Lenyalo Le Tlhalo (65-0221M)

1-1 Hare inamiseng dihlooho motsotswana. Ntate ya lokileng, reya leboha ka monyetla ona wa ho kena ka hare ho auditoriumo ena, re shebane le letsatsi lena. Empa hare tsebe hore le retshwaretseng, empa Wena O tseba setlang ho etsahala. Ka tsela ejwalo re rapela ha jwale, hore re tsebe hore re O sebeletse. Sena ke maikemisetso a rona, Ntate. Modimo, O tsebang dipelo tsa rona, o tseba hore sena ke nnete. Re itlama hoba ka hare ho karolo ya tshebeletso ya Hao, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen. Leka dula. [Moena Branham o buwa le emong platformong -- Mong] Ntho yona eo ... Ke ena enngwe ...

1-2 Kgotsong, phutheo e bonahalang le phutheo esa bonahaleng. Sena sea nthabisa hore ketle mona hoseng hona e ho bua ka seo. Ho phutheo e bonahalang, sena sebatla se tisa pherekano hanyane, hobane sena eka kgaretene ho nna, ebe ke bua le baka ho le letona le letsheadi. Mme ho phutheo esa bonahaleng, ke nale tulo ya boikwetliso, mme ke mona tlase ka baka la dikgaretene, kaho leka le letona le letsheadi. Mme re fetetse ka hare ho auditoriumo, le hape ho gymnasiumo, mme kereke hape tlase mane seterateng sa 8th and Penn Street. Le dibaka tse ding tseo holeng dikgokahanyo tsa mehala ho potoloha.

1-3 Re nale nako emonate haholo le Morena, mme re batgla seo hoseng hona. Mme jwale,phirimaneng ena ka seo, hobaneng, eleng sona se etsang hore re le bitsetse mona. Re tshepa ha Modimo Atla re thusa haholo ka seo; ka tsela e itseng, Otla fodisa bakudi e bababi. Mme re tlasa tebello eo ha jwale. Bohle le menngwe: mang kapa mang, kereke enngwe le enngwe le mokgatlo ofeng kapa ofeng feela; hao lokele hoba Mokreste feela. Re memela le bona baetsa dibe, baleng hara rona mona; mme re leka bohle hoba tseleng ya Morena, hore etle ere mohlomong re phele. Jwale, ke tshepa hore etshwele halea tshoha haholo hohang feela, mme re lokela ho tshepa Modimo feela, hobane re nale nako e monate haholo, etlisa mokgathala o moholo, hobane ke hlokomela seo ssetlang ho rona. Mme hake kgone ho robala. Mme hake tsebe hore ke qale ka hore hake bua seo, hobane mohla tsatsi la kahlolo seo setla botswa ho nna. Ka tsela ejwalo hoba thata haholo. Hao kgone hoka hlalosa seo.

2-2 Mme jwale,hoseng hona taba ke ena "Lenyalo le Tlhalo." Mme lebaka le etsang hore ke etse sena Sekolo sa Sontaha, hore retle re nke nako ya rona. Ho nae ho rera, ke Lengolo la thuto haholo leo. Mme ke rata hore retle re fumane sena, hohle mona, hore leha hoka etsahala hore theipe ena e wele matsohong asa lpokang (haebe efeela e lokollwa) ... hake tsebe hore kereke etla etsang ka sena.

2-3 Ke kopa Moena Fred hore a emamele pele aka e lokollela batho ba bang. Le batho ho potoloha naha, kakopo le seke la lokolla theipe ene pele Moena Sothmann a dumela.

2-4 Jwale, mme haeba e lahleha, le ho baena baka ba Bakreste hohle mona, hore badumellane le seo kese buileng, ke tshepa hore le keke la nyefola sena. Haeba le utlwisisa seo kese bolelang, ka tsela ejwalo, o nale tokelo jwalo ka moreri, modisa, mme ke hlompha sohle seo ose dumelang.

2-5 Mme ho teng dikolo tse pedi tse kgolo tabeng ena. Mme haeba hole teng potso, elokela hore ebe seseng senepilet. Ka tsela ejwalo re tlilo fumana karabo Lentsweng. Ho nna, haeba ele potso ya Bibele, Bibele hantle feela e lokela hoba le karabo ya yona.

2-6 Mme jwale, pele re qala moqoqo ona, kapa, pele ke rapella taba ena, ke lakatsa hore emong le emong haele Mokreste abe le nna tabeng ena, ke rata hore le nthapelle hoseng hona. Mme ka hare ho lona baena kaofela, nthapelleng, hobane ke batla hoba le nnete feela.

2-7 Jwale, re hlokomela hore taba ena, emong, ke motho ale mong feela yaka etsang sena, mme otla itshwarellaq ho fihlela o shwele. Hobane ho tlaba ba bangata mona ho lona batlang ho tloha mona badumela. Hobane, bongata ba lona, mohlomong, bokeke. Hobane kea tseba hore mosebetsing ona waka ho nale batho batlang mona hoka mamela nna, mamela seo ke batlang hose bolela, ho tloha moo ... Ka tsela eo, ba mona hoseng hona, ho tloha mane United States, Canada, le ho potoloha le mawatle. Mme leka tseba hore ho bohloko jwang kapa hoka tseba hore pheletso ya motho e matsohong a hao, otla botswa matsohong a hao. Ka tsela ejwalo Modimo Otla botsa madi a hae ho wena. Ke batla ho kena tabeng ena ka botshepei.

3-1 Jwale, ke kopile dikgaitsedi tsaka mona, mme ke nale mantswe amang ao ke lokelang ho a buwa kapele ho bona. Billy o nale ka hare ho mekotlana wa hao hoseng hona, ntle moo, tse ding okeke wa dibuwa ka hare ho batho ba bangata, mme ba bang batseba seo, le lokela hore le tsebe. Nka seo hotswa ho moena wa hao. Hoya kamoo ke tsebang ka teng, o dutse ka hare ho kantoro ya ngaka, o lokela hoka buwa seo ka mantswe a utlwahalang. Mme ba bang balona batho ba batjha, hake bate ho le neha mohopolo o fosahetseng; mme ke rata hore le dumele. Hopola, Nnete e lokela hoka buwa.

3-2 Mme jwale, haho phapang mona, empa ho tlaba le ba bangata hanana le nna, empa ketla tiisa seo ka Bibele. Mme ke dumela hale ka kgona ho thola le mamele feela, ebe le lokela hoka mamela sena. Ke dumela ha sena setla hlalosa sena. Mme ke tshepa hore sena setla lokisa sena.

3-3 Jwale, eka nna yaba re teba haholo, hora le haofo. Hake tsebe hore sena setla nka nako ekae. Mme jwale hape, ke rata ho bolela sena ha jwale, o hopole hore batho ba nka mantswe a hao ... Baetsa seo ho baruti ba bona, hantle feela ke bile moruti; mme baitshwarella mantsweng a baruti ba bona bakeng sa efu e bophelo. Batshwara mantswe a baruti jwalo ka lefu le bophelo. Mme hantle feela baruti, mme mohlomong ka ho tseba ha hae, oba ruta sena mane seminareng. Haho peaelo ka seo ... Hoibane moruti ke moprista; ke mohokedi. Haeba moprista ka sohle sa hae mane seminareng, ho monasteri, monna ka pelo e nepahetseng ... Ka tsela ejwao, hantle ha kena tsebo ya diseminare. Mme hake kgahlano le seo, empa ke nale bophelo le nna.

4-1 Ke ile ka bitswa ke sale moshanyana e monyane. Mme sena se ile sa bonahala, ke ile ka newa sena: ka Topallo ya Mollo mane morung, kele lemo tse supileng, hantle mane Utica Pike. Ntate one a sebeletsa Mong. O. H. Wathen, ya satswa hlokahala. Mme le ile la bala buka eo; le tseba pale yaka. Mme ka nako eo ... Tlase mane nokeng, Sena se ile sa haha hara batho, mme jwale ... Se ile sa nkuwa ditshwantsho ka makgetlo, mme e leketla mane Washington, D.C. jwalo ka tokelo ya Religious Hall of Art senepe sesa tlwaelehang: Topollo yona eo ya Mollo, ka yona tsela eo, e ikleng ya ntsha Israel Egypeta. Ke dumela haele ho Jesu Kreste ka Moya wa Bomodimo; hobane one A bitswa Mora wa motho; jwale O bitswa Mora wa Modimo; ilemong tse milione Otla bitswa Mora wa Davida. O tlile jwalo ka Mora wa motho, moporofeta, eo ho ilweng hwa buuwa ka Yena; jwale ke Mora Motho, matla amaholohadi; nakong ya dilemo tse milione Otlatla jwalo ka Mora wa Davida, A dutse teroneng ya Davida. Jwalo kaofela babadi ba Bibele jwale, tshepiso eo e kgolo ya Modimo ho Davida: Otla phahamisa Mora wa Hae hoka busa.

4-2 Mme jwale, ka bonngwe, tshebeletso e phethahetseng, ke bitsitswe ka mabitso a mangata pela Modimo. Mme seo ke ... Ho jwalo kamehla yohle. Ke seo Baarekabishopo bana ba kereke ya Catholic base boletseng kajeno (tlase mane hare bua ka sena), o ile are, "Moena Branham, Johanne Mokolobetsi o itlhalosa hantle hore ke Isaiah." O boletse, "Tshebeletso ya hao etla makatsa ba bangata." O boletse, "Maluthere are ka hare ho Bibele." Are, "Maluthere a tseba Luther; Mawesele a tseba Wesley, empa ho etsahalang ka Pentecostals?" Ared, "Baya solla, haba tsebe moo balebang teng."

4-3 Mme kare, "Monghadi, ke lebohela seo." Mme ene ele nako ya Moya hodima mosadi (a soka a mpona, ho mosadi wa hae) mme a bua mme a hlalosa ntho yona eo. Jwale, hoka buwa nneteng hoseng hona, hake tsebe letho. Ka mmolella, kare, "Monghadi, kene nkeke ka bolela seo. Ke ntho ekgolo eo. Ekare." Haele teng ntho eo ke etsebang, ke hore ho teng setlang ho etsahala, hantle feela. Kaofela ntho tsena dietsahala hore re kgolwe, ekase ka phoso; ke nnete. Keng seo? Hake kek fane ka bopaki mona, hake tsebe. Mme hake kgone hoka buwa dintho ntle leha Yena Aka buwa.

5-1 Hopola, Morrena wa rona Jesu Kreste ha A soika A Ipolela ele Mora wa Modimo. O itse, "Lere kene kele; ke tswetswe," mme jwalo jwalo, empa ha Akaba Itlhahisa ka Boyena. Mme jwale, jwale Topallo eo ya Mollo ene etella Israele pele, ene ele Morena Jesu Kreste ka Moya (Na le dumela seo?), Logos etswile ho Modimo. Mme ha Ane A le lefatsheng, Are, "Ketswa ho Modimo." Kaofela re tseba seo. Mme kamora lefu la Hae, lepato la Hae, le tsoho, Saule wa Tarsus one ale tseleng a ilo hlorisa Bakreste Damaska baneng baruta sefapaneng le seo aneng a seruta. Mme ene ele lenqosa le leholo la Gamaliele, ele moruti ya moholo ka nako eo, modisa, monna ya moholo wa kereke. Mme ene ele moo Kganya ekgolo, Topallo ya Mollo, hara mpa ya motsheare ya hlaha. Mme Lentswe lare, "Saule, Saule, Ontlhorisetsang na?"

5-3 Jwale, haoka hlokomela Paulose -- Saule a phahama, are, "Morena, Omang?" Jwale, kaba la hobane ele Mojuda, hone hose lebaka la hoka bitsa seseng ka tsela eo, 'haese seneng sebonatsa Modimo, O ile a bitsa seo"Morena." Ka tsela ejwalo Topallo eo ya Mollo. Jwalo kaha Jesu A boletse, "Kea ho Modimo ... Ketswa ho Modimo, mme ke kgutlela ho Modimo." Ke eo moo A leng teng. Are, "Ke Nna
Jesu, Eo o Mohlorisang, mme ho thata ho raha ditsenene na." Mme re hlokomela mona Moapostola Peterose (a neilwe dinotlolo), re fumana hore one ale teronkong, yona Topallo eo ya Mollo e ile ya fihla, ya bula mamati a teronko, mme wa nka Peterose ka tsela emakatsang, ntle leho tshwenya molebedi, honna Jesu Kreste, ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng.

5-4 Mme kamehla o tseba sefate ka ditholwana. Mme sohle seo ose tsebang ke hlaho, sebeha ditholwana. Mme kea o jwetsa otla bona ka ditholwana, sena ke Kganbya, eo eleng Modimo, hobane kamehla seo sebontsha Modimo, o rera Lentswe la Modimo, mme Modimo O bonahatsa seo. Ho nale seseng moo.

6-1 Batho ba mpitsa moporofeta. Hake ipitse moporofeta, hobane hakea lokela hoka ipitsa jwalo. Empa ke lokela hoka buwa, hore Modimo O ile wa mpontsha ntho tsena, A mpolella tse tlang ho etsahala, dia etsahala ka tsela yona eo; haho le enngwe e ileng yase etsahale hara dikete tse mashome tsa teng. Ntho enngwe le enngwe, eya etsahala. Re tseba tseo kaofea ha rona. Haeba ho nale motho ka hare ka mona ya ileng abona disa etsahale, mme o nale matla a hoka etsa seo. Empa emong aka tseba taba ena, dietsabhetse hantle ho tseo tse dikete, ereng, "Amen." [Phutheho eya araba, "Amen." -- Mong] Jwale etlaba ntho yona eo ho lefatshe. Ho nale ntho etlilong ho etsahala. Modimo ha a romele maemo ntle ho lebaka.

6-3 Kene ke nahana mona (ke beile mona, enngwe ya dinouto tsaka) ke apereng hoseng hona enale dikhafo(ntho tse tlamang dihempe matsohong). Bongata ba lona le ile la utlwela ka dibapadi tsena tsa dimovie, Jane Russell, mme wa hae ke MoPentecostal; le Danny Henryke motswala wa hae,motswala wa hae wa pele, ngwana wa ause wa mme wa hae. Ene ele MoBaptist. One aeme mona ka hare ho kopano, kopanong yabo rakgwebo Los Angeles, California, lemong tse pedi tse fetileng. Mme kene ke satswa bua ka matla amaholo, matlahadi, a okamelang esita le (mookamedi emoholo wa Assemblies of God) mme a theoha balakoning moo aneng ale teng, mme are, "Hake dumele hore Moena Branham one a bolela seo."Mme kare, "Ke lokela hoka bolela seo, monghadi. Ke HOITSWE KE MORENA." Mme ebe ... Ene ele nako ya mongwaha wa kereke.

6-5 Mme ka yona nako eo monna eo eneng ele rakgwebo (moena wa hae ...), pone -- one a emem moo anka ditshwantsho tsa television hoseng hoo. (Moena wa hae -- ke -- moetapele wa ditsela mane
California.) Mme Danny Henry atswela pele a hlahella, sefaeng sena, moo banna bohle abadutseng teng, mme a theohela tlase mona a nkaka, mme a bolela mantswe ana: "Moena Branham, ke dumela ha sena sekeke sa senya ntho tse ngata," empa kare, "seo seka etsa Kgaolo ya 23 Tshenolo." (moo holeng feela kgaolo tse 22 Tshenolo). Are, "Ke dumela sena ha sekeke sa tlisa pherekano."

7-1 One asena ntho eo aka e bolelang (Jwale, moshemane enwa ene ele MoBaptist mme asa tsebe letho ka matla a maholohadi), ka matsoho a hae a potileng ho nna, mme a qala a buwa ka diteme. Mme ha a qeta ho buwa ka maleme asa tsebahaleng, hone ho nale kgatello ekgolo, mosadi ya lefifi ka mmala ya neng a dutse kapele ho nna; o ile a ema, are, "Seo hase hloke botoloki." Are, "Ketswa mane Shreveport, Louisiana -- kapa Baton Rouge, Louisiana."

7-2 Are "Seo ke Sefora." Victor Le Doux, eo eneng ele Mofora le yena, one a dutse mane le yena, are, "Hantle feela, ke Mofora, mme hantle feela seo ene ele Sefora."

7-3 Kare, "Emang hanyane. Ngolang fatshe seo a neneg a sebolela, mme o ngola fatshe mme ore, pele oka bolela eng kapa eng feela. Ngola fatshe seo o sebolelang, mme re bone dinotu tsa lona."

