Ditiiso 08 of 10 - Tiiso ya Bohlano (63-0323M)

393-1 / 1 Ha re inamise dihlooho motsotswana. Mmusi, re kopane hape tshebeletsong ya hao. Mme re nahana ka nako e fetileng haho nyolohelwa Silo bakeng sa ttlhohonolofatso ya Modimo. Mme jwale, mantsibueng ana re kopane mmoho Mmusi. Mme jwalo kaha re bala karolong e itseng ya Lengolo, hore Konyana feela e ka bulang Ditiiso kapa ho di manolla ... Mme re ya rapela hore mantsibueng ana re sa le tlasa hlokomelo ya Tiiso ya Botshelela, re rapela hore, Ntate ya mahodimong, hore Konyana e tla fihla e e manolle mantsibua ana, hobane re mona ho ka utlwisisa seo. Mme hahose motho lefatsheng le lehodimong ya nang le tokelo eo, ke Konyana feela e ileng yaba le tokelo ya ho etsa seo. Jwale ha bohle babe le kutlwisiso eo mantsibueng ana re ke re fumane ho ka sheba nako ya ho sheba. Setla re thusa, re ya dumela, Ntate, letsatsi lena le lefifi leo re phelang ho lona -- e tla re thusa ho kgothala. Re dumela ha re fumana mohau ho Wena. Re inehela ka Lentswe ho wena, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

393-3 / 3 Kgotsong mantsibueng ana, metswalle. Ke thabo le tlotla hoba mona mantsibueng ana, ho kaba tshebeletsong ya Modimo. Leha re mpa rele kamora nako. Ke mpa kene ke le kweana pitsong ya potlako ya motho ya shwang -- leloko la kereke ena. Mmae ke -- o hlola a tlile mona. Mme bare moshemane o ya shwa yaba, jwale ka ya ho ya mmona -- seriti sa hae se robetse betheng, a e shwa, monna yakabang lemong tsaka. Mme ka motsotso feela, ka bona thaka leo le ema ka maoto, ho ka rorisa Morena. Mme jwale Modimo, ha re ka ipolela melato ya rona, mme re etsa se lokileng, mme re kopa mohau, re bitsa ho Yena, Modimo O ikemiseditse e bile O lebeletse ho re neha seo. Mme jwale, ke ya tseba hore ho ya tjhesa ha jwale, mme ke ... (Tjhe, ke nahana hore motjheso kaofela.) mme re ... ke hlokometse maobane mantsibua, kapa kajeno ke tsatsi laka la bosupa ka tlung e senang kganya (lebone feela la motlakase. O ya bona?) ke bala le ho rapela Modimo ho ka manolla Ditiiso tsena.

394-1 / 6 Mme ho nale bongata boneng bo ngotse dipotso phirimaneng e fetileng, kapa dipotso, dine dile ngata ho feta dipotso, e ne ele ho batla tshebeletso ya phodiso, ba batla ho dula letsatsi le leng hape -- hoba le tshebeletso ya phodiso ka Mantaha. Jwale ke rata -- ho ka ... nka etsa seo -- thato ya batho bao batlang ho e etsa. O ka nahana ka seo, ntsibise, mme ha o ka nahan ho ka dula -- rapella ba kulang, hobane ke beile maikutlo aka ohle ho Ditiiso mme ke itlositse bakeng sa Ditiiso. Jwale o ka nahana seo mme wa rapella seo, mme etsa hore ke tsebe.

394-2 / 8 Mme ke tla, ha Modimo a ratile, ke tla ... Leeto laka le latelang le Albuquerque, New Mexico, mme etlaba matsatsi a mmalwa, mme ke lokela ho ya ho kopanong ya borakgwebo kopanong ya Arizona. Mme ha thato ya Mmusi, o rapela ho seo setla etsa sona seo, mme re tla tseba ho feta moo. Mme ke beheletse ho seo ... O ya bona o ilo bua ka bakulang ha seo seetla. O ya bona? O bona mosadi enwa hantle mona, ha se seng se sa mothusi, a ka se dule nakonyana. Jwale he, o ya bona, re ya rapela hore Modimo o tla etsa seo ... Ke seo oleng mona ka baka la sona. Tloho ka tsela tse itseng ... Jwale o ya bona, Moya o Halalelang ke sohle (O ya bona?), jwale o ... Empa o ya bona, ke lekile ho batla tsena ho Ditiiso tsena emetse seo. O ya bona? Empa haho enale ...

394-4 / 11 Ke ba ba kae ba kulang mona? Ha re bone matsoho a lona, hohle mo. Oho, hle. Jwale, ke ba bakae ba nahang hore ke nnete, tahto ya Modimo Mmusi ho ka ema -- nka Mantaha mantsibua ho ka etsa mesebetsi ya hae, ho nale tshebeletso ya phodiso Mantaha mantsibua? Na o ka rata ho etsa seo? Na o ka etsa seo? Jwale, Mmusi ha A ratile, re tla etsa seo. O ya bona? Jwale -- re tlaba le tshebeletso bakeng sa ba kula ka Laboraro, kapa Sontaha, kapa Mantaha mantsibua ho ka rapella bakulang. Jwale, ke nahana hore ha ke itshunye ka seo, ho kgutlela Arizona. Moena Norman, na o teng mona? Na seo ha se senye program, Moena Norman, se seng? Moena Fred le lona kaofela, na seo se lokile? O ya bona? Ho lokile. Ho lokile, ha Mmusi A ratile, Mantaha mantsibua re tla etsa seo. Bosiu boo ka thoko, ho rapella bakulang. Jwale, ho ka sebe le Ditiiso. Mmusi O maollotse Ditiiso, mme ebe re rapella bakulang ka Mantaha mantsibua.

395-1 / 14 Jwale ... Oho, ke ile ka thabela seo, ho ka sebeletsa Mmusi ka tsela eo ... Na o ile wa thabelasee ...? Jwale, re mona ha jwale, ho tloha ho Tiiso ya Bohlano -- kapa Tiiso ya Botshelela, ho nale, mme seo ho theosa jwalo -- ho fihla temana ya 12 ya kgaolo ya 6 ho ya jwalo ho fihla ho 17. Ke e nngwe ya Tiiso tse telel ka hofetisisa, ke ntho tse ngata tse etsahalang mona.

395-2 / 16 Mme jwale ... Ke o bolelle ha nyane se ileng sa etsahala maobane, hantle ho etsa seo. Mme sare, ke rata ho bolela se seng mona. Ke fumana se seng mona ka hare ho lebokose la bone kapa la bohlano ka ntho tsa bohlokwa ntho tseo ho nna. Ke ile ka bolellwa seo ... Mme ke rata ho ka kopa tshwarelo ... Na ditheipi dikene? Ditheipi dikene? Ke rata ho kopa tshwarelo ho baena ba basebeletsi le ho lona batho. Ba ile bare ka tsatsi le leng ke ntse ke rera -- ka Elia, hora eo ya -- ha bane ba ... O ile a nahana hore ke yena feela ya tlang ho tlhwibilo, kapa yena -- ke ya mong feela ya tlileng ho pholoswa; mme kare makgolo a supileng bakeng sa dikete tse supileng. Na ho jwalo? Jwalo, ke kopa tshwarelo ka seo, batho. Ke tsebile hantle feela. Ene eele puo e sa utlwahaleng, hobane ke tseebile seo hore ke dikete tse supileng. Ha ke yare jwalo. Ke ... Mme ke ya le leboha ... Seo se bolela ...

395-4 / 17 Ke ya leboha hobane le hlokomela seo, mme o ya bona, ke ... Hobane ke dikete. Ke nale dinotes tse tharo kapa tse nne. Ere, "Moena Branham, ke nahana hore o ne o fositse," Ere, "Na ene ese dikete tse supileng ho nale makgolo a supileng?" Ke ne kere, "Hantle itse makgolo a supileng." O ya bona? Seo ... Mme ke tla ... Billy ... Mme ntho ya pele, ke nkile se seng hape mona, "Moena Branham, otla -- ke dumela hore o itse makgolo a supileng." Motho e mong a re, "Moena Branham, na seo e ne ele pono ya semoya -- mme ho nale -- ho tlaba le mofuta mme o hatisa seo ka makgolo a supileng ..." Sena se kenya kgohlano ka ho nahana ho etsa ntho tsena (O ya bona?), mme ho lekane. Ke kgohlang. Se seng se etsahetse kajeno ha Ditiiso ena e manollwa, ho fihlela ke etswa hohang ka hare ho jarete yaka, ho tsamaya feela ka hare ho jarete. Ho lokile. Se batlile se nka moya waka hantle feela hotswa ho nna. O ya bona? Jwale ke tsona kaofela ... Kgutso, oho, hle ... O ya bona? Mme ntho e nngwe (O ya bona?),mme o ya bona o qala leshano ka seo ke se boletseng mme Modimo o tla beha seo ho nna ka ho bolella seo. O ya bona? Mme jwalo ka -- ke lokela hore kebe le bonnete (O ya bona?), ka tse -- ka ntho tsena, hobane sena ke -- ke nako eo re phelang ho yona.

396-1 / 24 Ke ne ke nahana ka tshebeletso ya phodiso ka Mantaha mantsibua. Seo se ka se senye morero wa hao, Moena Neville, kapa se seng le se seng? Moena ya ratehang Neville, ke o bolella seo. Bampa baentse seo, ke nahana, ka lahla sena. Ke ... O feela a entse seo -- monna ya lokileng motswalle wa sebele; ke ya o bolella. Tabernacle e ahile dikamore bakeng sa Sunday school le tsohle dile maemong a nepahetseng. Mme ba bang ba batho mona Jeffersonville, ba batla hotla mona, le nale sebaka se lokileng le katla -- dikamore tsa Sunday school, moruti ya lokileng le Moena Neville mona ka ditlase, le moetapele. Ha ke bolele seo ho kamehla, empa nka mofa palesa ha a se a tsamaile. Mme Moena Neville, ke motsibile ke sale moshanyana, mme jwale, o fetuhile hanyane. Entse ele Ormand Neville, jwalo kaha a ile a etsa.

396-3 / 28 Ke hopola ke moetetse ... Empa le ha hole jwalo mona ho pulpit ha a ne ele moruti wa Methodist tlase motseng. Mme re nale phutheho e ngata tlase mane Clarksville. Kapa, ke nahan hore e bitswa Howard Park ... Harrison Avenue Methodist Church. Ke nahana hore ke hona tlase moo, Kgaitsedi Neville. Tlase mola, hobane o ne a tswa hona tulong eo. Ke tlile moo, mme ke itse ho kereke mona; ke itse"Ene ele motho ya lokileng, mme le leng la matsatsi ana kolobetso bakeng sa hae ka Lebitso la Mmusi Jesu." Mme sa etsahala hantle. Ke enwa moo a le teng, mme jwale ke motswalle, hantle feela hlakoreng laka, mme ya hlomphehang, monna ya hlomphehang.O eme hantle pelaka -- haufde jwalo kaha a ka kgonang. Eng kapa eng seo ke se bolela, o nale nna hantle ho fihlela mona. Esita leha a tla, o ne a sa utlwisise molaetsa ka nako eo, empa a dumela, mme a dula le yona. Ke ho o hlompha; ke tlhompho ho moena eo. Ke sitwa ho bolela se lekaneng ho yena, mme jwale Morena a mohlohonolofatse.

396-5 / 31 Mme ho lokile. Jwale, karolo ya taba tsa maobane mantsibua ho manolleng Tiiso ya Bohlano. Re ka se utlwe seo, hantle morao ho fumana seo -- Tiiso ya Bohlano. Jwale, re fumana hantle moo antikreste a kalletse, le ho lekanya hantle ka matla a mangata, kaofela baya matleng le dipere tseo, lefu, hare ho sekoti sesa lekanyweng hotswa ho sona. Mme re ya fumana seo -- Mangolo a bolela ha sera setla jwalo ka morwallo, Moya wa Modimo wa phahama kgahlano le sona. Mme re bone hantle ho bonatsa Lentswe maobane mantsibua. Hobane ho ne hole teng dibupuwa tse nne -- tse arabilweng hantle feela -- bakalli ha nne, mme a kalletse pere nako le nako -- pere e tshweu, e kgubedu, le pere e ntsho, mme ebe hoba le e putswa. Mme re fumana mmala eo mme e entse eng; ho enka hantle feela ho ya ka mengwaha ya dikereke ke hantle feela seo e se entseng, ka ho otloloha. Jwale o ya bona, ha Lentswe la Modimo le hlaha, ke se lokileng kamehla. O ya bona? Wena ... ke dumela sohle se amanang le Lentswe la Modimo kamehla, "Amen." O ya bona?

397-4 / 36 Jwale, jwalo kaha motho a kare o nale pono, mme are, seo ke ... Oho, batseba hobane Modimo O fane ka seo kamtla. Jwale, pono eka nna yaba e lokile, empa ha e sa tsamaelane le Lentswe ele kgahlano le Lentswe, ha se yona. Jwale, ba kanna yaba bahlompheha, ba bang bao Mormon baena le dikgaitsedi, mme mohlomong ba bang ba bona bafumana seo. Mme ha ke rate seo ... Ba bang ba batho -- o tla rata seo -- ho batho ba Mormon, batho ba lokileng; mme yaba ba -- moporofeta wa bona, Joseph Smith, batho bao ba Methodist ba bolauwe ke Illinois, ho leeto mona ... Mme jwale moo -- monna lokileng ... Mme pono, ha ke kgathatsehe ho dipuo. Ke dumela hore ke motho ya lokileng, empa dipono dine dile kgahlano le Lengolo; ka tsela e jwalo, ba lokela hoba le Mormon Bible bakeng sa -- ho etsa seo. (O ya bona?) Ke sona sena, ho nna. Sena Ke lebaka. Lentswe feela; ke sona seo. O ya bona?

397-6 / 39 Ka nako e nngwe -- e -- mo -- ministera o tlile mona hotswa ka hare ho naha, mme o -- mme ka mmona kapa o palame koloi (eseng jwalo), mosadi. Mme batla kopanong. Mme kafumana hore matsatsi a mabedi kapa a mararo (bona bale kopanong), ho tla kopanong bale ba bedi; mme mosadi eo o ne a nyetswe makgetlo a mararo kapa a mane. Mme ministera enwa a kena ho lobby ya hotel moo ke neng kele teng a fihla a ntshwara ka letsoho, mme ha kentse ke bua le yena. Ka mmotsa; kare, "Ha o lokolohile na nka bua le wena ka kamoreng yaka motsotswana feela?" Are, "Hantle feela, Moena Branham." ka moisa ka kamoreng, mme kare ho ministera; kare, "Moruti, monghadi, o moeti naheng ena," kare, "empa mosadi enwa o nale lebitso le ha ngata." Kare, "O tswa kwana bakeng Seitseng-le hore-tlase mona hosebaka se itseng ?" Are, "E, monghadi." Mme kare, "Na ha o tshabe seo na ... ha -hake etse hore o belaele ... ha ke etse hore o belaele, empa ha o nahane seo setla ama maemo a hao na? Ha o nahane hore rebe -- mohlala o betere ho nale oo na?" Mmwe are, "Oho, mosadi enwa ke mohalaledi." Kare, "Ke -- ha ke na pelaelo ka seo," empa kare, "empa, moena, lebaka ke hore e mong le emong ya molebellang ha a mmone ele mohalaledi. (O ya bona?), seo se sheba seo o se etsang." Mme kare, "Ke nahana hore o lokela ho hlokomela. Ke moena ale mong feela ho e mong." Mme are ... kare, " Mosadi eo o nyetswe ha nna kapa hahlano." Mme are, "E, ke tseba seo." Kare, "O ya tseba ..." Kare, "Na hao ruti seo ka hare ho tshebeletso ya hao hae kwana na, o etsa seo, moena?" Jwale are, "Tjhe, empa" are, "o ya tseba, ke bile le pono ka seo, Moena Branham." Kare, "Jwale, seo se lokile." Kare ... Are, "O ya kgathalla seo?" Are, "Nka o lokisetsa seo ka thuto ka ho seo." Mme kare, "Ho lokile." Mme are -- kare, "Nka thabela ho utlwa seo, monghadi." Are, "Jwale," are, "o ya tseba, ponong ena," are, "ke ne ke robetse." mme kare, "Yeah." (ke ne ke se ke bone hore ene ele toro, o ya bona.)

398-4 / 49 Mme are, "Mosadi waka," are, "o ne a dula le monna e mong," mme are, "mme a mpotoloha." Mme are, "Mme atla ho nna, mme are ho nna, 'Oho, ntshwarele; ntshwarele.' Are, 'ke Ike maswabi ka ho etsa seo. ke tla tshepahala ho tloha hajwale.'" Are, "Kwe nnete ke ne ke morata hoo ke ileng ka motshwarela, are, 'Ho lokile.'" Mme are, "Jwale," mme are, "Na o ya tseba? Ke nale tlhaloso ya pono eo." Kare, "Ene ele mosadi eo." Are, "Hantle feela, o ile a nyalwa -- jwalo ka nako tsohle," mme a bolela seo, "ho lokile horer a ka nyalwa hobane Modimo O ya morata hoo a ka nyalwang ka makgetlo ao a ratang ka ona." Kare, "Pono ya hao e ntle, empa e hole le taba ena." Kare, "Ke -- e fosahetseng. O ya bona? Ha o ya lokela ho bua seo."

399-2 / 51 Jwale ke ... O ya bona? ... Empa ha o bona e le kgahlano le Lengolo, ho etsa ho thulana, Mangolo, moo seo selahlehang teng, sena se seng mona setla hantle feela ka setshwantsho ... Jwalo ka ho beha sefapano ho moritaoke wa mantswe. O fumana setshwantsho se nepahetseng moo. Haho se seng seka kenang moo; jwale o fumana setshwantsho moo. Ho ale Mong feela yaka etsang seo; ke Konyana, mme re lebeletse Yena. Empa re fumana sena -- mokalli ... Ene ele mokalli wa dipere tsena, mme re molelekise hantle ka dipere tsa hae, re bona seo a se entseng hantle ka tsohle, mme hantle ho ya ka kereke e entse. Ha o kena hantle haholo ke sebata ka ntho tseo, re fumana seo a se entseng hantle.

399-4 / 57 Ene ele ya hlahile lentsweng mongwaheng wa pele, wa konyana -- wa tau. Ene ele Lentswe, hantle feela, Kreste. Mme o latelang ke poho, ka nako ya mengwaha e lefifi, ha kereke e ikopanya -- le ho amohela mekgwa ka Lentswe. Mme o hopola seo sohle se emile ho ntho tse pedi, se seng ele antikreste, e mong Kreste. Entse ele ntho yona eo le kajeno. Haho Mokreste ya halofo. Haho motho ya tauweng a boela aba souba, hoho noyana tse tshweu ebe diba ntsho, tjhe, tjhe, haho mohalaledi moetsadibe. Tjhe, o moetsadibe kapa mohalaledi. O ya bona? Haho tsela ya hore o kaba mahareng. O tswetswe kgetlo la bobedi kapa ha o ya tswalwa. O tlatsuwe ka Moya o Halalelang kapa tjhe. Haho lebaka hore o nale tsela tse kae, hao sa tlatswa ka Moya o Halalelang, ha o ya tlatswa ka seo. O ya bona? Mme ha o tlatsuwe ka Oona, bophelo ba hao bo bontsha seo. Seya hantle feela jwalo. O ya bona? Haho ya lokelang ho bolella e mong; ba bone seo (O ya bona?), Hobane ke Tiiso.

400-1 / 61 Jwale, mme re fumana dibupuwa tseo, tsela eo dikallang. Se seng se etsa mosebetsi wa sona ka hare ho dipolotiki, ho kopanya matla a tumelo -- le matla a dipolotiki mmoho. Re fumana hore Modimo O lekantse matla a Hae le Yena ha seo se etsahala. Re kgutlela morao ho hlokomela hore ho etsahalang, mme re fumana hantle feela ka tsela eo ho etsahetseng ho ya ka Kereke tsa Mongwaha. Re fumana hantle feela ho ya ka mongwaha, mme sera sa romela antikreste tlasa lebitso la bodumedi, tlasa Lebitso la Kreste, tlasa Lebitso la Kereke (E, monghadi), o tlile ka lebitso la kereke. "Eneng ele Kereke ya sebele," a re. O ya bona? Antikreste hase Russia. Antikreste ha se seo. Antikreste o haufe haholo le Bokreste ho fihlela Bibele ereng o tla thetsa bohle. Ho jwalo feela.

400-3 / 63 Bibele ere matsatsing a ho qetela, se seng le se seng se neng se se -- bakgethwa, ho bolela ... Ha o nka lengolo o matha ka lona o lebala , o ya bona hore na seo se bolelang. E re bakgethwa, bakgethuweng. O ya bona? Ho fihlela e thetsa bohle bao mabitso a bona aleng siko Bukeng ya Bophelo ya Konyana ha esale lefatshe le thewa. Ha Konyana ene E hlajwa, mabitso a ile a ngolwa Bukeng. O Eme dibakeng tse halalelang jwalo ka Mmuelli, a eba kopano ho bao meya ya bona eleng Bukeng. Mme haho ya tsebang Lebitso leo ntle ho Yena feela. Ke Yena feela ya nang le Buka letsohong la Hae. Mme o ya tseba ha eo a etla, mosebetsi wa Hae wa bokopanyi o fedile. O tlatla A batle seo hobane ke Yena ya lopolotseng batho. O etsa mosebetsi wa Molopolli wa Kinsman mme jwale O batla ba Hae.

400-5 / 65 Oho, hle. Seo se lokela ho lokisa Mokreste e mong le emong -- hore a ipatle kapele ho Modimo, "Ntlhatswe, oho, Mmusi; sheba bophelong baka -- mme o nketse -- sheba moo karolo yaka e sa lokang eleng teng, ha ke fumane seo ka tsela e potlakileng." O ya bona? Hobane ha ba lokileng batla fumana seo, basa lokang le ba senang Modimo bona batla hlaha kae? Ke nako ya ho lebella.

