelo. Lea bona, jwale seo ekaba sefetile. Jwale, haeba emong le emong ... Ka tsela ejwalo, lea bona, Ketla leka sena. Hake tsebe hore na reka etsa sena kapa jwang. Kapa re bitse hotswa moleng, le dula ka kgutso ekgolo. Seo hase lebaka ho nna. Haeba leka kgona hotla mona moleng ona, seo hase lebaka, ka tsela efeng feela. Ke mpa ke teba feela ka Moya o Halalelang. Ke itshetlehile ka Lentswe leo kesatswang ho lerera.

Moena George Wright, ke dumela seo. Haesa kele moshanyana, ke theoha ketla ntlong ya hao, ke mamela whippoorwill eo sefateng, ke ntse ke dumela Molaetsa ona oo. Ke dumela haele hore entse ele ntho ele nngwe feela.

140 Ho lokile, kea bona balokisa mola waho rapellwa. Ho lokile, karete ya ho rapella C-nomoro-1, 2, 3, 4, 5, tloho pele mme o eme mona. Haeba osa kgone ho ema, haeba letla phahamisa matsoho, babang batla latela. Seo keng? Yeah. Karete ya ho rapella C-1, 2, 3, 4, 5. Mme jwale hlokomelang seo, lona ba nang le nomoro ya ...

Jwale, hake soka keba le mola wa ho rapellwa otshwanang le ona kamora nako etelele, ke nako e telele jwale. Ke ba bakae ba hopolang hane re theha Tabernakele mona?

O ile Are, "Etsa mosebetsi wa moevangedi." Ha Akaba Are ke Moevangedi. O boletse, "Etsa mosebetsi wa Moevangedi (Lea bona?), hobane hora eyatla eo seo setlang ho fetoha." Mme hora efihlile. Ho lokile.

Jwale, ho sena, Yena ... OKeke wa kopanya mesebetsi e mmedi e fapaneng, moruti le moevangdi mmoho ka nako ele nngwe. Okeke waba moporofeta le moruti ka nako ele nngwe (Lea bona?), hobane ke mesebetsi e mmedi e fapaneng, mesebetsi emmedi e fapaneng. Empa Morena O mphile seo ke lokelang hose etsa tshebeletsong ena. Empa ebe ore, "Etsa mosebetsi wa Moevangedi; tgiisa tshebeletso ya hao, hobane hora eyatla eo bakekeng ba mamella thuto ya sebele." Haebe hase nako eo ha jwale! Mokgatlo o mong le omong wa kereke o tseba seo, haba mamelle thuto. "Empa ka baka la ditsebe tsa bona tse hlohlonang baipatlela baruti ba dumellanang le bona, mme batla thabela ditshomo. Mme ba jwalo ka Jambrese le Jannese ba bileng kgahlanno le Moshe, empa seo baleng sona setla bonahatswa." Lea bona, lea bona? Ho lokile, baikaketsi. lea bona tsela ya Jambrese ...

144 Mme, Modimo wa Lehodimo Oya tseba, ho teng moo lejwe la motheo la Tabernakele ho tloha ka 1933, ke ngotse seo ka hare ho maqhepe a Bibele, e robetse hantle moo. Sheba feela tsela eo baentseng ka yona. Sheba feela hore ho etsahalang: baetsise, jhantle feela. Ore, "Balese bale bang jwalo;tsela ya bona etshwana lea Jambrese le Jannese." Re hantle fela nakong eo.

Ke ile ka bona hare bea motheo wa kereke, mme batho baeketla ka mokgwa o jwalo, bapotile mabota a Tabernakele. Ke wena eo moo oleng teng. Mme bare, ha seo setla, batho ba motse mona, bare, "Ka nako ya kgwedi tse tsheletseng ... " Rona ka dolara elenngwe le sente tse mashome a robedi re tlabe re ahile Tabernakele, bongata ba batho badikaratjhe bane ba nahana hore etliloba karatjhe. Empa ene ele lesaka la DInku tsa Modimo.

