Ikokobetse (63-0714E)

1 Ke thabela hoba mona ka nako tsohle. Leeto la rona le ntse le fokotseha, la hoba le lona. Hobane re ntse re nale kopano mane hola Chicago hang feela, ke lokela hape hopa le lelapa mane Arizona haufenyana. Haba soka baba le phomolo ya bona ya hlabula, mme ke lokela hoka ya nka leeto le bona hoya kae kae, matsatsing a mmalwa. Mme ke tlabe kele siko letsatsi, le leng, ka Sontaha se seng mona, ebe beke e latelang eo ke qale mane hola Chicago. Ebe ke kgutlela mona hantle feela, ka Mantaha, ebe ke baisa mane hola Arizona.

3 Joale ketla hloya ho kgutla ka Sontaha hoseng, ke nke nako eo bohle baphomotseng. Sontaha mantsibuya, kamehla le kgathetse le bile le tennwe, Sontaha mantsibuya; ebe le kgutlela tshebeletsong ya Sontaha mantsibuya eo retla e nehela moruti wa rona mona, seo kese seng monate hohang. Empa ke hloile ho etsa seo, leha hole jwalo ke lokela hore kebe le tshebeltso ya Sontaha ka phirimane, ebe ke tshwarella batho ho fihlela bosiu. Bongata ba bang mona bahlaha hola Borwa le Bophirima, mme ba nale, oho, ka nako enngwe ba kganna bosiu le motsheare, hore feela ba fihle mona bakeng sa tshebeletso ele nngwe feela, ebe bakgutlela morao. Ke le leng la mabaka a etsang hore ke rate feela hoba le tshebeletso ya Sontaha hoseng feela, hake etla, ke fane ka moyetla wa ho kgutlela morao.

Batshepehi, ba baeti, ke bathabela ha kakang feela! Bakganna hara diretse, dipula, le hara tsohle, ho fihla mona feela, hotswa ka naha ena yohle, dimaele tse makgolo, bakeng sa tshebeletso ele nngwe e nyane. Seo se nketsa ke utlwe ke thabetse Molimo, le bakeng sa batho bao, bakeng sa tshapoto ya bona, mme seo ke lekang ho le bolella sona, ke hore batho bana, ke hoba le Nnete feela ke sona seo ke lekang hose bolela.

5 Jwale, ke dumela ha sena ele Nnete, ke. . .ka pelo yohle yaka. Haebe hone ho nale se seng se fapaneng, seo sene se lokela hore ebe kese betere, kene ke tla-ketlaba wa pele hoka tsamaya. . .nkase kope motho hore aye moo nna nka seyeng teng pele, hoka fumana hore seo se nepahetse kapa jwang. Nkase kope motho hore a nke kgato e jwalo, hoya ho Modimo, eo ke seng ke entse bonnetge hore ke Nnete. Pele, e lokela hoba Lentswe la Morena, jwale o lebelle hore na seo kese nepahetseng, ebe nkare, “Tlohong ka tsela ena.” O ya bona, ke ho betla tsela.

Mme, jwale, ke nahana hore moreri emong le emong o lokela ho etsa seo pele, ka boyena. Re lokela re lokela hoba baetapele ba setjhaba, eseng ho bua se seng seo a kekeng a se fumana hantle feela hore ke eng seo ka boyena. Re lokela hoya moo, rele baetapele basetjhaba.

7 Hoseng hona, ke nale bole bong feela, boitsebelo ke basefale. Mme seo, ke karolo feela ya Molaetsa, ke neng ke ikemiseditse hose bolela ka tsela eo. Oya bona? Empa ke nahana hore seo se se seboletswe, mme haho letho leo nka le etsang ka seo. Empa hake fihla hae, ke lokela hoka bala seo hape.

Ke nale kopano e nyane bakeng sa lelapa kajeno, ya moena waka le ba bang. Mme waka ose a ile. Rene re atisa ho kopanela lapeng ha hae, mme ha jwale re leba ha Doleres. Re nale nako e monate moo tsheareng la mantsibua, re qoqe, Teddy o atisa hoba teng mme re bine dipina, leho bina lifela le tse ding.

9 Jwale ke nahana, mohlomong Sontaha se latelang hoseng, ha Modimo A ratile, haeba Moena Neville asa kgathalle. Ke nahana hore ketla tshwara tshebeletso ya pholiso, eo e tlabeng ele ya pholiso feela. Mme ke nahana hore, ka Molaetsa wa hoseng hona, ka tsela eo Modimo A nketsang hore ke o tlise, ho lona, o lokela hore o re kgothatse hanyane, lea bona, hore retle re kgone ho dumela. Re ntse re potoloha hohle mona, re bolela sena le sane. Empa hare lokela ho kena ka botebo, ke ntho enngwe e fapaneng. Jwalo kaha. . .

10 Motho emong one a mpolella mona, ke nahana hore ene ele moena waka morao moo, a mpolella pale enngwe kajeno, monna emong, moreri ya. . .emong wa, emong wa diphutheho tsa hae. Are one a ka tsamaya ka buka;

Are, “Moruti, ka nnete, Morena O nale wena.”

Are, “Nka kgona hoka beha thupa ena mokokotlong waka, hake tshela.”

“Hantle feela, Modimo O nale wena.”Aya a etsa seo.

Are, “Nka nka keriwae ke laele thupa, hoka potoloha, ka nako ele nngwe.”

“Hantle feela, Modimo O nale wena. Tumelo ya hao e ka etsa tsohle.”

Are, “Nka o laela holima kiriwae mme ka laela le thupa.”

Are, “Jwale, ema hanyane!” Oya bona?

Ho batla ho fapane ha wena ole teng hara taba eo, wena kabo wena. Oya bona? Jwale, seo, ho lokile ho rona ho bolela seo mona. “Ke dumela hore seo ke nnete.” Empa ake o etse seo ose bolelang. O lokela hoka phetha seo.

15 Jwalo kaha ke tlisa taba eo ho lona hoseng hona, batho bane bapaqama seriting sa Peterose, bane basa kope le thapelo hohang.

Ke ile ka kena malapeng a mangata, ke hlokomela sena. Ke rapela pele ke leba teng, keye feela moo ka tlolo, ebe hake rapelle batho bao, ebe ke yatswa ebe bafodile. Oya bona? Oya bona? Hantle feela. Ke bone seo se etsahala ka makgetlo a mangata! Oya bona? O lokela hoka beha tumelo ya hao kae kae. Oya bona? O lokela ho dumela seo. Mme ke dumela ha hora e fihlile jwale.