400-6 / 66 Mme ha o ka beha seo, mme o rata ho fana ka seo ... (Jwale, ha ke batle hore o mpotse potso ka sena, hobane o nketsa ke tlolele ho e nngwe ... ke bolela ho ka ngola potso ya hao. Ke ya dumela hore dipotso dise dientswe.) Ena ke nako ya ho itlhatlhoba. Ho jwalo feela. (Jwale, re tla fumana seo -- ha re etla ho diterompeta, moo Modimo A laolang ka teng, kapa dikotlo.) Mme re fumana seo ka ho itlhatlhoba, ha seo -- pele tseo dietswa, le -- mme re bona hore seo ke nnete. Mme mangeloi a mararo a lla a le lefatsheng, o ya tseba, "Homadimabe, homadimabe ba ahileng lefatsheng." ...

401-1 / 66 Re phela nakong ya thata, nakong ya -- ka ... O ya bona, ntho tseo dineng dile teng, ke seo re sebalang ha jwale, sena ke kamora hore kereke e tsamaye. O ya bona? Tsena tsohle dietsahala ka nako ya matshwenyeho. Mme ke nahana hore e lokela hoba badumedi ba sebele hore Kereke ena ho ya nakong ya matshwenyeho. Haho kamoo kereke e kaseyeng matshwenyeho. Ke ... O kenya Kereke moo, empa eseng Monyaduwa. O ya bona, o ya bona? Monyaduwa o ile, hobane (O ya bona?) Yena -- ha ana sebe le se seng, haho letho le kgahlano le seo. Mohau wa Modimo o mokwaetse, mme Bleach bohlatswitse dibe tsa hae, haho kamoo -- ka ho hopola seo, eseng eng empa ho hlwekisa, hantle feela Boteng ba Modimo. Oho, e lokela -- e lokela ho etsa Monyaduwa a tle mangweleng le ho lla ho Modimo.

401-2 / 69 Ke nahana ka -- pale e nyane, ha ke sa nke nako e telel ya lona ha jwale -- nakong ena. Ke etsa sena ka maikemisetso, ho utlwa sena -- ho fihlela ke utlwa Moya ho ka qala. Sena ke -- sena ke ntho ya sehlabelo. O ya bona, o ya bona? O ya bona, ke mang ya tsebang ntho tsena? Haho motho ntle ho Modimo, mme ha dilokele ho ka senolwa, le ho ka tiiswa ke Bibele hore dikase senolo ka tsatsi lena. Ke hantle feela. O ya bona? Bane bale -- ene ele seo, empa ba lokela ho fumana seo eleng nnete. O ya bona?

401-3 / 71 Hlokomela ha jwale, ene ele -- ngwanana e monyane bophirima one -- o ne a ratana le -- monna emong o ne a ratana le yena. Jwalo ka moreki wa dikgomo, a tswa mane ho Armour Company, mme -- mme bana le -- e kgolo ... Mongahae atla ka tsatsi le leng (mora wa mongahae o ne a tswa Chicago), mme ka hobane eleng a e etsa ka sa bophirima. Banana -- banan moo, baapara jwalo. Emong le emong o ne a tla ya fumana moshanyana, hantle feela, o ya tseba, hobane ntho ya bashanyana ka mmele wa monna wa moshemane. Jwale baapara jwalo. Mme baetsa bophirima.

401-4 / 73 Ba nale tse ding tsa tseo, mme Moena Maguire (ke nahana hore ha jwale), ba motshwara a apere diaparo tsa bopherima -- teronkeng, mme ho e kenya Lekgotleng la Kangaroo, le ho etsa hore a lefe seo, le hore a tsamaye a ilo reka diaparo tsa bophirima. Ke ba bona ba tsamaya ka dithunya mahlakoreng a bona. Baya hantle moo. Ba lesa se seng moo matsatsing a morao kwana, tse ileng. O ya bona? Mme mane Kentucky, le rata ho phela ka matsatsi a fetileng morao moo lona ba bophirima. Kgutlela morao morao Renfro Valley le tseo tsohle. O rata ho kgutlela morao matsatsing a fetileng. Ho nale se seng sehlolang seo, empa ha seo se kgutla morao ka Evangedi, ha o rate seo. O rata se seng. O ya bona? Ho ya bona seo ... O ya bona, wena ... Ho nale seo ...

402-2 / 76 Mme se etsang seo -- motho a etsa seo? Ke eng se etsang hore ho etsa seo se fosahetseng, kapa mosadi ya etsang hampe? Ke hobane ba leka ho etsa seo ... Ho nale se seng moo, kapa se seng se nyorwang. Mme ba leke ho tlosa lenyorwa leo ho katlosa lenyorwa la kgalalelo la lefatshe la Modimo ho tlosa seo. O o entse hore o nyrelwe seo. Ke lona lebaka le etsang hore o nyorwe. Modimo O entse seo le o nyoriswang. O ya bona? Empa hao leka ho fedisa lenyorwa leo ... Ha jwang ho etsahala seo ho motho e mong. Hao na tokelo ya ho etsa seo ho leka ho fedisa lenyorwa bakeng sa se seng ... Mme ebe -- mme o se fetolela ho se seng, leka ho kgotsofatsa le lefatshe; o kase etse seo. Ho nale ntho ele nngwe ya seo, mme ke Modimo. Mme o entse ka tsela eo.

402-3 / 77 Jwale sena ... Bannyana bana -- ba bophirima, ba "batswella-jwalo" bakeng sa moshanyana enwa -- o yatswa. Mme emong le emong o ne a tiisitse a batla ho fumana moshemane enwa. Ho ne hole teng mona ngwanana e mong mane serapeng sa bona, ene ele kgutsana. Mme o ne a etsa yohle -- mesebetsi, hobane ba ne ba batla ho lokisa manala a bona, o ya tseba, mme ba ne ba batla ho hlatswa dijana le tseo tsohle; mme a etsa ntho tseo tsohle. Mme qetellong moshemane eo a tla, batswa ba moetsa jwalo ka mokgwa wa kgale wa bophirima, buckboard, mme batla bathunya thunya tsa bona jwalo, o ya tseba, mme ka ho sebetsa. Mme baeba le motantsho o moholo moo, motantshong wa kgale moo, mme kaofela ha bona bane ba tlile tantsheng jwalo jwalo. Mme ntho ya pele, hobaneng, sena sa tswella, thabo, bakeng sa matsatsi a mararo kapa a mane.

403-2 / 80 Yaba ka tsatsi le leng moshemane enwa o ya tswa -- o ya phomola nakwana bakeng sa phomolo, mme a tloha ho basetsana, mme ha etsahala hore a shebe fatshe ho corral  sebaka se hlatswetsang). A bona ngwana e monyane ya ditshilanyana, a tshwere sejana se tletseng metsi le lepane. O hlatswitse dijana. Mme a nahana, "Ha ke soka ke mmona pele. Ke ya ipotsa hore o tswa ho kae?" Jwale a e beha jwalo ka tsela ya hae ho ya ho yena -- bunkhouse mme a ya fatshe moo lehlakoreng la corral le ho kopana le yena. O ne a tsamaya ka maoto. Aema. Ainamisa hlooho ya hae. O na bone hore ke mang, mme o ne a le dihlong haholo. O ne a tseba motho enwa ya moholo. Mme ene ele feela motswala ho bana ba bang banana. Ntata bona -- ntata bona ene ele foromane ho Armour outfit, jwale ba ... boloka ... A nna a lebella fatshe. One a swabetse ho tsamaya ka maoto. Are, "Lebitso la hao o mang?" A molella. Are, "Jwale, hobaneng ka ntle moo -- kaofela ha bona ba ile kae?" A leka ho itshwarella ho tse ding.

403-5 / 83 Mme bosiu bo latelang a mosheba hape. Qetellong, o ne a dutse ntle mola, mme bane ba lokela ho ya bohle, yaba o -- a dula terateng ya corral a molebella hotswa, ha a qhala metsi a dijana. Mme a molebella, mme are ho yena; a re, "O tseba lebaka laka la hoba mona?"Are, "Tjhe, mongahadi, ha ke tsebe." Are, "Lebaka laka la hoba mona ke ho tsoma mosadi." Are, "Ke fumana seo ke se batlang ha bona ba sa sefumane." (Ke ne ke nahana ka Kereke. O ya bona?) Are, "Na o tla nyalana le na?" Are, "Nna? Nna? Ke -- ha ke kgone ho nahana ka seo." Are, "Nna?" O ya bona, ke mora wa monga sebaka seo. O nale difeme tsohle moo le direnche naheng eo, mme le sohle. O ya bona? Are, "E," are, "Ke -- ha ke so fumane le ya mong mona Chicago. Ke -- ke rata mosadi wa sebele. Ke rata mosadi ya nang le mekgwa. Mme tseo ke dibatlang, ke bona tseo ho wena." Are, "Na o tla nyalana le nna?" Are "Jwale ..." (seo aha akaba a se kgolwa.) Are, "E." Mme are, "Jwale," a mmolella hore o ya kgutla, are, "Jwale, o itukise, mme mongwaha ho tloha ha jwale o itokise, mme oho -- mme ke tla o fumana, mme ke tla o tlosa mona bakeng sena. Ha o sa tla sebetsa kamokgwa ona hape. Ke tla o nka, mme ke tla ya Chicago, mme ke tla o ahela ntlo eo o sokang o e bona." Are, "Ha ke esoka ke eba le lehae, ke kgutsana." Abolela seo ... Are, "Ke tla o ahela ntlo, wa nnete"; are, "Ke tla kgutla."

404-2 / 89 O ile a modudisa monahanong oo selemo kaofela. A sebetsa ka sohle kamoo a ka kgonang ho bokella tjhelete elekaneng dollara ka letsatsi ho ka ithekela mose wa lenyalo: hantle feela mofuta wa Kereke. O ya bona? O ne a nale mose wa hae o se o lokile. O ya tseba, ha a hlahisa mose ona wa lenyalo, batwala ba hae bare, "Hobaneng, wena ngwana ya sa nkeng hantle. O nahana hore monna eo aka etsa seo?" Are, "Empa o tshepisitse seo." Are, "O tshepisitse"; are, "Ke dumela mantswe a hae." "Oho, o ne ao etsa tsuonyana robala." Are, "Ha a fumana e mong o tla inkela yena."Are, "Empa o ntshepisitse. Ke molebeletse." Amen. Le nna. Jwale ho ntse hoeba kamora nako. Qetellong letsatsi la fihla. Hora e itseng o ne a lokela hoba moo; jwale a qala a apara aparo sa hae. Mme o ne a esoka a utlwa ka yena hape, empa o ne a tseba hore o tlaba moo. Jwale a apara aparo sa hae sa lenyalo, a lokisa sena. Jwale ba qala ho utlwa sena, moo, hobane monga sebaka o ne a rometse foromane, kapa -- kapa ho -- mme ho ne hose seo ngwanana ya utlwileng sena. Jwale ho ne ho le jwalo feela.

404-4 / 95 Ke seo; hantle feela. Empa ngwana enwa a dula lentsweng o tla kgutlela ho yena. Jwale batsheha, mme bahakana ka matsoho a bona, batantsha mmoho, le hore, "Ahhh," (batsheha, o ya tseba, jwalo feela), are, "Ngwana ya sa nkeng hantle." Aeme moo -- ntle le ho tsitsinyeha. O ne a tshwere dipalesa tsa hae, mose wa hae wa lenyalo o lokile. O ne a hula ka thata, o ya tseba. (Monyaduwa wa hae o ne a itukisitse.) Adula a tshwere dipalesa alebeletse. Bare, "Jwale, re o boleletse hore o fositse. O ya bona, a ka setle."Are, "Ke nale metsotso e mehlano." Are, "O tla fihla." Oho, batsheha. Mme ha nako ya tshupanako ya kgale e otla metsotso e mehlano, bautlwa ho holopa ha pere, santa e le tlasa mabidi. Kariki ya kgale e ema. Mme a matha a etswa mahareng a bona, mme le yena a tswa ka hare ho carriage, mme a wela matsohong a hae; mme are, "Ho phethehile jwale moratuwa"; a siya bomotswalae(mekgatlo) baeme moo batadimile. Aya -- a ya Chicago le haeng la hae.

405-4 / 102 Ke tseba ka tshepiso e nngwe e tshwanang le yona eo. Ene e ... "Ke lokela ho o lokisetsa se seng mona; hotla o lata." Baka re re ya hlanya, empa, moena, ho nna ho manollwa tse sa bonahaleng, ke utlwa hantle fela ka seo nako e ya tsamaya. Ke ntse ke e bona ka nako le nako ha ho manollwa Ditiiso le qetellong ya molaetsa wa lengeloi la bosupa, "Nako e ka se hlole e eba teng." Monyaduwa eo ya monyane o tla fofela diatleng tsa Jesus le leng la matsatsi ana O monkela ka tlung ya Ntate. Hare nne re tswele pele le taba ena.

405-6 / 103 Hlokomela mosebetsi wa Tau, Lentswe; Poho, ho sebetsa ka thaha le sehlabelo; qaleho ya baithei; mme le -- mongwaha wa ntsu o tswella pele ka ho manolla le ho ntsha ntho tsena. Jwale, re fumane le hona tshebel;etsong ena, sephirir se seholo sa Ditiiso se ya manollwa, eleng seo se neng sele kgahlano le mohopolo waka pele -- ho ka etsa seo ebe nnete.

405-8 / 104 ke ne ke ntse ke nahana hore meya e katlase ho aletare ke bahalaledi ba Bakreste, empa re fumane maobane bosiu hore, Ha Morena Modimo a manolla Tiiso eo, haho kgonahale. Ene ese bona. Bane ba ile kgalalelong, bale ka hlakoreng le leng. Mme ke bao moo ba neng ba le teng ...Re fumane hore ene ele Bajuda batlang hotla ka nako eo -- ho tloha ho lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete, eo re tlang ho kena ho yona kajeno le hosane -- mme mahareng a Tiiso ya Botshelela le ya Bosupa, lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete. Mme re fumana hore ene ele bahalaledi ba ileng ba bolawa, mme haba yaba moo -- ba nale diaparo tse tshweu, empa mabitso a bona a bile Bukeng ya Konyana ya Bophelo, mme ba ile bafuwa diaparo tse tshweu, emong le emong.

406-2 / 106 Mme re nka seo, mme haho letho lefatsheng, ha ke dumele, empa bao -- ba -- Bajuda baile bakena nakwaneng ya matshwenyeho. Nakong ya dintwa tsena tsa ho qetela, ba ne bale -- bane -- balokela ho hlouwa ke batho bohle. Mme Eichman o ile a bolaya dimillione mane Germany (O utlwile teko tseo), dimillione tsa ba senang molato diile tsa bolawa, Bajuda, hobane feela ene ele Bajuda, haho lebaka le leng. Bibele ere mona baile ba bolaelwa bopaki ba Jesu -- kapa bakeng sa -- Lentswe la Modimo le bopaki. Jwale, re fumana hore Lentswe ene ele Modimo le bopaki ba Jesu Kreste. Bana ha bana bopaki ba Jesu Kreste. Mme re fumana hore Bibele ere bohle BaIsraele, baleng teng BaIsraele, batla bolokeha. (Baroma 11) Jwale, re tseba seo. Mme re ba bone meya eo ...

406-5 / 109 Jwale, sheba hona moo. Hobaneng ha sena se saka sa etsahala pele? Hobane ha se yaka sa etsahala pele. Jwale o ka bona seo. O ya bona? O bona Moya o Halalelang o moholo otla jwalo -- mengwaha le dinako, mme jwale, seo se senotswe, mme o shebe moo mme o bone nnete. Ke seo moo seleng teng. Jwale, ene ele basebeletsi ho Eichman. Jwale, ba bontsha feela basebeletsi ba lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete, e neng e kena mahareng a Tiiso ya Botshelela le ya Bosupa(O ya bona?); mme Tiiso ya Bosupa; ke phetho seo; mme ena -- hobile le kgutso lehodimong le lefatsheng ntho e ka etsang halofo ya hora. Mme jwale, ke Modimo ya ka senolang seo. Haho moo e bileng e tshwantshitsweng teng. Ke hosane. Nthapelleng. O ya bona?

406-7 / 112 Jwale, re ya hlokomela ha re tlo kena Tiisong ya Botshelela ... Jwale, ha Modimo o matla a re thuse re kene ho Tiiso ya Botshelela. Jwale, temana ya 12 ya kgaolo ya 6 ...

Mme bona ... haho manollwa Tiiso ya Botshlela, mme, bona, haeba le tshitshinyeho e kgolo ya lefatshe; mme letsatsi la fifala, mme kgwedi ya fetoha madi; Mme dinaledi tsa lehodimo tsa wela ... lefatsheng, jwalo ka sefate sa feiga ha se lahla mahlaku a sona, ha se tsitsinywa ke moya o moholo. Mme mahodimo a manoloha jwalo kaha ho manollwa buka; mme thaba e nngwe le e nngwe lesehlekehleke tsa tloha bakeng tsa tsona. Mme marena a lefatshe, le batho le batlanngweng bohle, le monna e mong le emong, ba ipata tlasa mafika a dithaba;

407-1 / 113 O hlokomele moo? Sheba banna baphahameng. O ya bona? Ba ile baetsa eng? Bane ba fumana feine ya bohlola. O ya bona? Ke hantle feela sela ka honwa feine ya bona. O ya bona?

Mme bare ho dithaba le maralla, welang hodima rona, mme re pateng mahlong a Hae ya dutseng teroneng, le bohaleng ba Konyana:

407-1 / 114 Le letsatsing la bohale ba Hae; mme ke qalo e jwang eo -- ho ka bona bakalli bao ha jwale, bakalli, dibopuwa, le dikarabo tseo tsa dibupuwa. Ra nkelwa hodimo. Ra bona basebeletsi tlasa terone. Jwale, sena ... ho tloha nakong ... Basebeletsi bana ke basebele diorthodox Bajuda ba shwetseng bopaki ba Kreste, kapa ho bodumedi ba tumelo, hobane ba kasebe Bakreste. Hopola, Modimo o ba foufaditse. Mme batla ba difofu nako e telele ho fihlela Kereke ya Baditjhaba e tsamaya. Hobane Modimo ha a sebetse ka batho ba babedi ka nako ele nngwe, hobane seo se kgahlano le Lentswe.

407-4 / 116 Hopola, O sebetsa le Israele jwalo ka setjhaba. Ke setjhaba sa Israele. Baditjhaba ka bonngwe -- batho ba nkuweng ho Baditjhaba. Mme elokela hoba ... Baditjhaba ba lokela hore bankuwe ditjhabeng tsohle tsa lefatshe, mme jwale ho nale Bajuda ba tlang ho seo. O ya bona? Jwalo ka -- jwalo ka Ma Arabia le MaIrish le MaIndia le jwalo jwalo. Ke batho bohle ba lefatshe baetsang Monyaduwa. O ya bona? Empa jwale, ha hotla nako ya ho sebetsa ka bona Israele, karolong ena ya ho qetela ka beke tse mashome a supileng, O sebetsa ka bona jwalo ka setjhaba. Baditjhaba ba felletse. Hora e ntse e atamela (mme mohlomong sena -- ka bona bosiu bona) hore Modimo o tla kgutlela ho Baditjhaba. Hantle feela. O boletse seo. "Batla sebetsana le lebota la Jerusalema hofihlela Baditjhaba difela." Nako e fetile. E, monghadi. Mme ebe, "Ha ya itshilafatsang a itshilafatse. Ha ya lokileng ha a tswelle ka ho loka." O ya bona?

408-2 / 120 Haho sale Madi setulong -- sa -- mohaung. Haho sale Madi aletare. Sehlabelo se tlositswe;mme haho sale letho ke mosi le maru a matsho mola ho kahlolong. Mme ha seo se etsahala hantle feela mona ka bosiu bona. (O ya bona?)Konyana e entse seo e qetile -- Mosebetsi wa hae wa bo buelli. Mosebetsi wa bobuelli o fedile ho tloha teroneng, le Sehlabelo, jwalo kaha re Molekantse hantle feela, Molopolli wa Kinsman, Konyana e tletseng madi E etla, Konyana e hlajuweng (E tletseng madi, e bolauweng, e hlokofaditsweng), E tla kapele ho nka Buka ena hotswa letsohong la Hae. Ke ... Matsatsi a fedile. Jwale, O tlilo lata seo A se lopolotseng. Amen. Seo sa romela ho hong.

408-4 / 121 Re fumana seo ha jwale, Johanne o itse, "Ka bona ha A manolla Tiiso ya Botshelela, ene ele tshisinyeho e kgolo ya lefatshe." Yaba sohle seya sisisnyeha. O ya ba bona? Modimo O entse ntho tse kgolo, ka ho fodisa bakulang, mme kaho bula mahlo a bona, mme a etsa ntho tse kgolo, empa ra fumana mona tlhaho e ya senyeha. E, tlhaho kaofela ... Bona se nkileng sebaka, lefatshe la sisisnyeha; letsatsi la fifala; mme kgwedi e kase refe kganya; mme dinaledi tsa tsitsinyeha le howela; mme, hobaneng, se seng le se seng sa etsahala (O ya bona?) hantle feela manollong ya Tiiso ya Botshelela. Ke ha sena se nka sebaka, hantle feela kamora ho hlahisa basebeletsi tlasa aletare. O ya bona? Basebeletsi ba feletse.

409-1 / 124 Jwale, o ya bona, re haufe haholo le hora eo. e kaba ka nako e fe kapa efeng(O ya bona?), hobane Kereke e se e tla nka leeto la yona. Empa hopola, ha ntho tsena dietsahala, Monyaduwa a ka sebe teng. O hopole seo, Monyaduwa o ile. Ha tshwanele ho kena ho tse ding tsa dintho tseo. Ena ke nako ya matshwenyeho a tokafatso -- ya kereke. E behetswe yona hore ekene ho yona, eseng Monyaduwa; O tlosa Monyaduwa wa Hae pel. E, monghadi. Ke ... O se a molopolotse. Ke ntho ekang ... Eo ke kgetho ya Hae, kgetho ya Hae, jwalo ka motho emong le emong ha nka monyaduwa. O ya bona?