7-4 Emong le emong o ile a ngola fatshe, mme emong a ngola. Mme ene ele ntho ele nngwe kaofela. Mme yaba, ka yona nako eo, haba tlisa dinoutu tsa bona, monna ya motjha dilemong, ka hlooho e tshweu a itshunya hara bona. (One a eme morao kwana.) Atla kapele, mme are, "Motsotso feela. Ke rata hoka kenya yaka le nna." Oile are, "Ke setoloki sa Sefora ho U.N." (United Nations.) Are, "Ke rata ho kenya le nna."

7-5 Mme kaofela ka boraro ba bona bane ba bua ntho ele nngwe Sefora. Mme ke sena seneng se ngodilwe (Ke noutu ya nnete. Ena ke noutu ya Danny' ka boyena. O ile a kenya seo ka hare ho mokotlana. Hantle seo se ile sa leba ho Business Men jwalo jwalo):

"Hobane o kgethile tsela esesane, ethata, ka hobane osaka wa tsamaya eo e kgethilweng ke wena. O kgethile e nepahetseng eo Ke o neileng yona. Ka baka la kgetho eo ya hao, karolo ekgolo ya lehodimo eo emetse. Ke kgetho entle hakakng eo. Sena ke sona setlang ho tlisa lerato le Halalelang." (Jwale, monna eo o ngodile lebitso la hae mona.) "Puo ena eka hodimo e ile ya tolokwa ke Danny Henry a porofeta ka Moena Branham, ka dipaki tse tharo mane Los Angeles, California."

8-1 Jwale, monna enwa ya monyane a fana ka boporofeta, asa tsebe hore ontse areng, one ale Jerusalema kgwedi efetileng. O bile le monyetla wa ho leba lebitleng la Jesu kamora hoshwa le ho patwa. Mme jwale ha antse a robetse moo, o ile a kgutla ka mohopolo o sedi haholo, mme a qalella ho itshela ka dikgapa. Are ha jwang, "Ho bile thata bakeng sa Moena Branham kgahlano e lefatshe le dikereke." Jwalo kaha ho kile hwa bolelwa ka karolo yaBilly Graham, are, "Re kgona ho bona Billy Graham, hobane dikereke dikopana bakeng sa hae; re bona Oral Roberts, Pentecostal; empa leha ele hore sohle seo ba serutang seba kgahlano le Lentswe?" Ke Modimo.

8-2 Mme Danny, seo a seetsang bakeng sa boithapollo, o etsa majwe a manyane. O ile a tsamaya ho fihla sefapanong, moo bareng sefapano sene sele lefikeng. Hone hose motho moo, ka tsela ejwalo o ile a roba lefika le lenyane, mme ale kenya ka mokotlaneng jwalo ka letshwao, mme o ile atla lelona hae mme a etsa sekhafo. Mme ntho emakatsang, ha ane a etsa dintho tseo, dine dinale ntho ekang maqhapa a madi, mme seseng ka seng, ho tswella, o ile a matha hantle ka taba ena, tsela epatisaneng bakeng sa tsona dile pedi. Jwale, seo ekaba ... Lea bona, ke hlokomela seseng mona, empa ho nna setsamaelana hantle feela le seo kese dumelang. Ke dumela sohle seo kese dmelang.

8-3 Mme jwale, nakong ena, leha ekaba eng feela eo Modimo ... Mme haebe sena hase seporofetilweng ke , Malakia 4 leLuke 17, Mangolo a mangata atla phethahala nakong ena (mme hake nbolele sena bakeng sa ho kwala), sena ebile motheo bakeng sa rona. Ka tsela ejwalo ke leboha Modimo, haeba ke tsela eo, hanke ke etse seseng mona hose ruteheng hwaka ho bontsha teboho Leratong la Hae ho nna, lerato laka ho Yena, le lerato la rona ho batho. Ka tsela ejwalo, bonneteng, ketla tabeng ena ekgolo ya "Lenyalo le Tlhalo." Modimo Abe le mohau ho rona.

9-1 Mme jwale, mamela hantle mona. Mme dikgaitsedi, le seke la tswa la tsamaya; dulang le kgutsitse. Baena, etsang sona seo le lona. Le seke la kwala mehala ya lona. Le seke la etsa seo. Mme dulang nakwana. Le mamele ka hloko. Hale sa dumellane, ngolang Mangolo fatshe mme lea bale hantle pele le nka qeto. Modimo Are thuse hoka lokisa sena.

9-2 Jwale, ekaba seseng seo. Hake batle ho tata ... Ke nka nako ya lona (kaofela ha rona) leho bala Lentswe la Modimo hore le utlwahale. Hare qale ka Mohal. Mattheu 19, mme re qale, ke nahana, temana 8 ya kgaolo ya 19, Ke tshepa. Ke qala ho theosa jwalo ka temana ya 8 kgaolo ya 19. Jwale, hopola, ntho tsena tseo ke dibolelang ke Lentswe la Modimo. Ekasebe mohopolo waka, hobane mohopolo waka o tshwana le wa mang le mang feela, empa o lokela hoba hantle feela le Lentswe a Modimo. Hopola, Modimo O boloka dintho ka maemo a tsona. Ha a fetohe. Ke Yena maobane, kajeno, le ka hosa feleng. Le dumela seo? Ha a fetohe. Jwale, ketla bala kgaolo ya 19:

9-3 Hwa isaisa, yare ha Jesu a boletse ntho tsena, a tloha Galilea, Mme a theoha ho leba Judaea pela Jordane; Mme matshwele tshwele a molatela; Mme a wa fodisa ... Bafarase batla ho yena, Kaho moleka, ... (Ke emisitse moo hore le hlokomele hore baya Moleka.) ... Bare ho yena, Na motho o loketse ho hlala mosadi wa hae na? Mme aba araba are, Na ha le soka le utlwa, hore oba entse ele nama ele nngwe monna le mosadi, Mme are, Ka tgsela ejwalo monna otla lesa mmae le ntatae, Mme a kgomarele mosadi wa hae: mme babe nama ele nngwe? Ka tsela ejwalo haba sale babedi, empoa nama ele nngwe. Ka tsela ejwalo se kopantsweng ke Modimo, ho sebe motho ya searohanyang. Bare ho Yena, Hobaneng ha Moshe ha a fane ka lenolo la tlhalo, le ... moleleka? Mme Are ho bona, Moshe o entse seo ka baka la hloho thata tsa lona: empa tshimolohong hone hose jwalo.

10-1 Jwale, Modimo Are thuse. Lengolo lena, potso ena, ba botsa Jesu qalong ya tshebetso ya Hae, mme ba botsa ka tsela ya Moshe tshimolohong ya tshebetso ya hae. Ke pelo eteng pelong tsa badumedi. Mohetene ha a kgathalle letho. Empa seo ke ho badumedi, hobane modumedi o leka ka hohle hoka kgotsofatsa Modimo. Ka tsela ejwalo, ha potso etla, yaba potso ya lenyalo le tlhalo dia hlaha. Hobaneng? Hobane ene ele sebe sa pele. Seo se ileng sa qala, mme ke baka leo etlang nako le nako, hobane ke yona tshimoloho.

10-2 Jwale, hake noba le nako ho hlalosa dintho tsena, empa nka thabela hoka araba tsona dipotso, kapa re nale dibuka tse ngodilweng ka taba ena. Rea tseba hore Eva ... Apole eo hothweng o jele (hobane hase ntho ya Semoya), mme jwale ba bolela hore ene ele apolekose ... Haho jwalo hohang feela. O ile a etsa bofebe mme ngwana a hlaha moo, eleng Kaine, mora wa Satane. Hobane kaho yena bobe bohle bone bole tseng. Habo yatla ka Abele. Mora wa Satane ene ele Kaine.

10-3 Ke tseba potso ya hao ha jwale: Eva oitse, "Ke tswetse ngwana hotswa ho Modimo." Seo ke nnete. Onke mosadi ya tshepahalang motseng, le monna ya kgohlahetseng kaho fetisisa; hababa le ngwana, o lokela hotswa ho Modimo, hobane Modimo O nale melao mmoho. Mme melao eo ... Jwalo kaha letsatsi letjhaba: o kenya moroborobo masimong; otla hola, o lokela hoka hola hobane ke molao. Ha peo ejetswe e lokela hoka mela. Mme haho seka melang ntle ho bophelo ba Modimo, hobane ke Molao wa Hae. Mme ka tsela ejwalo, ha peo e jetswe ka hare ho popelo -- ya Eva, elokela hoka tlisa molao wa Modimo. Mme haho ka tsela ya ho tlisa seseng, mme elokela hotswa ho Modimo.

10-4 Ke lona lebaka le etsang hore bana ka naoko enngwe ba seke batswalwa feela lapeng la Bakreste, balahlehile. Madi a Jesu A hodisa ngwana, hake kgathalle hore o holela kae, otswetswe ka bokgopo bo jwang.Ke Konyana ya Modimo etlosang dibe. Ngwana ha ana ho sokoloha, hobane ha a etsa bobe leha bole bong feela, mme ene ele sona sebe se ileng sa tloswa ka Madi A Kreste. Bana baleba lehodimong.

11-1 Ke sebe sa tshimolohong seo eleng tabataba mona. Ha potso efeng kapa efeng etswa ho Modimo, ntho ya pele: "Oreng ka Lenyalo le Tlhalo?" Jwale, jwalo kamehla, ke potso eleng teng ka hare ho batho, jwalo kaha ho bile ka nako ya Jesu, jwalo ka nakong ya Moshe; ebile potso emaphelong a batho kamehla, hobane batho ba batla nnete. Empa moo holeng potso, ho lokela hoba le karabo. Mme jwale, hoba le karabo, jwalo kaha ke buile bekeng ena, ho lokela hoba le karabo ya sebele.

11-2 Mme ha re fumana karabo e nepahetseng, ebe rea tseba hore seo sene sefosahetse. Empa ho nale ... Re tswela pele ka karabo, haeba re batla nnete. Mme potso eka hare ho Bibele, elokela hoba karabo eka hare ho Bibele. Ho jwalo kaha nkare: hake batla ho leba botjhabela hoseng hona, mme ntho emolemo eoe ke e etsang ... ke lokela ho fumana tsa moo, mme ke lebe kaho otloloha botjhabela, mme ke lebe botjhabela. Emong o boletse, "Moena Branham, mona ke botjhabela." Ke botjhabela hantle feela, bophirima botjhabela. Ketla feta yona ntho eo ke e batlang; ketatla ke tseba hore efosahetse. Mme ke fumane emong are, "Moena Branham, leba ka tsela ena, ka letsoho leletona." Jwale, moo ke botjhabela hantle feela, borwa botjhabela. Ketla lahlehelwa ke ntho eoe ke ebatlang, hobane ke fetile ntho eoe ke ebatlang.

11-3 Jwale, hahole jwalo, re nale dikolo tse pedi ka lenyalo le tlhalo. Mme seo ke, seseng sere o seke wa nyala ho fihlela mosadi ashwa. Mme ke enngwe ya dipotso. Empa o leba ho elatelang, o lebapele. Mme elatelang ere, "Oho, haeba mosadi kapa monna (emong wa bona) a entse bofebe, emong wa bona aka mohlala." O iphumana ole maemong ao.

11-4 Jwale oya bona, ke borwa botjhabela kapa leboya botjhabela; re batla botjhabela hantle feela. O fellwa ke Mangolo ka tsela ejwalo. O fellwa ke Mangolo hao nka tselaeo. Re batla hoka tseba moo Lengolo le kopanang le Lengolo teng. Le leng le leng le nka tsela efapaneng mme ebe harfe fumane karabo, empa ho lokela hoba le karabo.

12-1 Ho jwalo lekajeno; ho dikolo tse pedi tsa thuto: seseng kesa MaCalvine; seseng kesa Armin -- Arminianism. Seseng ke sa molao, seseng kesa mohau. Mme re fumana hore batho batlang ka molao (MaCalvine), bare, "Modimo ha A hlohonolofatse, seo hase nkutlwise bohloko hoka tsuba; hase lebaka leha ke tawa. Nka etsa dintho tsena; Ke nale tshireletso etiileng." Ebe re fumana hlakore leleng (ke malegalists) bare, "Oho, nka rata ho mothusa; nka rata ho mmontsha seo keleng sona, empa ke Mokreste; ke lokela hoka thola."

12-2 Lea bona, o iphuma ole tseleng tse pedi tse arohaneng, haho le enngwe ya tsona enepahetseng. Jwale, seo sethata hoka sebolela, empa ke nnete. Re iphumana tseleng tse pedi tse fapaneng: enngwe kwana; enngwe, kwana. Jwale, hare fumane nnete.

12-3 Jwale mamela, o mamele obone hore sena hase fane ka moelelo na. Mohlala, hake lokela hoka leba mose ho mawatle (Jwale, ke nka lapa laka), ketla bitsa mosadi waka, mme ketlare, "Re ... Ke leba moseho mawatle, moratuwa."(Jwale, molegalist hlakoreng lena.) "Jwale, mosadi waka, ke tlilo beha molao. Haoka matha le monna emong, hake kgutla, o hladuwe. Mme hake batle hore o shebe banna ba bang, oseke wa nna wa tlolaka. Na o utlwisisa seo? Ke monna wa hao, haoka etsa seo, ke tlilo o hlala hake kgutla."

12-4 Ebe o fihla a ntshwara ka tae are, "Monna waka ya lokileng, ke batla ho o bolella seseng mona (Oya bona, oya bona?), haoka sheba basadi, kapa wa n tsha mosadi emong feela, kapa wa mathaka le mosadi emong, otla hlalwa hao kgutla moo."Jwale, na seo ekeke yaeba lehae le thabileng?
Eo ke Molegalists.

12-5 Ho lokile. Jwale, hlakore leleng, ke leba mose, mme ke entse phoso, leba ore, "Ka tsela ejwalo, sheba jwale, ketla ntsha mosadi enwa. Oho, ho lokile ka mosadi waka; ha akgathalle letho." Mosadi waka ore, "Ketswa le monna enwa. Ho lokile ho Bill; ha akgathalle seo." Haeba hose jwalo, ebe ho teng sephoso ka nna. Hake rate mosadi eo. Mme haeba asa kgathalle seo, ho teng sephoso ka yena. Ke mosadi waka. Hake batle monna emong pela hae. Ke mosadi waka.

13-1 Jwale, tsela e nepahetseng bakeng sa sena, bobedi ba nale nnete, empa eseng nnete ya sebele. Jwale, hake leba mose ho mawatle, hoka lokisa dintho, le lapa laka lea kopana hoka rapela, mme keba behe diatleng tsa Modimo. Mme hare etsa seo, re leba mose -- ke leba mose ho mawatle. Jwale, kea tseba hore oya nthata; ke nale tshepo ho yhena. Mme kea morata; o nale tshepo ho nna. Ha feela ke morata ka tsela eo, ha alokele hoka kgathatseha ka basadi babang. Ha feela a nthata, hobaneng, haho lebaka leka etsang hore ke nahane hore aka tsamaya le monna emong, hobane ke mosadi waka kea motshepa.

13-2 Ke dumela hore haeba nka etsa seseng sephoso, ho etsa diphoso, mme ketswa le mosadi emong, "Meda, kene kesa ikemisetsa ho etsa seo; ke ile ka tshwaseha lerabeng; mosadi enwa o mathetse ho nna a ntshwara ka letsoho," Ke nahana hore otla utlwisisa. Ke dumela ha atla ntshwarela. Empa hakeno etsa letho, hobane kea morata. Leha aka ntshwarela, nkase etse seo. Nkase moutlwise bohloko. Leha ke tseba hore otla ntshwarela, hake batle ho moutlwisa bohloko.

13-3 Mme ho jwalo ka Modimo. Haeba ke -- ha lerato la Fileo (eleng lerato la batho, la kopanelo), leka etsa hore motho a ikutlwe jwalo ka mosadi wa hae, hakakang lerato la Agapao (Lentswe la Sekgerike lebolela lerato la Modimo), seo setla etsa jwang ka Jesu Kreste? Ha jwang ... Ha feela ke batla ho tswella ka seo, seo seka pelong yaka. Ka tsela ejwalo, ba -- kere, ha feela pelo yaka ere etsa seo, ke -- ketla etsa seo. BoLegalise habo no ntumella. Ke hobane kea tseba hore ketla ahlolwa. Empa nnete ya seo, ke hore ha Modimo A kena pelong ya hao, ke nnete ya seo. Ho teng kolo tse pedi. Eseng bolegalism kapa seseng feela, kapa BoCalvinale; ke bobedi.

13-4 Jwale, re fumana kajeno, ho tsela tse ngata; hoteng kereke ya Catholic, le kereke ya Protestant. Enngwe le enngwe ya tsona ere. "Oya bona, re tshwere tsela; ke rona nnete." Ho teng Methodist, ere, "Re nale nnete"; Baptist ere, "Re nale nnete."