Kea hlokomela hore ena hase tshebeletso ya kgatiso. Ekanna yaba baiketsetsa bo bona feela, empa ena hase kgatiso etlang ho tswela ntle ho naha. Eleng hore. . .

18 Seo ke neng kese bolela hantle feela hoseng hona se re beile moo ho hlokahalang hore rebe teng, eleng sona setlilong ho etsa hore tshebeletso ya Sontaha setlang ebe ya phodiso feela. Hobane, haesale kele mona hae, ke ile ka lebolella ka dipono le tse ntseng dietsahala, le tsohle tseo, leho tlisa tseo eleng tsa nnete, hobaneng hake entse ntho tseo kaofela ha tsona. Mme yaba hoseng hona, hoka ditlisa Kgulong ya ho qetela.

Jwale ke nako yaka yahoka nahana ka botebo ka Modimo; ke nako ya Modimo ya hoka bua le nna. Oya bona, ke-ke-ke lokela feela hoka fetola bophelo baka. Eseng hore ke nahana hore ke kgopo, empa ke lakatsa hore ke atamele batho haholo. Lea bona?

20 Batho bao ke lekileng hoba bolella Nnete ena ya Evangedi, mme baefuralla, yaba baya itsamaela mme baetsheha. Jwale, ho nna, seo ekare ke lenyatso. Hake kgathale, ho nna, empa ho dintho tseo ke diboletseng, ke Nnete kene ke leka feela ho bathusa. Jwalo ka hotswa hara sekepe mme ore, “Mona, ke sena tshela! Nka, etswa ka hare ho molapo oo, otla shwa! Wena, o tlilo timela moo!” Ebe baya o tsheha feela, batloha pela hao baya tsamaya. Jwale, ho nna, ho tshwana, le hore haba tsamaya, haho sale letho leo nka le etsang.

Empa ke batla ho kgutlela morao lebopong kwana hoya baqeka hape, “Kgutlang!” Oya bona, ke lokela hoba le maikutlo ao, lea bona, hobane kea tseba hore ntle moo ho nale ya lokelang hoka kena. Mme ke lokela hoya tshwasa ho fihlela. . .Oitse, ho fihlela hlapi yaho qetela e tshwasitswe. Ke batla ho etsa seo ha jwale.

Mme joale, bakeng sa hoka etsa sena, ke lebeletse hore se seng se etsahale tshebeletsong ya thapelo. Se seng. . . Bongata ba lona le hopola pono ya Kgulo ya ho qetela, eo eleng Kgulo ya Boraro, ha nkatjho. Na le hopola seo, ho nale se seng se ileng sa etsahala pele ho moo; Ke ile ka bona Kganya eo e theoha ka tsela e jwalo, e fihla ere, “Ketla kopana le wena moo.” Jwale ke lebeletse hore se seng setla etsahala.

23 Mona lemong tse ngata tse fetileng, hone ho nale tshebeletso eo ya liponahatso hoo keneng keye ke ikutlwe ke fokola haholo kebe ke thekesele. Bongata ba lona le hopola seo. Kene kebe ke itshetlehe ka Jack More, le Moena Brown kaho le leng, batsamaye le nna hoya holimo lefatshe seterateng bakeng sa hora kamora tshebeletso. Mme kene ke, ho etsahala hore ke leke ho nahana leho iphumana hore ke hokae ha seo se etsahala. Ebe, ke paqama bosiu bohle ke leka ho nahana, leho lla ntho tse kang tseo, ke ipotse hore hobaneng haba saka baamohela Morena Jesu.

Yaba o mpontsha pono, “ Ka tsatsi le leng otla kopana le mosadi, ya apereng sutu e sotho, mme o tlabe a kentse lesea ka hara kobo, mme ho tloha ka nako eo, o tlaba le matla a tlang ho hlola ka matla.” Jwale, ke le boleletse seo. Mane Chicago ho ile hwa etsahala, phirimaneng eo mosadi eo e monyane wa Presbaterian, ha moruti wa hae a ne a moromela mona ka ngwana.

25 Mme ke dumela ha ene ele moena wa hae, kapa emong feela wa bona ene ele ngaka. O ile are, “Haho tshepo bakeng sa ngwana ntle leha Modimo O Matlaohle A ka moama.” Yaba oya. . .

O ile a tsamaya a fihla a bolella moruti wa hae. Yaba moruti ore, “Hakena tokelo e jwalo.” yaba ore, “hoka sebetsana le Phodiso ena e Halalelang, hobane hake. . .hakena seo ka hare ho nna, tumelo e kalo ka eo e tsang seo.” Jwale, seo, hoba le nnete holima seo. Oya bona? O ile are, “Taba ke hore ha kena seo ho nna.” Are ho yena, “Empa ke bile ho enngwe kopano ya Moena Branham. Nka o eletsa hore oye teng o ise lesea lena teng ho Moena Branham.” Mme ngaka ene ese e itatotse kahohle, mme ese e boletse hore otlilo shwa.

27 Mosetsana eo e monyane a fihla a kena moo ke neng ke tshwere kopano ke rapella bana ba banyane Bakatoliki ba neng batjhelletse, ka sekolong moo, oya tseba. Lea hopola ketsahalo eo ene ele neng. Rene re nale tshebeletso eo, hang feela hwatla mosadi eo a lebile sefaleng ka sutu e sootho. Mosadi waka le ba bang bane badutse moo balebeletse, mme kare. . .ka lebella ho potoloha, ka lebella ho potoloha, hoka bona hore na ebe bateng moo na. Mme bane bafela bale teng, mme pele ke nyolohela sefaleng, ke nahana hore Billy Paul le ba bang bane bantse ba bua, le mosadi kapa le emong feela, le mosadi ya tshwereng lesea. Mosadi a nyolohela platfomong, Moya o Halalelang wa senola ntho enngwe le enngwe, mme wa fodisa lesea leo.

Ke ile ka tloha moo, mme ho tloha mohlang oo hakesa kgathala hape. Oya bona, seo hasesa nthswenya hohang, ke tswella jwalo feela hoya pele.

29 Jwale ke lebeletse hore ho nale se seng setlang ho etsahala, hoka tswella ka Kgulo eo ya Boraro ka kgwedi Hlakubele, lea bona, mohlomong Sontaha setlang tshebeletsong ya phodiso seo setla phethahala ho nale se seng sekanna sa phethahala, hake tsebe letho.