409-2 / 124 Jwale, tshisinyeho ya lefatshe ... Ha re lekanyeng Mangolo jwale. Ke rata -- ke batla ... Na o tshwere pampiri le pene? Ke rata hore o nketsetse se seng. Ha o batla ho ngola, ngola sena hobane ... ha o satlo nka theipi ena. Jwale, re ... ke rata ha o bala le nna mona. Lekanya Mangolo ana o tlka bona sephiri sena seo se neng sele tlasa Tiiso ya Botshelela ya Buka ya Topollo. Jwale, hopola, tsena ke diphiri tse patilweng. Mme Tiiso ya Botshelela ha mmoho ke Buka, maqephe a tsheletsng feela mmoho; mme e bula Buka ya Topollo. Ke tsela eo lefatshe lohle le ileng la lopollwa ka yona.

409-5 / 127 Ke lona lebaka le ileng la etsa hore Johanne a lle, hobaner haeba ho ne hose le ya mong ya kgonang ho nka Buka eo, mmopo kaofela, sohle sene se ile. O ne a tla kgutlela feela morao -- ho atoms le molecules jwalo jwalo le cosmic light, mme esebe mmopo, motho, e seng se seng, hobane Adama o lahlehetswe ke tokelo ya Buka. o fane ka yona ha ane a mamela mosadi wa hae, mme a mamela Satane ha a ne a bea mabaka Lentsweng la Modimo. O ya bona? Ene e boletswe. Mme ene e keke ya kgutlela matsohong a ditshila a Satane ao a ileng a moeka hotswa teleng; e sale ho qaleng, e ile ya kgutlela ho Monga yona wa sebele mekgwa ya abstract e tla etsa jwalo(O ya bona?), e kgutlela hantle ho Monga yona, mme ene ele Modimo Mmopi ya e entseng, mme A etshwere.

409-7 / 129 Mme ho karolo moo, mme ke topollo. Ho teng theko moo ya topollo, mme ho ne ho se ya ka etsang seo. Ka tsela eo a etsa seo ... A etsa melao ya Hae -- melao ya Hae ya Topollo ya Kinsman; empa o ne a sa fumane motho. Motho e mong le emong o ne a tswetswe ka thobalano, a tswetswe ka thato ya botho. O ne a le hara sebe sa tlhaho: Satane le Eva, ka tsela eo o ne a ka se etse seo. Haho letho ho yena, eseng mopapa ya halalelang, mopriesta, ngaka, ya -- le ha e kaba mang; ho ne hose ya nang le tokelo. Mme ene e kasebe Lengeloi, hobane ho ne ho lokela hoba kinsman. Ene elokela hoba motho. Yaba Modimo o fetoha Kinsman ka ho nka sebaka sa motho ka tswalo ya morwetsana, mme a fana ka Madi a Hae.

410-2 / 130 Ene ese Mojuda; e ne ese madi a Moditjhaba. Ene ele Madi a Modimo. O ya bona? Bible re bolokehile ka Madi a Hae. Ngwana o nka madi a ntatae. Re tseba seo. Botona ka thobalano bohlahisa hemoglobin. Jwale re fumana hantle feela hore kgoho e behela lehe, a ka behela lehe, empa ha mokoko, o fumana sethole, ha o yaka wa eba le sona, e kase behele. Ha eya nontshuwa. Mosadi ke feela ha etsa ka tsela e jwalo le yena, empa leha le ya tla ... germ e tswa ho botona, mme tabeng eo, Botona ene ele Modimo ka sebele.

410-3 / 132 Ke ka mokgwa oo kereng hodimo ke fatshe -- mme boholo ke bonyane. Modimo O ne A le moholo hoo A ileng ... O ile Aba a iketsa nthwana e nyane germ ka hare ho popelo ya morwetsana. Mme hona moo a bopa dicells, le Madi, mme A tswallwa lefatsheng le ho hodiswa teng, mme ho tloha ho qaleng ho jwalo, ntle ho bohlola, eseng ka takatso ya nama ... Mme A fana ka Madi a Hae hobane A ile A fetoha Molopolli, mme ene ele Molopolli wa Kinsman. Mme A tsolla Madi ka bolokolohi. O ne A sa lokele ho etsa seo. O fane ka seo ka bolokolohi. Ebe O ya hodima aletare ya Modimo e emeng moo, ha Modimo A tshwere Buka ya Topollo letsohong la Hae, mme Konyana e hlajuweng aletare ya sehlabelo. Ho nale Konyana ho etsa topollo, ho etsa kopanyo eo.

410-5 / 135 Jwale ha jwang e mong a kare Marea, kapa Josefa, kapa emong feela ekaba -- mmuelli. Om kase be mokopanye ntle ho Madi. E monghadi, ho teng Mmuelli A le mong feela mahareng a motho le Modimo, mme ke Kreste Jesu. Ke seo Mangolo a se bolelang. Ke eo moo A emeng teng, mme ho fihlela nakong ya ho qetela a lopollwa, mme A tla hantle feela ho lopolla ... Oho, ke Ntate e moholo.Jwale, hopola ... Jwale, kene ke ntse ke nahana hore ka molomo wa dipaki tse pedi kapa tse tharo, ha ntho e nngwe le e nngwe e hlahelle, ho Lengolo ...Jwalo ka, o ka se nke Lengolo o be o sa hlahise lerho ntle ebe se seng jwalo ka seo. O ya bona? O ya bona, nka se nke Lengolo, "Judase o ile a ifanyeha," nka e nngwe mme ore, "O ya hona moo." O ya bona? Empa o ya bona, e ka se kopane le tse ding.

411-2 / 138 Mme kene ke nahana hore haho manollwa Tiiso ya Botshelela, ha Moya o Halalelang o e manolla, ke bone hore ene ele eng, yaba ke nahana hore etlaba ntho e ntle ho ka fana ka thuto ka se seng se fapaneng mantsibueng (O ya bona?), hobane o ka kgathala ke ho mmamela hantle feela. Jwale ka nahana hore ke etse se seng se fapaneng.

411-3 / 139 Jwale hlokomela. Ntho ena e kgolo e ne e ipatile ka hare ho Buka ya diphirir tsa topollo. Jwale, Konyana e tshwere letsohong la Yona. Jwale, ha re shebeng ho Mattheu 24, Konyana ka Boyona. Jwale, mang kapa mang o ya tseba hore Kreste ke Moqadi wa Buka ho ya ka moo ke tsebang, empa ena -- ke puo ya Hae mona kapa -- mosebetsi wa Hae -- batho (Tokelo tsohle.) mme le ho Bajuda.

411-5 / 141 Jwalo, ke rata ho tshwara Buka jwalo ka sena: Mattheu 24 le Tshenolo 6, jwalo ka sena, ha re lekanye se seng mona. Jwale hlokomela sena, mme o ka fumana sena ha jwang -- ha jwang. O ya bona, mona Konyana e bontsha hantle feela ka maemedi seo A se boletseng mona, o etsa hantle feela. Jwale ke eng se etsang seo. Jwale, ke sohle mona. Ho nale -- ho nale e mong mona; O bua ka sena, mme mona sena se etsahalang. O ya bona? Ke ponahatso e ntle. Jwale, jwale, ha reke re shebe kgaolo ya 24 ya Mohalaledi Mattheu le Tshenolo 6 le ho lekanya le kgaolo ya 24th ya Mattheu. Re tseba bohle hore leo ene ele lengolo leo barutuwa, motho e mong le emong, ho bua ka mahlomola a maholo. A tswa ho kgaolo ya 24 ya Mattheu. Mme jwale, ha re ...

411-7 / 143 Haeba hole jwalo ... Jwale ... Re ... Hobane re ya tseba hore Tiiso ya Botshelela ke Tiiso ya kahlolo. Ke Tiiso ya kahlolo: hantle feela ke eng. Jwale, o ya bona, re nale -- antikreste o kalletse, re bone ha Kereke, jwale e fedile, ho ya hodimo. Jwale re bona basebeletsi ba Bajuda tlasa aletare. Jwale, ke ena manollo ya kahlolo hodima batho ho tloha matshwenyeho a maholo hotla ho lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete tse lopolotsweng Bajuda. Ke tla o tiisetsa sena ke Bajuda le Baditjhaba. Habana letho kamang le Monyaduwa, haho letho. Monyaduwa ... Re bone ha Monyaduwa a tsamaya. O ka se behe seo ka nako eo: ha a kgutli hofihlelaa ho kgaolo ya 19 ya Buka ya Diketso.

412-1 / 146 Jwale, hlokomela, hobane Tiiso ya Botshelela ke ya kahlolo ho ya ka Lentswe. Jwale, mona, ha re qale ho Mattheu 24. Jwale, ke tla rata feela ho fana ka se seng e ke se fumaneng mona. Jwale, Mohalaledi Mattheu re tla qala ho temana ya 1 ho ya ho 3, jwale, ke moo re ilong ho qala teng.

Mme Jesu atswa le ho tloha tempeleng: mme barutuwa ba Hae ba mmontsha kaho ya tempele. Mme A re ho bona, Na ha le bone tsohle mona? Ka nnete nnete kere ho lona, ho kasebe le lejwe le tlang ho leswa hodima le leng, le ke keng la lahlwa. (Jwale) ... mme ... (temana ya 3) ... ha a dutse hodima ... thaba ya ... Mohlware, barutuwa batla ho Yena ka thoko, bare, Re bolelle, tsena ditlaba neng? ... e tlaba e feng pontsho ya hotla ha Hao, le phetletso ya lefatshe?

412-2 / 148 Jwale, ha re eme moo. Temana tsena tse tharo, sena se etsahetse hantle ka Labobedi motsheare, Motsheanong kadi 4, ka AD 30. Mme tse pedi tse temana dietsahetse motsheare wa mantsibua -- Motsheanong kadi 4, ka AD 30, mme temana ya 3 e etsahetse ka Labobedi mantsibua ka lona tsatsi leo. O ya bona? Ba tlile tempeleng, mme ba Mmotsa taba tsena: "Ho tla etsahalang ka sena le sena? Sheba tempele ena e kgolo; ha e ntle na?" Are, "Ho ka sebe le lejwe le tlang ho leswa hodima le leng."Yaba o ya tloha O dula thabeng. O ya bona? Hore moo -- o qala seo motsheare wa mantsibua. Mme ha ba entse seo, ba Mmotsa hodimo moo, bare, "Re rata ho tseba se seng mona."

412-5 / 151 Jwale, hlokomela, mona ho nale potso tse tharo tse butsitsweng ke Bajuda, barutuwa ba Hae. Potso tse tharo tse botsitsweng moo. Mme hlokomela: "Eng ..." Pele, "Ke eng -- tseo ditla etsahala neng (haho kasebe le lejwe le tlang ho leswa hodima le leng)? Letshwao la hotla ha Hao?" (ya bobedi potso) "ya pheletso ya lefatshe?" O ya bona? Ho nale potso tse tharo, mme ke moo batho ba bangata baetsang phoso teng. Bakentse sena bakeng mengwaha e meng jwale, ha le bona A araba potso tsena. Ba ... Hlokomela ha jwang -- ho hotle jwang. Temana ya 3 (O ya bona?), jwale, ntho ya ho qetela moo ho temana ya 3, "Mme ho tla etsahalang ..." Pele ba Mmiletsa thabeng ya Mohlware: "Re jwetse ke neng moo ntho tsena ditlang ho etsahala?" (Potso ya pele), "Ponahatso ya ho tla ha Hao?" (Potso ya bobedi), " ... le ya pheletso ya lefatshe?" (Potso ya boraro). O ya bona, hona le potso tse tharo moo.

413-3 / 152 Jwale ke rata hore, jwale, ke rata hore o bone Jesu mona o bajwetsa ka ntho tsena. Oho, ho hoptle ha ka kang, ke ... se nketsa ... ke kena ho ... Ke lefeng lentswe lane re ileng ra lesebedisa ka nako e fetileng? Tsoseletso hotswa ho tshenolo. Hlokomela, jwale, ha re yeng ho Tiiso ya Pele ya Tiiso ya Buka ebe re lekanya sena le Tiiso ya Pele ka potso ena, mme potso ka nngwe ho ya fatshe le ho bona hantle hore ha ditsamaelane hantle feela ho ya kamoo ke nahanang le ho manollwa ha kereke ka nngwe ya mongwaha na hantle feela. Ho nale hantle feela ho bulwa ha hoo.

413-5 / 156 Hlokomela jwale, jwale, re tlilo bala, pele ho ... "Yaba O ya ba araba ..." Mme O tlo qala ho ba araba jwale, mme re rata ho lekanya seo le Ditiiso. Jwale, hlokomela, Tiiso ya Pele ke Tshenolo 6:1-2; jwale re ya bala 6:1-2.

Mme ka bona ... Ha Konyana e manolletse Ditiiso, mmme ka utlwa lentswe, le jwalo ka seaduma, se seng sa dibupuwa tse nne sare, Tloho o bone. Mme ka bona, mme bona pere e tshweu: mme ya e kalletse a nale seqha; mme a newa moqhaka: mme atswa ho hapa, le ho hapa.

Re ile ra fumana hore ke mang? Antikreste. Mattheu 24 jwale, 4 le 5.

Mme Jesu a araba a re -- ho bona, iponeleng leseke la thetswa. Ho tlatla batho ka Lebitso laka, bare, ke nna Kreste; mme batla thetsa ba bangata.

414-1 / 159 O ya bona? Antikreste. Ke eo Tiiso ya hao. O ya bona, o ya bona? O buile ka seo moo, mona ba manolla Tiiso ya hao, mme ke enwa moo Aleng teng, hantle feela. Jwale, Tiiso ya Bobedi: Mattheu 24:6, Tshenolo 6:3 le 4. Jwale, hlokomela. Mattheu 24:6, jwale, ha re bone hore na se reng.

Mme le tla utlwa dintwa le medumo ya dintwa: letle le seke la thetswa: hobane ntho tsena tsohle dilokela ho etsahala, empa ha e soka e eba nako.

Ho lokile. Ha re nke Tiiso ya Bobedi, Tshenolo 6:3-2; hlokomela hore o reng ha jwale.

Mme ha a manolla Tiiso ya Bobedi, mme ka utlwa sebupuwa se seng sere, Tloho ... o bone. Mme ke moo ho tswa pere e nngwe e kgubedu: mme ya newa matla a ho nka kgotso lefatsheng, le hore ba lefatsheng ba bolayane: mme a newa sabole e kgolo.

414-3 / 162 Hantle feela. Oho, ke rata ho etsa Lengolo le ikarabang, na hao? Moya o Halalelang o dingotse kaofela, empa O nale hona ho disenola. Jwale, ha re hlokomele seo. Jwale, tlala ena. Jwale, Mattheu 24:7 le 8. Hare fumane 7 le 8 ho Mattheu ...

Ditjhaba ditla tsohelana matla, mme mebuso kgahlano le mebuso: mme ho tlaba le tlala, ... medumo, ... tshisinyeho tsa lefatshe, dibakeng tsa ho sesa. Tsena tsohle ke qaleho ya mahlomola.

O ya bona, o tla hantle feela ha jwale. Jwale, Tshenolo 6 ... Jwale, re tlile ho Manolla Tiiso ena. E fumaneha ho Tshenolo 6:5 le 6.

Mme ha a manolla tiiso ya boraro, ka bona sebata sa boraro sare tloho, Tloho o bone. Mme ka bona, mme ka bona pere e ntsho; mme ya e kalletseng a nale dikala matsohong a hae. Mme ka utlwa se seng sa dibupuwa tse nne sere, Tekanyo ya ... ka peni -- tekanyo ya koro ka peni, mme tekanyo tse tharo tsa barly ka peni, o ya bona? Yona Tiiso eo, yona ntho eo Jesu a e boletseng. Hantle feela. Tiiso ya Bone, mafu a bolayang. Hlokomela, Mattheu 24, re tla bala -- temana ya 8, 7 le 8, ke dumela hore e mona Tiisong ya Bone, ke nale seo mona. Ho lokile. Jwale ... Ke badileng moo? Ke badile se seng mona? Yeah, ke tshwaile seo. E, ke rona bao ha jwale. Jwale, re ya, jwale re ya. Ho lokile, monghadi.

415-1 / 168 Jwale, ha re qaleng mona ho 7 -- Tiiso ya Bone, mme ho 6 le 7 le 8 ho e nngwe, ho Tshenolo. Jwale, ha re bone, 7 le 8 ya Matthew 24. Ho lokile, jwale.

Mme setjhaba setla tsohela setjhaba matla, mme mmuso ho mmuso o mong: mme ho tlaba le tlala, ... mafu, ... le tshisinyeho ya lefatshe, dibakeng tseo. Ntho tsena tsohle ke qaleho ya matshwenyeho.

Jwale, Tiiso ya Bone, jwalo kaha re bala mona ... Tiiso ya Bone ene ... E qala ho temana ya 7 le 8 ho ena e nngwe.

Mme ha a manolla tiiso ya bone, mme bona, sebupuwa sa bone sare, Tloho o bone. Mme ha ke tadima, mme bona pere e putswa: ...

415-3 / 171 Jwale, e ma, seo se ngotswe hampe. Jwale, jwale, motsotso feela ha jwale, 7 le 8, jwale ha re bone, Mattheu 24:7 le 8, jwale ha re bone. Jwale re fumana seo. Ke pulo ya boraro, haho jwalo na? Mattheu 24:7 le 8. Ke kopa tshwarelo. Jwale, seo se bula pula ... kapa tlala, e bula pula. Ho lokile, jwale mafu le lefu ... E, mongahadi, jwale re ya ho; 7 le 8, jwale, seo etlaba Tiiso ya Bone. Ha re bone hore re fumana sena ho kae Tiiso ya Bone.

Mme ha a manolla Tiiso ya Bone ... (Yeah, ke mokalli wa pere e putswa, lefu. O ya bona?) Mme -- mme ka tadima, mme bona pere e putswa: mme ya e -- pere e putswa: mme lebitso la hae ele Lefu Death, mme Dihele dilatetse ... yena. Mme a newa matla hodima lefatse, ho bolaya ka sabole, le ka tlala, mme ka lefu, mme dibupuwa lefatsheng. (Jwale, o ya bona, e ne ele lefu.)

415-5 / 175 Jwale, Tiiso ya Bohlano, Mattheu 24:9-13. Ha re shebe haeba ke fumane seo na. O ya bona?

Mme batla le isa makgotleng, mme batla le bolaya: ... (Ke wena eo.) ... mme letla hlouwa ke ditjhaba tsohle ka baka laka. Mme ha -- mme ebe ... ba bangata batla kgeloha -- ba bangata batla ekana, mme batla ekana e mong e mong, mme batla hloyana. Mme baporofeta ba bohata batla hlha, mme ... batla thetsa ba bangata. Mme bokgopo bo tla ngatafala, mme lerato la ba bangata le tla tapa.But he that ... batiisetsa ho fihlela tsatsing la hop qetela, bona bao batla bolokeha.

Jwale, re mo Tiisong ya Bohlano, mme seo sene sele maobane mantsibua. O ya bona? Batla le isa, baekana ka bonngwe.

416-1 / 177 Jwale, hlokomela mona Tiisong ya Botshelela, 6:9 ho isa 11. Jwale, ha re fumane seo: Tshenolo 6:9 ho isa 11.

Mme Tiiso ya Botshelela, ka bona tlasa aletare meya e bolailweng ka baka la bopaki ba Lentswe la Modimo, le ka bopaki ba bona: Mme balla ka lentswe le phahameng, bare, Ho fihlela neng, ... Mmusi, ya halalelang ... le wa nnete, sena se etsahala ... ahlola le ho phethetsa madi a bona ba tsamayang lefatsheng? (Jwale ...) Mme ba newa diaparo tse tshweu emong le emong; mme ho ile hathwe ho bona, baphomole selemo sele seng hape, bakeng sa basebeletsi ba bang le baena ba bang, ... ba bolawe jwalo le bona, ho phethahatsa.

416-2 / 178 Jwale, o ya bona, tlasa Tiiso ya Botshelela -- re fumana mona basebeletsi. Mme tlasa 24:9 hodimo mona -- ho ya ho 13, re fumana hape hore basebeletsi: "Batla le isa makgotleng le ho le bolaya" mme -- mme jwalo jwalo (O ya bona?), yona Tiiso yona ela. Jwale, ho Tiiso ya Botshelela ba kena mona. Mattheu 24:29 le 30 -- 24, ha re fumane 29 le -- le 30. Ke rona bana. Jwale, jwale, re ilo fumana hape Tshenolo 6:12-17. Ke hantle feela seo re se badileng. Jwale, mamela sena. Jwale, ke seo Jesu a se boletseng ho Mattheu29 -- 24:29 le 30.

Hang feela kamora matshwenyeho matsatsing ao ... (Eng ... Ha sena -- matshwenyeho, matshwenyeho ana a manyane ba keneng ho ona. O ya bona?) ... letsatsi le tla fifala, mme kgwedi e ka se kganye, mme dinale di ditla wela hotswa lehodimong, mme ka matla a ... mahodimo a tla sisisnyeha: Mme ho tla hlaha Mora motho mahodimong : mme tlaba ditjhaba kaofela, mme di ya mmona Mora motho a tla ka maru lehodimong ka matla a maholo le ka kganya.

417-1 / 183 Jwale, bala mona ho Tshenolo jwale, yabo -- Tiiso ya Botshelela eo releng ho yona ha jwale.

Mme ... bona ha a manolla Tiiso ya Botshelela, mme, bona, ho ne hole teng tshisisnyeho e kgolo; mme letsatsi la fifala (O ya bona?) jwalo ka moriri, mme kgwedi ya tshwana le madi; Mme dinaledi tsa wela hotswa lehodimong hotla lefatsheng, jwalo kaha sefate sa feiga se hlohlora mahlaku, ha se tsitsinywa ke moya o moholo. Mme lehodimo la finahana mmoho; mme thaba e nngwe le enngwe le sehlekehleke ... tsa tloha bakeng tsa tsona. Mme marena a lefatshe, le batho ba phahameng, le barui, le baetapele, le batho ba phahameng, le motho emong le emong ya tlamilweng, le ya lokileng, baipata mafikeng ... mapatsong a dithaba; Mme bare ho dithaba le maralla, re weleng hodimo, mme le re pate fahlehong sa ya dutseng teroneng, le bohaleng ba hae -- bohale ba Konyana: Bakeng sa letsatsi le leholo letlang la bohale; ... ke mang ya tlang ho emela bohale boo?