13-5 Hahole jwalo, ho nna, ha feela hole jwalo, hase, hobane Jesu a boletse, "Ke Nna Nnete." Lea bona? Ka tsela ejwalo, ho Yena, sebaka feela seo eleng sona feela seo A beileng Lebitso la Hae. O Mokreste hobane hao MoProtestanta; hao Mokreste hobane ole MoCatholic; hao Mokreste hobane ole Methodist, Baptist, kapa Pentecostal. O Mokreste hobane O kolobeditswe Lebitsong la Jesu Kreste ka Moya O Halalelang, eseng ka metsi. Ho teng tumelo ele nngwe, Modimo Ole Mong, kolobetso ele nngwe, mme ke kolobetso ya Moya o Halalelang. Kolobetso ya metsi eo kenya kopanelong; Moya o Halalelang O kenya wena ho Kreste. Nnete ke eo.

14-1 Re nale mehopolo e mmedi ka lenyalo le tlhalo. Jwale, Morena wa rona o senotse sephiri sa Ditiiso tse Supileng Lentswe la Hae la matsatsi ana ... Jwale, bongata ba lona, sena eka nna yaba Sekgerike ho lona, empa kereke yaka eya tseba ka dipono tse neng dietsahala. Mme potso kea Bibele. Re mona ho senola sephiri seo esaleng sepatilwe ho tloha tshimolohong ya lefatshe. Mme Bibele e porofetile hore nako ena etlaba jwalo, Tshenolo 10: "Mme ha Lengeloi le utlwahatsa (lenqosa la Laodicea) diphiri tsa Modimo ditla tsebahatswa." Mme ona ke mongwaha wa ho qetela, eleng Laodicea.

14-2 Sheba tsoseletso tsena ditswelletse lemong tse kabang leshoe le metso e mehlano kapa ho feta moo, mme bongata ba mekgatlo boya hlahella. Tsoseletso ya Luther; ho hlahile mokgatlo; Wesley, mokgatlo; Alexander Campbell, mokgatlo. Le babang ba baholo -- John Smith, jwalo jwalo, mekgatlo; Moody, hotswella jwalo. Empa ho bile ole mong ... Haholo ka dillemo, empa ho bile dilemo tse leshome le metso e emehlano empa ho tswile omong hape, nakong ena ya peo. Haho sale mofoka. Kamora mofoka, ke peo. Modimo O itukisitse. Haeba A etsa seo ha jwale, O tlilo bitsa kereke ho e lokisa ka Lentswe la Jesu Kreste.

14-3 Hlokomela, ho lokela hoba le karabo kae kae. Mme hoba Tiiso tseo tse Supileng, Ditiiso tse Supileng ... Ke ba bakae ba utlwisisang seo, phahamisang matsoho a lona. Ha re bone. Ke nahana hore bongata ba bona ke batshebeletso ya rona. Mamela, hahose jwalo, dibuka ditla hlahella ka taba ena. Re nale dibuka mona (tse ding tsa dibuka) tse nang le seo hona jwale.

14-4 Jesu, tabeng ya rona, ere memela hore re kgutlele morao qalong. Jwale, ha Ane A hlahisa sena, hone hole ntho tse pedi mona. Moprista o itse ho Yena, "Na monna aka arohana le mosadi wa hae na, mme a nyala emong na?"

15-1 Mme Jesu are, "Hone hose jwalo tshimolohong."

15-2 Yaba bare, "Moshe o fane ka lengolo la tlhalo" (hore ba hlale kamoo ba batlang).

15-3 O boletse hore Moshe o entse seo ka baka (hakere le etse seo) -- la bothata ba pelo tsa lona, empa -- kapa ho tloha tshimolohong hone hose jwalo.

15-4 Potso jwalo ka lefatshe la kgotso kajeno, na sena setla ka dipolotiki, kopano ya ditjhaba, ditjhaba? Kere ho lona, tjhe. Seo se ile sa hloleha mme setla boela se etsa seo hape. Empaho sala karabo ele nngwe feela, "Na hotlaba le kgotso lefatsheng?" Hantle feela, ha sebe se tlositswe lefatsheng. Empa ho fihlela nako eo tjhe. "Ditjhaba ditla tsohelana matla setjhaba ka setjhaba."

15-5 Modimo O fane ka phekolo ya sebe. (Mamela hantle jwale.) Modimo O fane ka pheko sebe lefatsheng, empa motho lefatsheng ha a batle pheko eo ya Modimo. Modimo Ore file pheko le ho nyala basadi ba rona, empa motho ha abatle pheko eo, ha abatle Lentswe la Hae.

15-6 Jesu, ke Mang ya boletseng sena ... Mme sena sere hopotsa Lentswe la Hae, kaho tseba hore O itse, "Lehodimo le lefatshe ditla feta (feta), empa mantswe Aka lehoka" Potso, karabo ya nnete ya Jesu ebatla re kgutlele morao, tshimolohong. Ebe re kgutlela hoGenese, hobane Lentsweng Genese ke kgaolo ya peo ka hare ho Bibele. O lokela hoka leba motsong hoka fumana hore ke peo efeng eka hare ho lehlaka.

15-7 Jwale, ojala peo efeng? Genese, jwalo ka kgaolo ya peo, re lokela ho kgutlela ho Genese. Jesu o hlahisitse seo. Jwale hopola, hopola, keha re qala morao. Pele hoba le qetelo. Jwale, potso ya rona ... Hlokomela, haeba re kgutlela qalong ... Jwale, le seke la fetwa ke sena. Mme ke lona lebaka le etsang hore ke buwe hanyane, hore batho ba mametseng sena ka dithapo, le ditheipe ke utlwahale hantle ho bona. Haeba Jesu a boletse, "Kgutlelang tshimolohong," hone hole sehlopha sele seng feela tshimolohong. Hone hole ale mong Adama, ale mong Eva. Bane bakopantswe ke Modimo. Pere ele nngwe e tshehadi, ele nngwe etona; nonyana ele etshehadi, ele nngwe etona, tshimolohong, jwalo kaha a buile morao mola, ene ele feela ka bobedi ntho enngwe le enngwe. Na seo ke nnete na? Ebe re fumana hore seseng le seseng sene sea ka taelo ya Modimo; hone hose se tswileng tseleng. Tsohle lehodimong dine dia ka theko; dinaledi kaofela, galaxies, lemokgwa wa solar, tsohle dine dile maemong a lokileng. Hone hose ho thulana hohang feela.

16-1 Jwale, mamela. Na lea bona? Thulano ele nngwe ya senya leano lohle. Jwale, ha motho ane a mathela ho Modimo, monna ale mong le mosadi ale mong, mosadi a etsa sebe. Mme seo sa senya leano lohle la Modimo. Ka tsela ejwalo, ho eketsa hanngwe Bukeng ena ho lahlela Bokreste ntle kwana taelong ya Modimo, kereke ntle ho taelo ya Modim, lelapa ntle kwana ho taelo ya Modimo. Modumedi emong le emong aka lahlelwa ntle kwana keho sedumele Lentswe la Modimo.

16-2 Ebe ke mosadi ya ileng a hlola karohano Lentsweng. Ene ese Kerebume e ileng ya senya lefatshe. Ene ese Adama ya ileng atswa lapeng. Ene ese seseng se ileng sa lahlela tsohle ntle kwana, empa mosadi: Eva. Mme seo ke sena moo seleng ha jwale, ke yona tshimoloho eo Jesu A neng A buwa ka yona, e ileng ya senyeha. Jesu O boletse, "Tshimolohong Modimo O ba entse ele emotona, le emotsheadi, hoya ka tlhaho ya tsona." Mme jwale, ha mosadi enwa, kapa pere ena e tshehadi, o hlokomele ntja etshehadi, empa mosadi yena, o sentse leano lohle la Modimo mona lefatsheng. Mosadi, eseng monna, o kgaotse selekane. O robile selekane sohle? O ile a feta moedi wa Lentswe la Modimo.

16-3 Jwale, haeba a robile selekane sa monna wa hae, o robile selekane le Modimo, ebe ka ho roba selekane, o robile selekane le monna wa hae. Mme hao roba tshepiso le selekanele Modimo, ke sona sehlotseng tsena kaofela, hobane sehlopha sa banna sea bokana mme sere, "Ka tsela ejwalo, ene esa bolele seo,"mme seo sa lahlela sohle ntle kwana. "Oho, hare dumele seo. Ngaka Jones o itse hone hose jwalo." Empa ha fela Lentswe la Modimo lebolela seo, O boletse, "Ha mantswe a motho ebe leshano mme Aka ebe Nnete." Tswelopele ya senyeha.

16-4 Jwale, re bona, tswelopele e senyeha, mothapo wa bophelo oya senyeha le ona. Hape, mola wa nako wa kgaoha hape le ona. Selekane sa kgaoha, ntho enngwe le enngwe ya senyeha. Seo sehlolwa keng? Mosadi. Ke sona serobileng selekane. Jwale, haeba o bala sena, o ka nna wa bala sena: Genese 3.

17-2 Jwale, ene ele moo Modimo Aneng Are monna a buse mosadi. One ase asa lekane le yena ka puso. Ka tlhaho bane ba busa mmoho, na le tseba seo.

17-3 Empa ha a qeta ho roba selekane, Modimo wa etsa monna mmusi (Genese 3:16, haeba le batla ho ngola seo). One ase asa lekane le monna. Ene ele morobi wa Lentswe la Modimo.
Na hao bone hore -- yena, kereke tlase mona, moqhaqhi wa Lentswe la Modimo, se ileng sa ntsha motho hohang Lentsweng la Modimo? Mme ntho eo e ile ya hlola lefu la semoya. Jwale, otla utlwisisa hore hobaneng ke kgalema ka thata ntho tsena. Ke nnete. Ena ke mabaka a Bibele.

17-4 Hlokomela, hobaneng ane a etsa ntho ekang ena? Ha jwang mosadi eo ya, motle, ya lokileng ... Ke ile ka bona setshwantsho ka tsatsi leleng mona (Ke nahana hore ene ele Greece) sa motaki emong atakile Eva. Ene ele ntho engwe empe kaho fitisisa eo nkileng ka ebona. Sena sebontsha hantle hore mohopolo wa motho o nahanang. Empa one ase jwalo; one ale motle haholo,hobane ene ele mosadi ya lokileng, hofeta basadi bohle.

17-5 Hlokomela, hobaneng ha ane a etsa ntho ejwalo, ale maemong a phahameng hakalo? One a lokile le monna, kaho lekana. Empa re tseba bohle hore o ile a lahlehelwa ke tsohle ka mora ho etsa sebe, mme Modimo ware, "Otlaba tlasa puso ya monna wa hao bophelo bohle ba hao." Jwale, seo ke Lengolo. Haeba o batla, re ka lebala. Ke le neha Mangolo (ho boloka nako hoba hoketseng ka harfe ho naha ena) hore le ipalle lona. Hlokomela, lebaka le entseng hore a etse seo ... Hotlile jwang hore Satane a mofihlele? Na one o tseba hore Satane one a lekana le Modimo ka tsatsi leleng? Hantle feela, ntle popo; one ale ntho tsohle, ale letsohong letona la Modimo, kerebume ekgolo. Hlokomela, lebaka le entseng hore a etse sena, ke hobane ene ese sebopuwa sa pele. Hase sebopuwa sa Modimo sa pele; yena ke entsweng hotswa ho monna. Ka tsela ejwalo, tshimolohong, jwalo kaha Jesu are bolella hore re lebe teng, ene ese sebopuwa sa ho qala sa Modimo. Ke karolo e entsweng hotswa ho Modimo (ha Jesu are isa tshimolohong).

18-1 Hopola, Adama ene ele emotona le emotsheadi: nqa ele ngwe. Empa haba arolwa ka lehopo. Hlokomela. Empa se entsweng hotswa nqenngwe ... Mme hlokomela, sebopuwa sele seng feela seo Modimo A qadileng ka sona hofeta diphoofolo, ene ele yena feela ya entswweng ka tsela eo. Seseng le seseng sesetshehadi se entswe ho tloha qalong. Seseng le seseng sesetshehadi, empa eseng Eva (Lea bona?), se ileng sa etswa ka tsela ejwao. Re tlatla tabeng eo hona jwale.

18-2 Hlokomela, ke sona sebopuwa seo feela, sa hlaho, eseng sa qalong; mme sebopuwa sena, ke seo ... Jwale, hake batle hore le utlwe bohloko, empa ke batla ho le neha nnete feela, mme le dule lekgutse;
le etsa hantle.

18-3 Haho ntho e entsweng hoka thetseha jwalo ka mosadi. Hahona seseng; thaho ntho e entsweng ka tsela ejwalpo. Mme hape haho ntho eka thetsang jwalo ka mosadi.

18-4 Jwale, howa ho tiisa taba ena, howa ho tloha hoqaleng. Ene ese sebopuwa sa pele. One ale ho Adama, empa ese mosadi. Ke sebopuwa se entsweng hotswa ho seseng, hoetswa.

18-5 Jwale, haho ntgho e entsweng hoka thetsa jwalo ka mosadi. Hokaba fatshe jwalo ka mosadi. Nahana jwale. Haho sebopuwa sebang tlase jwalo ka mosadi. Haho ntho eka utlwisang monna bohloko jwalo ka mosadi. Ere feela mosadi eo ya lokileng a mathe le monna feela. Sheba thaka leo le dutseng moo le bana, dikeledi dileketla marameng a hae. O entswe ka tsela ejwalo. O entswe hore abe jwalo.

18-6 Haho kolobe, haho ntja, leha ele phoofolo efeng feela eka theohelang tlase jwalo ka mosadi. Jwale, seo ke nnete. Ka hlompho dikgaitsedi tsaka, ke rata feela ho sehebella. Haho phoofolo e bohlola jwalo ka mosadi. O bitsa ntja sefebe (ntja ya mosadi). O bitsa e tona lepaku, empa ebetere haholo hofeta dimilione tsa dinaledi tsa dibaesekopo tsa Hollywood. Ke tsela eo a entsweng ka yona. Akase ... Nahana ka seo: haho seo Modimo A se entseng fatshe jwalo, theohela tlase.

19-1 Ore, "Ema hanyane: mme monna." Retla fihla tabeng eo. Mosadi moo akareng, "Eya."
Hlokomela, haho ntho e ditshila jwalo ka mosadi. Ntja hae kgone ho etsa seo; kolobe hae etse seo; nonyana hae etse seo; haho phoofolo e bohlola, haho kgonehe, hobane entswe ka tsela ejwalo. Kolobe ya mosadi hae kgone hoba sehlola; ntja ya mosadi hae kgone hoba sehlola; noynana etshehadi haebe jwalo. Mosadi ke yena feela ya etsang seo. Jwale, na oya bona moo Satane a ileng teng? ea bona? EMpa ontse a nale seo ... Ke yena ya nang le matla a hore "eya" kapa"tjhe." Lea bona? Ho tloha ho yena hore o batla hoba kae. Lea bona?

19-2 Jwale, re bona hantle mona peo ya sepente, moo ekenang. Ho sebaka sele seng feela moo aka yang teng. Haeba sena seka utlwahala, emong o sefofu mona. Lea bona, lea bona? Seo selokela hoba jwalo. Hlokomela, lebaka leo le etsang hore phoofolo, etshehadi eseke ya etsa seo, ke hobane ke tlholeho ya pele, empa mosadi tjhe.

19-3 Jwale, re kgutlela morao ho lokisa sena, mme re tlisa sena ho Selekane sa jwale.

19-4 O bopetswe hore abe bohlola. Ntja eseng jwalo; haho etshehadi eka etsang seo. Ke mosadi fela. Ntja kapa phoofolo efeng feela: hang ka selemo, ha ebatla bana, eseng bakeng sa monate wa thobalano, empa bakeng sa bana. Kolobe ya kgale, ntja ya kgale ya sefebe: hang ka selemo, hang feela; e etsa seo bakeng sa bana. Empa mosadi o etseditswe hoba e takatso. (Ke nale dintho tseo ke dibeileng ha jwale; oka nahana ka seo.) Ntja hae etse seo; mosadi o etsa seo. (Ke rapela hore Moya o Halalelang oke o netefatse tsena tseo ke difapantseng mona.)

19-5 Ke yena feela sebopuwa se setle -- ho feta monna. Haho sebopuwa seseng. Dibopuwa tse ding tse tona ke tsona tse ntle, jwalo ka diphoofolo, dinonyana, jwalo jwalo. Ka hohle tse tona ke tse lokileng. Sheba none e tona: naka tse kgolo tse telele, sebopuwa sesetle, le kgama e ikokobeditseng. Sheba mokoko o moholo o motle ho feta sethole. Sheab dinonyana: mokoko le sethole. Hobaneng? Hobaneng diphoofolo tsena tsohle. Sebopuwa seseng le seseng se setle se setona. Mahareng a nku, mahareng -- kolobe, mahareng a dipere, maharenga a eng kapa eng feela, di dula dile ntle kamehla, le dinonyana; empa motho yena, eseng monna. Haeba ale jwalo, hoteng sephoso. Ke peo ekopantsweng kae kae, tshimolohong haho jwalo.