146 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C-6, 7, 8, 9, 10. Ho lokile. Jwale, "Nna Modimo ke jetse seo; Ketlanosetsa seo ka Letsoha laKa." Sheba feela dinyefolo, HOne hose mokgatlo oneng o nthusa hohang feea. Hose kereke e tshwanang le yona mona hohang feela; hose Pentecostal naheng ena, hose ntho e tsitsitseng. Bohle bale khgahlano le kolobetso ya metsi, emong le emong ale kgahlano le dintho tsena, esita le lapa laka; ntate waka one a ntebela hake kena monyako. Ke ile ka nka diaparo tsaka ka dikenya ka hare ho mokotlana kaya dula New Albany. Hantle feela.

Empa hara dikotsi tseo, mathata le difi, ke hlotse;

Ke mohau o ileng wa ntlisa mona, (Ke lemo tse mashome a mahlan o le metso e tsheletseng ha jwale, mme hang hake fetela mose ola ho noka.)
Ke mohau otlang ho fetisetsa kwana. (Amen.)

Jwalo kaha ke bile moo lemo tse dikete tse leshome, Kganya ekang ya letsatsi;
Re nale matsatsi a mmalwa hoka bina pina Jwalo kaha re qadile.

Oho, ke rata Jesu, Ke lefatshe lohle ho nna.

148 Oho. Ho lokile, ke babakae ba ... Ke felletse hokae? 10? Na reka nka ba bang? Ho lokile. Seo ene ele eng? 10? leshome le metso e mehlano, ho lokile, C-10 hoisa ho 15, leha ekaba o hokae, haeba oka kgona ho ema ka maoto. Reka reng? Huh? Ho lokile. C-15 hoisa ho 20 jwale. Seo haebaC-15 hoisa ho 20. Etlaba batho ba leshoime ho fetga. Rea bona ... Lea bona -- lea bona moo mola oleng teng, hare fumane letshwele. Mme ka tsela ejwalo ... Ho lokile.

wale, mamelang mona; re keke raba ra senya nako. Empa jwale, oho, ke hora ejwang eo, ke nako ejwang eo. Ke tseba hore bohle re rata Morena. Ke -- ke lakatsa eka bohle reka fihlela maemo akang ao. Hare lekeng. Mamelang feela.

150 Seo re lekang ho seetsa mona? Re leka Lentswe la MOdimo mona. Elia o entse yona ntho eo: o ile a leba thabeng kamora hore a tsebe hore o romilwe ke Modimo. O boletse jwalo, "Jwale, hare bontsheng hore na ke Modimo. Ha Modimo A arabe ka mollo."

Mme o kgaole bahedene bana, oho, are, "Ka tsela ejwalo, hantle feela, tjhe ... " Ba -- bahedne bane batseba hore ekeke yana, mme bannile bahweletsa ka tsela ejwalo.

Empa Elia o tsebile hore etlana, hobane one a nale pono hotswa ho Morena. Ore, "One a nale pono?"

Hantle, monghadi. Ha ase a laetse,n o ile are, "Morena, ke entse hoya ka taelo ya Hao." Mme mollo wa theoha. Modimo O lokela hoka boloka molao wa Hae, ebe ese ele molato wa Modimo oo, o hlokomela tsohle. Kopa feela mme o behe ntho enngwe le enngwe moo feela. Mme obe le bonnete ba hore o tiisitse seo. Lea bona? Haeba ole jwalo, Otla hlokomela tsohle.

154 Jwale, mona ho nae batho moleng bao ke lokela hoba rapella ... Jwang ... Ka tsela ejwalo, o leboteng, ho lokile, kapa o qala moleng oo. Jwale, pele, kae kae moahong mona, batho ba bang ... Ke babakae ba nang le karete tsa ho rapellwa bakulang, phahamisang matsoho. Lea bona, ho pota hohle.

Jwale, lea tseba hore Morena wa rona ... Mme ke dumela sena, haeba ele Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. O laola mola wa ho rapellwa. Batho bakena moleng ka bongata, bongata; O ile A ba ama, Aba hlohonolofatsa. Yaba Oya ema, "Ke mang ya nkamileng?" A sheba ho potoloha, A bolella mosadi hore hobaneng a ile a moama; Are o nale phallo ya madi, tumelo ya hae e mopholositse.