Ke nahana, bakeng sa rona hoka etsa seo, keho bolella batho feela hore batlise batho bakulang. Jwale, bakeng sa tshebeletso ya phodiso, re lokela ho shebisa mahlo a rona hodima tshebeletso eo bathong bakulang. Tlisang batho ba habo lona bakulang, batliseng mona ka Sontaha hoseng, ere mohlomong ka hora ya borobedi kapa mashome a mararo kamora hora ya borobedi, mme retla fana ka dikarete tsa horapella tse tla fumaneha hona mona ha le kena monyako. Ebe retlaba le mola wa ho rapella ebe re qala ho rapella batho, re lebelle feela seo Moya o Halalelang otlang ho seetsa.

Ke dumela hore O tla etsa mehlolo ha feela re dumela ho Yena, oya bona. Empa re lokela ho dumela ho Yena ha jwale, ka pelo tsohle tsa rona. Ke dumela ha hora e kgolo ese e fihlile eo Modimo, jwalo kaha re bua hoseng hona, A re bontshitseng hoseng hona, tse ngata haholo, ore tlisitse hantle ho seo. . . hantle feela phatleng. Hoka sututsa feela thaba eo, ke sona feela seo rese hlokang, ebe jwale rea feta. Lea bona, ho tswella jwalo kaha ho bile ka teng, ntho yona eo feela, kadi ponahatso, yona eo ka boporofeta, le hoba sedi.

32 Kene ke eme mane Calgare. . . ntshwareleng, ene ele motse wa mofumahadi, tlase mane hola Regina, Regina. Ern Baxter one a eme moo, le sehlopha sa rona. Mme Modimo O ne A mpoletse hore, moo platfomong, “Hotla etsahala, otla tseba diphiri tsa dipelo tsa batho.” Mme seo ke hantle feela nnete. Mme ha nkaba ka nahana ka tsela eo. Ke ile ka nyolohela platfomong ka bosiu boo, le Ern, ke qala ho rapella bakulang. Yaba hotla monna moo, a fihla a hlahisa bophelo bohle ba hae; ene ele kgetlo la pele seo seetsahala ka mokgwa o jwalo, motsotswana, tshebeletsong ya phodiso. Mme yaba ke lebella hare ho letshwele. Mme hare fika ka nqane! Halofo ene e soka e bolellwa, ka dintho tseo, ka qala ho bona dintho maphelong a batho. Hake bolele letho ka tse ding. Keye kedi lese feela, lea bona, ntle leha ke qoseha kamatla hore ke bolele taba eo.

Jwale ke lebeletse bekeng e tlang hore ke bone hore ho etsahalang. Lea bona, Modimo, ka tsela tsa Hae, ka nako e kgethilweng ya Hae, ho tloha ho qaleng. Jwale etlab ntho enngwe eka hodima batho bana mona kutlwiso ya bona. Lea bona? Ke emetse hore seo se etsahale.

34 Mohlomong, oho, ka nahana, ha nkaba le tshebeletso ea phodiso mohlomong Sontaha se tlang. Hoka etsahala hore kebe kele siko ke tsamaile le bana jwalo, hobane ba lokela ho kgutlela sekolong. Mme ebe Sontaha se latelang ke leba mane Chicago, kopanong le teng moo. Ke boele ke kgutle Mantaha o latelang, ke boele ke tsamae ka Labobedi ho leba mane Arizona, bakeng sa bana bakgone ho leba sekolong.”

wale, o ile wa fumana eng na, moruti? [Moena Neville ore, “Ke ile ka fumana ntho enngwe e mohlolo.”-Mong,] Ho lokile, jwale re batla ho utlwa ka seo.

Jwale Morena A lehlohonolofatse kaofela ha lona. Mme ke tshepa hole bona mona kaofela ha lona Sontaha se tlang. Le Laboraro mantsibua. . .

37 Mme mamela. O seke wa lebala kereke tsena tse nyane, tse tshwanang letsabo Moena Ruddel, Moena Jackson, Moena Parnell, le tsena tse ding kaofela tseo tsa baena basokolang ntle moo, lea bona. Jwale baikutlwa jwalo kaha rele ause wa kereke ho bona mona. Re jwalo ka mme ho sehlopha seo. Ke hona moo baileng batswalwa teng moo, hona bakeng sena, baruti jwalo jwalo.

Thaka lena le lenyane morao mona, moena, ke ile ka kopana le yena morao kwama ka phirimane enngwe, Allen, Moena ya monyane Allen. Ke tshepa hore Moena Collins mona batgla utlwana le Moena Allen, haeba asa motsebe mohlomong. Bobedi ke bareri ba Methodist, mme ba bone Nnete ya Lentswe.

39 Eo eleng, molkgatlo wa Methodist, bao eleng sehlopha sa batho balokileng sa kereke ya Methodist. O seke waba wa leka wa nahana hore ha jwale hase batho basa lokang. Ho jwalo feela. Ke sehlopha sa batho balokileng ba mane ho kereke ya Katoliki. Ke sehlopha sa batho balokileng bao ba mane kerekeng ya Presbaterian. Le dibaka tse jwalo, ho nale banna le basadi ba bangata ba moo ba batlang ho bona Kganya tseleng ya bona. Tswela pele o kgantshe Kganya eo, ho botho, monate oo. Ha bohle re atamele ho Modimo, ka boikokobetso bo boholo. Lea bona?

40 Le seke la lebala, tabernakele ena etla lahlehelwa ke matla. Hopola hore sena ke sebaka seo Satane a lebisitseng metso yohle ya hae ho sona eo a e kwetlisitseng kamatla. O tla etsa hore motho a etse ntho e kgahlano le ya motho emong eo a e nahanang. O etsa seo. Ke yona tsela ya hae eo. Ke mokgwa oo a sebetsang ka oona. Haeba aka kgona ho etsa emong ho etsa seo, hore e mong a bue ka emong, are, “Mamela, na one o tseba mang le mang o ile a etsa tjena le tjena?” O seke wa mamela seo. O seke wa mamela seo, hohang feela. Ke diabolose eo. O ya bona, ke Satane. O seke wa dumela seo.