20-1 Hobaneng? Hobaneng ho entswe jwalo? Hoka thetsa. Tsela eo a entsweng ka yona, Satane, oya sebetsa matsatsing ana. Ere ke emise moo hanyane.

20-2 Botle ... Na otseba tshenyeho ya pele ya lefatshe (hohle) ebile ka mosadi ya motle? "Ha bara ba Modimo ba bona baradi ba batho hore ba batle, ba inkela basadi." Na seo ke nnete? Na le hlokometse hore babatle jwang matsatsing ana?

20-3 Ke bone senepe sa Pearl O'Brien, eo eleng mosadi ya motle kaho fetisisa hara basadi bohle. Haho ngwnana ya lemong tsa boleshome le metso sekolong- ya sa batleng ho tshwana le yena. Botle boya ngatafala thetso.

20-4 Ke neng moo kereke e ileng yaba ntle jwalo ka jwale? Ntho enngwe le enngwe entle, ekgolo, emetle ka meaho ya dimilione. Na hale bone seo, "yena," thetso feela?

20-5 Jwale, haho ntho eka mothibang, mme o etseditswe hoka thetsa. Mme Satane o sebetsa ka nnete ha jwale (matsatsing ana), hobane ke yena montlafatsi. Nka tiisa seo ha jwale, ho leba tshimolohong. Ke mang ya qadileng ho sebetsana le yena, Adama kapa Satane? Modimo kapa Satane? Lea bona? Ke montlafatsi wa hae. Ke leraba le lebisang banna timelong ditshileng. Hoba mosadi emotle, aka isa banna moo a ratang teng. Moena, haho monke nako hoka thetsa monna; ke mosadi ya motle ya tsamayang mola a itsoka, asa tena kaho feletseng. Ke sona se nkang sebaka. Ke mothetsi moo. Mme o kotsi hoba le yena, o kotsi. Oka mpotsa dipotso ka Satane hobaneng kere ke montlafatsi, empa seo ke nnete. Satane o ile a montlafatsa yena. Ontse a etsa seo le kajeno.

20-6 Ere ke o bontshe hotswa Mangolong. Ke lokela hoka o isa Mangolong hore wena o nkile qeto. Satane ke yena ya neng a nale botle haholo. Hare hlokomela, one ale motle ho feta Mangeloi ohle mane Lehodimong. Hantle feela? Mme one a lakatsa hoka etsa Lehodmo lebe letle hofeta mmuso wa Mikaele. Na ho feela hole jwalo?Mme hape hoka bontsha ha Kaine ene ele mora wa Hae, o ile a etsa sebaka se setle haholo bakeng sa ho etsa sehlabelo, antlafatsa aletare ya hae ka ditholwana tsa mefuta le meroho. Na seo ke nnete? Botle, sebe se setle, seo re sebitsang botle kajeno. Mme sebe sea thetsa ka botle. Hao soka o sheba mosadi ha theoha ka seterata mme ebe o sheba pelo ya hae. Oya bona? Empa kene ke batla hore Satane ke montlafatsi. Seo ke nnete. Mora wa hae o bontshitse seo: Kain.

21-1 Jwale, o motle bothetsang. Ebe lefatshe lea thetswa. Ke bolela hore cosmos, taelo ya lefatshe. Entle ka tsela emakatsang.

21-2 Emong wa baporofeta, Amose, ha ane atla moo, a sheba motse oo a hlokomela ele ya jwale Hollywood, mme mahlo a hae aba maputswa ka moriri o leketlileng sefahlehong sa hae, mme a theoha ka molaetsa. Are, "Modimo eo le reng lea mosebeletsa Ke Yena ya tlileng ho le timetsa." Hantle feela. Sebe se setle haholo.

21-3 Baentse Judas eka letawa le leng mane seterateng, molomo o tletse ditshintshi, jwalo jwalo, jwalo ka Judas. Judas one a hlompheha, ale matla, a thetsa. Hase thaka leo ole lebonang ntle moo.

21-4 Hase thaka leo -- jwalo ka monnamoholo wa rapolasi ntle moo ka diofarolo tsa kgale le mosadi wa hae; hase slickera seo. Ke tsotsi. Sebe se setle mahlong a lefatshe. Empa Modimo ha A hlahelle maemong ao a jwalo. Na lene le tseba seo? Modimo O bonahala ele sebadi, se setle.

21-5 Mane ho Bibele ... (Isaiah 53, haeba oka ngola a mang mangolo) ke nale sehlopha mona sa Mangolo seo ke sengodileng fatshe (Isaiah 53) ... Bibele ere Morena wa rona Jesu One A sena botle boo reka bolakatsang ho Yena, mme rene reka pata difahleho tsa rona ho Yena. Hantle feela? Rene re sa Molakatse hohang feela. Ene ele thaka le leng feela le lenyane, ka mahetlanyana a fatshe, eka mathaka na a bitswang boruddy-ka tjhadimo, mme One Asa shebahae jwalo ka Moetapele. One Asa bonahale ele moetapele; a buwa jwalo ka batho ba seterateng mona (motho ya tlwaelehileng feela); ka tsela ejwalo, one Asa tshwane le batho baileng dikolong, Asena thuto, hantle feela, kaofela bakopane; Yena ene ele motho feela. Hone hose botle ho Yena. One A tsamaya hantle feela hara batho moo, mme bane basa Motse hore Yena ke Mang. One Asa tshwane le modimo, seo re nahanang hore ke modimo. Empa sona seo, ke sona seo Aneng Ale sona.

21-6 Na o ile wa hlokomela ha Modimo Are- ho Samuele, "Leba ntlong ya Jesse mme o tlotse emong wa bara ba hae ya tlang ho nka sebaka sa Saule." ...

22-1 Jwale, batho baile bakgetha Saule ha Samuele aba boleletse hore ba seke baetsa jwalo. O ile are, "Modimo ha A batle hore lebe le morena. Yena ke Morena wa lona." Mme are, "Na ke ile ka lebolella seseng ka Lebitso la Morena ebe ele hore hase phethehe? Na ke ile ka lekopa tjhelete hore ke phele?"

22-2 Bare, "Tjhe, hao soka ore kopa tjhelete, mme leha okareng ka Lebitso la Morena, seo sea etsahala, leha hole jwalo re batla morena." Ka tsela ejwalo ba kgetha Saule. Sheba hore lefatshe lekgethang matsatsing ana. Shebahore na Israele o kgethang. Israele, Modimo wa motlotsa, bakgetha monna ya tswileng ka mahetla: ya moholo, ya phahameng, ya lokileng, thaka leleng lehlomphehang; mme kamehla ene le ntsintsi ka hare ho setlolo. Empa Modimo ware, "Ketla lekgethela." A bolela, "Samuele, hake no o bolella hore ke mang, empa nyolosetsa hodimo moo; ke emong wa bara ba Jesse."

22-3 Mme Jesse, mosadi wa hae, mme kaofela ha bona bare, "Ho lokile, mora emoholo wa rona, o moholo, o molele, oya hlompheha. Otla lokelwa ke moiqhaka wa borena. O motle; o rutehile; ke monna ya lokileng. Kea tseba hore o nepeli kamehla. O buwa Lentswe la Hae ka nepo."

22-4 Ha a montsha, Samuele o ile a nka nkgo ya oli; are, "Tjhe, Morena Ore hase yena." o thehile jwalo ka bashemane ba tsheletseng, mme Morena Aba latola kaofela. Are, "Hase emong wa bona?"

22-5 "Oho," o ile are, "ho lokile, ho nale emong. Odisa mehlape kwana. O dula mola antse a bapala dipina, mme antse a bina, mme a hoeletsa kamehla, antse a tswella jwalo; empa o mahetla a weleng o monyane, ekare thakanyana la ruddy-bana batshwanang ka tsela eo. Akasebe morena."

22-6 A bolela seo, "Molate." Mme ha Davida atla kapela moporofeta, moporofeta a motsheala ka oli, are, "Enwa ke mokgethwa wa Modimo."

22-7 Hase hantle, empa thaka leo hantle feela, Modimo O sheba botho. Motho o sheba botle ba
kantle. Boya thetsa. Mme ke bona boentsang hore mosadi a thetse, ho thetsa. Mosadi ya motle, haebe asa bosedise hantle, ke thohako ho yena. Seo setla moisa kapele diheleng. Haeba aka ... Akaba motle, hantle feela; ha feela a dula le monna wa hae a etsa ntho e lokileng, mme seo -- seo sesetle haholo. Empa aka nka ntho eo a efetola, mme, hlena, kamoo aka thetsang ka teng, hobane o neilwe seo.

23-1 Hlokomela jwale, empa Modimo a bonahale bothong boo. Hone hose botle ho Jesu, empa hone ho nae botho ho Yena.

23-2 Jwale, re fumana kajeno -- botho ba kereke, Satane le sehlopha sa hae,sheba kereke tse ntle tgse kgolo, ntho tse ntle haholo. Ke sona seo lefatshe le se shebang kajeno. Oho, hoja moruti, Mang-mang-ya moholo ka nako enngwe Mang-le-mang, ka tsela ejwalo ka bomodimo, a kena mona ka manele a malelele a hae; na bitsa seo botle. Empa ba sebele botho ba bodumedi ba Lentswe habo jwalo.

23-3 Ke sona seo bahalaleldi ba sakang ba sebona ho Jesu. One asa shebahale jwalo, empa baile ba bona Modimo ho Yena; ba ile ba bona Modimo ho Yena.

23-4 Ke tsela eo bao ... Joabe le bao bane basa bone Davide, thakanyna le lenyane, empa baile ba bona motho -- ho yena. Baile ba bona hore Modimo O teng ka hare ho yena, mme baoile batseba hore otla nka puso ka tsatsi leleng. Bona ... Emong wa baena ba bahlano ya ileng a bolaya Goliathe ka tsatsi le leng; emong ya ileng a bolaya makgolo a banna ka tsatsi le leng. Ha basadi ka tsatsi leleng bakotula dinawa, mme sesole sele siko, mme o ile a nka lerumo la hae a bolaya banna ba makgolo a mararo: Bafilista Monna eo. Hobaneng? Baile ba ema hanle feela le Davida.

23-5 Baile batseba hantle feela hore tlolo e ho yena, mme baile batseba hore otla nka puso ka tsatsi leleng: senepe sesetle sa kereke ya kajeno. Rea tseba hore etla bonahatswa ka tsatsi le leng. Rea tseba hore etla nka puso ka tsatsi leleng. Leha Saule ... One asa tshwane hohang le babang, empa bane batseba hore otla nka puso ka tsatsi leleng. Rea tseba hofre Otla nka puso ka tsatsi leleng, ka tsela ejwalo ho nka Lentswe hoka ema moo, hase lebaka hore ho etsahalang. Haeba re ile ra kopana le Bafilista kapa ra wela ka hare ho lemena la ditau (jwalo kaha baile ba etsa); hoya reaya, hobane ke tsela eo Modimo A laetseng ka teng. Re sheba ya tlang.

23-6 Oka nna wa botsa: "Hobaneng ha A ne A dumella hore a bopuwe ka tsela ejwalo?" (Hake batle ho nka nako ya hao, hobane ke nale ntho tse ngata mona.) Hobaneng? Potso eka hlaha mona: HObaneng ha Modimo A ile A sekang seo?Hobaneng ha A ile A modumella hoka bopuwa ka tsela eo? Seo sene sethabisa Yena. Hantle feela.

24-1 Jwale, haleka bula Bibele tsa lona hanyane, ho Baroma 9 hoka le bontsha tsela eo Modimo A etsang ntho tsa Hae ka teng (haeba -- o batla ho bala taba eo), mme reka bona hore Modimo O etsa ntho tsena hoka Ithabisa Yena (Baroma 9:14).

24-1 Ebe jwale retla reng? Na ebe ho nale hosa lokang ho Modimo? ... (Ha ane a kgetha Esau -- kapa a kgetha Jakobo ho nale Esau pele emong wa bona akaba le kgetho. Leha ele emong wa bona, pele batswalwa, bale ka hare ho polelo ya mma bona, Modimo O itse, "Ke hloile Esau, mme ke ratile Jacobo."Lea bona? Hobaneng?)

24-2 Hobane o boleletse Moshe, Ketlaba le mohao ho eo ke ratang , mme Ke rekolohele eo ke morekolohelang.

24-3 Ka tsela ejwalo ... hase taba ya ya ratang, leha ele ... ya mathang, empa ke Modimo ya bontshang mohau. Hobane Lengolo lere Ke bopile Faro, leka yona tsela eo Ke mophahamisitse, hore matla Aka atle a bonahale, hoka bontsha boholo baka lefatsheng. Ka tsela ejwalo ... yena ... (Jwale, hlokomela mona.)

24-4 Hobane ho mohau ... Oba le mohau ho eo ya Moratang, le ho eo ya mohlileng. Otlare ... ho nna, Hobaneng ha A ... fumana phosot? Hobane ya hanne thato ya hae? Tjhe empa, Oho motho, o mang wena ya kabang kgahlano le thato ya Hae? Na letsopa leka re ho ya le bopileng, hobaneng hao nketse?

Na Mmopi ha Ana matla hodima letsopa, ka yona taba eo, le kantle ho hlompho?

24-5 Hoka thweng ha Modimo, hoka bontsha bohale ba hae, leho bonahatsa matla hae, a hlola ka mehla ... ka mamello ho isa timelong: ... hoka bontsha dijaneng tsa hae, seo ase lokiseditseng kgalalelong.

Jwale, reka hana nakwana. Modimo O entse seo. One a lokela hoka etsa sena ka tsela eo. Seo sene selokela hoba moo.

25-2 Jwale, mamela. Jwale, metsotso e mehlano hare lekeng sena. Modimo keng? Modimo ke Rabosafeleng. Tshimolohong, morao kwana pele hoba le qaleho, Ene ese Modimo. Na nele tseba seo? Modimo ke ntho ya ho rapelwa, mme hone hose ntho eka Morapelang; One A phela ale mong. Mme kaho Yena hone hole dikarolo. Karolo difenhg? Monahano. (Jwale, otla fumana seseng setshwenyang mona molaetseng wa kajeno.) Hlokomla, Ene ele karolo ya Hae Yena. Jwale, ene ele Yena Ntate; seo sene sele ka hare ho Yena hoba Modimo; seo sene sele ka ho Yena hoba Mora; seo sene sele ka hare ho Yena hoba Mopholosi; seo sene sele ka hare ho Yena hoba Modimo. Mme tsohle tsena ene ele tse bopang Yena. Haho se tswileng taolong. Na o nahana hore Modimo ha Aka A bona pheletso? Hantle feela O bone seo. Haho setswileng taolong; ke ho bonahatsa feela dikarolo tsa Hae

25-3 Jwale, One Akeke A etsa motho feela hore awe. O ile A moneha tokoloho kaho tseba hore otlawa. Jwale, jwale ekeke Aba Mopholosi hose se weleng. Eka sebe Mofodisi hose ya kulang. Tsena dilokela hoba ka tsela eo. Modimo O entse tseo ka tsela ejwalo, hore Atle A Iponahatse. Hoja hone hose jwalo, one Akeke Aba Mopholosi. Empa rea tseba hore One A etse seo; le pele ho nako, ene ele Mopholosi.

25-4 Ene ele Mopholosi. Ka tsela ejwalo hone ho lokela hoba le seseng se lahlehileng. Hone ho lokela hoba ka tsela ejwalo? Haeba anka seo mme a selahla hape, eba seo hase toka ho kahlolo. One keke A romela motho diheleng feela. O lokile, Oya kgahleha, Onale nnete, Oya tshepeha, mme ke Moahlodi ya lokileng. Lea bona, Akeke A sebetsa kgahlano le Yena. One A lokela hoka beha motho ntle moo A tseba hore otla wela sebeng. Monna ka sebopeho sa Hae, one atla wa ka tsea ejwang? Jwale, hao bona motho motsheare? Ka tsela ejwalo One A lokela ho nka ya kang Yena, hotswa tlhahong ya pele. Jwale, le bona so. Lea bona? Ke wena eo moo otlang teng. Lea bona? Ke lona lebaka leo a weleng. O entse seo, kaho tseba hore otla wa. Mme A modihela matsohong a Satane hoba setshelo sa tlhompho. Moo tlhompho ebang teng kajeno? O nahana ka seo.

