Dipotso le dikarabo ka Moya o Halalelang (59-1219)

407-1 Mme kamora maobane re ikujtlwa re tletse. Ke fumane ditla morao tse ngata tse monate haholo. Mme re thabela seo. Re thabela hoba le Moena Graham le rona phirimaneng ena, one of our associates here from the tabernacle, the pastor of the holiness church up in Utica. And Brother Jackson, one ale mona maobane ka phirimane, ke dumela haene ele; mme ke enwa hape o teng mona hara letshwele, ba bang bare. Le hore eya, ke bona Moena Jackson o kgutlile mme o nale rona hape mona.

407-2 Mme -- le Moena Ruddell, o teng mona? Ke emong wa ba bane ba leng teng mona "62." Re thabela hoba le bona mona. Hape hara rona ... Oho, Moena Pat, le bana ba bang baena, re -- le hara letshwele moo. Re thabela hoba le lona mona hara rona.

407-3 Jwale, haeba ke batla ho fana ka bopaki, nka tlisa hore ke bareri ba bang ba maemo a hodimo haholo, hobane ke batla ke ho shwetsa ka taba ela ya maobane.

407-4 Jwale, mosadi waka, ke yena ya ntshwayhang diphoso; lea tseba, baena, seo ke buwang ka sona mona. O ile a mpolella hore batho morao mane haba nkutlwe hake buwa, hobane kene ke buela ka hara sena. Mme jwale, pele ke qala, ketla leka seseng mona. Jwale, kea ipotsa hore. Ho lokile mona. Na ho betere ha jwale moo na? Kapa ka tsela ena na? Na ho betere ha jwale? Jwale, moratuwa, ke taba ya ho nepahala eo. Jwale, ba bolela hore ho betere ka tsela eo. Ho lokile. Oho, hlena. Eo ke mosadi. Ho lokile, hobane ese ele nako e telele seo se etsahala. O dula a nepile kamehla.

407-5 Ka tsela e jwalo, re feela re nale bothata -- re bile le nako e monate tshebeletsong tseo; nna haholoholo. Mme jwale, dithepe, ntle feela le maobane ... Ke ile ka bitsa Moena Goad ke ile ka mmolella hore a tlo nka ditheipe bakeng sa tabernakele. Empa sena se ile sa etsahala horekutlwisiso ka baka la mathata a koloi ya Billy Paul, ka tsela ejwalo haho yaka haeba le theipe e nkuwang hoya kamoo ke tsebang ka teng. Ka tsela ejwalo ha reaka raba le yona; Ke rata ha ngata hore ke fumane se seng ka taba eo ele sehopotso sa seo se ieng sa buuwa: le seo rese dumelang.

407-6 Jwale, phirimaneng ena re buwa ka "Kopano ekgolohadi," haeba reka tsamaya hodima taba eo. Mme ebe hosane ke tshebeletso ya phodiso. Mme ebe retla rapella bakudi. Hahole jwalo, re keke ratswa nte re kena jwalo, "Jwale, ketla le nka, mme lona, le lona." Ho kasebe hantle. Empa re fana ka dikarete, mme kae kae re nale dikarete tseo, ketla bitsa ba mmalwa hotla mona platfomong. Mme ebe, ha Moya o Halalelang o senola, ebe re kena ka hare ho batho mona re etsa mosebetsi. Mme ebe, hosane hoseng, ketla buwa le Morena, ha Morena A rata, jwale pele ho tshebeletso ya phodiso.

408-7 Ke bona mosadi waka a tsheha. Moratuwa, hake o utlwi hohang feela? Oh, oya nkutlwa jwale. Hahole jwalo, ho lokile. O dutse hantle morao mane -- na hao nkutlwe, o sisinya hlooho ya hae, "Wena ... Hake o utlwe, hake o utlwe hohang feela."

408-8 Ka tsela ejwalo hosane -- ke tshebeletso ya boevbangedi ya kolobetso ya metsi. Mme ebe, hang feela kamora hore ke rere hosane mantsibuya, retla hula dikgaretene mme ebe rea kolobetsa jwale. Ha Morena A ratile -- haebe a ratile, hoseng ke batla -- kapa mantsbuya ke batla ho buwa ka: "Ka -- Re Neilwe Letshwao." Mme ebe, retla fihla Laboraro mantsibuya, haeba Modimo A dumella seoke batla ho buwa ka taba ke ena: "Re Bone Naledi ya Hae Botjhabela mme rfe tlilo Mokgumamela." Jwale, ke pele ho tsatsi la Keresemese.

408-9 Mme ebe, hang feela kamora matsatsi a Keresemese. Ebe moo re nka Mangolo. Moena Mercier le babang ba fumana seo. Mme re behe seo fatshe mona, mme re rapela hore Modimo Are etelle pele lefatsheng hohle moo retlang ho leba teng.

408-10 Jwale, mokgatlo wa Christian Business Men o nale maeto a mangata, etlaba Florida hang feela khonferenseng, ho leba mane Kingston, mola Haiti, ho leba tlase mane Puerto Rico, le Borwa ba America, ho kgutlela Mexico.

408-11 Empa ekare Modimo O nketella pele ho leba Norway. I Hake tsebe hore hobaneng. Lea tseba buka enyane e bitswang "Monna ya romeytsweng hotswa ho Modimo"? E yona eo eleng phatlalatso ekgolo ya bodumedi mane Norway. Nahana ka seo, seo Modimo A se entseng mona. Mme hane kele moo, bane basa batle hare beha matsohho hodima bakudi. Ke bile moo matsatsi a mararo. Mme bane basa batle hake beha bakulang matsoho. Jwale oya bona seo Modimo Aka se etsang. Letshwele lene lele lengata hoo baneng ba laolwa ka sepolesa, dipere, mme batho ba dipalame hohle seterateng. Mme hakea beha bakudi matsoho. Ke ile ka barapella leha hole jwalo; kare ba behane matsoho.

408-12 So ... Yeah, ketla etsa seo hantle feela. [Moena Branham o buwa le motho emong - Mong] Jwale, hosane hoseng ... Jwale, phirimaneng ena, mohlomong hoka fumana feela dikarabo tseo, hobane re nale tse ntle haholo. Mme hake tsebe hore Modimo Otla re tshwarella nako ekae. Mme ebe, hosane hoseng Billy Paul, Gene, kapa Leo, emong, otla fana ka dikarete ho tloha 8:00 ho fihlela 8:30. Jwale, batho-batswang-kantle ho toropo, ha re seke ra lebala. Haeba le batla ho kena moleng, retla leka ho qala ka lona pele.

408-13 Jwale, sometimes ka nako tse ding re fihlela moo rereng, "Ka tsela ejwalo ..." Retla fihlela batho batswang ntle pele, atliseng pele ... Emong otlare, "Hahole jwalo, hake tsebe hore phoso ene ele kae ho bona. Ekanna yaba bane ba bolela seseng." Ebe o fumana batho toropong; barfe, "Oho, o kanna wa batseba." Hahole jwalo ... Ebe bare -- ho boletswe, "Ka tsela ejwalo, Ketla le bolella, ke karete yaho rapellwa." Ka tsela ejwalo, hotla etsahalang ka karete tsa thapelo. Mme ho bile le ... Ke itseng? [Moena Branham o kottjwa ho emella thoko le maekerofouno - Mong] Tloha maekeng? Jwale ... Hahole jwalo, oya tseba, ke dula kamehla ke rera hara tsela. Mohlomong ketla lokela ho naka seo ka tsela e jwalo. Na haho molemo jwalo na? Ho betere jwalo, Ho lokile. Ketla le bolella hore na keng seo. Ho buwa phatlalatsa ha rona mona hoya fokola, ho fatshe haholo. Mme hare leke hoka ba betere ho feta ba bang, hobane re batla ho haha tabernakele entjha. Mme ebe re tlaba le sebaka se sengata (Lea bona?), ha feela reka kena mona ra atolosa sebaka sena, ho eketsa dibaka tse ding, mme ra lokela hoba le kopano feela.

409-14 Jwale, hopola, hoseng bashemane, ba babedi kapa ho feta ka mahareng a8:30 -- kapa 8:00 ho isa ho 8:30. Seo seo neha nako e lekaneng. Mme kene ke buwa ka dikarete mona, hobaneng reba le seo. Ke ho boloka nako hantle feela. Lea bona? Jwale, ho kaba jwang haketla moo mme kere, "Mosadi enwa, mosadi enwa, le monna yane, le mosadi enwa ..." Lea bona, seo etlaba -- ntho e thata. Lea bona? Mme ebe, haeba ... Ka nako tse ngata re etsa sena. Mme haeba base bangata hoseng, nka etsa ntho yona eo hape. Ke tlare, "Ke batho ba bakae mona batswang ntle ho motse ona wa rona, na leka ema ka maoto a lona."

409-15 Moena Mercier, tlohho nthuse mona. Otla nthusa? [Moena Mercier oya araba - Mong] Oho, oyatla na ... Otla ho thusa mona. Ke buile le kgarebe ya hao kajeno. Jwale, o lokel ahore o loke bakeng saka. Ho lokile. Ho lokile. Ke thabela boikgothatso ba hao, Moena Leo. Ha seo sesa loka, hare -- harese lokise hare tseba, seo reka se etsang feela ke sona seo.

409-15 Ka tsela ejwalo, kopa feela batho ba ntle ho motse hoka phahamisa matsoho a bona mona. Mme re eme jwalo, re lebise mehopolo ya ron a ho Moya o Halalelang, mme sena senka letshwele lena kaofela. Ke ba bakae ba bileng mona nakwana? Hantle feela.

409-16 Lea bona, lea bona? Ka tsela ejwalo hase lebaka leo, empa ele ...

409-17 Ke batla ho hopola sena; ketla kena ho sena hoseng hape. Baditjhaba, Evangedi eo ba e neilweng keya tshepahalo, eseng ya mesebetsi hohang feela. Lea bona? Jwalo kaha ke boletse bosiung bofetileng. Ha Moya o Halalelang one o tsholoha ka tsatsi la Pentekonta, ha one o theohela ho Bajuda (Diketso 19:5), bane ba lokela hoka bewa matsoho hoka fumana seo. Mme ha bane ba theohela Samaria, bane ba lokela hoka bewa matsoho. Empa habane ba fihla ho Baditjhaba ha Kornele, "Yare ha Peterose a buwa mantswe ao ..." Hone hose peo ya matsoho moo.

410-18 Ha ngwanana emonyane a ne a eshwa, moradi wa Jairuse, moprista are, "Tloho behe mmehe matsoho, mme otla phela." Empa ha mmusisi wa Roma, Moditjhaba are, are. "Hakena tokelo ya hore o kene ntlong yaka, a buwa mantswwe ao." Ho feela hole jwalo feela. Lea bona?

410-19 Mosadi wa Serafonia, hantle ntle MoGereke ke sona seo a neng ale sona, ha a--ha Jesu are ho yena, are, "Hakea lokela hofa dintja dijo tsa bana." O ile are, "Seo ke nnete, Morena; empa dintja difumana mafufuretsane a bana." Are, "Ho bolela sena, diabolose o tkohetse ngwan." Bolela ntho tse ntle jwale. Bolela selokileng ka motho emong. Buwa ka Jesu. Bolela senepahetseng, ntho ya sebele. Ke yona feela tsela yaho moleleka. Ha akaba are -- Ha Ano rapella ngwanana. Ha Akaba a bolela seseng ka phodiso; O boletse feela, "Sena, ka sena ..."

410-20 Hattie Wright, ka tsatsi le leng, ha akaba a kopa letho. One a dutse feela moo, empa o ile a kopa ntho e nepahetseng, eleng se ileng sa thabisa Moya o Halalelang. Mme Moya o Halalelang wa buwa, "Hattie, kopa seseng le seseng seo ose batlang, leha ekaba eng feela. Fumana sena hore ke nnete kapa jwang. Kopa eng kapa eng feela (phodiso bakeng sa seqhwala seo eleng ngwaneno ya dutseng moo; didolara tse dikete tse leshome ho tlohela hoya tjheka dithabeng; botjha ba boela mmeleng wa hae o seng o tsofetse); leha ele eng feela oka e kopa, o kopile hantle feela. Ha seo se sa etsahale ketlaba, ke moporofeta wa bohata." Ke sona -- ke seseng -- se seng seo, haho jwalo?

410-21 Jesu o boletse, "Ere ho thaba ena ..." Mme o utlwile bare -- ka setlang ho etsahala; ke tshebeletso eo re tlang ho kena ho yona. Re feela rele tseleng ha jwale. Re haufinyana le hotla ha Morena Jesu. Mme re lokela hoba le kereke e hlwibitsweng etlang ho nkuwa hang feela. Empa o seke wa tshwenyeha, etlaba teng yona. Etlaba teng yona. Mme ha matla a kereke a fihla, etla tlisa baena; matla a kereke eo atla tlisa baena; matla a kereke eo atla tlisa baena hape; ebe hotla tsoho. Re lebeletse seo.

411-22 Jwale, o seke wa lebala seo, dikarete tsa thapelo ka hora ya 8 ho fihlela 8:30. Kopa leha ekaba keng feela, ebe lea emisa ho ntsha karete tseo, mme le lebe morao kwana, mme le dule moo (Lea bona?), hobane ba nale tsona kamehla yohle, kapa leha dille ngata ha kae feela. Bahemane batla kopanya seo, badikopanye kapela lona, ebe ha le batla seseng mona, hao batla enngwe ya tsona, kapa ntho ekang eo ... Ebe hake kena, ketla ... Leha ele hore Morena o bitsa neng feela ... Mme haeba Are, "O seke wa dibitsa hohang feela," Nkase dibitse hohang feela (Lea bona?), leha ekaba keng feela.
Mme ke sena seo ... Tshebeletso ena eya feta leha hole jwalo; ho nale seseng setlang ho etsahala. Hopola, ke seo sebolelwang hangata mona sefaleng kapa polatefomong, mme ha se soka sehloleha hohang feela. Le hopola tshebeletso ya letsoho laka? Na lea hlokomela seo se ileng sa etsahala? Diphiri tsa dipelo, na le bona se etsahalng? Jwale, hlokomela sena: buwa Lentswe, mme o bone setlang ho etsahala. Lea bona? Ke leboleletse lemong tse mmalwa tse fetileng ka kerfeke (ke buwa ka tabernakele.) -- dilemo tse mmwalwa tse fetileng, lemo tse ka bang tse nne, ho nale setlang ho etsahala; hotla nka sebaka. Mme jwale re kena ho seo ... Ho nale selokang ha jwale. Jwale, re thabela seo. Oho, re thabela seo, re thabile haholo feela.

412-24 Jwale, re nale potso tse thata mona, mme rfe batla ho kena ho tsona ha jwale. Emong o sheba buka tsena tseo ke nanag le tsona. Kare, "Hahole jwalo, monna ya hlalelfileng o hloka enngwe ya tsona." Empa hake monna ya hlalelfeileng. Ke lokela horfe kebe le tse ngata bakeng sa seo. Ka tsela e jwalo, sena ke "Diaglott," mme sena ke Bibele, mme sena ke nnete. Ka tsela ejwalo seo ke ... Re tlilo kopa hore Modimo Are thuse ka sena.

412-25 Ka tsela ejwalo, hare inamiseng dihloho bakeng sa thapelo. Morena, re leboha haholo ka seo O se entseng pelong tsa rona. Oho, hoka bona bareri ba kopane morao mane batshwarana ka matsoho, mme bantjhafatsa seo ka tumelo, mme -- mme ba nka bohato, ka mehala. Mme pelo tsa rona dia thaba haholo, mme batho ba amohela kolobetso ya Moya o Halalelang -- re bon a Lentswe la Hao, tsela eo le bolellang batho tsela eo baka amohelang Moya o Halalelang ka teng. Re thabela seo haholo, Morena. O entse hore dintho dibe bobebe, hobane rele banyetsehang. Mme rea rapela, Modimo, hore -- Otlatla kaho nyatseha hoo. Hobane sena ... Ke tsela ya boikokobetso ena. Mme bohlale ba lefatshe ke bohlanya ho Modimo: mme sena sethabisa Modimo ka thero eleng ya bohlanya hoka pholosa batimelang.

