Ditiiso 09 of 10 - Diptso le Dikarabi hodima Ditiiso (63-0324M)

457-1 001 Ntate wa rona wa mahodimong, re thabela nako ena hore re kopane hape mona mmoho Lentsweng la Modimo boteng ba Hao Modimo. Re thabela hore O na le rona hoseng hona le ho re hloonolofatsa. Re kopa tshwarelo dibeng tsohle tsa rona, ha dilampi tsa rona dike ditlatswe ka Oli ya Hao; hore O tle O re fe hore retle re O hlomphe ha jwale Lebitso la Hao, hobane re kopa tsena Lebitsong la Mora wa Hao Jesu Kreste. Amen. Leka dula.

457-2 002 Kene ke kena ha ke tla utlwa molaetsa oo. Jwale ke ... ke nnete hore re lokela ho ka dula kamehla re tlatsitse dilampi tsa rona, boloka ... O ya tseba, haba - ha o tjhesa ... O kase tswelle ka seo o se etsang ha jwale (O ya bona?), hobane mollo o tukang wa oli o etsa carbon; jwale ke lona lebaka le etsang hore ho fokotsa ... Na dilampi tsa lona diya tuka na, hobane carbon hodima - hodima bokgopo ...Bongata ba lona batho ba mengwaheng yaka, ha rene re sebedisa - dilampi tsa oli ya mashala. O ya bona? Ba ne ... e ne esa fumane carbon hodimo moo e tjhang teng, mme ka tsela e jwalo, ene e ka se tshwenyane le kganya. Jwale o lokela ho tlosa carbon o hatelle ho ya pele ka ho pitso ho Kreste.

457-4 003 Jwale, ke hoseng ho hotle haholo kantle kamona, jwalo kaha ele nako ya Easter e se e atametse. Mme - mme re etla ho Tiiso ya ho qetela bosiung bona, Mmusi ha A ratile. Mme ke Tiiso e makatsang e na, hantle ntle, hobane hase ... ha e bolelwe le ho bolelwa ka hare ho Mangolo, haho leemedi, se seng le se seng ho seo. E lokela hotswa hantle feela lehodimong. O ya bona? Mme ke hora e thata ho nna. Ho bile jwalo beke kaofela. Jwale, lena ke, ke letsatsi laka la borobedi ka hara phapusi ena. Mme ke hlokomela hore mona ... Dikopong tsena, ke nahana hore ke nke sena. Ho ne hole ba bangata ba neng ba batla ho botsa. Mme ke - ke rata seo. Nka rata ho - hop fana ka seo ha jwale (O ya bona?), empa ke - ha ke kgone ha jwale, 'hobane le ya utlwisisa - sohle ... Seo re lekang ho se fumana ha jwale ke tshenolo ya - ya thato ya Mmusi. O ya bona, ha re nale dipotso, ebe ditla hula hodima seo ka hlakoreng leo - se seng se itseng. O ya bona? Mme ebe, jwalo ka thapelong ya ba kulang, difapane kaofela. Le ... Diponong ntho tse jwalo, o bala kaho fapana, mme le - le tlotsuwe ka ho fapana. Jwalo ka - ha Bibele ere mola: "Sefate se jetsweng ka - sediba sa madi." Metsi a sediba.. O ya bona? O na metsi ao a hlahileng hantle le nakong ena ya rona, ke ena tsela, mme ena ke tsela. Ho itshetlehile hodima seo. Ke Moya ona oo.

458-2 004 Paulose, I Bakorinthe 12, baentse ntho yona eo, ho bua ka seo neo tse ngata, empa ke ona Moya oo. Jwale O ya bona, ha o sebetsa, jwalo ka ntho ele nngwe, jwale fetoha o tle mona tabeng ena (le ya utlwisisa seo); lona - le bala nako eo mona, le fumana batho ba ... Jwale, pelo tsa bona dijwalo. Ke eng Ditiiso tsena? Tebello, "Ke eng?" Bosiu ka bonngwe ha ke etla mona, ho fihlela ke bua ka se seng ho ka fumana - ho ka tiisa seo(O ya bona?), mme Moya o Halalelang o ya tla ho manolla Tiiso. Mme ebe - ebe ke lokela ... Bosiu ka bonngwe ka tsela eo feela ... Ebe ha re fetohela phodisong ka se seng (O ya bona?), le - batho kaofela ba eme mona hodima seo; ho kaba thata hore o fetole seo.

458-4 005 Mme le ho tseba hantle feela, ntho tse etsahalang (O ya bona?) hore ke mpa kele ... Ke ya tseba ... ke ya tseba, hore ha le bone. O ya bona? Ke nale bonnete ba hore ha le bone seo. O ya bona? Mme lere, "Moena Branham, ke ntho e thata eo." Ke ya tseba hore. Empa sheba; ere feela ke bolele sena ha jwale. Ke tshepa hore feela ena ke theipi feela ya rona. Empa ere feela ke bolele sena(O ya bona?), hore lona - ha le fumane seo (O ya bona?), mme ha le ya lokela hore le fumane seo. Jwale o se lese ho tshwenyana le seo. O ya bona? O seke wa leka ho kenya tlhaloso ya hao ho seo o ya bona. O ka mpa feela - o tla fumana hore o ntse o lahleha ho feta. Nka keletso yaka, ha le ndumela ha jwale. Ha Modimo A nale - A nneile dipono le ya tseba hore ke ye ke bui ... Ke bile le lona mona ka nako e telele, mme e bile ya loka ka nako e telele. Mme jwale, ho ka netefatsa sena ka makgetlo a mabedi, seo se kena hantle feela Lentsweng. O ya bona? Jwale o ya tseba HOTJHO MORENA. Ke hantle fela. O ya bona? E tisitswe ho wena.

458-6 006 Jwale, nka keletso yaka jwalo ka moena wa hao: O seke wa eketsa ka tlhaloso ya hao mona. O tswele pele ho phela bophelo ba Bokreste, hobane o tlabe o itlosa nthong ya nnete ha o etsa jwalo. O ya bona? O tlabe o sutha nneteng. Mme kaofela ha lona le ya bona hore ho nale se seng semakatsang se etsahalang mona, mme se ya etsahala, mme ke ya tseba hore ke eng. Jwale, ha kere seo. Ke mnohau wa Modimo O etsang hore ke tsebe hore ke eng. Ke ntho e makatsang mona, mme se ile hantle feela, ha ho tsela e nngwe mona lefatsheng o ya bona, mme ke ... Empa nthuse, ka Bibele letsohong laka, ke ya tseba hore ke nnete.

459-2 007 O e boleletswe, jwale - se leke ho kenya tlhaloso ya haoe empa dumela seo ke o bolellang sona (O ya bona?); re phela horeng e kgolo.Re phela nakong eo ... Jwale, re ... jwale, olokela o ikokobetse, eba Mokreste, mme o leke ho phelela Modimo, mme o phele ka botshepehi le moahelane wa hao, mme o rate bao ba sa o rateng. O seke wa kenya - ho etsa sena ... O ya bona, ha o, o mpa feela o bona se seng se makatsang le ho senya seo eleng sa nnete sa Modimo. O ya bona? Maobane motsheare wa mantsibua se seng se etsahetse ka phaposing yaka - Nka sebe le hona ho lesa seo. O ya bona? Mme jwale, wena ... mme beke tse ka bang pedi tse fetileng se seng se etsahetse seo nkaseng, ha ke ntse ke phela lefatsheng lena, Ke - nka se kgone ho tloha ho seo. O ya bona?

459-5 008 Mme jwale, empa ha - kereke mona ha e lokele ho ka tseba tsena, jwale o seke wa leka ho hlalosa sena ka tsela ya hao. O ya bona? O lokela ho ya pele feela o hopole seo ke o boleletseng sona; phela bophelo ba Bokreste. E ya kerekebng ya Hao, e ba lesedi la sebele hohle, mme o tukele Kreste, mme o bolelle batho kamoo O moratang ka teng. Mme bopaki ba hao ebe ka lerato ka nako le batho (O ya bona?), hobane ha o ka leka ho sothela seo, mme ebe o tswile moo. O ya bona, nako le nako ha o leka seo, o se o entse seo. O ya bona? Jwale o mpa osa - ose leke ho hlalosa seo. Haholo mantsibueng ana, ha Tiiso eo e etla kapela hao. O ya bona? O se leke ho fetola seo. O tswella pele le ho ikokobetsa ka molaetsa o otlolohileng. Jwale ore, "Moena Branham, ke hore ... re, ka hoba Kereke ya Modimo O Phelang, na ha re ya lokela ..."Jwale, jwalo kaha ke leka ... Sheba mona, ke rata hore ... Ere, "Hobaneng ke sa? Ke lokela ho etsa seo ..."Tjhe, tjhe. Ke.. O seke ... O ya hopola, Ke bolela sena molemong wa hao. O ya bona, Ke bolela sena hore o tle o bolokehe wa utlwisisa. Ha o dumela ha jwale, mamela seo ke o bolellang sona. O ya bona, o ya bona?

460-2 009 Jwale mona, ke ena ntho ya mosebetsi, mme ke - re bitsa seo karolo ya ho mamela (O ya bona?), mme e ile - ya kena radiong. O ya bona? Mme ho nale tlhokomedisot mme ntho dika etswa, jwalo ka sabole letsohong la hao. O ya bona? E ka nka tseo ho tloha ho bobe le botle - e fumana molaetsa wa yona. O ya bona? Jwale. Empa jwale, mohlomong, ho motho feela, ho bile le ntho tse ngata le ho thulana ho hlahileng ho se utlwaneng ho fihleng ha Moya batho baya sebetsa mmoho le ntho tse jwalo, mme batswa ho nka kgato e nngwe, mme, o ya tseba, le ntho tse jwalo. O ya bona, ha o rate ho etsa seo ha jwale. O ya bona? Jwale, hopola feela,dula feela kamoo oleng ka teng. Mme ore, "Jwale, Morena o bontshitse ..." Tjhe, hlokomela hantle feela. O ya bona?

460-4 010 Jwale, sheba mona. Ere ke o bontshe se seng mona. O ya bona? Na le ne le tseba hore ho teng mantswe a dikete tse leshome ka phapusing ena, mantswe a hlahang hara radio jwalo jwalo? Hobaneng ha le sa a utlwe? Ke mantswe. Na haho jwalo? A tsamaya hantle feela ka hare mona. Ho teng batho, sebopeho, le mmele e tsamayang ka hare ho moaho ona. Na haho jwalo? Jwale, hobaneng le sa e bone? A mona, mantswe hantle jwalo ka aka. Jwale, hobaneng ha le sa a utlwe? O ya bona, a lokela ho ka thetsa ho hong hore le ka a utlwa. O ya bona? Jwale, na le ya utlwisisa? Jwale le seke la leka ho hlalosa seo. Ha Modimo A batla hore le tsebe se seng, O tla romela seo hantle feela ho lona (Le ya bona?); o tloloha feela, hantle feela. Emisa. Ho teng se etsahetseng. Mme jwale otloloha feela ... Ha o utlwisise seo ke se bolelang, haho jwalo? Mme eba feela ...

460-6 011 O se leke ho iketsa se seng ho nale Mokreste, hobane( le ya bona ?), o itlosa pela Modimo - o ... ha o sa utlwisise seo, ena ke kgulo ya boraro. O tla thola seo ka nako e nngwe. Le ya bona na. Jwale he ... Le ya hopola, ho ka sebe le ponahatso e nngwe e tshwanang le tse pedi tse fetileng. O ya bona? Ke kamoo o ka - o lokela ho tseba seo. Jwale hopola hore o bona ha jwale se seng ka phaposing ena, mme ho nale se seng kamona, ho nale ... hantle feela ka 461-5 014 Jwale, ke ne ke rata ho, mme ke nahana hore ntho ena e laola ditheipi, empa haho jwalo (Le ya bona?), mme sena ke - kganya ya desk. Mme ke nahana hore selaodi sa theipi sene se atisa hoba mona. Empa ke ile ka bolellwa feela hore ke etse motsamao - ka hare ho, phaposi ya ho hatisa, mme bane ba tseba hore ke neng ha ba batla hore seo se eme le ha ba sa batle seo. O ya bona, ditheipi dinale tshebeletso e tletseng ka lefatshe lena hohle (O ya bona?), hohle. E ya ho mefuta yohle ya dipuo, jwale o ya bona ho nale ntho tseo reka dibuang mona tseo re ka se dibueng nqenngwe (O ya bona?), mme ke lona lebaka leo re e emisitseng.

461-7 012 Jwale, ho araba seo hape. Jwale ke ... Jwale, ho arabeng sena, bongata ba tsona, dipotso, kantle ho ... Jwale, emong le emong ... Bongata ba bona ha batsebe le molaetsa, empa ke tlilo - kapa Ditiiso, empa ke tlilo leka hole araba hantle feela kaofela. Mme dine di neilwe nna, mme jwalo kaha ba ile ba jwetswa ... ke ile ka bolellwa hore bongata ba tsona, kapa bongata ba tsona ke dikopo tsa dithapelo le tsa ho kula - le ntho tse fapaneng jwalo - ho ya jwalo, mme phaposing ena, Mangeloi, Lentswe la Modimo (Le ya bona?), empa ha jwang ... Le kase ... ha o sa kgone ho utlwa se seng kantle ho thetsa se seng, ha jwang o ka utlwa lentswe la semoya?

461-1 013 Jwale o ka lekanya e ka e mong o bina pina ena. O ya bona? Empa ha e thetsa crystal eo e lokelang ho e thetsa, ebe e fana ka ponahatso ya sebele le ka ho bontsha hantle setshwantsho. O ya bona seo ke se bolelang? Jwale, Moya wa Modimo, ha seo se bua ka Lentswe, se ya Itlhahisa hantle feela. O ya utlwisisa ha jwale? Ho lokile. Jwale, ha re rapele hang hape.
461-3 014 Ntate ya lehodimong, re - tlilo bula Buka ena ka karolo ya botho - ho leka ho ka lokisa seo o se lokisitseng hantle feela. Mme jwale, ke ya rapela, Modimo, O tla nthusa ho ka fana hantle feela ka ho otloloha karabo tsa dipotso, tse tlang ho botswa mona - hore dibe - di lokela ho thusa batho. Dike dibafe kutlwisiso. Mme ke ya rapela hore O bafe kutlwisiso batho ba Hao, hore mmoho re ka phela kgalalelong ya Modimo ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.
jwalo, mme dine disa ye ka ho loka. Mme ba ne ba - ke ile ka newa sehlopha - ene ele ho hong hoo (Ntho tsa Lengolo). Mohlomong, ha re nale nako, re tla leka ho araba dipotso tsa bona hantle.

462-1 016 Jwale ... Mme haeba ke etsa phoso, hobaneng, hopola, hase ka bomo ho etswa. Jwale ho etswa hantle feela? Amen. Empa hole jwalo, ho bua ka baka tsa lehodimo ho Kreste Jesu ... Ke sebaka se setle ha ka kang. Ke nako e ntle ha ka kang. Ka nako yohle eo re bileng ka yona mona kamora pulpit mona ho Tabernacle, ha ke yaka, le ka mohla ha ke ya sebetsa ka thato yaka hae se ya Modimo le diketso tsa semoya ka nako tsohle. Yeah, e ka hodima sohle seo ke se nahanang kamehla tshebeletsong yaka, kopanong efeng kapa efeng mona. Hangata, ke hodima phodiso; sena ke ho senola Nnete ka Moya (O ya bona?) Moya ona ola.

462-3 017 Mme ke bile nna ka nako tsohle, ho kaba sebakeng seo, kapa ho ya ja sebakeng seo. Mme ke satswa hoba mong; jwale e bile nako e ntle haholo. Mme jwale, hantle feela, hoseng kapa hoseng ho latelang, na, hantle feela, ha reka kena hara nako, ke tla rapella bakulang hoseng hona, ha dipotso tsena disa nke nako e telele; jwale ke lokela ho itokisa nakwana. O ya bona? Mohopolo wa motho o ka ema feela ka tsela e jwalo feela. O ya bona? Mme ha o fumana sebaka moo o ka bang Boteng ba Modimo, le Topallo ya Kganya e leketla kapele ho wena, o kase eme nako e telele. O ya bona? Motho a kase emele seo. Mme jwale ...

462-6 018 Jwale, potso tsena dintle haholo. Ke ya diamohela ... Mme bohlale le dintho tsa batho tseo badi sebedisang ... Jwale, ya pele ... Mme ketla leka hoba araba, mme haeba ke - ke sa nepe, jwale, letla ntshwarela. Mme ha le nale diphapang ka tlhaloso le ka ho dumela hore ke nepile, tswela hantle pele; seo sekase utlwise bohloko, hobane hase ba babedi kapa ba bararo ba ka etsang seo ka pholoso. Ke feela ... Potso tse ngata dibotswa - tlhwibilong ya kereke. Jwale o ya bona ...ke dipotso mona, tse tlang le tse etsahalang, hobane jwale re ka hodima kereke le thuto tsa rona ho Buka. Re ka hodimo, pitsong ya dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene.

463-2 019 Jwale, ya pele mona. 1. Na barwetsana babahlano ba bohlale ba Mattheu 25 baamane le Monyaduwa, kapa ke Monyaduwa? (O ya bona?) Ha barwetsana bana ba bahlano baamana le Monyaduwa, Monyaduwa o kae he? (O ya bona?) Jwale, ka kutlwisiso e nepahetseng yaka, barwetsana bana ba bahlano ... Ho ne hole teng baleshome, o ya tseba, ba neng ba tswile (O ya bona?), mme sena ke ponahatso feela ya setshwantsho (O ya bona?), hore ke ilo o bolella. O ya bona, ho ne hole baleshome. Hobane, bane ba feta leshome bane baetsa palo moo; baneng ba etsa palo eo feela. Empa yaba, barwetsana ba bahlano bane ba nale dilamping tsa bona oli; ba mawatla bane ba sena yona. Jwale haeba bao ba leshome ba moo ho Mattheu (haeba ena ke potso ya motho eo), haeba bao ba leshome ... Baile ba etsa seo ba neng ba lokela ho se etsa ... Kapa bana ba bahlano, ene etlaba baleshome feela (O ya bona?), batho ba bahlano feela? Tjhe, haho bolelwe jwalo. Empa ele feela ponahatso ya barwetsana (O ya bona?) baileng baya batla oli bakeng sa lampi tsa bona; ke karolo e itseng ya Monyaduwa. Mme ho ya ka kutlwisiso yaka, mme o hlokomela jwale ene ele barwetsana ba lebeletseng la ho qetela.

463-4 020 Batswa ka hara ho lebella, ho bile le tebelo tse supileng. Mme tebelong ya bosupa, ka hora ya ho mpa ya bosiu, jwalo kaha rele - ho otlwa.. O ya bona? Jwale, tebelong ena ya hara mpa ya bosiu, barwetsana baya tsoha, mme ba hotetsa lampi tsa bona kapa hona dibonesa, mme bakena, nakong eo barwetsana ba robetseng ...Jwale, karolo ena mona, bana ba bahlano (haeba ke potso - ho bolelang, "Ho ne hole teng ba bahlano feela?") ... Mme re nale potso tse ngata mona ka dikete tse supileng, jwalo jwalo; jwale, ene ele leemedi feela, ho nale bona. Mme bohle batla tsoha mongwaheng wa ho qetela mona, balebedi ba supileng, bao ele hore ene ese - empa ba neng ba shebile nakong eo ba ile bankuwa, ba kena ho Monyaduwa jwalo jwalo, Monyadi ... Jwale, haba, bona ... Haho bolele hore ke ba bahlano feela, hobane barobetse ka mengwaha ena yohle jwalo kaha re bone bekeng ena.

463-8 021 Matsatsing a Paulose, lengeloi la kereke ya Efese, Paulose, ho fumana kereke ena, jwalo ka lenqosa la yona ... Hopola, Paulose, a fumane kereke ya Efese, a fetoha lenqosa la yona, mme Moya o ne O le teng naheng eo ka moya wa tau. Mme tau ke Tau ya leloko la Juda eleng Kreste, mme Kreste ke Lentswe. Paulose, ka Lentswe la mongwaha ... Dikete tsa robala mongwaheng oo. Ke hantle feela? Yaba hotla mongwaha o latelang, mme - nakong eo kereke e phomolang ho mengwaha e lefifi, moya wa poho wa qala: mosebetsi, ho sebetsa ka thata, le ho inehela le ho fana ka maphelo a bona. Dikete atisa ka dikete tsa robala mosebetsing le sohle. Baemeng. O ya bona?

464-2 022 Ebe, mme mongwaha o latelang, wa Luthere, mongwaha wa ho aha. Yaba ho hlaha bohlale ba batho. Ha o hlokomela, motho a tswa ka seo, mme ha a tswile, a eketsa ka bohlale ba hae. Seo sa monyalahanya le se seng. O ya bona, o ya bona? Ha aka dula feela bohlaleng ba Modimo, ho etsa le ho lokoloha ... Empa o ne a entse eng? Kamora hore a fumane seo, Luther, kamorao hore Luther a shwe, ba ba le mokgatlo wa Luthere. Kamora lefu la Wesley, ba ba le mokgatlo wa Methodist. O ya bona? Ho nale ... Re tswella ka ho etsa jwalo. Ke feela ... E etsa seo. Jwale, ke rata hore - ho hlokomela sena. O ya bona? Jwale, e mong a ka botsa MaPentecosta, e neng ele - mongwaha wa boraro.

464-4 023 O ya bona, o mong le omong wa mongwaha ona one o le ka hara Moya o Halalelang. Tokafatso ya Moya o Halalelang; tlhwekiso ya Moya o Halalelang, empa kolobetso ke Moya o Halalelang. Ke lona lebaka le nkang boporofeta ba moporofeta botla, haho lenqosa la mongwaha oo, hobane Moya op Halalelang O tlile ka boona ka botlalo ba kolobetso. Empa qetellong ya mongwaha, jwalo kaha e fela hodima e meng, re fumana moo, lenqosa la romela; mme kaofela ntho tsena ditla bewa sebakeng sa tsona (O ya bona?), jwalo feela. Yaba tlhwibilo ya Kereke e yatla. Empa jwalo kaha bongata bongotse tseo: letsatsi le ya fetoha hoba lefifi, kgwedi ... Ba beha seo mongwaheng wa Kereke. Bahlolehile ho bona feela karabo tse tharo tse botsitsweng ke Morena moo (O ya bona?), ha A ne A ba araba.

465-1 024 Jwale, maobane mantsibua haho yaka haba le potso. Re nkile potso ka nngwe re ile ra dikenya tlasa Ditiiso. Mme Ditiiso ke Buka kaofela mmoho. O dumela seo, ngaka? O ya bona, ntho yohle e kopane ... Mme re nka seo Jesu a se boletseng mona. Ba botsitse potso tse tharo (O ya bona?): "Ntho tsena ditlaba neng? Etlaba ponahatso e feng ya hotla ha Hao? Mme pheletso ya lefatshe ke eng?" Mme A tla hantle feela mona, mme ra bahula e mong le emong, tlasa seo. Ene ele eng? Tiiso ya Bosupa. Hobaneng? O ya bona, ha e tsejwe. Ke seo.

465-3 025 Emong le emong o ya tswa. Ke baentse hantle feela hore ba ye pele le morao, le nna, ha ke ne ke ngola bosiu bo fetileng - hare moo ke fumana ... ka kgutlela morao ho sheba moo ke ngotseng teng - morao mola, jwale, ke bone moo ke beileng e nngwe teng; ka fumana seo, ka difapanya pele le morao. Ke seo ke se entseng. Ke nahana hore o fumane seo. O - fumana seo? O ya bona? Ke ngotse mona seo ke neng ke ilo se ngola mona, le ho ngola mona, Empa bare ... Beha bobedi mona 9, 11, kapa 9, 6, kapa eng - kapa 6 le 11 le 9 le 11, leha ho ne hose jwalo. Ene ele ho fapana, temana e latelang. O ya bona? Mme ene ele, dikarabo mahareng a ntwa. O ya bona? Ke seo eneng ele sona. Jwale kene ke thabile haholo, Ke neke tsamaya jwalo ... ke ne ke thabela tshenolo eo. Jwale ke e beha monaka pene kapa pensele, le I ho beha ho 11 dibakeng tse pedi tsena. Ke nahana ya 9 ho nale ya 11 hlakoreng le leng.

465-5 026 Empa jwale, na o hlokometse hantle feela setshwantsho seo? Jwale, o seke wa lebala seo. Diile jwalo ho ya fihla ho ya Botshelela le ho ema. O ya bona? Mme hlokomela - hlokomela pulo ya Ditiiso hotla jwalo ho ya Botshelela le ho ema, ka kgutso lehodimong(ke phetho seo e se bolelang) baka sa halofo ya hora. Jwale, jwale, ho sena ... O ya bona, ke - ke lokela ho potlaka le ho araba potso tsena, hobane (O ya bona?), e nngwe le enngwe ya tsona ke ya dibeke tse tharo (O ya bona?) ho - ka bonngwe; o ka fumana se seng. Empa ke - ha ke ya ikemisetsa ho etsa seo, hobane ke batla ho fihlela potso e nngwe le e nngwe.