417-2 / 184 Ke hantle feela. Ho fetela moo -- o ya bona seo Jesu a neng a se bona hona moo ho Mattheu 24:29. Mamela. Kamora sena -- nyeo ena ya Eichman jwalo jwalo.

Hang feela kamora matsatsi ao a matshwenyeho letsatsi le tla fifala, ... kgwedi e tla -- e kase bafe phomolo, ... dinale ditla wela, ... matla aHae ... lehodimo le tla sisinyeha: (Jwale, hlokomela.) Mme hotla hlaha Mora motho lehodimong: mme batla bona seo -- mme batla -- mme maloko ohle a lefatshe atla lla, mme batla bona sena ha Mora motho ka maru lehodimong ka matla a maholo ... kganya. Mme ... A romela mangeloi ... (mme jwalo jwalo) ... mme le ka ... modumo wa terompeta, le ... batla kopana mmoho ... meya e mene, ... dikopana mmoho.

418-1 / 185 O ya bona, hantle feela seo Jesu a boletseng ho Mattheu 24, mme eo eleng Moetsi mona a manolla Tiiso ya Botshelela, ke hantle feela, mme Jesu o ne a bua ka matshwenyeho a maholo. O ya bona? Pele o botsitse hore tsena ditla etsahala neng, ha tempele e tlang ho tloswa. Aaraba seo. Ntho e latelang e botsitsweng: ha dine ditlatla ka nako efeng, hotla mengwaha ya basebetsi; mme ha sena se etsahala, ha antikreste a hlaha, mme ha antikreste a tlosa seo tempeleng.

418-3 / 187 Daniele, ho kaba jwang ha re ka kgutlela morao ho Daniele mola, ha a ne a bolela hore o tlatla ... Lona babadi le ya tseba. Mme o tla etsang? O tla nka sehlabelo sa letsatsi mme ke eng se tlang ho nka sebaka ka nako eo. Mme are ... Jesu, leha a bua mona, tshwaya seo, are, "Ha le bona manyala ao moporofeta a buileng ka oona, Daniele, a eme dibakeng tse halalelang ..." Ke eng seo? Taelo ya Omar e eme sebakeng sa tempele ha ditjaha. Are, "Ha bao baleng dithabeng, ha bao baleng ka hodima matlo baseke batheoha ho lata se seng ka tlung. Kapa yena ya masimong, a se kgutli, hobane ho tlaba le nako ya matshwenyeho." O ya bona? Mme kaofela ntho tsena dietsahala ... Diisa mane moo dileng teng, morao ho buleng ha Tiiso ya Botshelela.

418-5 / 189 Jwale,ke rata hore o hlokomele se seng mona, Jesu ... (Jwale, ka baka la hosane.) Jesu o rutile seo ho Tiiso ya Bosupa. Ha seyo seo. Hlokomela, O ile a tswella ka setshwantsho seo, kamorao ho seo. Mme Johanne o hlalositse Tiiso ya Bosupa -- ya Bosupa ya ho qetela -- Tiiso ya Bosupa. Etlaba ntho e kgolo. Hase seo se ngotsweng(O ya bona?), ho isa Tiisong ya Bosupa, bobedi batsona. Mme tlhahiso, ha ... Modimo o itse ... Johanne o itse haeba le kgutso e kgolo. Jesu ha A kaba a bua letho ka seo. Jwale, jwale, morao ho temana ya 12. Hlokomela, haho sebupuwa ... Ke temana ya 12 e qala ka Tiisoho bona ha e manollwa. Haho sebupuwa-jwalo ka sephelasehlahellang moo, jwalo kaha ene e hlaha ho Tiiso ya Bohlano. Hobaneng? Sena se etsahetse kamora Mongwaha wa Evangedi, ka nako ya matshwenyeho.

419-2 / 190 Tiiso ena ya Botshelela ke nako ya matshwenyeho. Ke sebang se etsahala. Monyaduwa o se a ile. O ya bona? Haho sebupua se phelang se hlahellang moo, haho se bolelang seo. Ke.. Jwale, Modimo ha A sa sebetsa ka Kereke ka nako eo. E se e ile. O sebetsana le Israele. O ya bona, o ya bona? Lena ke lehlakore le leng. Ke ha Israele a amohela molaetsa ona wa Mmuso wa lehodimo ho ya ka moporofeta wa Tshenolo 11. Hopola, Israele ke setjhaba, mosebetsi wa Modimo. Mme ha Israele e tlisitswe, e tlaba taba e nngwe. Israele, ke Mmuso wa mahodimo oo, ke moo Davida, Mora wa Davida a dutse teroneng.

419-4 / 192 Ke lona lebaka le etsang hore mosadi a lla, "Oho mora Davida." Mme Davida ke ... Mora wa Davida, Modimo o ile etsa seo, ho Davida tsa ha A tla hlahisa mora ya tlang ho nka terone; e tlaba terone e sa feleng. O ya bona? Etlaba ha ena pheletso. Solomone o ile a hlahisa mohlala wa tempele. Mme Jesu o ile a mmolella mona, ke -- ho kasebe le lejwe le tlang ho leswa le satloswa, empa o leka ho ba bolella seo? O ya kgutla. "O tla kgutla neng?" "Ntho tsena ditla nne ditswelle pele a kgutla." Mme ke bana moo baleng teng. Jwale, re nbakong ya matshwenyeho. Hopola, ha Mmuso o bewa lefatsheng ... Jwale, sena se tla o tshosa, mme haho nale potso, mme  o ntse o mpotsa, ha o batla ho botsa kamorao ho tseo, hobane ke qeta ho otla seo, ha one o sa etsa jwalo -- haebe o sa tsebe. Ka nako ya millennium, ke setjhaba sa Israele. Maloko a leshome le metso e mmedi, empa Monyaduwa o sebakeng. Ke Mofumahadi ka nako eo. O nyetswe. Mme bohle lefatsheng ditlatla motseng, Jerusalema, mme batla tlisa thabo lefatsheng. Mme le diheke dikase kwalwe bosiu hobane bosiu bo kase be teng. O ya bona? Diheke ditla dula dibutswe; mme marena a lefatshe (Tshenolo 22) a tlisa tlhompho ya ona motseng, empa Monyaduwa o nale Konyana.

420-1 / 196 Oho, hle. Na o bona seo? Moo ka hare -- Eseng Monyaduwa, a kasebe ka ntle moo a sebetsa tshimong. Tjhe, mongahadi. Ke Monyaduwa. Ke Mofumahadi wa Morena. ke ba bang ba sebetsang moo, setjhaba, eseng Monyaduwa. Amen. Hantle feela, hlokomela manqosa ana ... Manqosa ana a Tshenolo 12, baporofeta bana ba babedi, ba ilo rera, "Mmuso wa mahodimo o atametse." O ya bona? Mmuso wa mahodimo o yayatla. Nako, lemo tsa ho qetela tse tharo le halofo tsa dibeke tse mashome a supileng tsa Daniele tse tshepisitsweng Bajuda, Batho ba Hae ... Hopola seo, seo se tiisa seo, ke karolo ya ho qetela ya karolo ya dibeke tse mashome a supileng tsa Daniele ... ke nale potso ho seo hosane. O ya bona? Jwale, dibeke tse mashome a supileng, eneng ele lemo tse supileng. Mme ho mahareng a beke tse supileng, Messia O ne a tla kgaolwa le ho etswa sehlabelo. O tla porofeta lemo tse tharo le halofo, mme o ne a tlakgaolwa hara batho, mme ho ntse ho nale tokelo ya seo, lemo tseo tse tharo le halofo e santsane ele tsa Israele.

420-4 / 198 Ebe Messia o tla kgaolwa, Bajuda ba ne bafoufaditswe hoo ba neng ba sa bone Messia. Mme ha Messia a kgaolwa, ebe Evangedi le mongwaha wa mohau wa Baditjhaba. Mme batla fatshe, mme Mdim a hula ale mong hara bao hotswa mona le mane, mme a batlosa ka tsela eo, mme mona le mane, a ba beha tlasa manqosa; mme a romela lenqosa, mme a rera, mme terompeta ya lla (ha re nka seo nakwana); mme terompeta e bolela ntwa. Terompeta ha e lla e bolela ntwa. Lenqosa, lengeloi latla lefatsheng, lenqosa la hora, jwalo ka Luther, jwalo ka le leng le le leng lenqosa leo re buang ka lona. O etsang? A fihla, mme Tiiso ya Manollwa, senolwa; terompeta ya lla, e bolela ntwa, mme baya. Mme lenqosa la shwa. A tiisetsa sehlopha seo; bakentswe; mme dikotlo tsa wela bao ba latotseng seo. O ya bona? Mme seo sa tswella, yaba baya ipokella, ho fumana mokgatlo o mong. (Re tlile feela hantle moo hara seo.)

421-1 / 201 Yaba ke moo batlang teng ka matla (O ya bona?), matla a mang, mongwaha o mong wa kereke, tshebeletso e nngwe. Yaba ha a etsa seo, Modimo A tla ka kereke ya hae, ha antikreste atla ka tsela ya hae. O ya bona, anti ke kgahlano. Batsamaya lehlakore le lehlakore. Ke rata hore o hlokomele se seng moo. Ka nako eo -- Kaine a tla lefatsheng, Abele a tla lefatsheng. Ke rata hore o hlokomele hantle feela ho ya ka nako -- ka nako eo Kreste A tlang lefatsheng, Judase a hlahella lefatsheng. Ka nako eo Kreste a tlang, Judase a tla lefatsheng. Hantle ka nako eo -- Moya o Halalelang, le moya wa antikreste wa tla. Ka nako eo Moya o Halalelang o I tlhahisang matsatsing a ho qetela, antikreste a hlahisa mokgwa wa hae, a hlaha ka dipolotiki le dintho tse ding; mme ka nako ya antikreste a tsamaya sebakeng -- sebakeng, Modimo a itsamaela hara batho (O ya bona?), e tsamaya hantle feela mmoho meya ena, mme bobedi ditsamaya lehlakore le lehlakore. Kain le Abele, lekgwaba le leeba arekeng, Judase le Jesu, mme hantle feela ... O ka se nka hantle feela seo ...

421-3 / 203 Ke ena Moabe le Israele, bobedi ba bona. Moabe e ne ese bahetene. Tjhe monghad. Baile bafana ka sehlabelo jwalo ka Israele. Bane ba rapela Modimo ole Mong. Hantle feela. Moabeo ne a bitswa -- ene ele bara ba Lota ka baradi ba hae ba ileng ba robala le ntata bona ho etsa bana, mme ngwana eo o ile a bitswa Moabe mme ho tloha ho yena ha hlaha setjhaba sa Moabe, naha ya Moabe. Mme ha ba bona Israele, baena ba bona ba pholoho, baetla ... Bane ba maketse. Ene ele mokgatlo o moholo. Israele ha ana mokgatlo; o ne atsamaya ka tente hohle. Empa Moabe o na le tsohle, marena, jwalo jwalo. Mme bana le Balaame hodimo moo, mop -- moporofeta wa bohata. Mme bohle ba ne ba nale sena, yaba batla fatshe moo ho ka rohaka moena wa hae e monyane ya neng a le tseleng ho ya lefatsheng la tshepiso. Mme a tsamaya a ba botsa, "Na re ka feta naheng ya lona? Ha makgomo aka a nwa metsi, ke tla lefella seo. Ha e fihla mona, re tla lefella seo." Are, "Tjhe, ha le tshware tsoseletso e kang eo mona." Ke hantle feela seo. "Hao tshware ntho eklang eo mona."

422-1 / 207 Mme o hlokomele seo se ileng sa etsahala mona. O kgutlile hantle fewela ka moya wa Jezebele, mme watla hantle feela ka tsela eo -- moporofeta eo wa bohata a etsa moferefere bakeng sa bana ba Modimo, mme a nyala mosadi wa Moabe -- hara Israele mme a hlola bohlola. Mme a etsa ntho yona e kang eo leetong la tsela e yang lefatsheng la tshepiso. O ile a etsang? Moporofeta wa bohata le ho nyala mme a bitsa kereke ya Maprotestante mme a hlola mekgatlo, hantle feela seo ba se entseng morao kwana. Empa Israel e monyane a tloha hantle ka tsela eo. O ile a tsamaya lefelleng ka nako e telele, mme balwane bohle bakgale ba ne ba lokela hoshwa pele, empa o ile aba hantle feela ka hare ho lefatshe la tshepiso. E. Bahlokomele bohle ho fihlela mane Jordan. Ke rata seo. Jwale, re ya hantle feela mongwaheng oo ha jwale, mona ha jwale.

422-3 / 210 Hlokomela ha jwale, re fumana ditakatso tsa pele, ke itse lemo tse tharo le halofo tsa beke tse mashome a supileng tsa Daniele. Ere ke hlalose seo hantle feela, hobane ke bona kamehla motho ya dulang a lebeletse seo; ke rata ho leka ho etsa seo ka ho se hlakisa: moruti. Hlokomela, ha dibeke tse mashome a supileng ho ... Ha Daniele a bona pono eo eleng pheletso ya Bajuda ... Empa o itse o ne a itukiseditse seo (Ke lemo tse supileng), mahareng a seo, hobaneng ha Messia atlang hoba mona -- kapa -- o tla tloswa moo. Jwale, ke hantle feela se ileng sa etsahala. Ebe Modimo o sebetsa le Baditjhaba O ntsha batho ba Hae ba nang le Lebitso la Hae. Hang feela kamora hore Kereke ya Baditjhaba e tloswe, O tlositse Kereke. Mme ha ba etsa seo, monyaduwa ya robetseng, kereke ka boyona (Monyaduwa a nyoloha.), mme kereke ka boyona e ile ya tloswa, moo holeng dillo le ditsikitlana tsa meno, mme ka yona nako eo matshwenyeho a ya tla.

422-5 / 215 Mme ha matshwenyeho a tswella, hona moo ho bonahala baporofeta ba babedi ba Tshenolo 11 ho rera Evangedi. Mme barera seo, makgolo a mararo a matsatsi. O ya bona? Jwale, ke hantle feela, ka matsatsi a mashome a mararo, jwalo ka alemanaka ya matsatsi a mmalwa, ke hantle feela dilemo tse tharo le halofo. Ke karolo ya beke tse mashome a supileng tsa Daniele -- karolo ya ho qetela ya beke tseo. O ya bona, Modimo ha a so sebetse ka Israele mona. Tjhe, monghadi. Moena o ile a mpuotsa mona, "Na ke lokela ho etsa seo ..." Moena kerekeng mona, ya lokileng, moena enwa ya ratehang are, "Ke rata ho ya Israele. Ke dumela hore ho nale tsoho." Emong a re ho nna, "Moena Branham, o lokela ho ya Israel hona jwale. Batla bona seo." O ya bona, o ka se etse seo. Ke eme hantle feela mona, mme ka nahana ... Bona Bajuda bare, "Ha ke ... Jwale, ha sena ebe Jesu, abe Messia," are, "ntumelle ke bone pono ya moporofeta. Re dumella moporofeta," hobane ba etsang -- ba lokela ho etsa seo. "Ke kgutlelo morao moo," Ke nahana. "Ke mona ke ya." Ha ke fihla moo, hantle feela, hantle ... ke ne ke ... Jwale, kene kele Cairo, mme ke nale tekete ya ho ya Israele. Mme kare, "Ke tla ya ke bone hore na bakopa seo, haeba ba bona letshwao la moporofeta; re tla bona ha batsheetsa Kreste."

423-4 / 220 Lewi Pethrus wa Kereke ya Stockholm a baromela dimillione tsa Dibibele, mme Bajuda bao batlile ... O bone setshwantsho; ke nale seo hantle feela mona ha jwale: "Metsotso e meraro ho ya hara Mpa ya Bosiu." Mme Bajuda baetla hotswa ka lefatshe lohle, hohle, baqala ho kopana. Kamora hore England hore e welwe ke seo ka nako ya General Allenby ho "Decline ya Ntwa ya Bosiu," ho ya bobedi volume ke nahana seo, mme bainehela -- Turks ya inehela. Ba e kgutlisetsa morao ho Israele, mme batla tsoha jwalo ka setjhaba. Mme jwale, ke setjhaba se lokileng, tjhelete ya bona, hantle feela, flaga, ntwa, mme se seng le se seng. O ya bona?

423-6 / 223 Mme Bajuda bana ba kgutlela habo bona, ene ele seo ... Ntho ya pele, ha ba theohela Iran le fatshe mona, babotsa -- bare ... Yena ... Bona -- bona ba rata ho bakgutlisetsa morao ho Israele, bane baetsa seo -- bakgutlisetse moo naheng ya bona, Palestina, moo ba neng ba bua seo. Mme re hopola seo, ha feela seo sentse se tswella pele Israele e tswile naheng ya bona, o tswile thatong ya Modimo. Jwalo ka Abrahama, ho ne ho lokela seo. Mme ha seo ... Bane ba sa kgone ho fumana seo. Bane ba soka ba bona seo. Hone hole teng rabbi wa kgale a theoha mme are, "Moporofeta a re bolella hore ha Israele baya hae, e tlaba hodima mapheo a ntsu." Hao ya ho se seng ...Ke seo tjhe, ho aheng, sefate sa feiga ha se etse seo. Amen. Naledi ya metsu e tsheletseng ya Davida e fifa moo.

Matsatsi a Baditjhaba a fedile,

Ka ho tsosa ho hoholo ...

424-2 / 227 Nako ya matshwenyeho, e eme hantle feela moo, mme Ditiiso dimanollwa, kereke e ikemiseditse ho fofa, mme matshwenyeho a qala. Ebe Modimo om ya tla o hula Lekgolo le mashome a mane le metso e mene a dikete ntle moo. Amen. Moo ...Oho, ke hantle feela. O ya bona moo Tiiso e lebisang teng ha jwale (O ya bona?), e ya manollwa. Jwale, sena ke lemo tse tharo le halofo bakeng sa setjhaba. Mmoho, ha o hlokomela, ke nako eo Modimo a bitsang lekgolo le mashome a mane le metso e mene a dikete. O ya bona, Ha A eso sebetsane le bona. Bane ba sena moporofeta. Ba kase etse seo jwalo ka moporofeta. O ka se bathetse. Ka tsela e jwalo batla mamela moporofeta (E, mongahadi.); mme ke phethgo seo. Modimo O baboleletse seo, mme badula hantle leseo.

424-5 / 231 Are, "Morena Modimo o tla letsosetsa moporofeta ya tshwanang le nna hara lona." Moshe o itse. Mme are, "Yena le tla moutlwa. Mme ho tloha moo ya sa tlong ho mamela moporofeta o tla tloswa ho lona." Ke hantle feela. Mmme o ya bona, mahlo a bona aya foufatswa haba yaka ba motseba. Ho nale ho foufatswa hoo, ba ne ba le -- seo se etsa hore Satane a fihle ho bona, mme bare, "Ke mmuledi wa diphiri, Beelzebube. Ha madi a hae a botswe ho rona; re ya tseba haho letho ho yena." O ya bona? Mme batho bana ba ile bamofoufatsa. Ke lona lebaka la sehlopha sa Eichman, mme setjhaba seo sene sele teng moo morao, ba nale tokelo ya ho kena; Ntata bona o ba foufaditse hore A tle a kgone ho re nka. Ke ntho e makatsang ya Mangolo hantle feela eo. Nahana ka seo, Bajuda ha ba ya bona Ntata bona, Modimo wa bona a le moo, a phutsa madi.

424-7 / 234 Sheba, "Moo ba ile ba Mothakgisa," Bibele ere. Ke mantswe a mang a mantswe a matle a mane a maholo ... Sheba. Moo, Jerusalema, sebaka se halalelang ka ho fetisa lefatsheng; bona, batho ba halalelang lefatsheng; bamothakgisa, lefu le bohloko lefatsheng; Yena, Motho wa bohlokwa haholo lefatsheng. Hobaneng? Batho ba nang le bodumedi haholo, bodumedi bo boholo lefatsheng, boduimedi ba sebele bole teng moo bathakgisa bona hantle Modimo wa bona Oo Bibele ereng batla se etsa. Hobaneng ha baentse seo? Bibele e re bolella hore Modimo O ba foufaditse hore ba seke ba bona. Bona ... O itse, "Ke o feng hara lona ya ka Nkahlolang ka sebe?" Ka mantswe a mang, "Ha ke sa etsa seo hantle feela seo se behetsweng Nna, ebe o ya Mpolella." Sebe ke ho se dumele. O entse hantle feela seo Modimo a molaetseng sona, empa ba ka se bone seo.

425-3 / 236 Jwale, ha o bua le batho, ho jwalo kaha etsa seo o kgutlela morao. O ya hlokomela hore ke bolelang? Ke ntho e utlwisang bohloko. Ha o bona setjhaba sena, mme batho ba etsa kamokgwa oo batho ba etsang ka teng, bale starch, bona, ka tumelo ... Empa Moya o Halalelang o re ruta hore batlaba jwalo , barutehileng, barati ba menate ho nale ho rata Modimo, basa rateng kgotso, baqabanye, ba senang boitshwaro, banyatsi ba balokileng. "Batlaba le maemo a borapedi empa balatotse matla a Evangedi." Are, "Le ba jwalo o bafuralle"

425-4 / 237 Ke rona bana moo re leng teng; mekgatlo eo e hlkaha. Banka kgalalelo le matla, e kopanye le baapostola le bohle ho millennium. Ho jwalo feela motho, jwalo kaha ke boletse pele: Motho a dula a fa Modimo tlotla ka seo a se entseng, a sheba seo a tlang ho se etsa, mme a iphapanya seo a tlang ho se etsa. Hantle feela. Motho a netse a etsa seo. Bane ba le teng Bajuda a re, "Kganya e ye ho Modimo." Hobaneng, jwalo kaha kgaolo ya 6 ya Mohalaledi Johanne ere, "Bontata lona bajele manna lefelleng." Mme Jesu are, "Bashwele kaofela."