412-27 Mme jwale, Ntate, ke nale potso tse mmalwa mona. Mme hoka araba enngwe ka phoso keho lahlela motho eo matjoing kwana, hoka akgela potso eo e mokgathatsang. Ka tsela ejwalo, Morena Modimo, kea rapela hore Moya o Halalelang O lokise taba tsena, hobane ho ngodoilwe ka Mangolong hore, "Kopang mme letla newa, batlang mme letla fumana; kokotang mme letla bulelwa." Mme seo re se etsang, Morena, keho kokota monyakong wa mohau. Re eme seriting sa Mohau, re kopa ka Madi Kreste Moya o Halalelang. Mme re tlile phirimaneng ena hoka rera ka Moya o Halalelang; re tlile ka boikokobetso bo boholo. Re tlile jwalo eka ke tsatsi la ho qetela la ho phela ha rona. Re tlile re dumela hore otla araba dipotso tsa rona. Mme, Morena, re kopa hore ore kgotsofatse ka Bophelo Bosafeleng. Mme Ore arabe ka Lentswe la Hao haeke Moya o Halalelang o ... Oho Modimo, hare fumana sena mahareng a rona, rea rapela phirimaneng ena. Mme re lakatsa phomolo, mahareng a rona, mme re atamela mohau. Re kopa sena ka Lebitso la Jesu. Amen.

413-29 Jwale, ke nale potso tsohle tseo ke ileng ka dinewa, ntle le ele nngwe. Mme ketla araba ya Moena Martin monyane eo a ileng a ebotsa yona feela. Dine dile ngata mona maobane, empa ene ele dikoppo tsa thapelo. Mme Moena Martin o ile a mpotsa ka Johanne 3:16 -- kapa Johanne 3, ke dumela jwalo, ka, "Ntle le hore o tswalwe labobedi, akase bone Mmuso wa Modimo," kopanya seo le thero ya BaHeberu. Mme ke ile ka kopana le yena morao mane, mme -- pele nka moaraba, tabeng ena.
Jwale, na ho nale ya neng ale teng mona maobane ka phirimane, hare boneng matsoho, baneng bale siko mona maobane. Oho, re lakatsa eka ekabe lene le bile le rona mona. Re bile le nako e monate haholo. Moya o Halalelang ...

413-31 Nka nna, motsotso feela ... Seo sekase nke nako. Sena se hatisitswe mona. Mme haeba hole moruti ofeng kapa ofeng feela -- kapa motho feela a hanana le sena, kapa potso feela, ke botsa, moena, otla nahana hore sena sea makatsa, empa seo, hopola hore theipe ena e entswe mona tabernakeleng. Re ruta batho ba rona mona. Baruti ba bangata batumelo tse fapaneng. Mme hake batle ho leba tabeng eo hape, hobane ho nale batho ba rona bao maobane basakang bakgona ho kena bao ke ba bonang kajeno. Mme nka rata ho kena ho seo nakwana, ha le ndumella, hodima seo seneng sebuwahala maobane; mme rene rele tabeng ya Pentakonta, ho amohela Moya o Halalelang.

413-32 Jwale re bala, hotswa ho "Emphatic Diaglott" ya phetolelo ya SeGereke, where moo keneng ke bala maobane, ebang ele mona kapele ho nna. Eo ke phetolelo ya pele ya SeGereke ho leba Senyesemaneng. Hae kene ho phetolelo tse ding mona; ke -- le pono tse ding, etswa hantle feela hotswa ho SeGereke ho leba ho Senyesemane. Jwale, mantswe a Senyesemane, ka nako enngwe a nale ho bolela, jwalo kaha hona jwale, "board." Nka lentswe lena "board." Okare, "Hahole jwalo sena sebolela, ho nyahama." Tjhe. "Oho, yena -- o lefile molato." Tjhe. Ka tsela ejwalo, o ... "Ho nale boto ka hlakoreng la ntlo." Hahole jwalo, lea bona? Kapa enngwe ya tsena ... Leka sebediswa ka mekga emehlano kapa ho feta moo; o lokela hoka fumana lentswe le feletseng. Lentswe "lea bona." "See" e bolela "ho utlwisisa," ka Senyesemane. "Sea" ebolela "karolo ya metsi a ipopileng." "See" ebolela "ho sheba." Lea bona? Empa phetolelong tse ding, lentswe leo reneng re bua ka lona maobane hotswa ho Diketso kgaolo ya 2, moo ereng, "Maleme a mollo a bonahala hodima bona ..." Nka rata ho kgutlela morao hanyane. Na leka lakatsa ho etsa seo, motsotso feela, hoka sheba seo pele re tswella pele?

414-32 Jwale, phetla, ho King James kapa phetolelo efeng feela eo o e tshwereng ... Mme ke rata ho bala moo. Mme o mamele hantle feela. O seke wa fosa. Bongata kajeno, esita le kgaitsedi yaka, ba banitswang jwalo, ore ... Mof. Morgan ... Bongata ba bona bane bale teng mona maobane. Mof. Morgan ke emong wa dikgaitsedi tse neng dise ditlohela; one ase ale lesting ya bafu mane Louisville lemong tse leshome le metso e tsheletseng, kapa tse ledhome le metso e supileng ke mofetshe. Ke nahana hore o dutse morao mane kajeno. One asa utlwe hohang, are, hobane kene ke bua ka microphone. Mme bakeng sa bona ke batla ho kgutlela tabeng ena hape. Jwale, ke bala Lengolo la Diketso 2:
... jwale ha Tsatsi la Nyolohelo lese le tlile, bane bale mohopolo ole mong ... (Jwale, ke rata seo ho feta bale ntho ele ngwe: hobane le kaba ntho ele nngwe ka taba enngwe, empa mehopolo ya bona ene ele nthong ele nngwe feela) ... mohopolo ole mong ka nako ele nngwe. Mme hang feela hatswa Modumo o Moholo hotswa Lehodimong, jwalo ka Moya o fokang; mme wa tlala ntlo yohle eo baneng bale ka ho yona. (Bane basa rapele, basa kgumama, empa badutse.) ...
... Maleme a arohaneng ... (M-a-l-e-me- maleme. "Arohaneng" a bolela "karohano.") ... Maleme aba hlahela, akang Mollo, mme ka bonngwe ... ("Bonngwe," bonngwe) ... a dula hodima emong le emong wa bona. Mme batlatswa ... ("Mme," kopano) ... mme bohle batlala Moya o Halalelang, mme baqala ba bua ka dipuo, jwalo kaha Moya o balaela.
Mme bane batsamaya Jerusalema, Bajuda, Banna ba sebele, batswa ka mahlakore ohle a Naha. Ha sena -- mme taba ena e nnile ya potoloha ka tsela e jwalo, Bongata bakopana, mme ba bonahala, Hobane bane ba utlwile -- emong a bua Puo ya emong.

415-34 Hlokomela, hlokomela. Ha mollo o fihla, ene ele maleme; ha bane ba bua, ene ele puo. Jwale, hone hole neheletsano mahareng a bona. Le ho rona ho lokela hoba jwalo. Empa ka SeGereke "tongue" e bolela sena [Moena Branham o etsa mohlala - Mong] ditsebe ho sena. Lea bona? Seo hase bolele maleme; karolo ya mmele eo eleng le leme. Haeba leka hlokomela, ehlalosa karolo ya maleme a mollo "akang le leme," jwalo feela ka mollo, karolo ekgolo ya mollo. Jwale, hlokomela sena ha jwale. Mme seseng le seseng sa dibaka tseo ha jwale, o seke wa dilebala.
Jwale, re tlilo etsa papadi enyane ya kalaneng phirimaneng ena. Mme ke tlilo etsa hore lona le nke qeto. Jwale hopolang, haeba ho nale se kgahlano le sena seo se tloha ho wena, ho tloha ho wena. Tsela enngwe feela eo motho aka kgonang hotla ho Modimo kapa ho fumana seseng hotswa ho Modimo keka tumelo. Mme pele ho moo ...

415-36 Ke lokela hoka tseba seo kese etsang pele ke kopa seseng. Hobaneng one o lokela hoka nyala mosadi wa hao? O nale tumelo ho yena. O molekile, wa molebella, o bone seo a neng a fetoha sona, le hore ke mang. Ke yona tsela eo ka Modimo. Ke sona sena se etsang dipono tseo, Topallo ya Mollo, kaofela ntho tsena; hobane Modimo O tshepisitse seo. Modimo O boletse seo. Ke Molekile mme ke fumane hore tseo kaofela ke Nnete. Mme o latela Nnete. Haeba hole teng kae kae moferefere, jwale ebe ho teng sephoso kae kae. Hobane Modimo (Mamela.) -- Modimo ha A soka kapa hona ho sebetsa ale Mong -- kapa kgahlano le Molao wa Hae. Mariha akeke atla hlabula, kapa hlabua mariha. Mahlaku ha awe hwetla. Okase kgone ho etsa seo.

416-37 Jwalo kaha ke boletse maobane, ho nosetsa dijalo. Kapa hare eme mona mahareng a tshimo, mme hole lefifi, mme ebe otlare, "Oho, motlakase o mongata, kea tseba hore ke hara tshimo. Jwale, ke lahlehile, hake tsebe moo keyang teng. Fana ka kganya, hore ke bone ke tsamaya jwang. Ho teng motlakase o mongata mona." Seo ke nnete. Hantle, monghadi. Ho motlakase o mongata ka tlung, ntle ho seo. Empa o lokela hoka laola seo. Jwale, oka hoeletsa ho fihlela kamoo osa kgoneng; lekeke wa kgantsha. Empa hao sebetsa hoya ka molao wa motlakase, ebe otla fumana kganya.
Hahole jwalo, ke tsela eo leho Modimo. Modimo ke Mmopi wa lefatshe e Moholo, Yena maobane, kajeno, leka ho safeleng. Entse ele Modimo. Empa Otla sebetsa ha feela o latela Molao wa Hae. Metswalle, ke bolela sena: Hake soka ke bona sena sehloleha, me seo sekeke sa phethahala.

416-39 Jwale, hare hlokomeleng. Jesu ho Luka 24:49 o ile a laela brutuwa kamor ho lokafatswa; kaho lokiswa kaho dumela ho Jesu; kgalaletso Johanne 17:17 ha Jesu Are, "Bahalaletse, Ntate, ka Nnete ya Hao. Lentswe la Hao ke Nnete." Mme Yena ene ele Lentswe.
Jwale, aba neha matla hodima mademona, leho hlola mademona, ho tsosa bafu; mme baile bakgutla bathabile. Mme mabitso a bona ane ale Bukeng ya Bophelo ya Konyana. Jwale lea hopola tsela eo re bileng hodima taba eo. Empa bane basaka bakenyeletswa. Jesu o boleletse Peterose bosiung bathakgiso; O ile Are, "Kamora hore le kenyeletswe, tiisa baena ba hao."

416-41 Moya o Halalelang ... O dumela Bophelong Bosafeleng, empa ha Moya o Halalelang ose o tlile, Ke Bophelo Bosafeleng. O dumela ho ... O tswetswe ke Moya, empa hao tswalwe ke Moya hofihlela Moya o Halalelang Otla. Seo ke Nnete. Ngwana o nale bophelo ka hare ho popelo ya mmae, mesifa emenyane ebopeha; seo ke bophelo. Empa ke ntho efapaneng ho nale ho phefemoloha ka dinko tsa hae. Ke ntho efapaneng. Ke seo eleng, ke ...
Moena waka ya ratehang wa Methodist, le Pilgrim Holiness, le Nazarene, kolobetso ya Moya o Halalelang e fapane le tokafatso. Tokafatso ke tlhwekiso, eleng ho lokisetsa Moya. Empa ha Moya o Halalelang ose o tlile, ke Bophelo. Ho hlwekisa dijana; Moya o Halalelang o hlatswa dijana. "Tokafatso" ebolela "tlhwekiso." Moya o Halalelang Oya hlwekisa. O sejana seo Modimo A sehlwekisitseng.

417-43 Mme re fumana hore Moya o Halalelang ke Modimo ka Boyena ka hare ho wena. Modimo One Ale kahodima Moshe ka Topallo ya Mollo. Modimo O ne A nale Jesu Kreste. Jwale Modimo Oka ho wena ka Moya o Halalelang: haho medimo e meraro, Modimo ole mong ya sebetsang ka mekga e meraro.
Modimo A fetoha, A theoha jwalo ka monna. One Asa kgone ho amuwa, ka baka la sebe sa tshimo ya Edene se ileng sa arohanya kopano. Yaba ho etsahalang? O lokela hoba ka hodimo. Madi a diphoofolo ane a keke a etsa kopanelo le Yena hape; empa ka baka la molao, o bonahatsa nako ya hotla ha Hae, dihlabelo tsa manamane, jwalo jwalo, le dinku ... Yaba ha Modimo Atla a theoha jwalo, Atswalwa ke morwetsana, ele Modimo ka sebele ... Na lea tseba seo Modimo A ileng A seetsa? O -- ha aka a etsa letho ... O ile A etsa motlotlwane hara rona. Modimo Wa etsa Tente ebitswang Jesu Kreste. O ile A etsa feela Tente hara rona, a fetoha ... (Ketla rera ka seo hoseng, ke lokela ho tlohela seo.) Now, that -- how God tent -- or dwelt with us ...

417-45 Mme jwale Modimo O ka hare ho rona. Jesu o boletse ho John 14, "Tsatsing leo letla tseba hore keka ho Ntate, le Ntate kaho Nna, le Nna kaho lona, le lona kaho Nna." Modimo kaho rona ... Lebaka ele lefeng? Ho tswellisa leano la Hae pele. Leano la Modimo. One A batla ho sebetsa hara batho, mme A tlisa seo ka Topallo ya Mollo, eo eneng ele Mollo wa mohlolo onenng ole kahodima hlooho tsa bana ba Israele. Molo ona o wa etswa motho Jesu. Mme O boletse hore ene ele Yena Mollo oo, "Pele ho Abrahama, KENE KELE TENG." Ene ele Mollo oo. O boletse, "Ketswa ho Modimo, mme ke kgutlela ho Modimo." Mme kamora lefu la Hae, lepato, le tsoho, Mohal. Paulose o kopane le Yena -- ha lebitso la hae esale Saule -- tseleng e lebang Damaseka, mme O ile A kgutlela Pilareng ya Mollo. Mme seo se ile samofoufatsa. Seo ke nnete. Mme O mona hoseng hona, yona Topallo eo ya Mollo, Modimo Yena eo wa mehlolo, ka mesebetsi yona eo. Hobaneng? O sebetsa ka hare ho batho ba Hae. Oka hare ho rona. Ke ... O nale rona ha jwale, "empa Ke tlaba le lonakaho lona, leka ho lona, hoisa pheletsong tsa lefatshe," pheletsong tsa lefatshe. Otlaba le rona.

418-48 Jwale, hlokomela. Jesu O ba laetse hoya dula Jerusalema leho leta. Lentswe lena "leta" le bolela "ho ema," hale bolele ho rapela, le bolela "ho ema." Bane basa lokela hoka rera, hobane bane ba Motseba feela ka tsoho ya Hae, eleng kantle. A -- Aba laela hore ba seke ba rera hape, baemele pele Matla a tswang hodimo. Hake dumele ha moreri emong le emong atswa ho Modimo ... Hobane odimo O hohle mona. Mme seo Modimo A seetsang hanggwe, O se etsa kamehla yohle. Jwale, ha Modimo A saka A ba dumella ho rera ho fihela ka tsatsi la Pentakonta ba fumana matla a Pentakonta, haho motho, ntle le takatso e tebileng, ya lokelang ho rera ho fihlela a fumana Moya o Halalelang. Hantle feela. Hobane mohopolo kapa bohlale ba mekgatlo ke lefeela; o lokela hoka feba batho dijo tsa Leeba; Konyana le Leeba, jwalo kaha re buwa phirimaneng ena.

