Modimo Ha A ahlole Motho Pele A Mohlokomedisa (63-0724)

1 "Bitsa Mangeloi a dikete, ha emong ane a sakgone ho fedisa lefatshe; empa O shwetse nna." Seo ke seseng seo ke batlang ho rera ka sona ka Sontaha, ha Modimo A ratile, ho"Kreste ene ele Mang?" Mme jwale, re lebeletse sena ka Sontaha hoseng. Moena Wheeler, ke batla hore o mosetsana ya lokileng, le meaparo ya bona, haho ntho tsa boiketsiso le tsohle. Batshwana le Bakreste, ho bina le diketso. Hantle feela.

2 Ke nahana hore kene ke bolella mosadi waka ka tsatsi le leng; ree nale basadi ba bangata bahlwekileng ntle mona; ke amohela seo. Ka meriri e melelele le difahleho tse hlwekileng, mme baapere hantle feela, ke thabela haba kena nako le nako. Kare ho Meda, "ke lakatsa hoba kenya moleng ole mong ka tsatsi leleng, hore ke kgone ho bontsha dikereke hohle mona moo re tsamayang teng," Ke hona moo re buwang ntho tsena, baya mamela. Mme re thabile. seo seetsa seseng ho nna. Kea tseba hore re nale phethishine ya rona; ha pelo ya hao eo ahlola, rea tseba hore Modimo Oya re mamela.

3 Hoseng hona, motswalle waka, ka tseleng, hole le mona, one a buwa, a hulana bakeng sa dijo, one a nahana hore otlabe a shwele matsatsinyana feela. Ba bitsa; ene ele motsheare. Ke ile katswa betheng, kene ke rapella motswalle waka wa kgale ke mokopela mohau ho Modimo, mme ke ena moo etlang teng. Kene ke nale tokelo yohle, mme ka kgutla (Oya bona?), o phela le rona kajeno ka mohau wa Modimo. Eo ke Moena Dauch, mashome a robong le motso a dilemo, lemo tse mashome a mabedi le bonngwe a fetile lemo tsa leeto la bophelo. Empa Modimo O matla mme o tletse mohau, ka tsela ejwalo rea leboha.

4 Jwale, Moena Neville, re shebane ke rona bana; mme kea tseba hore re nale tshebeetso enyane mona, mme seo etlaba Sontaha. Mme jwale, hake batle ho nka moruti waka; ke rata feela ho moutlwa a rera. Sontaha mantsibuya ha a rera, kea o bolella, ke ile ka leba lebenkeleng hoya tshwara bohobe ba sentewishi le motswalle waka, Moena Evans le Kgaitsedi Evans, mme ra kopana le Moena le Kgaitsedi Sothmann moo. Moena Sothmann mme kaofela ha bona ba nale molaetsa o monate.

5 Mme kea le bolella; ke ile ka tlohela seo beke kaofela, jwalo. Ka puo eo ya hore mpshe e ipatile. Jwale, seo ke nnete, hae pata hlooho ya yona mobung, empa mmele ohle ole kantle. Keka tsela eo holeng ka teng ka nako enngwe. Re leka ho pata seseng, ho nale kamehla ... Mohlomong re ntse re leka ho etsa seo, lea tseba. Ore bona bohle. Lea bona? Ke thabela seo.

6 Ke ... Ebe kea nahana, hahole jwalo, ketla leka ho buwa le kereke ka seo, hahole jwalo, ke ... Moena Neville o bua ka seo ka dinako tsohle, ebe mohlomong ha kele teng hae mona. Hake batle hoba moikaketsi, hake batle ho bitsa seseng jwalo feela, ho lokisa ntlo feela mona. Ke nale ... ke rata hoba mona ka baka la lerato.

7 Kea o bolella; hantle feela ke rata ... Maemo a lehodimo mona a dumellana le nna, mme ke ... Mme naha ena hae dumellane le nna, mme hake thabele moya oo. Hang feela hake otlwa ke leqhubu leo, hantle mona (Lea bona?), haho sekaa etswang ka taba ena. Mme ke ... Mme hare ikutlwele minate, leha ele mang feela, hane rele mona. Rene re saikutlwele monate hohang feela, ka baka la maemo a lehodimo.

8 Empa jwale, seseng se ntlisang mona (Seo ke nnete), kaofela moo. Lea tseba, o fumana lentswes, Ke thabela seo. Ke tshepa se ... Ke hapa, botho, batho bao ke batsebang, kapa dimilione lefatshe lena lohle. Ho ile haeba jwalo ka tsatsi le leng, ka tsebo ya botho, ekaba milione tse leshome ho pota. Empa ho nale seseng ka lehae, ka batho ba bang. Ba ... Emong le emong o nale seo; se ikgethileng ka motho. Lea tseba, ke dumela seo. Haebe hose hohong, ke hobaneng ha basadi ba rona bale bohlokwa hakana ho rona? Mme hobaneng ... Lea bona? Rona ... Basadi ba rona, banna ba rona, jwalo jwalo, ke -- ba bohlokwa. Mmoho le metswalle. Ho nale sa bohokwa seo o batlang ho buwa ka sona mona. HO matheba a manyane moo.

9 Ke nahana ka leqheku lena mona kerekeng ena, mme mona moo re dutseng teng ke ponto feela. Ke lpona lebaka le etsang tsela ena mane pele ebe jwalo, ho potoloha pondo moo. Hantle feela ke moaho o moo haufe seterateng. Mme seo ene ele pondo. Mme ke hopola ke batla sebaka bakeng sa ho aha kereke ya Morena, moshemane emonyane feela moo.

10 Mme ka mamela sena, thaka lena le lenyane moo, ane arapela moo, ka sona sohle. Ka nahana, "Lea tseba, kene ke kgona ho rapela ka tsela ejwalo, ntle leho hemela pele,hantle feela." Mme rea tsofala, oba lesisitheo, lea tseba, mme seo. Ontse o tsamaya, empa o bohatong babobedi ho Moena Wood moo. Empa ha feela ... Mme hao qeta moo o qala ho tsamaya hanyane, haole lemo tse mashome a supileng kapa a robedi, ke tshepa jwalo. Empa, lea tseba, lentse le tsamaya leha hole jwalo. Ha feela ontse o sisinyeha, seo seetsa phapang efeng? Jwale nakwana feela.

11 Ke hopola nakong eo ke ntseng ke rapela, hantle feela leholeng lena, hantle mona moo sefale seleng teng, hantle feela moo seleng teng, ke hona moo ke ileng ka beha sefale teng. Morena Modimo O ile A nneha sebaka sena. Hantle feela, monghadi. Jwale, lena ke lejwe la motheo jwalo ka bopaki, hakentse ke nahana hantle feela, kare, "Ena hase ya hao tabernakele, empa wena etsa mosebetsi wa boevangedi," O ile are. Ke tswela ntle moo ke bone lefatshe, mme maru a bolou kantle mona, batho batla hotswa ka makgalo; sena ke lejwe la motheo. Kene ke nahana hanyane feela hore sena setla etsahala, esita le ponong yaka; empa ha Ahlolehe, batla hlaha hohle.

12 Ke nale sefale sa dipotso haufenyane, hobane Sontaha, Mohaung wa Modimo. Kene ke lokela ho tsamaya Mantaha.

13 Ke nale ... Ha re soka re etsa sena, bana. Phomolo yaka etla hamorao, hamorao. Empa ke batla ho nka nako ya bana. Ba lokela ho leba sekolong, mme kene ke nahana hore beke ena etlaba e lokileng, ho leba Chicago bekeng etlang.

14 Ebe ha Moya wa Modimo O lokela, ka nahana, "Jwale ke nako ya dipotso." Kjwale ketla kopana le bna. Mme ebe ... ke bona batho badutse fatshe moo. Bane ba ikemiseditse ho etsa ho kopana le Morena.

15 Ntho emakatsa ntle ho Billy sebakeng feela, mosadi emong mane Louisville, one a nale ngwana mona. Ke nahana ho leba ntlong ya Modimo mane Louisville nakong etlang. Empa taba enngwe le enngwe, emong le emong ya kenang, pele ke tloha hae mane Moya o Halalelang O ile wa buwa, baile ba botsa. Mme bangole fatshe dipotso, le tsela eo batlang ho rata hore ba arabuwe ka yona. Ebe ke tlaba jwetsa, "Ke sena feela ... Sheba jwale, metsotswana emmalwa e fetileng, seo Moya o Halalelang osebuileng ... "Fetea tafoleng mme ore, "Lea bona? O ile A mpolella pele ketla mona." Lea bona? Empa ha ke santse kele ka hare ho ntlo moo, baneng balokela hoba teng ka hare moo, tsela eo honeng ho tlaba ka yona ka hare moo, ho tseo tsohle, pele ke siya lehae.

16 Ke bone seo ka makgetlo a mangata, nako engata, hake theoha ka tsela, ke rapela; keye ke fete moleng wa thapelo ntle le ho tseba mabitso, pele ke kena sebakeng seo. Lea bona? Seo ke nnete. Mme o etsa seo ... Mme le ho tseba moo baleng teng ka hare ho kereke le tsela eo ba apereng ka yona le moo badutseng. Hao bolelle batho ntho tse kang tseo. Wena ... Ho teng ntho tse etsahalang tseo osa batleng ho dibolela. Hase sa bohlokwa ho bona. Ke bolella batho feela seo ke nahanang hore setla etsahala, ha Morena A nkgatella ho bolela seo, ere, "Bolela sena." Hao rate ho bolela haholo, hobane seo sekeke saba setle (Lea bona?); o mpa feela ... Hantle feela, otlaba mathateng ka seo. O lokela hoka tseba ho sebetsana le Moya wa Morena.

17 Ke bile le batho pele baneng baema kapele ho nna ka dipotso, ke tseba hantle feela, empa kebe kesa ba bolelle, hobane ke utlwa kgatello. Lea hopola, ke nahana hore ene ele Laboraro hane ke rera ka "Motshwaruwa"? Lea bona? Lea bona, o rata ho bona seo, empa seseng sere, "O seke wa etsa seo." Moya ore, "O seke wa etsa seo. O seke wa etsa seo." Leha hole jwalo dineo dilokile. Lea bona? "O seke wa etsa seo. O seke wa etsa seo." Lea bona, o lokela hore o seke wa etsa seo; hobane otlaba mathateng le Modimo.

18 Jwale, ha retle mona bakeng sa monate feela. Re batla ho utlwa Lentswe la Morena. Le nnile la rapela, mme re bile le nako e monate haholo, mme ke ... Kamehla hake tla mona ketla ka buka ena e nyane hobane ... Ka nako enngwe Moena Neville o lokile hoo antseng a mpotsa ka nako tsohle, "Na otla etsa sena, kapa sane, kapa o buwa?" Mme ke sheba mona ho fihlela ke fumana. Mme ke nale bonnete ... Jwale, hantle feela ka Sontaha ...

19 Jwale, hake ... Re keke ra tseba, rekeke ra bolela. Lea bona, ke tlile kamehla mona ka sena, mme ke fumana mona. Mme ke nale mangolo mona; Nkare, "Ke tlo sebedisa lengolo lena; ke tlilo sebedisa mangolo ana. Jwalo kaha re ntse re theosa jwalo, ke tlilo bolela sena, kapa sane." Ketla ngola seo fatshe, jwalo ka, I Bakorinthe 5:15, and II Bakorinthe 7:1, le Mattheu 28:16, jwalo jwalo, ngola feela ka tgsela ejwalo, tlase jwalo, mme le lengole fatshe Mangolo. Mme le shebe fatshe mona, ebe ke tseba hore Lengolo lereng; ka tsatsi le leng eseng jwalo feela, ka tsela tse fapaneng feela jwalo. Mme re mpa resa tsebe feela.

20 Jwale, ha Morena A ratile, ke rata ho bua ka seo, hake kwala mona, Sontaha hoseng, ka ntho ya bohlokwa. Jwale, tloho hoseng, o lokiseditse ho sebedisa seo, mohlomong ka hora ya bobedi, seseng setshwanang le seo. Ka tsela ejwalo ke ... ke nale Mangolo mona, empa ke nahana ka ... Seo ke tlilong ho leka ho seetsa,ha Moya O Halalelang oka ntumella, mme ke ahe moo ke qadileng, mme ke ahe ho tloha nakong ya jwale.

21 Ka tsela ejwalo hake leba mane Chicago, ebe ke leba mane Arizona, mme ebe, jwalo jwalo. Mme mohlomong, hoya kamoo ke tsebang ka teng, ekaba lemong setlang hape, maohlomong hlabula, pele ke kgutlela mona Tabernakeleng, pele ke feta ka tsela ena hape, hobane ke nale dikopano. Mme Billy, re tsamaya le yena ho fihela ka Kresemese phomolo eo kaofela ha yona.

22 Mme hake fumanehe matsatsi ao a phomolo eo kaofela ya Tshitwe, mme, hantle, mohlomong beke ya pele ya Tshitwe, Dallas. Ebe leeto la Pherekgong, ho potoloha lefatshe lena, kaofela, mme re ntse re sebetdsana le seo ha jwale, hoya moo Morena are romelang teng feela. Mme ke thabela batho bao, baruti, jwalo feela leha ele mekgatlo ...