25-5 Sheba hantle feela. Ebe hape, hobaneng a ile a etswa ho fapana le ba bang ba batsheadi? Hobaneng ha mosadi a ile a etswa ho fapana le phoofolo tse tshehadi? Haho phoofolo e tsheha di e entsweng jwalo ka yena. Ha dijwalo kajeno. Ha dikgone. Hadia etswa ka tsela eo, haho kgonahale. Hobaneng A saka A etsa jwalo, ka mosadi, jwalo ka tse ding tgse tshehadi, a hodisa bana feela? Ebe oba le monna wa hae feela, a phele, hahotla nako ya ho etsa bana feela. Hobaneng -- hobaneng ale jwalo?

26-1 Jwale, nkase bolele mantswe ana, mme oya utlwisisa seo kese bolelang, haho jwalo? Hoja one oka utlwisisa, ore, "Amen." [Phutheho eya araba "Amen" -- Mong] Yeah. Lea bona? (Hoteng banana ba banyane ba dutseng mona ha jwale le bashemane. Lea bona?) Empa lea tseba, phoofolo e emela nako e itseng ya selemo, ebe e etsa seo; ebe seo ke phetho. Empa mosadi, nako enngwe le enngwe.

26-2 Yena ... Hobaneng A ile A moetsa ka tsela ejwalo? Jwale, hlokomela tsea ekgolo ya Hae ya ho etsa dintho mona, hantle feela ka toka. (Kene kesa tsebe ho fihlela nakong ena.) Hobaneng saka A moets aho tloha tshimolohong, jwalo ka diphoofolo tsohle tsa Hae? Hobane seo sene setlaba hase sa nnete ho Yena. Yena ke mohlodi wa tlhweko. Ke lona lebaka leo A ileng A dumella Satane ho mofihlella, seoA seentseng ke sona seo. Sebopuwa seo -- etlaba -- setlatla ho Yena, sebopuwa sa tlhaho.

26-3 AMesebetsi yohle ya Hae O e entse ka tsela ejwalo feela. Mesebetsi yohle ya Hae ya tlhaho: ntja e tshehadi, etona (Lea bona?), setghole sa kgomo, poho, tsohle ho tswella jwalo. Tlhaho yohle eya tswella. Peo eya shwa, ekene mobung jwalo ka lefu, e epelwe, etsohle. Makala atswa sefateng, mme alahle mahlaku, lemo setlanga hlahe hape. Na lea bona seo ke sebolelang? Ntho enngwe le enngwe, esitsa tlhho ya Modimo eya tswella. Mme ke ena entswe e tswella jwalo. Tlhaho e entswe jwalo hore eseke ya sitwa. Nahana. Popo ya pele ekeke ya sitwa.

26-4 Oho, na hale bone mona se etsahalang, tahleho ya kereke? Lentswe a tshimoloho la Modimo. Haho sebe ho Modimo. Lea bona seo ke sebolelang? Ke ena e bonahala mona tshenyeho. Modimo Otlaba le kereke ya Hae, empa sheba ntho tse senyehileng mona. Modimo O nale botona le botshehadi, empa mosadi enwa ... Lea bona, matshwao hantle aka mora kelello. Reka nka hora kapa tse pedi hoka hlakisa sena. O ... O entse sebopuwa sena ka tsela ejwalo. O entse sebopuwa sena mme A seneha Satan, mme O entse seo. Ontse a motshwere le jwale. O lokela hoka balehela sefapanong, le banna jwalo feela.

27-1 Hlokomela, tlhaho e baleha ka tsela ejwalo feela. Ha Ane Aka etsa mosadi ka tlhaho ya pele, hone hokeke haeba le sebe, hobane one akeke a seetsa. One akeke a etsa seo. O sotha dintho kaofela. Ka tsela ejwalo ke ho sotha nnete.

27-1 Ke leshano le lekakang leo? Ho sotha nnete. Bohlola keng? Ke nnete e sothuweng. Ke ho sotha nnete ya tlhaho; ke ho sotha sena sohle. Mme sena sohle setolokwa ka tsela ena s-e-b-e. Leshano mono hantle feela ... Ke lona lebaka eleng potso ekanakana. Karolo fela, e lahlwang, e entsweng ke monna, hoka mothetsa, Modimo O entse seo. Hantle mona One A lokela hoka tiisa seo.

27-2 Ke tsela eo a entsweng ka yona. Mosadi wa sehlola o fatshe ka tsela emakatsang. Ntshwarele ka sena, basadi ba batjha. Hase letho feela ntle le letlakala, eleng "ntho feela ya thobalano." Ke phetho seo.
27-3 Mosadi wa sehlola ke letlakala feela la thobalano, ya ditshila, toti, hose hlweke, ntho etlase feela ka ditshila. Hobaneng a entswe ka tsela eo? Hoka thetsa. Sebe sohle se ileng sa hlolwa ke mosadi.

27-4 Ponahatso hotswa mane Chicago, mosadi o ngotse karolo, sepoleseng, hore bamathele mane Naheng tse Kopaneng (metropolitan United States) hore persente tse mashome a robong le robedi ya tlolo tsa molao mane Naheng tse Kopaneng, dietswa ke basadi. Jwale, ke bolela sena hoka tiisa taba ena.

27-5 O thetsa jwalo kaha a ile a etsa ho Adama tshimolohong, kaho mmolella hore tholwana ene e lokile hoka jeha ho motlosa Lentsweng. Ke sona se etsahalang ka kereke matsatsing ana: ntho yona eo. Empa ebe, kamora seo, ofetoha moetapele, hoka mobusa. Jwale, kajeno ke thetso hape. Ho nale ho mobusa, mosadi o fetoha modimo wa hae. Hantle feela. Oya mobusa. Jwale, oka utlwisisa se etsahlang. Ka botle ba hae le taolo ya thobalano, mmele wa hae o o neilwe ke Satane (ke seriti sa Satane), o rometswe hoka thetsa bara ba Modimo, mme aka isa ba bangata diheleng ha Satane a mofihletse. Seo ke nnete. (Ke buwa ka botswa ha jwale, eseng lona dikgaitsedi. Retla lefa sebaka, se nepahetseng, metsotswana e mmalwa hotswa Lentsweng la Modimo.) Seo ene ese leano la Modimo ho tloha tshimolohong.

28-1 Jwale, hoka etsa sena ... Modimo wa United States ke mang? Lea hopola Tabernakele lemong tse mmalwa tse fetileng, ke ile ka rera ka seo, "Modimo wa Matsatsing Ana." Mothwana ya emeng moo ka make-up, mme ka mose oka hodima mangole, le dintho tse kang eo. Kare, "Bona, modimo wa hao." Mme seo ke nnete. Oya ipapatsa, a tsotse hanyne; o ho sona seo seterata tseeng yaona eo. Ke sesebediswa sa Satane. "Ho tloha tshimolohong," Jesu O boletse. Lea bona? Re bona seo ha jwale -- ho tloha tshimolohong.

28-2 Jwale, bahedene ba moentse modimo wa bona. Na one o tseba seo, modingwana? Hantle feela. Ba moentse modingwana, hobane ba moentse ntho ya thobalano. Ba bolela hore ene ele mmopi. Ka hare ho popelo ya hae one a jere mmopi. Seo ke leshano. Omong feela Mmopi; mme Ke Modimo. Empa le hopola Paulose mona? Diana wa Efese, ka setshwantsho sa lefika, are modingwana wa lehodimo o wetse fatshe. Na hao bona tsela eo bahedene barapelang ka yona? Mme re, resa tsebe, re kgutlela morao ho bahedene resa tsebe kaho rapela mosadi, ntho efatshe kaho fetisisa lefatsheng: ho rapela mosadi. Aka tlosa monna nneteng ha abatla. Mme asa tsebe yena, botle boka ntle boo, dihele ka hare. Solomone o buile ka yena -- are ke kgro tsa dihele.

28-3 Jwale, re bona hantle seo mona Jesu A buwang ka sona Tshenolo kgaolo 2 temana 15, ka thuto ya Banikola, kereke etloha Lentsweng. Hape re bona mantswe a mahlapa, a senang Modimo, ka ditshila tsa progamo ya Hollywood mafumahadi a thobalano. Re bona tshila tsa motse ona, banana batsamaya ka mese etiileng mmeleng ya bona,basotha mmele ya bona, serameng sebolayang. Haba tsebe hore ke tsela ya Diabolosi. Ba nale moya oo. Hao bona ntja ya mosadi e etsa seo le kamohla,na oye o bone seo? Hao bone phoofolo efeng kapa efeng e tshehadi e etsa seo. Mme haho etona e ebatlang nako le nako. Lea bona?

28-4 Jwale, na le fumana setshwantsho sena ha jwale? Retla hlahisa seseng mona ha jwale, Modimo ha A ratile.

29-1 Jwale, o bona Manikola; o bona thuto ya bona; o bona mafumahatsana, batsotse seterateng. O leba pontshong tsena tsa puo tsena tse rohakanang. Bula mahlo a hae, sheba diterateng. Ke sona phetho seo oka se etsang ha jwale.

29-1 Ntho ena ya ho tsamaya o tsotse. Hantle feela. Baetsa seo bakeng sang? Hoka senya, ho leka; ke lona feela lebaka leo. O etsa seo hobane ale ditshila. O etsa sena hobane a entswe ka tsela eo. Ha a hlokomele hore ke sesebediswa sa Satane. Ke sona seo.

29-2 Esita le dikolong tsa rona. Lefatshe le bodileng la rona le rapela mosadi.. Kea tseba haba dumele sena. Ema o bine mmoho, jwalo jwalo, ka tsatsi le leng otswa le mosadi, o matha mmoho ...

29-3 Lea bona? Ho lokile. Haole kapela Modimo, Lentswe, o fatshe ho feta diphoofolo tsohle lefatsheng mona ... Hlokomela.

29-4 Ke lona lebaka le etsang hore Modimo A mohanele hoka rera Lentswe la Hae. Hantle feela. I Timothe 2:9-15: "Hake dumelle mosadi hoka ruta kapa hoba le taolo ... " Lea bona? Hape le I Bakorinthe 14:34: "Basadi ba lona bakgutse diphuthehong, fhobane habaya dumellwa hoka buwa, hobane balokea hoka kgutsa, hobane le molao oya buwa." Empa kajeno kereke dietsang? Ba baetsa baruti, baevangedi, leha Bibele e hana seo. Mme Bibele ere: " ... jwalo kaha molao o bolela," ho etsa ntho etswellangpele, ntho ena kaofela.

29-5 Jwalo ka Konyana bosiung ba maobane, sebaka feela saho rapela, ke tlasa Madi a tsholotsweng a Konyana. Ke sona feela sebaka sa ho rapela, ho Kreste. Tsela feela ya ho etsa seo. Ke sona feela sebaka seo sa ho rapela. Haesale hole jwalo. Sebaka feela saho sebeletsa tlasa Madi.

29-6 Ka tsela ejwalo, re bona sebaka seo sebonahala. Ke eo moo aleng teng. Ke lona lebaka le etsang hore Modimo Asa modumelleng hoka rera, asa modumelle ho kena tshebeletsong ntle ho lesira. Jwale, na lea bona hore hobaneng kere ntho dilokela hoka etswa ka tsea ejwalo, ho tgseba tsena tsohle pelong yaka, baena, le dikgaetsdi? Kea tseba, dikgaitsedi, ke nale -- le nale sebaka (motsotso feela) mme Modimo Aka le etsa dibopuwa tse ntle haholo, empa ke buwa ka ho tloha qalong. Jesu ore boleletse hore re lebe qalong ya dintho. Ke sona seo re se etsang ha jwale.

30-1 Jwale, ke otlile lenakeng, mme ke tshepa hore retla utlwana. Mme le lona batho ba mametseng theipe ena, ke tshepa hore letla utlwisisa. Kgutlelang feela morao. Ke ho bontsha feela hore Jesu O itseng, "Kgutlelng Morao." Moo dintho diqadileng teng.

30-2 Leka bona batho kajeno ... Bare ke hloile basadi. Seo hase nnete. hake etse seo. Ba mpitsa motho ya hloileng basadi. Hopola, baile ba bitsa Paulose ya hloileng basadi. Moreri wa mosadi, eseng kgale, are, "Oho, otshwana le Paulose; seo aneng ase etsa feela ene ele ho kaba kgahlano e basadi," mohalaledi wa Modimo ya neng a dumeletswe hoka bala Bibele, Selekaneng se Setjha, mme a eme kgahlano le mantswe. O boletse, "Leha Lengeloi le theoha lehodimong le rera esele, le neuwe thohako," hakakang moreri wa mosadi. Lea bona?

30-3 Baitse Elia ke mohloi wa basadi. One asa hloya basadi ba sebele; one asa utwlisise Jezebele. Mme haeba hole jwalo, le Modimo le Yena ha jwalo feela hoba Yena ke Lentswe le tlileng ho baporofeta. Ka tsela ejwalo o lokela hoba Modimo, ka yona tsela eo feela. Lea bona, O tseba popo ya tshimolohong. O boletse, "Tshimolohong ... " Ene ele baporofeta bao Lentswe le neng letla ho bona.

30-4 One A moetseditse monna eseng monna bakeng sa hae. Na lene le tseba seo, hore mosadi o etseditsw monna, eseng monna bakengsa s mosadi? Ke ba bakae batsebang seo? Re rutwa ke Bibdle seo. Ho lokile. One a fuwe sebaka pele awa, ho lekana le dibopuwa tse ding, empa kamorahowa ... Jwale, ke rona bana re tlisa taba ena. Empa kamora howa. O lokela ho ithuta a kgutsitse. Jwale, kamora ho qaleha ha dintho ...

30-5 Jesu O boletse, "Hone hose jwalo pele." Keha dintho diqaleha, ha Modimo Ane A etsa popo ya pele. Rea utlwisia, ereng, "Amen,"hape. [Phutheo eya araba "Amen" -- Mong] Tshimolohong Modimo O entse emotona le emotsheadi. Empa mosadi one a fapane le diphoofolo tse ding, diphoofolo kaofela, bakeng sa thetso. Jwale, hlokomela. Jwale, hone hose jwalo tshimolohong. One a entswe ... Hoja one a ile a hlola ele sebopuwa sa tlhaho, hone hokeke haeba le howa. Empa ahlola leano lohle la Modimo hoka senyeha, mahlomola, le tsohle lefatsheng lena. O entswe ka tsela eo.

31-1 Hlokomela, jwale. Jwale,ho tloha tshimolohong, kamorao ho tshimolohong, kamorao ho tshimolohong ... morao bosafeleng; hone ho fedile. Hlokomela, kamorao hore Eva a hlole howa,kamora moo, hone hosa hlokahale selekane seseng. Jwale, sena ke sona kesona sesita seo, empa ke tlilo ofa Lengolo ka nnete ena.

31-2 Hlokomela, jwale, kamora howa ... Jesu O boletse, "Modimo, tshimolohong, O entse mofuta ole mong,"empa jwale, kamorao ho howa ... Jwale one ase asa buse le yena, ene ese ese mmusi le yena. Eong le emong one a nale selekane sa hae.

31-3 Jwale hlokomela, ha re bone haeba seo ke nnete. Hare nke Genese 3 mme re fumane hore na seo ke nnete, ha rentse re tswellapele, hobane re batla ntho tse nepahetseng, tse rutwang ka nnete ... Mohlomong nakwana, hobabne hare sale hole jwale, hoka leba nakong ya ho kwala.

Jwale, ho Genese kgaolo 3, mme re qale 3 temaneng ya 16. Hare qale temaneng ya 14:

Mme Moreana are ... are ho serpent, ... (Jwale, O tlisa thohako) ... Hobane o entse sena, o rohakilwe hodima makgomo ohle, ... hodima diphoofolo tsohle tsa naha; mme otla phesha ka mmapa ya hao, otla ja lerolo bophelo bohle ba hao: Mme ketla beha hloyano mahareng a hao le mosadi, le mahareng a peo ya hao lea mosadi; mme etla o kgoba hlooho, mme otla e loma serethe. (Tshepiso etla ho mosadi, Messia, hoka pholosa.) Ho mosadi Are, ... (Jwale, sheba. Jwale, ke soe selekane mahareng a sepente seo seneng sele siko hohang feela, kapapele ho tshimolohong.) Ho mosadi are, ketla o ekeletsa matsatsi a pelehi; mme otlaba le bana ka bohloko; mme takatso tsa hao ditlaba ho monna wa hao, mme otla o busa. (Eseng ho lekana ... Jwale, o fetohile mmusi.) Mme are ho Adama, Hobane o mametse mosadi wa hao, mme o jele sefate, seo ke o laetseng sona, kare, Oseke wa seja ... sona: lefatshe le rohakilwe ... (eseng Adama jwale, lefatshe le rohakilwe) ... bakeng sa hao; otlaja bohobe ba mahlomola ka nako tsohle tsa bophelo ba hao; Meutlwa ... letla o mediisetsa meutlwa; mme otlaja ditlama tsa naha; Mme ... ho ... otla ja bohobe ka mofufutso wa phatla ya hao, ho fihlela o kgutlela mobung; oo o tswileng ho ona: hobane o lerole, mme otla kgutlela leroleng.