418-49 Jwale, hlokomela. O boletse, "Lebang Jerusalema mme le lete moo; letang Ketla le romela Tshepiso ya Ntate." Mme baile baetsang? Hone hole banna le basadi ba lekgolo le mashome a mabedi moo. Baile ba leba mokatong oka hodimo wa tempele. Jwale, letsatsi la Pentakonta lene lese le atametse, le tlhatsuo ya dihalalediswa, polap ya konyana ya Paseka ho fihlela -- hotla ha Pentakonta, eleng le tsatsi la matsibulo a tjhai, letsatsi la thabo, letsatsi la Pentakonta. Mme hodima meaho ...
Jwale hlokomela, ke bile naheng tse fapaneng. Nahana tsena dia fapana. Tsela ya ho nyolohela moahong oka hodimo. Kantle ho tempele, re bolellwa, hone hole bohato baho nyolohela kahodimo: ho leba ka hodimo, mme ka hodimo, leka hodimo, ho fihlela o fihla phapusing enyane, ejwalo kaho beha dintho tsa tempele, phapusi enyane, phapusi eka hodimo. Mme Bibele bane bale moo bakwetse mamati, hobane bane ba tshaba Bajude, hobane bane batlaba hlasela ka baka la Jesu, kamora hore Caiaphas moprista emoholo, le Ponto Pilato, baba ahlolele lefu. Ka tsela ejwalo bane ba itukisetsa ho etsa seo-ho baneng baipitsa Bakreste. Mme mamati a ile a kwalwa, mme bane ba lebeletse.

419-51 Jwale, ka phapusing tse kang eo, hone hose mamati. Mafensetere jwalo, one o hula lemati. Ka phapusing tseo hone hole mabone a krise ... Haeba o kile waba mane California sebakeng sebitswa Clifton's Cafeteria, kena o theohele ka tlase, mme otla fumana mofuta okang oo wa lebone, wa phapusi eka hodimo. Na o kile waba bakeng sekang seo na? Ke babakae ba bileng sebakeng sekang seo? Ke bona batho badumela ka dihlooho. Ka tsela ejwalo, lea tseba seo ke buwang ka sona. Ho lokile. Theohela tlase moo, mme otla bona serapa sa Gethesemane; pele o etsa seo, otla kena ka hare ho phapusi tse ding. Seo ke nnete. Otla fumana lebone le le teng moo, le tuka.
Jwale, ha rere bane bale sebakeng seo moo, bantse bahlwella hodimo. Bane baipatile moo, hobane bane batshaba Ba Jude. Jesu ha akaba aba bolella hore baye moo. O itse feela balete, "Balete Jerusalema." Ha bane bale tlase mona ka diphapusing tsena, hone hole thata hoka hlalosa setlang ho etsahala. Bane batla bafumana. Ka tsela ejwalo baile bakena ka phapusing, hodimo moo, bane baipatile hore Bajude ba seke ba bafumana. Mme baile ba lokela hoka ema matsatsi a leshome kaofela ha ona.

419-53 Jwale, jwale, reho Diketso 1. Jwale, mamela hantle. O nale setshwantsho? Ntle moo hao kena tseleng ekenang, mme baile baya moahong oka hodimo. Ho theohela ka hare ho tempele bane batla ja mokete wa Pentakonta. Ohohone hole ntho e kgolo e etsahalang. Jwale, ha tsatsi la Pentakonta lese le fihlile, bane bale mohopolo ole mong, kgopolo ele nngwe badumela hore Modimo Otla romela tshepiso ya Hae. Mme ha emong le emong ka mona abe le mnohopolo oo. Seo selokela hoka iphetha hape. Ke tshepiso eo. Lea bona? Bane baetsang? Balatela ditaelo, balatela--molao -- melao ya Modimo: "Letang ho fihlela ..."

419-55 Jwale, bane batshaba Bajude. Jwale, hopola seo. Bane batshaba Bajude. Mme jwalehang feela ha utlwahala Moya. O fokang ka matla; ene eka Moya o fokang. Ketla bala phetolelo enngwe hona jwale. Ene eka moya o fokang. Ka mantswe amang, ene ele moya o matla haholo, oho, bane bautlwa seseng mona. Moya oo ka hare ho bona. Ha hlaha Moya o fokang ka matla pelong tsa bona, jwalo ka moya hao foka feela. Moya one o foka hose moya, empa eka moya, jwalo ka seseng mona [Moena Branham o etsa modumo wa moya - Mong] Na le kilela la utlwa seo? Oho, hlena. Jwalo ka moya o fokang. Hlokomela. Mme wa tlala ... Jwale, mona ebolela "kaofela," empa ka SeGereke ere "Kaofela -- (Tlhaku ekgolo-K-a-o-f-e-l-a) -- Ntlo Kaofela," hohle moo. Lepatso leleng le leng, huku ka nngwe, mme ba amohela etletse.
Eseng hore, "Are, baena, na le utlwa seo kese utlwang?" Tjhe. Hone ho fedile, jwalo ka moya o fokang. Jwale, hlokomela. "Ha hlaha modumo okang moya o fokang (Kopanelo jwale bahlokomele "mme baetsa seo." Haeba osa etse seo, o etsa hore ebolele seo esa seboleleng. Lea bona?) -- mme jwalo ka (Ke sona seo seneng se etsahala, ntho ekang eo feela)--mme (Lea hopola, maobane ka phirimane ke ile kaya reka bohone le nama lebenkeleng la krosare. Ke seo setshwanang feela. Bohobe ke seseng mona; nama ke seseng mona. Mme moya yaeba seseng sebang ho bona) -- mme hwa hlaha ho bona (kapela bona), maleme -- a arohaneng."

420-56 Na ho nale emong mona ya nang le Cecil DeMille's "Ten Commandments"? Na le ile la hlokomela hore melao eo e engotswe neng? Le tsela eo a ileng a tshwasa seo ka teng, kene kesa tsebe. Ho bile le ntho tse pedi kapa tse tharo tseo ke diratileng ka taba eo. Ntho ya pele ke kganya, seo sejwalo hantle. Lea bona? Ntho enngwe ha molao oo one o ngolwa, mme ha seo sefedile, na le ile la hlokomela ha seo setswa Topallong ya Mollo, hone hole teng ntho tse kang mollo? Na lehlokometse seo? Jwale, sena ke seo seleng ka tsatsi la Pentakonta. Ho hlaha ho bona, hore ba bone. Seo ha sere, "Hwa wa mahlong a bona." Empa hwa hlaha (rwtla e bitsa ka tsela eo), maleme, jwalo ka maleme ana [Moena Branham oya bontsha - Mong], sebopeho sa maleme, jwalo ka mollo. Jwale, ditsebe -- jwalo kaha ke boletse, tsebe hoya ho tsebe; monwana ho monwana. Monwana ho bolela hore o ile wa utlwa seo; ene eka monwana. Mme hane ele tsebe, sena sene sesa bolele hore ba utlwile; ekare ba nale ditsebe. Ke malakabe akang maleme a mollo, eseng motho ya buwang ka diteme, malakabe akang maleme a mollo.

420-57 Jwale, mamela mona. Sheba ka tsela eo MaGereke a balang ka teng mona:
Mme hang feela utlwahala Modumo ... jwalo ka Moya o fokang ... (Temana 3 -- temana ya 3.)
Maleme a arohaneng hara bona, ... (Eseng maleme a arohaneng ka hare ho bona, kapa bane ba buwa ka maleme a fapaneng; a ile a hlaha ho bona. Jwale, hlokomela. Seo hase ho bona. Seo seka hare ho nphapusi, sepotoloha jwalo ka moya.) ... ho bona kaofela, jwalo ka Malakabe a Mollo, ... (Kapele ho bona.) ... jwalo ka Mollo, ... (maleme akang mollo) ... mme emong ... (bonngwe) ... a dula hodima emong le emong. (Eseng ka hare ho bona; empa a phomola hodima bona.)

Jwale, bona King James ebe ese ere: "Maleme a itshwarella, kapa a dula hodima bona (Ke tsela eo holeng ka teng ho King James moo?) -- a dula hodima bona." Lea bona? Jwale, hone ho keke ha nyolohela hodimo moo. Re tseba seo. Empa ya sebele e bolela ka tsela ena, "A dula hodima bona," Ke dumela soe; haho jwalo? Hake fumane sena ka sebele. Yeah! " ... A dula hodima emong le emong." Leleme ka leng la dula hodima emong. Lea bona moo? Na le fumana seo? Seo ke sebaka sa bobedi ho yena. Pele ke moya, ebe ho hlaha malakabe.

421-59 Ke hona moo lantereme eneng e kganya teng ka hara phapusi ena. Nahana ka bona badutse moo. Mme emong are, "Oho." A sheba kahodima moaho; seo sene sele ka hohle. Ebe bare, "Sheba." Maleme a qalella -- a potoloha moaho. Jwale, hlokomela. Mme ha hlaha malakabe a molo eleng malemne. Jwale, hlokomela se latelang:
Mme ... (Kgohlano enngwe hape ke ena; ho nale seseng se etsahlang.) ... baile batlatswa kaofela ka Moya o Halalelang, ... (Ntho ya pele e ileng ya etsahala.)
Jwale oya bona, re batla ho fetola seo, "Bane ba nale malakabe a mollo, mme ho potoloha hohle mona; mme baqalella ho bua ka dipuo tse fapaneng." Haho ntho etshwanang le eo ka hare ho Bibele, motswalle. Mang le mang ya bua ka dipuo kamora ho amohela Moya o Halalelang o kgahlano le Bibele. Mme ke tlilo o bontsha ka sebakanyana hore ke dumela dipuo, empa eseng hao qeta ho amohela Moya o halalelang. Eo ke neo ya Moya o Halalelang. Moya o Halalelang ke Moya.

421-61 Jwale, hlokomela. Maleme ana a tlala phapusi, mme a dula hodima emong le emong. Baile batlatswa ka Moya o Halalelang (ntho ya bobedi), mme yaba, kamora hore batlatswe ka Moya o Halalelang, ba bua ka diteme, eseng ka maleme, dipuo tse fapaneng. Na le ile la hlokomela seo na? Mme baqala ho bua ka dipuo tse ding hpya kamoo Moya o balaelang ka teng. Jwale, ene ele se etsang lerata.
Jwale, hlokomela. Jwale, hare etseng mohlala hore le seke la lebala. Hoya ka Mangolo, bane ba lebeletse, hang feela ha utlwahala modumo, seo sene sele hodima bona; ene ele Moya o Halalelang ... Ke ba bakae batsebang hore seo ene ele ponahatso ya Moya o Halalelang? Jwalo ka Moya, moya o matlahadi. Yaba baya hlokomela. Mme ntle moo hone hole se etsahalang, lekgolo le mashome a mabedi, mme a theohela hodima bona. Seo ene ele eng? Ene ele eng seo? Topallo ya Mollo, ele Modimo ka sebele A Ikarola ho batho, a kena hara batho. Jesu one a nale ntho ena kaofela ha yona; One A nale Moya ntle ho tekanyo; rona re fumana seo ka tekanyo (Na lehlokomela seo kese bolelang?), hobane re bana ba thotsweng re bo mothoduwa. Bophelo ba Hae -- Bophelo ba Hae Bosafeleng ha jwale. Jwale, ho etsahalang? Yaba batlatswa ka Moya o Halalelang.

422-63 Jwale, ke batla ho lebotsa seseng mona. Sena se ile sa qala neng? Ha bane baka theohela fatshe bane ba lokela ho leba makgotleng a dinyeo ka yona nako eo -- kapa makgotleng a ditempele, eleng sebakanyana seneng sele haufe le moo ba neng bale teng, ka hodimo le tlase, ntle moo baneng bale teng ... Mme baile batheoha moo batahilwe-jwalo ka Moya. Hobane batho baile bare, "Banna bana banwele veine." Bane ba soka ba bona ntho ekang ena.
Mme emong le emong one a leka hore, "Moya o Halalelang ose o tlile. Tshepiso ya Modimo ehodimaka. Ke tlatsuwe ka Moya." Mme yena ele MoGalelia, banna baneng ba buwa, Mo Arabia ka MoPersia, a utlwa ba bua ka puo ya habo.
"Hoya kamoo re utlwang ka teng (eseng leleme leo re sa le utlweng) -- emong le emong a utlwa ka puo ya habo. Na bana ba buang hase Ba Galelia na?" Mme mohlomong bane ba bua SeGalelea ... Empa haba utlwa sena, ene ele puo ya habo bona. Hahose jwalo, ke kopa hore le mpotse potso - ke arabe dipotso tsena: Ho tlile jwang hore Peterose a eme a bue mane Galilea, mme bohle ba moutlwe ha a bua? Meya ekabang makgolo a mararo e ile yatla ho Kreste ka nako eo Peterose a buang empa a bua ka puo ele nngwe feela. Hantle feela. Ene ele Modimo A etsa mehlolo. Peterose, sehlopheng sona seo a ileng a kopana le soina mane Mesopotamia, le baditjhaba, le Baprosele, mme sohle sa kopana moo ... Mme Peterose a eme mme a bua ka puo ele nngwe feela, mme bohle bane ba moutlwa, hobane kete tse tharo diile tsa sokoloha mme bakolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste hang feela. Hotla jwang?

423-66 Lea bona, metswalle, nkase lebelle hore motho wa mekgatlo, moena wa MoPentecostal a amohele seo hang feela. Empa o latella seo ka hare ho Bibele mme o mpolelle hore na ke kae moo baileng bare haba qeta ho fumana kolobetso ya Moya o Halalelang baileng ba bua ka diteme. Mme haeba ke tsela ya ho fumana seo, Modimo O phelang ... Seo selokela ho etsahala hang feela.
Jwale, nkase ... Jwale, mane ntlong ya Korne ... Rea hopola, mane hare leba Samaria, bosiu bofetileng, re fumana haho tsela ya hoka fumana kapa haho bolelwe hore baile ba bua ka diteme, haho bolelwe letho ka seo. Empa haba kena ntlung ya Kornele, moo honeng hole mefuta e meraro ya batho, baile ba bua ka diteme. Mme haba etsa seo, habane basaka baetsa seo, bane ba fumane seo, Peterose are, ka yona tsela eo baileng ba fumana sena peleMme bane batseba hore Baditjhaba ba fumane sena ka Mohau, hobane baile ba fumana Moya o Halalelang ho tloha ho qaleng. Ke nale potso mona, seseng metsotswana feela. Ke batla ho beha motheo, ka tsela ejwalo otla bona sena.

423-68 Jwale, nkase lebelle hore batho ba ithute ka tsela enngwe ... Mme ba mmamele, baena baka ba ratehang ba MaPentecostal. Nkase rute sena ntle le tshebeletsong mona. Sena ... Nkase etse letho mona. Empa haeba le sa thole nnete, retla qala hokae na? Re lokela hoka fumana nnete mona. Re nale mohau wa tlhwibilo. Nnete e lokela hoka hlahella.
Motho ya sa utlweng ditsebeng yena hotla etsahalang ka yena, semumu, mme asa bue hohang feela? Na aka amohela Moya o Halalelang? Hotla etsahalang haeba a sena leleme hohang feela, mme thaka lena le batla ho pholoswa? Lea bona? Haeba kolobetso ya Moya o Halalelang ... Mme yaba, dineo tsena ho bua ka dipuo, tlhaloso ya tsona, ditla kamora ho kolobetswa mmeleng ka Moya o Halalelang. Hobane dineo tseo tsohle di mmeleng wa Kreste.

424-70 Jwale, lebaka le etsang hore ke bue sena ... Jwale, sheba mona. Na o lebeletse hore kereke ya Catholic, eleng kereke e ipopileng ... Ebe kereke ya Catholic ebile mokgatlo, oho, lemo tse makgolo a mmalwa kamora ho hoshwa ha mopostola wa ho qetela, lemong tse kabang makgolo atsheletseng -- kamora moapostola, hantle mane kamora Nicene Council, ha bontate ba Nicene ba kopana mmoho; yaba bakopanya kereke ya hohle, eo eleng kereke ya Catholic. Mme ka hare moo batheha mokgatlo wa lefatshe. Mme lentswe lena catholic le bolela "kahohle"; ho bolelang hore ka lefatshe ka bophara. Ba ... Roma -- pagane Roma e ile ya eba papale Roma. Mme ba beha mopapa hore ebe yena ya emelang Peterose, eo baneng ba nahana hore ke yena eo Jesu A monehileng dinotlolo tsa Mmuso. Mme pope one asa amehe, entse ele sona seo eleng sona ho kereke ya Catholic. Seo ... Lentswe la hae ke molao. Mo papa ke molao ka boyena. Hontse ho tswella jwalo.