Hone hotla etsahalang ha Ane A ile a retoloha le hore, "Ka tsela ejwalo, hake tsebe, Morena; Ke bile le sena ka nako e telele"? Seo sene sekeke sa etsahala. Tjhe,sekeke sa etsahala. Tjhe. Hone hotla etsahalang ka mosadi eo wa Serofenika, "Ka baka la mantswe ana are, moradi wa hao, bodiabolose batswile ho yena," hone hotla etsahalang ha ane are, "Ka tsela ejwalo, jwale Morena, ke nahana jwalo"? Diabolose one atlaba ka hare ho ngwanana eo leka nako eo. Empa one a lebeletse hore moradi wa hae o fodile hobane Ane A boletse hore o fodile.

157 Jwale, Ore boleletse, "H aeba feela leka dumela ... Haeba le kare ho thaba ena, 'Sutha,' mme le sabelaele pelong tsa lona, empa le dumela pelong tsa lona, le kaba le seo. Ha le raplela, le dumele hore le fumane seo; letla sefumana." Ke tshepiso eo.

Jwale, monna ya rerang evangedi etlwaelehileng. Otla kena lemating, sheba ka hare, kapa ema moo; otlare, "Ka tsela ejwalo, ke sehlopha seseng sa bahalaledi bathethehang," mme aka tsamaya. Lea bona? Empa haba tsebe hore ke manna Dijo tse patilweng. Ha a tsebe sepatetsweng yena. Ha A taebe seo. Ke bomadimabe feela, mohopolo o tsotseng, basenyehile, foufetse, mme ha batsebe. Lea bona? Ke yona ntho ebohloko.

Oho Modimo, ere ke shwe pele, empa o seke wa etsa hore kebe ka tsela eo. Nka mpa ka shwa (Hantle feela, monghadi) ho nale ho etsa seo. Ke nahana emong wa bona, na hokaba jwalo? Empa jwale, Modimo O tshepisitse sena matsatsing a ho qetela. Ho Malakia 4, hore Jesu Kreste Otla theoha ka nama jwalo kaha a ile atla Sodoma. Hantle feela. Mme a bolela hore lefathse letla tshwana le Sodoma. Mme lere, "Jwalo kaha ho bile pele, ho tlaba jwalo le mehleng eo Mora motho A bonahatswang."

160 Lea bona, Monna enwa ya tlileng ka sebopeho sa motho, eleng "Elohime,"ka Abrahama, pele tshepiso e fihla. Sheba se ileng sa etsahala. Abrahama o boletse haele Modimo. Mme Bibele batlile ele banna ba bararom, ka diaparo tse lerole, batsamaya, badula fatshe mme baja jwalo ka batho. Mme Jesu ore, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma, ho tlaba jwalo le mehleng eo MOra motho a bonahatswang ka yona, eseng Mora wa Modimo, Mora wa motho (Lea bona?), Atlang ho itshenola."

Jwale, hlokomela seo ka moporofeta wa ho qetela, "Bona ketla romela Elia moporofeta, mme otla kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontata bona," (Lea bona?) Molaetsa obatlisang Bibeleng. Mme Mora motho A senoha. Mme tsatsi leo le tshwana le nako ya hoqetela ya kereke, lengeloi la bosupa, diphiri tsa Modimo ditla senoha. Ditiiso disenolwa; diphiri tsa kerek tsena tse ding mmoho, hore na tsena dietsahetse jwang, keng ho nkang sebaka.

162 Lea bona, haba tsebe seo. Jesu o boletse, "Difofu ting tsa Bafarise."Are, "Ha sefofu seetella seseng pele, bobedi bawela sekoting?" Lea bona, ke lona lebaka le etsang hore batho baseke ba bona seo.

Sephiri ke sena, Ditiiso tseo, enngwe le enngwe kereke eo ya mokgatlo, mme ke sona sephiri seo Modimo Atlang ho sesenola. Na le bona ntho eo, Ngaka Lee? Lea bona, sheba. Ke lona lebaka leo, ke seseng sa diphiri. Baentse mokgatlo(Lea bona?) -- mme seo sene sele hantle feela ntle ho thato ya Modimo. Mme seo setla senolwa matsatsing ana, mme seetellepele batho, eseng tlwaelo kapa mokgatlo, empa ho kgutlela Lentsweng. Mme Lentswe la sebele letla hlahella, mme Mora Motho otla senoha, Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng.