23 Lea tseba, ka hare ho dibuka mona ha jwale, Moena Roy Borders o amohela dimemo, ho tloha ka Tshitwe, la pele Pherekgong, ho bile le dimemo tse ngata haholo ho potoloha lefatshe lena. Memo tse ka bakng sekete. Ha Morena A dumela ketla etela baka tseo, mme ebe retla etsang. Re tshepile yena feela. Okeke wa diamohela kaofela. Ebe o kgona ho potoloha tseo tsohle, ntle le hore obe moo bosiu bo bobong le bobong, mme seo ... Ba kopa beke le beke, jwalo jwalo, ha feela oka emela, kapa seseng sa tseo"ha MOrena A dumela feela," mme ka tsela eo feela, ka tsela ejwalo o tseba hore sohle se qala kae. Ka tsela ejwalo re kapela Morena, mme rere, "Jwale, Ore bolelle, Ntate ya Lehodimong." Mme O nthuse ka tsea ena (Lea bona?); leka thusa ka thapelo bakeng seo.

24 Mme ka nahana, kamora tshebeletso ya phodiso, Sontaha sena retla tlisa seo, ke tsela tse tharo tgsa Modimo ha di senolwa, mme ditlisa seo tlase, mano a mararo a Modimo, mano. Ke shebile karolo ya boraro, ho fumana Mangolo mona, leho tsomana le ona. Jwale, hare bone, hare inamiseng dihlooho.

25 Morena Jesu, Modisa ya Moholo, re kopane mona ka Lebitso la Hao, le ratehang. Rea O rata, Morena, mme rea O leboha phirimaneng ena, hobane re tlilo thabela difela tsa kereke ka pelong tsa rona, mme re diutlwa dikena, opang diatla. Mme ebe rewa ka mangole a rona hoka leboha, re leboha seo O seentseng bakeng sa rona, mme re kopa hore O nne O tswelle le rona leetong lena.

26 Mme jwale re fihlile, horeng ya Lentse hoka buwa le rona batho. Lokisa mehopolo ya rona, Ntate, ka thabo. Mme O bolele seseng phirimaneng ena, ho rona, setlang ho etsa hore re phee betere ho feta pele. Ke sona seo re sebatlang, Morena; re mona hoka tseba ka Wena. Mmre re rapela hore OKe O senolo Lentswe pelong tsa rona, hore rebe Bakreste ba betere matsatsing ana. Re kopa tseba Lebitsong la Jesu. Amen.

27 Jwale, re bala mona ho Isaia, Isaia 38. Ha re balenhg ho Isaia, Isaia 38:

Matsatsing ao Ezekiase a kulela lefu. Mme Isaia moporofeta mora Amoze atla ho yena, mme are ho yena, HOITSWE KE MORENA,Lokisa ntlo ya hao: hobane otlilo shwa, haono phela. Yaba Ezekiase o furalla a sheba leboteng, mme a rapela Morena. Mme are, nkgopole, Oho Morena, kea O kopa, ke tsamaile le Wena ka pelo e tshepehang, mme ke entse ho lokileng mahlong a hao. Mme Eze ... Ezekiase a lla. Yaba Modimo Otla ho Isaiah, are, Eya, mme ore ho Ezekiase, HOITSWE KE MORENA, Modimo wa Davida ntatao, ke utlwile thapelo ya hao, ke bone meokgo ya hao: bona, ketla eketsa matsatsi a bophelo a hao ka lemo tse leshome le metso e mehlano.

28 Morfena a hlohonolofatse Lentswe la Hae. Ona ke Molaetsa o mokgutshwane, kea dumela. Ke lakatsa hoka o bitsa: "Modimo Ha A ahlole motho pele hoka mohlokomedisa." Mme re tlilo bala seo phirimaneng ena, tlhokomedi ya Modimo pele ho lefu.

29 Jwale, emong le rmong o nale sena. Mme re kare, "Jwale, thaka lena le shwele ntle le tsebo." Tjhe, tjhe, tjhe. Modimo Akeke ... O tseba seka pelong ya motho; hao tsebe seneng se etsahala bophelong ba motho eo. Lea bona? Mme Modimo ha A tlise kahlolo ntle le tlhokomediso, pele a mmolella, ke seseng, tokiso. Modimo Oya busa, mme o tseba pelo ya motho ka mong, ho fana ka monyetla hore kena. Jwale, aka nna a hana, mme a tlosa seo, are, "Aha, ke maikutlocfeela; ketla fumana seo." BLeha hole jwalo, ene ele Modimo, Modimo A buwa le yena.

30 Modimo ha A tlise kahlolo ntle leho hlokomedisa lefatshe. Modimo ha A etse letho ntle leho hlokomedisa. Mme Ofana ka monyetla wa kgetho, e lokileng kapa efosahetseng. Eoe kea hae ... ea bona, Modimo ha A fetohe. Akeke A fetola tsela eo A sebetsang ka yona, hobane ha A fetohe mme O lokile.

31 Haeba aka fetoha, seo setla bontsha hore O fetohile. Ka tsela ejwalo, hosa fetoheng, Ha A ithute hofeta moo. Qeto ya Hae ya pele e nepahetse, mme haho letho leka fetolang seo. ea bona? Modimo, pele motho aka etsa phoso, Modimo O mobeha maemong ao atlang ho latola kapa ho hanana le seo, ho mosebeletsa kapa tjhe.

32 Mohlomong, ka tsela ejwalo, haeba moreri eo mona, Moena Baker, ke nahana ene ele nakong ya dipotso tsa boraditaba, ke nale dipotso tse ngata mona ka peo ya sepente. Ke nale tsona morao mane. Haeba ae teng, monahobaneng, hahole jwalo ... Hake mmone mona ha jwale. Empaditeng mona. Mosadi wa hae, monna ya lokileng le mosadi ya lokileng, empa ba amohela peo ya sepenta ka pelo tse bulehileng, haeba seo ke dipotso tseo naka dithabela, mme thero kamora moo, kaho buwa ka seo hoya pele. Empa ka ... Empa seo sejwalo kapele, monna ya lokileng, ebile Mokreste ka lemo tse pedi, empa utlwisisa seo. Lea bona?

33 Ho thata bakeng sa seo ... O lokela hore o itshetlehe hodima ketelopele ya Moya o Halalelang hobane Bibele engotswe ka ditshwantsho. Okeke wa ebala jwalo kaha o bala kuranta feela. Epatilwe. Hantle feela, monghadi. Oka bonahatsa sena ka tsela efeng ha are ho Moshe, "Jwale, o seke wa etsa setshwantsho sebetlilweng,"molaong wa Hae, "leha ele seseng sa tse hodimo mahodimong, sa Lengeloi, kapa eng feela; oseke wa etsa ditshwantsho tse betlilweng," mme A boele Are A etse ditshwantsho tse pedi tsa Mangeloi a dibehe setulong sa mohau, moo setulo sa mohau seleng teng? Lea bona? O lokela ho Moutlwisisa leho Motseba. Yena O nale senotolo bakeng sa Lentswe leo, mme ke Yena feela yaka Lesenolang kapa ho Lebula, mme ka tsela ejwalo O lokela ho Lesenola.

34 Mme jwale, tlhaho ya Hae ene esale ele teng mona hoka hlokomedisa motho pele ho kahlolo, hoka hlokomedisa ditjhaba pele ho kahlolo, jwalo jwalo. O fana ka tlhokomediso kamehla, kgopotso ho rona, le maikarabelo. Re nale maikarabelo, mme Modimo O nale lebaka bakeng sa seo, mme lebaka leo O leboploketse seo, rona re lebaka la Hae. O lokela ho leba ho Yena ho batla lebaka leo. Lea bona?

35 Ha lesa etse seo ... Haeba o leba ho sebeletsa motho, mme ao neha mosebetsi wa polasing, kapa omong feela, mme o leba moo mme, ore, "Ka tsela ejwalo?" Lea bona, o lokela ho leba ho yena mme o Mmotse hore na O batla hore o etseng, mme o etse seo. Haeba o sebeletsa motho, batla hore na mosebetsi wa hao ke ofeng.

36 Haeba mosebetsi wa rona lefatsheng mona, ebe re lokela ho leba ho ya re rometseng mona lefatsheng, mme, "Morena, O batla hake etsang?

37 Ke lokela ho etsang? Hobaneng kele mona Morena?" Haeba ke mosadi wa lelapa, ya hlatswang dijana, hahobe jwalo ... Leha eba o batla ho etsang feela, ebe o lokela ho etsa seo. Leha ekaba o monyane hakae feela, leha ekaba o mokae, o etse. Ore, "Ka tsela ejwalo ... " Bothata ke bona, emong le emong o batla mosebetsi wa emong. Re batla ho itikanya, jwalo kaha ho bolelwa. Lea bona?

38 Jwalo ka tshupanako ena mona, jwale, nako enngwe le enngwe e nale sebaka sa yona. Jwale, karolo tsohle ekeke yaeba letsoho. Jwale, ke sheba feela letsoho mme kea tseba hore ke nako mang. Empa haeba e lahla nako, seo sekeke sa loka.

39 Mme ke bona bothata ba batho boo. Kaofela rea tseba, Mmele ohle wa Kreste o nale sebaka sa ona. Lea bona? Mme reka sheba ka thoko hoka bona hore ke nako mang. Lea bona? Lefatshe le sheba seo le batlang sebona. Lea bona, lea bona? Empa le tadimile. Mme haeba le nale moriri o hlahang, tlhaho, kapa leha ekaba keng feela, etsang ka hohle kamoo leka kgonang.

40 Jwale, hobane re lokela ho ikarabela ho Modimo ka tsatsi leleng. Motho emong le emong o lokela ho ikarabela. Mme bongata ba rona, setswalleng, re lokela ho ikarabela. Rona ... Boikarabelo ka seseng le seseng seo re se entseng; hake kgathalle hore na ho etsahalang. Jwalo kaha ke boletse matsatsing a mmalwa a fetileng, "mosadi wa lelapa," o lokela hoba mosadi wa sebele. Hantle feela. Haeba o lokela hoba rapolasi, o lokela hoba wa sebele. Leha ekaba keng feela seo Modimo A setlisang ho wena, o nale boikarabelo ka seo; o lokela ho ikarabela ho Modimo, hobane seo selokela hoba ka tsela eo.

41 Ezekiai o ile a bolellwa hore a itukisetse hoka kopana le Mmopi wa hae. Jwale, Ezekiase ene ele morena, monna ya moholo. Na lehlokomela kopo ya hae? "Morena, kea o kopa hore o nkgopole. ke tsamaile ka botshepei pela sefahleho sa Hao." Ke bopaki bo boholo matsatsing ana a kajeno, mme ho lokela hoba jwalo. Monna ya tsamayang kapela Modimo, leha ee hore lefu lene le beilwe kapela hae Modimo O ile A fetola mohopolo wa Hae, hobane Ezekiase one a batla seseng. Mme Modimo A moneha tabatabelo ya pelo ya hae. Mme Ezekiase one a lokea hotla, mme one a nale mofetshe, kapa seseng feela, mme ba bitsa seo "hlahala" matsatsing ao, empa rea tseba hore hangata hore hahala hae lebolaye; baya feela bongata. Empa mohlomong ene ele mofetshe, mme o bulehile jwalo ka mofetshe.

42 Mme Modimo wa bolella Isaia, are, "Eya o bolelle monna eo otla shwa." Mme Ezekiase one a nale sohle seo a sebatlang. One a nale ...

43 Mme hao kopa ho Modimo, o lokela hoba le lebaka. Ho tshwana feela le Lengolo lena leo ke buwang ka lona kamehla, "Haeba ore ho thaba ena, 'Sutha,' mme resa belaele, empa o dumela hore seo setla etsahala, oka fumana seo osehlokang." Jwale, kaofela selokela hoba le seo (Lea bona?) kapa seo sekeke sa etsahala. Lea bona?

44 O tswela hantle feela ntle moo ... Ke hona moo bongata barona re etsang diphoso, bayatswa mme bare, "Jwale, ketla le bontsha hore ke nale tumelo bakeng sa sena." Jwale, o fositse ho tloha ho qaleng. Modimo ha Ao nehe dineo bakeng sa ho bapala.

45 Jwalo kaha kene ke buwa, Yena ha a fane ka dipono bakeng sa papadi. Hase ntho eo oka bapalang ka yona; ke ntho e halalelang. Lebela feela hore Modimo Ao sebedise. Eba lekgoba la Hae. Hase lebaka hore o nka nako ekae, sena keng, kapa sane, kapa seseng, itshwarelle hofihlela Yena A bua. Mme ebe ha Modimo Are, ebe otla ka HOITSWE KE MORENA. Hofihlela nako eo, lebala ka Yena.

46 Lefatshe kajeno ekare Ezekiase wa nako eo;hlokomela. Sheba Oya hlokomediswa. Kereke eya kgalemuwa. Mme jwale, ntho tsena dia etsahala. Ho teng seseng mona.

47 Jwale, Ezekiase,a kula jwalo, a nale hlahala ena, ene ese ka phoso. Modimo wa romela Isaiah mmolella hore otlilo shwa mme o lokela ho itukisa. Yaba Ezekiase oya lla, "Ke tsamaile ka ho loka kapela sefahleho sa Hao Morena, mme kea O kopa boloka bophelo baka, ho lokeng, ka baka a Modimo." Modimo O ile wa bolella moporofeta, are, "Kgutlela ho yena o mmolelle."

48 Jwale, na seo ha semakatse? Ezekiase ene ele monna ya moholo naheng. Lea bona? Ezekiase ene ele morena ya nang le bomodimo. Ene ele monna wa sebele, haeba ane aka kgona hore a kope Modimo hore Abe le mohau bakeng sa hae, "Ke tsamaile le Wena ka botshepei." Jwale, ke sona seo ba sebolelang. Lea bona?

49 Mme Modimo ha Aka Are, "Tjhe, Ezekiase, haoya etsa seo," empa o ile A dumellana le seo. Mme Are, "Ke tilo etsa hore o phele sebakanyana. (Lea bona?) Ke tlilo o neha tabatabelo ya hao," (Lea bona?), hobane ebile monna feela; ebile mohlanka wa sebele wa Kreste.