Haebe ho nale se seng se phoso seo batho ba seentseng, barapelleng. Le seke la rapela ka tsela ya boikgohomoso, ere, “Kea tseba hore ke mosebetsi waka,ke lokela ho rapella moena elwa.” Nka seo o se ise pelong ya hao, ka pelong ya hao hantle feela, bakeng sa kgaitsedi mona. Bua mme o ikokobetse haholo hantle feela, mme ntho ya pele, letla bafumana hantle feela ka hare ho kereke hape. O ya bona? Hobane, kaho phethahala, rea re lebile moo letsatsi leang kaho dikela.

42 Morena Jesu O tla kgutla le leng la matsatsi ana. Mme, lea tseba, ke nahana hore etlaba ntho yaka pele ka tsela e makatsang ebile e monate haholo, ho fihlela eba le lekgolo la diper. . .lekgolo la makgolo a dipersente lefatshe lena lohle hadino tseba ka nako eo ya Tlhwibilo. Seo, setla etsahala ka tsela eo hoseng motho yatlang ho hlokomela seo. O ya bona?

Mme hotlaba, le sehlopha setlang hore, “Jwale, ha jwale, Mang le mang?”

“Oho, bare ho nale sehlopha sa mahlanya mola, bare sehlopha ho tloha mola hukung ela, mme ba. . .Haho jwalo. Batswa kae kae. Re nale mohopolo oo feela. Oya bona.”

“Jwale, bare Tabernakele eo e nyane, sebakeng seo sa Jeffersonville, ho nale batho ba bangata baileng batswa.

Oya bona, ba mpa ba bapala ka seo feela. Bare, “Oho, haho letho ho seo, o ya bona,”ka tsela e jwalo, seo setla bafeta mme bakase se bone hohang.

47 Ho potoloha sechaba, setlatla, bao bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele. Ebe tlhwibilo etla nka sebaka, Kereke etla nkelwa Hae. Mme Matshwenyeho atla qala, oho, hle, hare batle hore rebe mona ka nako eo. Hake batle hoba mona ka nako ya Matshwenyeho a maholo. The. Modimo A seke A dumella seo ho mang kapa mang wa rona ka nako eo. Hobane, “ya ditshila a dule ale ditshila leha hole jwalo, ya halalelalng a dule a halalalela, ya lokileng a dule a ntse a lokile le yena.” Haho. . .Konyana E tlile ka Buka ya Yona ya Pholoho, mme Monyaduwa o ntshitswe; bao baileng ba latola seo balokela ho kena Matshwenyehong a maholo, bobedi Bajuda le Baditjhaba. Ke nako e tshabehang ya Matshwenyeho a maholo! Hake rate seo.

“Morena, ntlotlise jwale.” Ke thuto e neahetseng ya Monazare, haho jwalo? Mme seo ke nnete, le sona. Ke nnete seo, ho jwalo. Ho feela hole jwalo. “Ntlatse ha jwale ka Moya o Halalelang wa Hao, Morena. Ntsha lefatshe lohle ka ho nna ha jwale, Morena. Hake batle. . .”

walo kaha moena ya tsofetseng wa lekhalathe a boletse are, “Monghadi, ke nale tekete yaka letsohong. Ese e lefeletswe. Hake fihla nokeng, hoseng hoo, hake batle mathata ka tsatsi leo.

Jwale, hantle feela, ke-hake batle mathata. Tshwara tekete ya hao ka letsohong, hobane rea tshela ha jwale. Nahana feela ka seo, nako e kgolo ya topollo e se e fihlile.

51 Jwale ntho enngwe hape. Moena, lebitso la hae hana ke mang, hodimo mona Utica? Ke nahana hore ke Moena Graham, le moena eo eleng moruti moo. Moena Shanks kapa se seng se jwalo, kapa Sink? [Moena Neville ore, “Moena Snelling.”-Mong.] Moena Snelling ke moruti, mme o nale moaho. Moena Snelling ke moruti mane Utica ha jwale. Ke nahana hore kopano ya bona ya thapelo e. . . [“Labone mantsibua”] Labone mantsibua. Jwale, lea tseba, ho tlaba monate haholo haeba reka nyonyobela moo ka Labone mantsibua hoka bontsha kopano leho kopanela hanyane. Lea bona? Mme ere ha Moena Jackson, nako eo a nang le yona ya hae, re bokelle sehlopha re lebe teng.

52 Tswellang pele feela le rapele, tswellang le epe! Eya, le seke la emisa. Jwalo feela ka Elia a ile a ba bolella, are, “Epang mekoti moo ntle!” Hao utlwa setshelo sa kgale se bolela ka tsela e jwalo sere, “Ke kgathetse,”lahlela kantle matlakaleng mme o tswelle ho epa. O ya bona? Tswellapele o epe, hobane re lokela ho epa. RE lokela feela keho epa, ke phetho seo re lokelang hose etsa feela. Hobane, haeba o lebeletse hore o fete Matshwenyeho a maholo, o tla qalella hoka epa.

wale, bakeng saka, ke rerela nna moo. Ke tlilo epa ho feta kamoo ke epang ka teng. Hobane, ke hlokometse seo, setjhabeng seo le lefashe ho pota, hore tshebeletso ena otla etsa hore, o tsebahale lefatshe lena lohle. Ke lokela ho leba teng hape.

54 Mosadi waka o boletse sena ho nna. . .Hoseng ho hong, ke ile kare, “Ke rat hore o tsamae le nna. Hobane ke tlilo tsamaya mane hoya ho Pherekgong, ha Morena A ratile. Ke rata ho potoloha lefatshe lena lohle, mme ke kgutle kebe le tshebeletsona Naheng tse Kopaneng, mohlomong hlabuleng letlang.”

Mme are, “Kese ke tsofetse hoka etsa seo.”

“Jwale.” Kare, “Ke ile kaya hake. . .letlaba leeto laka laho qetela mose, lemong tse robedi tse fetileng, mme ke ikutlwa kele maemong a matle haholo ha jwale ho feta lemong tseo tse robedi tse fetileng. Ke tseba haholo ka seo ha jwale.”

56 Yaba re kena tabeng eo. “Haeba Modimo A bolela are, Ketla o ekeletsa lemo tse mashome a mabedi a nang le metso e mehlano, mashome a mabedi a nang le metso e mahlano a tswalo, ho tloha ho mashome a mabedi le bohlano hoya ho a mashome a mahlano, mashome a mahlanohoya ho a supileng a nang le metso e mehlano, kapa makgolo a mashome a supileng a metso e mehlano?”

Jwale, monna emong le emong ya leng teng mona lefatsheng, ho tlaba thata ha a keke a kgona ho nka nako a le ka hare ho ntlo ea Molimo. Hake kgathalle hore na o etsa eng.