424-71 Mme yaba, hobane basa dumellane le molao wa Catholic, bane ba ahlolelwa lefu, batjheswa, leho etswa dintho tsohele tsena. Re tseba seo ka baka la mangolo a Josefase, mme Foxe's "Book of the Martyrs," le tse ding tse ngata dibuka ... Hislop's "Two Babylons," le -- pale tse kgolo hadi tsa bona. Ebe, ke -- kamora lemo tse sekete le makgolo a mahlano, jwalo kaha re tseba, tsa mengwaha e lefifi, Bibele e ile ya tloswa bathong. Mme yaba -- E ile ya patswa ke monk, jwalo jwalo; re utlwa jwalo.
Mme kamora moo hatla refomara ya pele eleng Martin Luther. Mme are selallo seo Catholic ereng ke mmele -- wa sebele wa Kreste, sempa se emetse feela mmele wa Kreste. Mme a qhalla seo aletareng, kapa ditepising, mme a hana ho amohela seo ele Mmele wa Kreste, mme arera, "Balokileng batla phela ka tumelo." Jwale, okase lebelle hore kereke ya Catholic ene etla dumellana le yena, hohang feela, keha hloho e hanana le seo. Haho jwalo.

424-73 Yaba kamora hore Martin Luther, a rere ka tokafatso, John Wesley atla arera ka kgalalelo. Mme arera ka hore motho, kamora ho lokafatswa ... Ho lokile -- empa o lokela hore o halaletswe, o hlwekiswe, mothapo wa bobe o tloswe ho wena ka Madi A Jesu. Jwaleokase lebelle hore MaLuthere a rere ka kgalalelo, hobane bakeke baetsa seo.
Kamora hore Wesley arere ka Kgalalelo, mme tse ngata tsa hlahella-batloha ho taba eo, eleng moo ho ileng ha qala Wesleyan Methodistle Nazarene, jwalo jwalo, eleng se ileng sa dumella hore mollo o nne o tuke jwalo, yaba hotla Pentecost mme yare, "Hobaneng, kolobetso ya Moya o Halalelang, mme re bua ka dipuo ha rentse re o fumana jwalo." Hantle feela. Yaba hotla seo, okeke wa lebella hore MoNazarene, le M Wesleyan Methodists, jwalo jwalo badumele seo. Bane bakeke baetsa seo. Baile ba bitsa seo Bosatane. Ho lokile. Ho ile ha etsahalang? Batswella ho wa; Pentecost ya phahama. Jwale e ile ya phahama ho fihela ka nako ya Pentecost e ile ya sisinya lefatshe. Mme ya nna ya fetoha mokgatlo le seke la amohela letho ka sena. Bane ba nale melao ya bona le tse ding, mme hone ho fella moo.

425-75 Jwale, ha Moya o Halalelang otla o bonahatsa sena ka Lentswe, okeke wa lebella hore batho ba Pentecostal badumele sena, "Nka dumellana le sena." O lokela ho ema ole mong jwalo ka Luther, jwalo ka Wesley, le bana ba bang. O lokela ho emela sena, hobane hore ese ele haufe. Mme seo ke sona se nketsang motho ya sa lokang. Ke sona seo se etsang phapang.
Mme nkeke ka qala jwalo ka Moena Oral Roberts ya ratehang mona, le Tommy Osborn, Tommy Hicks, le babang mona, hobane kereke dikeke tsa dumellana le nna. Bare, "O dumela ho tshireletso esa feleng. Ke MoBaptist; ha a dumele hore dipuo ke bopaki ba Moya o Halalelang. Tlohang ho monna eo." Lea bona?

425-77 Empa ho tobana le seo. Tobana le sona seo. Baka shebana le MaLuthere, ba -- Methodist eka kgona. Pentecostal eka shebana le Methodists; Nka shebana le Pentecostal ka sena. Hantle feela. Seo ke nnete. Hobaneng? Re tsamaya Leseding jwalo kaha le Yena A tsamaya Lesding. Lea bona? Re tsamaya tselang ya Morena, mme hare tswellapele, mohau re ntse re o fumana, matla rea neilwe, matla fetisang. Mme ke rona bao. Sena ke tsela eo Moya o Halalelang o tlileng ka teng, Topallo ya Mollo, mme O iponahaditse, o etsa ntho yona eo mona Lefatsheng. Mme Jesu O boletse, "Le tseba jwang hore ba nepile kapa baphoso? Letla batseba ka ditholwana. Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo ke e etsang otla e etsa. Mehlolo etla tsamaya le badumelang."

425-78 Jwale, baena baka ba Pentecostal. Ke nale lona. Ke emong wa lona. Ke nale Moya o halalelang. Ke buile ka diteme, empa eseng kamora hore ke kolobetswe ka Moya o Halalelang. Ke nale Moya o Halalelang; ke buikle ka diteme, ka porofeta, neo ya tsebo, bohlale, tlhaloso, mme ntho enngwe le enngwe ya etsahala. Empa ke lokela hoba le tseo, hobane jwale ke ngwana wa Modimo. Matla, Mollo wa Modimo pelong yaka; maleme ao a Mollo a kene mme a tjhesa sohle se kgahlano le Modimo -- mme jwale ke laolwa ke Moya. Akare, "Eya mona," mme ketla leba. "Leba mona"; ketla leba. "Bua mona"; ketla bua. "Mme etsa sena, sane, le sela." Ke wena eo, jwalo ka ... O laolwa ke Moya. Seo ke Modimo ka hare ho wena, a sebetsa ka thato ya hae. Hase lebaka hore na keng seo, O sebetsa ka seo.

426-79 Jwale, mamela. Ere ke bone seo -- bala mona ho lexicon. Jwale, ho tloha ho Vatican Translation, Volume 7, 190-1205:

"Ho thata hoka utlwisisa hora na ebe ke lerata ka batho bao ha bane ba bua ka puo tsa batho ba bang; kapa jwalo ka Moya o fokang ...

Bane basa utlwisise seo le bona. Jwale, hlokomela. Kapa ene ele batho ... Ketla etsa mohlala mona. Ke sena sehlopha sa batho, ele Ma Galilea. Mme ke bana seterateng. Bane ba soka ba bona ntho ekang eo: matsoho a bona ale moyeng, phapusing eka hodimo, tlase mona ele ditepisi, mola ntle, batlatsitswe; bane ba soka ba bua hohang feela ka nako eo. Lea bona? Ke bana moo batlang teng. Mme jwale, bane batsamaya bakgopeha. Mme batho bare ... MoGrerike a mathela ho nna mme are ... Ho etsahalang ka, moshemane enwa?"
"Ke tlatsitswe ka Moya o Halalelang. Matla ha a bokwe Modimo." Mme emong mona, one a bua SeArabia, emong SeGalilea are SeArabia -- puo ya Arabia.
Jwale, bane bakeke ba bua, na ene ele moya o fokang kapa jwang, kapa ke ho bua ka diteme na? Jwale, Bibele hae bolele ... O lokela hore o hlokomele ntho tse pedi. Ene ele ... Motho -- ya kantle ore, "Ha jwang re utlwa bana ba bua ka puo tsa rona na?" Hae bolele hore bane ba bua ka seo, empa bane ba utlwa seo.

427-83 Yaba sehlopha, the batho bona bao ... Hlalosa sena. Peterose o bolela seseng mona, "Lona banna ba Galilea, le bohle ba dulang Jerusalema, ha sena se tsebahale ho lona (batho bane bare hase batsebang puo ya Galilea) -- ha sena setsebahale haeba leka nkutlwa (hobaneng -- one a bua puo efeng ho bona?); hobaneng, bana haba ya tawa jwalo kaha le nahana, haele mona ele hora ya boraro hoseng, empa sena ke seneng se bolelwa ke moporofeta Joele: Hotla matsatsi ao, ho bolela Modimo, Ketla tshollela Moya waka hodima nama yohle, bara le baradi ba lona batla porofeta.'" Mme a tswella ka tsela eo; are, "Matsoho a lona a kgopo a thakgisitse Mora wa Modimo. Davida o buile ka Yena, akase lese moya Waka diheleng, kapa ho na ho lesa Mohlanka wa Hae ho bola.'" Mme are, "Ha sena setsejwe hore Yena Jesu le Mothakgisitseng Modimo O Moentse Morena le Moprista." Mme haba utlwa sena ... Amen. Bo mang? Bohle tlasa lehodimo. Hone ho etsahalang? One asare, "Jwale, ketla bua ka SeGalilea; ketla bua ka sena; mme ketla bua ka sane ...
Ha Peterose a bua mantswe ana, bare, "Banna beso le baena, re ka etsa jwang hore re pholohe?" Mme Peterose aba neha motswako. Ke tsela sena seka etsahalng ka teng. Lea bona?

427-85 Sena sea nyoloha, ho leba ho Modimo, ho atamela. Re tseba sena ka tsela ejwang? Jwale, ha Luther a amohela tokafatso, o ile a bitsa seo Moya o Halalelang; Ene ele Modimo. Modimo hanyane ka hare ho seo. Yaba ore? Wesley a amohela kgalalelo, mme are, "Moshemane, hao hoeletsa, o nale Ona." Empa bongata ba batho ba hoeletsang ha bana Ona. Ha Pentecost e bua ka diteme, diteme tse sa tsejweng, bare, "Moshemane, o nale seo." Empa bongata ba bona ha bana Ona. Haho ntho ekang eo hore o nale Moya o Halalelang hao bua ka diteme. "Tsela ya hoka tseba sefate," Jesu O boletse, "keka ditholwana," mesebetsi ya Moya, ditholwana tsa Moya. Eba o bona motho a tlatswa, ka Moya o Halalelang, ebe bophelo ba hae boya fetoha. Oya bona mehlolo etlang ho tsamaya le bona ke ena: "Ka Lebitso laka batla leleka mademona, ba bue ka puo tse ntjha. Haba lonngwe ke noha, ekase baetse letho. Haba jele sebolayang, ho senwa, bakeke bashwa. Batla beha matsoho bakulang, mme batla fola." Bona hlena. Mehlolo ena etla tsamaya le badumelang. Empa re kena jwang tabeng ena? Dineo di mmeleng. O kena jwang mmeleng? Eseng kaho bua ka tsela e itseng; empa ka kolobetso mmeleng ole mong (I Bakorinthe 12:13) Ka Moya ole Mong re kolobetswa mmeleng. Morena A lehlohonolofatse.
Jwale, haeba o fumana theipe ena mme o sa dumellane le yona, hopola, etsa seo ka toka, moena, hobane kea lerata.

428-Q-93 Potso ya pele phirmaneng ena:
93. Moena Branham, ke nahana hore Theleveshini ke thohako lefatsheng lena. O nahanang ka yona? Hahole jwalo, leha ele mang ya ngodileng sena, ketla dumellana le wena. Bae entse thohako ya lefatshe lena. Ekaba tlhohonolofatso, empa bae entse thohako. Ntho etshwanang le eo, batho baratehang, ke sona seo ose lebellang. Haeba ele thohako, le pampiri le yona ke thohako, le sealemoya ke thohako, le mehala ka nako tse ngata. Lea bona, lea bona, lea bona, lea bona? Ene ese taba ya hore ho etsahalang. Jwalo kaha Moena elwa a ile a bua ka bosiu bobong, are haho programa ka hare ho tse ngata theleveshining; ele hore ke tjhelete engata. Moreri ya futsanehileng wa Full Gospel ha a fihlelle mananeo ho thelevisione. Ka tsela ejwalo ... Moena o ile a bolela seo ka phirimana enngwe, ke dumela jwalo, kae kae, are, "Phumula radio ya hao," kapa emong feela moo, kapa, "Kgutlisang mananeo a kgale." Hantle feela.

428-88 Empa, motho ya ratehang leha ekaba o mang feela, kapa o hokae feela, ke dumellana le wena hantle feela. Efetohile thohako setjhabeng. Moo banka tjhelete tsena tsohle tse neng dilokela ho leba lekgethong, mme ba bapatse di cigarette le diwhiskey mananeo ao a lefuwa ka tjhelete ya lekgetho la bakgethi; mme banke bareri ba banyane ba baise lekgotleng la dinyeo ka taba ya lekgetho. Ke dumellana le wena; ke ntho empe eo. Jwale, seo hase sona ... Lea tseba, ke nthpo enngwe feela. Kea leboha, kgaitsedi, moena, leha ekaba o mang feela.

429-Q-94 Jwale, jwale ke ena e monate potso.

Potso.94. Ho sebaka ka hare ho Bibele jwalo ka I Samuele 18:10, ereng moya o mobe hotswa ho Modimo. Hake utlwisise "moya o mobe otswang ho Modimo." Ke kopa o hlalose sena.
Hahole jwalo, mohlomong ka thuso ya Modimo, nka etsa seo. Seo hase bolele hore Modimo ke Moya o mobe. Empa meya yohle e ikarabela tlasa Modimo. Mme O etsa ntho enngwe le enngwe hoya ka thato ya Hae. Lea bona?
Jwale, potsong ya hao, o bolela ka moya o mobe oneng otswa ho Modimo O ileng kena ho Saule. Pne a halefile, ho senyeha sohle -- maemong ao, hobane, ntho ya pele, one a kgutletse morao. Mme ha a kgutletse morao, moya o mobe -- Modimo Otla dumella moya o mobe ho o hlekefetsa.

429-91 Nka rata ho bala seseng mona -- motsotso feela. Ke nahanne ka seo mona. Lea bona? Meya yohle e ikarabela ho Modimo. Na le hopola ha Josafate le Akabe bane bale ntweng? Hang feela ha o sheba moo, hone hole -- bane badutse dikgorong. Mme Josafate ene ele monna ya lokileng haholo, mme are (Marena a mabedi a dutse moo, mme bane bakopantse mabotho a bona.) -- mme are, "Hake re botseng Morena hore na rekaya ntweng na."
Mme Akabe a lata makgolo a baporofeta, kaofela, aba boloka hlakoreng la hae mme a bafepa; bane bale maemong a matle haholo. Mme baile batla moo, mme kaofela ha bona baile baporofeta kaho tshwana, bare, "Eya, mme Modimo Otla lefa tlholo. Lebang Ramothe-gileade and there mme Modimo Otla lehlokomela moo." Mme emong wa bona a nka dinaka tsa maiketsetso ho bonahatsa ka tsoba a dirwetse hloohong, are, "Ka naka tsena, otlaba lelekela ntle ho naha; ya hao."

429-93 Empa, lea tseba, ho teng monna emong wa Modimo ya sa keneng nthong tseo. Lea bona? Ha taba esatswe Lengolong, ho teng phoso moo. Modumedi wa sebele ... Ka tsela ejwalo Josafate are, "Holokile, makgolo a mane ana a lokile. Ba bonahala ele banna ba lokileng haholo."
"Oho, bare," Mohlong Akabe ore. Empa Josafate are, "Na haho sana babang na?" Hobaneng bana ba makgolo a mane ba bua ntho ele nngwe kaofela? Hobane one a tseba hore ho nale seseng mona sesa lokang. Lea bona? O ile are, "Ho lokile, ho teng ale mong, Mora Imla hodimo mane," are, "ke mohloile." Hantle feela. Aka kwala kereke ya hae nako enngwe le enngwe feela. Aka montsha ka hare ho naha ena. Lea bona? "Hantle feela, ke mohloile." "Hobaneng o mohloile?"
"Kamehla o porofeta bobe ka nna." Ke dumela Josafate o ile a hlokomela hang feela hore ho teng sesa lokang moo.
Yaba ore, "Nyoloha otle le Mikia." Ka tsela ejwalo ba molata, mme ke enwa moo a theohang teng ...
Ka tsela ejwalo a nyoloha, baile baromela lenqosa, "Jwale, ema hanyane. Jwale, ba nale Ngaka tse ngata tsa Bomodimo tlase moo. Ke ba bohlokwa hofeta moo, kadi Ph-habedi-LD's, le tsohle." Are, "Jwale, lea tseba, lona batho basa rutehang, ha lekeke la hanana le seo."