50 Mme re fumana hore re lokela hoa le nako ejwalo, mme re kgothaletse seo.

51 Jwale, re bona kajeno hore lemo tse ngata difetile, tse ka bang leshome le metso e mehlano, ttse fetileng, seo sebile hara setjhaba, "Baka kapa o timele."

52 O hlokomela hore, kene ke buwa le mosadi hoseng hona, mme ke ... Rene rele dijong tsa motsheare, rene reja dijo tsa motsheare pele re tloha hae. Kare, "Mosadi ... "

53 One a buwa ka Billy Graham, le ka mosadi wa hae, jtsela eo baekang ho phela tsela e tlwaelehileng. Kare, "Ke sona seo mohlanka wa sebele a seetsang ... ha a ... monna ya etsang dikhampene tse dimilione tse tharo ka selemo, empa ha a thole letho hodima seo; faundeishene ya hae e fumana sohle, ka taba a diphatlalatso, jwalo jwalo. Mme Billy o fumana tse makgolo a mashome a mabedi le metso e mmedi ya dikete ka selemo."

54 Are, "O ka boloka mashome a mabedi le metso e mehlano a dikete ka selemo?" Kare, "O nka seo feela; ke phetho. O nale ntlo eo a lokelang ho e lefella." Ka tswella pele, mme kare, "Ke hlompha haholo Billy Graham," Kare, "hobane o nale molaetsa, mme ona ke pako."

55 Mme ho nale, kea o bolella, haho motho ya tsebang, ka hare ho naha kajeno, tsela eo Modimo A sebedisang molaetsa wa Billy Graham ka teng. Oho, seo seteng fatshe mona; o eme feela moo, ke bolela seo, o bolella boradipolotiki le dikereke disokolohe. Empa ke hona moo a fellang teng feela.

56 Mme ke hona moo Moena Oral Roberts a hlahelang teng, mohlanka emong ya mohlo wa Modimo. Mme haho monna eo nka motshwantshang le Moena Oral Roberts.

57 Ke monna ya nanng le ditena tse kgolo tsa ntja bakeng sa Lebitso la Morena, jwalo jwalo, ka phodiso e Halalelang. Hantle feela. Ke molaetsa ho Pentekosta. Ho nale molaetsa wa kereke (Lea bona?) lefatsheng le batang.

58 Mme sheba ena enyane tshebeletso ya rona, o eme "Jesu Kreste maobane, kajeno, le ka hosafeleng." Lea bona? Ho etsahalang? Ho bitsa Monyaduwa. Lea bona? Lea bona? Lea bona, o bitsa dihlopha ka bobedi. O lebidi ka lebodi. Na le bona seo ke sebolelang?

59 Mme Modimo O tiisa molaetsa wa Billy Graham. Modimo O fodisa batho ka thapelo tsa Oral Robert. Mme Modimo O bontsha hore Jesu Kreste maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Mme A bitsa bao ... Ke molaetsa wa hora. Mme omong le omong oya butsa, "Bakang kapa lea timela." Hantle feela. "Bakang kapa lea timela." Haho tshabo; ho fedile. Lefatshe le hlokomediswa ka hotla hwa Hae. Emong le omong wa melaetsa ke tlhokomediso ka hotla hwa Morena Jesu, kereke le mokgatlo ...

60 Hopola, Modimo ka boraro (Uh-huh), jwalo ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang; le tokafatso, le hlweko, kolobetso ka Moya o Halalelang; jwalo jwalo; Borarong.

61 Jwale, Modimo O ka hare ho molaetsa. Modimo ka hare ho molaetsa wa phodiso e Halalelang kaho Pentecostal. Molaetsa ho Monyaduwa. Lea bona? Re fumana A babitsa, hodima sena, sena ho sane, le ho sane. Modimo A bitsa kereke, A bitsa kereke ho kena hara Pentekostal; mme A bitsa Monyaduwa hotswa ka hare ho Pentekostal. Lea bona?

62 Jwalo ka Luther, Wesley, le jwalo. Lea bona, seo se jwalo hantle feela haho phoso hohang feela. Ke fihlile maphethelong a teng ha jwale, mme hlakore la teng, mme bokantle ba seo, leho bontsha seo ka Lengolo, bokateng ba lona, ho fihlela seo ele nnete ya sebele. Lea bona? Haho phoso hohang feela moo. Sontaha ke lakatsa eka Modimo Otla tiisa seo ka botebo. Lea bona?

63 Jwale, Modimo A fana ka tlhokpomediso, bakeng sa kahlolo. Dibomo tsa atomic di leketlile, ntho enngwe le enngwe ele mathuleng. Mme Modimo, pele tsohle tsena dietsahala, O bitsa jwalo kaha a ile a bitsa mane Sodoma, "Tswang hara seo. Itukiseng. Hoe teng seetsahalang."

64 Jwalo ka amatsatsing a Noahe, pele ModimoA nesa morwallo hoka hlwekisa sebe, mme Jesu hantle feela Jesu O boletse seo. "Jwalo kaha ho bikle matsatsing a Noahe, hotlaba jwalo le matsatsing a Mora motho."

65 Tsela eo basadi batlang ho kganna ka yona, mme -- banyala mme ba bile bahlala, le mahlale a phahameng haholo, mme ka thuto bantse batswella ho phahama, mme Mohlatswana O loketse ho betseha. Pele ho kahlolo ya Modimo, O ile A romela Moporofeta (Uh-huh), jwalo feela ka nakong ya Ezekiase, O ile Are, "Itukise, hobane kahlolo efetile." Mme One A lokisetsa nako ena. Noahe one a lokisetsa batho, mme ebile mohau pele ho kahlolo.

67 Nineve e ile ya tsebahatswa pele ho kahlolo. Modimo O ile a hlokomedisa Nineveh, mme Are, "Ke nna -- ke mpa ke kgathetse ke ntho tsena." Ke utlwisisa hantle seo, bahedene, Baditjhaba ba fatshe lena ... Metse ya bona, matsatsing ao, bane baahlola motse oo, mme ha jwale keka meloko, jwale kamora setjhaba seo. O ile Are, "Motse oo o moholo oa kene hara sebe."

68 Mme Modimo, pele ho kahlollo, O ile A romela molaetsa wa tlhokomediso, "Tswang hara seo. Hantle feela." Hlokomela seo, moporofeta ha a bolele letho haese ... Are, "Pele ho matsatsia a mashome a mane."

69 Mme oho, oho, seo eleng ntho e thahta ha kana hoka utlwisiseha. Haeba moporofeta a bona seo, o tlaba mathata, hobane oba lehlakoreng le leng, o leka hoka nolofatsa dintho, kapa ho iketsa sehlabelo. Empa moporofeta o mamela Modimo, ha a lese letho; o lokela hoba moleng wa nnete.

70 Ke lona lebaka le entseng hore A sebedise Moya wa Elija haholo (Lea bona?), hobane oo ke moya o nang le taolo. Lea bona? Lea bona, seo setlisa taolo ka hare ho sebaka, mme kamehla "Kgutlelang Nneteng." Lea bona? Kamehla kgutlelang Lentsweng.

71 Jwale, re fumana hore mane Nineve hone hole sebe. Mme moporofeta one a sebetsa, hobane ene ele lefatshe la Baditjhaba (Lea bona?); ene ele Setjhaba sa Baditjhaba, Baditjhaba, eseng a hae; ene ese BaHeberu. Ene ele Baditjhaba. Sekepe se seholo, sebaka sa Nineve ene ele setjhaba se seholo, lefatshe le leholo la tshwaso ya dihlapi, batho batshwarang dihlapi. Bane ba lokela hoba le lefatshe le leholo: ka tjhelete engata. Mme ka batho ba bangata, mme batho bane bale bangata ka tsatsi leo, sebe kamehla sele pele, le meferefere.

72 Modimo One A kgathetse ke seo. Ka tsela e jwalo One A nale moporofeta, ka tsela ejwalo a bolella moporofeta wa Hae, "Leba moo Nineve o hweletse, mme ore, 'Matsatsing a mashome a mane ho tlabe ho fedile.'"

73 Mme jwale, Jonase o ile a nahana ka seo, "Lea tseba, ho kanna haeba le matthata kae kae." K atsela ejwalo one A batla ho tiisa seo, mme ka tsela ejwalo a nka phomolo ho leba Tarashishe. Mme a fumana hore hose ho setse mashome a mane feela a matsatsi. Lea bona?

74 Ka tsela ejwalo hone hose ho potlakehile haholo; nako haesa leo. O seke wa nna wa bapala ka dikire tsa Bachelor of Art fumana seseng. Hora ese e fihlile. Ke sona seo ka batho; re leka hoka aha dikolo tse kgolo moo. Ha mohau ... Hlena, hare fumana seseng mona hotswa ho Modimo, dikolo re diisa kae? Re hloka pako bakeng sa seo. Lea bona?

75 Jwalo ka Hudson Taylor a boletse, are ... Kapa, kapa moshemane emonyane wa Mochaena, are, "Mong. Taylor," are, "Morena Jesu O ntlatsitse ka Moya O Halalelang." Are, "Ke thabile haholo." Are,

76 "Na seo seta nkuka lemo tse ding tse leshome hoka fumana digree tsaka na?" Are, "Mora, o seke wa emela digree. Ha kerese ekgantsitswe, leba o bolele. Leba o bolele seo, o seke wa emela degree. Tjhe yo tlabe ose o kgathetse hao fumana degree tseo."

77 Hare, hae kgantshitswe, ha lesatsebe letho, leba feela o kgantshe lebone. Feela seke wa leka ho etsa seseng, kapa hoba motho emong feela. Hao tseba feela, bolela Nnete feela, "Ke sona se etsahetseng, mme ke tsela eo ke ikutlwang ka teng." Seo ... Haeba le satsebe ka seo, bolela seo. Hre lebe moo. Molaetsa o potlakile; nako hae saleo.

78 Jwalo ka, hoja Isaia o, "ne a ile are. "Jwale, ketla emisa pele hore ke fumane seo. Lea bona? Lea bona ...

79 Lea bona, Modimo One A mmolelletse, "Nyoloha mme o mmolelle ha jwale." Lea bona?

80 Mme One A ile A bolella Jonase hoya. Oho, hlena. Mme ha Modimo A kena hara lewatle, mme sekepe sekenella hare, mme bane balokela hoka fetola dintho, bane batshwenyeha ka hore ho etsahalang lefatsheng. Empa bane basa batle hohang feela, jwalo kaha ke bolela teng. Mme motho emong le emong ya sebeletsang Modimo, ntho ya pele ... Jonase ha ale phomolong eo ya hae, ekanna yaba o ile a nahana hore o robetse, o lokela hore o ile a dula pentong kapa morao kwana sekepeng, mme a robetse moo ka maotoi a kantle, a robetse. Mme are, "Tsoha, wena monna, bitsa Modimo wa hao." Mme Jonase one a tseba hore o phoso. Ho jwalo ka motho matsatsing ana. Lea bona?

81 Mme are, "Sena kaofela ke molato waka. Ntlameng matsoho, mme le ntahleleng ka hare ho lewatle, mme mathata ana atla fela." Mme ene ele batho balokileng bane basa batle ho etsa seo, empa bafumana hore ke moporofeta. Are, "Ketla nka phomolo pele, empa Modimo ha A batle hore ke nke phomolo. Ke lokela ho leba tlase moo; ke lokela ho etsa mosebetsi. Ke nahana hore ketla phomola hanyane, empa ke lokela ho tsamaya.

82 Molaetsa o potlakile; ke lokela ho fihla moo." Ke nahana feela, ha hlapi eo eneng e lokiseditswe, Jonase ka hare ho mpa eo, hone ho tletse metsi hohle mona, mme ya phakisetsa mane Nineve ka poitlako kamoo nka kgonang. Modimo One A nkile hlapi bakeng sa seo. Mme a leba Nineve ka potlako, hobane one a lokela ho isa molaetsa moo. O ile A nka sekepe ho leba moo, empa one a lokisitse sekepe.

83 Ka tsela ejwalo, lea tseba, Modimo O kgona ho etsa dintho tse kgolo ha feela re mamela. Lea bona? O etsa tsela moo hoseng tsela teng; Yena ke tsela. Lea bona? Mme seo ke Nnete, le kajeno, tsela ya Modimo entse ele teng.

84 Hape re hlokomela mona hore Amose ... ke reretse thaka lena, Amose. Haeba o batla ho mamela taba ena hantle, hantle feela. Bala pale ya Amose ho, Amose wa pele. O lokela ho kgalema sebe. Jwale, one a lokela ho kgalema motse oo, ene ele sekgakgatha sa Bajuda. Mme kea nahana, jwalo kaha ke nehelane ka mohlala hoseng hona, ke bua ka yena, ke nako eo hlooho ya hae e kutilweng e sheba fatshe sebe sa lona, hlooho etshweu ... Hlena, ke ntho ejwang eo.

85 Haho motho ya tsebang hore monna enwa otswa hokae. Haho motho ya tseba baporofeta bao; batsoha feela ka tsela eo.

86 Empa o ile a leba teng ka "HOITSWE KE MORENA. Bakang, kapa lea timela. Hobane Modimo Otla timetsa lefatshe lena. Otla fedisa lefatshe lena. O entse selekane le lefatshe. Mme o nale kgotso, o nahana jwalo, le sera sa hao, empa kaofela BaAssyria ba ahieng moo. OKeke wa tsamaya le motho le sadumellane. Seo ke phetho." O bolela jwalo ...

87 Mme Modimo O batla retswe ho bona. Obatla retle, retswe lefatsheng, eseng re leke ho phela jwalo ka lefatshe, eseng difeshene tsa lefatshe lena. O lokela hoka phela lefatsheng lena; o lokela ho dumela ka tsela efeng kapa efeng feela.