Oho, hlena. Oho, ke rata seo. Ke rata -- ho qhosha ka Yena. Ke rata ho qhosha ka Yena ho batho. Hake hloke ho Moetsa eka O moholo; O moholo Yena. O phahame hap Mofihlele, O tibile hao kene ka tlase ho Yena, O sephara hao okgone ho Mopotoloha, mme leha hole jwalo o nale phapuse ka pelong ya hao bakeng sa Hae. Na okeke wa Moamohela? Modimo O lokile ha kakang. Ho lokile.

165 Jwale, hare potlake kapele, emong le emong. Jwale, re buile ka taba ena. Mme nnete ke ena, seo ke nnete? Jwale, e kanna yaba ho teng baeti hara rona mona. Nka nna ka lokela ho bolela sena ho lona, haeba Kreste ele Yena maobane, kajeno, le kahosafeleng, na aka etsang ka nako ya jwale? Ota lokela ho etsa ntho yona eo hape. Na sena ke nnete? Tumelo ya batho etla ama qowa ya kobo ya Hae, mme Otla fetoha, jwalo kaha A ile A etsa sedibeng, mme O entse seo nakong eo, mme A bala mehopolo ya bona.

Jwale, ore, "Na aka mphodisa?" Lentswe la Hae O se ale phethile. Empa taba ya teng ke ena, ke ho Itsebahatsa.

167 Jwale, o hlahile ka mmele wa nama, A tshwana hantle le Hlooho ya Hofmann ya Kreste lemong tse mashome a mararo le metso emeraro, mme Madi atswa letsohong la Hae, jwalo jwalo, maqeba a dipekere mmeleng wa Hae, nkase amohele seo. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe. Ha Atla, Yena, "Mahlo ohle atla Mmona, maleme ohle Atla paka; jwalo ka lehadima letswa botjhabela hoya bophirima, ho tlaba jwalo." Lea bona? Hare dumele mekgweng le meetlong eo.

Re dumela ha Modimo Ele Lentswe. Empa ka tsela e itseng, A nka mele waka le wa hao, mme are neha dineo, A nneha neo, mme neo tsena tsa bonahala. Seo ke Dijo tsa sephiri. Hase lebaka hore Otla iponahatsa ka tsela ejwang, o lokela ho dumela sena; o lokela hoba le tumelo hodima seo. Na ledumela seo? Mme O iponahatsa ka tsela ejwalo, na leka Modumela ka pelong tsa lona? Lea Modumela? Oho, sena sesetle ha kakang, re emetse Yena feela, ema feela o bone hore Otla etsang.

169 Monna ke enwa moo a emeng teng. Hake soka ke mmona bophelong baka, jwalo kaha ke tseba. O bonahala a lokile, ale matla, a phetse hantle, hantle feela; ke hake tsebe. Empa o eme mona. Jwale, nka mmeha matsoho, mme ka morapella, o mmotsa hore oya dumela na. Aka ema mona mme are, "ke batla ho rapella sena.

Mme ke nale -- mokgathala. Ke nale hlooho ebohloko, matsatsing ana. Ke nale mala alsa," kapa seseng. Yena ... Hake tsebe. Aka bolela seseng le seseng. Ketla re, "Ho lokile, monghadi, moena. Ketla lebeha matsoho." Seo setlabe selokile. Ke sona seetsahalang nakong ena. Seo selokile?

Empa hopola, Jesu hotlaba ka tsela enngwe ha Atla, jwalo ka Sodoma. Monna ya ileng A fihla a furalla Sara, mme are (eseng "Abram," jwale), "Abrahama."

Lea bona, ene ele Abrame letsatsi pele ho moo, empa akopana le pono, mme Morena A mmolella, are, "Ke tlilo fetola maemo."

Mme Morena ke enwa ka sebopeho sa motho, aja anwa le yena, are, "Abrahama, okae mosadi wa hao Sarah?" S-a-r-a-h, eseng S-a-r-r-a-i.

O ile are, "Okamora hao tenteng."