430-94 Imla a bolela sena, kapa ke batla hore, Mikia a bolela sena: "Hakeno bua letho ho fihlela Modimo A bua, mme ke sona seo a seboletseng seo." Jwalo feela. Ke rata seo. Ka mantswe a mang, "Ketla hlola Lentsweng la Modimo," hase lebaka hore ba bang bareng.
O ile are, "Ka tsela ejwalo," are, "Kea o bolella. Haeba o batla ho lelekellwa ka ntle, ho molemo hore o bolele seseng mona."
Jwale a theohela tlase moo. Mme are, "Ketla leba teng?"
Are, "Tswellang pele." Are, "Mpheng bosiu bona ke bue le Morena. Ere ke bue le Morena." Ke rata seo. Bosiung boo Morena a mohlahela, letsatsi le latelang aleba ho bona. Mme are, hake ntse ke nyoloha jwalo, are, "Tswellang pele; empa ke bone Iseraele a tshwana le nku tse senang modisa, a qhalane dithabeng." Oho, hlena. Seo seetsa hore moya otswe.
Mme are, "Na hakea le bolella na? Ke tsebile seo. Ke sona seo ke neng ke sebolela ka dinako tsohle, ha kere haho ntho entle eo aka e bolelang ka nna."
Hobaneng? One a dutse Lentsweng. Hobaneng? Moporofeta kapele ho yena, Lentswe la Modimo le tlela Elija, moporofeta wa sebele, are, Hobane o tsholotse madi a senang molato mane Nabothe, dintja ditla nyeka madi a hao." Mme one a mmolella bobe. Elija one ase a ile Lehodimong. Empa Elija one a nale Lentswe la Modimo, ka tgsela ejwalo o ile a dula Lentsweng la Modimo. Ke rata seo. Dula entsweng la Modimo.

430-96 Haeba Bibele ere Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, le kahosa feleng; Matla a Hae a dutse ale ka tsela ejwalo; Moya o Halalelang o dula otla, duka Lentsweng. Hantle feela, monghadi. Hase lebaka kaofela ha bona bareng, hase lebaka hore re fepa dikolo tse kae, seo hase lebaka. Ka tsela ejwalo ...
Thaka lena ka dinaka tse kgolo hloohong ya hae, one atla sututsa -- naha ka nqane ho sebaka, o nnile a potoloha ka tsela ejwalo (moruti enwa e monyane). One a tseba mokreste ya thethehang hone hose letho leo aka le bolelang, ka tsela ejwalo o ile a ratha ka molommo wa hae. Are, "Ke rata ho le botsa seseng mona." Are, "Na Moya wa Modimo ha otswa ho nna o lebile kae?" Are, "Letla utlwisisa ha le dutse ka hare ho hoko jwalo ka batshwaruwa."

431-97 Are, "Ke bone Modimo A dutse teroneng (Amen. Jwale, mamela), mme a potapotilwe ke makgotla a lehodimo." Hone ho etsahalang? Moporofeta wa Hae one a se a porofetile ka Akabe. Modimo ... Ene ese Elija ya neng a bolela seo; ene ele moporofeta ya tlotsitsweng wa Modimo. Ene ele Lentswe la Modimo: HOITSWE KE MORENA. Mme Mikia are, "Ke bone Morena le makgotla a Hae bakopane. Mme bane ba buisana. Mme Morena are, Ke mang yatla theohela tlase mane -- ke mang ya tlang hoya thetsa Akabe, hoka phethahatsa Lentswe la Modimo na, hore a ilo bolawa? Ke mang ya tlang theohela tlase moo?'"

431-98 Ka tsela ejwalo, o mong one o bolela ka tsela yane o mong ka tsela ena. Mme kamora sebakanyana, moya o mobe, watla mme ware, "Haeba o ntumella. Ke moya wa thetso. Ketla leba ho bareri, hobane ha bana Moya o Halalelang; mme ketla baetsa hore (Hobane ke bashemane feela baileng sekolong.) -- mme ketla theoha, mme ke kene ho emong le emong wa bona, mme ke bathetse, hore baporofete eshano." Na hakaba a bolela seo na? Mme a bolela seo, "Ke yona tsela eo retlang ho bathetsa ka yona." Ka tsela ejwalo wa theohela tlase.
Are -- Modimo O boletse, "O nale tumellano yaKa."
Mme wa kena ka hare ho baporofeta bao, barutehi ba dikolo tsa Bibele, wa etsa hore baporofete leshano. Ene ele moya wa leshano ka thato ya Modimo.

431-99 Ntumelle ... Seseng seo oka ratang ... Sheba mona, motsotso feela. Hlokomela sena. Ke batla ho nka nako ho I Bakorinthe 5, temana ya 1, motsotso feela. I Bakor ... Hlokomela sena haeba o batla ho bona tsela tsa Modimo -- tsela eo moya ona o mobe, o neng o sebetsa ka teng, ... Ho lokile, Paulose a bua:

Ho utlwahala eka ho nale bohlola hara lona, bohlola boo ... bosa utlwahaleng le hara Baditjhaba, ... (Jwale o nahanang ka seo ka hare ho kereke?) ... motho o robala le mosadi wa ntate. Leha hole jwalo le ntse le ikgantsha, mme ha le soka ... (Ha re bone seo. Ke nahana hare ka phetla leqephe hape ...) ... Lea ... Lea ikgantsha, mme hale ile hohang feela, seo ... (Jwale, ema hanyane. Ke ... Yeah, hantle feela. Yeah) ... ila ... (Ke seo moo seleng.) ... lea ikgantsha, mme ha lea ... ilela, se etsahetseng ho lona.

432-100 Ke -- hake tsebe. Hake dumele hore emong akare ho emong empa ele ka ho tshireletsa tumelo ya hae: Hang feela ha motho a tlatsuwa ka Moya o Halalelang ha lebale seo. Lea bona, lea bona?
Hobane ke tiisa sena, ntle ho mmele, empa ke pakahatsa tsa moya, ese ele kahlolo eo, jwalo kaha eka ke teng le nna, bakeng sa tokelo,Lebitsong la Morena Jesu Kreste, ebore ha le kopana, mme moya waka, ka matla Morena Jesu Kreste, le nehela ya jwalo ho Satane hoka sotla nama ya hae, hore moya wa hae o bolokehe ka tsatsi la Morena Jesu.

Modimo, a bolella kereke ya Moya o Halalelang, eleng mmele wa Hae wa lefatshe lena, horet (Jwale, mona ke kamora Selekane sa Kgale, ho se Setjha) -- A bolella motho ka ditshila tse tletseng hoo motho a robalang le mosadi wa ntatae ... Are, "Ntho tse kang tseo mmeleng wa Kreste ... Lona, kereke, moneheleng satane bakeng sa tshotleho ..." Lea bona? Modimo O dumella seo ... Mme ha A nale seseng O etsa hore se etsahale, Aka lokolla mouya o mobe hodima motho. Jwale, re fumana sena ...

432-102 Ke sona se nbohlokwa ho kereke kajeno. Ha motho atla Mmeleng wa Kreste, ho nale hotla kaofela le etse ntho ele nngwe ... Mme lona, Branham Tabernacle, etsang seo. Hobane ha feela le ntse le itshwareletse ho seo, ontse ale tlasa Madi. Mme o dula a etsa seo kamehla. Lea kopana mme le monehela ho Satane, hore moya wa hae -- jwalo ka -- otle o bolokehe ka tsatsi la Morena. Mme hlokomela ha Modimo A kena ho seo. Hlokomela hore Satane otla moetsang. Ha moya o mobe o kena.
Moshemane enwa ha a otloloha. Otla kgutla. Re fumana ho II Bakorinthe moo a hlatswehang ho Modimo.
Sheba Jobo, monna ya lokileng, ka sebele. Mme Modimo wa dumella moya o mobe ho yena, ho mohlokofatsa, mme seseng le seseng setla etsahala. Lea bona? Ka tsela ejwalo moya o mobe ... Modimo O sebedisa moya o mobe hoka phethahatsa morero wa hae,

433-Q-95 Jwale, ke ena e hlileng ehlaba haholo. Potso ... Ke nahana hore ke motho ale mong, hobane ekare ke mongolo ole mong:

95. Haeba motho a lokela hoba le Moya o Halalelang -- ho molokisetsa Tlhwibilo, hotla etsahalang ka bana ba hae baileng pele seo se etsahala? And when will they rise?
Jwale, moena, kgaitsedi, nkase o bolelle seo. Haho lengo bakeng sa seo ka hare ho Bibele jwalo kaha ke sa lefumane. Empa nka hlahisa maikutlo aka feela. Jwale, sena se etsa hore o tiye Moreneng. Lea bona, motho ya batlang sena (eleng potso entle haholo. Lea bona?) -- motho enwa o batla ho tseba ka tlhwibilo, hotla etsahalang ka masea, haebe a lokela ho kaba le Moya o Halalelang hoka kena ho yona ... Jwalo kaha ke boletse, hantle feela. Ke hoya ka Bibele. Ke tsela eo Mangolo a rutang ka teng. Eseng ho leba lehodimong ... Hobane Moya o Halalelang o tsosa batho pele hoya ka Kgetho. Mme selekane sa seo ... Bongata ba bashweleng batla phela dilemo tse sekete. Kamora lemo tse millione, ebe tsoho ya bobedi, kahlolo ya terone etshweu. Lea bona? Ke hantle feela hoya kamoo Bibele ebolelang. Empa motho enwa o batla ho tseba ka bana. Ba ... Ka mantswe a mang, na ba bile le Moya o Halalelang pele ba tswalwa na? Na ba amohetse seo na? Jwale, seo nkase kgone ho o bolella sona.

434-106 Empa jwale, hare bolele ka tsela ena. Rea tseba hore masea a shwang, hosa kgathatsehe hore na batswadi ba bona ba jwang, ba bolokehile. Jwale, hake dumelane le dikolo tsa baporofeta. Ba bolela hore hojane -- ha baeshwa ka batswadi basa bolokehang, ngwana eo akeke a leba lehodimong, otla bola; hoya fela ka yena. Ka tsela ejwalo, Jesu ... Johanne ore ha Jesu atla, "Bonang ke Konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe." Mme haeba lesea leo ene ele ngwana, ane akatla tlasa kahlolo ya Modimo, mme Jesu a shwele ho tlosa dibe tsa lefatshe, dibe kaofela diile tsa tloswa ha Jesu a shwela baka leo. Dibe tsa hao ditshwaretswe. Dibe tsaka ditshwaretswe. Tsela feela ya hoka tshwarelwa ke ho amohela tshwarelo. Jwale, bana haho tsela ya ho ka amohela tshwarelo, ka tsela ejwalo habaya etsa letho le lebe. Haba ya etsa letho ka nnete. Ka tsela ejwalo ba lokolohile hoka leba lehodimong.
Empa otlare, "Na batla kena tlhwibilong?" Jwale, nana ke mantswe aka; ke monahano waka. O seke ... Hake no kgona hoka bonahatsa sena ka Bibele. Empa sheba. Haeba Modimo A ile a tseba motho pele ha lefatshe le thewa ... Na le dumela seo? One a tseba karolo eo, ntsintsi, ntsintsi kaofela; O tsebile ntho enngwe le enngwe etlang hoba teng lefatsheng. Haeba a tsebile seo ...

434-108 Sheba. Ha re nke mohlala, Moshe. Ha Moshe ane a tswalwa, ene ele moporofeta. Pele Jeremia ... Modimo O boleletse Jeremia, "Pele o bopjwa popelong ya mmao, pele oba ka hare ho popelo, Ke o tsebile, mme kao kgetha, mme kao tlotsa hore obe moporofeta wa ditjhaba, Johanne Mokolobetsi, lemo tse ka bang 712 pele a tswalwa, Isaia o mmone ka pono, are, "Ke lentswe la ya hoang felleng."
Bana ba tsebilwe ka boitsebelo pele (Lea bona?), seo baneng ba seetsa. Mme one a tseba seo batlang ho seetsa. O tsebile. Haho seka etsahalang ntle ho tsebo ya Modimo. Haho seka etsahalang ... Jwalo feela ka Modisa ya Molemo, tsela eo holeng ka ... Jwale, ho nka Lengolo, nkase re Lengolo tjena-le lane-kapa lela. Ke mpa feela ke nka ka mohopolo waka.

434-Q-96 Jwale, potso e latelang ke eo e ileng ya botswa ke motho mona -- ka seo ke ileng ka sebolela ka phirimana enngwe mona.
96. Hlalosa taba ya hore mosadi o bolokeha ka ho etsa bana. Mosadi ha aa bolokehe kahoba le bana. Empa hare phetleng ho I Timothea 2:8 motsotso feela. Mme re fumane seo sebolelwang ke Bibele hae bua ka bana. Jwale, ke hlokomela hore thuto ya Catholic, ereng mosadi o bolokeha kahoba le bana ke Catholic eo, hore abe le bana. Empa ha re seke ra ... hake dumele seo nna. I Timothea kgaolo ya 2, mme hare qaleng temaneng ya 8. Ho lokile, mamela.

Le ka yona tsela eo mosadi a itlhomphe ... (Hare lokele hoka ipotsa dipotso, na hoya hlokahala? Mamela mona) ... ka tsela ya tlhompho ... (Whew) ... le ka boitshepo; eseng ka moriri o forilweng, kapa kgauda, kapa diperelas, kapa eseng ka meaparo e kgabileng; (Baena, kea le thusa mona; ke tshepa jwalo. Ntho tsena le dibonang mona ka letsatsi kapa a mararo. Seo hase Bokreste.) Empa (eleng selokelang basadi ka bomodimo) mesebetsi e lokileng.
Basadi ba lona baithute bakgutsitse. Hake dumelle basadi ho ruta, kapa ho busa ... banna, empa babe ... kgutse. Hobane Adama o bopilwe pele, and ta noba Eva. Adama ha aya thetswa, empa mosadi hoba a thetswe o ile a hlahisa sebe. Hahole jwalo otla hloholofala ha aeba le bana, hobane ... (Jwale, Ha a bue ka basadi ba lefathe, hoba le bana.) ... ha tswella tumelong ... (Lea bona? Ha a tswella tumelong. O se a entse seo ... O bua ka mosadi ya jwalo, mosadi ya seng a pholositswe. Lea bona?) ... ka lerato le bohalaledi bo boholo.

435-111 Eseng ha oba le bana oya bolokeha, empa hobane a hodisa bana ba hae, a etsa mosebetsi wa hae, eseng a hodisa dikatse, dintja, leha ele eng feela empa a hodisa bana, jwalo kaha baetsa kajeno, a mofa lerato la mme hore a mathe bosiu bona kaofela. Batho ba bang baetsa seo. Tshwarfelo, empa baetsa seo. Seo hasea loka, empa ke nnete. Lea bona? Haba batle bana hobane bana baya batshwarella. Empa hoba le bana, empa ha a tswella tumelong, bohalaledi, le tsohle, otla bolokeha. Empa "haeba" ke, otla bolokeha le wena, "haeba" otswetswe labobedi. Otla -- oka fola "haeba" o dumela. Oka fumana Moya o Halalelang "haeba" o dumela seo, itukisetse Seo, "haeba" o loketse Seo. Otla bolokeha "haeba" o tswella ho etsa sena (Lea bona?), empa eseng mosadi ofeng kapa ofeng feela. Jwale ho jwalo, moena, kgaitsedi. Na hase thuto ya Catholic eo. Jwale, ke batla ... Ke ena enngwe e tshopodi haholo. Mme ebe re nale enngwe hape mona. Ke nahana hore mohlomong re nale nako ya ena. Ke nkile nako haholo. Jwale, ena empa ele feela -- empa sena ke ka morao ho tsoseletso. Ena ebile kamora hore hobe le kopano, potso ena.

436-Q-97 97. Jwale, Moena Branham (e tlantswe ka moytjhini ena), na hoya kgonahala hoya ka Lengolo hore motho a bue ka diteme mme hape yena a ditoloke na? Haeba hole jwalo, hlalosa I Bakorinthe--kapa Bakorinthe 14:19 le Bakorinthe 14:27. Ho lokile, hare lebeng Lengolong re utlwe hore lona lereng ka taba eo. Mme retla bona hore na re ntse rele Lengolong kapa jwang. Re rata hore kamehla re lebe Lengolong. Ho Bakorinthie 14 ... Jwale, motho enwa o batla hoka tseba hore na ke Lengolo kapa jwang le boneng 14 le 19. Ho lokile, ke rona bana.
Empa kerekeng nka rata ho bolela mantswe a mahlano ka kelello ... bua mantswe a mahlano a kelello, empa ele hore ka lentswe laka ke kgone ho ruta, ho feta dikete tse leshome ... ho ... ka dipuo tse sa utlwahaleng. Jwale, elatelang temana ya 27, barata ho tseba. Haeba motho a bua ka diteme, haeke ebe babedi, kapa ... hangata ka babararo, mme bakeng seo; mme emong a hlalose.