465-8 027 Barwetsana bana (O ya bona?), baentswe ka ... Ba ne ba entswe ka karolo ya mongwaha oo. O ya bona? Mongwaha ka mong o nale barwetsana. O ya bona? Tiiso ... Lengeloi latla: "Ho lengeloi la mongwaha wa Efese, ngola ore." O ya bona? Ebe o tla kwano mona kamora ho ngolla Efese (lekanya seo morao mola), Tiiso e ya bulwa. Ke tsela ya ho e tlisa, leka ho kenya seo feela. O ya bona hore ke bolelang? ha Modimo A rata.

466-2 028 Ke nale eng pele? Mongwaha wa Dikereke. Na ho jwalo? Ntho e latelang, molaetsa wa dikereke tsa mongwaha. Emong le emong o fumana seo? O ya bona? Pele re kena kerekeng ya mongwaha le ho fumana histori (ho tloha mane kopanong ya Nicaea le e latelang-kopano ya Nicaea le sohle se fumaneha historing), ho fumaneha hore setswa Lentsweng hantle ka histori. Le ho tlisa seo hantle feela mona ho letsatsi la Laodisea, mme o - ha o na histori ya seo; sena ke ho etsa histori jwale. O ya bona? Ke seo he, mme se bontsha setlang ho etsahala mongwaheng oo.

466-4 029 Jwale, jwale re kgutla ka Ditiiso le manolla Tiiso ... Modimo wa manolla Tiiso eo bakeng sa rona. Ke eng seo? Pele ho nale lenqosa: mongwaha wa kereke; ho latelang ke Ditiiso tse Supileng. Jwale, re fumana kgohlang ho kereke ya bosupa ya mongwaha ... Empa Tiiso ya Bosupa hae bontshe letho, ho tla etsahalang ka yona (O ya bona?), hobane pheletsong ya yona ho tlatla moporofeta ka neo ya ho senola ntho tsena. O ya bona? Na o latela seo? Ho lokile.

466-6 030 Jwale, hlokomela ha jwang tiiso ka nngwe ... Ebe ke tla mona, mme potso tseo tse tharo tse ileng tsa botswa Jesu Kreste: "Ke eng ... Ntho tsena ditla etsahala neng, tho kasebe le lejwe le leswang le sa fetolwa? Sena setla tliswa neng fatshe mona, sebaka sena sa bohare, mme se seng se bewa? O ya bona? Tsena ditaba neng, antikreste o kalletse?" O ya bona? Mme ke eng seo a neng a se kalletse? Lentswe, Lentswe kgahlano le lentswe.

466-7 031 Ebe se felletse sohle dipolotiking; mme ebe hotswa tshebetso ya poho. O ya bona? Ke yona ya bobedi, ebe Jesu ore Mattheu 24. O ya bona? Ebe re yatla hotswa mane ho ipopeng, ebe sebupuwa se yatswa ho bona seo ka setshwantsho sa motho. Ke hantle se nkileng sebaka. Ebe retla fatse, e latelang kapa ya Bone Tiiso ha antikreste a fetoha motho a fumana lebitso, Lefu. Jwale, hlokomela seo Jesu a se boletseng: "Mme o tlaba lahlela mollong le ho bolaya bana ba hae." Ke lefu le palameng mona. Keka bobedi Protestante le Catholic: letshwao la lefu ho e nngwe le e nngwe ya tsona (O ya bona?), yena le bana ba hae batla fediswa. Jwale ha a itshetlehile ho mekgatlo,ho molemo hore o tswe nthong eo. Mme ha seo setla Tiisong ya Bosupa, Jesu A ema hantle feela moo.

467-2 032 O manolla Tiiso ya Botshelela ka hore kgwedi e tla fetoha madi ka lefifi, ntho tsena dinka sebaka. Retla hantle feela mona, ho manolleng Tiiso ya Botshelela. Kamora ho manolla Tiiso ya Botshelela, le ho kgutla hantle feela ka ntho yona ela. Ke wena eo ka tsela tse tharo tse fapaneng, dibokeletswe mmoho ka tshenolo. O ya bona? Hlokomela. Sebaka seo Jesu a boletseng ho sona, sebakeng seo ha a bula Buka eo e sale e patwa pele lefatshe le thewa, eleng tshenolo ya matsatsi ana, mona, e bewa hantle feela mona, ho kopanya tsena tse tharo hantle feela mmoho. Mme boraro ke dibaka, ka tsela e jwalo ke nnete. Ke nnete hantle feela.

467-4 033 Jwale, barwetsana bana batlileng mona, ke bona ba ileng ba robala, mmme mmele ohle o entswe mmoho, ene e ya ho ya etsa (O ya bona?) ho etsa barwetsana bana ba bohlale ba bahlano. Mme barwetsana bana ba bahlano ba mawatla baqadile hantle morao kwana le ba bohlale, antikreste, mme ke bona bao ba lekang ho reka oli.

467-5 034 Jwale, sheba hantle feela. O ya bona ke hantle ha ka kang. Ha nka bolela diphiri tse boletsweng mona ka hare ho phapusi ena, ke tla o bolella, e fetola hlooho ya hao; empa o tla etsa jwang ha o fumana tsohle mona. Mme ebe hantle, kae kae ha jwale, ha o tloha ho batho, ke ena e qala ho manollwa, diphiri; ebe o bona ntho tse sa bonahaleng, hobane (O ya bona?), ha ba ka qala ntho ya bona. Mme sheba feela neo eo e nyane e etsang, ha jwang e ferekanya hohle. Emong le emong o nale ntho ya hae; emong le emong o nale seo. Mme hantle feela ho ya jwalo, Modimo O ya tseba hore ke nnete, ke ya tseba hobane O mpolelletse jwalo. O ya bona? Empa ke tlhaloso e fosahetseng; ke feela, ho lahla batho. Jwale, hantle feela.

468-1 035 Jwale, empa bona, o ka se bolele tseo; ho molemo hore o lese seo sele jwalo. Mme o hopola kgulo ela ya boraro; ere, "O seke wa jwetsa batho." Ke itse seo ene ele eng ... Ke ba ba kae bahopolang seo? Oho, hantle feela. Hopola ke eme ke leka ho kenya lerapo la seeta seeteng se senyane ponong? Are, "O ka se rute bana ba Pentecosta ntho tsa semoya." Mme kare ena e tlaba kgulo ya boraro e kase tsejwe, jwale nthuse, ka mohau wa Modimo. Jwale, jwale, re hantle feela nakong ya ho qetela jwale. Haho sale ho kae A ntse A dutse setrulong sa mohau.

468-3 036 Hobaneng, ha le bona ntho tsena dietsahala le batho bana ba kena, ho molemo hore le wena o kene nako ha esale teng. O ya bona? Jwale, dibokellwa sebakeng sa lehodimo (O ya bona?) ebe ho bolela ho feta ho thaba. Dibakeng tsa lehodimo, ha feela ka nnete o bokelletswe ho Kreste, ho ya tshosa. Dieme mona - Lengeloi leo la Morena, o nahana hore o tlabe o hweletsa. Hase seo. Se o tshosa ho isa lefung. O ya bona? Jwale o ya bona, ho nale phapang mahareng a ho thaba le ho hobela (eleng se setle feela), mme ebe hotla ntho ya sebele. O ya bona, o ya bona? Ke hona moo tshabo e hlahang ... ke ntho e tshosang. Eseng hore otshoha hore o lahlehile, empa ele hore o kapele ho Lengeloi le Moya o Halalelaang A eme moo ka Boyena.

468-5 037 Jwale, seo e tlaba karolo ya Monyaduwa; ke seo setlang hotla ho etsa seo (O ya bona?), bohle ba robetseng. Mme ha re bone? [Moena Branham o tshwenywa ke kgatiso ya mantswe - Moq] ... rapelang hore jwale le newe ho fodisa batho, ka disakatuku, tsena mona. Lebitsong la Jesu. Amen. (Na jwale ho lokile? Ke ya leboha. Emong ha a ye ho e nngwe? Bongata bo bea kgatello hodima seo. O ya bona? Ho lokile, fapanyetsa - fumana theipi feela le ho fapanyetsa le ho etsa seo ka yona.) Jwale, hlokomela, potso e latelang.

468-6 038 2. Na boevangedi bo lokela ho tswella pele? Horeng ena, ho fela hole jwalo, ba bolelang. Hantle feela, ka tsohle; o seke wa fetola letho. Ha Jesu A etla hoseng, rera kajeno jwalo eka hotlaba lemo tse leshome, empa phela jwalo kaha e tlaba hora yona ena. O seke wa emisa hajwale. Ke lona lebaka ke tswella ho le hlokomedisa ka seo. O ya bona? Empa o seke wa, ba jwalo. O seke wa fetola letho, empa ha o etsa se seng hampe, kapa o etsa bokgopo, baka (O ya bona?), kgutlela ho Modimo. Tswella pele ka mosebetsi wa hao.

469-1 039 Ha o etsa ntlo tswella. Ha Jesu a tla hosane, o tla fumanwa o le ya tshepehang mosebetsing. Ha o aha kereke ya hao, tswella, e ahe. Nka mpa ka beha tjhelete yaka ho se seng ho nale hore e fumanwe ka kgetsing yaka. O ya bona? Jwale - tswellang ka tsela eo le leng ka yona. Emong le emong o ya utlwisisa jwale? Tswella hantle feela. Tswella hantle feela ka tsela eo. Jwale, jwale - o seke wa emisa; o seke wa etsa letho. Tswwella hantle ka tsela eo oleng ka yona; tswella pele ho sebeletsa Modimo. Jwale, mohlala, ha o ne ole - ha o ne o sebeletsa motho e mong mme o tseba ene ele metsotso e leshome le metso e mehlano pele ho qetela, "Jwle," o tlare, "o tlare ke metsotso e leshome le metso e mehlano feela hore o ka dula fatshe." O ka qosetswa metsotso eo ele leshome le metso e mehlano. Ha o jala koro, jala koro ya hao. Ha o epa ditapole, eya o ilo diepa. Ore, "Jwale, haho motho ya tlang ho dija." Hoo haho etse phapang hohang; diepe. Tswella feela kamoo o leng ka teng.

469-5 040 Ke ile ka fumana lengolo hotswa ho motho e mong ka tsatsi leleng. Ho nale motho ya bajwetsitseng, are, "Jwale, nako e fihlile. Rekisang masimo a lona. Jwale, le ka se hlole le hloka dijo tseo le tlang ho di jala masimong," are, "Nako ya bongata e tlo qala jwale, mme le ka se hlole le hloka seo hape, jwale le tswella, mme ha nako ya matshwenyeho a maholo e ntse e tswella, bana ba lona ha ba ya bolokeha ba leseng ... Ba lese - ba leseng le masimo ao moo batlang ho ja teng, empa lona kaofela le rekise masimo - mme ..." kapa se seng se jwalo feela. Oho, ba nale ... kare, "Oho, hle." Ha ke ne nka tseba hore o yatla hosane, ke ne ke tla kenya pone yaka hona kajeno, hantle feela. Haeba aka nketsa molemi, ke tla dula hantle feela mosebetsing waka. O ya bona? Hantle feela. Ha a nketsa mechanic ... Are, "ke mang ..."

469-7 041 Emong o itse ka tsatsi le leng, a re ... Thaka le leng la kena lare, "Lare, moena, o ya tseba ke eng?" Are, " Ke tlilo o nea sete ya bobedi ya dinotlolo. Ke rekile koloi e ntjha." Are, "Ke tlilo o nea sete ya bobedi ya dinotlolo," a bolella moetapele wa hae. Are, "Ke tlilo o nea sete ena ya bobedi ya dinotlolo hobane tlhwibilo e ka nna yatla, o ya tseba, ha ke sa tla hlola ke dihloka." Moetapele o ne o ka se bone seo. O ya boa? Jwale ke ho itokisa, na haho jwalo? Ho feela hole jwalo, empa ke tsela eo. O ya bona, re lokela hoba ka tsela eo. Re lokela ho loka, Bakreste ba sebele (O ya bona?), hore ke beuwe mona hore ke sebetse ka botshepehi ho fihlela nako ya ho qetela. Ke nale mosebetsi oo ke lokelang ho o etsa, mme ke batla ho loka ke fumanwe kele mosebetsing oo ke o bileditsweng. Ha A ka tla hoseng hona, ke batla kebe ke eme mona pulpiting.

470-2 042 O re, "Moena Branham, ha ane a katla hoseng hona, na haho hlokahale hore obe ole kantle mola?" Tjhe, mongahadi. Ena ke karolo ya mosebetsi waka. Ke lokela hore kebe ke eme mona ke rera, ke bolela yona ntho eo ke e bolelang. Ebe, ha a tla, ke tla tloha hantle le Yena. Ha ke epa ditapole, ke tlaba hantle feela ke etsa jwalo kamoo nka kgonang. Ha A tla, ke tla lesa ho etsa seo. Hopola mongwaheng wa thabo, ha bane ba sebetsa - babokella ka furu, ba ne ba tswella feela ka furu. Leha bane ba tseba hore nako ya mongwaha wa thabo e saletswe ke metsotso e leshome feela terompeta ene e tla lla bakeng sa seo eleng mongwaha wa thabo. Bane ba tswella feela ka seo ba neng ba se etsa; empa ha terompeta e lla, ebe ba lesa dipetfereko tsa bona. Ke sona seo. Tswella o ntse o sebetsa ho fihlela terompeta e lla.

470-4 043 Ho lokile. Potso: Ho ya ka ho bula ... (Na ho na le se ileng sa etsahala? Se ileng sa etsa lerata hodimo mona.) Potso ...

3. Ho ya ka ho manollwa ha ya Bohlano - Tiiso ya Bohlano, Moshe le Elia ba nale - ba lokela ho shwa; ho tla etsahalang ka Enoch? Ha ke tsebe. O ya bona? Ke - ke ... ha ke sa tsebe, ke tla o bolella hantle feela seo. O ya bona? Ke - ha ke tsebe kaofela ha tsona dipotso, mathaka; ha ke tsebe. Mme ha ke sa tsebe, ke tla o bolella hore ha ke tsebe. Ha ke sa tsebe ... ha ke no o bolella ho fihlela ke tseba seo (O ya bona?), empa ke - ha ke tsebe. Ke se ke ile ka ipotsa seo le nna.

470-5 044 Ho ne hole teng Enoch ... ke bona Moshe le Elia baetla mme ba bolawa. O ya bona? Empa jwale, Enoch o ile a nkwa pele ho nako. Ke - ke ile ka nahana ka seo ka bo nna: Jwale, ke - eng ka seo? Empa eba, ke sena feela seo nka se bolelang ka sena: Jwale, hlokomela, Moshe o sebeleditse Modimo ka lemo tse mashome a mane feela. O ya bona? One a le lemo tse lekgolo le mashome a mabedi ... Lemo tsa pele tse mashome a mane, ke bolela, o ne a fumana thupello. Ke hantle feela? Lemo tse mashome a mane tsa bobedi Modimo O ne A ntsha thuto eo, mme lemo tsa boraro tse mashome a mane o ne a sebeletsa Modimo. O ya bona? Hantle feela. Empa Enoch o tsamaile lemo tse makgolo a mahlano le Modimo mme o ne a sena sekodi (O ya bona, o ya bona?); jwale Moshe a kgutla ho sebeletsa Modimo e sa lekaneng le ya hae: Yena le Elia. Jwale, hore - ha ke bolele hore seo sene se nepahetse. O ya bona? Ke ile ka nka feela mohopolo oo. O ya bona? Empa ke - ho bolela feela karolo, ha ke tsebe. Nka se o bolelle hantle - ke eng - ho etsahalang moo kapa seo Modimo A tlang ho se etsa.

471-3 045 4. Ke eng - lebitso la - batho ba Tshenolo 3:12? Ha ke tsebe. Yeah. O itse ba newa lebitso le letjha. Hake tsebe hore ke eng. O ya bona? Le tla tsebahatswa ha re fihla mola, empa hake tsebe hore ke eng ha jwale. O ya bona? O ya bona, O tla etsa seo. O ya bona? O ba neha lebitso le letjha hore le tsejwe ke yena feela. O ya bona?

471-4 046 5. Jwale, Moena Branham, na ho nale Lengolo le dumellang lenyalo kamora tlhalo. Sena ke sa bohlokwa. Lere sena ke sa bohlokwa. Jwale, leo ke lona lebaka ho sena. Ho ya kamoo ke bonang, moena kapa kgaitsedi, lehaekaba mang mohlomong, ha le yo ntle leha e mong a hlokahetse, hobane Bibele ere re tlamelletswe ha feela re sa phela. O ya bona? Jwalo kaha hose Lengolo, ke seo se neng se botsitswe mona : "Na ho nale Lengolo. O ya bona? Na ho nale Lengolo?" Ha ke so le fumane. O ya bona? Eseng leo nkileng ka lefumana, hobane Paulose o itse - ho banyalaneng, ha e mong a shwele, ebe ba lokolohile ho ka nyala hape Moreneng. Empa ho fihlela nakong eo ... Empa hlokomelang. Le nka seo, "Ho fihlela baarohanywa ke lefu ..." Ho jwalo. O nkile kano (O ya bona?), jwale ha ke nahane le le teng. Jwale, ha le le teng - ha o fumana le leng, le hlalosa hore hobaneng, ho lokile. Empa ho ya ka nna, ha ke fumane leha le le leng .

471-6 047 6. Ke eng" ... hlokomela o seke wa thetsa kapa ho hlokofatsa oli le veine tsaka" tse bolelwang ho Tshenolo 6:6? Ke Moya o Halalelang. O ya bona, re tswa hantle feela nthong e kang eo. Hantle feela ke emong, o ya tseba, e tla ka molaetsa wa kamora nako, bakeng sa ditheipi. O ya bona? "O seke wa hlokofatsa oli le veini ..." O li le veini dibolelang? Oli re enka boemeding ba Moya o Halalelang, e bolela Moya o Halalelang O ya bona? Veini ke - le oli dikopantswe mmoho ka hare ho Bibele thorisong. O ya bona? Mme veini jwalo kaha re e bolela ... Ke hona moo ke fumana ho tsoseletseha. Veini e ya tsoseletsa. Mme veini ka hoo ke - e tshwantsho tsoseletso ya tshenolo.

472-2 048 Jwale, nahana feela; ke eng se tsoseletsang kereke? Tshenolo. O ya bona? Jwale veini, veini e ntjha ... Jwale hlokomela. Oli le veini mmoho ka sehlabelo, ditsamaya mmoho - thorisong ya Modimo (Jwale hlokomela), dikopane mmoho, dikopane mmoho. Lona ba nang le concordance, le shebe hohle moo ditsamaelanang thorisong. Ha le nale Cruden, hobaneng, e bolela hore moo. Jwale, hlokomela ho sena. Empa jwale (O ya bona?), kamehla oli ke Moya o Halalelang. Re fumana ho Ezekiele, mme re fumana ho Selekane sa Kgale; re fumana hara Selekane se Setjha. Ke hobaneng ha re tlotsa bakulang ka oli? Re batlotsa ka oli seo se emetse ho tlotsuwa ka Moya o Halalelang hodima bona. O ya bona? Mmoho le barwetsana ba bohlale ba nang le oli; ba mawatla ba ne ba sena oli: Moya. O ya bona? Jwale, ke seo eleng oli.

472-5 049 Mme oli ... ha oli e emetseng - e emetse Modimo, Modimo ke Moya. O ya bona? Modimo ke Lentswe. "Tshimolohong Lentswe le ne le le teng; Lentswe le ne le le ho Modimo; Lentswe la etswa nama, mme ene ele Modimo." Jwale, ebe ha jwale Lentswe - le dutse - ka sebopeho ... Jwale, veini ke metsi, jwalo ka - tshenolo e senolang Lentswe ho tsoseletsa modumedi. O ya bona? Hle, ba nale ... "Ha ke soka ke bonaseo. Hle. Ha A bokwe." Ke seo? O ya bona? Tsoseletso (O ya bona?) ya tshenolo. (Ke ne ke sa tsebe seo ho fihlela ka tsatsi le leng. O ya bona?) Jwale, ke ... Ke eng oli le veine ... Tse neng, "O hlokomele o seke wa hlokofatsa ..." Ene ele mokalli wa pere e ntsho, mme ene ele nakong ya mongwaha o lefifi, mongwaha wa boraro - wa kereke. Hlokomela, mme ka hare moo, ho teng tse mmalwa tse setseng, ha nyane feela, empa o seke wa dihlokofatsa. Mme ke ya dumela ha o fumana seo - Tiiso ya Boraro theiping, o tla fumana seo moo re hlalosang - seo hantle, ho nale seo.

473-1 050 7. Moena Branham, na Buka ya Bophelo ya Konyana le Buka ya Bophelo ke ntho ele nngwe? Hantle feela. O ya bona? Hobane moo.. Kaofela topollo yohle e ngotswe ka hare. O ya bona? Mabitso a bona a teng ... Ore, "Jwale, Mabitso ... Mabitso a rona a ngodilwe Bukeng ya Bophelo ya Konyana, Moena Branham. Ke - ke ile ka bea seo bosiung bo bong mona." Tjhe, ha o yaka wa etsa jwalo. Tjhe, ha o yaka wa etsa jwalo. O ile wa fumana hore se se sele moo ka bosiu boo (O ya bona?), hobane mabitso a bona a ngodilwe pele lefatshe le thewa. O ya bona? Ke ... kaofela Bukeng. O ya bona?

473-2 051 8. Jwale. Moena Branham, na ke nnete hore - Mojuda e mong le e mong ya tswetsweng ha e sale kreste a etla batla bolokeha, mme ele ba dikete tse lekgolo le mashome a mane le metso e mene? Na ke batshwauweng ka Moya o Halalelang, mme mosebetsi wa bona ke ofeng? Honale potso tse ka bang tharo ho e nngwe moo. Empa ho nale ... Ya pele ke:

8(a) Na ke nnete hore Mojuda e mong le emong ya tswetsweng kamora hore Kreste a tle o tla bolokeha? Tjhe. Haho jwalo batlang ho bolokeha ke bao mabitso a bona aleng Bukeng ya Bophelo ya Konyana pele lefatshe le thewa, Mojuda kapa Moditjhaba. O ya bona? Ke phetho; Buka e tshwere diphiri, mme Buka e sa kwetswe ha jwale, e seng e mong le emong, empa sephiri sa Buka ke ha mabitso a bitswa. O fumana ... O utlwisisa seo? O ya bona?

473-4 052 Buka ha e bolele, "Jwale, Lee Vayle o tla bolokeha ka kereke ya mongwaha ona," kapa - kapa, "Ormand Neville ..." kapa mang le mang. Tjhe, ha se bolele seo. Seo se bontsha hore ke sephiri, ho manolla sephiri sena. Empa re, ka borona, ka tumelo dumela sena. Ke seo ke ileng ka se bolela ka nako eo.
Emong o itse, "Jwale, haho lebaka la hore ke leke se seng. Moena Branham ore ho tlaba feela ba mmalwa Jeffersonville." O ya bona? Jwale, o ya bona, ke ho bontsha setshwantsho. Ke - hase seo ... Hase seo. Ho kaba mohlong le sekete se bolokehang. Ha ke tsebe. Ke hopola hore kaofela ha bona ba bolokehe (O ya bona?), empa ha ke tsebe. Empa ke ena tsela eo ke e nahanang ka teng: Ke emong wa seo. O dumela ntho eo. Ha o sa, ho nale se seng se phosos ka tumelo ya hao. Ha o na bonnete ba seo o se etsang.

473-6 053 Ha jwang o ka etsa seo ... Ha jwang o ka tsamaya moo ka ho lebella lefu o sa tsebe hore o bolokehile kapa tjhe? O ya bona? O kaya jwang fatshe obe ore ho monna ya holofetseng mona, ya foufetseng, "HOTHWE KE MORENA, phahama. Jesu Kreste O ofodisitse"?
O ka bolella jwang mmele oo o menahaneng moo; ke ya shweleng ya dihora a shwele, a hatsetse a eme moo, le hore, "HOTHWE KE MORENA, ema o tsamaye"? Ho lokela o etse jwalo ... O lokela hore o tsebe seo o se bolelang. O ya bona?
Jwale, bare, "Lefu le nkile tsohle. Diile tsohle." Yeah, empa ha Lentswe la Modimo le senoha mme o ya tseba ke Modimo, seo se fetola dintho. Ho lokile.

474-3 054 Jwale, e. Bajuda bao ... Eseng Bajuda kaofela. Tjhe, monghadi. Baka se bolokehe, ke bao feela ... Ha A bua ka Mojuda ... Mojuda ke lebitso feela leo ba ileng ba le nehwa kamora hore ba tlohe, ke dumela, Nebukadnezzare mola, o qadile ho ba bitsa Bajuda hobane ene ele ba leloko la Juda yaba o ba bitsa Bajuda. Jwale ... Hobane ba ne batswa Judea mme bafumana lebitso la Bajuda. Empa jwale, Israele o fapane le bona. Israele le Juda ha mmoho bafapane.
Emong le emong Mojuda ... Emong le emong MoIsraele. O ya bona? Tjhe, ke Mojuda feela, empa ebe, Israele ... Paulose ha kaba are Bajuda batla bolokeha; o boletse hore BaIsraele batla bolokeha. Hobaneng? Lebitso la Israele, ke - ke lebitso la topollo ho tloha morao kwana. O ya bona? Mme kaofela Israele o tla bolokeha, empa eseng kaofela Judea - Bajuda batla bolokeha. O ya bona?