Are, "IKetla o etela jwalo kaha Ke ile ka Tshepisa lemong tse mashome a mabedi le metso e mehlano."Yaba Sarah oya tsheha. Are, "Sarah o tshehang ka tenteng, are, 'Ntho tsena dika etsahala jwang?'" Na ho nale ntho eka hlolang Modimo na. Lea bona? Haho letho. Tjhe, monghadi.

176 Jwale, Are, Jesu O tshepisitse seo "Yena (Mora) eleng Lentswe(Na le dumela seo?) Ota Itshenoa matsatsing a hoqetea jwalo ka mehleng ya Sodoma and Gomorra." Na le dumela seo?

Pele re rapela, ba bang balona le rapele moo lebone hore Jesu Kreste hase Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Jwalo kaha Abile, are, "Morena, monna enwa ha a ntsebe, empa kea tseba hore Ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafelng." Ere re bone hore ke Yena na. Hantle feela, monghadi. Jwale,
phahamisa hlooho ya hao hanyane.

Seo sekamorao ho nna. Ke ngwana. O tshwerwe ke mofikela. Ke ngwanana. Haotswe sebakeng sena. Ngwana o nale mathata a mala. Hone hole jwalo. Dumela feela.

Jwale, na seo ke sona seo Atlang hose etsa na? Ha ke soka ke mmona bophelong baka. Modimo wa Lehodimo O tseba hore seo ke Nnete.

180 Monna enwa mona, o bonahala ale matla ashahlile. Empa ho nale seriti se tsamayang le yena? Seo sebolela, ntle leha Modimo A mothusa, akeke aba mona sebaka sese telele. O nale mofetshe; oka matshwafong a hao. Jwale, Mora motho o teng mona. O nale morwalo a moshemane e monyane, ngwana ya monyane. Na ho jwao? Na o dumela hore Modimo Aka mpolella hore o jewa keng? Aka etsa seo.

O nale bothata ba sethwathwa: o satswa hoba le seo hona jwale. Hantle feela, hoseng hona. O dumea hore otla phela mme otla fola?

Okae Charlie Cox? O hokae? Charlie, o hokae? Ke nahanne hore o teng mona kajeno. Oho, mona, Charlie. Gary,o hokae? Larry, na o teng mona? Moshemane wa hae one a nale bothata boo, hantle feela.

O hokae, Larry? Tloho mona. Ka tsela ejwalo, ke wena mona moo oleng teng. Moshemane enwa ontse a nale seo le yena. Ntate wa hae le mme wa hae ene ele metswalle e meholo waka. Lemo tse mmalwa tse fetileng one a le boemong boo, jwalo kaho idibana. Sethwathwa. Ke ile ka fumana moshemane, ka kopa hore Modimo A mofodise; ha akaba ahola a nale seo.

Ntatae ke enwa; mmae o teng kae kae mona, le moshemane o teng mona. Jwale, na rea dumela, mongahdi? Kea leboha, Larry. O dumea seo, monghadi? Ha Modimo wa Lehodimo ake ao etsetse seo e wena, mme oka phela le wena. Modimo Ao hlohonolofatse. Hare rapele.

Modimo O ratehang, mothuse. Ke rapela hore mohau le lereko la Hao lebe le yena, Lebitsong la Jesu. Kgutlela morao jwale Louisiana, o thabe, o boke Modimo. Oho, yeah, one atswa mane Louisiana, hantle feela, ho potoloha Lake Charles. Hantle feela. Lea bona, ke fumana mohopolo wa hao. Lea bona? Ho bokwe Modimo.

186 Ka tsela ejwalo, o kopa ntho entle haholo; o batla ngwana. O nale bana, bana bang, empa o batla emong. Modimo wa Lehodimo O onehe seo, kgaitsedi yaka. O tlile mona, ke batla ho o beha matsoho.

Modimo ya ratehang, neha mosadi enwa takatso ya pelo ya hae, hobane ke sona sehlokahalang, Lebitsong la Jesu. Amen.