88 Mme jwale, re fumana, Amose enwa, o nahanne ka seo. (Mme, hlena, selokela hoka kena moo) Ke nahana motse ona o moholo, hake sheba morao hape, motse o moholo moo, tsela eo ho ileng hwa sebetswa ka yona moo, mme moruo le tsohle, hoka ruwa. Mme bane ba nahana hore basebeletsa Modimo, hobane bane ba ruwa. Empa bafumana hore kamehla hase Modimo eo A atlehisang. Tjhe, Modimo ... Ka nako enngwe ha kereke e ruwa, eya tloha ho Yena.

89 Lea tseba, Modimo wa Israele ka tsatsi leleng, are, "Ke o fumane ka hare ho tshimo, mme ke ile ka o hlatswa," hoba ngwana wa Hae. "Mme hao hola, mme mosadi ya motle, o bapetse karolo ya bohlola." O boletse, "O lokela feela hore o inehele." Lea bona? "Empa hao hloka, hao hoka seseng, o Ntshebeletse. Empa Ka o neha sohle kao hlohonolofatsa, empa O tlohile ho Nna." Mme sena keho tiisa sena. Oho, hlena.

90 Jwale, re fumana hore ho bile jwalo ka, Amose enwa. Ene ele moshemane feela. Empa re fumana mona hore, o ile a ba bolella seo balokelang ho seetsa, mme aba bolella hore Modimo Otla fedisa lefatshe leo.

91 Jwale, re fumana hore America ena e ikgantshang ekeke ya phonyoha hohang feela. Jwalo kaha ke boletse esale ke fihla mona, ke nale bonnete ka seo, ho fihlela pheletsong. Lea tseba, hake bone pheletgso ya seo. Okeke wa aha dipolitiki; dise diile. O boloka bophelo ba menate, ke tshenyeho eo. Haho seo leka seetsang. Mme okeke wa boloka seo. "Ho etsahalang ka kereke?"

92 Ka tsela ejwalo, haho seo oka seetsang ka kereke; seo se ile, haho se setseng. Barekisitse boholo ba bona, mme baemetse kahlolo. Moya o Halalelang O fetile, A bontsha mohau wa Hae, mme ba iphapanya mohau wa Hae. O Iponahaditse ka ponahatso ekgolo ya Hae, hore ke Lentswe la tsatsi lena. Mme balatgotse seo. Lea bona? Haho seo seka etsahala. Kamehla hase se etsahalang. Lea bona?

93 Ho lokile, re fumana seo, pele, O romela baporofeta pele. Ha A fetole tsela ya Hae, tsela ya ho lokisa sena.

94 Ha A tlise kahlolo pele ho tlhokomediso. Ke batla ho bona sena. Modimo O fana ka tlhokomediso. Na le ile la hlokomela seo? Mme ha A romela hlokomediso, moporofeta oya nyefolwa, "One o sena seo. O boletse leshano. One osa loka hohang feela."

95 Mohlomong ntho yona eo baile ba ebolela ho Isaiah. Onahana hore ho ile haeba jwang ha monna eo a lokela ho nyolohela hodimo moo a porofetele morena hore o tlilo shwa, a kgutle hape a bolele seo, "Tjhe, otla phela"?

96 O nahanang ka Jonase diterateng, are, "Oho, motse ona otla feela kamora matsatsi, a mashome a mane," ebe Modimo ha A etse seo hohang feela? Lea bona, o lokela ho hlokomela, Modimo ha A hlokomedisa pele ha fenethe ka nako eo. Empa O ...

97 Ho nale ntho ele nngwe feela, ebe moporofeta oya songwa. Empa o bonahatswa ka Lentswe la Modino (Lea bona?) matshwao a Modimo, a bonahatsa seo, ha Modimo A bonahatswa maemong ao. Lea bona? Lentswe la Hae hase letho, empa ke La Modimo, mme letla phethahala. Letla phethahaa ke la Modimo. Ho ntho ele nngwe feela eka emisang seo, ke pako.

98 Hlokomela, Amose, one a phela ka boporofeta, empa ha Amose a buwa ka motse, tsela eo sena setlang ho etsahala ka teng, tsela eo Maaseria atlang ho o hapa ka teng, jwalo jwalo, tsela eo tshenyeho ya bona ekabang ka tgeng. Hobaneng, ke dumela haeba seo selokile ... Ke sheba feela Lengolo, mme hantle feela haeba ke ballwa moo, ke lemo tse kabang mashome a mahlano kamora ho porofeta hwa Amose.

99 Mme jwale, o nahana jwang? Moloko ohle wa feta kamora ho porofeta hwa Amose hoka phethahala. Empa haeba oka kgona hore o bone sena, seo sea o bolella seseng, mme seo seetsahetse hantle feela kamora moo. Lea bona?

100 Johanne o bone Buka ya Tshenolo. Haeyaka ya etsahala ka nako ya hae. Empa re boa seo seetsahaa nakong ya rona. Lea bona? Daniele o ile a porofeta ka nako ya rona, nakong ya hae. Ha akaba a phela ho fihlela nakong rona. O boletse, "Tloha, Daniele, Kwala Buka, mme o kgutse ka taba eka hare ho yona. Mme otla robala nako e telele, empa tsatsi leo leatla." Lea bona?

101 Jwale, lea bona,haho jwalo kamehla ... Modimo ... O hlasela ka nako eo A buang ka yona. Boporofeta ba Amose, jwalo kaha kene ke bolela, lemo tsa pele tse mashome a mahlano, ho ile ha etsahala kamoo a boletseng. Empa ho ile ha etsahala.

102 Mme boporofeta ba Bibele ... Wa nnete, moporofeta wa sebele. Eseng wa bohlokwa hakalo, o fapane feela le batho ba bang, empa o nale mosebetsi wa bohlokwa. Lea bona? Mme ke nale tshebeletso ya bohlokwa, tsea ya ho lokisa maemo (ka tsela e ikgethang). Ke tsela eo Modimo A tshwantshang baporofeta ba Hae le dintsu.

103 Jwale, ntsu ke nonyana e ikgethang. Ke nonyana feela, empa ke nonyana. Efofela hodimo ho feta nonyana tse ding. Ekgona ho bona ho feta nonyhana tse ding. Mme jwale, hoka fofela hodimo, e lokela hoka bopjwa ka tsela e ikgethang. Ke molemo ofeng oka etswang hgo feta mona? Lea bona? E lokela hokaba ka tsela e fapaneng. Lea bona? Ebatla etshwana le diphakwe; eya hahola ka molomo wa bona. Mme eja ... Bongata badinonyana ke ditsumi. Ho nale mefuta e mashome a mahlano ya dintsu.

104 Empa, lea bona, ka hare ho kereke ho nale, moruti mme ke motho wa bohlokwa. O bopilwe hore a amohele mathata a batho bohle.

105 O jara boima; o jwalo ka poho ya tshebeletso. Ke motho ya kgonang ho dula fatshe ho rarolla mathata a batho ha motho a nale bothata le emong, mme a dule lemalapa ha anale mathata, mme ha anke lehlakore, mme a lokise seo, mme a etse kgotso. Lea bona? Ke moruti; o tseba ho lokisa dintho.

107 Moevangedi ke motho wa bohlokwa. Ke monna ya tukang malakabe. O kena hara motse mme o rera evangedi, mme o kenella hare moo. Lea bona, ke monna wa bohlokwa. Tichere ke motho wa bohlokwa haholo. O dula tlasa tlotsuo ya Moya o Halalelang, moruti kapa moevangedi ha a lokele hoka itshwantsha le yena. Mme re boetse re fumana moapostola. O beha dintho maemong a teng. Ke monna ya tswang ho Modimo hoka lokisa dintho.

108 Moporofeta ke monna wa bohlokwa haholo. Ke motho eo Lentswe la Modimo letlang ho yena, o ka tseal enngwe hoo asa lebeng borokong ba hae hoka lora toro tsa hae; o bona dintho mang le mang a shebile.

109 Lea bona? Lea bona, ke enngwe ya dintho tseo Modimo A dietsang. ea bona, o bona se etsahalang. MOporofeta o bona se etsahalang (Lea bona?) ntho tse tlang. O bona bohale ba mohope wa Modimo, ka botlalo, pele seo se etsahala. ea bona? Akare, "HOITSWE KE MORENA. Modimo Otla fedisa lefatshe lena." Hobaneng? Hobane ke ntsu. O palama hodimo mane. Lea bona? Mme o sheba hole kwana, mme o bona bohale botla. Ke sona seo moporofeta aleng sona. Ha a shebe seetsahalang mona; o sheba hodimo kwana. Ore, "Seatla." O fofela hodimo hoo a seng asa bone letho fatshe mona. Mme are'

110 "Lefatshe letla ... lefifi le lefifi." O hodimo kwana, letsatsi lea tjhaba jwale, empa o bona seriti, mme o re-ore o tseba seo. Seo ha sesoka sefihla, empa seo setla fihla moo. Hantle feela. Setlatla mona, lefifi hara batho. Oya tseba hore ke nnete, dilemo kamora moo, leha hole jwalo seo ke nnete. Amose, ba tloptsitsweng ke Modimo, o bone kahlolo lefatsheng leo. O bone Syria e theoha ka makoloi hoka hapa naha eo, lea bona, hobane ele moporofeta, o ile a nkwa ke Moya mme a bona seo. Lea bona? O ile a bona ha seo seetsahala.

111 Jwalo ka Abrahama, Modimo O ile a bolella Abrahama, "Peo ya hao etla tsamaya lefatsheng le sele ka lemo tse makgolo a mane, mme Ketla bantsha ka letsoho le matla laka, hobane BaAmorite haba soka batlala."Lea bona? Modimo O tseba hore seo setla etsahala. One a bua ka moporofeta wa Hae. O ile A mmolella seo, "Re bona hore mohope oo wa BaAmorite o theoha (Lea bona?), empa bokgopo ba bona, Abrahama. O seke wa bolela letho ka seo, o thole feela ka sona, empa seo setatla. Mme ha mohope wa bona ose o tletse, mme lemo tse makgolo a mane hase difetile, ketla bantsha jwalo ka ditsie, mme ketla kgutlisetsa peo ya hao bakeng sa yona." Amen. Eo ke moporofeta wa Modimo.

112 Jwale, ha a bua ka dipono, leha ekaba ke phodiso, hoka nna yaba ho jwalo, empa seo seta etsahala ka Lebitso la Morena. Lea bona? Seo ekanna yaba ke tlhohonolofatso ho wena. Aka nna ao bolella seseng mona, mme obe osa bone seo.

113 Ore, "Seo sekaba jwalo jwang? Hobaneng, ke ... O mpoleletse, 'HOITSWE KE MORENA, sena setla etsahala, mme ho feela hole jwalo,' mme sekeke sa etsahala. Monna enwa o phoso sekeke sa etsahala seo." Jwale otla ahlolwa ka hose dumele, empa seo setla etsahala leha hole jwalo. Lea bona? Hotlaba jwalo. "Lea ele hore senka nako," Bibele ere, "eha hole jwalo setla bolelwa." Hotla etsahala.

114 Moporofeta o bona seseng. O bolela ka seo ase bonang. Ha anahane ka sona; o bona setlang ho etsahala. Mme ha a bua ka soe, haeba ele ka hare ho Lentswe la Modimo, hose ho builwe ka seo, haho seo lefatshe leka seetsang hoka thibela seo (Lea bona? Hantle feela) ke Modimo feela.

115 Hlokomela, jwale re bona hore ha A bua ka dipono, moporofeta ... Jwale, ka nako enngwe ke taba tsemonate; o bua ka phodiso. Ho lokile, oka nahana, "Seo sekeke sa etsahala; hake tswelle pele." Jwale seo se etsang? Seo setlisa kahlolo ya Modimo eya o fihlela. Hantle feela. Lea bona? Jesu O tshepisitse hoka o boloka ha feela o dumela seo; haeba osa dumele seo, seo sekeke sa etsahala ho wena. O lokela hoka amohela seo; o lokela hoka amohela seo. Lea bona? Mme oya tseba moo otswang teng, seo seo nehan monyetla haholo. Lea bona? O lokela hoka dumela seo.

116 Mme re fumana mopna, sebuilweng ke baporofeta, mme sefeela sephethahala. Mme ha bohale ba Modimo bofihla, ho ntho ele nngwe feela ... Haeba moporofeta eo a boletse seseng selokela ho etsahala, ke ntho ele nngwe feela e datleng tsa Modimo; ke pako pela Hae Modimo; e dulang ele kahlolo ya Hae. Jwale, o seke wa emela seo, etsa seo. Modimo O bolela seseng, o lokela hoka etsa seo hantle.

117 Ezekiase, hang feea ha a tseba ... Ene ele monna ya lokileng, empa Modimo Are, "Nako ya hao e fedile Ezekiase, ke lokela ho o nka. Ke batla; ke tlilo o nka. Lokisa ntlo ya hao."

118 Mme are, "Seo setla nkuka lemo tse leshome le metso e mehlano hoka etsa seo, Morena." Lea bona? "Jwale, haeba ... Ke -- kea tseba hore kea tsamaya, empa hotla nkuka lemo tse leshome le metso e mehlano hoka itukisa. Nkase kgone ho etsa seo ha jwale. Ke -- ha kena nako. ke -- nkase kgone ho qeta. Morena, ere ke phele lemo tse ding tse leshome le metso e mehlano hape. Nkase kgone ho itukisa ... "

119 Lea bona, taelo ya Modimo ene ele, "Itukise." Mme Ezekiase are, "Nkase kgone ho etsa sena ha jwale; seo setla nkuka ... Hoka lokisa, hoka bua le thaka lena mona, seo setla nkuka lemo tse leshome le metso e mehlano. Ke kopa nako hlena.