474-5 055 Jwalo ka Baditjhaba - hotlaba jwalo ... Ho nale dikete tse balwang ka dikete tsa batho, e dimillione tse tswang mekgatlong tse bitswang Bakreste, Kereke ya Kreste, mme mabitso ohle a teng moo. Seo ha se bolele letho. Eseng ... Seo ha se bolele hore ba bolokehile.
Batho bare, "Jwale, o lokela hoba karolo ya sena kapa sane," mokgatlo, mokgatlo o itseng. "Ha lebitso la hao le le siko bukeng ya rona, o lahlehile."
Jwale, ke ntho e sele eo. O ya bona? Ke leshano. O ya bona? Ho tsela ele nngwe feela o ka bolokehang ka yona, mme ha se yena eo a kang ho matha kapa seo, yena ka boena ... Ke Modimo ya bontshang seo ka mohau. Mme Modimo ka mohau ho lokisetsa seo, mme ke Yena ya tlang ho lokisa seo. Ke hantle feela.

474-7 056 Jwale, tumelo ya hao e lokiseditswe seo ... Ore, "Jwale, tumelo ya hao e tlamilwe moo"; mme sheba bophelo boo o bophelang, o ya bona ha o lokele ho etsa seo, hoseng jwalo o tlamile hampe; o tlamilwe santeng eseng lefikeng. Leqhubu la ho qala le fokolang letla e tlosa. Ha Lentswe le senolwe ho se seng: "Kereke yaka ha e bolele seo." Seo se bolela hantle feela hore o ne o sa tiisa kapa ho tlama lefikeng o ne o tlamile seo santeng. Hantle feela. Jwale. O ya bona?

475-2 057 Jwale, mme ...

8(b) Na bana ba dikete tse lekgolo le mashome a mane le metso e mene ke ba lokisitsweng? E, monghadi. Bao ke Israele, BaIsrael ba semoya. Nahana, ho tlaba le dimillione moo. Ha ke tsebe hore ha jwale ke ba ba kae ba moo. Ke nahana hore ke sehlopha hadi, empa ba ka se bolokehe kaofela, hobane ke Bajudea. O ya bona?
O ka inahanela hore ke ba ba kae? Ha ke tsebe, empa hantle feela ba kamora seo ba leka ho tsoha, ba latetswe ke ...

475-3 058 O ya tseba hore, ke nale ditheipi tsa seo, ho ya le nna bophirima jwale ho - ho e nngwe ya - kereke ya selekane, eleng ... Ke ya kgale feela ... Oho, ke ya lebala jwale. E qadile moo ... Ba na le bona moo Africa: Dutch Reform. Ke Kereke ya Dutch Reform, selekane ke. Jwale, haho nale se seng sa seo, ke tla o bolella hobaneng. Lentse le tshwere seo mane ho ya kgale Heidelberg Catechism, mme ke lona lebaka le etsang hore lebe le ntse lele Dutch Reform. O ya bona? O ka leka ho fumana seo ka ho lokisa seo ka lebitso la MaAmerica, empa ke ntho eo e hole ka thuto yona eo catechism, ya kgale Heidelberg. O botsa moetapele ha a loka. O ya bona?

475-5 059 Jwale, hlokomela seo. "Lekgolo le mashome a mane a metso e mene, ke ba lokisitsweng mme batshwauwa ka Moya o Halalelang." E, monghadi, ke hantle feela. Ho lokile. Jwale ha ho nale se seng ... Jwale, ha ke - ha kene ke sa araba ka tsela eo e o lokelang, hobaneng, mohlomong ke fositse. O ya bona, empa ke tsebo yaka. O ya bona? Ke tsebo yaka feela.

475-6 060 9. Moena Branham, jwalo kaha o boletse ka peo ya serpent ... (Oho, oho, ha ke yaka ka hlokomela seo. Sena se ile sa thella ho nna.) ... peo ya serpent bekeng ena, na ho tlaba molemo na? Metswalle yaka e nkopile hore ke hlalose Genese 4:1 mme nka se. Na le ka nthusa?
Ke - ke thuto, empa leha hole jwalo - ketla leka ka matla ka thuso ya Modimo. Ha re bone ha jwale. Ha ke lokise seo ha jwale. Ke nahana hore ke moo a neng a re, "Ke fumane ngwana hotswa ho Modimo," Ke dumela hore ho jwalo. Ke nahana hore Eva o boletse seo. Ke tla etsa bonnete, hobane ke boletse ka bosiu bo bong mona, supa - hona le makgolo a supileng ho nale dikete tse supileng, Jwale ...

476-1 061 Seo se ya mpherekanya. O ya bona? o lokela ho sheba, ka sera lehlakoreng nako le nako, mme o - mohopolo wa hao ka seo. O ya bona? (E, ke sona seo.)

Mme Adama a tseba Eva mosadi wa hae; mme a emola, mme a tswala Kaine, mme are, ke itswalletse monna ka thuso ya Morena.

Jwale, ke tlilo araba potso feela, moena kapa kgaitsedi, mme jwale hopola, e seng ho lahla seo, tjhe. Ke leka ho thusa wena. O ya bona? Ke ya o rata, mme ke rata motho ya etsang seo ka seo, empa ke nahana ke motho ya maemong a mabe. Baitse, "Nthuse." (O ya bona?), batho ba dumela seo, empa ha ba ya dumellwa ke Moya ho ka tseba seo o se bolelang ho motho ha ao botsa.

476-3 062 Jwale, ore mona ... Ke potso efeng, haho pelaelo, seo ba se bolelang, "Eva o itse o fumane monna ka thuso ya Morena." O nahana hore bophelo bo ne botla ba jwang ha bone bo satle ka Modimo, e le se lokileng kapa se sa lokang? Ya ileng are ... Ya ileng a romela Judas Iscariote lefatsheng? Mpolelle seo. Bibele e re ke mora wa tahleho. Ba botse feela seo; jwalo ka seboko ka hare ho lemon. O ya bona, o ya bona? Jwale, o ya bona, ha bakase - bakeke ... ke ...

476-5 063 Hlokomela. Ha o batla ho nka tsela ya technic. Sheba, Eva a bua mona, ha o batla ho ba nka ka puo e patuweng mona mahlong a babohlale ... Eva, mona, tsela eo ho rutwang ka yona, hore Modimo ke Yena ya moneileng mora, mme ke Moya, mme A ka se etse seo. O ya bona? Jwale, hlokomela ha jwale. Ha o batla ho ho fumana seo. "Ke fumane monna hotswa ho Morena." O ya bona? O ka se etse hore se utlwahale ka tsela e nngwe ... Empa e lokela hore ebe le hlaloso e ntle. O ya bona? E, monghadi. Tjhe, monghadi. Ha seo ... Ebe moya ... Mme re latela tlhaho kamehla ya batswadi ba rona. O tseba seo. Sheba ho ngwana, ke tlhaho. Ebe, Adama ene ele mora wa Modimo. Eva ene ele moradi wa Modimo. Hantle, ntho ya pele ke ketso ya Modimo ene e sena karolwana feela ya bokgopo ka seo ... Bobe bo ne bo sa tsejwe le ho tsejwa. Jwale hobaneng ha Kaine ene ele raleshano, mmolai, le sohle? Seo setswa ho kae? Ipotse feela potso eo. Eo ene ele peo ya serpent. O ya bona? Na Bibele ha e bolele jwalo na?

477-1 064 Sheba peo ya hae ho tloha kwana. Ka tsela eo a fetoha ... Lefatshe ke la mang? Diabolose. Ya le laolang ha jwale? Diabolose. Hantle feela. Diabolose o laola lefatshe lena. O boleletse Jesu, a re, "O ya lebona lena le letle jwang, le kganya yohle. ke tla a O nea lona." O ya bona? O ya le laola. Jwale, ke la hae. Jwale hlokomela. Bana ba hae ba bohlale: bana ba diabolose. Kapa nka bana ba Kaine, ha o rata, o theohe hantle feela hotla jwalo le meloko, mme o tla fumana ke batho ba bohlale, e mong le emong wa bona. Empa jwale, ha a ne a bolaya Abele, mme Modimo o ile a moneha Setha e ne ele ho bontsha tokollo ya kereke hoshwa le ho tsoha hape. Mme ho tloha moo ...

477-3 065 Jwale hlokomela, Eseng hotswa peong ya ho qala, bashwele. (Jwale, mohopolo wa hao o butswe? O ya bona?) Peo ya pele ya sebele, hantle feela, seo se bontsha hantle feela: Abele. Ka ho lokisetsa taba tseo hantle feela, eo o ile a shwa hore e mong a tsohe (O ya bona?), jwale ho lokela hoba le tswalo ya bobedi. O tshwasa seo? Ho lokile, hore o tle o fumane seo. O ya bona, o ya bona? Ke moo oleng teng he, mofuta oo hantle feela. Esita le motho feela - wa Adama, ntatae, ntho ya tlhaho ha e sebetse. Motho feela ka tlhaho ha a bone ntho tsa Modimo. Jwale ho bile le motho ka tlhaho ya ileng a shwa ho ka busetsa seo hape, le ho emela seo lefung - la Abele le ho beha e mong - ka Setha.

477-5 066 Mme jwale hlokomela hore ene ele batho ba mofuta ofeng bao, moya oo o ile wa motlisa: ho ikokobetsa, borapolasi, badisa. Hlokomela hotswa bohlaleng ba lefatshe mona: batho ba batle, baahile le ba bohlale bohle ba batle ba phahameng. Sheba moo ba itshwarellang teng. Bane bale teng fatshe mona, mme Modimo wa bafedisa ka bonngwe - e mong le emong, le ho boloka baikokobetsi. Na Jesu ha a bolela seo ho Mattheu 5, "baikokobeditseng ba tla ja lefa la lefatshe"? Jwale o seke wa tshwenyeha; ha bana leoto leo a ka itshwarellang ka sona. O ya bona, ha ba dumele ele bara ba Kaine; re nale theipi ka seo o ka e fumana ha o batla e utlwa ha e hlalosa seo. O ya bona? Tjhe, monghadi.

478-1 067 Ke bone hore ba nale sekgetjhana sa pampiri moo science e se e tla hlalosa hore Eva ha a kaba a ja apole; o jele apolokose. (O ya bona?) Ke nale pampiri mane hae (O ya bona?); ene ele apolekose. Ha jwang - ha kae batho ... Ke mohopolo feela? (O ya bona?); ke hantle feela Moshe ha a kaba a tshela metsing; o tshetse feela lewatleng la lehlaka, a tlisa Israele qetellong ya Lewatle le Shweleng. Ho nale sehlopha sa lehlaka moo, sehlopha feela sa lehlaka se bileng teng moo - e ya fatshe mola. Mme Moshe a nka tsela e kgaoletsang. Mme kereke ya hoya le modumo ya dumela seo. O bone seo. Kereke ya ho ya le modumo ya amohela hore ho jwalo. Oho, monna, na ha o kgone ho ka bona bona seo, antikreste o ne a reng, tsena tsohle dimoo hantle feela? Hantle feela.

478-2 068 10. Moena Branham, rapella e monyane ... (Jwale, seo ke kopo, ke ya bona.) ... setloholo se senyane saka sa moshanyana, o ya kula ke sefuba. O mane Riverview Hotel. Morena Jesu, motho enwa ha aka a ngola sena feela. Hape O hlokometse hore ho ka tlosa ramatiki moshemaneng e monyane ka bosiu bo bong. O ya tseba hore O moholo Modimo, mme re rapella moshemane eo ya monyane, Lebitsong la Jesu Kreste A fole. Amen. Ha motho e mong le emong a ngola, ha se ka ho sa feleng. Ba nale ... Ha se lebaka hore ha di bonahale hobaneng, le hore ke ha kae, ha jwang, empa ho nale se seng moo. O ya bona? Mosadi eo ... moshemane eo ... se seng.

478-4 069 11. Na Elia ya tlileng ho rerela Bajuda e tlaba motho ya phelang lefatsheng, kapa otlaba moya wa Elia ho motho e mong? (Ha re boneng. Jwale, ke ... Jwale, ke ya tshaba hore. Ha ke tsebe. O ya bona? Ere ke bale seo hape.) Na Elia ya tlileng ho rerela Bajuda (oho, e) monna wa sebele ya phelang lefatsheng, kapa e tlaba moya wa Elia ho motho e mong? Jwale, ha nka araba seo ka ho otloloha, nka o bolella ka Enoch (O ya bona?), empa ke - nka se etse seo. O ya bona? Ntho eo ke e tsebang ke hore Lengolo le boletse seo, na seo etlaba eng. Mme jwale, e kaba hore ... Ha jwale, ke nale nnete ... (Ere ke bolele sena, mme ke tshepa hore, baena mona ka ditheipi, batla utlwisisa seo). Ke dumela hore e tlaba motho ya tlotsuweng ka moya wa hae; hobane (See?), o re, "Ha ke (ho Elisha) ... na moya wa Elia o ne o le ho Elisha? O ya bona? Moya wa Elia.. Mme o entse jwalo kaha Elia a entse (O ya bona?), jwale ke ... Empa ka se bolele seo. Ha ke tsebe. O ya bona? Ke ya tshepahala ho wena; ha ke tsebe.

479-1 070 12. Moena Branham, na ka kopo o ka hlalosa ka kolobetso: Mattheu 28:19 e ruta ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang; le Peterose ho Diketso 2:38, Lebitsong la Morena Jesu. Ke neng moo ntho ena e fetohetse ho Diketso tsa Baapostola? Jwale, ke dumela ho Morena Jesu. Jwale, moena kapa kgaitsedi, wena ya ngotseng mona, ho ne hose phetoho moo. O ya bona? Empa Peterose o entse hantle seo Jesu a laetseng hore se etswe. Jwale, ha e mong a tla are, "Sebedisa maemedi ana Ntate, Mora, le Moya o Halalelang"; Baile baetsa seo Peterose a ba laetseng hore a etse seo a se etse, empa seo Modimo a sakang a re se etswe. O ya bona? Jwale, Jesu o boletse seo ... Jwale - nka ha nyane mona. Ke rata feela ho o bontsha se seng mona. Hlokomela.

479-2 071 Jwale hlokomela, ha ole teng mona (motho) ... ke ilo kenya karolo tse tharo tsa masela mona. Jwale sheba, enwa ke Ntate, enwa ke Mora, enwa ke Moya o Halalelang jwalo kaha matrintase a bolela - ba dumela hore ba bararo ho ba arola. Badumela seo. O ya bona? Jwale he, jwale ere ... Mme ebe ho Mattheu 28:19, Jesu Ore, "Eyang ka lefatshe lohle le bolelle dibupuwa tsohle evangedi. Yena ..." (Tjhe, ntshwarele; ke bua hotswa lenglolong la Diketso, kapa Diketso 2, ke dumela - tjhe, Luka 24:49 ke khouta hotswa ho yona.) O re ... Ndumelle hore ke lokisa, ebe ke nale seo (O ya bona?) mme ebe ... Hobane tsatsing leo ke neng ke bolela seo, ke rata hoba le bonnete hore hantle feela. Ke tseba maemedi ao o buang ka oona, empa ke rata ho kena ho seo A se bolelang. Ha re qale ho temana ya 16 ya 29.

Yaba ha ba leshome le metso o mong ba dutse nameng ... kapa ... Baleshome le metso e mmedi ... ba kena Galilea, thabeng eo Jesu a babontshitseng yona. Mme ha ba mmona, bamorapela: empa ba bang ba belaela. Mme Jesu a tla mme a bua le lebona, a re, Matla Ohle a neuwe Nna lehodimong le lefatsheng ... Ke neuwe matla ohle lehodimong le lefatsheng.

Jwale, matla a modimo a kae? Modimo o ho kae? Ha matla ohle lehodimong le lefatsheng a neuwe Yena, jwale Modimo O ho kae? Ke eo moo A leng teng. O ya bona, ke seo se buang le wena. O ya bona? Ho lokile.

Eyang ke hona, mme o rute ditjhaba tsohle, bakolobetseng ka Lebitso la Ntate, le Mora, le Moya o Halalelang.

480-2 072 Jwale, boraro boo ka tsela e jwalo. "Ke ya o kolobetsa ka Lebitso la Ntate, Lebitso la Mora, le Lebitso la Moya o Halalelang." Seo ha se ya ngolwa le ho ngolwa Mangolong a halalelang. O ya bona? O itse, "Bakolobetse la Lebitso la Ntate le Mora, Moya o Halalelang ... Eseng ho ... Bakenya lebitso pele le leng le le leng - Lebitso le le leng. (Hlokomela mona.) Ha are, "Bakolobetse mabitsong; L-e-b-i-t-s-o, le le leng: Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. O ya bona? Jwale, ke rata ho o botsa. Na Ntate ke lebitso? [Phutheho yare "Tjhe." - Moq] Na Mora ke lebitso? [Phutheho ya araba "Tjhe." - Moq] Ke bo Ntate ba ba kae mona? Ke mang eo eleng lebitso la hae leo "Ntate"? Ke bara ba bakae bao eleng Bara? Ke batho ba bakae mona? O ya bona? Jwale, ke o feng wa lona eo eleng lebitso lena "Ntate, Mora, kapa motho?" O ya bona?

480-4 073 Jwalo ka mosadi a ne a bolela mona ka tsatsi le leng, are, "Moena Branham, Moya o Halalelang; Ke motho." Kare, "E, monghadi. Ke motho, empa lebitso laka hase motho." Ke motho. O ya bona? Lebitso laka ke Williama Branham, empa ke motho. Moya o Halalelang ke Motho; ke seo eleng sona. Ha se lebitso; ke maemedi a Botho ba Modimo. O ya bona? Ke maemedi hotswa ho Modimo ho bontsha, hore ke eng Yena. Jwale, jwale, ha Yena Are: "Eyang ka hohle, ruta bohle, bakolobetseng ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang," e seng lebitsong la Ntate, lebitso la Mora, lebitso la Moya o Halalelang, kapa, e seng mabitsong a Ntate, le Mora, le Moya o Halalelang; empa Lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o Halalelang. Mme ha Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, ho etsahalang ka seo? O re, haeba "Ke lebitso." Ke ofeng ... O batla ho bitsa le leng lebitso, ke lefeng lebitso? Ha o batla ho bitsa leemedi lebitso, jwale ke lefe lebitso, ke lefeng leemedi leo o ratang ho kolobetswa ka lona - Ntate kapa Mora? Ke bonngwe. O ya bona?

481-1 074 Jwale, re phetla mona ... Mme ke buka ya ho qetela ya Mattheu. Jwalo kaha ke hlalosa kamehla hore ... Ha o bala pale ya lerato, mme ore, "Johanne le Maria ba phela ka thabo kamora moo." O ya bona, ke hobane ha o yaka - ha o tsebe hore na Johanne le Marea ke bo mang? Kgutlela morao paleng ya hao. Fumana pele hore na Johanne le Marea ke mang. O ya bona? Jwale, ke seo o se etsang mona ho Mattheu. O bala feela karolo ya ho qetela. Kgutlela morao ho Mattheu o bale pale eo - ke kgaolo ya Mattheu temaneng ya ho qetela. Jwalo kaha o nka karolo ya buka mme ore, "Johanne le Marea baphela ha monate kamora moo. Eo ene ele Johanne Jones le - le Marea Mang mang. Eneng ele ... Tjhe, ene ele Johanne Henry le mang mang. Enwa ke Johanne Se mang mang - le Semang mang." Jwale, ha o tsebe ha jwale. O ya bona? Ntho feela eo o ka e etsang ke ho kgutlela bukeng le ho e bala. O ya bona? O ka se nke karolo mona. O lokela ho bokella ntho ena yohle mmoho ho etsa setshwantsho.

481-4 075 Jwale, kgutlela ho Mattheu 1, le ho fana hantle ka setshwantsho setlang moo, kgaolo ya 1; mme eya hantle feela ho temana ya 18 moo ereng:

Jwale Jesu Kreste O ne a le ho ba bohlale: ... (Na ho jwalo?) Jwale, ke batla ho botsa se seng. Jwale, mamela hape; wena o bitsa. Ke mang enwa? Modimo [Phutheho ya araba, "Ntate" - Moq], Ntate [Phutheho ya araba, "Mora" - Moq], Modimo [Phutheho ya araba, "Moya o Halalelang" - Moq] Ke mang e nwa? [Phutheho ya araba, "Ntate" - Moq.] Ke mang enwa? [Phutheho ya araba, "Moya o Halalelang" - Moq.] Ke ofeng? [Phutheho ya araba "Mora" - Moq] Ho lokile.Jwale, re nale seo. Jwale le itse sena ke eng? Modimo Mang? [Phutheho ya araba, "Moya o Halalelang" - Moq] Moya o Halalelang, ho lokile. Jwale, ho lokile.

Jwale tlhaho ya Jesu Kreste ene ele ka tsela ena: Ha ... mmae Marea a nea leleditswe ke Josefa, pele ba ka kopana, o ile a fumanwa a ana le ngwana ... [Phutheho yare, "Moya o Halalelang." - Moq]

482-1 076 Jwale, ke nahana hore le itse Ntattae ene ele Modimo. Jwale, ho nale se seng sesa lokang. A kasebe le bo Ntate ba babedi. O ya tseba. O ya bona? Jwale, ho nale se seng se phoso moo. Jwale, ke o feng wa banna bana bababedi, haeba ele batho ba bararo, ke ofeng wa bona eo eleng Ntatae? Bibele ere hantle mona, "O ile a fumanwa a anale ngwana wa Moya o Halalelang." Modimo, Ntate, ha a hlahele moo hohang feela. Mme Jesu O itse Ntatae ke Modimo, mme re tseba Modimo ele Ntatae, ho bolelang hore O nale Bontate ba babedi. Mme ho bolelang hore ha a tsebe eo eleng Ntatae he. Jwale, o ya bona hore o ikenya kae jwale? Jwale ...

Yaba Josefa monna wa hae, jwalo ka motho ya lokileng, ... a sa rate ho mophoqa pontsheng, a rata sephiring ho molesa. Empa yare a sa nahane ka ntho tseo, ...

482-2 077 O hopole horeene ele motho ya lokileng, mme letsoho la Morena hantle jwale. Bao ba loketseng ho e tshwara taba ena. O ya bona?

Empa yare ha a sa nahana tsena, bona, lengeloi la Morena la itlhahisa ho yena ka toro, ... (Na le ntse le ntatela ka Bibele? Ho lokile.) ... ka hore, Josefa, mora wa Davida, o seke wa tshaba ho o inkela Marea mosadi wa hao: hobane se emerweng ke yena ke sa ... (Modimo ntate. Ha ke ya bala hantle? O entse jwalo hantle feela.) Seo a se emereng ha sena kamano hohang le Modimo Ntate; ke sa Moya o Halalelang. Mme jwale, re ya tseba hore Modimo ene ele Ntatae. Na ho fela hole jwalo? Jwale ke eng? Moya o Halalelang ke Modimo, ho jwalo. Jwale, o nale seo. O ya bona?

482-4 078 Modimo Ntate le Modimo Moya ke Motho a le Mong kapa hoseng jwalo O nale Bontate ba babedi; mme ebe - jwale o rapela motho ofeng? O rapela Modimo ofeng jwale? O ya bona, o ya bona? Modimo Ntate le Modimo Moya ke Moya o le Mong.

Mme o tla e mola, ... (Thaka lena mona) ... mme o tla Mmitsa ... (Eng? Lebitso la Hae. Jwale hopola, Lebitso la Hae.) JESU: ho bane o tla pholosa tjhaba sa Hae dibeng tsasona. Jwale sena se ile sa etsahala, hore ho tle ho phethehe se boletsweng ke baporofeta ba Morena, ... (bao Lentswe le tlileng ho bona) ... bare, Bona, morwetsana o tla emola, mme o tla tswala mora, mme batla ... Mobitsa Emmanuele, eo ha ho hlaloswa, Modimo O nale rona.

483-1 079 Lebitso la Modimo ke mang? Lebitso la Modimo ke Mang, Mora, le Moya o Halalelang? Bibele ere Jesu ene ele Lebitso la Hae. Thaka le leng mona lene le batla ho pheha seo mona ho Tabernacle, a re, "Moena Branham o bankile kaofela; empa ka sena haho moo a yang teng." Are, "mona e bontsha hantle batho ba bararo, hantle feela." A re, "Mattheu 3, Johanne ke enwa mona moo a emeng a rera. Mora ke enwa mona O tlilo kolobetswa. O kena ka metsing, A kolobetswa ke Johanne, a tswa ka hara metsi, mme 'Bona,' are, 'lehodimo la phetleha bakeng sa Hae,' mme are, 'hotswa lehodimong Moya o Halalelang o le jwalo ka leeba, mme Lentswe latswa lere, "Enwa ke Mora waka Eo ...'" Batho ba bararo hantle feela ka nako ele nngwe." Oho, hle.