Jwale, haeba leka rata basadi kapa jwalo jwalo, le lokela hore le nke lemong tse nyane, lemong tsabo mashome a mabedi le metso e mehlano. O ya bona?

Haeba o tlaba mmetli, motehi wa makoloi, kapa se seng feela moo o lokela ho nka ho feta mashome a mabedi a mehlano. O ya bona?

60 Jwale kene ke nahana, “Hotla etsahalang ka nna, na ketla nka kae?” Ketla nka mashome a supileng hoya ho lekgolo. Ketlabe ke hlalefile ke bile kele mano. Ke tlabe kese ke nahana hantle feela. Kese ke tseba hantle feela seo kese etsang. Ke leshome, robedi, kapa leshome, ho feta nako e fetileng, ho feta hane kele mose ho mawatle. Hakesa tlola jwalo kaha ke bolaya dinoha. Ketla tseba ho feta moo, lea bona. Kese ke tseba haholo ho feta pele.

61 Ho tshwana feela le ntja ya lekesi e lwana le ntja ya lekesi, oya tseba hore na o kgona hoka tshwara tseo tsohle ka mokgwa o jwang. O seke wa qhomela kamoo; hoka ingwaya. Oya bona, o tseba mano a hae, e bile o lebella seo a se etsang. Mme re bile re ithuta haholo ka sera. Ka tsela e jwalo re lokela hoka fumana mano a sona, tsela eo a hlaselang ka yona, le mokgwa wa hae wa ho tebela, ebe jwale o seo itukiseditse hoka lwana, oya bona.

“Ka tsela e jwalo ke mokgwa oo ke dumelang ka oona ha jwale.”Ke ile ka bolella mosadi, “Ke dumela hore ke maemong a matle haholo ha jwale ho nale ha kene kele lemo tse mashome a mane. . .?. . .”O ya bona, mme ke nale lemo tse mashome a mahlano le bone. Mme ke dula hake, haeba nka phela nka nna ka potoloha le jwale, leha nkaba lekgolo la dilemo, haeba, nka . . .haeba Jesu Aka tsamaya nako e kalo, nkaba maemong a matle ho feta mona moo keleng teng ha jwale, pele ke tsamaya. O ya bona? Hobane, lekabe le tseba ho feta ka seo hore letla etsang, le tsela hoka sebetsana le seo, leho sebetsana le maemo.

63 Nka mohlala ka batho ba bangata ha jwale, haeba balokela hoka buuwa ke ngaka. “Bare ngaka ena etswa sekolong e ya fihla mona, o satswa sekolong sa bongaka hona jwale. Ha a soka a buwa motho. Ereng a etse seo.”

“Oho, the,” otlare, seo hase etse letho. Eseng thaka leo. The, monghadi. Leha hole jwalo, the, ka nnete. Hake batle ha kenya thipa ho nna. Hahole jwalo ketla theohela tlase moo ke thole semang mang. Ke utlwa hore o se a entse mosebetsi ona waho buwa ho batho ba bangata. Oya tseba ho o etsa.” Ke phetho seo, o ya bona. Ke sona seo eleng mohopolo.

O nahane ka seo, empa oreng ka moya ola? Ke batla motho ya tsebang moo baleng teng, leya tsebang tsela; ya e tsamaileng. Eya ho jwalo feela.

66 Morena ao hlohonolofatse. Ho lokile, Moena Neville, nyolohela kwano mona jwale. Mme Modimo A hlohonolofatse Moena Neville. O seke wa lebala jwale, Sontaha setlang.

[Moena Neville o bua ka Moena Branham le Moena Vayle motsotso ole mong feela, mme ore, “Ke thabela ho amohela bahlanka ba Modimo, haholoholo badumellanang le Sena, mme bale mmoho le rona. Ke thabela ho utlwa hotswa ho bona.” -Mong.] Amen. [“Ka tsela e jwalo ketla bitsa Ngaka Lee Vayle, ke itse, “Na oka re tshwarela tshebeletso ha Moena Branham a sa kgone? Mme Moena Branham ha aka a etsa seo ho bolelang hore o tsebile tgaba ena.”]

Tjhe, ha akaba a tseba, kapa ha nkaba ka kgona ho bua le yena ese ele nako e telele.

[Moena Neville ore, “Ka tsela e jwalo ke kopa Moena Vayle phirimaneng ena, hore are tshwarele tshebeletso haeba Moena Branham asatlo e tshwara. Hobane oye a kopane le yena dikopanong, mme o tseba tsela eo ho sebetswang ka yona, ena ke yona Tsela. Mme ke thabela hoba le Moena Vayle. Ke ya mothabela leho mohlompha jwalo kaha ke hlompha bahlanka ba bang ba Modimo, Ka tsela e jwalo ha akatla phirimaneng ena hotla bua le rona, nka thabela hoba le yena.”-Mong.] Amen. [Modimo Ao hlohonolofatse, mme hare rapelleng Moena Vayle. Ba bang ba lona haba soka ba moutlwa ha a bua, mme ke tshepa hore letla morapella.”] Ho jwalo feela.

Hake lokele ho nka nako e ngata ya hae. Ke kopa tshwarelo ho setjhaba sena. Kene kesa tsebe, hare dutse mona, hore re. . .sena sese selokisitswe, Modimo Ale hlohonolofatse, Moena Vayle.

70 [Moena Lee Vayle ore, “Sena sene sesa lokiswa. Are, hoja one osa bua. Mme otlile.”Moena Branham le phutheho baya tsheha-Mong.] Ho lokile jwale. Hose ntse ho lokile.

Ho ile hwa etsahala hore ke moutlwe, ka bonna. Moena Vayle o buile ha ngata pele ho nna, dikopanong, jwalo jwalo. O ile a tshwara dikopano ka makgetlo a mangata, ke moena ya lokileng haholo. Ke nale bonnete ba hore tjhaba sena setla thabela ho moutlwa ha a buwa Moena Vayle ha a bua. Modimo A hlohonolofatse Moena Vayle.

[Moena Vayle o bua nako ya metsotso e mashome a supileng ka Mareka 16:15-20 leka Mangolo a mang, a bitswang: Hobaneng Mareka 16 e saka ya sebetsa? Le hore keka tsela e feng eo reka etsang hore a sebetse hoya ka Mangolo. -Mong.]