Jwale, leba, eba le bana. Modimo O lokile. O dumela seo? O nale sohle seo re sehlokang. Ofa bao badumelanng. O boletse, "Ha feela le ka dumela ... "

189 Ke ile ka o tshwara ka letsoho kae kae. Hake hopole hore ke hokae, empa ke ile kao tshwara ka letsoho. Hake hopole feela hore ke hokae, empa rene rele sebakeng seseng, kajeno kae kae, empa hakesa hopola feela hore ke hokae. Empa hase moo re ileng ra buwa ka sena. O mona hoka buwa ka seo, kapa ho rapela, o batla ke rapelle motho emong. Hantle feela. Ha amona; o mane Georgia, oya kula. Ha akule feela mmeleng, empa o kula semoyeng: ke motswala wa hao. O dumela hore Modimo Otla hlokomela maemo? Na o dumela seo? Tloho re rapele.

Modimo ya ratehang, fana ka seo pelo ya hae ese batlang, ha monna eo ake a ebe moo ka taba eo. Lebitsong la Jesu Kreste kea kopa. Amen. Modimo Ao hlohonolofatse. Oseke wa belaela, dumela ka pelo yohle ya hao.

191 O phela jwang? Hase hore haone o tlisa letsoho la hao; ke lemohile seseng. Seriti, sesetsho. Ke lona lebaka leo, ke fumaneng letsoho la hao lele ka tsela eo. Lea bona? Empa ke mofetshe. O dumela ha seo ele seriti sa teng?O letsweleng, le letsheadi. O batla ho kgutlela Carolina o boka Morena o moboka, haho jwalo? Oya bona seo kese bolelang? Hare rapele.

Modimo ya ratehang, Lebitsong la Jesu Kreste, Ya leng teng ha jwale, bana baja Bohobe ba Lentswe, bana bake bathabele tumelo ena, Bohobe ba Modimo bofana ka bophelo. Ha ake a fole, Lebitsong la Jesu. Amen. Modimo A lehlohonolofatse, moena. Dumela ka pelo yohle ya hao.

193 O phela jwang? Nakong ena e lokileng? Ho bonahala eka ke batho balokileng, kapa e entswe hore utlwahale jwalo, jwalo ka ntho enngwe [Moena Branham o tula sebowela hole, ekare ke moya o fokang -- Mong], jwalo kaho etsa lerata feela "Whosh," ka tsela ejwalo feela. Lea bona? Ke bana ba Bohobe.

Lea bona? Ke ya hao. Keya hao. Hase yaka; kea hao. Ke thabile haholo ha jwale; Hake ... Ke fodilr hoya kamoo ke tsebang ka tgeng, empa ke bohobe le ho nna, hake hloka tseo. Ke Bohobe ho lona. Ke kgothatso ho lona. Ho lona basa kuleng, seo setlisa pelo tsa rona pela Modimo.

Ke lona lebaka leo, seo A seboletseng Otla seetsa, "Mme jwalo kaha ho bile Sodoma, ho tlaba jwalo ka nako ya hotla ha Mora motho, ha Mora motho A senolwa." Lea bona? "Mme, bona, ketla romela Elia moporofeta ho soka ho fihla letsatsi leo leleholo le tshabehang la Morena. Otla kgutlisetsa pelo tsa bana ho bontata bona." Lea bona, lea bona? "Mme -- bakgopo batlaba jwalo, molora." Batla tjha jwalo ka paola (Lea bona?); lefatshe. Rea bona letla wela hole kwana jwalo ka lebota. Mme molora o tjehsang, mme lehodimo letla tuka jwalo ka mollo. Oho Lefika la Mengwaha, eba le mohau ho nna jwale, mme ebe moo.

196 Oho ho lokile ? Ka tsela ejwalo, ntho enngwe, o nale mathata a sesadi, mathata a sesadi. O nale ntho enngwe. O ferekane mohopolo, jwalo ka mohopolo o ferekaneng. Mefuta e tshopodi ... Empa o nale takatso, ya ho amohela Moya o Halalelang. Hantle feela. Eya, monghadi ... ? ... O dumela hore ... Na o boletse tsohle na? O dumela hore kamora ho o beha matsoho otla fola, Moya o Halalelang o tlile? O dumela seo?

Hare rapeleng. Modimo O ratehang, ke beha matsoho ka tsea ya boapostola ke hore a fole. Lebitsong la Jesu Kreste, ha a amohele seo. Amen.