483-2 080 O ya tseba, sena se bontsha hantle feela kolobetso, mme ke sa bitswa ofising ya minister ha ana tokelo ya hotla pulpiting. Hantle feela. Ke - nka nka motho eo, jwale, ka thuso ya Modimo ke ile ka batlama hantle feela mmoho hore ba seke ba sesa. Sheba, ha ke kgathale hore ho kae ... (Jwale, ha ke bolele ... Jwale, seo ha se utlwahale hantle. Ntshwarele. Ke ne ke sa hlalose seo, Morena; kene ke sa tsebe ... Ke - ka utlwa A ntekola. O ya bona? Jwale kene ke sa ikemisetsa ho araba ka tsela eo. Ntshwarele.) Ke dumela ha Moya o Halalelang otla senola Nnete ho monna eo le diphiri; seo se utlwahala sele betere. O ya bona? Jwalo ka ho fetola se sebediswa, ha o etsa se seng se fosahetseng, o ya bona o ka bolela ha ele Mokreste. O boletse se seng se phoso; Ha a kaba a rata seo. O ya bona, seo ene ele ho nkenya moo. O ya bona? Ha ke hlahelle setshwantshong moo. Ke mpa kele - ha ke rate le ho kena moo; ke Yena. Ha a etse mosebetsi. O etsa modumo; terompeta ha e lla. Lentswe ha le utlwahala, e mong ya etsang seo.

483-4 081 Jwale, sheba mona. Ho hlalosa Lengolo hampe. O ya bona? Hopola, se patetswe ba bohlale, sa senolelwa masea. Jwale, ke enwa Motho eo, Jesu Kreste, a eme lefatsheng. Jwale lehodimo, hobane, ke sebaka ka hodimo. Jwale hlokomela. Mme Johanne o pakile seo ... Jwale monna eo are, Modimo Ntate ke enwa, mme Modimo Moya o Hlalelang ke enwa, jwalo ka leeba, mme ke enwa Modimo Mora, ho etsa batho ba bararo. Ha fosahetse. Johanne, a eme moo, a tseba hantle hore ena ke Konyana. Johanne are, "Ke paki hore ke bone Moya wa Modimo jwalo ka Konyana." Ke eo Modimo Moya ... Jwalo ka Leeba, ke bolela. (Jwale, ke ntho yona eo e ke ileng ka e bolela mona ka bosiu bo bong. O ya bona?, bakeng sa makgolo a supileng, supa ... O ya bona?) Moya wa Modimo - mona ene ele Konyana. Mme Moya wa Modimo - Leeba ene ele Modimo. Moya wa Modimo hotswa lehodimong, mme lentswe hotswa lehodimong, lare, "Enwa ke Mora waka eo Ke kgahliswang ke Yena." "Matla ohle A neuwe nna lehodimong le lefatsheng." O ya bona? Ke Yena eo. Lebitso la Hae ene ele mang? [Phutheho ya araba, "Jesu" - Moq] Hantle feela. O ya bona?

484-2 082 Jwale, jwalo kaha mohopolo wa botrintase o bolela ka medimo e meraro, boo ke bohetene. Bosakang bahlahiswa ka hare ho Bibele. Ha se yaka sa rutwa nakong ya molaetsa wa Tau, empa se ile sa nkuwa, eleng thuto ya antikreste. Botsa mang kapa mang o moratang, ratheologian o feng kapa o feng. Seo ha se ya hlaha feela thutong ya Banikola. Ke mo hape se hlahang ho Martin Luther. Ke lona le baka le entseng hore se hlahelle hape ho John Wesley sa theoha hantle feela hoya ho Pentecosta. Matsatsing a Pentecosta atla, ba ya ho sehlopha sa Jesu Feela. Jwale, ke phoso hape. Ha jwang Jesu e kaba Ntatae ka Boyena? O ya bona? Seo se tlosa sohle.

484-4 083 Empa ho lokela hoba nako ya Ntsu e yatla. O ya bona? Ke nako ya ho otlolla kaofela diphiri. O ya bona? Ntate, Mora, le Moya o Halalelang Morena Jesu Kreste (Hlokomela), ka boraro ba bona. Mattheu ore, "Ntate, Mora, Moya o Halalelang ..." Peterose ore, "Morena Jesu Kreste ..." Ke mang Ntate? "Morena O itse ho Morenaka, 'Dula letsohong laka le letona.'" Na seo se jwalo? Ntate, Mora - Jesu, Moya o Halalelang - tsohle diya ho Modimo. Ntate, Mora, Moya o Halalelang ke hantle feela maemedi a Botho ba Modimo ka ho itlhahisa - ka - ka tsela tse tharo tse fapaneng. Mme ho ka hlalosa seo hantle feela, ho tshwana hantle feela le diofisi tse tharo tsa Modimo O le Mong. Hantle feela, Ke ho itlhahisa hantle feela ha Modimo O le mong, Modimo A itlhahisa ka tsela tse tharo ... tlasa Bontate, tlasa Bomora, tlasa Bomodimo ... Modimo O hantle feeal boraro.

485-1 084 O ya hopola palo ya antikreste, bone? O ya bona? Modimo, Ntate, Mora, le Moya o Halalelang hantle feela Morena Jesu Kreste. ha le kolobetsa Lebitsong la Jesu feela, seo se fosahetse, ho kolobetsa feela Lebitsong la Jesu, seo se fosahetse. Ke kopane le bo Jesu ba bangata. Hobaneng, naheng yane ya Latin batletse moo: BoJesu. Empa Morena Jesu Kreste. Seo se hlalosa hantle feela Modimo. Ho nale ba bangata bo Branham, ha o batla ho bua ka nna. Empa ke a le mong William Marrion Branham. Eo ke nna. Empa ho nale ba bangata bo William Branham jwalo jwalo. Empa se bua hantle feela, Morena Jesu Kreste (O ya bona?), ya tlotsuweng. Ho nale ya le mong wa bona. Jwale ke hantle feela. Jwale ha ho nale se seng ho feta moo, ngola se seng moo, kapa ka nako e nngwe dipotso ... ke rata ho leka ho fumana sena hore ke bone hore re ka se fihlele batho ba kulang na.

485-5 085 13. Moena Branham, ha potso ena e sa loka - e sa kene lenaneng ... o se e arabe. (Hantle feela. Ke amohela seo.) Ke bana bafeng batlang hoya tlhwibilong, kapa ke ba banyane? Ke ya leboha. Ha ba yaka ba ngola mabitso a bona. Jwale, ha o sa, ha se ha bohlokwa. Empa sheba, ha Modimo A bea lebitso Bukeng ya Bophelo ya Konyana pele lefatshe le thewa, ha ho letho le ka tlosang seo, hobane le ngotswe ka inke ya Madi a Kreste. Ekaba kgolo ha kana, kapa boholo bona, kapa boholo bola, leha e kaba eng, eya feela ka tsela eo. O ya bona?

485-6 086 Bana kaofela, kereke kaofela, sohle moo seleng ... Modimo, ka ho tseba ... Jwale, ha re tsebe. O re, "Moena Branham, o ka tiisa seo?" Tjhe, monghadi. Nkase tiise seo. Modimo A ka ntshebedisetsa se seng, mme a o sebedisa ka yona tsela eo. Empa ke ya dumela, mme ka tumelo ke bolokehile, eseng ka tsebo ke bolokehileng: ka tumelo. Ke yona tsela eo o bolokehileng ka yona. Ke ka tsela eo re bolokehileng ka yona kaofela ha rona. Empa hopola, Modimo ha a fellwe. Na o dumela seo? Ho sa felleng ... Ka ho sa fele, ho Moetsa ... Mme o tseba tsohle. Na o dumela seo? "Ho tseba tsohle" ho bolela "O tseba ntho tsohle." A kase - a kasebe ka tsela eo ntle le ho sa fele. O ya bona, haho se teng seo A sa se tsebeng. O tseba sohle se lefatsheng, mme ke ha kae se ka potelang mahlong a Hae, mme ke ha kae a dumella ho etsa - ke ha kae dieba mmoho.

486-1 087 O tseba phefomoloho e nngwe le enngwe eo o e phefomolohang matshwafong a hao; ke bosafele. Jwale, ha a sa fele, seo se Moetsa hore A tsebe sohle. Na seo se lokile? Ha A tseba sohle, seo se Moetsa hore a A dule A le teng, hobane o tseba motsotso o mong le omong, hora, nako ya ho etsa seo ka dikete tse mashome a mahlano a metso e mehlano tsa metsotswana ho seo se tlilo e tsahala. O ya bona? Fumana kgopolo eo? Ebe o tseba seo hantle; mme ke lona lebaka le etsang hore A be Matla Ohle, O tseba sohle, A ka etsa sohle. Jwale, ha re bone. Jwale, mme bana bohle ba Modimo ... e mong le emong wa Modimo, ha ba ... Jwale hopola, ha Jesu, Bibele ere ...

486-3 088 Jwale re ya tseba hore Jesu O ile A bolawa ka AD 30. Na ke hantle seo? Ho kabang ... E ne ele mahareng A - a selemo, ke nahana, AD 30. Jwale, empa Bibele ere O hlajuwe pele lefatshe le thewa mme lebitso la hao ... Ha Buka ya Konyana ... Ha Konyana ene e hlajwa ho ka lopolla Buka ... (Jwale ho nale ntho e nngwe mona. E ka hlolang tsoseletso.) Sheba. Ha - ha - ha Konyana ...Jwale, hopola, Bibele e bolela, Buka ya Bophelo ya Konyana e ngotswe pele lefatshe le thewa, mme lebitso la hao le kentswe - ka hare ho Buka ha Konyana ene e hlajwa pele lefatshe le thewa ho ka lopolla lebitso le leng le le leng le ngotsweng moo. O ya bona? O nale seo ha jwale? O ya bona, haho kamoo se ka tswang taolong ka teng. Se sebetsa hantle feela jwalo kaha Modimo a rerile nakong (O ya bona?), jwalo ka tshupanako ha e tsamaya. Lebitso la hao le ile la kenya moo pele lefatshe le thewa, ha Konyana ene e hlajwa ho ka lopolla se neng sele ka hare ho Buka. Mme jwale, A tla ho nka Buka eo le ho ka batla topollo ya Hae. (Jwale, ha ke batle ho qala moo; re ne re ka se araba e nngwe potso kajeno.) Ho lokile.

486-6 089 14(a). Potso: Na dihele le sebopi sa mollo wa sebabole ke ntho ele nngwe?
Tjhe. Dihele, ka tsela eo Bibele e dihlalosang ka teng, ke dumela ... Jwale, ho nale bana ba sekolo mona. Mme ke rata ho hlompha seo, Moena wa rona Iverson a dutse mona, le Moena Vayle, le ba bangata boratheologi. Lentswe le hlalosa, "hades" e bolelang "lebitla." Na ho jwalo? Lentswe la Segerike ... Empa sebupi sa mollo kapa se seng, hobane mane ho Tshenolo, bobedi hades di ile tsa lahlelwa seboping sa mollo. O ya bona? Ho lokile. Jwale, ha re bone.

487-1 090 14(b) ... haese, na dihele le sebopi sa mollo ke tsa ho sa feleng? Tjhe, monghadi. Tjhe, monghadi. Tsohle tse entsweng hase tsa ho sa feleng. Tjhe, tsohle tse entsweng ... Ke lona lebaka le etsang hore dihele esebe tsa ho sa feleng. Ha e mong a kare ho wena o tla tjha diheleng tse sa feleng, ke rata ho fumana Lengolo la seo. O ya bona? Haho ntho e kang eo. Dihele dietseditswe diabolose le mangeloi a hae, hobane antikreste le batho ba hae; eo eneng ele diabolose, diabolose ka boyena. E ile ya etswa ho ka aha. Mme ntho tsohle mona ... Se seng le se seng ... Ho nale se le seng feela kantle moo, Lefatshe kaofela le sohle; ho nale A le mong feela ya sa feleng, mme ke Modimo.

487-3 091 Pele hoba le atom, kapa electrons, kapa pele hoba le kganya ya cosmic, electrons, kapa se seng feela, E ne ele Modimo. Ke Mmopi. Mme ke yona tsela feela eo A kaba ya sa feleng, ho ka fumana Bophelo Bosafeleng; Lentswe leo la Segrieke mona, ke nahana, ke Zoe. Na haho jwalo? Zoe, Zoe. Mme seo ke - Bophelo boo Modimo A o nehang bona, jwaloka ntate, ntatao o otswetse ka ho nyala mmao - mme yena, ka seo, a thabela ho etsa seo (O ya nthola?), ho kaba le mora. Mme ke tsela eo Modimo A sebetsang ka yona: ka ho etsa seo ka Mora. O ya bona? Mme ebe o fetoha karolo ya Hae eleng Zoe, Bophelo ba Modimo. "Ke ba neha Bophelo Bosafeleng - ke tla ba tsosa ka tsatsi la bofelo." Ke yona ntho feela - eo ... O nale Bophelo Bosafeleng; mme Bophelo Bosafeleng botseba mmele wa bona, mme bolokela hotla pele. Hore ... Ekase ... ho boima bakeng sa seo ho ka fumana seo.

487-5 092 Jwalo kaha Moya wa Kreste ole mmeleng (Moya wa Modimo ho Kreste ka tsatsi leo), o tsebile hore o tla tsoha hape, jwale bahalaledi mmeleng. Jwale hopola, Jesu, ha A shwa, A ya Diheleng, hobane O ne A lokela ho etsa seo; ho ne hole lerako la dibe, mme a rerela meya eneng ele diheleng e sakang ya baka nakong ya matshwenyeho matsatsing a Noe. Na ho jwalo? A ya diheleng ho ya rerela meya eo, meya e arohaneng le Modimo. "Lefu" lebolela "karohano." mme ba arohane le Modimo, e ka seng ya hlola e kgutla hape. Mme Jesu o ile ho ya paka A neng a bua ka Yena, peo ya mosadi. Peo ya serpent ... O ya bona peo ya serpent e etsahetse? Antikreste o hlola lefu, karohano, pere e kgubedu. Peo ya mosadi, Bophelo, bofella ho pere e tshweu: Jesu Kreste. O ya bona? Ke eng? Enngwe hodima tse ding: peo ya serpent kgahlano le peo ya mosadi. O fumana seo ha jwale? Oho, re ka dula nakwana ho seo. Na seo se tlabe se lokile na? Empa ha re duleng le sena.

488-2 093 15. Moena Branham, na mokalli wa pere ya pele, Tiisoya Pele, o tiisa II Bathesalonike, tshenolo ya monna wa sebe? E. Ho jwalo feela. Seo se etsa. Se bobebe. Se etsa. Ke monna wa sebe, monna ena elwa, tswella feela - ka tsela eo a kallang ka yona ho fihlela a fumana pere e putswa e bitswang lefu. Kreste O tlile ka tokafatso, kgalalelo ka pere e tshweu, mme ke ho fumana bophelo. O ya bona?

488-3 094 16. Ho etsahalang ka baena batswetsweng la bobedi ba mekgatlong empa e se Monyaduwa wa Kreste? Ho tla etsa halang ka bona?
Jwale, ke nahana hore re hlalositse seo nakong e fetileng. O ya bona? Baya matshwenyehong a maholo. Ke basebeletsi ba yang matshwenyehong, batla ka mora lemo tse sekete tsa kahlolo (O ya bona?), hobane Bibele bohle ba phelang ... bohle ba shweleng baka se tsohe pele lemo tse sekete difeta. Hotjhong hore ho bile le tsoho, mme yaba ba lokileng le basa lokang kahlolong ya Kreste le Monyaduwa. O tlile lefatsheng ka bahalaledi ba dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome (Na ho jwalo?), Monyaduwas wa Hae. Kahlolo e ile ya bewa, dibuka tsa bulwa.. Buka tsa bulwa, mme Buka e nngwe ya bulwa, e leng Buka ya Bophelo. O tla arola dinku ho dipodi. Na ho jwalo? Seo ha se amane le Monyaduwa. O ne A eme hantle feela kahlolong le Mofumahadi - Mofumahadi le Morena.

488-4 095 O tlile le bahalaledi ba Hae; dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome di Mosebeletsa: Mosadi wa Hae; kahlolo ya hlaha. Mme dinku tsa kgethwa ho dipodi. (Le ya hopola mantsibueng a mang ke tlisa tshebeletso ela, hore le tle le utlwisise taba eo, "Tshebeletso ya Moshemane wa makgomo"? O ya bona? Ke wena eo moo o leng teng.) Tjhe, ba ... Ke ... Ba - ke - tke kereke, batho ba leng mekgatlong bao eleng - eleng Bakreste ba sebele ... Mme ba ka se bone seo. Se kase rerelwe bona. Mme bao ba kopaneng le bongata (bao seo se rerwang ho bona), se tla ya hantle feela ka hodima hlooho tsa bona Bukeng ya Bophelo ya Konyana. Ke hantle feela. Empa e tlaba batho ba lokileng, mme batla tsoswa hape ho emela melato, mme baqoswe ke batho bao ba neng ba barerela. Na ha le tsebe bahalaledi batla ahlola lefatshe? Batla rerelwa. O ya bona? Batla rerelwa ke bona batho bao ba neng ba ba pakela ka molaetsa oo. O ya bona? (Ke hopola hore seo se ya hlalosa. ke nale bongata ba seo mona ...)

489-3 096 17. Moena Branham, na Lengeloi la Bosupa ka moya wa Elija, monna a le mong le Elia ya rometsweng ho rerela dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene a Bajuda ka lemo tse tharo le halofo tsa tlhwibilo? Ba bang ba rona re kopanya ntho tsena. Tjhe, hase yena (O ya bona?); ke banna ba baedi bafapaneng. Elisha ya tlang ka seemo sa Elia ene ese Elia. Mme moya wa Elia o ileng watla hodima monna ya bitswang Johanne Mokolobetsi, e ne ese Elia. Mme monna wa lengeloi la bosupa lenqosa qetellong ya mongwaha wa Laodisea, ekasebe Elia. E tlaba Moditjhaba ho setjhaba sa habo. Elia o tla ... Moya wa Elia ebe, o tla ka - hara batho moo, e tlaba Mojuda(O ya bona?), hobane o rometswe ho bona. Ke tshenolo yaka eo.

489-5 097 Lebaka le etsang hore ke ... Ka Tommy Osborn, ha rene re bua ka seo ka nako e nngwe (Tommy le nna); ke ne ke sa tsebe. ke ne ke rapella feela ba kulang, mme katla mona, mme ho ne hole mosadi ya hlahang mane Fort Wayne Gospel Tabernacle, tshebeletso naheng tse thoko. Matswele a hae a ne a le boholo bo bokana - o ne a jowe ke kankere; mme o ne ale hantle feela ntlong eo e nyane moo re neng re phela teng, mane hodimo. Mme ka rapella kgaitsedi enwa, mme o ile a fola le ho kgutlela mosebetsing wa hae tshimong. Mme ha a kgutla Africa, mme a siile buka e nyane moo tshebeletsong. Ka - nahana, "Jwale, missionaries dilokile"; mme ke nale - ha ke esoka ke nahana haholo ka dimissionaries jwalo jwalo. Ka nahana, "Jwale, ke Ofisi feela ya Modimo kantle moo, jwale seo - seo ke sebaka saka se lokileng mona ho Eighth le Penn Street," jwale kene ke tswella kamoo nka kgonang.

490-2 098 Empa ka tsatsi le leng, ke dutse ke bala, ka phahamisa buka eo e nyane e nale setshwantsho sa - morabe wa MaNegro, ntate ya tsofetseng, mme a nale morir wa hae o mosweu, mme ka tlasa seo ho ngotswe: "Monna ya mosweu, monna ya mosweu, ntatao o ne a le kae? (O ya bona?) Ke tsofetse ha jwale, mme hake utlwisise hantle. Ha ke ne ke tsebile Jesu ke sa le monyane, nkabe ke Moneile batho ba heso." Jwale ka e bala, mme se seng sare tswella o bale, "Bala hape. Bala hape." Ka tswella ho bala ... O na le dinako; bala hape le hape. Ho nale se seng moo. Jwalo ka tsatsi lela mane Green's Mill, ha ketswa lehaheng,kene ke sa utlwisise seo, ha jwang batho baka bua ka diteme le ho hweletsa ka Moya o Halalelang wa nnete, mme ebe bantse ele boantikreste, ba bua ka diteme, ka Moya o Halalelang wa sebele, le ho bua ka dipuo empa e ntse ele diabolose. Hantle feela. Nka tiisa seo ho wena. E, hantle feela.

490-4 099 Mme jwale hlokomela, ha ba ne ba etsa seo. Jwale dipuo hase ponahatso ya Moya o Halalelang; ke enngwe feela ya dineo tsa Moya o Halalelang. O bona? Mme diabolose a ka etsisa sohle seo A nang le sona, Phodiso e Halalelang le tsohle. O itse, "Ba bangata batla tla ho Nna ka tsatsi leo, bare, 'Morena, ha ke ya leleka madimona; hake ya (Ke ho rera Evangedi.) - hake ya etsa mesebetsi e makatsang ka Lebitso la Hao, le ntho tsohle mola.' Ke tlare, 'Tlohang ho Nna lona basebeditseng bokgopo. Ha ke letsebe.'" O ya bona? Bible ere pula e nela ba lokileng le bakgopo. Mme le lona lehola leo le emeng hara koro moo, le tla thaba jwalo ka ho hweletsa ha metsi a le wela hodima lona - bobedi bo ile ba romelwa pula; empa ka tholwana tsa tsona o tla ditseba.

490-6 100 Lehola le ka ema moo le thabile le ho hweletsa kamoo le ka kgonang, jwalo ka koro ha e thabela pula. Ke wena eo. Jwale dika hweletsa, dibua ka dipuo, le ho hlahisa sohle seo disebatlang, ka tsatsi leo ho bitswang basebetsi ba bokgopo. Jwalo kaha ke le boleletse ka tsatsi le leng, mamela seo ke se bolelang; mamela hantle feela. Sheba morao fatshe kwana; itlhathlobe Lentsweng mme o bone moo oleng teng. Lona basadi ba nang le meriri e mekgutshwane, hodisang meriri eo. Ha le tena marikgwe, a hloboleng. Ithswareng jwalo ka basadi. Ha lona banna le ntse le tsuba dikwae le ntse le tsamaya diholong tsa pool, e misang seo. Ha ke kgathale hore o hlahella ha kae. Ha o ntse o tshwere mokgatlo oo o bile ore, "Ke sona sena," mme "sena ke sona," o tla lokela ho emisa ka seo. Sheba morao le ho fumana seo ka Lentswe. Re senyehelwa ke nako ... Re lokela ho phela ka moriri o mokgutshwane mongwaheng ona jwale; re morao ho se seng jwale Modimo o senola diphiri jwale tse beuweng ka hare ho Buka pele lefatshe le thewa. Mme bao ba ileng ba mamela sena ka ntho tse nyane ho ka o tshwasa. Haeba diesoka, ditla ya ka hodima hlooho tsa lona jwalo kaha botjhabela hotswa bophirima. Ke feela ...

491-4 101 Jwalo ka Gideone a ile a arola banna ba hae, hona le dikete kete. Modimo Are, "Ke ba bangata. Baarole hape." A ba neha teko e nngwe, mme a ba arola hape, ba arole hape, mme fatshe jwalo ho fihlela a nale letsoho feela. Are, "Ke sona sehlopha seo ke batlang etsa mosebetsi ka sona." Ke hantle feela se etsahalang. Basadi ba Pentecosta, baya pele le morao, badutse moo, bautlwa le ho tseba ka Lentswe hore seo se fosahetse. O nahana hore batla dumela seo? Tjhe, monghadi. Lemo se seng le se seng ha se feta, ke ba bangata ba lohileng moriri ho feta ha ba ne ba qala. Bare, "Seo ha sena phoso ... O lokela ho ..." Emong a re, "Hobaneng, Moena Branham, ba dumela hore o moporofeta." Jwale, ha kere ke moporofeta. Haho motho ya nkutlwang ke bolela seo; empa ke bolela sena, hore haeba - ha o ile wa etsa seo, ha o amohela seo ... Ware, "Hobaneng o sa rute batho ho amohela Moya o Halalelang le ho fumana dineo tsena tse kgolo tsa Moya ho ka thusa kereke?" Nka ba ruta jwang algebra ha ba sa kgone ho mamela feela abc's? Hantle feela. O etsa ntho tsena. Etla fatshe mona o tle o fumane sena. Amen. Glory.