120 Ere ke ... Mphe nako hlena." Lea bona? Ebe Modimo Ore, "Ketla mamella." Empa leha hole jwalo onetse a lokela hoshwa. Lea bona?

121 Mme hape, o nka nako ya hae; o ile a kgutlela morao leha hole jwalo. Lea bona? Hone ho kaba molemo hoja one a iketse feela ntle le letho. Hantle feela. Empa o nale lemo tse leshome le metso emehlano hoka lokisa ditaba. Hobane ka potlako, o ile a etsang? O ile are, "Morena, ke lenama. Ke hloka lemo tse leshome le metso emehlano bakeng sa sena. O ntaetse hoka lokisa sena. Hake kgone hoibane ke adimile tjhelete mona, mme ke lokela hoka lokisa sena, mme ke lokela hoka lokisa seseng mona."

122 Jwale, ene ele mohlanka wa Modimo, mme Lentswe la Modimo lea etsahala leha hole jwalo. Letla etsahala, empa o lokela hoka ema nakwana (Lea bona?), itshwarelle ho lona. Ebe o entse sebe ka nakpo eo. O itse, "Nkase etse hore seo sephethehe, empa ketla etela bana ba hae." Le tseba taba ena.

123 Jwale, re fumana hore pako e kgutlisa kahlolo. Jwale, re fumana hore Nineveh ... Modimo O itse,

124 "Theohela hara motse, mme o ba bolelle, haeba ... ka matsatsi a mmalwa kahlolo eyatla.'" Mme hlena, hlena, na baile ba baka. Hang ha ba bone moporofeta seterateng, are, "HOITSWE KE MORENA. Motse otla feela ka matsatsi a mashome a mane. Sebaka setla feela." Yaba ...

125 Mme morena a laela naha yohle, hoba mahlomoleng, "Ho apara diaparo tse mahwasha, ho itshasa ka molora, eseng hloohong sefahlehong, makgomonge, diphoofolong tsa naha, kenyang molora hohle." Ke pako ekakang eo.

126 Jwale, hare fumana moo, re hlokomela, ha asa hlokomele kapele (Lea bona?), a itukisa, mme a leba ho Modimo, otla fumana seseng selokileng moo, haeba osa hlokomele ...

127 Jwale, sheba Isaiah; one a bua feela boporofeta ba hae, a kgutlela felleng. Mme ha a aetsa seo, one asaka a bua kgajhlano le Morena hohang feela. One a nale tsela ya hae ya ho etsa dintho. Ho nale moporofeta ka hare ho naha. Lentswe letla ho moporofeta. O ile atswa mme are, "Isaiah, mmolelle hore ke utlwile thapelo ya hae.

128 Ke utlwile seo ... ho nahana feela hore hotla monka lemo tse leshome le metso emehlano. Ke bone keledi tsa hae. Ho monka lemo tse leshome le metso emehlano, are, hoka etsa seo. Mmolelle hore Ketla moneha seo ase kopang." Lea bona? Hobaneng? O laetse Isaiah ho mmolella, "HOITSWE KE MORENA." Ebe haho nale phetoho, kapa ho sokola jwalo ... Seo setla nne setsahale; o tla shwa kamora moo. Empa are ... Haeba ho nale seseng pele ho moo, o ile a laelwa Ke HOITSWE KE MORENA ho etsa seo. O boleletse Isaiah, "Kgutlela moo o mmolelle."

129 Jwale, Jonase one ale ka tsela enngwe, a palama thaba mme are, "Hahole jwalo, hone hole molemo hoja ka seke ka tswalwa." Mme, oho, o tswelletse jwalo.

130 Mme Modimo O ile wa moetsetsa morithi moo ho fihlela aba a phola. Empa are, "Jwale, mona, etlare hake theohetse tase moo, mme batlare ke moporofeta wa bohata." Mme Modimo O ile wa buwa le yena, Ware, "Sheba motse tlase mane. Sheba mona, Jonase, motse ohle wa apara aparo tse mahwashe." Mme A bollela hore Otla kgaola seo.

131 Ka tsatsi leleng, Modimo ha A ratile, Ke batla hotla Tabernakeleng ke nke feela taba ya Jonase. Oho, ho ntho tse ngata moo ... Moya wa botjhabela o foka ... Oho, hlena. Ho ntho tse ngata mona, ke ... O ya foka. Ntho tseo tse ngata moo, mefuta ena kaofela, hantle feela ... Ebile le ditlisa Jesu Kreste. Hantle feela hoya ka Bibele etlisa Jesu Kreste. Eya, hantle feela. Eo ke thuto ya rona ya Sontaha retla fumana seo, ha Morena a ratile.

132 Mme hlokomela, ho nale ntho eo ... Haeba o nale nnete ho Modimo ... Jwale, o lokela ho hlokomela.
Jwale, ke rata ho o bontsha Jonase emong sefaleng phirimaneng ena.

133 Phirimaneng enngwe ene le sefaleng sena hahone ho nale batho ba bang. Mosadi ekanna (ba bang ba batho) o teng mona phirimaneng ena, ka tsela ejwalo nkase bolele mabitso; hantle feela letla tseba hore ke mang eo. Empa ba batla seseng mona, batho ba lokileng Kentucky, batlile mona ka dilemo. Empa batho, batho ba lokileng haholo, metswalle e lokileng yaka ...

134 Banna, ene ele metswalle yaka, empa ba ... ba bang ba batho baneng bale teng mona ah tgsoseletso ene eqala; ha tsoseletso eqaa, morwalo ole mongata haholo, hose ya kgonang ho thusa ho rwala morwalo oo. Mme bana kaofela bane bale teng moo; bane ba nale ... hane re lokela ho etsa seo.

135 Mme tsatsi le leng ke tlile mona lemo tse nne, kapa tse hlano, ntho ekang eo. Mme ngwanana emonyane mona (ya neng a nale lemo tse robedi a dutse setulong), one a nale bana ba babedi. Mme one a robetse betheng sepetlele a le mathuleng a lefu. One a nale kgwedi tse nne, tse hlano, ka lesea; mme lesea lene le ile lashwa, mme bane basa kgone ho meseha hobane one a nale uremic. Mme bane basa kgone hohang feela ho moseha, ka tsela ejwalo bane ba lokela ho lesa mme ashwe le yena.

baqeta hore ba ... One ale tseleng ya lefu, phetho seo, hone hose monyetla bakeng sa seo. Ke ile kaya mmona. Mme ka leba sepetlele, mme one ale ka tenteng ya oxygen. Ke ile ka phahamisa lesela leo, ka bua le yena hanyane, mme kare, "Oya nkgopola na?"

137 Are, "Hantle feela, Moena Bill, kea o hopola." Kare, "Seo ke nnete hakae ... Na oya utlwisisa hore o kula hake?" Are, "Kea tseba." Are, "Ke lona lebaka leo le etsang hore ke o rome." Kare, "Hahole jwalo, Hobaneng, hoya jwang ka Morena wa hao?"

138 Are, "Moena Bill, ke n ale ... Hake so lokele ho tsaaya." Hahole jwalo, leba mangoleng o rapele, mme wa hae le ntate wa hae, bongata bole ka phapusing, mme wa hae a qalella ho lla. Mme aqala ho mokopa, mme a lokisa ditaba le Modimo, a lokisa ditaba le Modimo, mme haeba a ile a tshwarelwa, tsela eo a neng a morata ka yona, mme ke kopa tshwarelo ka baka la dine tsaka, le tsela eo aneng a phela ka yona, mme a tswella ho sokoloha a lla. Mme kamora sebakana ka ema ka maoto aka.

139 Mme hoseng ho latelalng ba mpitsa hape. Mme ra fumana, hoseng haba hlahloba maemo a uremic ane a phahame, mme ba fumana hore haho le karolo enyane ya yona. Kaofela, karolo enngwe le enngwe ya tjhefu ya uremic haeyo. Ngaka dine dithabile haholo ka seo, "Jonna. Hobaneng, sena, re lokella ... Ke ntho e makatsang." Are, "Hahole jwalo -- re tlabe re lokile," mme are, "haeba ho ntse hole jwalo ... " Are, "Retla tswella ho moneha penicillin," kapa eha ekaba eng feela, hoka tlosa tshwaetso. Are, "Retla ntsha ngwana eo ya hlokahetseng." Are, "Haeba elokile, ebe ... "

140 Ka tsela ejwalo, ka makhgetlo a mabedi kapa a mararo. Mme ka phirimane eo, ba mohlahoba, ba sefumane letho, ene ele hantle feela. Mme ba mosebetsa, ba moboloka tlasa tente ya oxygen.

141 Ntho enngwe le enngwe ene e lokile. Baile ba mosebetsa hoseng, bantsha ngwana. Ka tsela ejwalo, ke ile ka tswela ntle. Mme hobane baile baetsa seo ... Jwale, kene ke sa tsebe seo; kene ke sa tsebe. Morena ha Aka A mpolella letho ka taba eo. O botsa batho, ha o rata. Ka tsela eo ... Yena ... Ha Aka are Otla etsa seo. Empa, oho, hlena, ho bona ntho ekang eo, monna wa hae, ele moetsadibe, atla mme are, "Moena Branham, ke batla ho neha Morena Jesu bophelo baka."

142 Mme kare, "Ho lokile, mme a kgumame a tshware mosadi wa hae ka letsoho, mme o tsamaye."

143 Mme a kgutla mme; are, "Moena Branham, oya tseba, ke nna enwa le bana baka," are, "re nale tsohle mona, mme kantle le ka hare, ho potoloha Tabernakele, le ntho tse ding. Rene re dutse re o mametse ha o rera, mme retla nyolohela aletareng re kgutle." Are, "Ke backslidile le nna, Moena Branham."

144 Are, "Ke rata ho kgutlela ho Morena Jesu A ntshwarele bakeng sa ngwana waka." Hahole jwalo, lea bona, seo se setle, empa haotle ho Morena Jesu ka baka leo. Hara mpa ya bosiu, hora ya leshome le metso emmedi, hora ya pele, mme wa hae a kgona ho robala. Mme are, mmitse, are, "Mme."

145 Mme are, "Hantle feela, moratuway, what do you want?" Are, "Oya tseba, ke thabile haholo."
Are, "Ke thabile haholo." Are, "Ke entse kgotso le Modimo." Mme are, "Oho, ho lokile ha jwang." Kamora motsotso a nteletsa hape, are, "Mme."

146 Are, "Hantle feela?"Are, "Kea hae jwale." Mme are, "kea tseba oyaya." Are, "Hantle feela, moratuwa," are, "ngaka etla ntsha ngwana hosane. Mme kamora matsatsi a mabedi hofeta moo, hao fodile feela, o kgutlela hae mme o fodile, baneng ba hao le monna wa hao, mme obe Mokreste mme o phelel Morena."

147 Are, "Mme, ke bolela hore kea lehodimong." Are, "Hantle feela, moratuwa, pheletsong ya leeto." Are, "Ena ke pheletso ya leeto." "Oho," are, "jwale, hop etsahalang?"Are, "Pheletso ya leeto." A bolela jwalo, "Hantle feela, mmer, metsotso e mmalwa ke tlabe ke ile."

148 Ka tsela ejwalo, a nahana feela hore otla ferekana. A bitsa mooki; mooki a nka madi. Ntho enngwe le enngwe ene e lokile. Mme kamora metsotso e mmalwa a ikela; one a hlokahetse. Mme haketla hae kamora beke kapa tse pedi ... Ke nahana hore Moena Graham one a rera phupung ya ngwanana eo. Yare hake kgutlela hae Meda a mpolella hore ngwanana o ile ashwa phirimaneng eo, hlena, kene ke sa kgone ... Ke ile ka ya bona mme wa hae. "Eya."

149 Mme ke -- hake tsebe se ileng sa etsa hore kene ke nahanang, empa kare, "Morena Modimo, Wena -- O lokela ho nketsa hore ke utlwisise (Lea bona?) kamora ho tloha moo -- a mpolella hore monna wa hae, mme ka hore atle ho Wena, mme kaofela ka tsela e jwalo feela, mme ebe O nka bophelo ngwanana." Kare, "O lokela ho nketsa hore ke utlwisise."

150 Mme hao bolella Modimo ntho ekang eo, Otla o lesa fela jwalo. Hake ... Ha Ao kolote tlhaloso. Ke nale molato ho Modimo. Hahole jwalo, mme a ndumella ho etsa seo, lea tseba. Mme kamora kgwedi tse tharo hofeta, ka tsatsi leleng kene kele mane creek bank, mme MOrena a buwa le nna ka pono, mme are, "Jwale, eya ho mme wa hae, mme ore ho mme wa hae, 'Na nako ya hae ene esa fihla na, ha ane a kgangwa ke metsi mane pikiniking? One a lokela hore ebe o ile ashwa ka nako eo, empa kene ke lokela ho monka ha ase a lokile.' Mme ke lona lebaka le enntseng hore a tsamaye ha jwale."

151 Yaba kewa ka mangole mme ka lla. Kare, "Morena Jesu, ntshwarele, nna sethoto sa mohlanka wa Hao. Kene kesa lokela ho etsa seo, Morena."

152 Mme ka lokela ho leba ho mme wa hae; one a adula Market Street. Mme ke ile ka leba ho yena, mme kare, "Ke lakatsa ho o botsa potso."

153 Are, "Hantle feela, Moena Bill." Mme kare, "Na ke nnete hore moradi wa hao o ile a kgangwa ke metsi na?" Are, "Ke nnete, Moena Branham." Are, "Mme baile ba lokela ho montsha ka re ho creek."