O seke wa belaela seo. Seo ke sa hao. Lea bona? Ke sa hao. Ke Bohobe ba bana.

Ke nale maikutlo amang jwale, "mathata a basadi," na one o tseba seo? Hobane ke sona seo le nang le sona seo. Mme o dumela hore otla loka ka seo? Eya, o nahana feela ka Modimo.

200 O phela jwang? O dumela ka peo ya hao yohle? O dumela hore otla kgonahoja jwalo ka pele? Ho lokile. Tsamaya, mme ore, "Kea leboha, Morena. Ke dumela seo." Boteng ba Modimo ...

201 O dumela hore mathata ao atla feta o fole? Ka tsela ejwalo, leba feela, oreng, "Kea leboha, Modimo o ratehang," mme Modimo O fana ka seo.

O dumela hore otla fola, Modimo Otla fedisa serame seo, fola? O dumela seo? Leba, Molebohe, ore, "Morena, ke amohela seo ka pelo yohle yaka, mme ke dumela seo." Na kaofela ha lona moo le adumela?

203 Lona hantle feela mona, beha mosadi ta haufe le wena matsoho (Uh-huh.); mmolelle hore methapo le serame ditla motlohela ... ? ... Ho lokile. Modimo Ao hlohonolofatse. O dumela hore o fodile jwale. Leba hae mme ore ... Modimo Ao hlohonolofatse. Ikele mme ore, "Kea leboha, Morena Jesu."

O phela jwang? O dumela ha mathata ana a sesadi atla fola? Leba, mme ore, "Kea leboha, Morena."

O phela jwang? Hobaneng, hlena, hlena. Ke tseba lebitso la hao. Kene ke ... hane kele moruti mane kerekeng ya Baptist. Toddin, Kgaitsedi Dilly Toddin. O nale mathata a mokokotlo. Ke phetho seo hantle feela. O dumela ha Aka o fodisa? Oya hopola se ileng sa etsahala mane kerekeny Milltown Baptist lemo tse mmalwa tse fetileng? Entse ele Yena le kajeno.

Modimo Ao hlohonolofatse. (George Wright, o hokae? Oya hopola?) Hlena, hena. O dumela ho beweng matsoho, ka tlolo ena, o dumela hore otla fola? Tloho mona. Lebitsong la Jesu Kreste O fodile. Amen. Eba le tumelo. Ka tsela ejwalo, o dumela ka pelo yohle ya hao?

207 Jwale ... Mme o kgutlisa mehopolo ya kgale. Hake hopole lebitso ha jwale, empa ke ... Toddin, hantle feela. Oho, hlena, moradi wa hae ene ele Gertie; hantle feela. Hantle feela.

O seke wa nahana hore oka nqane. Ke kgathetse hanyane, o tseba seo, ke ... Hake kgone ho hlalosa.

Empa mathata a hao a mokokotlo a fedile jwale, mosadi. Ikele, ho bokwe Morena, mme ore, "Kea leboha, Morena."

O dumela ha mathata a hao a pelo a fedile? Ikele, thaba, ore, "Kea O leboha, Morena Jesu," mme o dumele seo. Ho lokile. Eba le tumelo ha jwale, seke wa belaela. Tloho, mosadi. O dumela ka pelo yohle ya hao? O nale diphoso tse ngata. O nale mathata a mokokotlo. O dumela ha Modimo Atla lokisa seo? Ho lokile, leba feela, thaba. Ke Yena ya o etsang hore o ikutlwe ka tsela eo. Leboha Morena.

211 Modimo Ao hlohonolofatse, kgaitsedi. Hi, mora. O dumela ha Morena Atla fodisa mora wa hao? O dumela seo? Ho lokile. Hi, monna weso, ere ke tshware letsoho la hao.

Modimo ya ratehang, tlosa bobe bona ho moshemane enwa, mme a phele bophelo bo lokileng, Lebitsong la Jesu. Amen.

Modimo Ao hlohonolofatse, moena. O dumela seo, haho jwalo? Otla lokisa seo; ose belaele.

Ya monyane o nale mathata a pelo, o dumela ha Modimo Atla o lokisa?