73 Hose ho builwe ntho tse ngata hoo kesa kgoneng hoka bua hape. Ke dumela hore ke Modimo ya entseng sena hore Moena Vayle a bue ka mokgwa o tjena ka molaetsa ona, kamora kopano hoseng hona. Hobane, oya bona, ho lokela hoba ka tsela eo. Re amohela seo hotswa ho Modimo. Jwale ho bile le ntho tse ngata tseo ho builweng ka tse ngata; Kese ke nale thero tse mashome a mabedi tseo keseng ke dingotse mona hoseng hona, ka seo a se boletseng.

Kene ke nahana mona ka emeng ya mehlala eo a ileng a bua ka yona, hoka tiisa taba ena eo a e buileng. Jwale, re lebella nako ditshupanakong tsa rona, hoka fumana hore ke nako mang. Leha ee hore se sebediswa seo se matsohong a rona sentse se hokahane le se seng, reke ke ra tseba hore na nako ke mang. Na ho feela hole jwalo? [Phutheho ere, “Amen”-Mong.] Mme seo se kenyeletsa kaofela ha rona, mmoho, haeba re rata hoka utlwa Kgulo ya Boraro e sebetsa se seng bakeng sa Modimo, leho hokahanya le motho emong le emong ho rona, re lokela hoka ikokobetsa kapela Modimo leho ipolela diphoso tsa rona, leho rapela leho dumela Modimo nthong tsohle.

75 Ke dumela hore seo Moena Vayle a se boletseng ke nnete hore Modimo haho tsela eo Modimo A ka tshelang Moya wa Hae ka hare ho ditshila, hose lokeng, ka hare ho tempele esa tshepahaleng. Seo se lokela hotla ka hare ho rona ka tsela ya ho ntsha ditshila ka hare ho maphelo a rona dipelong tsa rona, makgopo ohle, hore retle rebe bahlwekileng ka tsela ya hore Modimo A tshele Moya wa Hae o Halalelang ka hare ho rona, hoka etsa hore sena sephethahale. Ke nahana seo, hao leba hae phirimaneng ena, haoka bala buka eo e nyane ya Juda, o tla ithuta tse ngata ka seo Moena wa rona Vayle a seboletseng. Mme o boletse hore, “Ke feela ke pheella Tumelo eo e neng e neilwe bahalaledi.” Baile basutha ho yona. Tsela eo monna wa mohopolo o senyehileng, jwalo jwalo, a ile a batlosa ho Modimo.

Modimo o sebetsa feela ka tsela eo rona re Modumellang hore A sebetse ka yona. Mme ho nale ntho tse ngata tse ntle tseo, tseo ke dibolelang. . .

77 Lea tseba, batho ba batla matla, mme bonneteng haba tsebe hore matla ke eng. Lea bona, haba tsebe hore na batla etsang ka oona. Tsela ya hoya hodimo ke tsela ya hoya fatshe, kamehla. Haeba o batla matla, lebella hore na o ikokobetsa ka mokgwa o jwang. Tloha fela nthong tsa lefatshe lena, mme o ikokobetse kapela Modimo, mme ebahe o nale matla a fetang a monna ya tlalang moaho ona mme a etsaka marata a mangata, o ya bona, hobane o kgonne ho hapa wena, waba wa itshwarella ka Kreste, o ya bona, ikokobetse kapela Hae. Ke sona seo eleng matla seo.

Mpontshe kereke e ikokobeditseng, ka nnete, e seneng pelo e telele, e monate feela, ketla o b ontsha kereke e nang le matla a Modimo. Hantle feela. Ke sona seo se nkang seo, botho bot. . .botho, ikokobetse kapele ho Modimo, re dumella Modimo feela ho sebetsa ka rona. Hare hloke hore re mathe sebaka sena kaofela ha sona re etsa lerata le leholo.

79 Ka nako tse ding, jwalo kaha ntate a boletse, o ile a tsamaya a leba masimong ka koloi ya hae, mme, a chaisa dikoti, mme a nna a tswella jwalo. Empa ha a kgutla, o ile a nna a hatisa tsona dikoti tseo mme ha a kaba a etsa lerata hape, hobane o ne a se a laetse dintho tse lokileng.

Ke sona seo hantle oya hlokomela, lea bona, re lokela hoka tlatswa ka dintho tse lokileng tsa Modimo, ditholwana tsa Moya ditsebahale ka rona. Jwalo kaha a hlalositse ho Bakorenthe ba pele Kgaolo ya leshome le metso e meraro, ka tsela eo, “Leha nka fana ka mmele waka hore o tjheswe, ke nale ntho tsena tsohle, ke sena lerato; seo hase letho, hase bolele letho.” Lea bona, re batla ho etsa seo.

81 Ka hodima tsohle, ke meya ya rona ka bonngwe eleng ya bohlokwa ho Modimo. Lea bona, ke wena o lebang Lehodimong. Hase taba ya hore hankaya, kapa o yaya. Ke wena, o ya bona, wena pele. Le lokela hoka etsa sena pele mme o bue ha monate kapela Morena.

Ke ile ka fumana hore motho ya ikokobetsang ke yena eo Modimo A mophahamisang. Hao nka motho ya ntshang peta ya tsebang tsohle, haho seo o ka mojwetsang sona, hobane o ya nyatsa, mme, eo hase motho ya yeng a fihle kae. Mme o nke batho ba ikokobeditseng mme balokile haholo.

83 Kene ke bua le monna emong ka tsatsi le leng, one a bokella kereke mane. . .a bantsha ka hare ho mokgatlo o neng ole teng moo. Mme, jwale, ke Moena Boze, le kereke eo a neng ale ho yona, bane ba bile le kereke e kgolo moo ka nako e telele mme Modimo O ne A bahlohonolofaditse. Hwa fihla nako eo batho bareng ba lokela ho e lokisa taba ena ebe ntlenyana jwalo ka ba bang, bane ba batla ho e kenya mokgatlong. Mme haba etsa seo, e bile feela. . .bao baikokobeditseng Bakreste haba kaba barata seo. Maphelo a bona ohle, bane baile ba bolellwa kgahlano le seo, ka tsela e jwalo baile batswa ho bona. Jwale ba nale sehlopha, mme Morena O bahlohonolofaditse ho fihlela babe bakena, sebakeng se seholo hape, ke kereke e kenya batho ba kabang dikete tse nne hoya hotse hlano, baqala fatshe hape.

84 Baile batla ho nna bare, “Moena Branham,”re dutse hantle feela ka hare ho ofise, ofise ya kereke, ka tsatsi le leng. Are emong wa baetapele, Moena Carlson le ba bang, bare, “Re lokela ho etsang?”