154 Mme are, "Mme baile ba lokela ho moetsetsa thuso ya pele, ka motjhini wa pompo." Are, "ONe a tenne sekhethe sa hae. Bane bale pikinikingv. O ile a thella hara santa, mme hlooho ya wela ka hare ho metsi. Bane basa mohlokomele. Mme ba motheolela tlase moo, mme baile ba mathela ka hare ho montsha." Mme are, "O ile a batla aeshwa." A bolela jwalo, "Yena ... " kare, "Eo ene ele nako ya hae ya ho tsamaya eo." Lea bona, Modimo Oya tseba seo A seetsang. Jwale, Morena O tseba seo A seetsang, "Morena, O nkolota ho mpolella, ka seo." One A sa nkolote letho hohang feela.

155 Kene ke dutse tsoseletsong enngwe ka utlwa moevangedi a rapella mokudi, are, "Modimo, ke O laela ho fodisa motho enwa." Mang?

156 Laela Modimo? Lea bona? Ke -- hase bohlale hohang feela (Lea bona?), hobane Modimo, Ha Asa batle. Na letsopa lekare ho monga lona, "Hobaneng ha o nkentse ka tsela e tjena?"
Lea bona? Le hoka. Empa moporofeta ha a batla seseng ho Modimo, ho teng dikarabo moo. Lea bona?

157 Jwalo ka motho ya neng a botsa ka peo ya sepente. Lea bona? Hlokomela, mme o seke wa -- o seke wa tata. Mme are ... Jwale, Modimo O tlisa lerato kamehla.

158 Jwale, haeba Nineve ene eka sokoloha, jwalo kaho0lo ya Modimo ene ekeke yaeba hodima bona. Jwale hopola, moporofeta o lokela ho mamea. Seo ene ele tlhokomediso.

159 Jwale, ke ntho yona eo ho setjhaba sena ... Jwale ebe ore, "Moena Branham, Sontaha se fetileng o itse, 'Ho nale tshepo.'" Hantle feela. "Hobaneng?" Eo ke pitso ya semoya. O lokela ho amohela seo. Setla hlokahala seo. Ho nale nako eo sena setlang ho etsahala. Ke bone ka 1933. Lea bona? Ke ile ka sheba ...

160 Lere, lekare, "Hahole jwalo, seo seetsahetse." Empa seo setla etsahala. Leha ele pusong ya Mussolini; leha ele hore ke moaho wa Maginot Line; leha ele hore haho koloi eneng e tshwanang le lehe, le tse ding; leha ho saka haeba le mosadi ya kenelang setulo sa bo President ya tlang ho tshwana le moshemane wa kholejeng, le dintho tse ding; leha ele Mopresidente wa Catholiki, jwalo jwalo, a buwa ka seo. Lemong tse mashome a mararo tse fetileng, leho feta moo, tsena ene ele kakanyo feela, empa Yena O mpontshitse hore ha nako entse eya ho tlaba jwalo.

161 Mme ntho tsena tsona dita etsahala, nako le nako, seo setlatsa mohope. Le pako ka Moruti Billy Graham, Oral Roberts, le mang hape. Baporofeta, le jwalo ka tsela e jwalo, me ontse a tswella haholo ka sebe sa hae. Ke lona lebaka leo basa sokoloheng, pako etlisa seo.

162 Hlokomela, Akabe ha aka a sokoloha leha ele hore one a bolellwa ho etsa seo ke Elijah. Hola Akabe a sokoloha kapela Modimo, ntho tsena dikabe di saka tsa etsahala. Empa Akabe a theoha leho hapa tshimo yha Naboth'e ya morara, mme a mmolaya, le dintho tsena tsohle tse ditshila. Mme Jezebele ... Moporofeta one a tsamaya ka HOITSWE KE JEHOVA. Empa baile baetsang? O ile a motshepisa ho molaya. Ho ile hwa etsahalang? Boporofeta ba hae ene ele nnete; mme dintja tsa moja leho nyeka madi a hae pela Ahabe, hantle feela jwalo kaha Lentswe lene le boletse. Obone seo sephethahala. Lea bona?

163 Ke lona lebaka leo Micaia, a ileng a bolela ntho yona eo, aka hohonolofatsa tseo Modimo A dirohakileng? Lea bona, lentswe la hae, bporofeta ba hae bone bo tsamaya le Lentswe.

164 Heroda, ha aka a sokoloha Johanne are, "Haho molaong, ho nka mosadi wa moena wa hao." Ha aka a sokoloha. Empa o ile a etsang? Mosadi wa hae one a batla hlooho ya moporofeta. Sheba tshila tseo a ileng a kena ho tsona. Sheba se ileng sa etsahala ho yena. Sheba, esita le kajeno mane Switzerland, metsi a matala a ho Molatola antse ale teng.

165 Lea bona? Hantle feela, ha aka a sokoloha leha Modimo ane a mokgalema. Johanne o mmoleletse, hase lebaka hore ho etsahaang (a moipolele, leha ele horfe ene ele eng feela; kapa mookamedi, leha ele eng feela), o lokela ho sokoloha ha Modimo A bua, kapa bohale boba hodima hao. Ke ha kae baporofeta ba bolela seo ... ke ngotse fatshe mona, empa re sa nale metsotso e mmalwa.

166 Haeba sebaka sele teng, ebe kahlolo eya fihla! Ezekiase o ile a sokoloha. Lea bona? Nineveh e ile ya sokoloha. Akabe ha akaba a sokoloha. Nebuchadnezzare ha akaba a sokoloha.

167 Batho ba nako ya Noah ha baka ba sokoloha, mme kahlolo ya fihla. Lea bona? Jwale, empa pele o romela tlhokomediso. Emong le emong oya hlokomediswa.

168 Jwale, kaho hlokomela hore nako hae saleyo, ha emong le emong a fumane hlokomediso ena, bakang pele kotlo e fihla.

169 Jwale, har etlise sena Branham Tabernacle. Lea bona, re bone hore dintho ke Nnete. Re tseba hantle feela hore seo ke Nnete. Kopanelo ya Lentswe, "Heaba o kolobeditsw Lebitsong la Jesus Kriste tshwarelong ya dibe, letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho. Hobane tshepiso ena ke ya lona le bana ba lona." Leya bona?

170 Jwale, monna, Mong. Dauch, o ile a mpotsa eseng kgale mona, are, "Moena Branham, kea tsofala. Ke fellwa ke matla, mashome a robong le motso." Are, "O nahana hore ke tla tsamaya haufenyana? Na ke loketse ho tsamaya?

171 O nahana hore ke bolokehile?" Kare, "Mong. Dauch, na o ile waya ngakeng ya boko?"
Are hantle feela, "Ho jwalo."

172 "Mme o mmolelle ... Jwale, seo ngaka ese etsang feela, o nale buka eteng mooo, mme o sheba buka ya hae feela. 'Jwale, ntho ya pele o lokela ho etsa seo, o sheba pelo pele.' O nka stethoscope mme o sekenya ka tsebeng, o mamela pelo."

173 Mme kare, "Hahole jwalo, ntho e latelang, o lekola madi, sephekeng. Selatelang, o lekola moroto, leng hape, le karolo ya madi moo, mme ntho tsena tse fapaneng. O lekola seo, mme haeba asa thole letho ... O nka X-ray. Haeba asa fumane letho, otlare, 'Mong. Dauch, o lokile.'" "Jwale o tshwenyeha keng? Hoya ka moo buka ya bongaka e bolelang ka teng, haeba ho nale ramahlale ka mona, sena seka thusa haholo, seo setla thusa haholo. Ka tsela ejwalo, hoya kamoo ke tsebang ka teng, o nepile (Lea bona?) hantle feela."

174 "Jwale," kare, "tabeng ena, ke etsa tlhatlhobo ya moya nna. Lea bona? Mme Modimo, bakeng sa moya, sesebediswa feela (Hantle feelat); ke Lentswe. Ke Lentswe la Hae." Mme Jesu O bolets eho Mohal. Johanne 5:24, 'Y autlwang Lentswe laKa ... ' Jwale, ya utwang hase ya utlwang lerata. Ya 'utlwanhg' ho bolela ho le amohela.' 'Ya amohea Lentswe laKa,' (Amen) 'ya le utlwang!' (O seke wa ema, wa le bolela hore ke matlakala feela seo, 'Ntho tseo, haho letho ho tsona. Hake dumele seo.') 'Ya utlwang Lentse laka ... ' (Uh-huh) Ke Lentswe la Jesu, eleng, Yena ke Lentswe.

175 Ke wena eo. 'Haeba o utlwa Lentswe laka,' Ore, 'dumela Ya Nthumileng, o tswile lefung o kene Bophelong; mme akeke atla kahlolong, ose a tswile ho lona.' Amen." Kare, "Pelo ya hao e otla jwang?" O ile a are, "Ke dumela soe. Ke utlwile seo. Kea seamohela." Kare, "Hoya ka Hlooho ya diSpecialist, le Hloho ya Operatora, Hlooho ya Ngaka ya Bophelo Bosafceeng, O tswile tsuong e kahlolong.'"

176 Are, "Hake utlwa o rera ka Lebitso la Morena Jesus Kreste bakeng sa kolobetso, ke ile ka leba hantle feela kolobetsong." Kare, "Ke ...

177 Monna eo keneng kele yena pele, hake sale monna eo. Ho teng se ileng sa etsahala. Kene ke kgathalla tsohle, empa ke sokolohie mme ke kgutletse tselng ya Hae. Mme pelo yaka e atamela ho Yena. Lentswe ka leng, kea dumela. Kere, 'Amen.' ho lona lohle. Hake kgathalle hore le seha ha kae; ke batla ho le lekanya. Mme hoya kamoo ke tsebang ka teng ho jwalo."

178 Kare, "Ekare ho hotle ha jwale. ke nahana hore ka semoya ho jwalo."

179 O ile are, "Kea ipotsa ka tlhwibilo, na nka e fumana, Moena Branham?"
Kare, "Hase nna ya tsebang seo."

180 O ile are, "Hahole jwalo, nka rata ho ka taba eo, mme mahlale a moya." Kare, "Hahole jwalo, ebolela sena ho II Thessalonike kgaolo ya 5, Ere, 'Rona baphelang reka serake (ho bolela "thibela") bao (phomotseng) barobetse. Ha terompeta ya Morena e lla, mme bao ba robetseng (kapa baphomotseng) batla tsoha pele (ka mmele osa boleng). Ebe bao baphelang (ka nako eo baya tsoha ... Lea bona?) me retla fetoha, kaho panya ha leihlo, ebe re kopana le bona; mme ebe re kopana le Morena sebakeng.' Leha eba o robetse, kapa haho jwalo, leha o rata kapa osa rate, haeba osoka oba o epelwa leho epelwa, feela oyatla. Haho seka o tshwarang. Otla fihla le wena." Kare, "Moena Dauch, ha Jesu asa fihle ho fihlela oba le ditlohololwana tsa ditoholwana tsa hao, otla nne obe mona, mme hokeke haeba le phethoho, haeba baya." Hantle feela. Amen.

181 Ho nale tlhohonolofatso etlang. Oho, re lokela ho sheba seo phirimaneng ena. O shebane le kahlolo kapa kotlo ekgolo, kapa o shebane le tsoho ya Morena Jesu. Modimo Yena eo A ileng A tshepisa ... Ke thabile haholo.

Ke shebane le lemo tse millione tse tlang,

ha Morena waka ya ratehang A tlilo lata ba Hae;

Oho! pelo yaka e hlolohelwa seo, Ha Jesu Atla hape.

Ebe sebe le mahlomola, mahoko a lefu lena atla feela,

Lemong tseo tse sekete tsa hotla ha Jesu lemo tsa kgotso;

(Oho, hlena. "Mme re tlaba le MOrena ka hosafeleng ... " Lea bona?)

182 Seo Modimo A seboletseng, sea phetheha. "Batla aha matlo; baetse sohle. Batla jala difate tsa morara. Batla jala mme ba fumane mafa. Batla jala difate tsa merara bakeng sa bona badule moo." Amen. Amen. "Bakeke ba ahe leho fedisa tsohle." Hallelujah.

183 Ha hosa bole ho nka sebaka ho hobola, lefu le metswa ke tlholo, ebe re tlaba le mmele ekang yha Hae. Oho, ha nako eo etla feela.

184 Modimo Yena eo A ileng a bolelwa ke baporofeta, kapa kahlolo etla, A bolela ka dithohonolofatso. Ke thabile haholo. Modimo ha A ahlole batho pele ho tlhokomediso. Ha A ahlolel motho pele ho mohlokomedisa. Mme ha jwale ontse a etsa seo le kajeno, re nale seseng se etsahalang ho rona, ponahatso matsatsing ana, Moya o Halalelang o kene hara rona ho bonahatsa Yena, kaponahatso ya Lentswe. Ebe kereke e itokisetsa ho leba hodimo marung. Hobane tlhokomediso e hlahile, hore reke fofa ka kgotso, Moqadi le Mophethi wa tumelo ya rona.

185 Modimo Ao hlohonolofatse, kereke e fetolwa. Hantle feela, monghadi. Hao utlwa boteng ba Hae, eya ho Yena. Haeba hole seseng pelong ya hao, lokisa seo. Hare na nako engata; hotla ha Morena ho haufe haholo. Na oya dumela na? Oho, hlena. Na seo etlabe ese hantle na? Ke nako mang ha jwale, hare bona metsofe e leba paradeiseng. Oho, hlena. Ke lebeletse hora eo.