425-7 / 239 Banwele metsi ho tswa lefikeng ... Are, "Ke Nna lefika." Hantle feela. Amen. Are, "Empa Ke Bohobe ba Bophelo botswang ho Modimo lehodimong -- Sefate sela sa Bophelo sa Edene morao kwana. Ha motho a eja bohobe o tla shwa. Ke tla motsosa ka tsatsi la bofelo." Oho, oho, ba ne ba sa bone seo. Hantle feela. Yena elwa Messia A eeme pela bona A bua le bona mantswe a pelo, le dintho tse tshwanang le tseo, ho bontsha hore ene ele Messia, hantle feela Messia O ne A lokela ho etsang. Mme baeme moo ka seo, mme, "Hah, ho kaba jwalo. Tjhe, tjhe. Yena ha a kaba a tla hantle feela. O ya bona, O tswa Bethlehema, mme yena -- hase letho ntle le hoba ke ngwana wa nyatsi, mme ke diabolosi a sebetsa ka yena. Re ya tseba hobane o ya hlanya. O ya hlanya; o nale diabolose."O ya bona, mahlo a bona a ne a foufaditswe. Jwale, empa bane ba batla moporofeta; mme batla mofumana, batla fumana ba babedi. Ke hantle feela.

426-2 / 244 Jwale, hlokomela hape. Jwale, hape ha jwale Bajuda ... Ke tla lefa setshwantsho hanyane feela hore o tle o hlokomele bao ke Bajuda mona jwale ka lehlakorengla tlhwibilo. Hlokomela hore ho etsahalang mona. Sena sehlokomela seo (Re ka se nke nako ho etsa seo, hobane re fellwa ke seo -- re fellwa ke seo.) -- ho bontshwa mona -- se neng se bitswa mathata a Jakobo. Jwale, sheba, Bajuda bana mona ... Hlokomela. Oho, ke ... tla nka nakwana. Sena se ya mpherekanya ho qaleng ho pota jwalo feela. O ya bona? Hlokomela. Ke rata hore o bone seo. Mme ke ... Mme sena ... Jwale, Modimo o tla o bontsha seo, ke nale bonnete. Sheba. Jakobo o ne a nale tokelo tsa tswalo. Na haho jwalo? Empa o ne a qhekanyetse o ya bona? O ile a ya mme a thetsa ntatae; a thetsa ngwanabo; o entse sohle; empa leha hole jwalo ho ya tlase kwana, o ne a nale seo; hobane Esau o ne a rekisitse seo. Empa yaba, ha aya tlase moo ho ya sebeletsa ntatae matsale, o ile a kenya melangwana eo ka metsing ho ka emarisa makgolmo a hore a tswale manamane , mme, oho, mme o ya tseba o ne a etse seo, hoka -- ho fumana tjhelete.

426-6 / 246 Jwale, hlokomela. Jwale, o ne a tswile ho batho ba habo. Jwale, ke mofuta wa Bajuda ha jwale. Ke morati wa tjhelete. Ha a kgathale hore na o e fumana jwang; o tla fumana seo. A ka o ebola letlao o phela ho ka fumana seo. O tseba seo. Ke raleano feela; ke phetho. Moshemane, o seke wa bapalla ho yena. O tla o fumana, moshemane. E, monghadi. Hobaneng? O lokela hoba jwalo. Ke mofuta wa moya o tsamayang. Hantle feela jwalo kaha baipokeletsi ba ka se utlwisise Lentswe, hobane ka baka la moya wa motho o ka hare ho yena. Ke mongwaha wa ntsu o fumanang hore Lentswe le Tswhenolo. Bohle ba utlwisisang seo, phahamisa matsoho a lona, jwalo ka ... O ya bona? Hantle feela. Ho lokile. O ya bona, hantle feela.

427-1 / 249 Jwale, o ya bona, ha o ka kgutlela morao mona tlasa Ditiiso, ha baka fumana seo ... Ha dimanollwa, o ka bona hantle feela seo Modimo a se etsang, seo a se entseng, seo a tlang ho se etsa. Ke sena hantle feela, mme ke lona lebaka leo batho baetsang ka tsela eo, hobane ke moya o tlang hotla mongwaheng oo ho bona. Ho ne ho se seo a ka se etsang. Haho letho ... Johanne, Paulose, le ba babang, moya oo wa Tau, T-a-u e eme moo, Lentswe ka bolona ... Paulose a eme moo ka Lentswe are, "Ke tseba sena, hore ho tlaba le baena batlang ho nyoloha hara lona. Batlang ho etsa -- mekgatlo le tse ding. Mme batla etsang, batla ya tla matsatsing a ho qetela a mahlonoko." Hobaneng? Ene ele moporofeta. Ke moo Lentswe le eme ka ho Yena, e tla fella jwang moo taba eo. Are, "banna ba fosahetseng hara lona batla tsoha mme ba bue ntho tse ding, mme a motlose hara baena bao eleng barutuwa. Ke hantle feela antikreste." Ke hantle feela seo.

427-4 / 253 Hlokomela, kamora hore a kene mongwaheng o lefifi, ene ele eng seo? Ho ne hose letho seo a ka se etsang. Roma ele -- o nale matla a bodumedi le matla a dipolotiki. Ene ese letho leo a ka le etsang, empa a sebel;etsa hore a dule a phela hoba fa sehlabelo. Ene ele poho. Ke sohle seo ba neng ba se etsa. Ke moya oo ba nang le oona, Moya wa Modimo, poho. Yaba hotla, hlooho ya motho, e hlajwa bohlale: Martin Luther, John Wesley, jwalo jwalo; Calvin, Finney, Knox, kaofela ha bona. Ke bao moo batlang teng, mme baile baetsa seo, e ne ele baipokeletsi. Batla kapele jwalo ka baipokeletsi -- ho tlisa batho. Mme ho fetola hantle feela ba entse seo morao moo le ho nyala hantle moo ho etsa mokgatlo. Ke hantle feela. Bibele ere jwalo. Ene ele sehlola, mme o nale baradi badifebe. Hantle feela.

427-6 / 256 Mme Modimo A re, "Ke monehile sebaka sa ho sokoloha, mme ha aka a etsa seo, mme ketlilo mofedisa yena mmoho le bana ba hae, ke ba lahlele moo ba lokelang." Ke hantle feela. Jwale, ke ... Modimo O itse hantle feela tlasa Tiiso tsena -- tlasa Tiiso. Jwale, ke eo moo a neng a le teng. Re fumana hore o entse seo, mme o tla etsa seo. Mme bohle baya ka yona tsela eo. Empa bohle bao mabitso a bona a ngotsweng ka Bukeng ya Bophelo, Modimo O tla bitsa; batla utlwa seo. "Nku tsaka ditla utlwa Lentswe laka," Jesu o itse. Seo re lokelang ho se etsa ke ho etsa pitso ya nku. Dipodi ha di tsebe seo.

428-1 / 257 Hlokomela. Empa o ya bona pitso ya nku ... "Nku tsa ka diutlwa Lentswe laka." Hobaneng? Lentswe ke eng? Ke rata ho o bolella hore Lentswe ke eng. Lentswe ke -- ke letswao ka semoya. O itse ho Moshe, "Ha disa utlwe lentswe la letshwao, batla utlwa lentswe la letshwao labobedi. Nku tsaka diutlwa Lentswe laka." Ha ntho tsena dilokela ho nka sebaka matsatsing a ho qetela, nku tsa Modimo diutlwa seo. O ya bona, o ya bona? Bane -- bane ba le tseba "Nku tsaka di tseba Lentswe laka"; (O ya bona?) "motho feela dikase le utlwe lentswe la hae." Hadi molatele . Ho lokela hore hobe le letshwao le bonahalang matsatsing ana, mme ba bona seo.

428-4 / 260 Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, Jakobo, jwalo kaha a etla ha jwale, ntho ya pele eo o e tsebang, o hlolohetse kae? Lehaeng la hae. Oho, seo ke hantle feela seo Israele a se entseng. Ke Israele. Jakobo ke Israele. O mpa feela a fetotse lebitso la hae feela, o ya tseba. O ya bona? Mme o -- o tswile moo, mme o nale tjhelete eo a nang le yona, mme a tsamaya le yona ho tloha ho ba bang kapa ho bao ba tlwalaneng le yena. Ka ho qhekanyetsa, le ho utswa, ho thetsa -- ka tsela efeng kapa e feng a ka kgonang ho ka e fumana, o nale seo. O ya bona? O entse seo.Mme ha a qala a kgutlela hae, o hlolohetse hae ka pelong ya hae. Empa jwalo kaha a qadile, tseleng ya hae ho kgutla a kopana le Modimo. Mme lebitso la hae la fetoha. O ya bona? Empa nakong ena o ne a tshohile, hobane o ne a tshaba Esau ya ntseng a mmatla. O ya bona? Mme Yena le -- hlokomela -- tjhelete ya ho ntsha tjotjo. Jwalo kaha Bajuda batla leka ho etsa selekane le -- le Roma (O ya bona?), mme tjhelete ya bona ya tjotjo.

428-6 / 264 Hlokomela seo. Ebe Esau ha a hloke tjhelete ya hae; le yona Roma ha jwalo feela; e nale moruo wa lefatshe matsohong a yona. O ya bona? Empa seo ha se ya sebetsa. Empa re fumana hore Israele nakong ya mathata, ha ene ele Jakobo, o betane le -- le ... O ile a itshwarella ka se seng seo eneng ele nnete. Moo ho ne hole monna ya theohileng. Jakobo a motshwara, mme a dula moo. Mme -- thaka leo lare, "Ke lokela ho tsamaya ha jwale. Tsatsi le tlilo tjhaba." Oho, e se etlaba motsheare ... O ya bona? "Ho tla letsatsi." Empa Jakobo are, "Ha ke O lese. O kaseye. Ke tlilo ema hantle feela le wena. Ke rata ha dintho dika fetoha mona." Ke lekgolo le mashome a mane a metso e mene la dikete, ke mokgwa wa ditjhelete le tse ding tse jwalo. Ha o bona ntho ya sebele o itshwarelle ka yona, ke eo moo a emeng teng Moshe, mme le Elia ke eo moo a emeng teng. Amen. Batla betana le Modimo ho fihlela lekgolo le mashome a mane le metso e mene la dikete la leloko la Israele lebitswa hantle feela. Ke hantle feela pele ho matshwenyeho. O ya bona? Oho, ho hotle jwang. Bothata ba Jakobo hape. Ke mona lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete dibitswa. Ba, bareri, baporofeta ba babedi, barera hantle jwaalo ka Johanne Mokolobetsi, "Mmuso wa mahodimo o atametse. Bakang, Israele." Bakang ho eng? Bakang hotswa ho dibe tsa lona, mme lekgutlele ho Modimo.

429-3 / 270 Jwale, ha re hopoleng se seng mona. Ntho tsena tse kgolo tse etsahalang ho tlhaho, dietsahetse pele, ho temana ya 12 mona. O ya bona? Letsatsi la fifala jwalo qowa ya moriri. Jwale, lekanya seo ... Jwale, hopola, seo ha se etsahale ho Baditjhaba. Ke Israele. Ere ke o bontshe. Jwale, hopola, ho bitswa lekgolo le mashome a mane le metso e mene la dikete. O ya bona? Nako ena ha jwale ha matshwenyeho a lokela ho etsa seo. Mme sena se hlalosa se tlang ho etsahala matshwenyehong.

429-5 / 272 Jwale, ha re yeng ho Exoda 10:21-23, mme o hlokomele mona, ha Exoda ele seo, hobane Israele o ne a tlatla -- ho ya nka seo: Exoda 10;21-23. ke ne ke thabile haholo ha kene ke ngola sena hoo ka nako e nngwe ke neng ke nahana hore nka kopanya. Ho lokile, Exoda 10:21-23. Ho lokile, ke rona bao he -- 21 le 23.

Mme MORENA Are ho Moshe, Phahamisetsa letsoho la hao lehodimong, hore hotle hobe le lefifif naheng ya Egepeta, e sita le lefifi leo. Mme Moshe a otlolla letsoho la hae; mme hatla lefifi le leholo Egepeta ka matsatsi a mararo: (O ya bona?) Jwale, banbe ba sa bonane, hone ho se ya tsohang bakeng sa hae ka matsatsi a mararo: empa ... bana ba Israele ba ne ba nale kganya moo batsamayang.

429-6 / 273 Hlokomela, jwalo kaha hantle feela se etsahala hho rona: "Mme letsatsi la fifala ka ho fetisisa ..." O ya bona? Ntho yona ela, tsena ha dietsahalo tsa tlhaho. Ene ele eng?Eng, ha tlhaho e etsahala jwalo, hobile jwalo? Modimo O ne A bitsa Israele. (O ya bona?) Modimo o bitsa Israele. Jwale, "letsatsi le lefifi jwalo ka moriri ..." Jwale, Modimo o ne a tlo lokolla Israele moo (Ho lokile), a ba lokolla matsohong a dira tsa bona, eo eneng ele Egepeta ka nako eo. Jwale, mona O ba lamolela matsohong a Roma, moo ba entseng selekane. Ntho yona ela e ya etsahala. Dikotlo. Nako ya dikotlo e tla bitsa, o tla otla sehlopha seo sa Baditjhaba. Ha re na le nako, kene ketla le bontsha se tlang ho etsahala ka Kereke eo ya Baditjhaba. Bibele e boletse hore -- dragone, Satane, o ne a halefile (A le bohale haholo) bakeng sa mosadi (Bajude, Israele); mme a tshwela metsi hotswa molomong wa hae (bongata babatho) ya tla etsa ntwa le peo ya mosadi (Tshenolo 13). Jwale, o ya bona moo? Re nale seo. Mme ke ha Israele a moromela, ke bolela, Roma e moromela sesole kamora ho etsa seo se setseng, peo e saletseng ya mosadi.

430-2 / 276 Jwale, hlokomela. Nako ya pele ya dira, ha a qeta ho lokoloha, letsatsi la fetoha -- hoba lefifi. Jwale, lena ke kgetlo la bobedi, qetelo ya matshwenyeho. Jwale, ho Daniele 12, ha re nale nako, re ka bala seo. Ho Daniele 12:12 -- kgaolo ya12, ho nale, Daniele a re, "Emong le e mong ya neng a ngotswe Bukeng o ne a tla lopollwa." Jwale, hopola, Daniele o bua ka seo, ha tsena -- tsena dietsahala, ha Israele a lopollwa, ha -- qetello ya veke tse mashome a supileng ... Mme seo se lokela hoba ba lopollwe. Jwale, sheba. Ha re ... Re ya ho Daniele 12 motsotso feela.

Mme nakong ya Mikaele ha a tla ema, kgosana e kgolo ha e emela bana -- bakeng sa -- sa bana ba setjhaba sa hao: ... (O ya bona? Bao ke Bajuda) ... mme ho tlaba ... bothata, jwalo ka ... haho yaka haeba le nako e jwalo:

... Jwale, lekanya seo hantle feela le seo Jesu a se boletseng, Mattheu 24. Ho tlaba le nako e jwalo eo ho seng hoba le yona hara ditjhaba. Sheba Tiiso ya Botshelela. O ya bona? Ntho yona ela, nako ya mathata. Hlokomela.

... haesale hoba le nakoe jwalo: mme ka nako eo batho ... (Jwale, ho ena ya Bosupa ya ho qetela -- karolo ya ho qetela ya mongwaha.) ... batho bahao batlalokollwa, e mong le emong ya fumanwang a ngotswe ka hare ho buka. (Balokisitsweng, o ya bona, ke ba ngotsweng ka hare ho Buka ya Bophelo batla lopollwa ka nako eo.) Mme bongata bao ba robetseng teng leroleng la lefatshe batla tsoha, mme ba bang batsohele bophelo bo sa feleng, mme ba bang batsohele maswabi a sa feleng le ... maswabi. (Jwale) Mme ba bohlale ... e kganya jwalo ka kganya ya lehodimo; le -- mme ba bang ba fetolang haholo ka ho kganya seo jwalo ka dinaledi kaho sa feleng.

431-1 / 280 Hore, mme ha a qeta ho bolella Daniele hore a kwale Buka, bakeng sa hore hobe ho fihle nako ya Hae. Jwale, o ya bona, haho etse phapang moo o ya phela kapa o ya shwa; o tla pele. O ya bona? O se ... seo ... Hoshwa hase letho ho Mokreste. Ha a shwe. O ya bona ha jwale? Jwale, Daniele 12 ore e mong le emong ya neng a fumanwa a ngotswe Bukeng o tla lopollo. Mona Modimoo tla lopolla ka mora wa Hae wa bobedi, Israele, kamora matshwenyeho. O ya bona, kgetlo la bobedi la Israel ke ... Israele ke mora wa Hae; o tseba seo. Israele ke mora wa Modimo. Jwale otla Molopolla nakong ya matshwenyeho hantle ka tsela eo ya Egepeta.

431-3 / 284 Jwale, ha re eme hanyane mona -- mme ho fumana se seng mona, jwale pele re tlisa sena. Jwale, hlokomela baporofeta bana ba baedi, sheba hore baetsang ha jwale: jwalo ka Moshe le bona moo. "Mme ho ne hole teng moo a neng a newa reed, mme ..." (Temana ya 3 ya kgaolo ya 11.)

Mme ke tla le neha dipaki tsaka tse pedi, batla porofeta matsatsi a sekete le makgolo a mabedi le mashome a mararo, baapere ka tse ntsho. Bana ba babedi ke difate tsa mohlwaare, ... (O hopola Zerubbabel jwalojwalo a aha tempele) ... mme dikandelara tsena tse pedi baeme pela Modimo wa lefatshe. ... ha mang kapa mang ... a diutlwisa bohloko, mollo wa tswella hotswa molomong wa teng, ... (O ya hopola, hotswa molong wa Kreste sabole, Lentswe) ... a hlola dira tsa bona: mme ha motho ofe kapa ofe a dihlokofatsa, o tla lokela ho bolawa.

432-1 / 287 Jwale re ya tseba, re tseba mollo ho kgaolo ya 19, ya hotla ha Kreste, hotswa hanong la Hae Sabole e bohale eleng Lentswe, ene ele Lentswe (Na seo ke nnete?), Lentswe. Oho, haeba o tla fumana seo bakeng sa Tiiso bakeng sa hosane mantsibua ... O ya bona? Lentswe ke seo Modimo A se sebedisang ho karatha dira tsa Hae ka lona. O ya bona? Jwale, sheba mona. Ha baporofeta bana ba baporofeta, ba, ba ... ha emong a sa batshware hantle, kapa ho bahlokofatsa, mollo wa tswella hotswa molong wa bona, Mollo wa Moya o Halalelang, Lentswe. Lentswe ke Modimo. Lentswe ke Mollo. Lentswe ke Moya (O ya bona?), a tswella hotswa molomong.

432-3 / 289 Sheba Moshe. Ha re bone hore hotswa eng molong wa Hae. Bona ... Israele o ya -- ka tsela eo ba neng ba etsa ka yona, mme ke ... ke bolela Egepeta. Ba tshwere Bajuda hampe. Moshe ... Bane ba sa batle ha ba etsa seo; Faro o ne a sa dumelle seo. Modimo o beile seo molong wa Moshe. O ya bona, ke monahano wa Modimo o sebetsang ka pelong ya Moshe; o ya tswa jwale ho ya bontsha seo, ebe se fetoha Lentswe. A otlolla letsoho la hae, are, "Hahobe le dintsitsi." mme ke tseo dintsintsi dietla. Sheba mona.

Mme ha mang kapa mang a ba hlokofatsa, mollo watswa molomong wa hae ho ka bolaya sera:

...O ya bona? Ke seo he. Baka bua seo ba ratang ho se bua, mme ke seo se ya etsahala. Amen.

Mme ha mang kapa mang ... a bahlokofatsa, ka mokgwa o jwalo a bolawe.

Moena, Modimo ke Yena ya ka lletseng ka nako eo.

Ba nale matla a ho ka kwala lehodimo hore pula eseke ya na ka nako ya boporofeta: ... Elia, o ya tseba hore ka tsela efeng; o ile a etsa seo pele. Amen. Moshe o ya tseba ho etsa seo. O entse seo pele. Ke lebaka leo baneng ba beuwe moo. Jwale ... Amen.

432-5 / 293 Nkare ho nale se seng mona, empa ke nahana hore ke lese seo hofihlela hosane mantsibua. O ya bona? Ho lokile.

... mme ba nale matla hodima metsi ho ka fetoha madi le ho otla lefatshe ho ya kamoo baratang.

Ke eng seo? Ke eng setla tlisa sena ntle ho Lentswe? Baka etsa seo ba seratang ka tlhaho. Ke sena seo. Ke bona batlisang Tiiso ya Botshelela. Bamanolla seo. Ke matla a Modimo hoka tshwenya tlhaho. O ya bona, Tiiso ya Botshelela, ese ele ho tshwenya tlhaho. O fumana seo ha jwale? Ke eo Tiiso ya hao. Ke mang ya etsang seo? Ke baporofeta ntle ka hlakoreng la tlhwibilo. Ka matla a Modimo, Lentswe la Modimo, batshwenya tlhaho. Baka romela tshisinyeho ya lefatshe, ho fetola kgwedi hoba madi, letsatsi la ho ya fatshe kapa sohle ka taelo ya bona. Amen.

433-1 / 295 Kemoo moleng teng. Ke moo moleng teng. O ya bona? O ya bona ha jwang Tiiso e manollwa ho ya ka mengwaha ya kereke, ha jwang e bontsha basebeletsi? Mme ke bana baporofeta bana ba eme moo ka Lentswe la Modimo ba kgona ho etsa eng kapa eng eo baratang ho e etsa ka tlhaho, mme batsitsinya lefatshe. Mme se bontsha hantle feela ka seo. Ke Moshe le Elia, hobane ho nale tshebeletso ya tlhahiso: bobedi banna bao. Oho, hle. Na o bona seo? O ya bona ha jwale Tiiso ya Botshelela ke eo? Ke baporofeta bao. Jwale, hlokomela. O seke sa etsahala hore o tshohe, empa hlokomela ha re manolla Tiiso ya hao: moporofeta. O ya bona? Amen. Ke moo oleng teng. Oho, re phela matsatsing a ntsu, moena. Mme seo se hara rona ha jwale. Ba manolla Tiiso ya Botshelela. Ba nale matla a ho etsa seo. Amen. Ke eo Tiiso ya hao ya Botshelela e manollwa. O ya bona?