Kare, “Fumana monna eo etlabang modisa ya senang mokgwa wa mekgatlo, ya lokileng, ya phethahetseng, ya ikokobeditseng, ya ikokobeditseng ka bophelo. Modimo O tla nka sebaka ho tloha moo, lea bona?” Kare, “Moruti ya lokileng ya tlang ho fepa mohlape, leho ikokobetsa le dinthon tse jwalo, Modimo O tla tswellapele. Haeba le. . .Eseng ya hodimo mane ya tsebahlang makena a tswa, ho lokela hore hobe taolo ka hare ho kereke, sena se lokela hoba ka tsela e jwalo.” Kare, “Seo sekase sebetse. Ntle leha le. . .

Ke sona seo, karolo enngwe le enngwe ka hare ho kereke e lokela ho sebetsa mmoho, mme o lokela ho boloka karolo ya yona. Ka tsela e jwalo rea bona hore re nakong efeng. Ekanna yaba rese rele haufe ho feta kamoo reka nahanang.

87 Jwale, ka tsela eo re thabela Moena Vayle. Haho jwalo? Morena A lehlohonolofatse, Moena Vayle. Rea leboha. Morena ao hlohonolofatse ka molaetsa oo o matla mantsibueng ana.

Ke fumane nouto, metsotsong e fetileng. Emong wa dikgaitsedi one a nale molaetsa oo a neng a batla ho o fetisa, ka toro. Haeba o ka kgona ho o ngola fatshe hore ke kgone hoka o bala, kgaitsedi, ke-ke... O moneile toro e phethahetseng hantle feela. Hare amohele ditoro kaofela.Tjhe, the. Empa ha ditswa ho Modimo, re batla ho utlwa ha Modimo A bua le rona.

Jwalo kaho bua ka dipuo, hare dumele seo, empa haho nale toloko ya seo re batla ho utlwa setlang ho etsahala, re bona seo se etsahala, ebe jwale re leboha Modimo ka seo.

90 Re rata ha seo seka tsamaya hantle haholo, hantle feela, bakeng sa Morena. Jwale hopola feela, seo ke karolo ya hao ebile e kanna yaba ke ho simolla hwa ntho enngwe kapa se senyane, letsoho le lenyane, kapa karolo feela enyane, kapa lentswe le leng, kapa letsoho sefahlehong la nako, le bolelang nako. Leha ekaba ke eng seo, seo sere etsa hore re sebetse mmoho bakeng sa Evangedi ya Jesu Kreste, ho etsa hore sena ebe nnete se boele se phethahale.

Nahana ka seo! Haeba dineo dile bohlokwa hakalo, seo rese bitsang matla, mme Paulose o itse, “Leha nkaba le tumelo e suthisang dithaba, mme ke sena lerato, hake letho.” Nahana ka seo.

Leha rekare ke nahana, “Jwale, leha ke-ke utlwisisa. . .ke lakatsa eka nkabe ke tseba Bibele.”

“Leha nka utlwisisa diphiri tsohle tsa Modimo, lea bona, leha nka etsa tseo empa hake sena lerato, hake letho. Lea bona, haho moo ke lebang teng.” Lea bona, ntho ya bohlokwa ke hore, rata Modimo, mme o ikokobetse ka seo.

94 Jwale, hantle feela, kamora nako e kana ke ntse ke potoloha le lefatshe lena ke sebeletsa Modimo, ke bona batho ba bangata ba fapaneng, ke lokela hoka tseba heke eo ho kenwang ka yona. Mme haeba o lakatsa ho nka bohato hoya pele le Modimo, se dumelle moya wa pelo e telele ho kena ho wena kapa ho o kwahela. Se dumelle seo hoka kena ho wena. Hase lebaka hore emong o etsa eng, haeba bale phoso, o seke wa etsa moaho kgahlano le motho eo. Lea bona? Le lokela hoba balokileng kgahlano le motho eo. Hopola, Modimo O ile A o rata o sale sebeng. Ka tsela e jwalo ha Moya o Halalelang ole ka hare ho wena, o tla rata motho leha a le phoso. Lea bona, morapelle motho eo, mme le ratane.

Kahodimo ho tsohle, rata Modimo le ba bang. Ikokobetse kapele ho Modimo le ba opotapotileng, mme Modimo O tla hlohonolofatsa seo, ho thata hoka le bolella hore hotlaba jwalo empa ho jwalo. Hangata ha kereke e hola batho baba bangata, kapa se seng sekang seo, ebe batho batloha nthong ya nnete, nthong ya sebele.

96 Na lea tseba hore ke eng se etsang hore ntho tsena diphethahale, hakene ke qala Morena A kopana le nna mane nokeng A mpolella seo? Moena Vayle o ile a bona seo, kea dumela, pampiring mane Canada, lemong tse ngata tse fetileng, moo Lengeloi leo la Morena le hlahang moo nokeng, ene e bitswa Associated Press pampiri eo, “Kganya e mohlolo hodima moreri wa lapeng mona, nakong eo a kolobetsang ka yona.” Mme na oya tseba hore seo se bakuwe ke eng? Ha rene re nale kopano ya tente ka nqane ho seterateng, tente eo ho dutseng, kapa e dulang batho ba kete tse pedi le makgolo a mahlano, bareri bane batletse batswa hohle ka bophara ba naha, mme kare, “ Moena tloho kwano motsotso feela.”Kene ke sale motjha haholo dilemong, ngwana feela. Mme bare, “Na o boloka jwang batho bao nqa elenngwe? Baratana hofihlela. . .hake soka ke bona batho baratanang ka mokgwa o jwalo.”

97 Eo ke Morena. Ke tsela eo kereke e ileng ya qala ka teng, bomodimong, leratong la boena. Ke sitwa leho tshwara ba bang ka matsoho, hake tloha sebakeng, re lla jwalo ka masea, re siana. Barata ka tsela e jwalo. Nka kgona ho etela malapa a bona, ka nako enngwe Bibele ene ele kapela bona ho nale dikeledi hodima yona e butswe. Ke kena, ka nako ya mantsibua, moo bontate lebo mme bale mmoho, mme bana ba bona batletse fatshe mona badutse teng, bakgumame; bontate le bomme bakgumame mme barapela balla. Ke eme monyako ke lete kebe ke lete. Mme basa emise ho rapela, kene keye ke kene le nna ke fihle ke kgumame ke rapele, le nna,lea bona. Mme seo ene ele sona seo. Bane baratana haholo. Bane ba ratana. Rene reye re bine pina eo ya kgale:

Ho hlohonolofatswe kgwele ere tlamahantseng

Pelo tsa rona ka lerato la Bokreste;

Kopanelo ya mehopolo e lokileng

Ho jwalo feela hodimo kwana.