186 Ke hopola ke utlwa moena are mona, haretswa mose ho mawatle,mabaleng a ntwa, are, "Bahale ba ntwa, batla ho Statue of Liberty, diqhwala di bona Statue of Liberty." Oya bona sekepe sa pele se rwetseng bahale ba ntwa, hobane sephahame. "Mme sephaka sephahame," bare, "banna bao ba lla. Mme banna bao baeme moo, ba wela fatshe baqalella ho lla." Seo ene ele eng na? Tlholo ho bona. Ntho enngwe le enngwe eo baneng bae rata ele moo.

187 Oho, empa ha sekepe sa Zione sebutswela tsatsing leo, re tlabe re hlotse (Hallelujah), mme reta hae, moo lefu, sebe le dihele dihlotswe; mme hose sebe hohang feela, hose lefu, mahlomola. Nka letsa phala. Oho, re atamela Motse oo jwale. Ho lokile, monghadi. Batho kena ka bongata; sekepe sa kgale se kena. Modimo, re thuse ho phela nakong eo.

188 Morena Jesu, re batho ba Hao re leka ho phela hantle feela, le bohle baileng batsamaya Kganyeng ya Evangedi baseng baile. Re leboha haholo hoka bona nako ena ya lefifi ereleng ho yona, re bona nako e atamela. Oho Modimo, mongolo o leboteng, rea O leboha, Morena, hore re bona pholoho hotswa matsohong a Hao. Rea rera; re potoloha lefatshe; re bona mesebetsi le diponahatso, O iponahatsa letsatsi le letsatsi, selemo le selemo. Haho nako efetang (boholo) Matla A Hae a maholo ya bonahala. Mme re bona seo, re tseba hore re leba teng hae.

189 Oho, hase bongata, empa Matla a maholohadi. Kare, "Batla mathela maboteng." Hantle feela, masole a sehlopha, O tla matha ka seo, ho sebole le ho bolang, ditshwrane ka matsoho ho leba ho Modimo, ho leba ho Bosafeleng. Morena Modimo, rea O leboha ka sena. Rea tseba hore nako etametse.

190 Kea rapela, Modimo, hore kajeno ho sebe le motho ya sa tsebeng seo, ya sokang a etsa kgotso ... Mohlomong phirimaneng ena, ha rentse re bua, Lentswe le lenyane le utlwahalla tsebeng tsa bona, "Ke utlwa tlhokomediso." Oho Modimo, mohlomong ba lokise maphelo a bona. Mohlomong balokkise hohle. Mohlomong mohatsela ... Mohlomong ke Bakreste, empa haba soka ba ... Ba phetse tlasa dintho tse ngata, balahlehetswe ke boleng ba tgeng. Ke ... Dintho, banka sena ka botebo feela.

191 Oho Modimo, hare lekoleng seo maphelong a rona; fana ka seo Ntate, hoka tseba hore Tlhwibilo ya Kereke. Mme re imetswe ke sebe, ka ho sedumele, kaho ikgantsha, rekeke ra kena tlhwibilong. Re tseba seo, Morena, re rapela hore O retjhese ka Moya o Halalelang, pelong tsa rona. Oho Modimo, re nehe ditlhohonolofatso. Re etse hore re utlwisise.

192 Jwale, hlohonolofatsa batho bana.Hlohonolofatsa moruti wa rona le mofumanahadi wa hae. Hloonolofatsa madikone, boramatlotlo, kaofela mmoho. Re tshwarele dibe tsa rona. Re fodise, Morena. Mme tukisa pelo tsa rona. Mme re tswelle ka molaetsa wa tlhokomediso, jwalo kaha re ntse re kopana le batho jwalo, mme re ba bolella, "Motswalle, na hao swabele ntho tsena na, o tseba hore otlilko kopana le Modimo ka tsatsi leleng?" Fana ka seo, Morena. Ke itlamme ho Wena, jwale, ntlamele Molaetsa, mmoho bakeng sa Kgalalelo ya Hao. Ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

193 Kea Morata,

kea Morata hobane

a nthatile mme

A nshwela Calvary.

Na oya Morata na? Nahana ka seo releng sona. Sheba hole mane ka hare ho tsela, Motswalle. Sheba mane morao nakong ya Luther le Wesley, ho theoha jwalo ka dilemo. Sheba moo re leng teng ha jwale: sehlohlolong sa pyramid, hantle moo Modimo A batlang hoba teng, Bibele ka ditiiso tse supileng tse rerilweng, re emetse diphiri tse supileng, hotleng hwa Morena ka tlhwibilo. Oho, hlena.
Kea Morata, (Na o tiisitse) kea Morata
Hobane A nthatile pele
Mme A lefella topollo yaka
Sefateng sa Calvary.

194 Ha ka potlako ... Na lea hlokomela hore emong le emong wa rona kamona re ya tsamaya,re siya lefatshe lena? Na lea tseba hore motho ya tswetsweng ke mosadi o nale matsatsi a badilweng? Na lea tseba hore ka baka la sefate seo re tswetswe ka tsela enngwe mane Edene, tsela ya lefu, hore re lokela hoshwa? Re tholwana tsa popelo ya bomme ba rona, mme re lokela hoshwa, re lokela ho arola bophelo. O tsofetse kapa le myjha, seo ha seetse phapang. Haeba hole motho ya tsofetseng hofeta mona, aka hlola ba leshome mona ka hare, ho bana ba leshome le metso emehlano la dilemo? Makgolo a bona batla tshela phirimaneng ena: ya bana. Ka tsela ejwalo seo seetsa hore ho loke?

195 Ona eka nna yaba monyetla wa ho qetela. Ole monyane kapa ole moholo, o nale hona ho kena ka kerekeng. Ose lese letho. Eba le bonnete. Behella ntho enngwe le enngwe ka thoko. Sheba hantle feela sefsahleho sa Modimo, "Morena, na ke etsa sekgahlisang Wena? Na nka etsang, Morena Jesu? Nkase hlole keba le monyetla wa ho o kgahlisa. Ena ke yona tsela feela. Morena Modimo, ntsebise feela seo ke lokelang ho seetsa. Haeba ke lokela ho etsa seo, keta seetsa."

196 Na re nale bonnete? Na mathaka ana a nale seo? Na le badilemong tse nyane? Na babaholo ba nahana seo? Na batjha ba nahana seo le bona? Re lokela ho oroha, na o tseba kaofela rfe lakatsa seo pele ho hoseng? Hare tsebe seo. Ore, "Seo sea ntshwenya." Ha selokele ho etsa jwalo. Haufenyana, seo selokela ho o thabisa haholo ho sea ntlo ena ya dikokonyana.

197 Ho nae lefatshe le leng. Hao lokele ho phela hole. Seo se hantle ka hare ho rona. Seo se o potile. Lea tseba ... Modimo ore nehile kutlo tse hlano,tseo eleng tsa bohlokwa haholo, lefatshe lena. Empa ho teng lefatshe le leng, hao lefihlele feela. Mohlala, ke ile kare Sontaha mantsibua; mohlomong hao ya fumana seo, keng ... Re nale kutlo tse hlano: ho sheba, ho llatswa, ho utlwa, ho fofonea, leho utlwa duitsebeng. Empa hotla etsahalang haosa bonet, o latswa, ho phopholetsa, ho nkgela, le ho utlwa, mme emong a fumana pono ya hae hape mme kare, "Ho teng lefatshe leleng, letsatsi"?

198 Maikutlo a mang, o fumana dintho kapa o kopana le tsona, mme seo seo bolella eng na. Hobaneng, o nahana hore motho eo oya hlanya, hobane hao bone lehlakore leo la hae. Haho ya tsebang seo, o ya tseba na. Le utlwile ka tseo, empa lea beaela. Empa re tseba hore seo ke nnete ka kutlo. Ke sebaka sa pele. Lea bona? Ke sebaka seo ose bonang. Maikutlo aya o bolella.

199 Jwale, ntho feela eo oka e etsang keha o shwele, o fetola feela dikutlo tseo (Ha A bokwe. Whew); o fumana maikutlo amang. Mme oya phela ka maikutlo a phahameng, makgetlo a dikete, bophelo moo hoseng lefu, hose mahlomola. Mme ntho tseo osa ditsebeng ha jwale, otla dibona hao tshelela mose ola. Hao o diutlwisise hobane o kopana le tsona feela; haona maikutlo ao. Ore, "Ke ikutlwa ka tsela esa tlwaelehang mona. Ekare ho nna ... ke batla ho lla, kapa ho hweletsa, kapa seseng feela." Ke Mangeloi a Morena. Lea bona?

200 Emong ore, oya tseba, eo a sakang aba le maikutlo, ore, "Kamora nako e itseng ke utlwa seseng, jwalo ka mofuthu." Ore, "Ke mahlasedi a letsatsi." "Mahlasedi a letsatsi keng? Kene ke soka kea bona hohang feela."

201 "Haho ... " Lea bona, ha asoka a bona hohang feela, asa tsebe hore na sena keng. Lea bona, emong oya mojwetsa, ya bonang. Oho, hlena. Lea bona? Re fetoha feela. Re fetoha; o seke wa tshaba lefu. Lefu ke setshosa feela. Jesu o lehlotse. Leha Paulose a theoha qetelong, are, "Lefu, tsenene ya hao ekae? Leqeba lahao le kae?

202 Lebitla, tmlholo ya hao ekae na? Ke rata ho o supisa Jerusalema. Ho teng lebitla le senang letho moo, mme Ke Yena ya hlotseng seo, lefu le dihele,'mme Ke Yena eo kekeng wa moanma. Ketla tsoha." Oho, hlena. Mme are, "Ho teng moqhaka o nkemetseng, eo Morena, MOahlodi ya tshepeheang, Otla nneha seo; eseng nna feela, empa bohle bao eleng ba Hae."

203 Na lea Morata. Na le batla ho Mmona ha Atla na. Le Molebeletse. Ke pale e telele; ke ho ema nako e telele. Ke taba ya lerato. Empa hao kgone ho Molebella ha A fihla. Oho, hlena. Ke tsela eo holeng ka tgeng. Oho, ke yona nako eo re e lebeletseng; ke hora eo. Haeba pelo ya hao eseng jwalo, motswalle, hlokomela. Lea bona? Ebang sedi haholo.

204 O seke wa dumella sera ho o hlotha seo. Ha Moya o Halalelang mona o batla ho leba ho Monga Ona, Monga Ona, ho teng ya lerato moo eo reka buang ka yo na. Hantle feela. Seo ke nnete. Ke nnete. Ka tsela ejwalo hahonale seseng tlhokomediso, ereng, "Hao soloke," ebe hopola, Modimo ekanna yaba O o lokisetsa seseng. Lea bona? Hao soka o loka ...

205 Ore, "Ka tsela eo, haeba ke kolobetswa, ebe Moya o Halalelang, mohlomong, mohoomong Morena?" Tjhe, eseng seo feela, o ntse o lokisetsa ho phela. Okeke wa phela ntle ho Moya o Halalelang, mme ebe hao fumana Moya o Halalelang ose o loketse ho phela. Pele one osa lokela (Lea bona?), empa jwaleo fumana hore o loketse jwale kamora ho fumana Moya o Halalelang (Lea bona?), o o lokisa feela. Lea bona?

206 Batho bare, "Ka tsela ejwalo, ke loketse hoshwa." Oho, hlena, ke loketse ho tsamaya. Amen. Ntho ya teng e lokeile jwale, lokela ho phela, phela ho Kreste, bophelo ba tlholo ho Krste, lefu, dihele, ke lehlotse. Yena ke tloholo yaka, mme nna ke paki ya Hae, mme nna ke paki ya hotla hwa Hae. Amen. Ke phetho seo.

207 "O tseba jwang hore o nae Ona?" Ke nale ona. Amen. O mphile mohau wa Hae. Ke utlwa seo. Ke tseba seo. Ke bona seo se sebetsa bophelong baka. O fetotse bophelo baka. Mme ke tshepile Buka ena mona, O boletse hore ke nale Bophelo Bosafeleng mme nkeke katla kahlolong, empa ke fetile lefu ke kene bophelong. Mme O lefile theko, o seke wa leka ho ntlisa kahlolong. O nkile seo, mme ke amohela seo. Hantle feela, monghadi.

208 Ka tsela ejwalo haho kahlolo ho nna. Mme haho sale lefu. Oho, ke lokela ho siya kereke ka tsatsi le leng, empa seo keha Jesu Ale teng. Mme haeba seo se etsahala, hobaneng, hlena, akaseke kashwa. Ha keno shwa; ke nale Bophelo Bosafeleng. Nka shwa jwang ke nale Bophelo Bosafeleng? Lea bona? Ka nako tsohle Boteng ba Modimo Bodula le yena. Amen. Sena sethabisa pelo yaka, hlena, sena se etsa hore ke rate ho tsamaya. Lea bona? Hantle feela.
Oho, O mohlolo!
Ha A motle, motle, motle?
Na Jesu Morena waka ha Motle?
Mahlo ha A soka a bona, ditsebe hadi soka diutlwa,
Keng sengodilweng Bukeng ya Hae;
Na Jesu Morena waka ha A Motle?
Ke trata bopaki boo:
Mahlo ha A soka A bona, ditsebe ha disoka diutlwa,
Keng sengodilweng Bukeng ya Hae;
Na Jesu Morena waka ha A Motle?

209 Oho, Kea Morata. Ke Kgotso yaka, bophelo baka, tshepo yaka, Morena waka, Modimo waka, Mopholosi waka, hlena ... (Oho, he) lena, Ntate waka, Mme waka, Kgaitsedi yaka, Moena waka, Motswalle, le sohle. Lea bona? Rene re bina pina eo.