433-3 / 299 Jwale, re ema moo hantle moo ho Jesu ha A bolela hore setla etsahala: morao kwana ho Selekane sa Kgale, morao ho Ezekiele, morao ho Moporofeta, baya bua mme ho etsahala seo. Mme mona Tiiso ya Botshelela, mme bare, "Jwale, ke sephiri. Ke eng seo?" Ke sena sephiri sa yona taba eo, baporofeta, hobane Bibele e boletse jwalo. Baka bula seo kamokgwa oo ba ratang ka teng ... Bana le ho etsa seo ba se batlang ka tlhaho. Mme baentse ntho ela baileng ba e etsa (Amen), hobane ba ya tseba tsela eo e etswang ka yona. Amen. O ya Halalela. Ha ke bona seo, ka phahamisa feela hlooho ka nyolohela sebakeng seo se hodimo. Ka nahana, "Mmusi, ke o leboha haholo, Ntate ya mahodimongg." Ke seo moo seleng teng. Ke sona seo. Ba bula Tiiso ya Botshelela. Amen. Bahlokomele. Ha motho mang kapa mang a bahlokofatsa, mollo o tla theoha o tswa molomong wa bona, Lentswe. Moya o Halalelang o theohela hodima baapostola. O ya bona? Mollo wa tswella hotswa molomong wa bona.

433-6 / 304 Jwale, hlokomela ho Tshenolo 19, re bona ntho yona eo, le Sabole e tswa molomong wa Hae: Lentswe. O e bone? Kreste A etla, mme A ratha dira ka yona. Na ho jwalo? Jwale, O tseleng ya Hae. Mohlokomele ha jwale. Ho lokile.

Bana ba nale matla a ho kwala lehodimo hore pula e seke ya na matsatsing a boporofeta ba bona ...

Moshemane, seo ke ho hlokisa tlhaho botsitso. Jwale, ka nako e kae -- monna enwa Elia a ile a kwala pula? [Phutheho: lemo tse tharo le halofo -- Moq.] Ke moo he, hantle feela. Ka nako e kae bekeng tse mashome a supileng tsa Daniele, karolo ya ho qetela ya beke tseo? [Phutheho: lemo tse tharo le halofo -- Moq.] Ke moo he, hantle feela.

434-1 / 306 Moshe o ile a etsang? Yena -- a fetola -- a fetola metsi madi; o entse mehlolo ena yohle, ke hantle ena e etsahalang tlasa Tiiso ena ya Botshelela. Mme ke bana moo ba leng teng ho Tshenolo 11, ba etsa ntho tsona tseo. Amen. Ho teng baka tse tharo tse fapaneng tsa Mangolo hantle tse kopanyang ntho tsena mmoho. Ke pulo ya Tiiso ya Botshelela. Hantle feela ke eo mo eleng teng. Amen. Ha a bokwe. Jwale, hlokomela.

Bana ba nale matla a ho ka kwala pula bakeng sa matsatsi a boporofeta ba bona, hore e seke ya na; le ... matla hodima metsi ho fetoha madi, ... ho ka otla lefatshe ka dikotlo.

Oho, hle. Ke moo oleng teng. Jwale, kgutlela hantle fela hodima dikotlo. O ya bona? Tlhaho yohle ya sitiseha Kotlo ya Botshelela -- kapa Tiiso ya Botshelela e manollwa. Ke hantle feela seo se etsahetseng.

434-3 / 308 Jwale, sheba. O ya bona, mona Modimo o fana ka mora wa Hae ho Israele, ka mokgwa oo wa matshwenyeho se etsahetse mona. A romela Moshe tlase mola wa Israele. Na seo ke hantle feela? Mme o entse seo hantle. O ile a romela Elia ho ya ho Akabe, le kete tse supileng tse tlang. Ke hantle seo? Ba moromela hantle morao moo hang feela ka nako ya matshwenyeho ka seo lekgolo le mashome a mane a metso e mene la dikete. Jwale, o ya bona, hlokomela, mahareng a Tshen -- kapa mahareng a kgaolo ya 6, kapa kotlo ya 6, Tiiso (Ntshwarele) -- Tiiso ya Botshelela le Tiiso ya Bosupa, kgaolo ya 7 ya Tshenolo hantle ka kopano ya mathematically ...

434-5 / 311 Jwalo ka America ke palo ya leshome le metso e meraro: Ka dibaka tse leshome le metso e meraro ka seo, naledi tse leshome le metso e meraro, koloni tse leshome le metso e meraro, mela e leshome le metso e meraro; ntho e nngwe le enngwe leshome le metso e meraro, leshome le metso e meraro, le ho hlaha hantle feela ho kgaolo ya 13 ya Tshenolo. Hantle feela. Ke palo ya mosadi. Jwale, ha a ne a lokela ho hlahisa tseho Mora wa Hae a le Mong feela, eo eneng eleYena feela. Jakobo ke Mora wa Hae, empa ke Mora wa Hae a le mong feela.

434-7 / 312 Mattheu 27, ha re bone hore O entse eng. Mattheu 27. Jwalo, hopola, Mora wa Hae ha a hlolwa, mme o bile le bothata, mme baile batshehisa ka Yena, mme jwale ha a le sefapanong ka Hora ya boraro ka Labohlano le Letsle motsheare -- ho nka sebaka feela. Mattheu, 27 ya Mattheu -- temana ya 45, Ke dumela hore ke yona.

Jwale, ho tloha ho tiiso ya botshelela ho ne hole lefifi naheng ho fihlela ka hora ya borobong.

Jwale, hlokomela hantle seo a se entseng morao mane ho sena. O ya bona?

Mme ka bona ha A manolla Tiiso ya Botshelela ... bona, ho bile le tshisisnyeho e kgolo ya lefatshe; mme letsatsi la fifala laba letsho jwalo ka moriri, mme kgwedi -- mme kgwedi ya tshwana le madi;

Botsho, lefifi: Egepeta -- botsho, lefifi, Modimo a fana ka Jesu sefapanong, hantle pele A Motsosa bafung ... Pele, lefifi: letsatsi la dikela hantle feela motsheare, mme dinaledi dikase kganye. Matsatsi a mabedi ho tloha moo, O ne A tla Motsosa ka matla A maholo. Kamora hore letsatsi, le kgwedi, le dinaledi, le sohle moo Egepeta, sena se nkile sebaka, O ile a lopolla Israela ho ya lefatsheng la tshepiso.

435-3 / 317 Ke sena moo seleng teng nakong ya matshwenyeho, mme ba eme baporofeta bana le taolo ya Lentswe la Modimo le ba neha seo. Ba bua feela ho ya kamoo Modimo A ba bolellang ho bua ka teng ka Lentswe. Jwale, hase medimo. Bona ke, ba nakwana, hobane Jesu O itse ba jwalo. Are, "Le babitse medimo bao Lentswe la Modimo le tlileng ho bona." Jwale, sheba. Ke bao Modimo O tlisang Lentswe ho bona. Mme ha a le bua, ho ya etsahala kamoo a buang. Ke phetho. Mme ke enwa ka taelo hotswa ho Modimo ho ka otla lefatshe ka seo a ratang hose etsa. Oho, hle. Emisa lehodimo, mme a etsa jwalo. Ho etsahalang? O lokisetsa ho nka bale ba lekgolo le mashome a mane le metso e mene a dikete bakeng sa poloko, hotswa ho Buka ya Topollo. Mme ke tlasa Tiiso ya topollo, ho Tiiso ya Botshelela. Ke sona seo, motswalle waka. Ke Tiiso ya Botshelela, e bile e makatsang haholo ...

435-6 / 320 Ha re nke ... Re nale metsotso e leshome. Ha re nke feela ha nyane seo. Ke nale maqhephe a mararo mona. Jwale, ke nale ... O ka bona seo mona; Ke nahana hore ... Ho eo taba, ke nale maqephe a leshome le metso e mehlano.Oho, ho nale se sengata tabeng eo. Hle, o ka nna wa tloha sebakeng ho ya ho se seng, empa ke ya tshoha hore ke ya ferekanya ke ferekanyo e ngata ho seo. Mme ha ke ... ha ke kgone ho di kopanya ho ya kamoo ke batlang.

436-2 / 321 Ho Isaia, ha re nke sena. Isaia moporofeta a bonahala haho manollwa Tiiso ena ya Botshelela haho buuwa ka yona. Ke hore na ke ya bohlokwa kapa jwang. O ya bona? Jwale, ntho ena kaofela -- leano latopollo le tlasa Ditiiso tseo, kaofela Buka. Jwale, hopola, re bone Jesu A bona seo. Na ho jwalo? O ya bona? Jesu o bone seo. Mme jwale, re fumana le ba bang ba ileng ba fumana seo. Re fumana mofuta wa seo -- ho Jakobo. Re fumana mofuta oo mane Egepeta. Re bona mofuta wa seo sefapanong. Jwale, ha re kgutlele ho Isaia. Ke nale bongata ba baporofeta ba ngotse ka taba eo mona. Ha re ... ke rata sena sa Isaia. Ha re kgutlele morao ho Isaia, kgaolo ya13 ya Isaia. Jwalo ka ...

436-5 / 325 Isaia ke -- Bibele e felletse ka boyona, o ya tseba. Na o ne o ne o tseba taba eo? O ya bona? Isaia o qadile ka popo, mahareng a buka o tlisa Johanne mme qetellong o tlisa bongata. Mme ho nale buka tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng Bibele ka boyona, mme kgaolo tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng diho Isaia. Ke encyclopedia ka boyona. Hlokomela, kgaolo ya13 jwale, ya -- ya Isaia. Ha re qale ka temana ya 6.

Itokiseng; hobane letsatsi la MMUSI le se le le haufi; le tlatla ka bohale ba ya Matla o hle.

436-7 / 327 Hlokomela Tiiso ya Botshelela e ya manollwa mona, e hlaha hantle lemo tse makgolo a supileng le leshome le metso e meraro la dilemo pele ho hotla ha Kreste. O bile teng lemo tse kete tse pedi; ho bile tse supileng -- lemo tse kabang mashome a supileng a makgolo ha Isaia a bona Tiiso e leketla moo. Kaofela hantle moo.

Ka tsela eo matsoho a bohle, le pelo tsa bohle ditla qhibidiha:

Jesu O itseng, "Le bokgopo bortla ngatafala -- lerato la ba bangata letla tapa, me pelo tsa batho ditla wela ke tshabo; lewatle ha lerora." O ya bona? Pelo tsa batho ditla fokolaMme batla tsahaba:

mahlomola a tla ba kenella; batla ba bohlokong jwalo kaha mosadi a le matsatsing a pelehi: Batla makallana hore na ho etsahalang; difahleho tsa bona ditla ba le dihlong.

Hlokomela seo mona. Oho, difahleho tsa bona tsaba le dihlong ... Re lokela ho kena ho seo hona jwale. Re tla tshwarella seo. O ya bona?

437-2 / 330 Bona, lrtsatsi la MORENA le ya tla, letsahabehang le ka bohale ba ba Hae, ho ka etsa seo lefatsheng: mme O tla fesdisa baetsadibe ka tsatsi leo. (Naha, ke sona seo kaofela, baena. O ya bona? Hlokomela) Hobane dinaledi dikase kganye ka tsatsi leo: letsatsi letla fifala, mme kgwedi e ka se kganye. Mme ketla ahlola bakgopo, mme bokgopo -- le bokgopo ba bona; mme ke tla hlola -- hlola (Ha ke ... -- ha ke tsebe hore e bitswa jwang.) [Phutheho ya re, "arrogancy." -- Moq.] (Ha ke kgone ho ka bolela seo. O ya bona?) ... ya -- bophahmo ka ho feta, mme ke tlaba beha fatshe -- la ho tshabeha -- ho tshabeha

le ya bona, hantle feela, Isaia o bone yona ntho eo Jesu a buang ka yona, Tiiso eo ya Bosupa e bonahala, ha A hlwekisa lefatshe ka matshwenyeho. Nako eo ya matshwenyeho, Tiiso ya Botshelela. E, ene ele moporofeta, mme Lentswe la Modimo le ile la tsebahatswa ho yena. Ke lemo tse mashome a mabedi a metso e supileng a makgolo.

437-3 / 333 Hantle feela, ke mpa ke rata ho bolela sena: Lefatshe kaofela jwalo kaha Isaia a bolela mona ... jwalo kaha mosadi a beleha, dibopua tsohle di ya senyeha. Hona ke eng dillo le ditsikitlano tsena, jwalo ka -- mosadi ya tlobang mme, lefatshe ka bolona, ka tlhaho ... Hobaneng, motse ona ... Ha re nke motse ona, ha kopano ya majwala, le bohlola, le ditshila tseo, ka mokgwa oo, jwalo ka motse ... Hobaneng, ke dumela hore Modimo o tseba seo ka ho sheba ka tsela eo A neng a nale yona lemong tse sekete. Ha Ohio e theohela fatshe, ba ne ba sena metsi le mathata le merwallo. Bane ba sena sebe ho bona. Pudumo e llile, mme -- mme Cherokee ya kgale e motsumile le ho etsa bophelo bolokileng. Ho ne hose bothata moo hantle ntle. Empa motho a tla, ke moo sebe se qadileng. Ha batho ba qala ho ngatafala lefatsheng, sebe le bokgopo bangatafala (Ke hantle feeela seo) kamehla yohle motho. Hobaneng, ke nahana hore ke ho hloka nnete.

437-4 / 337 Kene ke eme motseng o mong hae kwana Arizona. Mme ka -- ke bala ha ke botsa ngwana ka Geronimo le Cochise le Maapaches ale a kgale(mofuta wa Maindia), hobane ke ne ke barerele ka tsatsi le leng: batho ba lokileng, mme ba bang ba batho ba lokileng bao o ka batlang ho kopana le bona ke Maapache Maindia ao. Mme kaya moo -- majweng, moo ba nang le ntho tse ding tsa kgale tsa ntwa. Mme ka sheba ... Kamehla ... O ya tseba hore kamehla ba nka Geronimo jwalo ka -- jwalo ka molahlehi. Ho nna ene ele-Moamerica ka madi. Hantle feela. O ne a lwanela ditokelo tsa hae jwalo ka mang kapa mang. O ne a sa rate pherekano eo e le teng naheng ya hae, mme lebella ha jwale ke eng, ho fetolwa bana, baradi ba hae dihlola le tseo tsohle, mme motho ya mosweu a etla moo. Motho ya mosweu ke senokwane. Moindia ene ele motho ya leng kgahlano le phetho ya dipolitiki; e ne ele -- kgahlano le dipolotiki. O ne a tla tswa a bolaye Pudumo; leloko lohle. Bane ba sebedisa matlalo ho etsa diaparo le ditente letsohle. Mme motho ya mosweu a tla a thunya seo bakeng sa monate feela. Hobaneng, ke dihlong tseo.

438-2 / 340 Ke badile karolo e nngwe pampiring moo Africa, sebaka seo se seholo se tletseng dirapa tse hlaha, ba nale mathaka ana, Arthur Godfrey le bona bohle, baya moo ba bolaya ditlou tsena tse hlaha le ho etsa ntho tseo tsohle hotswa ho dihelicopta le dintho tse jwalo. Setshwantsho sa tlou ya kgale ya mosadi e e shwa, le dikgapa, jwalo kaho mohulela fatshe mme poho tse pedi dileka ho e pohahamisa ... Hobaneng, ke sebe. Hase papadi tseo. Ha ke ne ke eme moo thoteng moo, moo ke neng ke batla moo, mme ke bona batsumi ba batho ba basweu batswa le ho thunya phoofolo eo le ho e etsa dikotwana le tsona tse leshome tse nyane le do dilesa moo hohle, mme di leka ho fumana bomma tsona, mme o bolela hore seo ke papadi? Ke polao e sehloho haholo eo.

438-4 / 342 Ke nahan hore Canada ha yaka ya fumana tsela ya ho phela, hoba boloka entse ele Maamerika ntle moo. Ke hantle feela. Ke boradipapadi ba futsanehileng ho feta bao nkileng ka ba bona bophelong baka. Jwale, e seng kaofela, ho nale banna ba sebele, empa seo -- ke ba bang ba dikete bao o ka bafumanang. Bathunya sohle seo ba se bonang, ka tsela yohle yeo ba e batlang (Ke hantle feela); ke polao. Ke hantle feela. Ha ana pelo. O tla thunya hara selemo. Ha kele hodimo mane Alaska, kene kele moo le molebedi. A re, "Ke nkile ... ke tla ya ntle moo ho fumana mohlape ohle wa tse kgolo dielk -- kapa eseng dielk, empa moose ele moo ka tse mashome a mahlano a dimitjhini gane le ditholwana dinakeng tsa tsona eledifofane tsa Amerika -- mane Alaska metjhin gane e ya diha difufane tseo e -- mohlape oo wa dimoose. Ke polao e felletseng..

439-1 / 346 Bane ba tseba hore ha baka bolaya dipudumo tseo, baka fihlela Maindia, batla bolawa ke tlala. Ke lona le baka le entseng hore MaCochise a qetelle a inehetse ho bona Maamerika, ba hae -- le mafumahadi a bona le tsohle, bana ba hae, mme kaofela batho ba hae ba ne ba bolawa ke tlala. Baile batswa moo ka tse kgolo -- morwalo o moholo, Buffalo Bill le ba bang ba bolaya dipudumo, mashome a mane, mashome a mahlano motsheare wa mantsibua. Bane ba tseba hore ha ba entse seo, bafedisistse Maindia. Oho, hle, ka madi hara folaga ya bona ke tsela eo ba ileng bafedisa Maindia. Ke moo oleng teng. Empa hopola, Bibele ere, "Hora e yatla eo Modimo A tlang ho fedisa ba senyang lefatshe." Mme lefatshe lohle ...

439-2 / 348 Sheba motseng. Kene ke eme moo ka tsatsi le leng ke shebile fatshe motseng wa Phoenix. Ke ya Thabeng ya Borwa, mosadi aya a dumela seo mane Phoenix, mme ke -- kere, "Na seo ha se ntho e sehloho?" Are, "Ese hloho? O bolelang?" Kare, "Sebe. Mme ke bohlola bo bo ka kang botahwa le ho rohakana Lebitsong la Morena sebakeng seo, ene ekaba batho ba kabang lekgolo -- mme dikete tse mashome a mane kapa dikete tse mashome a mahlano tsa batho, kapa mohlomong dikete tse makgolo a mabedi motseng oo?" Mme kare, "Lemong tse makgolo a mahlano kapa tse sekete, ho ne ho se letho ntle le cactus, mesquite, le ditonki hodimo nokeng e nang le santa, tse -- tse hlatswang." Mme kare, "Ke tsela eo Modimo A entseng ka teng, empa motho atla; o ile a etsang? A fihla a silafatsa naha. Diterata ditletse ka nyoko; dishorisi, le dinoka -- ka ditshila." Bane ba sa kgone ... Hobaneng, o seke wa nwa letho -- sa metsi ao; o tla fumana se seng. O ya bona?

439-4 / 351 Sheba moo. Feela mona, empa lefatshe lohle, ntho e na e hlapolotswe, mme lefatshe, tlhaho ... Modimo, Eba le mohau. Lefatshe lohle le mahlokong a ho tswala, lefatshe le leka; le ya timela, Isaia are. Lebaka ke lefeng? O ho -- a leka ho kgutlisetsa bongata moo ... a leka ho tlisa lefatshe le letjha ho batho bao ba kaseng bahlola baetsa sebe ba tlang ho lesilafatsa. Hantle feela. Le ya timela. Ke lebaka leo -- re mo timelong. Kreste, ho ka tlisa Monyaduwa ... Sohle se ya timela le ho feela. O ya bona, ho nale se seng se tlong ho etsahala moo. Mme kotlo ena ya botshelela e ya le lesa.

440-2 / 353 Moena, tshisisnyeho ya lefatshe ya bonahala, mme dinaledi tsa sisinyeha; volcano ditlatla, mme lefatshe le tla etsa seo. Lava e tla robeha hotswa mahareng a lefatshe, mme o tla pota lefatshe ha ntse le pota. Mme ke ya o bolella, hoseng ho hong ha Jesu le Monyaduwa wa Hae bakgutlela lefatsheng, ho tlaba le paradeise ya Modimo moo ... Oho, hle. Bona ba lwane ba ntwa batsamaya tlase hare moo le metswalle le baratuwa ba bona; dipina ditla tlala sebakeng, sa baeti Bongeloi. "Oho, sene se entswe, mosebeletsi waka ya lokileng, kena thabong ya Mmusi ya lokisitseng seo bakeng sa hao hore o tle obe jwalo ka morao kwana pele Eva a qala ho wela ka hara sebe." Amen. Whew. E, Tiiso ya Botshelela e tlilo etsa se seng. E, monghadi. Ka nnete nnete lefatshe le ya timela mongwaheng ona wa ba bangata.

440-5 / 356 Jwale, leo le tletseng ka ditshila. Jwalo kaha ke rerile mona nakong e fetileng, ke dumela, ke ne ke rera Tabernacle, "Lefatshe le Pshatlehang ka Lehare ..." Ke hantle feela. Sheba jwale hore ke eng e pshatlehang lefatsheng. Ke ... Sohle seya pshatleha. Hantle ke. Ke -- se lokela ho pshatleha. E, monghadi. Sheba, ke leano. Ere ke o bontshe se seng mona. Leano la lefatshe lena: tshepe le koporo le ntho tse ding tsa lefatshe dintshitswe ho lona, ke leano, bakeng sa ntwa le dikgwebo o se a lokile ... Jwale, re ne re soka re eba le tshisinyeho ya lefatshe ho fihlela ka nakoe nngwe mona karolong ena ya naha, ho fihlela ka tsatsi le leng mona (O ya bona?), Mohalaledi Louis le hare moo. O ya feela oba mosesane. Bahutse sohle hotswas ho seo. O ya bona? Dipolotiki tsa teng ditebile haholo, hara bona. O ya bona? Mokgwa wa sona ... mokgwa sona o fatshe haholo, haba na sohle. Ke phetho seo. O ya bona? Hantle feela. Ke qhalano ya sedumedi. E, monghadi.