32-1 Dilekane tse pedis ... Jwale, seo kwala tshimoloho eo Jesu aneng a buwa ka yona: "Hone hose jwalo tshimolohong."Re nale selekane seseng ha jwale. Hlokomela, ke selekane sesetjha. Jwale, ho nale selekane bakeng sa tlhahiso -- tlhahiso eo eseng ya nnete. Hlokomela, howa ho tlisitseng, lefu ho sebopuwa seseng le seseng, ho etsa phapang ka mahlakore ohle.

32-2 Jwale ke ... Jwale, sena ke kamora tshimoloho. Jwale, ho nale lekane tse pedi. Pele ene ele feela selekane. Adama le Eva bane balekana: monna ale mong, mosadi ale mong. Jwale, mosadi a etsa sebe. Mme seo se ile sa etsang? Seo sa balahlela lefung, mme Modimo One A lokela hoetsa sena ka selekane, selekane seseng mona. Ke sena hantle mona ho Genese 3:16. O entse selekane.

32-3 Jwale, maemo a lefa, monna ale mong, mosadi ale mong. Empa ha a tshela mola wa sebe, jwale lefatshe la lokela hore le etswe botjha ka thobalano; eseng ka popo; ka thobalano. Lea bona moo mosadi are siileng teng jwale? Jwale, bongata bo teng lefatsheng kajeno, ka baka la mosadi.

33-1 Ke lona lebaka Jesu one A lokela hotla ka mosadi le yena, ntle le thobalano. Otswetswe ke morwetsana.

33-2 Empa, hallelujah. hotlatla nako eo hokekeng haeba le nako ya thobalano, empa Modimo Otla bitsa bana ba Hae hotswa leroleng la lefatshe, jwalo ka tshimolohong. Eseng ka mosadi, empa ka letsopa leo eleng kosmediumo le matswai; Otla etsa jwalo kaha A ile A etsa ka Adama pele. Jesu O ents eseo ha bobebe kaho re shwela, ka mosadi -- mosadi enwa. Jwale, o leka nako ka sebe.

33-3 Jwale, lea bona, ebe ho tloha tshimolohong -- ho hlahiswa seseng. Jwale, sena seta o tshosa haholo. (Na le kgathetse? Dulang hanyane.) Ebe ha selekane semenahaneng sene seetswa ke monna le mosadi(selekane seseng mmoho; eseng sa tlhaho, empa seseng), jwale sa hlahisang? Sethepu mmoho. Mme kamora, ho qala sethepu ho batho le diphoofolo, kamora ho qaleng, howa.

33-4 Modimo A lokela ho hlahisa taba enngwe ya thobalano. Sebopuwa sa pele sa Modimo sene sesena thobalano. Na le dumela seo? Jwale, ke selekane sesetjha; A etsa selekane seseng ka thobalano. Sa bobedi selekane: monna ale mong, le basadi ba bangata; kudu ele nngwe, le dithole tse ngata (Seo ke nnete?); poho ele nngwe, le dithole tse ngata; mokoko ole mong, ditholeka basadi ba makgolo a mahlano, ka bana ba lekgolo batswetsweng ke basadi ba fapaneng: monna kamora pelo ya Hae; ale mong Solomone ka basadi ba sekete. Empa hlokomela jwale, ene ese tshimolohong. Empa jwale, ke ka mora tshimolohho. Mosadi o entse sena, yaba o fetoha seo aleng sona ha jwale. Lea bona?

33-5 Davida, morena ya neng a bonahatsa Kreste ... (Beha seo kelellong ya hao.) Davida one a emetse Kreste. Na le dumela sena? Kreste-Otla dula teroneng ya Hae. Mme enwa Davida, monna ya pelong ya Modimo, one a nale basadi ba makgolo a mahlano. Na lea bona seo kese bolelang? Davida one a nale basadi ba makgolo a mahlano, Solomone sekete; mme Solomone ke mora wa Davida tlhaho, eleng hore o emetse Jesu Kreste, Mora wa David a semoyeng. Empa seo keka baka la thobalano ka tlhaho; sena setlaba mmopo wa semoya. Ke tsela eo honeng hole ka teng tshimolohong, empa eseng mona ha jwale bophelong bona.

34-1 Hlokomela. (Oseke wa fetwa ke sena; hase kene pelong ya hao.) Empa hone hose lea mong wa basadi bao aneng a nale banna bafetang bonngwe. Ke popo ya tlhaho, eseng yena. Hone hose lea mong mosadi hara bona ya neng akaba le banna bafetang bonngwe, empa monna ale mong one akaba le basadi ba sekete. Se ke HOITSWE KE MORENA. Seo ke Bibele.

34-2 Jwale, ke boetse nakong yaka, mme ke o boleletse seo Jesu A seboletseng. Jwale, na le bona hantle jwale? Bane baka ba le ba bangata ...

34-3 "Oho," ore, "seo ene ele feela bakeng sa Israele." Na ho jwalo? Ha Abrahama a nka Sarah tlase mane naheng ya Bafelesta, hone ho nale morena ya bitswang Abimeleke. Mme Sarah one ale lemo tse lekgolo (hantle feela), empa one a fetotswe ale motle haholo. Le tseba seo? Ho lokile. Mme Abimeleke one a batla ho moetsa mosadi. Le hopola molaetsa ka seo? Abimeleke one a batla ho nka Sarah bakeng sa mosadi. Mohlomong one a nale kgahleho. Empa one akeke a monyala ha a nyalane le Abrahama. Ka tsela ejwalo Abrahama are ho Sarah, "Ere ke moena wa hao -- hobane aka o bolaya." Hobaneng a saka a bolaya Abrahama ntle kwana ho naha mme a nyala mosadi wa hae. Hase molao feela ho badumedi, empa ho popo yohle ya mosadi. Baetsadibe le bahedene, le lokelwa ke seo, monna, bakeng sa ketso tsena. Hone hole morena wa mohedene. Ke ba bakae batsebang taba eo? Seo mona ka hare ho Bibele, Genese, kgaolo 16, ke nahana jwalo.

34-4 Hlokomela, Abimeleke one atla monka ho moetsa mosadi. One a itukisetsa ngwanana wa hae wa Moheberu. Mme are, "Enwa ke ... " Are, "Enwa ke moena waka." Are, "Yane ke kgaitsedi yaka." Mme Abimeleke are, "Ketla monka ho moetsa mosadi." Nahana monna a etsa seo? Empa ha aka a etsa seo. Mme bosiung boo ha a robetse, Morena a fihla ho yena, "Abimeleke, o monna ya shweleng." One a tshireletsa -- phallo ya madi ya Bajuda. Lea bona? O boletse seo, "Oya shweleng. O batla ho nyala mosadi wa monna emong."

35-1 Are, "Morena, o tseba botebo ba pelo yaka." Are, "Na ha aya o bolella hore ke moena wa hae? Na yena ka boyena ha aka ao bolella, 'Eo ke kgaitsedi yaka.'" Are, "Ke tseba ho loka ha hao. Ke baka leo kesa o dumelleng hore o etse sebe kgahlano le Nna." Seo ke nnete? Are, "Kgutlisa mosadi wa hae, hobane monna eo ke moporofeta waKa. Ntle leha oka mokgutisetsa mosadi wa hae hore ao rapelle, eseng moruti wa hao. Haeba asa o rapelle, setjhaba sohle sa hao sefedile." Amen. Ho nale mohau o makatsang moo ... "Setjhaba sohle sa hao se ile. Eo ke mosadi wa motho, mme ebile ke moporofeta waKa." Amen. Se ke HOITSWE KE MORENA. Seo ke Lengolo. Lea bona?

35-2 Jwale, re fumana hore lefu -- lefu le hlodilwe ke mosadi, le tlile ka mosadi eseng monna. Ka tsela ya hae ya ho phela eseng ya monna, bophelo ba hae, ka boyena, lefu kaofela. Tsela ya hae yaho fana. Ke ba bakae ba tsebang seo? Jobo 14, haeba o batla ho ngola Lengolo leo. Ke nale ... Ha le nale potso ka sena, ke nale Lengolo mona.

O batla ho bala Jobo 14 mona, ere, "Motho ya tswetsweng ke mosadi matsatsi a hae a badilwe mme o kgotse ditsietsi." Is that right? "O mela jwalo ka palesa; mme a lahlelwe matlakaleng," jwalo jwalo. Lea bona?

35-3 Motho emong le emong ya tswetsweng ke mosadi otla ka tsela eo, empa ha a tswetswe ke sebopuwa sa Modimo, akeke ashwa. Otswa Sefateng sene sele hara tshimo ya Edene: Kreste. Bophelo Bosafeleng botla Sefate. "Oho," ore, "ene ele sefate?"

35-4 Hantle feela. Seo a seboletseng, "O seke waja sefate," Modimo O boletse ho Genese morao mola. "O seke waja sefate sena." Honang, mosadi ke sefate. Ke tholwana ya sefate. O tholwana ya mmao; tholwana ya popelo ya hae. Seo ke nnete. Le tholwana ya Sefate seneng sele hara tshimo ya Edene, ke Kreste. Mosadi o tlisitse lefu. Monna haele sebopuwa sa tlhaho, hotswa Bophelo. Ho tswalwa ke mosadi ke lefu; ho tswalwa ke Kreste ke Bophelo. Hlokomela seo? Ke moo ... Na o hlokomela moo modingwana enwa aleng teng, haho jwalo? Pele Adama le Eva mme wa bobedi Adama le Eva. Na o bona keketso.

35-5 Jwale, ngatafalo ya Adama le Eva ka thobalano lefatsheng, empa ene ele tshimolohong. Modimo O entse emotona le emotsheadi. Lea bona? Ka molao. Jwalo feela ka kereke.

36-1 Jwale, ake, hoka bona nnete ena ya Modimo, batlisisa hoya pele, haeba o batla ho etsa seo. Ho lokile.

36-2 Jwale, sena se utwlisa bohloko ho fihlela re fihlela botebo ba taba ena. Ke tlilo le bontsha nnete feela. Haho tsela ya hore moruti aka nyala mohlolohadi. Na lene le tseba seo? Ha le batla ho bala seo? Ho lokile, fumana Levitike 21:7 and Ezekiele 44:22 etla o bontsha hore moprista ha a lokele ho nyala mang le mang feela. Hobane sena sebontsha Monyaduwa wa Jesu Kreste, hobane batshwara mollo, ke seo moprista a lokelang hoba sona, bara ba Aarone. (Ha rena nako ya ho bala sena ha tsheareng lena. Re nale feela metsotso e mashome a mabedi feela.)

36-3 Mme bara ba Aarone bao ba ileng batshwara mollo wa Modimo. Ka tsela ejwalo bane basa dumellwa hoka nyala mosadi ya kileng a tshwarwa ke monna emong. Modimo Osa fetoheng O boletse seo. Bane basa nyale mosadi ofeng kapa ofeng (mosadi ya kileng a angwa ke monna), ho bontshwa eng mona, haeba o batla ho bona eo, kereke e pheang ka bohlweki ho Modimo, lentswe lesa foseng la Modimo le bolela hore monna o lokela hoba ka tsela eo.

36-4 Hlokomela, hare bale mona. Ke batla ho fetisetsa sena ho wena. Mattheu 5, Jesu O buile ka seseng sebohlokwa haholo mona. Re batla ho bona sena. Mattheu 5. Ke ngotse maona -- ke ngotse mona tse ding tsa dintho tseo keneng ke batla ho dibuwa, ke batla ho bolela sena kapea dikgaitsedi. Empa kene ke batla kapela ... Jwale, kgaitsedi,ke batla ho o beha ka pela tshipiso ya Modimo, mme oya bona -- hore o dule sebakeng se nepoahetseng.

36-5 Mattheu 5:32. Ke batla hore le hlokomele mona, hoka netefatsa sena ho batho ba bangata. Mattheu 30 ... ke nahana hore ke Mattheu 5:32 -- 31 ho qaa ka sena.

Ho boletswe, Mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, a mongolle lengolo la tlhalo: (Jwale, Jesu oya buwa, Ebe ore, "Ebe ore tshimolohong hone hose jwalo." Jwale, hlokomela.) Empa kere ho lona, leha ele mang ya hlalang mosadi wa hae, haese ka ... bofebe, omosutumetsa ho etsa bofebe ... (Lea bona?) ... mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, haese ... ka bofebe, o moetsa hore a febe: ... (Hobaneng? Otla nyala hape.) ... mang kapa mang ... ya nyalang ya hladileng oya feba.

37-1 Lea bona, O nale monna ya phelang, ka tsela ejwalo haho yaka monyalang. Hase lebaka hore o etsa seo le mang feela, onale monna wa hae ya phelang. O lokela hoka dula feela haho seo aka seetsang ha ana maikarabelo hodima sena. Empa eseng yena: ho yena mosadi, eseng monna. Fumana seo? O lokela hore Lentswe le tswelepele. Lea bona? Haho sereng a seke a etsa seo, empa mosadi yena ha a lokele ho etsa seo. Lea bona? Hobane yena, eseng monna. Ke seo hantle Bibele ese bolelang. "Hobane mosadi ... " Hothwe a seke a nyalwa hape, yena. Hobaneng?

37-2 Ke mofuta wa Kreste. Hlokomela, hothwe akeke a nyala hape, morwetsana feela. Monna aka nyala hape; aka nyala -- aka nyala hape morwetsana; empa akeke a nyala mosadi wa motho emong. Tjhe, hantle feela. Mme haeba a nyala ya hladuweng, o phela bohloleng; hake kgathale hore ke mang feela. Kese bolelwang ke Bibele, "Ya nyalang ya hladilweng, oya febay." Ke seo, haho tlhalo.

37-3 Na lea bona ho tloha ho qaleng kwana? Aseke a nyala ... Hlokomela, aka, empa yena a seke. Jwalo ka Davida, jwalo ka Solomone, ho tswella jwalo ka Bibele. Jwale, hantle feela ka Davida le ba bang ...

37-4 Jwale, hlokomela ho I Bakorinthe 7:10, hlokomela, Paulose o laela mosadi-ha a hlalane le monna wa hae a dule ale jwalo kapa a boelane le monna wa hae, eseng ho nyalwa hape. O lokela hore a due ale jwalo kapa a kgutlelane le yena. Akase kgone ho nyalwa hape; o lokela hoka dula asa nyalwa. Empa hlokomela, ha aka a buwa ka monna. Lea bona, okeke wa etsa hore Lentswe le qale leshano. Ho tloha tshimolohong, molao wa thobalano ka sethepu.

37-5 Jwale, Lentswe le matha ka molao wa Modimo, ho tswella feela. Na lea hlokomela hore ke sekolo sele seng feela se lebang bophirima le botjhabela? O lokela hoka kgytlela nneteng feela. Haesale hoba ka tsela ejwalo feela. Ke molao wa Modimo ho tloha qalong. Pele, pele ho qaleho, tshimolohong, hoqaleng. Kamoro hore sebe se kene, yaba hotla sehlopha sa basadi. Ba matha ka tsela eo feela, phoofolo tsohle; le batho nameng. Re dinyantshi. Re tseba seo, kaofela ha rona. Lea bona? Mme kaofela ke tswellong ya Modimo.

38-1 Empa jwale Ditiiso dimanolotswe, Moya wa Nnete ore isa Lentsweng. Seo sehlalosa hore ka mengwaha ena yohle, hone hosa bonahale ka baka la Ditiiso tse neng disa manollwa. Dine disoka disenolwa. Ke nnete seo.

38-2 Hlokomela, okeke wa etsa hore seriti sehlolehe (jwalo kaha ke ile ka rera ka seriti fatshe); seo selokela hoba hantle feela. Hokaba jwang le seriti sa tlou se senyane fatshe mona folorung, se senyane, monna aka fetoha tau, kapa tlou, ho enyane, monnanyana feela? Jwale, haeba oka hlokomela seo ...

38-3 Jwale, eo ke mosadi wa sebele. Mosadi wa sebele, morwetsana, ya nyalang leho mohlohonolofatsa. Hoja hone hole ntho e betere eo Modimo Aneng Aka efa Mora wa Hae ho nale mosadi, One Aka Moneha yona. Empa o bopilwe hore a rate thobalano. Mme haho phoofolo enngwe e entsweng ka tsela ejwalo; haho phoofolo enngwe. Ke lona lebaka leo o bonang sethepu, ka baka leo. Ke sona setlisitseng seo.