491-7 102 Kene ke bua ka eng hana? Ha re bone. Ke neke sa rate hotswa tabeng. Ntshwarele. O ya bona? Ho lokile. "Ba bang ba rona bakopanya ntho tsena. Na Elija ke ena elwa ..." Yeah, uh-huh; hantle feela. Tjhe, Elia enwa ya tlang hotla ho Baditjhaba e tlaba Moditjhaba ya tlotsuweng ka moya, hobane Modimo O ile A sebedisa Moya ona oo Ho ka ferekanya batho ba Hae nako le nako, mme o sebeditse hantle, jwale O tla hantle hape, hobane (O ya bona?) - hobane ha a ka sebedisa ho lokileng, barutehileng, ke seo e tlang ho se etsa. O tlisa motho ya tsebang hanyane abc ya hae ho ka hlahisa Lentswe la Hae ka tsela eo, ntho e nngwe e tswang kwana le felleng, le ho se tlisa ha bobebe ka mohopolo o jwalo wa batho le ho fumana seo [Moena Branham o llisa menwana ya hae - Moq], ka tsela eo feela. Ha seo sekaba setle ...

492-2 103 Jwalo ka Paulose a bolela, "Ha ke yatla ka ntho e lokisitsweng ya thuto, empa ketla ho wena ka matla a thuto." Ho nkile Modimo lemo tse tharo le halofo tlase mane Arabia ho ntsha seo ho yena - thuto ya hae. Ha monka - ha Monka lemo tse mashome a mane hontsha seo ho Moshe. O ya bona? Ke wena eo moo oleng teng. Ke ... Ha kere Modimo A kase ... Ha ke dumellane le sesa lekanyweng, empa ke leka ho o bontsha hore sena ha se hloke thuto; ha seo ... Bohlale ba lefatshe lena bokgahlano ... Thuto e bile sera se se holo sa Evangedi se kileng saeba teng. Hoja re saka raba le thuto, re kabe re sena diseminare tsena tse kgolo tseo re nang le tsona ha jwale, ke batho feela ba mehopolo e nyatsehang ba mamelang Lentswe la Modimo; empa balokisitswe hoo ba ka se bone sena, mme le ho tlamahangwa ha mekgatlo kaofela, ho fihlela baba ba dula le seo, ke phetho seo. Banka moya oo. Na o kile wa bona mosadi ya lokileng, a nyalwa, ke monna ya fatshe, monna ya fokolang o ya fatshe - monna ya tshwanang le mosadi eo, kapa mosadi ya fatshe jwalo ka yena. O ya bona? Ke hantle feela. Ke lona lebaka leo, "Atswa hara bona." ha ba itokisetsa ho kena hara tlhwibilo. O lokela hoba le tumelo ya mofuta o itseng.

492-5 104 18. Ke neng moo selekane sa Daniel 9:27 sephetheha bekeng? Se lokisitswe bakeng sa beke le halofo, selekane, ha Jesu Kreste a ne a le lefatsheng a rerela Bajuda. Ha A kaba A ya ho Baditjhaba. Mme O ile A bolella barutuwa ba Hae, "Le seke la ya ho Baditjhaba"; e ne ele sa Bajuda feela. O ya bona? Mme o rerile lemo tse tharo le halofo - ke halofo ya beke tse mashome a supileng tsa Daniele A tlang ho dietsa. Jwale hopola, O ile A hlahiswa hantle feela ho Bajuda, empa mahlo a bona a ile a foufatswa bakeng sa Baditjhaba. Na ha o bone sena sohle? O ya bona? Mme O ile A iponahatsa jwalo ka moporofeta, o entse hantle jwalo ka moporofeta a entse, a ba bontsha letshwao la moporofeta; ka Lentswe la Hae A itse, "Ha motho a bolela hore o nale Moya kapa ke moporofeta, hlokomela seo a se bolelang; me ha se etsahala (sentse se tswella, seo A se bolelang ke sena, hotswella) ...

493-2 105 Jwalo kaha re sheba ka hare ho Bible, ere, "Kokota, o tla bulelwa, kopa, o tla fumana, kopa o tla fumana." Jwale, ha o ka hlokomela, ke ho kokota, tswella o kokote [Ho itlhahisa, Moena Branham o tswella ho kokota pulpit - Moq], dula hantle moo basa lokang batlang ho ahlolwa ba sakang ba araba mosadi, a tswella ho kokota. Bare, "Ke letsohong la Hao." Eseng ho kopa, ore, "Morena, ke lokela ho fumana seo. Amen." Ha se sona; dula hantle feela moo ho fihlela o fumana seo. O ya tseba setlatla. Jwale O tshepisitse, jwale o dule feela moo. O ya bona? Jwale, jwale, karolong e fetileng, beke ya bomashome a supileng, karolo ya ho qetela etlaba nakong ya matshwenyeho, kamora tlhwibilo ya Kereke. Ke hona moo lemo tse tharo le halofo mona e tlang ho hlaha ho bona hape ka moporofeta( O ya bona?), Moshe le Elia: Tshenolo 11.

493-3 106 Jwale, ha re bone sena.

19. Ha o le emong wa bao a ba kgethileng, na o tla kena hara Monyaduwa? E. E, monghadi, ho bobedi.

493-4 107 20. Moena Branham, na o ne o bolela dikete tse supileng ba sakang ba kgumamela Baalim, kapa makgolo a supileng? Dikete tse supileng, ke tlilo bolela seo. Ntshwarele ka seo. O ya bona? Ke seo feela ... Ke mokgwa feela wa puo. ke ne kele feela ... Jwalo kaha ke boletse nakong e fetileng ... Na o ile wa hlokomela seo ke eme mona, mme kare, "Mme ba paka hore ba bone Konyane ..." O ya bona, o ya bona? Konyana ene ele lefatsheng: (o ya bona?) ba pakile hore ba bone Moya wa Modimo o theohela hodima Konyana.

493-5 108 Jwale, hare moo hothwe, "Enwa ke Mora waka, eo ke kgahliswang ke Yena." O ya bona? Jwale, ke seo se ngotsweng ka SeGrieke, ho bea leemedi kamora leemedi; empa hlokomela sena, se lokela hoba ka tsela ena ... Jwale, ha re nke Lentswe. O ya bona? Bibele ere, phetolelong ya Mohalaledi. Jakobo mona: "Enwa ke Mora Waka eo ke kgahliswang ke ho dula ka ho Yena." Empa hantle feela, hoja rene re ka bolela jwalo kaha re bolela kajeno: "Enwa ke Mora waka eo kgahliswang ke ho tsamaya ka ho Yena." O tla pota. O ya bona, o ya bona? "Enwa ke Mora wa Ka eo Ke kgahliswang Ke ho tsamaya ka ho Yena." O ya bona? Jwale, re tla bolela sena: "Ke kgahliswang Ke ho tsamaya ka ho Yena," (O ya bona?) lentswe leo le ya fetoha. O ya bona?

494-1 109 Jwale, ke neke bolela ... Ntshwarele, kakopo. Ke ... Mme - mme baena, lona ba ditheiping moo, le metswalle, mamela: Ke ne ke sa ikemisetsa ho bua jwalo. Ke mosebeletsi wa Evangedi; Ke ... Ka tsela tse ngata ke rerile ntho eo, ke ya tseba hore dikete tse supileng. Ho ile ha etsahala hore kere makgolo a supileng. Ke neke sare makgolo a supileng, ke ne kere, wena ... ke ne ke sa bale hotswa Lengolong. Seo se ile satswa feela monahanong waka ke ntse ke bua, mme yaba ke se kere makgolo a supileng hona le dikete tse supileng. Ke entse diphoso ka nako tsohle. Ke kgolwa ke kgathetse, jwale le ntshwarele. O ya bona? Ke ne ke sa ikemisetsa ho etsa seo.

494-2 110 21. Na Mmele wa Kreste le Monyaduwa ke ntho ele nngwe? E, monghadi. O ya bona? Jwale, mona ... Jwale, o ya bona, ha ke batle ho qala seo hape, hobane ke - ke rerile ka seo. O ya bona? Empa ha ke etse seo, empa ke rata ho o bontsha se seng. Ha Modimo A neha Adama lehlakoreng la hae, are, "Ke nama ya nama tsaka lesapo la masapo aka." Na ke hantle seo? Ha Modimo A neha Kreste Monyaduwa wa Hae(Moya o fana ka Monyaduwa) O ne a beuwe ka thoko - A phunywa lehlakoreng tlasa pelo ya Hae, mme metsi, Madi, le Moya watswa; ao e bileng nama ya nama ya Hae lesapo la masapo a Hae. Re nama le masapo; Monyaduwa o tlaba nama le lesapo la Kreste, hantle feela. Ke ... Eo ke Monyaduwa wa Hae.

494-4 111 22. Na Monyaduwa wa Kreste ... Na Monyaduwa wa Kreste o tlaba le tshebeletso pele ho tlhwibilo? Hantle feela. Ke seo se etsahalang hantle ha jwale. O ya bona? Monyaduwa wa Kreste ... Hantle feela. Ke Molaetsa wa hora (O ya bona?), Monyaduwa wa Kreste. Hantle feela, O nale Baapostola, baporofeta, baruti, baevangedi, le baetapele. Na seo ke nnete? Eo ke nnete. Hantle feela, O nale tshebeletso, tshebeletso e kgolo; ke tshebeletso ya hora; e tla ikokobetsa hoo ...

494-5 112 Jwale, hopola. Ke ba ba kae batlang hoba mona - ba neng ba le teng Sontaha se fetileng? O ya bona? Hopola seo ke ileng ka rera ka sona? Botho. Oho, o seke wa lebala seo. (Ke tlilo ema motsotso feela ho hlokomedisa seo.) Hopola, ha Modimo A nahana se seng se seholo se ya etsahala, batho ba qala ho sheba hole ka bohlale ba bona ho fihlela seo sebafeta. Ha Modimo a bua se seng se ya etsahala, lefatshe le ya tsheha: "Sehlopha seo sa baiphapanyi." Ke hantle feela. Empa ha lefatshe lena le kereke e kgolo bare, "Moshemane, ke se setle." Modimo Are, " Sehlopha sa baiphapanyi." Jwale o ya bona, o lokela ho hlokomela ... ha ke ya ikemisetsa ho etsa seo, ka yona tsela eo, empa ke yona tsela eo. Sheba. Ke yona ntho e kgolo, thuto e halalelang ya kereke. "Re tseba Lentswe; re nale dikolo; re nale diseminari. Re lokisa banna ba rona, hobaneng, bakeng sa lemo tse sekete ya tshepehang ho Jehova. Re kereke; re Sanhedrin. Re nale Lekgotla la Dikereke mona, bobedi Bafarise le Basadduse, mme kaofela mekgatlo haholo mmoho," (jwalo kaha re kena ho tsona ... O ya bona?). "Re bang kaofela - Lekgaotla la Dikereke. Re ntho tse kgolo mona. Re ya tseba hore seo ke Lengolo. Hlokomela thaka lena mona nokeng ka ditedu dileketla sefahlehong sa hae a epere letlalo la nku a re bolella?"

495-2 113 Hantle feela ba ka se momamele. Empa Bibele ere ho Malakia 4 - kapa kgaolo ya 3: "Ke tla romela lenqosa pele ho Nna." Lemo tse makgolo a supileng leshome le metso e mmedi, Johanne ... Oho, moporofeta e moholo Isaia a eme moo, "Ho tlaba le lentswe la ya howang felleng. Hlekang mmila wa Morena." Ke hantle feela. Mme bare, mme ... Oho, bongata ba bona, bare, "Se seng le se seng setla tliswa fatshe." "Oho," bare, "ho tlaba le ... Ha monna eo a tla, O tla supa ka monwana O tla suthisa dithaba. Oho, mme le dibaka tse fatshe, ditla tliswa fatshe. Ebe kaofela - ke tsona dibaka tse thata tseo ditlang ho lokiswa. Moena, se jetsweng hantle ho pota, mme, oho, re tla etsa ntho tse kgolo ha monna enwa a etla." O ya bona?

495-4 114 Ba ne ba lebeletse hore Modimo A etse se seng, theola seo hantle feela, are, "Tlang fatshe, moetapele e moholo wa - Messia." Mmme ebe hang ha se a tsamaile, bakgutlisa tseo. Mme tshebeletso e fedile, bafedisa seo le kenya seo hantle seminareng tsa bona, mme bare, "Enwa ke Mora waka, tsamaya o ba bolelle." O ya bona? Oho, hle. Sheba, ha a etla. Leha ho ka etsahalang? Monna ke enwa moo a tlang teng a saya le sekolong, a sena le karete ya boloko, oho, a sena seo letho. Tjhe. Haho motho ya tsebang sekolo seo A ileng ho sona lbophelong ba Hae. O ne o ka bolela feela le ka ho bua ha Hae. O ne a sa kgone ho ka bua le ka ditheme - tsa baboledi. O bua ka serpents, dilepe, le mafella, le ntho tseo tsohle (O ya bona?), difate. O ne a sa bue ka ditheme tsa letsatsi le letsatsi.

496-2 115 O tlile asa bone letho, jwalo kaha ho bolelwa mona Indiana. O ne a tswa hara difate feela, o ne a sa kute le ditedu, a nale moriri o emeng hloohong ya hae. Ha ke nahane a ne a hlapa mohlomong ka kgwedi tse pedi mohlomong. Hantle feela. O ne a sa apare dipajamas mantsibua. O ne a sa palame automobile. O ne a sa hlape le meno a hae. Oho, hle. Lena ene ele thaka le jwang lena. Hantle feela e seng jwalo. Ke enwa atswa lefelleng a ntse a le jwalo, are, "Ke lentswe la ya howang felleng. Hlekang tsela ya Morena, lokisang mmila ....." Ba bang ba mesuwe kapa baruti ba leng teng mona bare, "Huh. Bare, thaka lena, na o nale ... Re ka se kopanele le wena tshebeletsong tsa rona. Mona, re ka se etse seo. Jwale, e kae ya hao - karete ya hao e kae; bo kae boipolelo ba hao?"

496-5 116 O ile a iphapanya bona ka puo tseo tsa bona. O ne a nale molaetsa, jwale a kena ho ona (O ya bona?), a rera feela ntho yona eo. Bare, "Aw, ema. Jwale, ha re ya tlase moo, re tla botsa bishopo hore o reng ka taba eo. Re tla ya moo. Ha re tsebe ... Ke hlooho ya kereke, re ya tseba hore o lokela ho tseba taba eo. Ha ele wa Modimo, o tla tseba mobishopo wa rona." Ba beha ka mela jwalo le ho ba beha moo, maemo ... Are, "Madinyane a marabe. Lona dinoha ka hare ho jwang (bo radikholoro, bontate ba halalelang, jwalo jwalo, huh), le tshositswe ke mang ho balehela bohale botlang? Le ya tseba hore hora e fihlile. Na ha le nahane seo ... Lere, 'Jwale, ere ba sena, sane, le tse ding.' ke ya lebolella, Modimo eo ke Mosebeletsang, A katsosetsa Abrahama bana ka majwe ana." Oho, hle. Jwale, o tla nka dipuo tsa ba boledi a difetole. "Kere selepe se beilwe metsong ya difate. Ka tsela e jwalo se seng le se seng sesa beheng setla rengwa se tjeswe. Bona, ke fela ke kolobetsa ka metsi bakeng sa kolobetso, empa Ya tlang kamoraka. Kgwedi e tla fetoha ebe madi ..." Oh, hle.
"O tla hlwekisa mmila wa Hae. O tla nka - mmoko a o tjhese mollong o sa feleng, me O tla koro A e bokelle mmoho. O tla arola lehola ho koro." Oho, hle, ke molaetsa o matla ha kakang. Bare, "Monna enwa? Huh. O reng? Ke nako mang? Oho, ya sa nahanweng. Re nale monna mona, Moena Jones; ke monna ya tlang ho etsa seo ka tsatsi leo, o tla etsa seo. O ya bona? Bishopo Mang-mang, Ntate ya Halalelang mang mang." Oho, hle. O ya bona? Modimo ho tse nyatsehang (O ya bona?), A tsamaya ho tse nyatsehang ...

497-3 117 Ebe, ntho ya pele eo o etsebang, o eme moo ka tsatsi le leng, mme are, "E, O eme mahareng A lona." O ne a nale bonnete ba hore ke yena eo moetellipele. O ne a tseba hantle hore ke yena. Ke lona lebaka le neng le etsa hore a ntshe tseo ho bona. O ile are, "Jwale, le seke la tshoha, le mpe le tswelle pele jwalo. Lona masole, le mamele basebeletsi balona, mme ha le entse bokgopo bofeng kapa bofeng, o nke seo ..." "Re tla etsa eng? Na re tla tlohela ho etsa seo na? Na re tla emisa ho etsa sena?" O itse, " Tswellang pele kamoo le ratang. Tswellang pele. Tswellang; tswellang. Ha o jala ditapole, tswella jwalo feela. O ya bona? Lona masole le seke la etsa moferefere, mme o etsa sena, leha e kaba eng, jwale tswella jwalo feela. Mamelang baletshwereng." "Rabbi, re tla etsa eng?" "Tswella jwalo ka tsela eo oleng ka yona (O ya bona?), empa ho nale emong mahareng a lona ha le tsebe." O ne a tseba molaetsa wa tsatsi leo, o ne a lokela ho hlahisa Motho. O ne a tseba hore O teng moo. "Emong hara lona; ha le Mmone. Ntho dintse ditswella ha o tsebe ka seo." Mme jwale ... "Ho nale se seng se etsahalang," a re, o ya bona, "mme O tlaba teng mona hara rona."

498-1 118 Qetellong a re ka tsatsi le leng, "Bona, ke Enwa moo a leng teng. Ke Konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe." A re, "Nako yaka e fedile. Ke tlile ho le bontsha se seng mona. Ke lokela ke theohe ha jwale; ke lokela ho tloha sebakeng. O tla nka sebaka ho tloha mona. Dilemo tse sekete ho tloha mona. (O ya bona?) Nako - nako e fedile." Jwale ebe ha A tla, ha A ne ... Johanne o itse, "O tla ... Oho, o tla tlosa sohle moo ho bona. O tla arola lehola ho koro ho tloha ho mmooko, mme o tla ditjhesa. O tla hleka sebaka sa Hae, mme nako ya Hae e se e fihlile." Empa ene ele eng? Ha nyane feela ...

498-2 119 Jwale, kaofela ha bona batimetse (oho monna.) O tla lokela hoba le lerumo le hole le kabang mmaele. O tla ema morao mona Palestina, a eme feela moo - ho le leng la maru a na a masweu, mme a nke ohle Maroma, tjena feela, mme a ba lahlele bohle ka diheleng, tswellang ho etsa jwalo (O ya bona?), ho fihlela A fumana bohle. Hobaneng, ba lokisitse seo kaofela. Mme ene ele eng - Konyana e nyane e tla e tsamaya hara bona, e bonolo, e suthiswa ka tsela ena.

498-4 120 Esita Johanne o itse ... Jwale, sheba Johanne moporofeta; o itse, "Tsamayang le yo Mmotsa, hore ana ke Yena na?" Ka boikokobetso boo basakang a sakang a motseba ... Are, "Na ke Yena na, kapa re batla ba bang?" Jwale, ha akaba a fana ka buka bakeng sa baapostola ba Hae - ho Mattheu11, tlohong le Mmotse ha baapostola ba Johanne ... Johanne o ne ale teronkong, jwale o ne a belaetse hoo - ke dumela jwalo ka Pember a bolela, "Mahlo a hae - leihlo la hae la ntsu le ileng la tshwareha hoo." O ya bona? O ne a sa kgone ... Yena - o tlile lefatsheng; o ne a le moyeng. Ha boporofeta bona boetsahala, o ile a kgutlela morao lefatsheng hape. O ya bona? Hobane ba ile ba mokenya teronkong. O ya bona? Ha a kaba a sebedisa mapheo a maholo hape, jwale a dula feela fatshe moo; empa a fofela hodimo ho ba feta kaofela. Ere ke o bontshe se seng mona. Modimo A mosebedisa.

498-6 121 Mme Jesu o ya motseba (O ya bona?), hobane ene ele - ene ele ho hlahisa Modimo mona. O ya bona? O ne a le ... Jwale O ne - O itse mona ... A re ... Jwale, Ha a kaba a mofa buka ho ka itshwara tjhankaneng. O itse, "Jwale, ema motsotso. Ke tla ngola seo, mme kgutlelang ho Johanne a itshware hantle tjhankaneng bakeng Saka." O ya bona? Tjhe, ha a kaba a bolela seo. Ha A bolela seo, "E ya, bolella Johanne hore o lokela hoba le Ph.D. degree pele a ka tla ..." O ya bona? Ha A ka, o ne a na le bohle; o ne a lokela hoba molatodi. Johanna o ne a tshepeha ka ho botsa. Mme A re, "Ema pele kopano e fela, mme o ye o bontshe Johanne se etsahalang, ebe o tla tseba. Ha o mmolela hore ho etsahalang, ebe o tla tseba. (O ya bona, o ya bona?) Eya o dumelle ... Mmolele - mmolelle hore ... O tjhankaneng mme a kasebe mona, empa - empa o kopanong ho etsahalang. E yang le Mmolelle."

499-3 122 Jwale, barutuwa bare, "Ho lokile Monghadi," mme ba ya thabeng. Jesu, a dutse hodima lefika lena, A ho fihlela bafihla hodima thaba. O ile a sheba ho phutheho a re, "Ke mang - ke mang eo le tswileng ho mmona ka nako ya Johanne?" Are, "Le ne le tswile ho bonang? Na lene le tswile ho bona mang ka diaparo tsa hae tse lokisitsweng? Na ke monna eo ya itseng?" Are, "Tjhe." "O ya tseba hore na molato ke eng? Basuna bana, mme o ya tseba, le ho sebetsa dibakeng tsa marena. Bona ... Ke - ha se mofuta oo Johanne a se etsang." Jwale, are, "ke eng eo le neng le e etsa, ho bona mona a etsa seo ministry mme o tla itshwarella ho mokgatlo kapa se seng se jwalo, se tsitsinya ka hohle ... Haeba - ha Bonngwe ba mmatla, batla ya Matrintaseng, mme ha Matrintase a sa mmatle, o tla ya Kerekeng ya Modimo, hohle. Ke monna eo le neng le ilo mmona, lehlaka le fefohang?" Oho, tjhe, e seng Johanne. O itse, "Jwale le ne le ilo bonang? Moporofeta?" O itse, "Mme kare hantle feela, empa ke tla le bolella se seng mona seo o lokelang ho se tseba; o ne a feta moporofeta. O ne a feta mo ... Ha o ka fumana seo, ke yena eo ho ngodilweng ka yena ho Bibele (O ya bona?), morao mola ho Lengolo: 'Ke tla romela lenqosa la Ka pele ke etla (Malakia 3 O ya bona?), o tla hleka mmila Waka.'" O ya bona, mme ba ne ba sa utlwisise seo. Esita le barutuwa ba ne ba sa tsebe. O ya bona? Ke hantle feela. Oho, hle. Tse nyatsehang, ikokobetseng. O ya bona? E ya hantle feela, ha Modimo a tshepisa se seng se seholo (O ya bona?), se seholo hlakoreng la Hae.

500-1 123 Jwale, ha o batla ho boloka sena ka hare ho wena ... ke rata ha o ka ... O boloka ka sena se etsahala, ebe o ka se fetola. O ya se fihlela le ho phahamisa dipalesa tsena tse nyane tse tlang lemong sena, kapa o fumana lehlaku le tlwaelehileng ho ka kuta jwang mme o bo tshware letsohong la hao, le hore, "Ke tlilo tshwara sena ha jwale le ho bona se seng mona, mme ke rata ho ka bona boko bo etsang hore rokete e fofele kgweding, boetsang hore lehlaku lena la jwang." O tla dula o nale seo. O kaba le bonnete ba seo; o tla dula o nale seo. (O ya bona?) Lehlaku la jwang le nale bophelo ka ho lona. O ya bona? Senyatseha hoo se ikokobeditseng ... O ya bona, ha monna a le moholo, ho lokile; ha ale moholo ho lekaneng o fetaha se nyatsehang (O ya bona?), o tla fumana Modimo. Empa ha a sa be se nyatsehang, a ka se Mmone. O lokela ho nyatseha. Jwale, temana ...

500-3 124 23(a). Ho Tshenolo 5 ho ya ho 9, ke bomang bana ba binang - ha Konyana e nka Buka ya Bophelo - kantle ho ... ha E nka buka ... Ba - Oho, na bana ke bahalaledi ba hlwibitsweng? Tjhe, Tshenolo 6 ... 5 le 9, ho nale, tjhe. Ha o hlokomela, bana hase bahalaledi. Ha a soka a batla seo eleng sa Hae. O ya bona? Bana hase bahalaledi. Ha o hlokomela, ke baholo le sebupuwa, mme babina.

500-4 125 Ha re baleng seo ... Mme ke tla leka ho ... ke nale halofo ya dozen mona, mme ke nahana hore ke tla a qeta kapele. ha re bone. Tshenolo 5:9. Jwale, ha re baleng ha nyane mona, jwale ... Motho o lokela hoba le bonnete ka sena le ho batla ho tseba. Hlokomela.

Mme ha A nkile - ha ankile buka, dibupuwa tse nne le baholo bamashome a mabedi fatshe le Konyana, e mong le emong a nale harepa, ... le ditshelo tsa kgauda ka ditshelo, eo eleng dithapelo tsa bahalaledi. Mme ba bina pina entjha ... (O ya bona, o ya bona?) ..., bare, O ya tshwanela ho nka Buka, le ho bula seo.