440-8 / 359 Ke nako ya Tiiso ya Botshelela, hautshwane, ho ka buleha, mme ha a etsa seo, oho, hle. Pheletso ... Monyaduwa ho fedile kayena. Ho fedile ... Mofumahadi o nketswe bakeng sa hae. O se a nyetswe jwale ke Morena, ha tsena dietsahala. Mme taba ya Israele e phethehile mme e loketse ho tsamaya, mme tlhaho e lesa seo. Oho, ke nako e jwang eo.

441-1 / 360 Hlokomela, temana ya ho qetela ya Tiiso ya Botshelela ha e manollwa. Bao ba neng batsheha therong ya Lentswe, ponahatsong ta Lentswe le phelang la Modimo ... Ha baporofeta ba ne ba eme moo ba etsa le mehlolo, bakwala letsatsi, mme le se seng le se seng, mme bohle ho theoha jwalo ... O ya bona? balla bare mafika le dithaba re kwaheleng (O ya bona?), ho bapata bakeng sa lefatshe leo bale tshehileng, hobane ba Mmone ha a tla. "Re pate bohaleng ba Konyana." Ke Lentswe. O ya bona jwale? Batla tsheha Lentswe, mme Lentswe lene le etswa; mme bane ba tshehisa ka lona, ba ikle ba batsheha, batshehisa ka lona, mme Lentswe le buileng la hlahella. Hobaneng ba saka ba baka na? Ha bakaba ba kgona ho etsa seo: ba ne ba se bale hole jwale ka nako eo. Jwale ba ile batseba hore seo setla etsahala ... Bautlwuile seo. Baile badula kopanong tse kang ena, mme batsebile tseo tsohle tseo baporofeta bao ba buileng ka tsona monahano o ne o batadimile.

441-3 / 361 Ntho eo ba ileng ba e latola, balatotse mohau nakong ya ho qetela. Mme haba tshwela mohau, haho letho le salletseng ke kahlolo feela. Ha o tshwela mohau ... Nahana ka seo. Mme ene ele bao moo ba leng teng jwale. Bane ba sena moo batla yang teng, haho boitsholo. Mme Bibele ere mona, "Ba ile ba biletsa -- babiletsa ho dithaba le maralla hore re kwaheleng, mme le re pate bakeng sa -- ho tloha sefahlehong sa -- bohale ba Konyana." Ba leka ho baka, empa Konyana e ne ese E tlo batla ba Yona. O ya bona? Mme balla ho dithaba le maralla, barapela, empa thapelo tsa bona dine dile kamora nako.

441-5 /364 Moena, kgaitsedi, ho loka le mohau wa Modimo ho batho ... Ha Israele a ne a fopufaditswe bakeng lena -- hobane mona lemong tse ka bang dikete tse pedi o re neile monyetla wa ho baka ... Na o latotse mohau oo? Na o fumane seo -- o latotse seo na ...O mang hantle wena na? O tswa ho kae na, mme o ya ho kae? O ka se botse ngaka. Haho eo o ka mmotsang mona lefatsheng, mme haho buka eo o ka e balang, o tswa ho kae, mme moo o yang empa Bukeng.

442-1 / 366 Jwale, o ya tseba ntle ho ... O nale Madi a Konyana a sebetsa bakeng sa hao; o ya tseba moo o yang teng. Jwale ha Modimo a entse seo, ntho eo re ka e etsang ke ho amohela seo A se entseng. Ke sohle seo a re kopileng ho se etsa. Mme tlasa maemo ao ...Ha ke tswella pele, ke tlatla hantle feela kotlong eo, oho, ke tshebeletso ya hosane mantsibua eo, mme ha ke -- nka se kgone ho etsa seo, haho moo re yang teng. Ke ngotse seo mona, ho pota: ema mona. O ya bona? Jwale he, ke lokela ho ema hofihlela hosane.

442-3 / 367 Jwale, ha re inamiseng hlooho tsa rona motsotso. IHaeba o soka o ba le seo, motswalle waka wa bohlokwa, ha a eso -- ha o o esoka o amohela lerato lena la Modimo, leo ke buang ka lona ... Hao enale ... (Mamela hantle mona.) Ha o esoka o amohela Lerato la Hae le mohaui wa Hae, o tla lokela ho amohela kahlolo ya Hae le bohale wa Hae. Jwale, wena mantsibueng a na o boemong ba Adama le Eva ha bale tshimong ya Edene. O nale tokelo; o motha ya nang le kgetho e ka thoko. O ka ya Sefateng sa Bophelo, kapa wa leano la kahlolo. Empa kajeno o nale boikarabelo, kelellong e felletseng, mme o phetse hantle -- ho ka ema le ho amohela seo, hobaneng ha o sa etse seo haeba hao esoka o etsa seo?Na ho nale batho mona, ha jwale, na hase seo se etsahetseng? Ha seo sele jwalo, na o ka phahamisa letsoho la hao, le hore, "Nthapelle, Moena Branham. Ke batla ho etsa seo ha jwale. Ha ke batle ha sena seka mphihlela."

442-6 / 370 Jwale, hopola, metswalle ... (Modimo A o hlohonolofatse. Ho lokile.) Ke nale ... Sena ha se mohopolo waka; Ke ... Sena ha se seo ke neng ke se nahana. Sena ka bobedi ke saka. Jwale nthuse, Moya o Halalelang. Mme o lebelle, ha Mmusi A rata, hosane mantsibua, ke rata ho o bontsha se seng mona ha nako e lokile nakong eo. Ke ya makala hore ha se letho(O ya bona?), ke eng -- ke eng ho nkang sebaka. Ke se seng seo se seng sele teng, mme ke sheba nako le nako-bakeng sa ho tsoha, kapa motho e mong, "Ke bona seo." O ya bona? O seke wa lahla seo, ka kopo. Ke ya o kopa haeba hao Mokreste, ha o le -- ha o tlasa Madi, haeba hao ya tswalwa kgetlo la bobedi, o tlatsuwe ka Moya o Halalelang, haeba o soka o etsa boipolelo phatlalatsa bakeng sa -- sa Jesu Kreste ka kolobetso Lebitsong la Hae le ho pakak lefu la Hae, lepato, le tsoho, leo o le amohetseng,metsi a se a lokile. A eme. Diaparo dise di lokile, mme ntho e nngwe le enngwe e lokile. Kreste o eme hantle feela ka ho bula matla a Hae.

443-1 / 374 Ho hora ya pele ho tloha hona jwale, mohau oo ka se eketswe ho wena. O ka tlosa seo bakeng sa motsotso wa ho qetela, seka se ame pelo ya hao hape. Ha o sa kgona, nakong eo o sa kgona, ke hobaneng ha o sa etse seo? Jwale, nakong eo ...Ke tseba hantle feela tsela ya ho etsa seo hoya aletareng. Re etsa seo, mme ke hantle feela seo. Ka nako ena re tletse mona, ho pota aletae, ho fihlela ke sa kgone seo, empa kene ke rata ho bolela seo mona: matsatsing a baapostola, bare , "Jwalo kaha babangata baileng ba dumela bakolobeditswe." O ya bona? Ha feela o ka bona ho theosa le pelo ya hao ...

443-3 / 376 Ke sohle sena seleng teng. Ha re ya etsa jwalo -- Hase motsamo, leha seo seka etsahala. Jwalo kaha ho etsahala: Ho tsuba le ho nwa hase sebe; ke motso wa dibe. Seo se bontsha se seng. O ya bona? Empa ha feela o dumela ka pelong ya hao, mme o tseba seo, maemong ao oleng ho oona ke moo o ka kopana le ho amohela seo ka pelong ya hao, ho nale se seng se etsahalang mona, hantle mona. Seo setla etsahala hantle feela. Ebe o tla ema jwalo ka paki, hore se seng se etsahetse.

443-4 / 377 Jwale kena metsing, "Ke rata ho bontsha phutheho; ke rata ho tiisa taba ena. Ke rata ho etsa bopaki baka jwalo ka karolo ya Monyaduwa. Ke eme mona ho ka kolobetswa." Ke ya tseba mona hore ho nale basadi ba bangata mantsibueng ana ka lefatshe lohle, basadi ba lokileng, empa ke a lemong ya hlorang. Ho nale emong wa bona ke mosadi waka. O ya hae le nna. Ene e se mosadi waka ho qaleng, empa o tlile jwang hore ebe mosadi waka, o nkile lebitso laka. O yatla. Ho basadi ba bangata, dikereke, lefatsheng, empa O tlela mosadi wa Hae. O bitswa ka Lebitso la Hae. Bao ba leng ho Kreste o tla tliswa ke Modimo ya ka Motlisang. Re kena jwang tabeng eo? "Ka Moya o le mong re kolobeditswe mmeleng ole mong."

443-7 / 380 Jwale, ha re sa rapela, o ya rapela le wena -- ka hare kapa kantle. Ho nale sehlopha sa batho bamaemo a hodimo ka mona, kantle ho pota, ntle moo diterateng, empa jwale -- ha o sa ntsane o le teng ... Re ka se o biletse mona aletare, empa pelo ya hao, etsa seo honajwale. Mme hantle pelong ya hao, "Mmusi Jesu, ke dumela sena. Ke eme mona moyeng ona wa bosiu. Ke kene mona ntlong ena e nyane, ke nna enwa ke eme mona hara batho bana. Hake -- ha ke rate hoba ... nka se lahlehelwe ke seo; nkase kgone seo."Sohle, jwalo kaha ke o boleletse seo ... Mme re thuse ka seo, Mmusi O ya tseba hore ke bolela Nnete. "Ha ke qale leshano," jwalo kaha Paulose a boletse. Pono eo kapa se seng, ke eme moo, a shebile ho ka tshwara batho bao. Ke hantle feela mona jwalo kaha re ile ra bolela. O seke wa lahlehelwa ke seo, moena waka, kgaitsedi; o seke wa etsa seo. Ke ya tseba o utlwile thero; o utlwile sena, hore, le dipale tseo, kaofela tseo, empa ha ... mmamele feela. Sena ke ... ke ya tsebahore ke Nnete. O ya bona? Ompa ole ... hake kgone ho ka hlakisa sena hantle. O ya bona? O seke wa lahlehelwa ke seo. Ke sa hao sohle. Jwale, ha re rapele.

444-3 / 382 Mmusi Jesu, mona kapele ho nna ho nale lebokose le tletseng disakatuku tse tlang ho emela bakulang. Ha ke santse ke dirapella, ke beha matsoho hodima tsona, jwalo kaha Bibele e bolela, "Baile banka hotswa mmeleng wa Paulose disakatuku le masela; meya e ditshila ene e baleha," le matshwao a makatsang, hobane ba bone Paulose, bao ba neng ba tseba Moya wa Modimo o ne o le hodima hae. Bane ba tseba hore -- ene ele motho feela ya sa tsebahaleng, hore ntho tseo a neng a bua ka tsona, ka Lentswe ...O ne a tla, nka Lentswe la BaHeberu, la Kereke ya BaHeberu, mme a le etsa hore le phele, mme a le beha ho Kreste. Bane ba tseba se leng ka ho monna enwa. Bane ba ile ba bona ha Modimo A sebetsa ka monna eo, a bolela dintho pele dietsahala, mme dine dietsahala ka tsela eo, mme bane ba tseba seo hore ke mosebeletsi wa Modimo.

444-5 / 384 Mmusi, ke rapela hore O hlomphe batho bana ka baka la ho hlompha Lentswe la Hao, mme o bafodise bakeng la Jesu. Ntle hara matjhaba mane, Mmusi, ho dutse, batho jwalo kaha bane ba mametsePeterose ka tsatsi la Pentecost, ka tsela eo a ileng a ya Lentswe le ho fumana Lentswe, mme Are, "Joele o itse matsatsing aho qetela tsena ditla etsahala, mme sena ke seo." Mme badikete tse tharo badumela mme bakolobetswa . Mme, Ntate, kajeno re eme mona ka mohau, hase hobane re -- re le batho ba bohlokwa, empa ke hobane ... Jwalo ka tsatsing la Tau, kapa la Poho, kapa Monna, ke nako ya Ntsu. Ke tlotsuo ya jwale; ike nako ya eo re phelang ho yona. Ke tshebetso ya Moya o Halalelang ka nako ena ho ka bontsha nako ya hotla ho Jesu hore ha a ya shwa -- ntho tseo A diboletseng o tla etsa ka yona tsela eo pele mabone a bosiu a tima ...

445-1 / 385 Mme re Mmone A etsahantle seo mona. Re bone hore ho ya etsahala moo ho ya ka dipatlisisso tsa mahlale le ho nka senepe sa Hae, Topallo eo ya Mollo, E ileng ya etella pele bana BaIsraele, Ya ileng A itlhahisa ho Paulose tseleng. Mme re ya tsela hore Topallo eo ya Mollo e ne e etella pele Moshe tlase mane lefelleng, ka yona Topallo eo ya Mollo E ngotse buka tse ngata ka hare ho Bibele, hobane o ne a tlotsuwe ka Lentswe. Yona Topallo ya Mollo etla hodima Paulose tseleng e yang Damascus, o ngotse buka tse mmalwa tsa Bibele, le bitswang Lentswe la Modimo. Mme jwale, Mmusi, yona Topalla ya Mollo ka bopaki baho tiisa Lentswe ka patlisisso ya mahlale, re bona seo mona, ho senola Lentswe la Modimo.

445-3 / 389 Modimo, ha batho baphaphame hang hape, Mmusi, ka potlako. Bao mahbitso a bona aleng Bukeng ya Bophelo, ha sena sehlaha tseleng ya bona, bake ba bone, jwalo kaha-mosadi wa sehlola a ile a etsa sedibeng ka tsatsi lela. O ile a hlokomela seo kapele, mme a tseba hore ene ele Lengolo. Mme jwale, Ntate, ke ya rapela hore ba O amohelang dipelong tsa bona O tla dula pelong tsa bona ka ho sa feleng hobane ka hora ena baqetile ka sebe, seo setla tsoha mme se etse boipolelo ba phatlalatsa ka tsatsi lena ka Lebitso la Jesu Kreste, tshwarelong ya dibe, ho ka bontsha tsela eo badumelang ka yona ho Modimo hore O batshwaretse, mme banka Lebitso la Jesu Kreste.

445-5 / 391 Ebe, Ntate, O tshollela Moya wa Hao O Halalelang wa Oli hodima bona, hore ba be tshebeletsong ya Mmusi Modimo, hore batle babe basebeletsi matsatsing ana a mabe. Hobane re ya bona hore ha re sana nako, mme Kereke e ka tsamaya nako e nngwe le e nngwe. Konyana E ka tla nako e nngwe le enngwe hodimo mola -- kapa mola teroneng ya sehalaleo, e tloha teroneng ya Modimo moo sehlabelo seleng teng, mme ho tlabe ho fedile. Haho sana tshepo lefatsheng; ho fedile. Ebe jwale o kena pherekanong e kgolo ya tshisinyeho ya lefatshe -- mme tshisinyeho tse kgolo jwalo kaha dibile teng -- mane tsohong. Mme -- jwalo kaha A tsohile lebitleng Kreste, ha bahalaledi batsoha, yona ntho eo e tla nka sebaka. Mmusi, e ka nna yaba motsotso o feng kapa o feng. Re lebeletse letsatsi leo la thabo ho ka tla . Leo O tlang ho nka bana ba Hao O ba kenya tlasa lehafi la Hao, Ntate, jwale. Hulela Konyana ya Hao e nyane ho wena. Fana ka seo, mme o bafepe ka Lentswe ho ka tiisa tshebeletso ena.

446-1 / 394 Re fana ka tsena ho Wena, Mmusi. Kaofela ... Araba thapelo ena. O itse, Ntate, ho Mareka 11, "Ha o rapela, emang thapelong, dumelang hore le fumane seo le neng le se rapella(Mmusi), mme le tlaba le seo." Mme ka pelo yaka yohle ho Yena ya senotseng tsena tsohle ka mengwaha le Ditiiso bekeng ena e fetileng, Ke ya o dumela, Mmusi Modimo, seo ke hora, ya ho kwala jwale, e atametse ho feta kamoo re nahanang ka Wena hotla ha Hao. Kakopo ha thapelo tsaka diarabelwe. Mme ha ngwana e mong le emong wa Hao ya bitsitsweng mona, kapa ha theipi e fihla, ha ka nako eo Mmuso wa Modimo, hodima ho itshet6leha hodima Lentswe le senotsweng. Ha lebone la mantsibua le tjhabe, Ntate. Ke beha tsena tsohle ho Wena Lebitsong la Jesu. Amen.

446-3 / 398 Jwale, bohle badumedi ba kahare kapa bakantle le pakile pontsheng hore le feditse ka sebe, mme le rata ha mohau oo wa Modimo ka ho amohela Jesu Kreste, kgulo ... Batla be ba loketse ho ka kolobetsa mang kapa mang kajeno, kapa hosane, hantle ha jwale, kapa leha e kaba ho kae. Na o thabela Tiiso ya Botshelela? O ya bona moo e manollotswweng ha jwale? Na o dumetse seo? Ere, "Ke mang ya dumetseng tsba tsa rona, mme ke mang eo letsoho la Mmusi le senotsweng homang?" O ya bona? Dumela seo, mme letsoho le senotswe, Letsoho, Lentswe la Modimo le senotswe.

446-5 / 401 Musi Ha a ratile ha jwale, hosane hoseng, Ke tla leka ka hohle ho araba dipotso. Ke tla qeta bosiu bohle ha Modimo A ratile, kapa nako yohle, thapelong hodima bona. Ke tloha ho ya pele ho ya ho boraro mona ka bosiu pele; ha ke yaka ka robala maobane mantsibua, mme ka hora ya boraro ke ha ke se ke bala. O ya bona? O ya bona, ke -- ke tla lokela ho araba sena. Hantle feela. Re atametse ho hong le ho hong, le bothoto bo bong le bo bong, kapa ho hlahisa eng kapa eng, kapa ho dumela halofo ya seo tumelo. Ke lokela ho bona seo pele. Mme ha ke bona seo, seo se lokela ho hlaha Lentsweng le sona. Mme ka tsela e jwalo, ka mohau wa Modimo, hantle feela ... Ke nkile seo hantle hotswa kwana; o tseba seo; ke -- se tlanngwe hantle mmoho feela. Ho lokela hoba jwalo, HO BOLELA MORENA, hobane hase ho bolela seo ho ka itwantsha, empa Lentswe la HO BOLELA MORENA. Mme mona Lentswe le nkile seo A nneileng sona ho o neha sona, jwale o ya tseba hore ke HO BOLELA MORENA. O ya bona?

447-2 / 404 Ho nale taba e bolelang seo, le tshenolo eo A nnehang yona, ebang kgahlano le tseo rona re dinahang ... Hobaneng, kgahlano le seo re se etsang, hobane ha ke yaka ka kena teng. Empa jwale, re ya bona hore ho jwalo feela, mme ke eng? Ke HO BOLELA MORENA. O ya bona, ke hantle feela. Ho bile le sebaka se butsweng moo, ho itshwarella ho fihlela mona, mme ebe Modimo O yatla ho kenyeletsa seo hantle feela ka tsela e jwalo. Jwale o ya bona, ke seo he. Ke Mmusi. Oho, ke ya Morata. Ke Morata ka pelo yaka yohle. Jwale, hopola, o -- re kase kene aletare. Ba bang ba ile ba kopanya matsoho. Jwale, o ya bona, ke ntho ya bo bong. Ke seo o ka ratang ho se etsa. O ya bona? Hora e se e atametse haholo, o lokela ho hatella ho ya pele kamoo o ka kgonang, e sa hulweng (O ya bona?), ho hatella hantle feela, ho leka ho ka kena. "Mmusi, seke wa ntesa. O seke wa nteesela kantle, Mmusi. Mamati a ya kwalwa. Ha nka fumana hantle feela ..." O ya bona?

447-4 / 407 Modimo O tla kwala mamati ka tsatsi le leng. O entse seo hantle feela matsatsing a Noe, mme ba otla lemati. Na haho jwalo? Jwale, hopola, Bibele e bolela jwalo tlhokomelong ya bosupa ... Ke hantle feela? Ba bang ba robala ka tlhokomelo ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, ya botshelela, ya bosupa; empa ho ya bosupa ho tla hlaha kgweletso: "Monyaduwa o tlile; hotswa ho kopana le Yena." Barwetsana ba robetseng, "Are, ke rata ho fumana seo moo." Monyaduwa are, "Ke tlaba le se ntekaneng feela, ke nale se ntekaneng feela mona. O rata, o ilo e rapella." Na ha o hlokomele seo ha jwale? Sheba ho Episcopalian, le Presbyterian, Lutheran, le sohle ho leka hose ... Mme le mathata a seo, ho nale ho leka ho fumana Moya o Halalelang, ba leka ho bua ka dipuo. Mme bongata bo bua ka diteme empa badihlong ho ka tlatla tshebeletsong ena -- ba rata hore ke tle matlong a bona ho ka rapela le bona. Na o bitsa seo Moya o Halalelang? Seo ke ho bua ka dipuo ntle ho Moya o Halalelang. (O ya bona?)

448-1 / 413 Jwale, ke dumela hore Moya o Halalelang o bua ka dipuo. O ya tseba ke dumela seo (O ya bona?), empa ho nale se tshwanang le seo hape. E, monghadi. Tholwana -- thola tsa Moya ke ho bontsha seo o leng sona. Tholwana tsa sefate dipaka seo sefate seleng sona, e seng lekala la teng, tholwana. Jwale, hlokomela. Yaba o tla, hore hora ya ho qetela, mme moo ha ba batla hotla ebe, bakena mme bare, "Jwale, ke dumela hore ke nale seo ha jwale. ke dumela hore ke nale seo. E, re fumana seo."