Leba, ore, "Kea leboha, Morena, ka phodiso." O dumela ha mathata a hao a mala aka fela? Ikele, thaba, mme ore, "Kea leboha, Morena."

Entse ele Modimo, haho jwalo? Seo o lokelang hose etsa feela ke ho dumela. Na seo hase nnete? O dumela Mora motho wa matsatsing ana?

217 Ho nale se etsahetseng metsotsong e fetileng, mme ke leka ho fumana hore na molato keng. Tumelo ya motho emong e amile seo. Kapa mohlomong ketla fumana seo ka Sontaha setlang, kapa hake fumana seo. Na wena ... Ke seo hape. O phahamisitse letsoho. O dumela ha Modimo Aka fodisa mathata a hao, wa fola, a fodisa moradi wa hao -- ka ... O dumela seo? Mof. Neff, o dumela Modimo ...

Leo Neff. Hake tsebe, empa ke lona lebitso la hae leo. O nale mathata a pelo, mme moradi yena ke phiyoa. O dumela ha atla fola?

Ntate wa hao o ofodisitse. Dumela seo ka pelo ya hao. Wena morao moo ka letamong, o nale mathata a mala, Jesu Kreste O o fodisitse.

O dumela seo? Ke Yena maobane, kajeno, le kahosafeleng. Hare behaneng matsoho. Oho, nahana ka hora ena; nahana ka bona. Nahana hore re Boteng ba Jesu Kreste, Mora wa Modimo. O tshepisitse seo matsatsing a hoqetela. Ke beile matsoho aka hodima disakatuku. Modimo ya ratehang, kea rapela hlohonolofatsa disakatuku tsena tse ilo beiwa hodima mmele ya batho, ka Lebitso la Jesu Kreste.

221 Jwale, ka matsoho hodima ba bang, emong le emong hodima emong. Ona Moya O Halalelang wa tshepiso Otla etsa seo, O ka ho wena. O karolo ya ona, mme ke karolo ya Hao. Jwale, o boletse, "Mehlolo etla tsamaya le bona." Ke wena eo. "Ha lebeha matsoho bakudi, batla fola." Jwale, o seke wa ithapella; o rapelle eo o beileng matsoho a hao ho yena,hobane o rapella wena. Jwale, hare rapeleng mmoho, mme ho seke haeba le motho emong ya kulang ka hare ho moaho ona. O emetse eng hakana, moena ya ratehang, kgaitsedi, ke sena mona, Moya o Halalelang, Modimo, hantle mona, ntho yona eo rre buang ka yona.

222 Jesu ya ratehang, re hlokomela Boteng ba Hao. O kgutlisitse bophelo ba ngwana ena, ka thapelo ya tumelo. Modimo ya ratehang, ho nale moo reka lebang teng; nako eya feta; mme ba beile matsoho hodiuma ba bang. Ke badumedi. Re dutse Boteng ba Jesu Kreste, obatsosa bafung, Yena maobane, kajeno, le kahosafeleng.

Satane, o hlotswe. Jesu O ohlotse. O tsohie bafung mme o hara rona mona, A bonahatsa Molaetsa wa tshiu tsa ho qetela. Etswa hara bona! Balese, Lebitsong la Jesu Kreste. "Lebistong laka batla leleka mademona," mme o lelekilwe. Lebitsong la Jesu Kreste, lesa phutheo ena.

224 Emong le emong amohela phodiso ya hao, ema ka maoto. Emong le emong amohela phodiso ya hao, ema ka maoto a hao. Phahamisa matsoho mme o Mororisde. "Ke amohela phodiso yaka ha jwale," o buwe seo ho Modimo. "Ke amohela phodiso yaka. Ke Wena maobane, kajeno, le kaho safeleng, Kreste. Jwale kea dumela ho Wena; Nthuse le hosedumeleng haka." Amen. Ketla mororisa, ketla Mororisa, Ho bokwe Konyana e ileng Ya hlajwa; Moneheng thoriso, hobane Madi A Hae A hlatswa dibe. Na hale Morate? Hare moriseng ha jwale. Emong le emong, ka matsoho a lona a phahameng, MOrorise ha re arohana Moena ha rapela.