 

Hare re nyolohela hodimo moo,

Seo se refa mahlaba ka hare ho rona;

Empa retla dula re tlamahane ka hare dipelong tsa rona,

Ka tshepo yaho kopana hape.

98 Ke bolela sena ka thabo e kgolo pelong yaka, ho Kreste, bongata ba bona barobetse mabitleng ana a tshwailweng mona, ba lebeletse tsatsi leo leleholo la tsoho hape.

Ha moya oo oseke wa tloha sebakeng sena! Haeba hoka etsahala, ka mokgwa o jwalo hake kgathale hore na moruti wa hao o tseba ha kae, le hore o kgona ho tlisa Lentswe la Modimo ka tsela e jwang, empa Moya wa Modimo Ona o utlwile bohloko. Lea bona? Ha rekaba le ntho tsohle tshebeletsong ka kopanelo, ra ratana, ebe Modimo O tla sebetsa ka rona.

Mme re boloka nako, moo batho tlatlang mme bafihle bare, “Ha lebatla ho bona kereke e felang e ikokobeditse, kereke e felang e rata Modimo, feta mane Tabernakeleng ela ka tsatsi le leng letlo iponela. Hlokomela feela ka tsela eo baratanang ka teng, tlhompho, ha Evangedi e rerwa, ka maikemisetso, tsohle dimaemong a lokileng.” Kannete hotla bonahala nako eo re phelang ho yona. Letla hlokomela tsela eo Moya wa Modimo O tsamayang ka yona hara rona, mehlolo e meholo le meeka ke ntho tse tlang ho nka sebaka. Ha ntho ditsamaya mmoho, etlabe ho bonahala hore ke yona nako eo. Empa haho saetsahale letho, seo haseno bolela nako. Jwale hare batla ho bona nako eo re phelang ho yona, re lokela hore re sebetse mmoho bakengsa Evangedi, kaho ratana, leho rata Modimo, ebe seo ka bosona setla re hlalosetsa nako eo re phelang ho yona. Na le dumela seo?[Phutheho ere, “Amen.”-Mong.] Hantle feela. Amen. Morena A lehlohonolofatse, hantle feela, kaho le ekeletsa.

101 O seke wa lebala jwale, ho potoloha bekeng ena. Haeba le tseba ho loka, batho bakulang haba kena, ba bolelle, haba kena, ere, “Moratuwa, na one o tseba. Re nale tshebeletso ya thapelo bakeng sa bakulang, Sontaha hoseng, mane Tabernakeleng. Jwale ese ele nako e telele o kula, mme jwale. . .

“Jwale, ke rata hoya. Kene ke ntse ke batla hoya ho tloha kgale.”

“Jwale, ke utlwile molaetsa Sontaha mantsibua, hotswa ho moena moo, hore re lokela ho bolellana ditshito tsa rona, mme re kgone ho rapellana, hore retle re fole. Jakobo 5:14, 13, 15, lea bona, hore re bolellane ditshito tsa rona, hore retle re fole. Eya ho feela hole jwalo. Bolellanang ditshito tsa lona, mme le rapellane.” Lea bona? Lea bona, ke sona seo hantle seo a neng a bolela ka sona seo mantsibueng ana, seo se tlisa botle boleng ho Mareka 16. Seo setla hantle feela mmoho, le fumana seo, phodiso enka sebaka.

103 Lebella ho Jesu, haho letho ho Yena haese feela sehlopha sa lerato. Lea bona? Ene ele Modimo A bonahatswa. Yena, Modimo, A Iponahatsa kaho Yena, seo hase makatse hahone hole teng meka le mehlolo. Bophelo ba Hae boneng boikokobeditse, bone bokopana le bophelo, botgswang ho Modimo, hoba monna mona lefatsheng, hoka bonahatsa Modimo ka ho Yena. Ke seo seneng sele ho Yena. Ke boletse kamehla, “Ke eng seneng se etsa Jesu hore ebe Modimo, ho nna, ene ele tsela eo A Ikokobeditseng ka yona. O ne ale hodimo haholo, empa A iketsa ya monyane.” Lea bona? Hantle feela.

Modimo Ao hlohonolofatse hantle feela. Jwale hare emeng ka maoto a rona, bakeng sahotswa. Hare lekeng seo feela, (ekanna yaba hao tsebe seo kgaitsedi), seo, Ho roriswe kgwele ere Tlamang.

Hare bineng hang hape, na reka etsa seo? Re nehele koto moo.

Ho roriswe kgwele ere tlamang

Pelo tsa rona ho Bokreste ka lerato;

Kopanelo ya mehopolo e hlaphohetsweng

E jwalo kahodimo moo.

105 Jwale kaha re bina temana ena yaho qetela, hare tshwaraneng ka matsoho, “hare ntse re arohana,”mme rentse rere, “ Modimo Ao hlohonolofatse, moena, kgaitsedi. Ke thabela hoba mona mantsibueng ana.” Lea bona, ntho ekang yona eo, mmeo hetle. Jwale hare bineng.

Hare arohana. . .

Seo se re utlwisa bohloko baka hare;

Empa leha hole jwalo retla dula pelo dikopane,

Ka tshepo yaho kopana hape.

Tsela eo re ratang Morena Jesu! Haho jwalo?

Tsela eo. . .

Ho fihlela re kopana!

Ho fihlela re kopana maotong a Jesu: (Ho fihlela re kopana!)

Ho fihlela re kopana hape!

Hare kwaleng mahlo a rona, mme re mpe re e bine Semoyeng jwale.

Ho fihlela re kopana! Ho fihlela re kopana!

Ho fihlela re kopana maotong A Jesu;

Ho fihlela re kopana! Ho fihlela re kopana!

Modimo Abe le wena ho fihlela re kopana hape!

107 Jwale hare ntse re inamisitse dihloho jwalo. Re bana feela rona, bana ba Modimo. Hare e hameng pina eo. Oho, seo se tlisa Moya wa Modimo mona! Na o hopola nako ya pele habane badutse hodima mafika?

Modimo Abe le lona ho fihlela re kopana hape!