436-113 Jwale, ke leka ho fumana seo motho enwa a neng a leka ho sefumana (eleng seo ke sebatlang -- ke tlilo bala seseng mona). Empa ke nahana hore seo moena kapakgaitsedi a neng a leka ho sefumana ke sena, "Na ho lokile hore motho a bue ka diteme hape abe a ditoloke?" Jwale, motswalle ya ratehang, haeba oka bala temana ya 13 kgaolong yona eo, etla o bolella:

Ha ya bolelang ka diteme a rapele hore a mpe a ditoloke.

Hantle feela. Aka toloka molaetsa wa hae. Jwale, ha feela reka ... Ha feela re ... Ka tsela ejwalo, wena ... Bala sohle mona, mme oka bona sena ... Bala kgaolo kaofela. E lokile haholo, mme ehlalosa seo.

436-115 Jwale mohlomong, ho bua ka diteme ... Jwale, ha rele tabeng eo, mme sena se kenywa ho theipe, ke dumela hantle feela ho dipuo jwalo kaha ke dumela ho Phodiso e Halalelang, mme ke -- kolobetso ya Moya o Halalelang, hotla labobedi ha Jesu Kreste, le matla a lefatshe letlang; ke dumela hantle feela ka tsela eo, empa ke dumela ho bueng ka dipuo; phodiso e Halalelang; ntho enngwe le enngwe ebe sebakeng sa yona. Jwale, ho lona batho, ke nale monyetla wa seo, mme ke batla ho hlalosa seo. Mme haeba ke utlwisa emong bohloko, hase maikemisetso aka ao. Hake batle ho moferekanya. Empa mamela. Seo ebileng lebaka hoka bua ka dipuo ho batho ba Pentecostal (eleng nna; ke MoPentecostal. Lea bona?) ... Jwale, seo ebileng bothata: ba baitshetlehile hodima seo. Mme ntho enngwe hape, baentse hore sena sepotolohe feela. Haba kgutlele morao ho Lentswe.

437-117 Jwale, mamela. Ke ena tsela--ha -- ena ke tsela ya ho emisa kereke. Jwale, kerekeng ya Pentecostal, haeba kene kele moruti teng, kene ketla le bolella hore ho etsuwe eng (Lea bona?), haeba kele -- kene ketla ruta ka seo kamehla. Nka bua ka taba enngwe le enngwe ka hare ho Bibele: bakeng sa badumedi kolobetso ya Moya o Halalelang. Mme ebe, neo enngwe le enngwe ya I Bakorinthe 12 elokela ho sebetsa ka hare ho kereke, haeba eka kena moo, mmele ohle oya sebetsa. Jwale, hlokomela ... Eseng ho nyefola jwale ... Mme hopola, nkase bue kgahlano; nka tloha ka bua kgahlano le Moya o Halalelang. Mme Modimo Oya tseba hake batle ho etsa seo. Lea bona? Empa ke leka hoka hlokomela Mangolo kamora ho a bala lemo tse ka bang mashome a mabedi. Kese ke rerile lemo tse ka fetang mashome a mararo. Mme ke fetile mathateng a mangata, ke feta feela; nahana feela hore ho bile jwang, mme ho tadima monna emong le emong, le thuto yohle, lefatshe kaofela, mme ke nkela sena hloohong. Sena sethabisa haholo. Ke lokela ho tloha mona. O lokela ho tloha mona. Mme haeba ke leba jwalo ka moporofeta wa bohata, ketla lahlehelwa ke moya waka le lona. Ka tsela ejwalo -- ho nna ke bohobe; sena sefeta botumo; sefeta eng kapa eng feela; ke bophelo ho nna. Lea bona? Mme ke batla hore kamehla kebe le nnete.

437-119 Jwale, o kena ka hare ho kereke ya Pentecostal, ntho ya pele ... (Hake leke ho banyatsa. Ba bang ba ...) Ka nako tse ngata o kena ka harfe ho kereke ebe oya rera; nakong eo o ntseng o rera, ebe emong oya rera mme o bua ka diteme. Jwale, motho eo wa Modimo ekanna yaba o nale Moya o Halalelang, mme seo eka nna yaba ke Moya o Halalelang o buang; empa taba ke ena moo eleng tgeng, haba ya rutwa. Haeba moreri ale sefaleng a rera, moya wa moporofeta o taolong ya moporofeta. Lea bona? "Ntho tsena ha dietswe ka toka kaofela ha tsona ..." Jwale, re fumana mona Paulose hobaneng ha ane a bolela tsena "ha emong a bua," mme jwalo jwalo ... "ha a kena, hoba le pherekano."
Jwale, ke nnile ka bitsa altar call, mme ebe emong oya ema o bua ka diteme. Sena ... Ka tsela ena, oka lesa ho bitsa altar call. Sena se emisa sena. Lea bona?

438-121 Mme ebe, ntho enngwe mona. Ka nako tse ngata batho baya ema ba bua ka diteme, mme ba bang ba batho bantse bahlafuna chapise, basheba hohle mona. Mme haeba Modimo a bua, thola, mamela. Haeba seo ele nnete, haeba ke Moya o Halalelang o buang, otla thola o mamele, o kgutse haholo. Tlhaloso ya sena etlatla. Lea bona? Dula o kgutse; mamela tshusumetso. Jwale, hahose toloko ka hare ho kereke, jwale ba lokela hoka thola base bue ka tsona.
Mme ebe, ha babua ka diteme, ere Bibele, haba bue ele bona feela le Modimo. Ya buang ka diteme oya edisa. Jwale, ke dipuo tse sa tsebahaleng; esa tsebahale, ke puo e fapaneng. "Hase letho," o boletse, "Empa sena ke modummo wa eng. Empa wena." Ha terompeta e lla, o lokela hoka tseba hore ke modumo wa eng oo (... e letse) kapa okeke wa tseba ho itukisetsa ntwa. Haeba emong a bua ka diteme, mme ebe "toot"; ke sona feela sebang se etsahala, ke mang ya tla tseba hore ho etsahalang. Empa hae qala ka mdumo o utlwahalang, sena sebolela "ema." Haeba e letsa ditaps, sena sebolela "lebang fatshe kgumamang." Lea bona? Haeba e lla, sena sebolela "itukiseng." Elokela hore ebe e bolela seseng mona, mme eseng bua ka dipuo feela. Ka tsela ejwalo ka hare ho kereke, haeba hole teng toloko, empa hobane enwa mona e lokela hore ebe ke toloko, dipuo ke ntho tsa kereke.

438-123 Jwale, potso ya hao, motswalle ya ratehang, ereng, "Nka mpa ka bua maleme a dikete tse hlano -- le le leng -- mantswe a mahlano -- mme ka tsela ejwalo batho bantseba ka maleme a makgolo a mahlano (leha ekaba ereng feela) ho dipuo tse sa utlwahaleng." Seo ke nnete. Empa bala ho theosa jwalo: "... ntle leha ele ka tshenolo kapa ho botoloki." Lea bona? Ho I edisa ...
Jwale, ketla lefa seseng mona -- keng ... hane ke lokela hoya ruta kae kae kerekeng mona, haeba Modimo A mpiletsa ho yaba moruti moo, ke ena tsela ya ho etsa sena: ketla leka ho fumana neo ya motho emong le emong kamoo. Mme nka etsa hore batho bao bakopane ele bona ka neo tseo tsa bona hora pele tshebeletso e qala baetse hoya ka neo tseo tsa bona nakong eo. Babe tlasa Moya o Halalelang. Mme ntho ta pele eo otlang ho tseba, emong otla ka diteme. Mme a bue ka diteme. Bohle bathotse moo. Mme emong a eme ho ditoloka. Jwale, pele seo seba ka hare ho kereke, Bibele seo selokela hore seahlolwe kapa hobe le dipaki tse pedi kapa tse tharo. Jwale, seo ke banna ba nang le ponelopele (Lea bona?), hobane ka nako tse ngata moya kapa matla a fosahetseng aya kena nthong eo . Lea bona? Paulose o bua ka seo mona. Empa ebe moo, matla A Modimo A kenang. Mpolelle tshebeletso eo hose moya o mobe ho yona. Mpolelle moo bana ba Modimo bakopaneng teng hose Satane a ntse a itshunyatshunya moo. Ke ntho tsohle moo. Jwale le seke la senya seo. Lea bona? Satane o hohle mona.
Jwale, ke rona bana moo releng teng. Emong o bua ka dipuo. Jwale, ebe ho ba bararo badutseng moo ba nang le ponahatso ya semoya. Mme emong o fana ka puo kapa molaetsa. Jwale, haho moo hoka buang ka seo ka hare ho Bibele, hobane Modimo ha A sebedise seo hangata, mme Ore boleletse hore re seke ra sebedisa seo le rona. Lea bona? Ka tsela ejwalo hase seo; ke Molaetsa wa kereke.

439-125 Re nale ntho tse pedi mona. Hlokomela seo re o rutang sona mona -- ka nepahalo, hantle feela. Lea bona? Kena ka hare ho seo. Monna emong a eme, a bue ka diteme, mme abe a fane ka botoloki, mme a tswelle hantle feela, a kgutlele morao, mme atswelle jwalo ka Molaetsa. Mme emong a eme -- tlasa tshusumetso ya seporofeto, mme a bue seseng hape le yena, asa tsebe hore o ne areng; mme ebe qetellong, "Ho bokwe eo atlang ka Lebitso la Morena." Kapele ebe ho nale se motshwarang ebe ore, "Ho lehlohonolo ya dumelang hore sena ke sa Morena."
Oya bona hlokomelo eo -- ebe Moya o Halalelang o ile wa wela hodima rona maobane. Lea bona? Seo ke ho lokisa. Kene ke eme moo ke leka hore batho ba amohele Moya o Halalelang. Mme diabolose a kena ka hare ho sebaka, are, "L eseke la mamela; kgutsang."Kgaitsedi are, "Bill, kene ke thabile haholo hane o rera; kene ke ikutlwa eka nka phahamna ka tlolela hodimo." Kare, "Phahama o tlolele hodimo." Ke phetho seo.
Mme ebe ore, "Empa hao etsa seo," mme are, "Batho baqala ho hweletsa," bare, "ebe ke ikutlwa eka ke ntho ya kgale esenang molemo hohang feela."
Kare, "Seo ke diabolose. Seo ke Satane. Haho fihlwa tabeng ekang eo," Kere, "ema haeba hole jwalo." Re baprista ba Modimo, re etsa sehlabelo sa Modimo -- sehlabelo, tholwana tsa malome ya rona. Lea bona?

440-128 Jwale, jwale, ke sena se etsahalang. Moya o Halalelang oya qalella, hobane seo ene ele ... "Ho lehlohonolo badumetseng seo." Babedi, masiu a mararo a latellanang hole jwalo feela; mme Moya o Halalelang ware (tlasa tshusumetso) -- ware, "Ho lehlonolo batlang ka Lebisto la Morena. Mme pele nka bolela seseng, hake qetile mona, "Ho hlohonolofatswe badumelang hore Modimo O teng mona." Lea bona? Mme kene kesatswa bua ka sena; Moya o Halalelang Modimo ka sebele ka hare ho lona. Lea bona? Mme batshwara seo. Lea Bona? Mme Moya o Halalelang wa wela hodima batho. Lea bona jwang -- o tiisa sena, boporofeta.
Jwale, ho teng phapang mahareng a boporofeta le moporofeta, Boporofeta botloha ho motho ho leba ho eong, empa moporofeta oya tswalwa. Ba nale HOITSWE KE MORENA. Haba ahlolehe. Hao bone baeme kapela Isaia, kapa Jeremiah, emong wa baporofeta, hobane ba nale HOITSWE KE MORENA. Empa moa wa seporofeto o hara batho; o lokela ho hlokomela seo, hobane Satane otla kena mo. Lea bona? Jwale. Empa seo selokela hoka lekolwa pele.

440-130 Jwale, re tlilo a le tsoseletso. Jwale, hlokomela sena hantle feela, lona baruti. Re lokisetsa tsoseletso mona. Ho lokile. Kapa mohlomong tshebeetso ya kamehla yohle. Kereke eya tjha. Elokela hoba ka tsela eo kamehla yohle. Hahole jwalo, mohlomong re nale batgho batsheletseng ba nang le dineo kaho fapana; emong ka diteme a bue, ba babedi kapa ba bararo, ba bane kapa ba bahlano, ba nale dineo tsa diteme, ho bua ka maleme a fapaneng. Ba babedi kapa ba bararo batgoloke seo. Mohlomong ho teng ale mong feela, kapa babedi, kapa ba babraro ba nang le neo ya bohlale. Ho lokile. Baya kopana, batho ba nang le dineo ... Wena ... Dieno ha lea dinewa hore le bapale ka tsona, eseng hore, "Ho bokwe Modimo, ke bua ka diteme. Hallelujah." Letla--letla -- lea itlontlolla. Le dineilwe hore le disebedise. Mme le lokela ho kopana pele eqala, hobane ho nale batho ba sa rutehang nthong tsena hara rona.

441-131 Jwale otswa ka hare ho phapusi, mme o dula moo, lona batho mmoho, hobane le sebeletsa mmoho bakeng sa Evangedil. Ebe le dutse moo. "Morena, na ho nale seseng seo O batlang ho sebua na? Bua le rona, oho, Ntate ya Lehodimong," re kopa ka thapelo ena, nehana ka sena; re bina dipina. Ho theosa jwalo ka Moya, o wela hodima emong, ho bua ka diteme. Emong oya ema are, "HOITSWE KE MORENA ..." Seo keng? Mamela. "Tsamaya o bolelle Moena Jones hore a tlohe sebakeng seo a phelang ho sona, hobane hosane ho tlaba le phethoho ekgolo sebakeng seo ka hare ho naha; mme sekgohola seo setla nka ntlo ya hae. Ha anke ntho tsa hae a tsamaye moo."
Jwale, seo -- se utlwahala hantle. Empa ema motsotso. Ho lokela hoba le banna ba bararo batla dumellana e seo. Emong otlare, "Ene ele Modimo." Emong are, "Ene ele Morena." Ba babedi kgahlano lea mong feela -- paki tse tharo. Ho lokile. Ba ngola seo pampiring. Ke seo Moya oneng o sebolela. Ho lokile. Batlaya rapela, ba leboha Morena.

441-133 Kamora moo "phirimaneng ena, hotswa mane New York City ho tlaba le mosadi; o hodima lempara; otla kena ka hare ho moaho ka lempara. Hloohong o rfwetse sekhafo se setala. O bolawa ke mofetshe. Sehlotseng sena, ho teng seo Morena aleng kgahlano le sona ka yena: ka tsatsi le leng o ile a utswa tjhelete ale lemo tse leshome le metso etsheletseng ka hare ho Kereke ya Hae. Bolella Moena Branham ho mmolerlla ntho tsena. HOITSWE KE MORENA, ha aka lokisa dintho, otla fola." Ema hanyane. Sena se utlwahala sele sebe, empa ema motsotso. Otla kenya lebitso la hao pampitshaneng eo, ho senola? Na otla ngola lebitso la hao?"Ene ele Morena." Emong are, "Ene ele Morena." Ebe -- o ngola fatshe, "HOITSWE KE MORENAphirimaneng ena ho tlaba le mosadi, ya itseng-ka ntho tse itseng." Emong ka temoho ya meya, ba babedi kapa ba bararo. Melaetsa ena baeneilwe. H o lokile.

441-135 Ebe haba qeta ho utlwa tshepe ella. Kereke e qadile. Ebe batlisa melaetsa ena, baebeha tafoleng. Hantle mona ke hona moo e lokelang hoba teng. Ke leba kae kae hoya e bala, le ho erapella. Mme kamora sebaka ke lebe hoya lokisa sena. Ka tsela ejwalo kereke e dula ele taolong, batho bayatla, baduleg, ka kgutso ekgolo, barapela; ke sona seo le loelang hoseetsa, eseng le kene ka hare ho kereke le dulele ho bua; tlohong kerekeng hotla bua ka Morena. Kopanelang moo. Lea bona? Re kopanela le Morena. Mme re ntse re bua, ka kgutso ekgolo ho lokela hoba jwalo, ka kgutso, Moya o tsamaya. Seletsi sa piano setla kapele ho letsa metsotso emehlano pele tshebeletso ya pina eqala, hantle feela:
Sefapanong mane tlase moo Mopholosi a ileng Ashwa,
Tlase moo ka lla ka baka la dibe tsaka, ...
Kapa pina feela e monate, ka kgutso ekgolo. Seo setlisa kopanelo ya Moya o Halalelang hara rona. Lea bona? Ho lokile.