448-3 / 415 Ke nka mpa ka se bolele sena (O ya bona?), hobane ke -- seka tloha sa hlola pherekano. Ha kene kere ka tsatsi le leng, tlhwibilo, se tla tla jwang ... Jwale, jwale, ha o re -- o tla nka seo feela, ho lokile. Hlokomela. Ho lokile, ho tloha ho wena. Ha morwetsana ya robetseng (O ya bona?), a nahanang hore o ne a rapelletswe, Monyaduwa o ile. O ile mme ha aka a tseba, jwalo ka leshodu bosiu. Ebe jwale baqala ho kokota, mme ho etsahalang? Ke eng se nkileng sebaka? Ba ile balahlelwa hara matshwenyeho. Bibele ere, "Ho tlaba le ditsikinyano tsa meno." Na ho jwalo?

448-5 / 417 Haho tlaba jwalo, moena le kgaitsedi? Ha ke tsebe. Empa ke le nna ... e ka nna feela, jwale. O ya bona? Ena -- ke sona seo ... Ke monahano waka feela. O ya bona? Ke ya dumela seo se atametse haholo, ho fihlela ke ... Ka letsatsi ka leng -- ke batla ... ke batla ho tsamaya ka bonolo kamoo nka kgonang. O ya bona? Mme ke ... Ke ... Hake ... O ya bona, ha ... Ho nale se seng se etsahala kajeno, mme ke bona se seng mona. Ke rata ... ha ke kgone ho ka fumana moya waka. O ya bona? Ke eo moo A neng A eme teng, Kganya e nyane e utlwahalang teng, mme ke seo moo seneng sele teng. Ke ya tseba hore ke Nnete. Ke nahana, "Modimo, ha ke kgone ho ka bolela seo. Ha ke -- ha ke kgone ho bolela seo. Ha ke kgone." Ke tswile feela katlung, ka tswa, ke ya hodimo le fatshe moo. Ke nahana, "Hle, nka etsang?" Oho ... O ya bona? Mme ke -- ke lokela ho ya tshwasa dihlapi kapa ho hong feela ... Moshemane, o ... nkase o bolelle seo. O ya bona? Jwale ...

448-7 / 420 Jwale, re nale nako, na haho jwalo? Ho roriswe Modimo. Amen. O ya bona? Re hara -- nako e senyehang (O ya bona?), hobane pelo yaka e tsholoha ke thabo. Empa ha ke bona lefatshele dikete tseo ke tsebang hore dilahlehile, seriti se setsho (E ya), ebe pelo ya hao e ya tswella. O ka etsang? O ka etsang ... O utlwa feela hore Moya o Halalelang o hweletsa pelong ya hao. Jwalo ka yona ho Mmusi ha re sheba ho Jerusalema, batho ba Hae (O ya bona?), a re, "Jerusalema, Jerusalema, Ke ne ke ratile ho le bokella jwalo ka kgoho e bokella ditsuonyana, empa ha o ya rata." O utlwa feela Moya o Halalelang, "Kene Ke ratile jwang ho lebokella (O ya bona?), empa ha le ya rata seo." O ya bona?

449-2 / 422 Re hantle feela mona le se seng, metswalle. Leha e kaba eng, Modimo O ya tseba. Haho motho, haho motho ya tsebang setlang ho etsahala. Ke sephiri. Haho motho ya tsebang se tlang ho etsahala, empa Jesu O re boleletse seo, "Ha le bona sena ..." (ntho tsena tsohle). Jwalo ka ha ke batla feela, ho lekanya Tiiso ya Botshelela O boletse seo ho Mattheu 24. Jwale, hopola hore O itseng. "Ha le bona tsena dietsahala -- diphethala, ebe nako e se e fihlile." Hlokomela temana e latelang -- 30-30 le 31 jwalo kaha re theoha jwalo, 32, 33. Are, "Mme O tla romella Mangeloi a Hae a ema kgutlong tse nne tsa lefatshe, meya e mene, ho ka bokellabakgethwa ba Hae." Na ho jwalo? Are, "Jwale, ithute ..."

449-4 / 425 Jwale, hopola, O eme hantle mona. Ha A kaba a tswwella pele O eme hantle mona Tiisong ya Botshelela. Ha A ya bua letho ka ya Bosupa. O itse ya Pele, ya Bobedi, ya Boraro, ya Bone, ya Bohlano, ya Botshelela, empa A ema moo -- ha a bolela ka letho ... Hlokomela ntho eo A e bolelang mona, "Jwale, i thute setshwantsho." O ya bona? Yaba O qala setshwantsho. Are, "Ntho tsena." O araba potso tsena tse tharo: "E tlaba -- a fe matshwao, mme Etlaba difeng diponahatso tsa ho tla ha Hao, matshwao a nako ya ho qetela e tlaba a feng?" Mme ya Botshelela ho ne hole pheletso ya lefatshe. Le modumo wa lengeloi le phahamisa matsoho a lona la ikana ka Ya phelang ka ho sa feeleng.

449-6 / 428 Lefatshe le tswala e motjha. Ho fedile, mme re hantle feela monyako. Oho, ke ya thothomela. Mme ke lokela ho etsa eng, Mmusi? Nka -- nka etsang ha jwale? O ya bona? Mme jwale, nahana ka seo, ho bona batho bao ba ratehang. Ka ema moo ke shebile hantle feela, mme ka nahana, "Oho, Modimo, ke ... Bakase fetwe ke seo. Ke -- ke lokela ho hatella seo; ke lokela feela ho fihlela letshwele ebe jwale ke ba sutuletsa hare." O ka se etse seo. Wena ... "Mme haho motho ya ka tlang ntle leha Ntate A motlisa." Empa ho nale tharollo ele nngwe feela: "Bohle bao Ntate a nnehang bona." Ho nale ..., motswalle. Empa kaofela bao baitshetlehileng hodima mekgatlo hore ... Oya bona? Mme "A thets bohle baleng -- batsamayang lefatsheng bao mabitso a bona a sa ngolwang Bukeng ya Bophelo ya Konyana, e hlajuweng pele lefatshe le thewa." (O ya bona?)

450-1 / 431 Jwale o ya bona, ke ntho e bohloko eo, ntho feela eo o ka e etsang ke ho -- feela ho -- feela ho dula Lentsweng, sheba feela seo a se bolelang mme o etse seo. O ya bona? Sohle seo Areng o se etse se etse, etsa seo, mme o sheba moo ebe ore, "Oho, hle." Baetsa sena ebe ... Oho, ke feela ... Hao hlokomele feela. Jwale, ke batla ho bolela sena; ke dumela hore ditheipi dikwetswe. Bongataba batho bare, "Moena Branham, ka tshebeletso ya theipi eo ..." Ke lokela ho hlokomela, hobane batho ba nka ditheipi ebe ba dietsa dikotwana, o ya tseba. Jwale ha bare, "Moena Branham, ke lakatsa hoja re ne re nale tshebeletso ..." Ha o tsebe seo o se bolelang. O ... Bonneteng, hao tsebe se etsahalang ka tshebeletso ena, moena, kgaitsedi. Oho, hle, mme boikarabelo, ha ho nale batho bare ...

450-3 / 434 Hopola, ha o bajwetsa se phosos, Modimo O hlokomela hore obe le madi matsohong. Ebe o nahana ka seo. Ke ntho e tshosang; jwale ba ratehang. Rata Jesu ka pelo ya hao. Feela ... Eba motho feela. O seke wa leka seo -- leka ho fumana se seng; eba motho feela pela Modimo, kamoo o lekang ka teng ho ka etsa seo, ha o ntse o tswella tloha pela Hae. O ya bona? Dumela feela Yena. Are, "Jwale, jwale, O tlatla neng? Ha A tla kajeno, ho lokile. Ha A tla lemong tse mashome a mabedi ho tloha ha jwale, ho ntse ho lokile. Ke tla ya feela kamoo ke tsebang jwale -- latela Yena. Mmusi, ha O ka kgona ho ntshebedisa hohle, ke nna enwa, Mmusi. Haeba ekaba dilemo tse lekgolo ho tloha jwale, haeba ntho e kgolo, kgolo, kgolo, ditloholo ditla bona hotla ha Hae, Mmusi, ha ke tsebe hore hotlaba jwang, empa ha ke tsamaye hantle feela mona, mmoho le Wena. (O ya bona?) Ke rata ... Hobane ke -- ke tla tsoha ka tsatsi leo jwalo kaha ke phjomola feela."

450-5 / 437 Ke theoha mona, sebaka seo se setle moo, Mmuso oo wa Modimo moo, moo batsofetseng batlaba batjha, moo diaparo tse tshweu dileng teng hodimo bakeng sa bona, banna le basadi bafetohile hoba batle, yona tsela eo ya monna ya motle le -- mosadi ya hlomphehang, baeme moo botleng ka setshwantsho sa sa mosadi le monna ba batjha baeme moo ba kase hlole batsofala, bakese hlole ba nale sebe, hose hlole hoba le ntho ya lefufa, kapa lehloyo, kapa se seng ... Oho, hle.

451-1 / 438 Ke nahana hore ditheipi dikwetswe ha jwale, mme ke sa nale metsotso e meraro ho isa boneng ke rata ho bua le wena. Na ho lokile na? Jwale, sena ke ntho ya bonngwe. O ya bona? Hobane hosane, ke -- hotlaba ka tsela e nngwe, ke nahana hore ho lokela hore ke bolele sena (O ya bona?), ke tlo etsang. Ke.. Sena ke sa rona ha jwale bakeng sa rona. Ke rata feela ... O ya tseba ke -- ke nale mosadi eo ke moratang, mme ke Meda. Mme ke -- nkabe ke sa monyala ha kene ke sa mofa lerato la mosadi waka wa pele. Mme leha ke morata, nkabe ke sa monyala hoja Modimo A se mpolelle. Mme o tseba pale ya seo, hore o ile aya rapela, mme ke ile ka etsa, mme A mpolella hantle feela hore ke etseng, mme ka ya ka monyala, mme a beha nako ya ho etsa seo. Ke mosadi ya ratehang, mme o ya nthapella mantsibueng ana. Mme jwale ke hora ya borobedi hae kwana; o ya rapela ha jwale.

451-4 / 440 Jwale, hlokomela. Ka tsatsi le leng o ile a re ho nna; a re, "Bill," are, "Ke rata ho o botsa potso ka lehodimo." Kare, "Ho lokile, Meda, ke eng?" Are, "O ya tseba ke ya o rata." kare, "Yeah." Ene ele hantle feela kamora ketsahalo eo mona. Are, "O ya tseba hore Hope o ne a o rata le yena." Mme kare, "Yeah." Mme are, "Jwale," are "Ha ke dumele hore ke tlabe ke boulela," are, "empa Hope o ne a etsa jwalo le yena." Mme are, "Jwale, ha re kopa jwale ... Mme are o bone seo mona." Kare, "O ne a le moo; ke mmone. Ke mmone ha bedi. O teng moo; o nkemetse bakeng saka; ho jwalo ka -- jwalo ka Sharon. Ke mmone ka tsela eo ke tadimaneng le wena. Ke mmone moo." Mme kare ... Are, "Jwale, jwale, ha re fihla moo," are, "ke o feng eo tlabang mosadi wa hao?" Ka re, "Bobedi ba lona. Ho kasebe (See?), leha bobedi ba lona." Are, "Ha ke utlwisise." Mme kare, "Jwale, moratuwa, dula fatshe, ere ke o hlalosetse se seng." Kere, "Jwale, ke ya tseba hore o ya nthata, mme o ya tseba hore ke ya o rata, tlhomphong. Jwale, ka mantswe a mang, ho etsahalang ha kere, ke ya tlase mane ke nka sehlola, se setle feela, mme, se etla se potisa matsoho a sona molaleng waka, "Oho, Moena Branham, ke fela ke o rata." A qala ho potisa matsoho a hae ho nna, a nhaka ka matsoho. O nahanang?" Are, "Nakse thabele seo hantle feela." Mme kare, "Ke rata ho o botsa se seng mona. Na o fela ... Ke o feng o moratang ho feta, ha ho ka etsahala hore hobe le tshohanyetso: nna kapa Morena Jesu?" (Jwale, sena ke puo ya ka lapeng) Mme are, "Morena Jesu." Are, "E, Bill, k a tsela eo, empa pele ka Molesa ke tla lesa wena." Kare, "Ke ya leboha moratuwa. Ke thabela ho utlwa seo." Kare, "Jwale, ho etsahalang ha yena mosadi eo e monyane a etla ho Jesu mme a potisa matsoho a hae molaleng wa Hae, are, 'Jesu, ke ya O rata'; o tla ikutlwa ole jwang ka seo?" Are, "Ke tla thabela seo." O ya bona, e fetoha ho tloha ho phileo ho ya ho agapao. O ya bona? E phahame ho feta lerato. O ya bona? Mme ha ho ntho e kang monna kapa mosadi jwalo ka ho hodisa bana; sohle seo se ile.

452-5 / 450 Botshehadi -- botshehadi kapa botona, mathe -- mathe kaofela ... Ba ya tshwana moo. O ya bona? Haho sana seo. O ya bona? Haho mathe a kopanyo tseo, e seng kaofela. O ya bona? O mpa ... Jwalo ka -- nahanan kantle ho mathe a botona le botshehad. Lebaka le entseng hore a kenywe ka hare ho rona ke hore re ngatafale. O ya bona? Empa ho nale, ho ka sebe le se seng moo. Ho kasebe le mathe a botona kapa botshehadi; se se se ile. Empa seemo seo. Ke hantle feela. Empa e tlaba ntho ya bohlokwa, tjhe -- haho phileo hohang, kaofela ke agapao. O ya bona? Ka baka leo, mosadi e kase hlole e eba se seng ntle le se setle -- ke sa hao -- mme leba e mong le emong ka bonngwe. Haho moo ho leng botona le botshehadi ... Tjhe, tjhe, haho le ...O ya bona, karolo ya phileo ha eyo moo. O ya bona, ho ka sebe le se seng se tshwanang le poulelo. Haho seo o ka boulelang ka sona. Haho letho le tshwanang le seo moo. O ne o sa tsebe hore ho teng seo (O ya bona?), mme hantle feela motho ya motjha monna le mosadi baphela. Mme kamora seo, ka -- are, "Ke bona seo ha jwale, Bill." kare, "E."

453-2 / 452 Ke rata ho o bolella se seng mona se etsahetseng. sena ene ele toro. Ke ne ke robetse. Mme jwale, ha ke soka ke bolela sena phatlalatsa. Ke boleletse sena ho monna le mosadi empa eseng ho phatlalatsa ke tseba seo. Ke lorile seo kgwedi kamora ho ema, ke neke ke bolela seo hape ... Eseng kahlolo jwale. ha ke dumele hore kereke etla kgona -- ke bolela Monyaduwa o ya kahlolong. Empa kene kele moo ha meqhaka e neuwa. O ya bona? Mme e kgolo -- e kgolo terone hodimo mona, mme Jesu le Lengeloi la kgatiso ba eme moo. Mme ho ne hole teng ditepisi tse tlang fatshe tjena tse entsweng ka e tshweu ivory (e pota ka tsela ena mme e etsa panoramic ka tsela ena), jwale le bongata bona bo kopane bo bona seo.

453-5 / 454 Mme kene ke eme morao -- morao hotswa hlakoreng le leng. Mme kene ke eme moo, ka mohopolo ke ne ke lokela ho tsamaya moo. Kene ke eme moo, mme ka bona Lengeloi la selekane le mpitsa, mme ka tseba -- ka hopola lebitso leo. Ka lebella morao mola, moena ke enwa a etla, kapa kgaitsedi, a tsamaya mona jwalo ka tsela eo, Lengeloi la selekane le eme pela Kreste (toro feela), mme lene le shebile, mme mabitso a bona a ne ale teng moo. A ne a fumaneha Bukeng ya Bophelo; O ne A sheba kahodima bona Are, "Ho ne hole hotle, mosebeletsi waka ya lokileng. Jwale, kena."Ka sheba morao ho bona hore baya kae, ho ne hole teng lefatshe le letjha le thabo. Mme lare, "Ke nang thabong ya Mmusi -- e behetsweng wena -- e sale lefatshe le eso thewe." O ya bona?

454-1 / 456 Mme oho, ke nana, "Baya moo ka bonngwe ba mororisa dithabeng le dibakeng tse phahamileng." Ka nahana, "Oho, na seo ha se setle. Ha A bokwe. Hallelujah," batlolela hodimo le fatshe. Ebe ketla utlwa ho bitswa lebitso le leng, ke tlare, "Oho, ke ya motseba. Ke ya Motseba. Ke ... Moo -- ke eo moo a yang teng. Moo ... Mohlokomele hantle feela ..." "Bakena thabong ya Modimo, ba lokileng le batsh ...""Oho," kare, "ho bokwe Modimo. Ho bokwe Modimo." Nahana feela,jwalo kaha ba kare, "Ormand Neville." O ya bona? Mme ebe," Ke tlare, "ke Moena Neville; ke moo a leng teng," mme a etswa hara matjhaba, a ya hodimo. Ka moo utlwa A re, "Ke na thabong mosebeletsi waka ya lokileng pele lefatshe le thewa. Kena." Mme wa kgale Moena Neville a fetoha hantle fela a hweletsa a tlolela hodimo. Moshemane, ke tla hweletsa kere, "Ho bokwe Modimo." Ke eme moo nna ka bonna, ke nale nako e monate, ke shebile baena ba kena. Mme Lengeloi la selekane le eme moo Lere, "William Branham." Ha ke yaka ka nahana hore ke tla kena. Jwale kene ke tshohile. Ka nahana, "Oho, hle, na ke tla lokela ke ho etsa seo?" Jwale ka tswella fatshe moo jwalo ka mang le mang jwale e mong le emong a nkama lehetleng, jwalo feela, "Hi, Moena Branham." "Modimo A o hlohonolofatse, Moena Branham," ba nkotla lehetleng jwalo ka hara matshwele. Mme kaofela ha bona ba nkotla lehetleng ka tsela ena. "Modimo Ao hlohonolofatse, moena." "Modimo Ao hlohonolofatse, moena."

454-5 / 464 Kene ke ya; ka re, "Ke ya leboha, ke ya leboha, ke ya leboha,"jwalo ka hotswa hara matshwele; o ya tseba, mme kene ke lokela ho tsamaya ditepisisng tse kgolo tseo tsa ivory. Ka tswella ho ya pele jwalo kaha ho entswe ditepising tsa pele, ka ema, mme ka nahana ... ka tadima sefahleho sa Hae, mme ka nahana, "Ke rata ho Motadima hantle feela," mme ka ema. Ke nale mantswe aka ka mokgwa ona; ka utlwa se seng setheoha hantle feela mona sephakeng saka. Ene ele sephaka sa motho e mong. Ka tadima, mme Hope o ne a eme moo, ka mahlo ao a maholo a matsho le moriri o molelele o motsho, ka seaparo se sesweu, a ntadima jwalo.

455-1 / 466 Kare, "Hope." ke utlwa se seng se amasephaka saka, ka sheba mme ene ele Meda, mahlo ao a matsho a tadima, mme le moriri o motsho o leketla, seaparo se se sweu. Mme kare, "Meda." Mme bashebana, o ya tseba, ka tsela ena. Ba ... ka batshwara ka matsoho ... hae. Ka phaphama ... Oho. Ka phaphama, mme ka phaphama ka dula setulong ka lla, o ya tseba. Ka nahana, "Oho, Modimo, ke hopola eka seo seka etsahalang." Bobedi ba kopanetse le nna bophelo le ho tlisa bana ka tsela eo, mme ke rona bana re ya lefatsheng le letjha, oho, hle, moo toka le sohle. Haho letho ... Hobaneng, e tlaba ntho e ntle eo. O seke wa fetwa ke seo; o seke wa fetwa ke seo. Ka mohau wa Modimo, etsa sohle seo o ratang ho se etsa, mme etlaba ho tloha ho Modimo hore o etsang ka ba bang. Ebe ...

Ke ya Morata, ke ya morata,

Hobane o nthatile pele,

Mme A ntukisetsa pholoso yaka

Golgotha ...

455-4 / 471 Ha re bineng seo ka pelo tsohle tsa rona. Phahamisa mahlo a lona ho Modimo:

Ke ya Morata ...

[Moena Branham o tloha sefaleng ho ya rapella mosadi ya duitseng ho wheelchair -- Moq.]

... Ke ya Morata,

Hobane O nthatile pele,

Le ho lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

455-5 / 473 Ho lokile. O ne a sa ikemisetsa ho phela hara dikopano. Mme hantle feela. Ke eo a phahamisa mahlo a hae, a rorisa Modimo. Ke lona lebaka leo ke neng ke etsa sena mona ka nako e telele. Ere ke o bolelle seo ke ileng ka se etsa ha ke bua le Meda le bona. Mme le seo ... Ke ne ke lebeletse ke batla ho bona ... Ka tswella ho ho bona Kganya e potoloha jwalo ho ya pele le morao e le hodima hae. Ka nahana, " Ke sona seo." Oho, na ha A motle.

Ke ya Morata, ke ya Morata,

Hobane o nthatile pele,

Le ho lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

456-1 / 474 Jwale, kass pelo tsa rona: [Moena Branham o hama "Ke ya Morata" -- Moq.] Nahana ka seo.

... Ke ya Morata, (Amen.)

Hobane O mnthatile pele ...

Jwale, o ya bona hore ke ha bobebe jwang? Amen. Ke sona seo. Jwale ... ke eya mme o fole. Mohau wa Modimo O o hlahetse o fodile o ka ikela. Amen.

Sefatyeng sa Golgotha.

Oho, ho bokwe Modimo.

Ke ya Morata ... (Ho lokile, moetapele wa hao.) Nna ...

Jwale, ke mashome a mararo kamora hora ya borobong ... mashome a mararo kamora ya borong?