O ya bona? O re lopolotse le ho re etsa marena le baprista; ke sehlopha sa lehodimo, ha ba so lopollwe. Ho lokile. Jwale.

500-5 126 24. Moena Branham, ha tsohle ... (Jwale, motsotso feela. ke nahana hore ... Ntshwarele hle.) Moena Branham, ha - ha bohle ba Modimo (Yeah.) - ka tlhwibilo, Elia o tlaba kae - le Moshe batswa kae?

501-1 127 Ho nale se seng se etsahalang. Ho nale se seng se etsahalang mona. Jwale, ke sona seo sohle. Ho nale - ho nale se seng se etsahalang. O ya bona? Ho nale se seng se etsahalang moo. Emong le emong o phela hantle? Haho se seng - ha hona ho kula kapa tlala? [Monna e mong hara phutheho o kopa Moena Branham bala Tshenolo 5:9 hape - Moq] Ha re bone, Tshenolo, ene ele kae, mnoena? 5 ... Potso ... Oho, potso. Oho, potso eo ke neng ke e araba. Jwale, ha re bone. "O ..." [Tswelopele ya Potso yan 23 - Moq]

Mme ha a ... buka, dibupuwa tse nne le baholo ba mashome a mabedi bawa ka difahleho kapela Konyana, ba nale e mong le emong harepa, le dijana tsa kgauda tse tletseng dibano, tseo eleng merapelo ya bahalaledi. Mme ba bina pina e ntjha, bare, O lokela ke ho nka Buka, le ho manolla Tiiso: hobane o thakgisitswe, ... (Mme ke sena moo seleng teng. Ke sena moo seleng teng. Ke ne ke fositse ho seo. O ya bona?) ... o re lopolotse ho Morena ka madi ba mefuta yohle, ...

501-2 128 Ke hantle feela. Jwale, o nahana eng ka seo? Oho, ha Boteng ba Moya o Halalelang, ke eng? Akase dumelle seo ... O ya bona, ke badile feela karolo ya temana. O ya bona, empa ele - ele feela - kapa se seng se ngotsweng mona, mme kene ke leka ho feta, ho sheba tshupanako. Empa wa Mmona A nthiba ho seo? Ha a bokwe. Ha nkaba ka bala karolo e nngwe. O ya bona, ke nale mona: "mme ..." Sheba mona. "Mme ba bina pina e ntjha," mme ka ema. O ya bona? Empa sheba mona, "Pina eo ba neng ba e bina, bare, O re lopolotse ditjhaba, dipuo, le ditjhaba." Hantle feela, ke bona bao. Hle, oho, hle, oho, hle. O ya bona? Mme ka tsela e jwalo, ho nale potso e nngwe mona.

501-2 129 23b. Na (t-a-o-l-o - ) ba neuwe taolo - Jwale taolo " ba ne ba neuwe diaparo tse tshweu" tsa Tshenolo 6:11 mmoho "le bao ba hlatswitseng kobo tsa bona Mading a Konyana? "Jwale ha re bone. Tshenolo 6 ... ha ke no kgona ho potlaka ka sena, mathaka, jwalo ka ...... sena (O ya bona?), hobane etlaba ... Ke tlilo araba se seng mona se fosahetseng. Jwale, ha A kaba A rata seo - Ha A kaba A rata ha ke etsa seo. Ke nnete seo. Jwale nthuse, Moya wa Modimo O ya tseba hore seo ke nnete. O ya bona? Ke rata feela ... Ho nale se seng mona ... ke - ke batla - ke ne ke lebeletse ha - ke ne ke shebile tshupanako , 11:30, mme ka nahana, "Ha ke a sa potlake hona jwale, nka se fumane nako ya ho rapella bakulang," mme ke - ke leka ho fumana seo hobane ke, hopola hore ... o ka ... nkase ... O hopola, o lokela feela ho utlwisisa ha jwale, ke motho (O ya bona?), mme ke bile moo matsatsi a supileng, mme ke nale se seng mona tsheareng lena seo ke lokelang ho se fumana hotswa ho Modimo. Empa o ne a hlokometse hore ke seke ka etsa phoso eo pherekano eo hoo A mpitsa ho bala hape.

502-2 130 Ke mpa ... ekare ho nale se seng se ileng sa thethehela hodimaka le hore, "Kgutlela morao; kgutlela morao." Mme ka nahana, "Kgutlela morao, ke eng? Ema hang o qale ho rapella bakulang? Ke eng seo? Ke entse eng?" Mme ha ke qala ho fihlella seo, e mong a re, "Bala temana hape." Ka e bala hape, mme ke moo qetellong ya potso ena, ke eo moo eneng ele teng (O ya bona?) Tshenolo 6. O ya bona, Ke badile e qalang; e tshwana le lapele (O ya bona?), "Mme ba bina pina e ntjha ..." Empa tlase mona, o ya bona ene ele eng? nthome latelang, e tlang mona, "O re lopolotse." Hantle feela ene ele Monyaduwa, bahalaledi ba hlwibitsweng. Na o ya ... Mme mona ... Hantle feela, kony - Konyana e tshwere Buka letsohong la Yona. E siile Terone ya mohau. O ya bona?

502-4 131 O ya hlokomela hore Moya o Halalelang o hlokomela seo? Hobane hantle feela, ke ntho yona ela keneng ke e bua mona ka bosiu bo bong, ha A ne a bua le nna ka phapusing, mme ka theoha mona le ho tla rera ka seo: hore ha Konyana e siya sebaka sa Yona (Oho, hle. Jwale, ke dumela re tla nka feelakarolo. O ya bona?) - Konyana ya siya sebaka sa Yona yatla pele (O ya bona?), ha ke tsoha ha A ne A le teng, Kganya eo, e leng Kreste ... Ha A ne A le teng, a bolela ... Ha Konyana E siya setulo sa terone, ho - jwalo ka Mmuelli, A fetoha mona, mme letsatsi la topollo ya kereke le fedile.

502-5 132 Topollo e latelang e buletswe Bajuda, dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene. Na ho jwalo? Hobane O tshepisitse jwalo hore o tla kgaola sefate, o ya tseba. Jwale, mona ... Jwale, ke enwa mona moo A tswang, Konyana, mme ebe letsatsi la topollo lefedile, mme bao ba neng ba lokela ho lopollwa ba se ba lopollotswe le ho kenywa Bukeng, mme O tswile o manolla Buka. Ke hantle feela. Oho, ke ya leboha, Morena. Tshwarela mosebeletsi wa Hao ya ferekaneng ka ho leka ho tlola se seng moo. Jwale.

23(b) Na o ka dumella bao ba neuweng diaparo tse tshweu ho Tshenolo 6:11? Jwale, ha re bone (6 le 11). Ho lokile. Re ho kae ha jwale? Diaparo tse tshweu ... Yeah, ke bao ba - bahlajuweng tlasa aletare - Bajuda mahareng a nako eo. Ba ile ba newa diaparo tse tshweu.

503-2 133 23(c). ... le bao bahlatswitseng diaparo tsa bona Mading a Konyana Ya Tshenolo 7:14? Tjhe. Jwale, ke moo phapang eleng teng, hantle feela. Hobane mona, re fumana ba ile bafuwa diaparo tse tshweu ka nako eo. Ba ile ba fuwa diaparo tse tshweu ka mohau wa Modimo, mme bana ke bahlatswitseng diaparo tsa bona Mading a Konyana. Mme ho Tshenolo mona, mona ke bale ba bangata ba tlang kapele ho Modimo ba mefuta yohle, dipuo tsohle, ditjhaba tsohle, mme bana ke hantle feela basebeletsi ba Bajuda, o ya bona. Jwale, jwale, seo ke hantle feela. Jwale.

503-3 134 24. Moena Branham, ha bohle ba Modimo ba nkelwa tlhwibilong, Elia le Moshe batlabe batswa ho kae? Na etlaba Bajuda, kapa Elia, wa rona eo re moneilweng, o tlaba le bona? Tjhe. Baditjhaba wa bona o tlabe a tlotsuwe ka moya ho ka bitsa Baditjhaba hotswa, Hobane, o ya bona, kereke kaofela, kaofela banketswe hodimo; mme baporofeta bana ba babedi - ba kgaolo ya 11 batliswa fatshe; mme letsatsi la mohau la Baditjhaba le fedile o se o rometswe ho Bajuda. Tjhe, e ka sebe monna ale mong. Hake ... ke nale bonnete ba seo. Jwale hopola, sena ke ka tsebo yaka. Ha re bone sena - e reng mona.

503-4 135 25. Potso. Na koro le veini ... (K-o-r-o ... Tjhe, ke nahana hore e bolela - e bolela, "E bolelang." Ha ena e ng moo.) Ere feela: E bolelang koro le veini ... kapa veini le koro ... e bolelang Tshenolo 6:6 ... Ha re lebelle hore ke eng mona ha jwale, sena mona.

Mme eka utlwa lentswe hara dibupuwa tse nne, tekanyo ya koro ka penny, le ... le tekanyo tsa barley ka penny; ... o hlokomele o seke wa hlokofatsa le ... oli.

Ke nahana hore hothwe koro le veini, ene ele se seng ho se seng. ... e ne ele leemedi, veine e nkuwa selallong ho Tshen - ya I Bakorinthe 11:24, na veine - veine ... Tjhe, e nngwe ya tsona e emetse semoya (O ya bona?), mme e nngwe ke hantle feela - tshenolo ya Lentswe.

504-1 136 26. Na efela ele lebaka ba bangata bakulang, hobane basa hlompha ho nka karolong ya Mmeleng wa Morena? (Ke hantle feela.) empa jwale tshenolo ka ho manolla Tiiso ya Botshelela ... (Ha re bone ha jwale. Ere ke bone ha jwale re ka fumana seo ha jwale. Ke - ha se wena, ke nna. Ha o yaka ... O ngodile seo ke hantle; empa ele nako.) Na ebe ke lona lebaka ba bangata ba kulang, hobane ha re hlomphe Mmele wa Morena? (Ke - e nale letshwao la potso moo.) Jwale, Lengolo lere ba bangata ba ya kula hara lona hobane ha le hlomphe Mmele wa Morena. Ke hantle feela, hobane (O ya bona?),Mmele wa Morena ke Monyaduwa, mme ba bangata baya tswa mme ha ba kgutlele. Ke nnete. O ya bona, mme ha ba tsebe hore ba lokela ho itshwara ha jwang, baphela bophelo boo ba nahanag hore bo lokile hlakoreng la bona selallo le ntho tse ding, seo ha se ya loka. O ya bona? Ha batho ba nka selallo bantse bale leshano bautswa le ho tawa, le ... Seo seya tshosa. Ha o ya lokela ho etsa seo. O ya bona?

504-2 137 ... empa jwale seo se senoha haho manollwa Tiiso ya Botshelela - manollo ya Tiiso ya Botshelela. Ha re boneng ha jwale. Tjhe. Jwale, o fumana hore haho manolllwa Tiiso ya Botshelela ene ele ya Bajuda. O ya bona? Kereke - Kereke e phethehile e se e ile. Ena ke nako ya matshwenyeho. Jwale ha e sale ka mokgwa ola, Tjhe. Tjhe, haho jwalo. Enngwe ya tsona ke veini ya semoya; ke tshenolo ya Lentswe, ebe modumedi - modumedi o ya tsoseletseha ke tshenolo ya Lentswe, mme e nngwe e emetse Madi a Jesu a nkuwang tafoleng. Jwale, eo ke tsebonyana yaka eo ke utlwisissaang ka teng.

504-4 138 27. Na bao basakang ba lokisetswa Morena batla Moamohela. Ha baka etsa jwalo, batla wa na? Eseng ha ba lokiseditswe, tjhe. O ya bona, ba ka se kgone.

504-5 139 28. Lekae Lengolo le bontshang hore - Bakatholiki batla thetsa Bajuda ho fumanaletlotlo la bona? Jwale, ke kae moo e bolelang ka tsela eo - hore - sebata seo setla nka leruo la bona; ha le bolele kamokgwa oo. Empa re lekanya feela hore ho ne hole jwalo ... (Jwale, ka bosiu bo bong, o ya hopola ... o shebisise theipi hantle feela haufe.) Ha ke yare ke seo batlang ho se etsa, ke itse ... O ya bona, Catholic ke sehlopha se ruileng haholo lefatsheng, haho ya tshwanang le bona. Mme seo ba senang sona, Bajuda ba nale sona sohle. Ke hona moo economic ya naha ena ha jwale ... Re phela hantle feela ka tjhelete ya lekgetho, ho ya ka "Tsela ya Bophelo," e tlang hoba - ya lekgetho, e tswa hantle feela Washington, D.C., e tlang ho lefuwa lemong tse mashome a mane ho tloha hona jwale. Ke seo re se bolokelang ha jwale. Re morao ha kae - re fana ka dinotes. O ya bopna? Ho lekgetho re tla lefa lemo tse mashome a mane ho tloha hona jwale ... Setjhaba se futsanehile ha jwale. O fedile.

505-2 140 Jwale, Castro, ntho feela e nang le kelello eo a ileng a e etsa, ke ha feela a etsa hore ho lefuwe ka tjhelete ya dipamiri, diboto tsa e tjhesa mme - mme a fetola maqhubu. Ke ntho feela eo a ka e etsang. Mme ho ntho ele nngwe e salletseng bakeng sa United States ho ka etsuwa. Jwale, hopola, enwa ke William Branham (O ya bona?), ya buang. O na ke mohopolo waka. Ke ho lekanya. Sheba hantle feela hotswa tjhebong ka tlhaho, e kabang dimaele tse kabang millione ho tloha, ha ke dumele ho tjhelete eo ... Lerato la leruo ke motso wa dibe tsohle. Mme ke dumela ha seo se lokile setla qala dintho hantle feela. Jwale, kereke ya Catholic morao kwana ene e lefisa bakeng sa mass le jwalo jwalo, e tshwere moruo wa lefatshe. O ya hopola, Bible e boletse hore o ne a ruile, le ka tsela eo a neng a le ka yona. Mme hopola, e seng feela setjhaba sele seng, ke morui ho hlakore lohle tlasa lehodimo. O ya amohela. O nale tjhelete. Jwale, seo ba senang sona, Wall Street e nale sona se laolwa ke Bajuda.

505-4 141 Jwale, mme o hopola hore o nale tjhelete. Ha Jakobo a kgutla, bosiung bofetileng, mme a fetoha Israele, o ne a nale tjhelete, empa tjhelete ya hae ene eka se morekele letho (O ya bona?) ho Esau. Esau o ne a nale yona le yena, bobedi boanti le - le sela ... O ya bona, hantle fela. Jwale, hlokomela mona. Ke itse ho ka etsahala hore ba kopanye tjhelete moho, mme ebe - mme ebe matla a Roma a nka matla a Bajuda - ka tjhelete, ka ho roba selekane. Ho ka nna ha sebe kamokgwa oo. O ya bona, Ke ya tseba batla roba selekane seo, empa ha ke - ha ke tsebe lebaka, hobane ha se ya senolwa ho nna. Empa sheba. Jwale, ha kajeno.. Jwale, ho etsahalang ha ekaba kajeno, seo re ka se etsang feela ... Ha re etsa lekgetho, ha taba eo e lokile, ka tjhelete ya lekgetho la lemo tse mashome a mane hotloha jwale ... O ya bona, kgauda ya rona ... Re se re bokelletse seo. Re futsanehile. Ha re na tjhelete; re phela feela nakong e fetileng.

506-1 142 Ke seo kereke e se etsang ha jwale: kereke, eseng Monyaduwa. Kereke e phela nakong e fetileng tshebeletsong ya nako ya Tau. "Re kereke, e qadile ..." Ho jwalo hantle feela. O ya bona? E phela nkong ya lebitso le letle. Methodist e phela nakong ya bona ya lebitso le letle. Baptist e phela nakong ya bona, le Pentecost ho ya bona, "Ho bokwe Modimo. Nakong ya kgale ha bahalaledi bane bathabela ho hobela Moyeng, mme ha jwang bane, Morena o entse sena le sane." Ke - se fetileng. Re nale boholo ha jwale, moena. Oho, hle (O ya bona?), tse ntle tse fetileng ...

506-3 143 Setjhaba sena se phela - phela ho tsa kgale tse ntle tse etseditsweng bontate (O ya bona?), mme ke lona lebaka le etsang hore re tla bolokeha. Modimo ha akaba a hlonepha Israele ka tsela eo a neng a nale sona, seo ba bileng sona; seo ba neng bale sona moo. Hlokomela, empa jwale, ke sena seo ke se nahanang, seo ke, ke nahana hore setla nka seo: (Jwale, ho ka sebe jwalo.) ke dumela nako e tlata ho ka hatella maemo. Mme etlaba, hona le ho lefisa motsamao ... Seo setla etsang Philip Morris? Seo setla etsang - dikhampani tsa whiskey ? Seo setla etsang ho indastiri tsa tshepe? Na seo setla etsang ho tseo tsohle? Seo setla etsang ... Seo setla bakgathatsa. Batla futsaneha. Empa ha re ka adima tjhelete eo ... O ya bona hore o bohlale ha ka kang? Ebe setjhaba se rekisetsa kereke le mmuso ka kopanelo, mme a tle. O ya bona? Ke seo. Hlokomela. Ho lokile. Jwale, ho sena ...

506-5 144 29. Ha emong a le kopanelong le mmuso empa a bua tsa pelo ya hae, kapa matsatsing a ho qetela, na o tla bitswa sehlola? Hm. Ha e mong a le kopanelong le mmuso ke ... Jwale, o ya bona kopanelong le mokgatlo ... Mokgatlo o neuwe tokelo ke mmuso ya ho bua. O ya bona? Seo ha se amane hohang le pelo ya hae. O ya bona? Jwale, ha ele modumedi wa sebele le ho tswalwa ka Moya wa Modimo, neng neng o tla lokela ho hlahlojwa. O ya bona? Seka se bonahale jwalo jwalo a sa bone.

507-1 145 Jwale, ke rata ha ... O ya bona, le batla ho hopola sena, metswalle, hore Modimo ... Modimo A sa seetseng, kapa ka nako e feng kapa e feng, jwalo kaha ke hopola (O ya bona?), empa ke eng ... Sheba, Jesu Ene e - ele Moetellipele, hobane ene ele Modimo, Emmanuele nameng. Jwale, sheba mona - Thaka lena, Jesu. Ha A ... Na o tsebile hore ha A tla lefatsheng, ho ne hose, nahana feela, nngwe leshomeng ya lefatshe e tsebile hore O teng? Na o ya tseba hore ke moetapele, ha dithaba le tsena tsohle dietsahala, ho ne hose lekgolo la moloko wa Israele, ke nahana, ya kileng ya e tseba? Na seo ha se makatse? Hobaneng, ho ne hole Bajuda le ntho tse ding ho tsohle tsena.

507-3 146 Jwale, hopola Jesu o tlile hoba Mopholosi wa lefatshe. Na seo se jwalo? Hobaneng, ho bile le batho kamora motho leloko ka mora leloko ba sakang batseba seo, batswella hantle ka ho sa tsebe letho, empa ka nako tsohle, seo sene seya lefatsheng. O ya bona? Hobaneng ha A saka a ba bolella? O tlile ya ileng a bonahatswa ho Bophelo Bosafeleng ke ya ileng A Moamohela. Ho kasebe molemo ho sa ba bolelle letho ho bona, hobane O ne A ka se ba lopolle, hobane ba saka ba lopollwa. Hobaneng ha baprista ba saka baema ... ha A ne a lokela sebaeng hobane ya neng a hlaiswa o ne a tswile, kaho pota; jwale O ne A lokela ho bua jwalo. Mme baithuti ba baholo ba ne ba lokela ho tseba seo ho Motseba, are, "Monna enwa ke Beelzebube. Re ka se dumelle monna Enwa ho re busa," jwalo jwalo. O ya bona? "Ha baka baetsa seo." Empa sehlola sa kgale, ka bophelo ka ho yena, bo lokiseditswe Bophelo Bosafeleng mme lebitso la Hae le ne le ngodilwe ka hare ho buka ya Bophelo, a tsamaya moo, mme hang feela ha Kganya e otla peo eo, hang feela ya tseba seo.

507-6 147 Sheba setshwasi sa dihlapi sa kgale, se etla moo; mona a eme moo a etsa meeka le mehlolo - a bolella batho diphiri tsa batho le ho Itshenola ka seo. Mme oho, ho ne hole Bafarisi moo, mme are, "Monna enwa ke Beelzebube." Ba nale ho araba phuthehong. Kaofela ha bona ba eme moo, "Ngaka. Jones, na o tla ya fatshe moo ho mamela monna enwa? Ho - Ho bonahala eka o tseba seo a se buang. Ha A bue jwalo ka batho ba bang." "Ke tla moutlwa." A tsamaya moo ke mang ... Modimo A ka se mofumane. Mme a dutse moo, a re ... a re, "Jwale, sheba moo. Sheba moo. Monna ke eo ya tlang ... Jwale, ke enwa e mong wa barutuwa ba hae. Monna ke eo moo a tlang teng ... Jwale, jwale, lebitso la motho eo ... Ke Andriase. O ya hopola? Oho, le hopola ya kgale - motshwasi wa dihlapi moo, ke yena eo. Yeah, ho nale - ke eo Simone, moenae (O ya bona?), mme ke ngwana waha Jonase. Jwaale, ke bao ... Sheba, o tlisa e mong ho yena. Ke mang? Yeah. O ya bona O tla etsang ha jwale. Ke ya latelang mona." Mme A nyolohela ho yena, "Lebitso la hao o Simone, mme o mora wa Jonase."

508-3 148 "Monna enwa ke Beelzebube. O ya bona, o nale mofuta o mong wa moya. Ke thaka le le leng feela (O ya bona?), moya ... Le seke la mamela ntho e kang eo. O ya bona? Le tlohe moo. Nkase hlole ke tla dikopanong tse kang tsena. O ya bona? Hang ha ntho ena e se e fetile re tla ya moo. Re ka se fumane - e misang mona." O ya bona hobaneng? Hobaneng? Jwale, ke seo a se nahanang, mme o ne a lokela hoba mong. Sheba, bona bale ba ileng ba Mothakgisa. O ya bona? Empa ho ne hole sehlola se senyane seo se lelekilweng. Ha ke kgothaletse bohlola (tjhe, hantle feela), ke mpa ke bontsha feela peo eo e lokisitsweng.

508-5 149 Sheba thaka lena, mona, motshwasi enwa wa kgale wa dihlapi - a sa kgone le ho etsa seo ... Bibele ere o ne a sa ruteha. Na ho jwalo? Eseng feela seo, empa o ne A sa bonahale. Jwale, na seo se jwalo kapa jwang? Oho, ha reka iphapanya ntho tsena feela re nahana hore re ya tseba. O ya bona? Ho lokile. O ya bona, o ne a sa tsebahale le ho nyatseha. Mme a tsamaya moo kaho Boteng ba Morena Jesu, mme A ba bolella hore Yena ke mang, hantle feela ebe se fedile. Jwale, ke ka eng mathaka ana a le kgahlano le seo: "Jwale sheba, o dumela seo. Sheba hore ke mang eo. Na o ya tseba hore ke mang. Monna eo ha A kaba ... Hobaneng, yena - hobaneng, ke motshwasi wa dihlapi. Hobaneng ha a sa tsebe abc ya hae. Ka reka hlapi yena, ha a kgone le ho saena feela pampiri. Eo.. O ya bona, ke ona mokgwa oo ... Ke batho ba jwang ba mamelang taba eo." (Leboha Morena. Amen. O ya bona?) "Hobaneng, hobaneng, ha a ... Sheba ntatae. O ne a sa shebahale, mme ha a ka a moromela le sekolong"; empa ke Yena ya ileng a moromela sekolong, a ruta ka tsela eo a batlang hore ebe ka teng.

509-1 150 Jwale, ha ke dumellane le ho sa ye sekolong (ke nahana hore le ya utlwisisa) ke motho feela (O ya bona?), ke eng ha o kena ho seo. Ke mofuta oo ... Lebaka le entseng hore seo se ye kahodimo ... Mme o ya tseba ke eng? Eseng e le nngwe ... Nkare e seng a le mong-boraro ba Majuda lefatsheng leo sohle seo sa hotla ha Hae, mme - mme ebe e mong - bonngwe-babohlano-mme boraro ba Momamela, mme bonngwe-makgolo a boraro-babohlano ba Moamohela. O ya tseba O ne A nale bongata. O ne A nale leshome le metso e mmedi le neng le le sefapanong, hotswa ho sehlopha seo. Ba kae ba bang? O ya bona? Mashome a supileng ba ile batsamaya.

509-3 151 Jwale, nakong eo A neng A fudisa bakulang, A theohela fatshe ka ho sare letho ka thuto ya Hao ... A tswella feela ho fodisa bakulang le tsohle ... Oho, hle. Ke Moya wa Modimo ka ho Yna, na o dumela seo? Ha A ne a fodisa bakulang, hantle feela, "Ke Rabbi e moholo. Are, hela, moena, o lokela hore o be le Yena ka hare ho tshebeletso ya hao. Moshemane, o bua ka matla, na thaka leo le kgona ho ka fodisa batho na. O lokela ho ... O nale neo ya phodiso." Jwale, ho fela hole jwalo, batla etsisa seo ha jwale (ke bana moo batlang teng) hobane sehlopha ka seng sena le monna wa hae. Ke enwa mona moo a leng teng. Mme ya pele ntho eo o e tsebang, ka tsatsi le leng O tlatla. "Oho, hantle feela, Rabbi, re tla ya le wena."