210 Lea tseba, na le tseba pina eo ya Pentakonta ... ke tshepa hore ba kwetse sehatisa mantswe seo. Lea bona? Pina eo re neng re rata ho e bina:
Ke ntate waka, mme, kgaitsedi le moena,
Yena ke sohle ho nna.
Ke sohle ho nna, Ke sohle ho nna;
Ke sohle, Ke sohle ho nna;
Hobane ke Ntate, mme, ausi le aubuti,
Ke sohle ho nna.

211 Na lea hopola ha resa bina seo? Ofeng kapa ofeng wa leloko la lona? Hlena, dilemo tse fetileng ... Mme ebe rere:
Kea tseba hore ene ele Madi,
Kea tseba hore ene ele Madi,
Kea tseba hore ene Madi bakeng saka;
Tsatsi le leng kene ke lahlehile,
A nshwela Sefapanong,
Mme kea tseba hore ene ele Madi.
Na le hopola pina eo ya kgale? Hare boneng, enngwe ene ele efeng?
Hare boneng:
Oho, na lekeke la fadimeha le nna hora feela,
Hake ntse ke tswella pele jwalo, hake leba hodimo?
Oho, na lekeke la fadimeha le nna hora feela,
Hake nyoloha hoya rapela?
Kea hlola, kea hlola,
Kea hlola, kea hlola;
Hobane ke rata Jesu, Ke Mopholosi waka,
Mme O ya bososela.

212 Ene ele pina ya Moena Smith wa kgale, moena wa ba mmala, one a atisa hoba hukung mona. Oho, kene ke utlwa baena bao bakgale; kene ke rata ho hweletsa leho lla le bona, ke sisinya koloi yaka hape. Bohle bane ba opa diatla. [Moena Branham o opa diatla ha bina -- Mong]

213 Oho, na hale bone seo ... (Sehlortshwana seo saba mmala, lea tseba. Haho motho ya binang jwalo ka bona; O kanna wa lebala seo. Lea bona?) ... hora feela, Hake leba hodimo mola, ... Oho, hlena. Kene ke dula moo, kare, "Oho Modimo." Mshemane emonyane feela, ya kabang lemo tse mashome a mabedi feela, kene ke pota feela jwalo ke hweletsa. Oho, ke nako mang. Seo ene ele qalo, ha Modimo Ane A tsamaya jwalo feela. Jwale, retla ka Matla a maholo, hase maloko a mangata, empa matla a ho Yena. Amen. Sena sesetle hakakang.

214 Mme hone ho nale pina eo ... ke hopola tlase mane Chattanooga, Tennessee, hane ke kopana le bana ... Eseng Chattanooga, ene ele tlase mane Memphis, moo ke ileng ka kopana le mosadi wa bammala, lea tseba, ke eme ntle moo. Le utlwile ke bua ka taba eo, lea tseba. Moshemane wa hae one a nale tshwaetso ya thobalano. Mme one a itlamile ka hempe ya monna wa hae hloohong, a itshetlehile setulong ka tsela ena.

215 Mme Morena A emisa sefofane ka tsela enngwe, mme ba mpolella hore ke kene ... Mme Moya o Halalelang ware, "Nka leeto ka tsela ena."

216 Ke bina. Ka nahana, "Hlena, sefofane saka sene se itukisetsa ho tsamaya." Wa nna ware, "Tswelapele. Tswela pele. Tswela pele." Ka tshebeletso ya hao.

217 Ka sheba, ke itshetlehile terateng, sebakeng seo se senyane. Hone hoe teng kgaitsedi ya neneg eale moo. Oho, one a ... One a tshwana le panakuku ena e bitswang ya Aunt Jemima: ka marama a maholo, lea tseba, moriri wa hae, hempe ya hae eleketla ka morao.

218 One a itshetlehile ka terata jwalo, mme ke ile ka ... kene ke bina pina ... hanyane ... Seo ene ele eng ... ke lebetse lebitso la pina eo. Jwale, seo ke ntho e nngwe ... Ene ele pina enyane ya Pentecostal, thabo enyane.

219 Mme ke ile ka emisa ho bina, ke ile ka atamela. Mme ka feta. Mme one ale moo a lla; kene ke rata ho moaka. Are, "Dumela, moruti." Kare, "Mmangwane, oreng?" Are, "Kere, 'Dumela, moriti.'"

220 Kare, " O tsebile jwang hore ke moruti?"Jwale, hobatho ba borwa, seo sebolela "moruti," oya tseba. Are, "Jwale, o tsebile jwang hore ke moruti?" Are, "ke tsebile hore oyatla."
Kare, "O tsebile hore keatla?" (ka nahana, "Oho, oho, ke sena. Lea bona?")

221 Are, "Hantle feela, monghadi." Are, "Na o kile wa bala pale ka hare ho Bibele, parson, ka mosadi wa Shunemme?" Kare, "Hantle feela, mangwane, ke badile seo." Are, "Ke mosadi ya kang eo." Are, "Mme ke ile ka kopa Morena hore A mphe ngwana, mme nna le monna waka, mme ketla mohodisetsa Yena." Are,

222 "O ile A etsa seo; O ile A mpha ngwana." Mme are, "Ke ile ka mohodisa, moshemane ya lokileng haholo." Are, "O ile a kopana le metswalle e fosahetseng, parson. O nale lefu le sa lokang." mme are, "O dutse kamoo oya shwa. O matsatsi a mabedi a eshwa jwale. Ha a kgutlele mohopolong wa hae matsatsing ana a mabedi. Ngaka ya monna ene ele teng mona ere 'Aka seke a phela,' are, 'oya shwa.' Ke lefu le tlwaelehileng." Mme are, "Hake kgone ho lebella ngwana waka ha ashwa, mme ke rapetse bosiu kaofela." Mme are, "are, 'More,' are, 'Ke tshwana le mosadi eo wa Shunemme, empa are, okae Elisha?'"

223 Mme are, "Ke ile kaya robala mme kaba le toro, ele hore kene ke eme mona hekeng, mme ke ile ka o bona o hlaha ka seterata sena ka katiba ya hao." Empa are, "Ho nale ntho ele nngwe feela," are, "ekae ... " Are, "One o lokela hoka tshwara sudukeise ka letsoho la hao." Kare, "Ke esiile mane Peabody Hotel."

224 Are, "One o lokela hoba o tshwere sudukeise letsohong." Mme are, "Ngwana waka oya shwa."
Kare, "Lebitso laka ke Branham." Are, "Ke thabela ho o tseba, Parson Branham." Kare, "Ke rapeletse bakudi. Na o kile wa utlwa ka tshebeletso yaka?"

225 Are, "Tjhe, hake dumele ke ile ka utlwa ka yona." Are, "Na oka kena?" Mme ka kena, thaka lena le leholo lene le robetse moo. Kene ke leka ho mmolella ka phodiso e Halalelang, empa seo ene ese sa bohlokwa ho yena.

226 One a batla ho utlwa moshemane are o loketse ho tsamaya. Mme are ... Mme Modimo A mopholosa.

227 Mme kamora selemo ke ile ka mmona seteisheneng a laola terene. Tsela eo Modimo A etsang dintho ka teng!

228 Mme yare hake kgutlela teng hape, kamora moo, kene ke lokela ... Sefofane sene selokela, ho tsamaya ka hora ya bosupa, mme ene ele mashome a mararo kamora hora ya borobong.

229 Mme kene ke lokela ho kgutlela morao. Mme kene ke qeta ho kena, are, "Sefofane sahoqetela nomoro e itseng." Morena A tshwarella sefofane hore ke ilo rapella moshemane eo. Lea bona? Ke sona seo.

230 Kene ke leka ho nahana ka seo, pina enyane mona, "Enngwe ya tsona." Ke yona eo. Oho, tsela eo reneng re atisa ho etsa sedikwadikwe, mme re opa matsoho. Rere:
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hobane ke kgona hore ke emong wa bona; (Hallelujah)
Ke emong wa bona, ke emong wa bona,
Ke thabile hoba emong wa bona.
Bane bakopane phapusing eka hodimo,
Kaofela bane ba rapela Lebitso la Hae,
Baile ba kolobetswa ka Moya o Halalelang,
Mme matla bakeng sa tshebeletso;
Jwale seo A ileng Aba etsetsa sona tsatsing leo
Otla seetsa hape,
Ke thabela hoba emong wa bona.
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabela hoba emong wa bona;
Emong wa bona, ke emong wa bona,
Ke thabela hoba emong wa bona. (Na wena?)

231 Mamela temana:
Leha batho bana bakeke bakgona ho mamella seo,
Kapa baqhosha ka matlotlo a bona,
Bafumane Pentakonta ya bona,
Bakolobeditswe Lebitsonng la Jesu;
Mme ba mpolella hona jwale, bahole le bahaufe,
Matla A Hae antse ale mang feela,
Mme ke thabela hoba emong wa bona.
Oho, emong wa bona, ke emong wa bona,
Ke thabela hoba emong wa bona;
Emong wa bona, oho, ke emong wa bona,
Ke thabela hoba emong wa bona.
Oho, tloho, moena, batla tlhonolofatso
Etlang ho hatswa pelo ya hao dibe,
Etla lla jwalo ka simbala
Mme moya wa hao o tuke;
Oho, oya tuka pelong yaka,
Oho, ho bokwe Lebitso la Hae,
Mme ke thabela hoba emong wa bona. (Na o thabela seo le wena?)
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabela hoba emong wa bona;
Oh, ke emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hobane ke emong wa bona.

232 Oho, na haoya thaba? Hare tshwaraneng ka matsoho ha rentse re bina. Oreng? Ha re etseng seo.
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hoba emong wa bona; ...
Oho, emkong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hore ke emong wa bona.
Oho, tloho, mena, batla tlhonolofatso
Etlang ... ho hotetsa moya wa hao,
Otla llisa tshepe tsebeng tsa hao
Otla etsa moya wa hao o tuke malakabe;
Oho, oya tuka jwale,
Oho, ha A bokwe ... (Hare phahamiseng matsoho a rona)
Ke thabile hoba emong wa bona.

234 All together:
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hoba emong wa bona;
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hore ke emong wa bona.

235 Mamela hantle mona. Lea bona?

Leha batho baka reng feela, (Habatle hohang feela ho college)

Kaba baqhosha ka maruo a bona, Ba amohetse (Tlhonolofatso ya Pentekonta),
Bakolobeditswe ka Lebitso la Jesu;

236 Mme baya bolela ha jwale, hole le haufe, (hlakoreng le leng le leng)
Matla a hae ke Lebitso,
Ke thabile hokare ke emong wa bona.
Oho, bina, kereke.
... bona, emong wa bona,
Ke thabile hoba emong wa bona;
Oho, emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hore ke emong ...
Nka semamina ha jwale:
Emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hoba emong wa bona;
Oho, emong wa bona, emong wa bona,
Mme ke thabile hoba emong wa bona.

237 Morena ha a bokwe. Amen. Re jwalo ka bana feela, haho ntho entjha ka Morena. Modimo ha ana sebopeho. Na seo ke nnete? Hantle feela, monghadi.
Ke emong wa bona, emong wa bona,
Ke thabile hoba emong wa bona;
Ke thabile hoba emong wa bona, one of them,
Oh, I'm so glad that I can say I'm one of ...

238 Na o thabile hoba le seo? Phahamisa matsoho, ore, "Modimo ha A bokwe." [Moena Branham le butheho mmoho bare, "Morena A bokwe!" -- Mong] ke thabile hoba emong wa bona. Ke thabetse seo.

239 Morena Modimo, ke thabile haholo. Ke emong wa bona, emong wa bona, ke thabile hokare ke emong wa bona. Oho Modimo, re thuse ka seo. Re thuse Kganya etjhabe, Morena, jwalo kaha re lebile Sione. Fana ka seo, Ntate.

240 Lebitsong la Jesu, fana ka seo. Amen. Amen.
Oho, re lebile Sione,
Oho, botle, botle Sione;
Re lebile Sione,
Botle ba Modimo.
Tloho, re rata Modimo,
Ha thabo ya rona e bonahale,
Kopanelong ya pina,
Ke kopanela pineng,
Mme ho potoloha Terone
Mme ... (Oho, hare bineng Moyeng) ... terone.
Oho, reya re lebile Sione,
Botle, botle Sione;
Rea re lebile Sione,
Motse o motle ola.
Oho, re leba SionE,
Emotle, emotle Sione;
Re leba hodimo Sione,
Motse o motle Sione.
Bao ba hanang ho bina
Ba sakang batseba Modimo;
Empa bana ba Morena wa Lehodimo,
Empa bana ba Lehodimo,
Hare bineng thabo hodimo,
Hare bineng thabo Lehodimong. (Hare bineng seo)
Re leba hodimo Sione,
Oho, emotle, emotle Sione;
Re leba hodimo Sione,
Motse o motle oo wa Modimo.

241 Oho, oseke wa tshaba? Na hale rate pina eo ya kgale? Ke rata fela tseo tsa kgale. Ke pina tse monate haholo, ke pina tsa pelo ... Oho, hlena. Ke ikutlwa kele monate hake bina, hamonate. Hlena, ke ikutlwa ke thabile.
Nka Lebitso la Jesu,
Ngwana wa mahlomola;
Etla o kgothatsa,
Oho, nka seo, hohle moo oyang teng.
Lebitso le monate leo (Lebitso le monate!), O homonate hakakang! (O homonate!)
Tshepo ya lefatshe thabo ya Lehodimo;
Lebitso le letle, Oho ho monate hakakng!
Tshepo ya lefatshe thabo ya Lehodimo.
Jwalo kaha re inamisa dihlooho jwale:
Lebitsong la Jesu rea kgumama,
Ke wela maotong a Hae,
Morena wa marena Lehodimong oya kgumamelwa,
Ha leeto lefedile.
Lebitso le letle, Oho ho monate hakakang!
Tshepo ya lefatshe thabo ya ...