38-4 Jwale, sheba. Maemong a hoqetela, sheba, ho nale ale mong Jesu Kreste (Na ho jwalo?), Monna ale mong: Modimo Immanuele. Na le dumela seo? Empa karolo tsa Mosadi wa Hae dingata (Lea bona?), makgetlo a balwang ka dikete. Na seo ke nnete? Mosadi wa Hae, Monyaduwa, kereke ... Lea utwlisisa jwale?

38-5 Ke lona lebaka leo Adama wa pele a tlile ntle ho-ka ngatafalo ya semoya -- ngatafalo (Lea bona?), ho ata lefatsheng.

38-6 Jwale, thobaanong ... Lea bona, dikoo dikopantse ntho tse pedi. Ka tsela ejwalo, okeke wa kgona ho etsa seo. O lokela hoka tlisa seo nneteng, tshimolohong. Mme pheletsong Morena Jesu O mong le Monyaduwa wa Hae ba bangata: bonngwe. Lea bona? Hone hole ale mong teroneng Davida, morena ale mong ya kamora pelo ya Modimo, ka basadi ba makgolo a mahlano. Jesu, a dutse hodima terone ya Hae (Hallelujah) emong tgse millione, le mosadi wa Hae jwalo ka tshimolohong, a ntshitswe lefatsheng la letsoho la Ya Matlaohle, ka karolo tse ngata. Ke wena eo moo oleng teng ha jwale. Basadi, basokola ka seo. Kena kaho Kreste, ebe okeke wa kena ka hare ho matshila ao. Empa ha feela ole leloko la kereke eo, o leka hoka phela bophelo bolokileng, ota kgona. Haho tsela ya hore motho aka etsa seo ntle ho Kreste. Jwalo kaha Paulose a boletseng ka teng, "Empa moo -- ka ho Kreste haho emotona kapa emotsheadi"; ke ntho ele nngwe feela. Sena ke sebontshang hante feela hore ho qeta taba ena ya lenyalo le tlhalo ho ...

39-1 Jwale, O bontsha hantle feela mona hore Monna ale mong ka maloko a mangata a Mosadi. Hlokomela, Aka lahla bohlola ba semoya kapa ho kgeloha nako e nako ha A batla, empa wena o mang o batlang ho Mohlala wena. Monna aka hlala mosadi wa hae ho nyala emong, empa mosadi ha akgone ho hlala monna wa hae ho nyala emong hape. Na lea bona hore dirithi kaofela dia kopana jwale? Lea bona? Popo ya tshimolohong, eseng se entsweng; eseng kereke, Monyaduwa ka Lentswe; eseng mosadi, monna; nako le nako. Eleng hore ... O seke wa buwa seseng kgahlano le monna; kamehla ke mosadi. Seo ke nnete. Empa ekaba mosadi wa Kreste ka ... mme hopola, ke karolo ya monna, Bibele ere aka ... "Hake dumelle mosadi ho ruta, kapa ho busa, empa ithute a kgutsitse. Hobane Adama o bopilwe pele, hamorao Eva. Mme Adama ha akaba a thetswa, empa mosadi. Jwale, otla hlohonolofala ha aba le bana ..." (ebe o fetoha karolo ya monna enwa; ke sona seo ...)

39-2 Hobaneng ha Abrahama -- hobaneng ha Modimo Asaka a bolaya Sarahha a dutse moo a latola, a- qala leshano kapela Modimo, A dutse moo jwalo ka monna emong le meong feela, aja nama, aja bohobe, anwa lebese. Mme Are,

39-3 "Sarah o tshehang morao moo, kamora Hae ka tenteng (One Asa mmona), are, 'Sena -- ntho tsena hotla jwang dibe tjena?'" Are, "Hakea etsa seo." Oho. Ooh, banna. A bolella Modimo leshano hantle feela moo. Empa A seke A moetsa letho. Hobaneng? Ke karolo ya Abrahama. One Akeke A hlokofatsa Abrahama.

39-4 Jwale lona basadi lea boa moo leleng teng? Mme Bibele ere, lona basadi, tshwanang le Sarah, ya ileng a itshwara, a phela ka botshepehi ho monna wa hae, a morata -- a mmitsa morena waka: mmusi, ya nang le tsohle.

39-5 Mme wena, ba bang ba basadi ka diaparo tse sa lokang, leja mona le itshea hodima banna. Jesu O boletse, "Leha ele mang ya moshebang kaho molakatsa ose a mofebile." Jwale ke mang ya phoso, monna eo kapa wena? Ke motona, o entswe jwalo hoka nka seo. Lea bona? Mme le basadi le lokela ho hanela seo. Mme hobaneng ha le iponahatsa ka tsela eo? Haobe le phomolo. Okeke waba ka tsela eo, ha lehatsetse hoisa lefung ka marikgwe a makutshwane. Lea bona?

40-1 Nkase phomole ka seo. Jwale ebe molato keng? Seo ke ditshila. Okeke wa amohela seo, empa soe ke -- Bibele e boletse seo. Seo ke nnete. Ke moya o ditshia oka hare ho wena. Hao batle hoba ditshila, empa hao bone ditshila tseo, hobane o iponahatsa ka ditshila.

40-2 Jwale, monna, ya tsofetseng, ya ditshila, mangolo a kobehile, mme haeba a apere diaparo tse ditshila, seo sekeke sa etsa phapang hohang feela; mmele wa hae hao wele molekong. Hobaneng? Ene ele mmopo wa pele: mmopo, okaba ka tsela eo. Empa o seka mmopo. Modimo eba le mohau. Oho, hlena, fatshe lena la dibe, ketla thaba ha sena sefedile.

40-3 Hlokomela, aka hlala mosadi wa hae, empa yena mosadi akeke a etsa seo. Aka nketsa -- Aka ntahlela matlakaleng nako le nako, empa oho, moena, ho molemo hore ke seke ka Molahlela moo; ho fedile ka nna.

40-4 Solomone one a ka nyala mosadi ofeng kapa ofeng. One aka nyala mosadi eo a moratang. Moprista aka nyala morwetsana feela. Solomone, jwalo ka Davida, one aka nyala ... Lebitso la hae ene ele mang? Abigail, eneng ele monna wa sethoto. One anale mosadi ya lokileng, mme o ile ashwa.

40-5 Mme Abigail o ile a nyalwa ke Davida. Ene ele morena, eseng moprista. Lea bona? Jwale one a -- o ile a nyala, empa moprista one asa lokela ho nyala mosadi wa monna emong. Mme seo ene ele setshwantsho sa Morena Jesu Kreste. Monyaduwa o lokela hoba ntle le sekodi bakeng sa Lentswe, eseng karolo esiko leha ele nngwe ya Lentswe. Hantle feela. Oka nahana monyaduwa ya lokileng, le leng letswele lele siko, lea tgseba? Seo ekeke yaeba Monyaduwa wa Kreste; O lokile. Ke entswe ka boyena, eseng leha lele leng le siko. Tjhe.

40-6 Hlokomela, Aka motlohela, one akeke a molahla. O entse seo, mme a tiisa seo ka Luther, Wesley, mme ho Pentecost, ha ane a hana hoba karolo ya hae kaho etsa thobalano ya semoya. Lea utlwisisa? O hanne ... Kereke ya Lutheran e hanne hofana ka ditako ho Kreste. Luther o hanne. Mme ere ke bolele sena (lentse etlilo mpitsa seseng leha hole jwalo), ho jwalo ka emong le emong kajeno. Bahloleha ho naka Lentswe. Balatotse Kreste. Mosadi emong le emong ya hanelang monna hoba le ngwana, ha a lokele hoba mosadi wa hae. Amen.

41-1 Lea hopola Bibele e itseng ha morena ane a nyala Esthere hobane mofumahadi o ile a hana. O ile a mofumanela emong. Mme ha a ... Ho ile ha etsahalang ha a hana hotswela ho morena, ho momamela? Ntho yona eo e etsahala ho mosadi ha asa mamele monna wa hae.

41 -2 Mme ho jwalo feela ka kereke esa etseng bana mongwaheng ona. Hare MaLuther; hare Ma Wesley; leha ele MaPentecostals. Re lokela hoba bana ba boimane ba Lentswe nakong ena, ngwana wa peo. Amen. Ke tshepa hore rea utlwana. Re kaba mmeleng, tjhe. Jwale o ile a etsang? O ile a mohlala. Hantle feela. Empa mosadi yena ha aka akgona ho mohlala. O ile a mohlala.

41-3 O ile A senola Mmele oo A Itshenotseng ho ona ka Lentswe la Hae. Bana ba Hae batswella ho tshwana le Yena, kapa baeba bana ba Lentswe, eseng bana ba kereke; bana ba Lentswe. Mme Monyaduwa etlaba wa Lentswe hantle feela, ya sa tswakwang, eseng ka mokgatlo, leha ele kakanyo ya motho. Ntle le motswako Monyaduwa wa Lentswe. Amen le amen. Ke tshepa hore letla utlwa seo. Otlabe a imme Lentswe.

41-4 Lea bona hore mosadi o lokela hoba jwang? Lea bona seo kereke e lokelang hoba sona? Empa na le bona matshila ao eleng ho ona? Ho leka hoka ikopanya le kereke, kereke mona; okase kgone ho etsa seo. Mme o tshwana le sehlola sane se seterateng; kapa mosadi, mosadi ya lokileng, ka sehlola. Hobaneng ho nale ntho ejwalo? Seo ke molao wa Modimo, wa nnete. Retla tseba jwang ho thabela motsheare ho sena bosiu? Retla thabela jwang boemo ba lehodimo hose pula? Retla tseba jwang ho thabela seo?

42-1 A tswella ka ho isenola yena, tsela eo A senolang Lentswe ka yona, empa reke rakgona ho mohlala bakeng sa monna emong. Jwale, hantle feela tsena tse pedi dia tshwana. Okeke wa diarohanya; diile. O matha ka tsela ejwalo, otla feta tshepiso. Ke ena tshepiso. Hantle feela mona. Haho Lentswe le lwantshanang; le lokela hoka tswellapele ka tsela eo. Jwale, eseng ho feta Mattheu 28:19 kgahlano le Acts 2:38 ...

41-2 Jwale, ba bang ba basadi, ba bang ba banna, ke -- kea letseba -- le hanana le sena, hobane ha lekgone ho baleha ha jwale. Lekeke la kgona. Ema ereng ke lebontshe seseng mona. Haeba Mattheu 28:19 said, "Eyang, le rute ditjhaba, le bakolobetse ka Lebitso la Ntate, lela Mora, lela Moya o Halalelang," mme ebe baya fetoha emong le emong ya ileng a kolobetswa a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, ka hohle ka hare ho mongwaha wa Bibele, mme ka lemo tse makgolo a mararo mongwaheng wa Bibele, mane Nicene Council ... Yaba ba amohela tlwaelo. Phapang ke efeng? Haeba tshenolo ... Mme lea tseba Buka kaofela, Bibele kaofela ke tshenolo? Ke yona tsela ya ho tseba ntho tsena. Ke hobane ele tshenolo, mme tshenolo elokela hoya ka Lentswe hantle feela, eseng kgahlano le lona.

42-3 Jwale ore, "Mme, ene -- se ile sa senolwa ho nna." Mme haeba seo sele kgahlano le Lentswe, hase hlahe ho Modimo. Hantle feela. Jwale, hao batla ho nka Mattheu 16:18, Jesu O boletse ka Boyena, hore kereke kaofela, kereke ya Hae e ahuwe hodima tshenolo, eleng Lentswe. "Kere ho wena o Peterose, nama le madi ha diya senola sena ho wena, empa Ntate waka ya Lehodimong, mme hodima lefika lena ... "

42-4 Jwale, kea tseba metswalle yaka ya Catholic, lere e ahilwe hodima Peterose, mme Peterose ene ele mopostola -- Mang-le-mang bane bale tlasa baapostola. MaProtestanta Are hodima Jesu Kreste. NSeo hase fapane, empa nka seo Ase boletseng. O itse, "Nama le madi ha dia senola sena, empa Ntate ya lehodimong ke yena ya senotseng sena, hodima lejwe lena (eleng tshenolo ya Lentswe), ketla aha kereke yaka, mme kgoro tsa dihele dikeke tsa ehlola." Mosadi wa Hae ha a kgahlwe ke banna ba bang. "Ketla aha kereke Yaka."

43-1 Mme Abele le Kaine tshimong ya Edene, Kaine o ne a nale mohopolo wa hae. Are, "Jwale, sheba. Modimo ke Modimo ya lokileng. O tlhahong yohle ya Hae, jwale ketla fumana dinwa le ditapole, mme ketla fumana dipalesa -- dipalesa, mme ketla Moetsetsa entle aletare (Seo ke kereke). O ile a kgumama; o ile a dumela Modimo; o ile a rapela Modimo, a phahamisa matsoho a hae, mme a fana ka sehlabelo. One a ile a etsa hantle ka tumelo jwalo ka Abele.

43-2 Abele one a entse ejwalo aletare, empa Abele o ile a tlisa ejwalo le yena, empa a tlisa Konyana. Jwale, Kaine o ile a nahana hore ho tlisa ntho tseo bakeng sa sebe, hobane mme le ntatae wa hae bane ba nale tshimo ya meroho. Empa Abele ka tshenolo ya Kgalalelo o tsebile hore ke madi: ka tshenolo ya Kgalalelo. Mme Bibele ere ho Baheberu kgaolo ya 12 -- temana 11, hore Abele ka tumelo (tshenolo) ontsheditse Modimo sehlabelo semolemo ho nale sa Kaine o pakilwe ke Modimo hore one a nepile. Hantle feela? Amen. Moena, kgaitsedi,sena sepepeneng. Ke ntho ena kaofela.

43-3 Jwale, ho lenyalo le tlhalo ... Lea bona, ho senotswe. Ho fihlela sena se senolwa, hao tsebe sena. Empa O tshepisitse hore matsatsing ana aho qetela, diphiri tsa Bibele ditla senoha. Ke tseba seo? Tshenolo kgaolo 10. Jesu otshepisitse seo, kaofela diphiri -- ka lenyalo le tlhalo, kaofela diphiri ditla senolwa.

43-4 Jwale, hopola Lentswe le itseng, "Leba Tucson." le hopola Kganya yane emohlolo marung, Mangeloi a Supileng moo?

43-5 Hotla manolla Ditiiso tse Supileng? Sheba seneng se etsahala. Seo ke nnete. Jwale, ho leba pele hanyane.

43-6 Empa jwale, utlwang. Kea tseba lea ... Ke nako ya lona hoya ja jwale, empa keja hantle feela.

43-7 Hlokomela. Jwale, mosadi o nale sebaka sa hae, ke ntho ya bohlokwa. Solomone, monna enwa ya neng a nale basadi ba sekete -- kapa basadi ba sekete, kapa, monna ya fumaneng mosadi wa bohlokwa. O boletse hore mosadi ke moqhaka; ke moqhaka, empa ya sa lokang eba metsi mading a hae. Hore bophelo bona. O boletse, "Ke fumana monna ya lokileng basekete." (Solomone o boletse sena.) Empa re, "Okase fumane mosadi ya lokileng hoba sekete." Solomone o boletse seo. Lea bona?

44-1 Hlokomela, hlokomela seo, hore ho jwang. Empa oya bona, mosadi, o ntgho ya bohokwa hao batla hoba ntho ya bohlokwa, empa sena setloha takatsong ya hao. Mme lea bona lenyalo le tlhalo, Jesu ore rometse morao kwana? Hobane ke sona se ileng sa hlola sebe. Ke lona lebaka le ileng hlahisa sethepu le tlhalo. Tshimolohong hone hose jwalo le lefatsheng letlang hokeke haeba jwalo.

44-2 Sheba Jakobo, hotswa ho yena bapatriake. One anale basadi batasene. O ile a nyala kgaitsedi tse pedi a nna a tswella (basadi bao asakang abanyala a dula le bona), mme bapatriake baile batswalwa hotswa ho basadi bao. Na seo ke nnete? Lea bona, o lokela hore Lentswe le tsamaye ka bolokolohi. Oho, ke nale maqephe ka seo. Haeba monna wa seaparo aka mpotsa ka seo, reka bolela ka seo; empa haeba anale seseng mona, aka bona nnete. Haho potso ka seo.