509-5 152 "Ho lokile, dula fatshe. Ha re yeng." Ho lokile, O ile a roma bamashome a supileng. Yaba tsatsi le leng kamora mohlolo o moholo A beha le ho qala ka ho ba bolella Lentswe. O ya bona? Qalong ya .. Ho lokile. A qala hoba bolella Lentswe, Nnete ... Bare, "Ahhh, jwale ema motsotso feela; ha ke tsebe ka sena. Sena se kgahlano le dithuto." Bare, "Jwale, ke ya tseba re ile ra tlohela masynagogue le sohle jwalo ka hore, empa mohlomong - re ne re fositse, moena. Re lokela ho kgutlela morao, hobane motho enwa o rera se seng. Ke motho e mong enwa. Ha ke utlwisise seo." O ya bona? Ene ele eng? Peo eo eneng e lokiseditswe. Ntho ya pele eo ke etsebang, O nale tshebeletso e nyane eo A bua le tshebeletso tse ding. Bare, "Aw, hm, re lokela ho - kgutlela morao mane le ho nka dipampiri hape (O ya bona?), hobane thaka lena ... Hobaneng, ke mang ya ka utlwisisang thaka leo. O bolela sena mona." Ah, ba bang haba ka bautlwisisa seo ka tsela eo.

510-2 153 O ne A bontsha se seng ho batho ba bang; jwale batsamaya le ho tloha. Yaba O ya fetohela ho ba leshome le metso e mmedi, mme are, "Le batla ho tsamaya le lona?" Jwale, hlokomela. Peterose are, "O tseba eng? Ke atamela seo kamehla ka nako tsohle. Ke tla ya kae lefatsheng? Ke tla ya kae? Moo - ke tla ya kae? Ha ke qetile mosebetsi ... Nkase ye matlakaleng ao hape moo leshano le tsohle dikopanang tsa lefatshe lena. O ya bona? Ke - ke ... Ke tla ya kae? Ha - nka se kgone ho etsa seo." Are, "Jwale seo se lokile, tloho, e yang." Jwale, ke moo oleng teng. O ya bona, seo ene ele eng? Leshome le metso e mmedi hotswa ho millione tse pedi le halofo. Mme Mopholosi wa lefatshe hotswa ho billione ... Ikokobetse (O ya bona?), dula o ikokobeditse. Hlokomela. Jwale, mmoho le Bafarisi, mme sehlola se senyane se etla moo; a re, "Are, o lokela hoba moporofeta. Jwale, re ya tseba hoba Messia O yatla; mme ha A tlile O tla etsa tseo." Are, "Ke Nna eo." A re, "Seo ke," mme a tsamaya. O leka ho moemisa; one o ka se kgone ho etsa seo.

510-5 154 30. Moena Branham, ke ya odumedisa ka Lebitso la Morena Jesu. Nhlalosetse hore na monna eo ya ho Mattheu 22:11 ke mang, monna ya neng a asena kobo ya bohadi - kobo ya bohadi ... ke ya tseba monna enwa ekaba - a ka se kene lehodimong ntle le kobo eo . Enwa ene ele moeti, ke ya tseba, e seng Monyaduwa. E, ke hantle feela seo. E tlaba moeti. Yeah, o mpile a kena feela. O ya bona? Jwale, sheba. Jwale, ke ... nka nka tshebeletso yohle ka seo, mme ke nale feela metsotso e leshome ho rapella bakulang le ho qetella sena, mme ke nale halofo e seng ke e qetile. Hlokomela. Empa ke - Ke tlilo potlaka, hantle feela kamora ena. O ya bona?

511-1 155 Ke sena se etsahetseng. Ha o tseba hantle feela se ileng sa etsahala (O ya bona?), ha monyadi a fana ka mangolo a memo bakeng sa lenyalo, o fana feela ka a mangata. Mme bakeng sa memo ka nngwe eo a e romellang, o nale molebelli ya emeng monyako ho apesa e mong le e mong ya kenang kobo eo, a ruile kapa ele mofutsana, o nale ... Ha A ne A ruile kapa A futsanehile, leha e kaba ke eng, yena, bohle ba lokela ke ho ba le kobo ena ya lenyalo. Ha ba eme monyako, bakenya sena ho yena; sena se kwahela bokantle ba hae. O memuwe - leha ekaba ke millionaire, kapa leha ele mosebeletsi wa makase a bafu, leha ele rapolasi, leha ele seepa mokoti, leha e kaba ke eng, kapa - kapa plutocrat, o mona ka kobo, jwale, hobane kobo o e fumane ha a kena monyako ha a kena.

511-3 156 Jwale, nka Mohalaledi. Johanne 10, ke dumela jwalo, Ore, "Ke Nna monyako. (O ya bona?) Ke nna monyako - oo le ka kenang ka oona." Jwale ke eo moo a emeng teng, mme ke enwa monna eo A mokentseng kobo ya bohadi, Moya o Halalelang, ho moneha kobo ya toka. Jwale, monna enwaa o tlile ka mokgatlo, morao fensetereng mola (ba bang ba kena ka yona), mme a kena ka hare ho dula tafoleng. Mme ebe Monyadi O ya kena, yena ... ... Sena e bile ntho e sa bonahaleng pele, jwale ke eo. O ya bona? "O etsang ha jwale mona ntle ho kolobetso ya Moya o Halalelang le ntho tse ding? O kene jwang ka mona?" Jwale, o tlile ka tsela e nngwe e seng ka monyako, mme o kene ntle ho memo. O ya bona? O tlile ka mokgwa o itseng wa thuto (O ya bona?), kapa se seng se jwalo. O kene, mme A re ho bona, "Motlameng, maoto le matsoho, le molahlele kantle lefifing moo holeng teng dillo le ditsikitlano tsa meno." O ya bona? O kene matshwenyehong. O ya bona? Ha a ya kena ka monyako. Jwale, ho lokile.

511-6 157 31. Potso: Na Elia wa Malakia 4 e tlaba Elia wa Tshenolo 11:3, le dipaki tse ding - na dipaki tse ding tse ding diarohane, kapa batho ba bang baarohane? E. Elia wa Malakia 4 e ka sebe Elia wa Malakia 3. Re se re kene ho seo maobane bosiu bofetileng. "Na paki tse ding difapane?" Tse pedi tsa tsona, e, monghadi, Moshe le Elia ka tshenolo ho rona. (Jwale, ha ke batle ho letshwarella nako e telele.)

512-1 158 32. I Marena 19, Moena Branham, ke dumela ha palo eo e sakang ya kgumama ene ele supa ...Yeah, ke hantle feela. Makgolo a supileng ho nale ... Ke ya leboha. Ke hantle feela. Ene ele makgolo a supileng hona le dikete tse supileng ... Moena ... Dikete tse supileng ho nale makgolo a supileng. Jwale, o bona seo?

512-2 159 O ya bona, hantle feela, ha motho a tla ka tsela e jwalo - ho rera ... ke rata ho o botsa se seng mona o tla utlwisisa. Ha Elia a hlaha thoteng o ne a nale molaetsa o le mong feela. O hlahile feela thoteng, mme atla hantle feela, mme a bolella morena eo, "Lephoka e ka seke yawa hotswa lehodimong." Ke ona mantswe a nang le oona le ho kgutlela morao mme asa re letho. O ya bona? Ha ana le molaetsa o mong, o tlile hantle feela a bolela molaetsa ona, mme a kgutlela hantle morao, a kgutlela ho ona. O ya bona? Jwale, ha o ka hlokomela feela, ha ke ne ke beha lejwe la pele mona tlasaTabernacle, Are , "Etsa mosebetsi wa moevangedi"; mme hora e yatla eo mesebetsi ena e tla arolwa. Ho nale se seng mona se nkang sebaka. Ebe ke .... o ya bona? O ya bona, ke kena mona ho ka etsa mosebetsi wa moevangedi kapa se seng; mme o ya bona? O ya bona, o ... Oho, ke lebeletse kereke hoba le kutlwisiso ya semoya.

512-5 160 33. Moena Branham, ke utlwisisa hore Elia o lokela ho tla mekga e meraro. O re bolella hore o se a tlile ka mekga e mmedi, mme o tla tla hape. Jwale, na motho eo moya wa Elia otlang hoba hodima hae, e tlaba e mong wa dipaki tse pedi tsa Moshe le Elia? Tjhe, tjhe. E tlaba Moditjhaba (O ya bona?), ho kereke ya Baditjhaba. Modimo O romela kamehla ho setjhaba sa Hae. O ya bona? O tla ka Boyena, mme ba Hae haba kaba ba Moamohela. O romela kamehla ... Molaetsa wa hora ... Ha Modimo A sebetsana le Bajuda, ho ne hose moporofeta wa Moditjhaba ya tlileng. Ha Modimo a sebetsana le Baditjhaba, haho moporofeta wa Mojuda. Ha Modimo A kgutlela ho Bajuda, ho ka sebe le moporofeta wa Moditjhaba. O ya bona? O ya bona seo ke se bolelang? Ho lokile.

513-1 161 34. Kamora hore tlhwibilo e fete ... Jwale, ho tlaba le nako e tlang ho feta, ho fela hole jwalo, molaetsa ka mong o tlang ho wena. O lokela - ebe - e lokela hotla hantle feela ka tsela ena (O ya bona?), jwalo kaha ke hlalositse (O ya bona?), jwalo kaha Paulose ho Baditjhaba jwalo jwalo. Ho lokile.
34. Kamora hore tlhwibilo e fete, na ho tlaba le kereke e tlang ho pholoswa, esakang ya kena tlhwibilong? Tjhe. Huh-uh, hobane Madi a se a fedile. O ya bona, ho kase hlole hoba le kopanyo; mongwaha wa Baditjhaba o se o fedile. Ho ka sebe le ya mong ya pholoswang kamora tlhwibilo, haho leya mong wa kereke. Huh-uh. Kereke ... "Ha ya ditshila a dule a le ditshila, Ya halalelang a tswelle ka ho halalela." O ya bona? Seo seka se nke sebaka, eseng ha Kereke e se e tsamaile.

513-2 162 35. Moena Branham, ke hlokomela hore - o boletse ka beke tse mashome a supileng tsa Daniele ho molaetsa wa Tiiso ya Pele. Ke utlwisisa hore Daniele - ho theipe ya Daniele ha Evangedi ha e kgutlela ho Bajuda, dibeke tse mashome a supileng diya qala. Na ho nale mashome a supileng - beke ele nngwe, lemo tse supileng, tse saletseng bakeng sa Bajuda, kapa ho nale halofo ya beke feela week, ele hore ho setse lemo tse tharo le halofo tse setseng bakeng sa bona? Halofo ya boke feela: Jesu O porofetile beke ya pele le halofo, jwalo kaha ho boletswe, halofo ya beke ele nngwe feela bakeng sa bona.

513-3 163 36. Moena Branham, jwalo kaha o sa rapelle ba kulang bekeng ena, na o ka ... Ke kopo feela bakeng sa ...

513-4 164 37. Moena Branham, na o ka mpona kamora tshebeletso ...
Ke kopo ( O ya bona?), moo ...

513-5 165 38. Na o ka hlalosa ka Satane ha a tlangwa lemo tse sekete, me a boela a leswa bakeng sa ntwa - ntwa ya Tshenolo 20 le 8. Ke kamano e feng sena se amanang le yona le ntwa ya Armageddon jwalo kaha ho boletswe ho Tiiso ya Bone? Na sena se nale kamano e feng le ntwa ya Gogo le Magogo,jwalo kaha ho boletswe Gogo le Magogo e tla bokella batho hotswa bathong ba lefatshe le letjha? Jwale, e na ke e telele, mme ke tla lokela ho tla ntlheng. O ya bona? Jwale, ntho ya pel. Na ... Jwale, mohlomong nkase kgone ho e hlalosa. Ke tla leka.

514-1 166 38(a.) O ka hlalosa ha jwang Satane a tlamilwe lemo tse sekete, a lokollwa hape bakeng tsa lemo tse sekete ho Tshenolo 20 le 8. Sena hase ntwa ya Armageddon. Ntwa ya Armageddon e nka sebaka ka hlakoreng le leng (O ya bona? Ho lokile) nakong - nako ya tlhwibilo ha e se e fetile.

38(b.) Jwale, na sena se amana jwang le ntwa ya Gogo le Magogo? Ha se amane. Enngwe ke lemo tse sekete, mme enngwe ke pheletso - ke pheletso ya lemo tse sekete.

38(c) ... jwalo kaha ho boletswe ho Tiiso ya Bone, na Gogo le - na Gogo le Magogo e tla bokella batho ho tswa lefatsheng le letjha na? Satane a lokollwa hotswa teronkong ya hae le ho ya kopanya, bakgopo, ho batlisa sebakeng sena, mme Modimo wa nesa mollo wa sebabole hotswa lehodimong, mme wa batukisa (O ya bona?), ntwa tse pedi.

514-4 167 39. Potso: Ho ya ka mashome a metso e robedi ya dimillione tse bolailweng ke kereke ya Roman Catholic, ke nakong efeng ya histori e nkile sebaka, mme ke ka mora nako e kae sena se ile sa nka sebaka? Nka Smucker "Thabo ya Popo," Ke nahana hore ho bana ba kenang sekolo ho nale ba tshwereng seo mona; mme ke histori ya kereke. Mme ke lebala feela hore ke leqhephe lefeng, empa e nkuwe hotswa nakong ya ntho ena e hlahisitswe e neuwe kereke ke Mohalaledi Augustine wa Hippo, Afrika. Ene ele AD 354, mme seo se ile sa fihlela ka lemo sa 1850, polao ya Ireland. O ya bona? Jwale nako eo - mo hotswa AD 33 - kapa AD 30 - 354, ha ke fumane seo hantle feela hotswa moo. O ya bona? Hotswa AD 3-5-4 ho isa - ho AD 1-8-5-0, 1850, ho ya ka histori ho ne hole mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione tsa Maprotestante tse ileng tsa bolawa tse ngotsweng ke bangodi ba Roma bakeng sa ho hanana le mopapa wa Roma. Eo ke histori. Ha o rata hore seo ke phoso, jwale ebe, mohlomong George Washington o ne a se mona ha Lincoln (O ya tseba hore haho le ya mong wa rona ya phetseng ho ka bona sena); empa ke ya dumela hore bane ba le teng mona. Ke bona matshwao mona.

514-5 168 40. Moena Branham, kgaolo ya 19 ya - mme temana ya 18: "Empa ke ipokelleditse dikete tse supileng tsa Israele - dikete tse supileng tsa Israel bao bohle ha bayaka bakgumama - bakgumamela Baale, mme molomo o mong le o mong - kapa - kapa ho ngola .. ... e mong le emong ya ileng a moaka - molomo o sakang wa moaka." Kakopo hle nthlalosetse sena - ka makgolo a supileng. Ene ele dikete tse supileng. O ya bona? Mme ba sakang ba aka Baale. Na ha o tsebe ... Ke ba ba kae mona bao eneng ele Makatholiki? Hantle feela, o ya bona? O aka ditshwantsho. O ya bona? Mme hopola, nakong ya Babilona le Nebuchadnezzare ha a ne a bonahatsa mmuso wa Baditjhaba o ile a etsa setshwantsho (O ya bona?), ha mmuso wa Baditjhaba o bonahatswa, o tlile ka ho sebeletsa motho.

515-2 169 Nebuchadnezzare o ile a etsa setshwantsho sa motho. Mme haebe o nale mohopolo wa semoya ... (Jwale, mamela tshenolo ena). Moya oo, monna eo ya entseng tshenolo ya - kapa o entse motho ho ya ka tshenolo ya Daniele - monna wa bodumedi ho rapelwa(O ya bona?), hobane a ile a mmitsa Belzare, haho jwalo? Kapa Belteshazzare, e neng ele lebitso la Modimo wa hae. Mme a etsa setshwantsho sa modingwana eo, e neng ele setshwantsho sa Daniele, mme Daniele a hana ho kgumamela setshwantsho sa hae. O ya bona, o ya bona? Mme ke sena mona moo seleng teng hape. O ya bona? Jwale hlokomela. Mmuso wa Baditjhaba o ile wa hlahiswa ka nako ya Babilona ka Morena Nebuchadnezzare, morena wa Baditjhaba, ho kenya kereke le mmuso mmoho ho nka - setshwantsho sa monna ya halalelang le ho hatella hore a rapelwe. Mmuso wa Baditjhaba o fella maotong ka mongolo leboteng ka matla a dipolotiki ka ho kopanya kereke le mmuso ho hatella ho ka aka setshwantsho hape (O ya bona?), ntho yona ela: setshwantsho sa monna ya halalelang. Hantle feela.

515-3 170 41. Moena Branham, ha tlhwibilo e nka sebaka ... Ha tlhwibilo e nka seba, na bana ba banyane ba sa tsebeng letho ba tla kena ho tlhwibilo? Ha mabitso a bona ale siko Bukeng. E. Hantle feela. O ya bona? Hantle feela.

515-4 171 42. Moena Branham, o itse nakong e fetileng - ho ne hole makgolo a supileng a batho ba ileng bapholoswa - tlasa thero ya Elia. O ne o bolela dikete tse supil ... Yeah, hantle feela. Ntshwarele ho seo. Hantle feela (O ya bona?); Ke entse.

515-5 172 43. Moena Branham, na o ka hlalosa pheletso ... Kamora ho bula ... Moena Branham, na (p-h-e-l-e-t ...) pheletso (ke, ntshwarele) - na pheletso - (Jwale, ha se wena; ke nna. O ya bona?) - etlaba pheletso ya mohau kamora ho manollwa ha Tiiso ya Bosupa? Ha ke nahane jwalo. Tjhe, tjhe, etswalle, o seke wa kenya seo mohopolong wa hao. O ya bona? O nne o tswelle pele feela. Empa ditapole, mme o ye kerekeng, mme ha jwalo feela. Ha sena se nka sebaka hoseng, o fumanwe o ntse o etsa mosebetsi. O seke wa qala - o seke wa qala ... O ya bona, ha o qala, o fetola hantle feela ditaba - lebakeng leo dilokelang hoba ka teng. O fumana mohopolo o monyane, mme o fumana mohopolo wa hao. O seke wa iketsetsa mohopolo wa hao. Ha o ntse o dutse o mamela ntho tse kang tseo, o re, "Ke ya O leboha, Morena. Ke tlilo atamela ha nyane ho wena." O ya bona, o ya bona? Ke tlilo tsamaya ... O seke wa emisa ho sebetsa obe ore, "Ke tla rekisa sohle."

516-2 173 Monna emong o tlile a matha mona hotswa Leboya la Carolina, pele re tsamaya, a re, "Ho bokwe Modimo. O ka njwetsa hore ba bang ba baholo bane bale kae?" Mme kare, "Tjhe." "Oho, e, monghadi," Are, "Thaka lena le nale ..." Lare, "Thaka lena ke moetapele wa Auto Mission." Kare, "Eng?" Are, "Auto Mission."
Kare, "Ha ke utlwisise." Mme are, "Oho," are, "thaka lena ke mopresident."
Kare, "O itse lebitso la hae ke mang?" Are, "Branham, ke dumela jwalo, ntho e tshwanang le yona eo feela, Brown kapa Branham." Kare, "Jwale, lebitso laka ke Branham." Are, "Na o mopresident wa Auto Mission?" Kare, "Tjhe, monghadi." Are, "Jwale, dihokae lemo tse sekete?" Ka re, "Ha ke tsebe."Are, "Hobaneng, ore ... O boletse hore diteng hantle mona hao qeta ore ha o tsebe?" Mme kare, "Tjhe, monghadi, ha ke." Mme are, "Jwale, kganya ebe ho Modimo," are, "Ke nale se seng - ba bang batlatla metswalle, o mpoleletse," mme are, "Ke ya tlohela;" entse ele mosebetsi wa hae. Are, "Moena, ke batla lemo tse sekete." Mme kare, "Jwale, ke dumela hore o ferekanya dintho, na ha o jwalo, moena? Ka nako eo koloi e ile ya tsamaya, tekesi. Are, "Ema, ema, ema." Mosadi e monyane o ile a tla moo, a re, "Jwale, o tla rapella monna waka." Kare, "E, mme, eng - ke eng?" Are, "Jwale, ke ya utlwisisa o lokela ho ema ntho e kang kgwedi bakeng sa puisano(O ya bona?), ho ka rapellwa." Mme kare, "Eng?" Mme are, "E, monghadi," are, "empa ke hloka seo kamatla. O lokela ho rapella monna waka." Kare, "Hantle feela, o ho kae? Motlise jwale." Thaka lena le eme, le shebile, lare, "Na o rapella le ba kulang?" Kare, "E, monghadi." Are, "Ho nale ... O itse lebitso la hao o, Branham?" Kare, ... "Mme ha o tsebe letho ka lemo tse sekete?"Kare, "Jwale, ke ... Tjhe, ha ke ." Kare, "Hake utlwisise hobane se ka hare ho Bibele." Are, "Tjhe, e teng hantle feela hona jwale. Batho batswa ka nqalo tsohle." Kare, "Seo se kae?" Are, "Jeffersonville, Indiana, hantle feela tlasa borokgo boo." "Monghadi, o ntlhotse." Mme kare, "Ha ke tsebe letho ka seo." Kare, "Ha re kene mme re dule fatshe. Mohlomong re ka bua ka sena." Re entse seo. O ya bona? O seke ... Le ya bona, metswalle, le seke la lakatsa hoba le ministry. (Le ya tseba hore ke bolelang. O ya bona?) Le thabele hoba moo le leng teng. Wena - o tswelle hantle feela.

517-3 174 44. Kamora tlhwibilo ya Monyaduwa, ha kereke e keneng ka hara nako ya matshwenyeho e kena kahlolong? (It don't stand judgment.) Na ke kamora lemo tse sekete? (Hobane kereke ... Oho, ntshwarele; le ha ekaba mang ya ngotseng lengolo lena.) Ke neng ha kereke e tlang ... Kamora tlhwibilo ya Monyaduwa, ke neng ha kereke e keneng nakong ya matshwenyeho e tlang ho ema kapela kahlolo? Na kekamora kapa ke pele? Kamora. Barobetseng bafung kapa ba shweleng ba sakang baya le Monyaduwa. Ha re bone.

518-1 175 45. Le boletse hore ka nako tse ngata bokomonisi botsositswe ke Modimo ka baka la Hae, jwalo ka Morena Nebuchadnezzare. Jwale ke kae - moo bokomonisi bohlahellang teng - e tla qetella - e tla qetella e entse seo? Ha jwang mona? Baithuti ba bangata bare, Gogo le Magogo ba boletsweng Lengolong, e ya hantle kgahlano le Israele ho - ho ... (Ha ke kgone ho ka fumana hore ke eng. Yeah. Yeah.) Ke dumela ka - tse ding tsa ditheipi, e tla qetella e wetse - hore - hore bokomonisi botla qetella bofedisitse BoCatholic kapa Vatican ka thuthupo. Na ho fela hole jwalo?

E. Tshenolo 16, o fumana seo, le Tshenolo 18:8 le 12. Ha motho mona a rata ho nka karolo ya pampiri ho seo, o ka hlokomela seo. Yeah. O ya bona? "Alas, alas, motse o moholo oo ... hobane pheletsong ya ditaba." O ya bona? Baetsi le ntho tsohle le tsohle le hotlisa mesebetsi yohle ... E lokela. Hantle feela. Mme o seke ... Jwale thola ... Jwale lebala ka baka leo la bokomonisi. O ya bona? Ha se letho lefatsheng hantle feela - empa batho ha se letho dibarbariane tseo - ha se bomodimo. Ke mokgwa ... Ha ke o bontshe sebaka moo - ho o bontha hantle hore ho etsahalang. Hobaneng, ho nale persente ele nngwe feela ya Russia ke bokomonisi. Bahloka manqosa. Ele nngwe persente ... Persente tse mashome a robong a metso e robong ya bona e ntse ele lehlakoreng la Bakreste. Peresente ele nngwe feela, jwale, ha jwang peresente ele nngwe ya laola persente tse mashome a robong a metso e robong? Seo se lokela ho hlahloba seo ho wena hantle moo. Ha Modimo A ne a saka a dumella seo, hobaneng - hobaneng, e kabe ba ne ba fediswe kgale. O ya bona hantle feela.

518-3 176 46. Moena Branham, o itse Roma e tla nka mmuso wa Bajuda lemong tse tharo le halofo tsa ho qetela. Seo se tlilo ... Tse tharo le halofo tsa tlhwibilo tse qalang kapa e tlaba lemo tse tharo le halofo tsa ho qetela? Na seo ke nnete? E tlaba lemo tse tharo le halofo tsa hoqetela(Ke hantle feela.), e seng tsa ho qala, hobane disa difetile. (Re nale e nngwe kantle ho ena.)