442-136 Batho badutseng mona, babang ba bona ke ba sebele -- baqalella ho lla mona aletareng, babaka pele tshebeletso eqala. Moya o Halalelang o teng moo. Lea bona? Kereke eya sokola. Bakreste baya rapela; hoya ka maemoa bona. Haba dule moo baja ditjhapisi, bare, "Hey, Liddie, nkadime ntho ya molomo; ke batla ... Lea tseba. Lea tseba. Ke hloka ... Lea tseba, ka tsats le leng kene kele mabenkeleng ke reka, kea le bolella; ke batlile ke lehata dikhonso. Na ke ile ka bona seo ... O nahana eng ka seo?" Oho, mohau. Mme bohle ka tlung ya Morena. Hobanengseo ke mahabisa dihlong. Mmele wa Kreste mmoho ... Ke rona bao re dutse moo.
Banna badutseng moo "Bare, lea tseba hane re ile molaenwa-le-yane-le-yane ..." Seo selokile kantle ka kwana, empa ka hare ho ntlo ya Modimo.

442-137 Tloho hotla rapela; nka sebaka sa hao. Ke bua ka taba ha jwale, eseng ho lona dikereke, baena. Hake tsebe hore na ke lokela ho etsang; ke bua ka ena tabernacle. Ke bua ka monyako ona waka wa kamorao. Lea bona? Hantle feela. Jwale, ha letla ka tsea ejwalo, ntho ya pele eo o lokelang ho etseba, moruti oyatswa. O mahlahahlaha. Ha a lokele hoka araba sena, sane, le sela. Otswa hantle feela -- tshebeletsong ya mohau. O bile tlasa matla a Moya o Halalelang. O kena hantle feela moo maleme a Mollo aleng teng. Ke ntho ekang Toplalo ya Mollo (Lea bona?); o potoloha seo. Oyatswa, mme o fumana sena. "Molaetsa hotswa ho kereke: HOITSWE KE MORENA, Moena Jones hore a falle ntlong ya hae. Hosane ka hora ya bobedi ho tlaba le sekgohola moo. A nke ntho tsa hae a tsamaye.'" Moena Jones o fumana seo. Ho lokile. Seo sengodilwe fatshe. "HOITSWE KE MORENA, mosadi ya bitswang mang mang otla fihla mantsibua, mme sena -- o entse sena le sane." (Jwalo feela kaha ke qeta ho bolela, lea bona, ka tsela ejwalo feela.) Ho lokile, ho jwalo feela. Ke sona seo. Kereke ese e eme maemong a teng jwale. Ho lokile.
Ebe o nka molaetsa oo. Mme ntho ya pele eo o lokelang ho tseba, o qala ho rera. Haho toloko ya seo; seo sese seetsahetse. Jwale, re tswella pele. Re rerile molaetsa.

443-140 Mme ebe -- kamora hore ... Ntho ya pele eo o lokelang ho etseba ke hore molaetsa o rerilwe, mola wa phodiso oya qala. Mosadi ke enwa moo atlang le teng. Ho teng ya buileng ka dipuo hore oyatla. Lea bona? Emong le emong oya tseba hore na ho etsahetseng. Emong le emong wa rona. Na lea bona kamoo tumelo eleng ka teng. O kopanya sena. Hobaneng, ke mosebetsi o fedileng; ke sona seo ke phetho. Mosadi eo ... Nkare, "Mof. Mang-mang, hotswa New York City, o dutse mona ..." Lea bona?
"Oho, hantle feela. Otsebile sena ha jwang?"
"Ke molaetsa wa kereke hotswa ho Modimo. Ha one ole lemo tse leshome le metso e tsheletseng, one ose sebakeng, se itseng wa etsa sena -- wa nka tjhelete ya kereke ya Modimo, wa e utswa, mme wa tsamaya, wa relka diaparo tse ntjha?"
"Oho, seo ke nnete. Hantle feela."
"Ke sona soe hantle feela Modimo A seboleletseng Moena mang mang, ha ane a bua ka diteme; Moena mang mang a toloka seo; Moena mang mang mona one a a bolela seo, ka tekolo ya meya, o boletse seo setswa ho Morena. Mme so ke nnete?"
"Hantle fela."
"Ebe, HOITSWE KE MORENA, hore o lokise seo, mme otla fola mofetshe."

443-141 Moena Jones o leba hae, o lokisa makoloi, ho a pana, o nka thoto, mme o tloha sebakeng seo. Ka hora ya 2 hosane motsheare wa mantsibua [Moena Branham o etsa lerata hoka hlalosa sena - Mong] "swowey" ho senyeha sohle ka nako eo. Lea bona? Ebe kereke e boka seo ... "Rea leboha, Morena Jesus, ka ho loka ha hao." Jwale, ke sona seo, ho lokisa, ke bakeng sa kereke.
Jwale, ho etsahalang haeba seo sekeke sa etsahala kamoo ba boletseng ka teng. Ebe jwale le nale moya osa lokang hara lona. Ha le batle ntho eo. Hobaneng ho nale moya o mobe ha lehodimo le tletse botlalo ba Pentecostal? O seke wa nka ntho ya kgale ho tloha ho Diabolose. Fumana ntho ya sebele. Modimo O nale yona bakeng sa hao. Ebe ha le sana seo moo, ho fihlela Modimo A bontsha hore seo senepahetse, hobane rebatla sena bakeng sa Evangedi. Jwale, na le utlwisisa seo?

444-143 Mme diteme -- maleme asa tsejweng ... Haho motho -- ya tsebang hore na o bua ka eng. Obua; modumo o mong le o mong o nale seo o sebolelang. O nale seo ose bolelang [Moena Branham o tpa diatla - Mong] "Gluck, gluck, gluck." Ke seo--seo -- dipuo kae kae.
Hane kele mane Afrika, kene kesa dumele seo, empa modumo omong le omong o nale seo o sebolelang. Bibele ho nale modumo osa tlwaelehang, o sa boleleng letho. Modumo omong le omong o bolela seseng. Hobaneng, ke atisa ho utlwa batho ba bolela sena ... Nkare, "Jesu Kreste, Mora wa Modimo."
Emong are, bu-bu booo-boo-bu-bu [Moena Branham o etsisa modumo wa toloko ya MoAfrika - Mong]. Seseng hape, gluck unh uck-uck-ungk [Moena Branham hape oya etsisa - Mong]. Mme ke sona seo, "Jesu Kreste, Mora wa Modimo." Lea bona? Ho lokela ... Mme seo hase bolele letho, empa ho bona ke puo ya teng. Haba toloka ka SeZulu, Se Xhosa, ka Sesotho, leha ekaba keng feela, emong le emong o bolela ka tgsela ya hae, emong le emong oya utlwisisa. Mme ntho tsena tseo o diutlwang difeta feela, mme ekare maleme a bona a hakeha, haho jwalo; a nale seo a sebolelang. Ka tsela ejwalo re lokela hoba le mamello ka seo, dibe sebakeng sa tsona.

444-146 Jwale, mohlomong ho bile le molaetsa. Jwale, tshebeletso e fetile; di altar call difetile. Mme emong oya ema (Hone hose molaeetsa morao kwana) -- emong oya ema ha a fumana monyetla. Moya o Halalelang ... Jwale, Bibele ere, "Hahose toloko, motho eo a kgutse." Hase lebaka hore o leka jwang bua, a kgutse.
Ere, "Hake kgone ho etsa sena." Bibele ere oka etsa seo. Lea bona? Hore -- seo sefele. Lea bona? Ha a kgutse.
Ebe -- monyetla wa hlaha, Moya o Halalelang o moneha molaetsa, ebe o fana ka ona. Ke sona seo o lokelang ho se etsa seo. Jwale toloko ehlahe, ere, "Ho nale mosadi mona ka lebitso la Sally Jones (Lea bona? Lea bona?) Mmolelle hore ena ke pitso ya hae ya ho qetela. Ha a lokise ditaba le Modimo, hobane nako e fedile." Jwale, Sally Jones ebe otla mathela aletareng ka potlako (Lea bona?), ka baka la pitso ya hae. Lea bona? Seo ke ho fana ka molaetsa, kapa ponahatso, kapa seseng moo.

445-149 Eo ke tsela eo kereke ya Pentecostal esebetsang ka teng. Hahona kgonahalo leha hole jwalo, hose ho etsahetse ... Temana ya Bibele efane ka seo, "Haebe ka molao, hobe ba bararo; kapa ba babedi batolokang." Seo ke kereke. Empa re thola seo kae kajeno? Qhomela hodimo ka tsela ejwalo, ho tswelella jwalo, batsheha ha emong a bua ka diteme; emong oya sheba, a bue ka seseng mona; moruti a etsa seseng mona; kapa emong a leba kwana le kwana. Ka tsela ejwalo, seo ha sea loka. Mohlomong moruti a rera, mme emong a kene seo hanong ... Mohlomong ho bala Bibele le emong ... Ho bala Bibele, mme emong a bue ka dipuo ... Oho, hlena. Lea bona? Moreri ha a rera pulpiting, emong a eme mme a kenelle taba eo ka lehare, a bua ka diteme. Ho lokile. Hakere hase Moya o Halalelang, empa o lokela hoka tseba hore ke neng moo o lokelang ho etsa seo(Lea bona?), hoka sebedisa sena.
Jwale, ke bua ka ... Na o nale phapusi bakeng sa enngwe? Jwale, hosane ke Sontaha. Ebe, ka tsela ejwalo ... Hare ...

445-Q-98 Enngwe ke ena mona. Ke nahana hore kea bohlokwa haholo. Mme jwale, haleka ntshwarela nako feela, ka kopo hlena. Mme ebe, ke batla hore -- le fumane sena. Ke bolokile ena kabomo. Ena kea ho qetela.
Jwale ntho ya pele, pele, ke tlilo bala ntho tse pedi tseo motho enwa a dikopileng. Engodilwe pampiring ya kgale, ka letsoho mongolo o motle haholo, hake tsebe hore na ke mang enwa, ha angola -- le bitso ho tsona dilepedi.
98. Moena Branham, na ho lokile hore bareri ba batle tjhelete engata tshebeletsong, ba bolele hre Modimo O ba boleletse hore hobane bale bangata emong a ntshe bokana le bokana? Haeba sena selokile, ke rata ho tseba. Hahose jwalo, ke rata ho tseba. Sena sentshwentse ka nako e telele.
Jwale, oya bona, motswalle, ke tlilo o bolella; hore ke nahanang. Lea bona? Jwale, seo hase bolele hore senepahetse. Ke nahana hore ke ntho empe haholo eo. Jwale ...
Ke nahana sena. Modimo O nthomeletse tshimong. Ke ile ka bona nakong eo ke hlokang ka yona ... Mme ka -- kene ke sena tjhelete hohang feela. Mme kene kere, "Fetisa feela poleite ya koleke." Mme moetapele atle are, "Sheba mona, Billy, re nale $5,000 mantsibueng ana tsa sekoloto, moshemane. Na o nale tjhelete mane Jeffersonville hoka lefa seo?" Ebe kere, "Ho lokile. Modimo O nthometse mona, kapa ketletla. Lea bona? Fetisa feela poleiti eo." Mme pele ho kereke ebe emong otlare, "Lea tseba, Modimo O beile pelong yaka sena $5,000." Lea bona, lea bona? Pele, etellwapele hore o etse sena.

446-153 Hake dumelle hore o hule batho, mme o bakope, mme o bapatse ka tjhelete. Ke nahana hore seo ke phoso ekgolo. Jwale, moena, haeba osa etse seo, ere ke seke ka o utlwisa bohloko. Lea bona? Wena -- eka nna yaba o nepile-ka-tsela ya Modimo ya ho etsa dintho. Empa ke buella hlakoreng laka. Hake dumele seo.
Jwale, ke bile ke tseba le bareri bayeng bare ... Ke eme hantle -- mona eseng kgale ... Jwale, ena hase Pentecostal; sena ... Ka tsela ejwalo, ho dikereke (Lea bona), kereke tse dingh. Ene ele kopano ekgolo. Gertie, one o nale nna, bongata bone bole teng moo. Mme bane baile ba nka nako e telele mokgatlong, jwalo jwalo.) kopanong ekgolo mane -- mme banka letsheare lohle, baeme moo ka tsebo -- hore Modimo Otla fedisa seo, otla neha bana ba bona polio, le ntho tse kang tseo, haeba ba safane. Seo ke nnete, ka Bibele ena ka pelaka. Kare, "Ke manyala le ho balatedi ba Hae seo." Haeba Modimo Ao romella Otla o hlokomela. Haeba Asa o romela, jwale ha mokgatlo o o hlokomele. Empa wena ... haeba Modimo Ao rometse, Otla o hlokomela.
446-Q-99 99. Oreng ka papdi ya kalaneng ya Keresemese ka kerekeng ya Moya o Halalelang? Hahole jwalo, haeba ele ka Kreste, eka nna ya loka. Empa haele ka Santa Claus, hake dumele ho yena. Ke hodile -- ke tlohile moo. Hake dumele ho Santa Claus hohang feela. Lea bona? Le dintho tse mmalwa tsa Keresemese feela, ke nahana hore ha difane ka kelello. Mme ... Empa ke dumela haba tlositse Kreste ba beha Santa Claus bakeng sa Hae. Mme Santa Claus ke pale feela. (Hake hatelle maikutlo a lona kapa ho le utlwisa bohloko, ke tshepa jwalo, bakeng sa bana.) Empa ketla le bolella. Mona eseng kgale, mohlomong mashome a mabedi a metso e mehlano, kapa lemo tse mashome a mararo mona, ha moreri emong mona motseng, moruti wa -- kereke ekgolo mona motseng, eo ke motsebang hantle feela, motswalle waka, o ile atla ho nna. Mme Charlie Bohanon (Moena Mike, osa hopola Charlie Bohanon, motswalle e moholo waka) ... A dutse moo kantorong ya hae, "Hake no bolella bana baka kapa ditloholo tsaka leshano leo." Are, "Moshemane waka ya dilemo tse leshome le metso emmedi o tglile ho nna, mme a bua ka Santa Claus ..." Mme are, "Hobaneng ... Moratuwa, ho nale sszeng seo ke batlang ho o bolella sona mona," Are, "Mommy ..." O ya tseba, tswella pele o mmolelle seo ase entseng. Mme kamorao hore a kgutle. Mme ha akgutla, are, "Yaba, daddy, na sena setshwana le Jesu?" Mpolelle nnete. Santa Claus ke ntho ya Catholic ka thaka lena, eleng Kriss Kringle ya Saint Nicholas, mohalaledi wa kgale wa German Catholic ane a potoloha a fana ka dimpho bakeng sa bana. Mme banna ba tswella jwalo ka moetlo oo. Empa Jesu Kreste ke Mora wa Modimo. Yena ke Nnete, mme Oya phela.
Jwale, potso ke ena, ya ho qetela, eleng ...

447-158 Jwale sheba. O ka nna wa sedumellane le seo. Empa haosa dumellane le nna, hopola, ha sena seetswe ka setswalle, hake hobe jwalo? Kea lerata, mme hake batle -- ho le utlwisa bohloko. Ke mpa feela -- ke batla hore kebe le nnete ho lona. Ha kese jwalo -- haeba ke bolella moshemane waka leshano, ebe ke raleshano . Lea bona jwale? Ke batla ho mmolella nnete feela.
Jwale, ke mmolella ka Santa Claus; kere, "Yeah, hantle feela, ke eo Santa Claus. Hlokomela ntate ka Kresemese." Lea bona? Yeah. Oya tseba, ka tsatsi le leng kene kele tlase mane, ke ile ka leka seo ngwanana emonyane hoka bona seo. Ke ile ka lefuwa letsatsi pele ho maobane. Kene kele ka hare ho moaho. Mme banebadutse moo, tlase mane Quaker Maid. Mme ke ile ka theohela tlase moo hoya reka krosare. Mme ka tsela ejwalo, mosadi le nna, rene rele moo. Mme ngwanana emonyane one ale teng mo, one ase kahodimo ho kgwedi tse robedi, mme one a oya tseba, a dutseng koloinyaneg eo ya hae. Kare, "Na o batla Santa Claus?" Are ke ntate waka monghadi, "Ke ntate waka, mongahdi."Kare, "Pelo ya hao enyane eke e hlhonolofatswe, moratuwa. O nale bohlale."