44-3 Mosadi ya kgabane ke ntho elokileng. Ke tseba seo. Ke tseba seo ka basadi ba sebele. Ke kopane le basdi ba sebele, ba sebele jwalo ka monna emong le emong. Ke sehlahiswa sa karolo ya hae. Mme ho weng o ile a momamela. Empa ele ... Ke karolo ya hae. Empa ho toha ho yena; o entswe ka tsela ejwalo hoba ditshila. Mme o neilwe monyetla wa ho hana kapa ho dumela. Sena sekgahlano le ho qaleng. Lea bona? Empa ke seo kaofela.

44-4 Jwale, ke hora ya leshome le metso emmedi,ka tsela ejwalo ketla etsa seseng mona. Ke batla ho kopa seseng mona. Jwale, hopola, ke bolela sena. Mme hotswa moyeng mona: ke bolela sena ho balatedi baka feela; Molaetsa ona ke wa bona feela. Mme ke tlilo bolela mona, moruti ofeng kapa ofeng, yena -- ya -- ke modisa wa mehlape; ha a etse eng kapa eng feela ya ratang ho e etsa. Seo semahareng a hae le Modimo. Mopriesta ofeng kapa ofeng, moreri ofeng kapa ofeng, ho tloha ho wena, moena waka. Ke buwa feela le bana ba mona Jeffersonville, ke bona feela bao ke buwang le bona ka taba tsena, hobane ke mohlape waka. Ke mohlape oo Moya o Halalelang o nneileng ona, hoka o hlokomela. Ke tlaba molato wa ona.

44-5 Batho bana baka bao ke ileng kaba fumana ntle ho naha moo ka batlisa ho Kreste. Mme bana ba banyane ke mona hoka le thusa ke motswalle wa lona. Leka nahana hore ke kgahlano le lona; ke bolela tsena bakeng sa lona. Kea lerata. Mme haeba haho jwalo, Modimo ke Moahlodi waka. Lea tseba kea le rata.

45-2 Ena ke ntho ethata haholo e matla. Kene kesa tsebe hore nka e tlisa jwang. Seo kese entseng ke ho nka batho bakene ka hare ho tshebeletso, ba bang banyetse habedi? Banna balokileng, basadi balokileng, ke hlaka ntsuke feela, seo sehlotswe keng? Thuto tse fosahetseng. Hantle feela, hose emele Morena. "Seo Modimo A sekopantseng mmoho, ho sebe motho ya searolang ... " Eseng sekopantsweng ke motho, sekopantsweng ke Modimo.

45-3 Hao fumana tshenolo e otlolohieng hotswa ho Modimo, ke ya hao bophelo bohle ba hao. Lea bona? Empa se kopantsweng ke motho sea arohanywa hape. Empa sekopantsweng ke Modimo hao lokele hose arohanya. "Leha eba sekopane jwang feela," O boletse, "Hoseke haeba le motho." Leha ele maseterata ya tauweng hanyane, kapa seseng feela, leha ele ya kgutletseng morao ka mekgwa emengata ya buka e itseng Molao wa Modimo Ole teng ore oseke. Lea bona? Ke buwa ka sekopantsweng ke Modimo.

45-4 Jwale, ke tlilo bolela sena ho lona. Ke sedi haholo ka seo kese bolelang. Hake batle hoka hulanya batho. Hake batle hoka le buisa hampe, baena baka ba baruti. Hake bolele seo. Empa ke nale boikarabelo, ho hlokomela hore sena hase matsohong aka, mme haeba ... Nkase tshware seo, mme hake tsebe hore ke ntshe sena jwang; mme kea tseba theipe ena etla ... Oho, hlena. Ketla itukisa. Ofisi e bule hile, hobane okatla. Lea bona? Jwalo ka peo ya sepente, empa sena ke nnete.

45-5 Ke nale dipampiri ka seo hona jwale ... Mme leha -- ho ekgolo -- modiose emoholo o nale setshwantsho sapele sa, noha ekenang pakeng tsa dirope tsa mosadi -- mme ekenaka hare ho yena. O nale ntho tsena tsohle, seseng seo monna a sakang a setshwara, noha ena ekgolo e mopotapotile. Seo ke nnete hantle feela. Mme entse etswella pele. Serpente, eneng ese -- one akeke aba le thobalano ele noha. Empa hopola ...

46-1 kene ke tshwere ngangisano le -- eseng ngangisano, le moruti wa Assembly of God, motswalle, are, "Ofositse ka seo." Kare, "Hahole jwalo, hoka nna haeba ho jwalo. Kene nka thabela ha wena oka njwetsa." Are ... Yaba oya tswella oya buwa. Ntho ya pele a lahleha. Mme ntho enngwe are, are, "Moena Branham, ekae phoofolo eo jwale? Modimo O dibeile ka mefuta lefatsheng.' Jwale, ekae eneng ele mahareng a motho le phoofolo hobane boramahlale haba e fumane hohang feela? Ehokae?" Said, "a e lefatsheng mona? Na ene ele tshwene?"

46-2 Tjhe, hobane madi a chimpanzee lea mosadi ha a kopane. Haho phoofolo enngwe eo madi a yona aka kopanang le ona. Tjhe, haho jwalo. Kapa haho madi a motho aka kopanang -- le amosadi. Hokeke hwa kgonahala. Jwale ekae phoofolo eo? Jwale, Modimo O itse, "Dntho tsohle dihlahise tsa mefuta wa tsona." Ke ile ka ema hanyane ha Moya o Halalelang ore, "Mojwetse eteng mona." Jwale, pele kare, "Ho lokile, ekanna yaba emoyafetse." Are, "Empa, Moena Branham, seo ... Re buwa ka Lentswe mona, haho jwalo?"

Ke ile kare, "Hantle feela, monghadi." Mme kare, "Ba, hantle feela, ba bolela seseng jwalo ka dinosaure -- kapa mammoths, jwalo jwalo, mammale -- mammoths mohlomong, habana seo, jwalo jwalo." Kare, "Hone hokeke haeba jwalo."

46-3 Are, "Moena Branham, re buwa mona ka ponahatso ya Lentswe. Haeba sebe, sa hoqala sele teng le moetsadibe wa pele o lokea hoba teng mona." Mme kare, "Morena Jesu, Oitse , 'Le seke la tshoha letho haba lebotsa batho, hobane letla newa karabo ka nako eo.' Morena, ketla reng ho monna enwa?" Are, "Mmolelle hore eteng mona." (Jwalo kaha ho bonahala mona ponong platformong.) Kare, "Hae mona," ke sa tsebe moo eleng. Are, "Hokae?" Mme pele ke nahana, Are, "Ke serpente."

47-1 Hantle feela ene ele sona seo, hobane hae sale phoofolo; o ile a rohakwa a tsamaya ka mpa fatshe. O teng mona. Na seo ke nnete? Mme ontse a etsa seo lekajeno, entse ele sebe seo a se entseng le mosadi, jwalo ka thobalano ya monna feela. Ke hona moo a bileng le maemo a jwalo teng, hole le moo aka etsang seo.

47-2 Ketla emisa mona, hobane ke setjhaba sekopaneng. Ketla kopana le banna, ketla -- retla buwa hofeta mona. Ke nale ntho tse robetseng mona, hantle letsohong laka mona, mme kene ke tlilo dibuwa hoseng hona. Kene ke tlilo nka letsatsi kaofela, empa ketla kwala mona ka hore.

47-3 Sena kesa kereke yaka fela -- eseng kereke yaka, mohlatswana o monyane o dumelang seo kese bolelang; sena ke sa bona.

47-4 Tsatsi leleng, hoka tseba hore hake bolela seseng HOITSWE KE MORENA, ebe ke nale Lengolo hoka paka seo, empa, "Morena Modim, nkareng ho phutheo? Ketlaba le karohano.

47-5 Banna ba tlabe ba dutse hohle ntle mane: 'Na nka molahla?' Basadi: 'Na nka tlohela monna waka?' 'Na ke lokela hoka etsang?'" Kare, "Morena, ke etseng?"

47-6 Seseng sare ho nna, "Leba thabeng, mme ketla buwa le wena." Mme hantse kele mane thabeng ... Kaho satsebe hore mane tlase Tucson bane ba bonasena, esita le matitjhere a ile a bitsa bana ba sekolo hoka bona sena (moradi waka emonyane le babang) -- hotswa ka phapusing tsa ho rutela are, "Shebang mane thabeng. Honaleleru letlang fatshe, mme lenyolohe hape fatshe le hodimo."

47-7 Mof. Evans, na oteng mona? Ronnie, oteng mona? Kene ketla ketswa mane seteisheneng; enwa ke moshemane emonyane (seteisheneng sa ho tshela peterole, mane Evans' filling station) -- mme pele nka tseba hore ho etsahalang moshemane are, a ntshwara ka maoto. Are, "Moena Branham, one ole thabeng, haho jwalo?"

48-1 Kare, "O bolelang, Ronnie? Tjhe." (Lea bona? Ke bata ho bona hore otla reng.) Ka nako tse ding -- hao bolele seo ho batho. Seo eba ... Taba ya sena, o bona tse ngata tse etsahalang, eba tlwaelo ho wena. Lea bona? Hake tsamaye ke bolella batho. Kare, "Ronnie, keng seo ... "

48-2 Are, "Nka o bontsha hantle feela moo oneng ole teng." Are, "Ke ile ka bitsa mme waka, mme re ile ra dula mona ra sheba ha Leru leo, le leba hodimo le tlase. Kare, 'Elokela hoba Moena Branham ya dutseng kae kae mola. Ke Modimo eo Ya buwang le yena.'" Mme toropo ena kaofela eshebile. Tsatsing le hlakileng le senang maru hohang feela, ka Leru le leholo leo leleng moo, le theoha ka tsela eo.

48-3 Metswalle (mme ebe kea kwala ho tloha moo, leka tloha ho sena), ene ele ha sena se senolwa, ketla lebolella sena ka tsela ejwang. Le seke la faosa sena.

48-4 Jwale, ke buwa le balatedi baka feela, ba latelang Molaetsa feela, eseng baka ntle. Ke buwa sena ka pela Modimo: sehlopha sena feela. Jwale, re fumaneha re senya sena ka baka la theology. Hantle feela? Ke lona lebaka le etsang hore basdi banyalwe habedi le banna ka tsela eo feela, ka baka la ho fosahala ha theology. Jwale, ke batla hole bontsha seseng seo A mpontshitseng sona.

48-5 Mme haeba, Mmopi wa rona, One A ile a botsw aha ale lefatsheng mona (Jesu Kreste), ha moporofeta wa Hae ya lokollang ha a fihla (Moshe) mane tlase Egepeta bana ba Iseraele Egepeta ho leba lefatsheng la pallo; mme Jesu o boletse hore Moshe o bone maemo a batho, mme abafa seo baneg base batla. Moshe o ile afumana sekang, "Molese a sotlehe ... " Modimo O dumeletse Moshe, hore moporofeta eo ho batho, ho fana ka lengolo la tlhalo.

48-6 Mme ho I Bakorinthe kgaolo 7, temana 12 hoisa 15 moporofeta wa Selekane Sesetjha, Paulose, ya ileng a kopana le ntho yona eo ore: "Mona ho bua nna, eseng Morena." Na ho lokile? Ka mabaka a tlhalo. Ho tloha tshimolohong hone hose jwalo. Empa Moshe o badumeletse, mme Modimo A dumella hore seo selokile. Mme Paulose one a nale tokolo ka baka la maemo a kereke.

48-7 Jwale, oya dumela hore sena ke nnete mme ebile setswa ho Modimo. Mme ka baka la ponahatso ya Molaetsa ho fihlela ha kana, na ele hore Modimo thabeng a bone maemo a leng teng hona jwale. Tsamayang le basdi ba lona le phele ka kgotso, hobane hora ke kamora nako. Hotla hwa Morena hose hole haufe haholo. Ha rena nako ya ho robaka sena. O seke wa phetha wa etsa seo. Ke buwa feela ho phutheho yaka. Empa haeba lenyalane -- mme Modimo ke paki mane thabeng O itse ke etse sena (matla maholo ho Manolleng Ditiiso tse Supileng): haba phele jwalo empa ba seke baphetha ba etsa seo.

49-1 Empa tshimolohong hone hose jwalo. Hantle feela. Hone hose jwalo, mme pheletsong hokeke haeba jwalo. Empa tlasa maemo a jwale, jwalo ka mohlnka wa Modimo (nkeke ka ipitsa moporofeta wa Hae.), empa ke dumela hore ha nkeke ka romelwa ka tsela ejwalo, ke beha mobu bakeng sa Hae ha Atla. Mme ka tsela ejwalo tlasa maemo ana, kele laela hoya hae le phele le basadi ba lona. Mme haeba le thabile le yena, phela le yena, hodisang bana tshabong ya Modimo; empa Modimo Obe le mohau bakeng sa lona hape. O ruta bana ba hao ntho ekang eo hape. Ba hodise tshabong ya Modimo. Ka tsela eo leleng ka yona feela, mme hare lebeng ho holeng ha pitso ya rona ho Kreste. Ho fihlela mantsibuya, Modimo Abe le lona, ha.re ntse re rapela

49-2 Morena Jesu, rea O leboha. Reo neha tlotla. Ontse Ole Jehova ya ileng A dumella Moshe. Moshe, mohlanka, hore a bolelle setjhaba horeng? Mme, Modimo, O modumeletse hore a fane ka lengolo la tlhalo.

49-3 Paulose, moapostola e moholo ya ileng a ngola Selekane se Setjha jwalo ka Moshe wa kgale ... Moshe o ngotse, molao one neng ok aphumulwa. Baporofeta ba bangata, tmantswe a bona ane aka tloswa, empa Moshe o ngotse molao. Mme wa modumella -- hoba ngolla lenglo la tlhalo ka baka la bothata ba pelo tsa bona.

49-4 Mohlanka emoholo wa Hao Paulose, jwalo ka mongodi wa Selekane se Setjha, one aka etsa seo le yena "Ke buwa ka tlasa maemo ana, nna, eseng Morena."

49-5 Ka tsela ejwalo kajeno, Morena Modimo, pheletsong ya lefatshe. Jwalo kaha re thabile ka mohau wa Modimo, kaho tseba hore mohaung ona wa Hao, mme O entse tse ngata, Morena, ke nale bonnete ba hore batho bana. Mme ba eba dipaki tsa hore le bongata ba badutseng mona ba bone Lengeloi mane thabeng, moo Mangeloi A Supileng Aneng ale teng, moo diphiri dineng dibonahatswa, mme lona Lengeloi leo, ka yona tgsela eo, mane thabeng le seo le senola ...

50-1 Modimo, ke rapela hore batho baye hae ba leboha mohau oo O ba neileng ona. Ke buwa sena, Morena, ka tumello. Mme ke bolela sena ka tumello, Morena. Mme ha batho balebohe hoo bakekeng baetsa sena hape. Mme haba seke baetsa sebe hape, empa bao rate ka pelo tsohle tsa bona.

50-2 Morena, mme etsa malapa ana a thabe mme ba hodise bana tshabong ya Hao. Hobane molaetsa waka ke o tlisitse, Morena. Ke entse tsohle tseo ke nahanang hore seka etswa, mme Satane o lwanne ka dibeke hore sena seseke sa etsahala, empa jwale ke laela sena, Morena, hore batho bana ba bale sena mme batle ho Modimo. Fana ka sena, Morena. Sena setlohile mahetleng aka. Sese sele matsohong A Hao. Ke rapela hore O hlohonolofatse sena.

50-3 Hlohonolofatsa disakatuku, Morena, tse nang le dikopo tsa ho fodisa malwetse mona. Ha sena seke sebe selokileng, ka matla, hore bohle batlang ho ditshwara bafole. Fana ka sena, Morena. Re hlohonolofatse bohle. Mme re ikele ka kgotso, re thabile mme re fodile, ka baka la seo Morena wa Mmopo A re etseditseng pele nakong ena, itshenyehong ya rona, mohau wa Hae matsatsing ana a hoqetela. Oho, Modimo O moholo Osa feleng, kamoo reo lebohang ka teng. Mme ha pelo tsa rona dilebohe. Ka Lebitso la Jesu. Amen.

50-4 Kea Morata (Hobaneng hake lokela ho Morata)
Kea Morata, Hobane A nthatile pele,
Mme A ile A reka pholoso yaka sefateng sa Calvare.
Ke bolela sena ha baruti jwale batla utlwisisa seo: sena ke sa balatelang Molaetsa fela. Oho, na le thabile? Ke leboleletse nnete, HOITSWE KE MORENA ka hohle. Jwale, hare phahamiseng matsoho arona. "Kea Morata, ke Morata bakeng sa mohau wa Hae; ke Morata bakeng sa lerato la Hae; ke Morata bakeng sa Hae." Mme Lentswe la Morena letla ho moporofeta.

Kea Morata (Tloho, moena. Tswelapele.)