518-4 177 47. Moena waka ya ratehang, na Malakia 4:5 Elia otla ya felleng jwalo ka ha ho I Marena 17 e re bolella seo Elia a ileng a se etsa? Jwale, ha ke tsebe hantle seo a ka se se etseng - hore o tla ya lefelleng, empa o tlaba sena (O ya bona?): Ene ele Elisha le Elia ... Na o ile wa hlokomela seo, banna ba bangata jwalo ka bao baileng; bona - batloha ho batho. Ba bang feela. Ha ba kopane ha kalo le batho. O hlokometse ha jwang Elisha a ne ale ka teng, mme Elia, mme Johanne Mokolobetsi, mme tlhaho eo ya moya. O ya bona? Mme haba ... Yena ... Ke dumela hore monna ya ratang lefella le mohlomong a ka dula lefelleng, empa jwaleho ka bolela hore o tla dumella le ho phela mona le ho phela lefelleng, ha ke tsebe ka seo. Ka nako e nngwe baetsa seo. Elisha ha aka, empa Elia o entse seo. Mme ebe, Johanne, o tla phela lefelleng.

519-3 178 Mme ho thata ho ka bolela seo, moporofeta enwa, haba tla hotswa Judea mona, ha ke tsebe moo batlang ho ema teng. Baka dula thabeng kae kae, kapa ... Empa batla etsang nakong ya bona, hake - hake tsebe seo batlang ho se etsa, empa wena ... Ha ke leka ho ka bua sena: Moo - bona - batla - batlaba - um - e ... Ba leka ho botsa: "Na batla phela lehwatatateng?" Hobaneng, ba lokela ho ya leboya la British Columbia ho fumana lefella le lekaneng, kae kae moo. O ya bona? Jwale e tlaba e mong ... Lefella le beuwe (O ya bona?); haho lefella le lekaneng. O ya bona? Ntho feela, baka - e kaba barati balefella (O ya bona?) mme badula teng, mohlomong, boholo ba lefella, mme batlaba - ba nale ... O ka hlokomela tlhaho ya bona e sa lekanyweng (O ya bona?), Mme o - o tla tseba seo ha seo se etla. (O ya bona?) O tla bona seo, ha ole - ha o tsohile.

519-4 179 Jwale, ke ena e nngwe, ha ke tsebe hore eo ama ha kae. Mme ke nale e nngwe pele ho ena, mme ke tla ba kopa ho kgaola theipi jmotsotso feela.

48. Ha Modimo Ale Mong, hobaneng, kapa ha jwang A ka bua le Yena mane thabeng ya Mount Transfiguration? Jwale, Ke satswa araba taba eo. O ya bona, o ya bona? Ke rata ho botsa sena. Ke tlilo ... Ha Jesu A rapela Ntate. O ya bona? Ke dumela kolobetso ya Moya o Halalelang, haho jwalo moena? Ke eng ha le sa eme motsotso feela? O bolela hore o nale kolobetso ya Moya o Halalelang? [Moena e mong a re eya, "E, monghadi." - Moq] Ke nale ona le nna. Jwale ke eng seo? Jwale ha ke bolele hore ke nale - ke nale matla a ho senola ntho tsena. Ha kena matla a ho fodisa. Ke Modimo. Ke dumela hore kaofela le basebeletsi. Haeba ke sa fose, o tswa Arkansas. Ho lokile. Jwale, mme ka ho wena o nale - ke - ke ho rera Evangedi. ka tlhaho o holetse mapolasing. Ha o tsebe letho ka seo. Empa se seng satla o ntse o rera Evangedi. Ha o ka wa etsa phoso. Ke motho e mong, ya bitswang Moya o Halalelang. Na seo ke hantle? Ho lokile.

520-2 180 Jwale, ke rata ho o botsa. Na ... Moya oo o ka ho wena, na o lokile? Na o bua le Yena? Bua le Yena? Rapela ho Yena? Ho lokile, ke phetho seo ke se batlang ... Ke ya leboha. O ya bona? Jwale, na o fumana seo? Ke tla o botsa ele nngwe: Ho tlile ha jwang hore Jesu ho Mohalaledi. Johanne 3, O itse, "Ha Mora wa motho atlang hoba, ya leng lehodimong ha jwale (O ya bona?) - ya lehodimong ha jwale, a tlatla lefatsheng." O ya bona? "Mora wa motho ya lehodimong," mme ke Enwa moo A emeng teng a bua le batho. Jwale, o nkare ho eo taba. Jesu le Ntate ene ele Motho ale Mong feela jwalo ka Moya o Halalelang le nna. O ntjhebile ke rera, empa hase na. Ha se na ya ka tlisang lentswe le ka tlisang, jwalo kaha le tseba, phoofolo; a dutse moo a shebile, mme ba bolaya phoofolo le ho e ja. Ke matla a ketso. Seo ha se robale ho motho.

520-5 181 Ha se nna ya ka nkang moshemane eo ya robetseng moo - ngaka e morobaditse ka mokokotlo, ka bothata ba pelo, mme are, "Eo ke William Branham ..." Tjhe. "HOTJHO MORENA, ho fedile." Mme motliseng ngakeng letsatsi le hlahlamang diile tsohle.Ngwana ka leukemia, ho fihlela mahlo a hae a tswile, mme a le mosehla hohle, mme le mpa ya hae ... ho fihlela ba moisa sepetlele ho motapela madi le dintho tseo; mme ka nako ya metsotso e mehlano, a llela hamburger, mme a kgutlela ngakengka tsatsi le lehlahlamang a fumana hose letho. Ke seo se bolelwang ke William Branham? Ke HOTJHO MORENA. Leha e le motho e mong ya fapaneng le nna, empa a hlahisitse seo feela ka nna. O ya bona? Ke tsela eo Jesu le Ntate ba ne bale ka teng. Jesu O itse, "Ha se nna ya etsang mosebetsi oo, Ke Ntate ya tsamayang ka hare ho Nna." Jwale, Mora motho O tla theoha lehodimong, ya leng lehodimong ha jwale. O ya bona? Ke eng seo? O ne a le teng hobane ke Modimo.

521-1 182 Jwale, e na e nngwe, ke batla ho bolela mantswe ana.

49. Hlalosa seo o neng o bua ka sona ... [Karolo e sa sebetseng theiping - Moq] [Boporofeta bo ile ba bolelwa hotswa letshweleng - Moq] Ke ya leboha, Ntate. Re leboha ka Moya wa Hao oleng teng mona. Mme re boleletswe hore, Ntate, ka nako e nngwe ha - ha sera sene setla, Moya wa wela hodima motho, mme wa moporofetela, mme wa mmolella. One o ba bolella tsela eo baka hlolang sera ka teng, le moo baka fumanang sera teng.

521-2 183 Mme ke ya O leboha, Ntate, hore O dule O le Modimo; Ontse O le jwale. Re ya fetoha, le mengwaha e ya tjhentjha, le dinako diya fetoha, le batho, empa ha O fetoha. Mokgwa wa Hao o mong feela; Mohau wa Hao o mong feela; Mesebetsi wa Hao e ntse ele yona ela; hobane ya makatsa, mme ke e fetang mohopolo wa motho. Jwale re ya leboha, Morena, hore diphiri tsa Hao dipatuwe pelong tsa basebeletsi ba Hao; mme re thabela sena, Morena, mme mohlomong jwalo ka kganya e kganyang - ho tloha sebakeng ho ya sebakeng, mme le ho leka ka lerato - ho ka tlisa ba bang ka kgutlo tsohle ho ka kena ka hare ho letloha hore re fumane tlhapi e nngwe le e nngwe ke ya Hao. Mme ebe, "Konyana E tla nka Monyaduwa wa Yona, hoba ho Yena ka mehla yohle." Re emetse nako, ka Lebitso la Jesu Kreste . Amen.

521-4 184 Ke mafu a makae mona, ha re boneng matsoho. Jwale, e shebahala e kare ... Phahamisang matsoho a lona hape. Ka ele nngwe, tse pedi, tse tharo, tse nne, tse hlano, tse tsheletseng, tse supileng, tse robedi, tse robong, tse leshome, tse leshome le motso o mong, leshome le metso e mmedi, leshome le metso e meraro, leshome le metso e mene, leshome le metso e mehlano, leshome le metso e tsheletseng, le metso e supileng, le metso e robedi, le metso e robong, mashome a mabedi, a mane, a mane le motso ole mong feela, a mane a metso e mmedi, a mane a metso e meraro, a metso e mene, a mane a metso e mehlano, a mane a metso e tsheletseng, a mane a metso e supileng. Ho jwalo, ke mashome a mararo kamora ho hora ya leshome le metso e mene. Re ka rapella ba kulang jwale, ho kenya bosiu ho - ho ... Na o ka rata ho etsa seo? Ke dumela hantle feela ha jwale ke nako e lokileng ho etsa seo. Ke tla o bolella. Moya o Halalelang, o eme hantle feela mona, o ya tlotsa. Jwale, jwalo kaha re fetetse Moyeng jwale (o ya bona ?), mme o ya bona hore se seng mona, o ya tseba hore se seng mona ... Se seng se teng mona. O ya bona? Mme ha o ka dumela feela, o lokela ho dumela seo hona jwale. O ya bona? Haeba o tla dumela seo, ke hona jwale.

521-6 185 Jwale, re batla hore o tle o kgutsitse ha jwale, mme o lese bao ba leng mona, baphahamisitseng matsoho, ke nang mona moleng o na, mme eyang hantle feela ka tsela ena, mme re tla banka ka mola ka mola jwalo - hantle mashome a mane-le metso e mehlano - mashome a mane le metso e mehlano, mashome a mane le metso e supileng ya bona. Seo seka se nke nako e telele. Ke tlilo kopa ngwanabo rona mona Moena Neville haebe o tla theohela mona ho nna, mme re tlilo rapella batho bana. Pele, bana batlang moleng, motsotso feela mona hore re tle re rapele mona, mme re behe matsoho ho bohle. Jwale, ke hantle feela. Jwalo ka mang le mang ya tlilong ho rapellwa a kene moleng (O ya bona?), bao ba tlilong ho tla moleng wa ho rapellwa. O ya bona? Jwale, jwale, o ya bona, ho ka boloka nako hore re tle re kene ho seo, re tlilo le rapella ha jwale.

522-1 186 Shebang metswalle, jwale ere ke lehlalosetse. Jesu Kreste: "Matshwao a tlang hoba laetla ke ana." Jwale, hlokomela. Ha akaba are, "Ha ba ba rapelletse." "Ha ba ba bea matsoho, batla fola." Mme ha Modimo a kgona ho tlosa leukemia e sa foleng, mme ngwanana e monyane eo a senang tumelo ka ho yena, mme a fodisa seo hantle feela ... Ha a kgona ho nka taba ya moshemane a mofodisa ho fihlela dingaka disa fumane rheumatic mading a hae, A ka o etsetsa eng wena? Jwale, mathakanyana ao a manyane, ha a utlwisise hore na thapelo ke eng. Ke ba beile feela matsoho, mme seo sa etsahala. Re ka utlwisisa seo.

522-3 187 Jwale, ha le sa emetse ho rapellwa ha jwale. Ntate ya Lehodimong, ka Boteng ba Hao bo boholo boleng teng mona, Moya o moholo o Halalelang, Oo re nang le setshwantsho sa Oona, Ona oo re balang ka Ona ka hare ho Bibele, O teng hona jwale ka mona. O itlhahisa ho rona ka motho nameng. Ka tsela eo re Mmoneng ka yona ka lemo tsena A sa hlolehe, ho ka senola yona mehopolo eo pelong tsa batho, ho ka senola dibe tseo ba dientseng, babolelle hantle feela seo ba se entseng Wena O sakang wa hloleha le ka mohla ... Ebe re ya tseba hore o Modimo wa Abrahama, Isaka, le wa Israele o dutse ole Modimo ka Motho Jesu Kreste. Mme jwale, ka Moya wa Hae O theohang lehodimong tlasa Madi A tsholoha Calvary, A theohela ho batho ho ka Itshenola nameng ho motho, pele ho hotjha ha lefatshe, Moya o Moholo o Halalelang o itshenola ho batho, ho batho bana ba lokileng ba amohetseng tlotsuo ya Madi le Moya o Halalelang o nka sebaka, Modimo, hlahisitswe nameng.

522-6 188 Ka baka leo, e kasebe nama, ele feela ho hlahisa tshebetso ya oona, jwalo ka kolobetso jwalo jwalo, ka selekane seo "Matshwao ana a tla latela ba dumelang." Ka ho beha matsoho ho bakulang, Moya o Halalelang o tla nka sebaka o ba fodise ha ba dumela. Jwale, Ntate, re tseba hantle feela hore setla phethahala. Batho bana, batla feeta mastsohong a basebeletsi ba nang le Moya o Halalelang, mme ba se ba lokile, Morena, ho bea matsoho ho bakulang. Mme re ya tseba , Ntate, hore ha batho bana baka dumela, jwalo ka Lentswe le leng le leng leo o le tshepisistseng, ho lokela hoba ka tsela eo ... Mme seo seka se etsahale ntle ho tumelo, hobane haho kgonahale ho tlotlisa Modimo ntle ho tumelo. Haho kgonahale.
Mme jwale, ka tumelo, ka tshepiso ena ele kapela rona, ka Ditiiso tsa Bibele hoba ho manollwe ho rona ho ka boloka Lentswe la Modimo, mohlomong batho bana, ba kulang, Morena, mme maikutlo aka jwalo ka motho ho bona a tshwana le a bona, mme jwale, Moya o Halalelang o ka ho bona, Morena, o tsamaya ka hara bona; mme re bautlwela bohloko, mme re tseba selekane se setjha sa Madi ... Ha sa kgale se nehana ka phodiso, ha ka kang sena se setjha? Ntate, mohlomong batho bana ba kase hlolehe, empa bafumane phodiso ya bona jwalo kaha Basebeletsi ba Hao, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

523-3 189 Jwale, jwale, ... Lehlakore lena le dule me lena lona letle he, mme lehlakore lena letla kgutlela morao ... Jwale, ba bang ba lona mona baena baemeng mona ... Ke dumela hore le tla etsa seo, kaofela ha lona mona. O kae Ngaka ... Moena Ned? Na o ne o tloba moleng wa ho rapellwa, Moena Ned? Ho lokile, Moena Ned. Ho lokile. Hang feela ha le etsa seo, kenang hantle feela moleng. Jwale, ha bana ba ka hlakoreng le na, dula metsotso e seng mekae, mme ke tla nka sena hotswa hlakoreng lena, ebe - ebe le kena hona mona hara mola ona ho kgutlela morao ka tsela ena, le ho kena moleng ona, mme re tla rapella mang le mang. Ke tlilo kopa Moena Teddy ... O ho kae? Ho lokile, ke rata ha o bapala moo, " Physician e kgolo E haufi ha jwale." Mme mmapadi wa piano, leha ekaba ba kae, kopana le Yena.

523-6 190 Mamela, o hopla ka naoko ela eneng e bapala ha moshemane ya monyane a ne a tliswa platformong? Ngwanana e monyane wa Amish a bapala " Physician E kgolo E mona." O ne A nale moriri o molelele o motsho - kapa o mosweu, kapa (Mennonite kapa ngwana wa Amish, elwa), a robetse a shebile hodimo, mme Moya o Halalelang wa wela hodima moshemane ka ho bea matsoho hodima hae (moshemane a qhwadile), mme a tlola hotswa diatleng tsaka, mme a matha hodimo le fatshe mona ho platform. Mme wa hae a phahama a otlana fatshe: Mennonite, ke dumela, ho ka qala ka; mme Moya wa Modimo wa wela hodima ngwanana e monyane wa Mennonite kapa Amish, e ne ele eng (ntatae le ba bang badutse moo - diaparo tsa bona Mennonites kapa leha e kaba eng), mme a tlolela hodimo ho tloha ho piano ka matsoho a hae a phahame, mme moriri wa hae o motle o lepelletse; a tshwana le lengeloi, a qala ho bina Moyeng. Mme ha a a etsa jwalo, piano ya tswella ho bapala, " Physician E kgolo e teng ha jwale, ho bolela Jesu."

524-3 191 Mang kapa mang ya emeng mona, dikete, ka sheba ke fumana dikeys diipapala, " Physician E kgolo e teng ha jwale, ka ho hlahisa Jesu ..." Batho ba phahama hodima diwheelchair, hotswa ho dicots, distretchera, ba tswella ho tsamaya. Morena Jesu Yena eo O teng mona hoseng hona, Yena elwa ya neng ka hare ho phapusi. Dumela feela. Bapala mo, ha o rata: "Physician e kgolo." Jwale, ha re rapeleng bohle. Ha ba tsamae hantle feela mona, tsamayang hantle ka tsela ena, mme hantle feela setulong sa hao moo o dutseng teng, ha o etsa tsela ya hao ... Na le fumana seo morao moo? Ho lokile, jwale leka kgutlela hantle ditulong tsa lona, ebe re tla ema moo.

524-5 192 Jwale mamela. Ha bana ba ntse ba rapellwa, le ya barapella. Ebe le ya rapellwa, batla le rapella. Jwale, lona basebeletsi mona, e mang. Ke rata ho le beha matsoho le ba behe matsoho ha batla. Jwale, mang kapa mang, ka dihlooho tse inamisitsweng, mme le dule lentse le inamisitse dihlooho, tswella o rapela; mme ha lefeta mona, ebe le ba beha matsoho ... matsoho a bewa hodima lona, hopolang, ke tshepiso ya Modimo e e senolang diphiri tsa Buka, diphiri tsa dipelo. Ke Modimo ya tlang ho bolela seo, ha o dumela seo. O ya bona? Jwale, mang le mang a rapele. Jwale, lona baena ba basebeletsi. Ho lokile, ha re inamise dihlooho tsa rona. Jwale, Morena Jesu, jwalo kaha batho bana baetla, mohlong matla a Modimo O matlaohle A ka tsoseletsa tumelo ya bona hang jwalo kaha bafeta, kaofela ka Lebitso la Jesu. Jwale, ho lokile, ha mola o qala ka tsela eo. Botsa mang le mang, beha matsoho hodima bona, lona basebeletsi, jwalo kaha bafeta.

524-5a 193 [Moena Branham le basebelesti barapella batho - Moq]

Lebitsong la Morena Jesu ...

Ke beha matsoho, Lebitsong la Morena Jesu, ho moenaka.

Lebitsong la Morena Jesu, ke beha matsoho ...

Modimo, neha kgaitsedi seo, Rosella, Lebitsong la Jesu.

Lebitsong la Jesu Kreste  ... Lebitsong la Jesu Kreste, ke beha matsoho ...

[Moena Branham o bua le emong, "O ya dula, hlokomela mola oo qetellong." - Moq]

Lebitsong la Morena Jesu ... Hopola, O ikokobeditse. Etla ka boikokobetso.

[Moena Branham ha a utlwahale nakong eo a rapelang ka yona - Moq]

Lebitsong la Jesu Kreste .....

Lebitsong la Jesu Kreste, ke bea matsoho .. ...

Lebitsong la Jesu Kreste, fodisa ...... Lebitso la Jesu Kreste .....

Lebitsong la Jesu Kreste .....

Lebitso la Jesu, fumana phodiso ya hao.

Lebitso la Jesu, a mohela phodiso.

Lebitsong la Jesu Kreste amohela phodiso ya hao ......

Lebitsong la Jesu Kreste, fola.

Modimo, Lebitsong la Jesu Kreste, ha kgaitsedi ya rona e fole.

Lebitsong la Jesu, ha ngwana a fole. Ho bokwe Modimo. [Mola wa thapelo wa eketseha - Moq]

524-5b 194 [Karolo e sa sebetseng theiping. Moena Billy Paul Branham a ya maekorfounong ho bontsha batho ba moleng wa ho rapellwa ho tsamaya - Moq] [Lentswe la Moena Branham ha le utlwahale. Mola wa ho rapella o ntse o tswella - Moq]

Ha kopo tsena diamohelwe, Lebitsong la Jesu.

Modimo Ao hlohonolofatse. Fumana phodiso ya hao, moena, hotswa ho Jesu Kreste. Amohela phodiso ya hao, Moena Mitchell.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso , sister, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya hao, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya hao, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kretse.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso.
Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi.

Amohela phodiso,hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya hao, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso , moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi.

Amohela phodiso, moena.

Amohela phodiso, kgaitsedi .... Amohela phodiso ya hao, kgaitsedi ......

Amohela phodiso, moena.

Amohela phodiso .

Amohela phodiso, moena ...

Amohela phodiso, kgaitsedi .....

Amohela phodiso hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso.

Amohela phodiso, kgaitsedi ....., hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso. Amohela phodiso ......

Amohela phodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso. Amohela phodiso, kgaitsedi .. ...

Amohela phodiso, ho Lebitso la Jesu Kretse.

Amohela phodiso, ho Lebitso la Jesu.

Amen.

Amohela lphodiso.

Amohela phodiso.

Amohela phodiso.

Amohela phodiso.

Amohela phodiso hotswa ho Jesu Kreste.

524-5c 195 [Moena Billy Paul Branham o tla ho microphone mme are, "Hosa nale emong ya batlang ho rapellwa? Na o ka kena, kakopo. Hahona e mong ya batlehang moleng, o ka kena moleng, kakopo hle." - Moq] Amohelaphodiso, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya hao, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya hao, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso , Kgaitsedi Wood, hotswa letsohong la Jesu Kreste.

Amohela phodiso ..... Amohela phodiso ...... Lebitsong la Jesu Kreste.

Amohela phodiso, Kgaitsedi Roberson, ka letsoho la Jesu Kreste.

Amohela phodiso, moena, ka letsoho la Jesu Kreste.

Amohela phodiso, Kgaitsedi Neville hotswa letsohong la Jesu Kreste.

Lebitso la Jesu Kreste, amohela phodiso ya hao. Mofodise, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amohela phodiso ya hao, Kgaitsedi ......

Amohela phodiso ya hao, mora, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, kgaitsedi, hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso ya hao, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Moena Weerts, amohela phodiso ya hao, moena, hotswa ho Jesu Kreste.

Kgaitsedi, amohela phodiso ya hao hotswa ho Jesu Kreste.

Amohela phodiso, Moena .. ... Moena, ka Lebitso la Jesu Kreste,

amohela .. ... Ka Lebitso la Jesu Kreste .....

Lebitsong la Jesu Kreste Morena, amohela phodiso.

Ka Lebitso la Jesu Kreste, amohela phodiso ya hao, moena.

Lebitsong la Jesu Kreste ... ... Lebitsong la Jesu Kreste,

amohela phodiso, kgaitsedi.

Lebitsong la Jesu Kreste ......

524-5d 196 [Moena Billy Paul Branham o tla ho microphone mme ore, "Na ke bohle ba neng bahloka ho rapellwa ?" - Moq] [Moena Lee Vayle o bua le Moena Branham - Moq]

Ha Letsoho la Morea Jesu lebe ho wena, Moena Vayle, kopo ena ya lerato, Lebitsong la Jesu. [Moena Billy Paul Branham o bua le Moena Branham - Moq]

Billy Paul, jwalo kaha o fane ka dikarete tse ngata, jwale amohelang phodiso ya lona, Lebitsong la Jesu Kreste.

Physician E kgolo e teng,

Jesu ya nang le kutlwelo bohloko,

O bua ka pelo e bohloko,

Oho, utlwa Lentswe la Jesu.

Mmoho.
Lebitso lemonate la lengeloi le leholo la pina,
Lebitso le monate haholo la leleme le hlwekileng,
Pina e monate haholo ya sehlohpa,

Modimo, hodima bana bababedi baemeng kapele, lefatsheng, e mong wa ... ...

Mohlomong O amohele kopo ya bona,

Morena ka Lebitso la Jesu Kreste. ... ... La Jesu Kreste, ha botho bakgaitsedi yaka le seka hare ho mohopolo wa hae, ha matla a Modimo A yele kopo ena.

Ha a fole. Fana ka seo, Morena. Amen.

Morena, Lebitsong la Jesu, hlokomela kopo ya thaka lena. Ke ya morapella,

Morena ka thapelo. Amen.

524-5e 197 Oho, na sena ha setle.

Ke dumela hore ha motho a tla mona hoseng hona, tlasa tlotsuo ena e kgolo,

Ke dumela - ha feela O ka fana ka ...

Jwale, o seke wa sheba ntho tse ding tse kgolo.

Hopola feela seo ka ho dumela tshepiso ya Hae.

Jwale, ha re boleleng sena mmoho. Rona [Phutheho yare, "Rona" - Moq] o seke wa sheba

["O seke wa sheba" - Ed] bakeng sa ntho e nngwe e kgolo.

["bakeng sa ntho e nngwe e kgolo." - Moq.] Empa Lebitso la Jesu

["Empa Lebitsong la Jesu Kreste," - Moq], re fumane tshepiso ya Hae.

["re fumana tshepiso ena." - Moq] Ho fedile. Seo se etsa hore ho fele .. ...

[Phutheho e ya thaba - Moq] Amen.