448-161 Jwale, taba ke ena, moo eleng metswalle. Mme sena ... Ke tlabe ke kwala ho tloha moo. Oho, ke Lengolo le mohlolo, empa le mohlolo ho emong le emong mona, ekare jwalo. Mme le ile la dula ho nna ka nako e telele; mme keka mohau wa Modimo feela ke ... Mme mosadi waka ya ratehang, a dutse moo, ha a utlwa potso eo mona tsheareng lena, are, "Bill, o araba seo ha jwang?" Are, "Kene ke ipotsa kamehla yohle." Are, "ha nkaba ka utlwisisa sena." Mme are ...Kare, "Tloho mona phirmaneng ena, moratuwa. Ketla leka ka hohle ka thuso ya Modimo."

448-Q-100 100. Moena Branham hlalosa Baheberu 6:6. Ke hang feela sena ... Oya bona, jwale le lokela hoka sheba sena ka tumelo, mohau, security sa badumedi, tukiso ya bahalaleldi--mamello, ha kalo ya bahalaledi. Baheberu kgaolo ya 6, 4 hoisa ho 6 ...
Jwale, hang feela -- ke qeta sena, ke tshepa hore Modimo Otla etsa hore ke hlalose sena hantle ho wena. Tshwarelo; ke nale molaetsa phirimaneng ena; mohlomong ketla rera ntho ona eo hape -- tshebeletsong, Ene kea ikela.
Jwale, ena ke taba ekgolo ena. Lea bona? Jwale, le lokela hoka hlokomela. Jwale hopolang, rea dumela leho ruta kerekeng ena, eseng sohle setla kaho hweletsa, sohle sebuang ka diteme, sohle tshwaranong ka matsoho, senale Bophelo Bosafeleng. Empa re dumela hore haonale Bophelo Bosafeleng, haeba Modimo Ao neha Bophelo Bsafeleng, o nale bona kahosafeleng. Lea bona? Hobane sheba. Haeba hose jwalo, Jesu Ke -- o ikle a fumana moruti wa bohata. Ho Mohal. Johanne 5:24, O ile are, "Emong le emong ya utlwa Lentswe laka mme a etsa hoya ka Lona, akeke atla kahlolong, empa o fetile kahlolo o kene Bophelong bosa feleng." Jwale, phehisano ka Yena. "Tsohle tseo Ntate A Nneileng tsona ... Haho motho ya katlang ho nna ha asa hulwe ke Ntate. (Ke bala Mangolo) Bohle batlang ho Nna ... Haho yakatlang ho Nna ha asa tliswe ke Ntate. Mme bohle, bao Ntate A Nneileng bona batlatla ho Nna. (Lea bona?) Mme bohle batlang ho Nna, ketla ba neha Bophelo Bosafeleng (Mohal. Johanne 6), mme Ketla motsosa ka tsatsi la ho qetela." Ao ke Mantswe a Hae.

448-163 Jwale sheba. Haeba ke batla ho kgutlela ho Baefese kgaolo ya 1, Paulose a rera ... Jwale, Bakoorinthe, emong le emong one a nale pina le diteme. Haeba oka hlokomela kereke tse ding dine di sena bothata boo. Ha akaba a bua letho ka seo. Na o ile a bolela seo ka taba eo ho kereke ya Efese, ya Roma? Tjhe. Bane ba nale diteme le tse ding Bakorinthe, empa dine dise taolong. Bakorinthe bane basa kgone ho laola seo. Lea bona? Empa ha Paulose a theohela tlase moo.
Jwale, o ... ke dumela, jwalo kaha Oral Roberts a bolela, "Modimo ke Modimo ya lokileng." Na hale dumele seo? Mme ore, "Hahole jwalo, ho etsahalang ka MaPentecostal ka dipuo jwale, Moena Branham?" Ke nahana Moya o Halalelang. Hantle feela o nale seo. Ho lokile, hobaneng? Sheba. O dumela haele Modimo O lokileng haholo? Thomase o ile are ka tsatsi leleng, "Oya tseba, Morena ..." Kaofela bane badumela ho Yena. Are, "Oho, rea tseba hore ke Wa nnete."
"Oho," Thomase are, "tjhe, tjhe, hake dumele seo. Tsela feela eo nka dumelang ka yona, Ke hloka bopaki. Ke lokela hore ke kenye menwana moo a hlabilweng teng. Are, "Tloho, Thomase. Ke wena enwa." "Oho," Thomase are, "jwale kea dumela." Are, "Hantle feela, Thomase, kamorao hore o Mpone, mme O ame, mme kenya matsohong Aka -- matsoho a hao mahlakoreng Aka, o dumela. Empa ho lehlohonolo badumetseng leha basa bona." Ke Modimo ya lokileng haholo. O o neha takatso tsa pelo ya Hao, hantle feela. Hare dumele ho Yena. Seo ke -- seo ke -- ke ntho ebohloko ho Satane. Ha motho anka Modimo Mantsweng A Hae, moena, seo seka bolaya Satane nako le nako. Ke ntho ethata eo Satane A kileng A e utlwa, ha motho anka Modimo Lentsweng la Hae. Hantle feela, monghadi. Mme jwalo kaha ke boletse, "Motho akase phele feela (Jesu, ka phirimane enngwe), empa leka Mantswe ohle a ..."

449-166 Jwale, hlokomela sena. Jwale, ke tlilo qala temana:

Ka tsela eo hare tloheleng thuto ya pele ya Kreste, hare lebeng ho lokeng; ...

Jwale, ntho ya pele eo ke batlang ho bua ka yona: o bua le mang Paulose ona? BaHeberu; bare BaHeberu, barutileng ka Buka ya BaHeberu. Na ho jwalo? Bajuda ba latotse Jesu ... Na o fumana seo ha jwale? O bua le BaJude, oba bontsha setshwantso sa molao oneng o emetse Kreste, ntho tsohle diba ntjha ha jwale. Jwale, hlokomela.

... re lese thuto ya kgale ya Kreste, re lebe ho lokeng; ...

450-167 Jwale, one a bua le bona ka thuto. Hare bueng ka ntho tsa kgolo. Jwale, o lokile ho Modimo ha o tshwailwe ka Moya o Halalelang. "O tswetswe ke Modimo (I Johanne) hao etse sebe; hobane okeke wa kgona ho etsa sebe, hobane peo ya Modimo e dula ho Yena." Motho ya tlatsuweng ka Moya o Halalelang, ha anahane hore o tlatsitswe, empa hobane a tswetswe ha a etse sebe hohang feela, hobane Peo ya Modimo eka hare ho yena, mme ha akgone ho etsa sebe. Lea bona? Na Bibele ebolela seo? Ka tsela eo ke eo taba. Wena o ... Eseng seo wena ose etsang, keng -- ke sona seo -- eseng seo lefatshe le buang ka sona; eseng seo ose nahanang. Lea bona, lea bona? Okeke ...
Nkaba le karolo jwang lengolong le ngodilweng ke ratoropo, hore nka matha maele tse mashome a mane kaofela ka hare ho toropo, mme lepolesa lebe le ntshwara? Haho kgonahale. Nka etsa sebe jwang ha Madi A Topollo ale teng, moo Asa boneng, moo holeng dikoti -- kapela Modimo, Madi ke tshireletso; hobane re shwele, mme maphelo a rona a patilwe ka hare ho Kreste ke Modimo, re tshwailwe ka Moya o Halalelang. Ha jwang lefatsheng oka etsa phoso kapele ho Modimo. "Hare etsa sebe kabomo (BaHeberu 10) kamorao hore re tsebe nnete, haho sale sehlabelo sa dibe hape." Ka hare mona haho kgonehe (Lea bona?) hoka etsa sebe ka bomo.

450-169 Jwale, hare tswelleng pele re bale. Ho lokile,

... tokafatso; eseng mesebetsi e ka thuto ya kolobetso, ... peho ya matsoho, le tsoho ya bafu, le ... Kahlolo esa feeleng. Mme sena ... re seetsa, ha Modimo A dumela, (Jwale ke mona moo re qalang teng, ho tloha ho temana ya 4.) Hobane ho boima ho ... bakileng ba bonesetswa, mme balatswa dimpho tsa Lehodimo, mme banka karolo Moyeng o Halalelang. Mme balatswa Lentswe la Modimo, le matla a lefatshe letlang, Ha baka wa, hoka boela -- hoka boela ba baka hape; ka hobane base ba thakgisitse Mora wa Modimo labobedi, mme ba mmeha dihlong.

Jwale, jwale, ekare, ka tsela eo ke badileng ka yona moo, monna eo aka amohela Moya o Halalelang, mme a boela morao. Empa haho kgonahale hoka etsa seo. Lea bona? Akase kgone ho etsa seo. Ha aka etsa seo, Kreste one a bua leshano. Lea bona? Haho kgonehe hore bakile ba bonesetswa bakgutlele morao. Jwale, hlokomela mona. O bua le mang? O bua le Bajuda bao baka nqane. Ha akaba Are, "monna ya tlatsueng ka Moya o Halalelang"; O boletse hore, "Ha A latswitse Lentswe la Modimo."

451-171 Jwale, ere ke o nehe mohlala, hore o seke wa fosa taba ena. Jwale, o ngolla Bajude. Ba bang ba bona badumedi ba ka nqane. Lea bona? O boletse, "Jwale, re ilo lesa taba ena re lebelle tokafatso." Are, "Jwale, re bua ka kolobetso, le tsoho ya bafu, le peho ya matsoho, le ntho tse ding; empa jwale hare lebeng pele re bue ka tokafatso, Jwale, re tlilo bua ka otleng ha Moya o Halalelang. Jwale, kgale lele ka hare ho kopano ..."
Mme le ile la bona batho bao. Baile badula mona; habatle mme batsamaye. Bathabela Moya o Halalelang. Batlatla. Mme mohlomong Moya o Halalelang o etse seng mona, mme, motho, mme batlolele hodimo ba wele fatshe, empa haba batle ho o amohela ona. Tjhe, tjhe. Lea bona? Mme batlare, "Oho, hantle feela, ke ntho e lokileng. Oho, hake tsebe letho ka seo." Lea bona, lea bona, lea bona? Badumedi baka nqane. Baba haufe hoo okareng batla o amohela, empa haba o amohele. Lea bona? Jwale, badula bale jwalo ka nako e telele. Nka bitsa mabitso a ba bangata baneng bale mona ka hare ho Tabernacle, baentse ntho yona eo. Batloha ho yona, hoka intjhafatsa leho baka, haho pako bakeng sa bona. Bakwatisa Moya ho tloha ho bona. Ba bile jwalo ...

452-173 Mona, ha leka phetla le nna (Ha lena nako ya ho tseba seo, jwale -- empa ha le kaba le nako Deuteronoma kgaolo 1 mme reka ebala, otla fumana ntho yona eo. Leka tshwaya taba eo, Deuteronoma kgaolo ya 1. Jwale, mme re qala ka temana ya 19 re bala ho fihlela ho 26. Deuteronoma ... Letla fumana taba eo ... Jwale shebang. Kaofela Israele ... Baile baetsang, bafihla Kadesh-barnea. Oho, ke bona seseng mona. Ena tabernacle, lefatshe lena la Pentecostal ke Kadesh-barnea hona jwale. Ke hantle feela, Moena Neville. Re fihlile Kadesh-barnea, setulo sa kahlolo sa lefatshe, ene ele setulo sa kahlolo).
Mme dihlwela diile tsa tswela kantle. Joshua are mona, "Jwale, ke romela dihlwela ..." kapa Moshe, haele hantle, "Ke romela dihlwela -- tse leshome le metso emmedi, motho ka mong -- hotswa lelokong. Ke baromela hoya hlwela naha eo." Na seo ke nnete? Mme ha bakgutla, hone hole barobong hotswa hoba leshome le metso emmedi, "Oho, ke naha entle haholo eo, empa oho, mohau, re keke ra kgona ho etsa seo. Oho, hlena. BaAmore bateng moo, mme re tshwana le marutle ho bona. Ke banna bahlometseng. Mabota abona a maholo. Oho, a feela--hobaneng, ke lakatsa hore hoja ka mpa ka shwela Egepeta ho nale hotla mona."

452-175 Hobaneng, ba banyane Kalebe le Joshua batlolela kapele hoka bakgutsisa, bare, "Retla ehapa naha eo." Hantle feela, monghadi. Ke ena taba moo eleng teng. Jwale, sheba. Ho etsahalang? Kalebe le Joshua batsibile tshepiso ya Modimo: "Hake kgathale hore ekgolo ha kakang, kapa tshitiso ekgolo ha kakang, kapa ephahame hakae, ematla hakae, seo hase lebaka. Modimo O boletse jwalo; reka kgona ho ehapa naha eo." Na lea tseba ke babedi feela baileng badumela -- hara millione tse pedi le halofo? Hobane baile baba le tumelo. Amen.
Tabernacle, hona jwale, e eme Kadesh-barnea. Sheba, batho bana bane bale haufi hoo baneng baka ama lefatshe leo. Baile baja merara. Ha Kalebe le babang batla batshwere merara eo, babang baile bakgutlela morao, "Oho, ke ntho entle, empa re ka sekgone." "Bao ba latswitseng monate wa Modimo, balatswitse Moya o Halalelang, ba bone ho loka ha ona, balatswa, balatswa Lentswe la Modimo ..." Na lehlokomela seo? Haho le emong wa bona, haho le among ya ileng a dumellwa. Bashwetse lefatsheng la habo bona, mane lefelleng. Ha baka bafumana, leha bane ba atametse hakalo, empa ha baka baba le tumelo ya ho lehapa. Ke sona seo eleng taba seo.

453-177 Jwale. Jwale, mamela motho eo a ngodileng mona. Hare bale feela temana. Hlokomela. Paulose. Jwale, hare bale temana 7.

Hobane lefatshe ... hobane lefatshe lenwa metsi atswang sebaken , mme le tlise nama le meroho bakeng sa ho apara, le fumana ditlhohonolofatso hotswa ho Modimo:Empa hale tlisa le meutlwa hona moo lea latolwa, mme le rohakuwa; pheletso ke ho tjha ha lona. Jwale, lea bona hore oreng.

Jwale, hlokomela. Hone hole teng potso ena; jwale, mme ebe rea kwala jwale ... Ntho tsena dinnile tsa mpolaya ka nako e telele.

453-179 Ke ile kaya kopanong eo batho baneng ba bua ka diteme Mishawaka, Indiana. Jwale, ke kapele ho sehlopha saka. Le utlwile batho -- le utlwile pale ya bopheo baka, leka monnamoholo wa bammala, "Ke enwa moo aleng teng. Ke enwa moo aleng teng." Jwale ke bolela seo, kele boleletse seo. Empa kaofela ha yona taba eo: Ke bone banna ba babedi. Bane ba ... Emong one a fana ka molaetsa; emong a toloke taba eo. Emong a fane ka molaetsa; emong ao toloke. Mme moena, bane ba nepile ka seo. Sena feela ... ka nahana, "Morenaka. Hake soka ke bona ntho etjena." Kare, "Ke hara Mangeloi." Ka nahana jwalo, "Hake soka ke bona ntho ekang ena ..." Emong a bue, mme emong a ...

453-181 Mme kene ke dutse morao mane ha moreri ya tsofetseng, wena [Karolo esa sebetseng ho theipe - Mong] ... bobedi banna bana ka nako enngwe bane batshwarsna ka matsoho. Hake soka ke bona banna ba jwalo bophelong baka. Bane ba bua molaetsa; emong a toloke seo. Banna, banna. Seo sene sele setle haholo. Emong a bue mme emong a toloke. Bobedi ... Mme bane bafetoha babe basweu haba etsa seo. Ka nahana, "Oho, banna, banna, ke bile kae bophelo bohle baka. Ntho ena." Kare, "Banna, MaPentecostals ba nepile." Hantle feela. Kene ke soka ke bona sena haufe mona, moo -- mohlomong basadi ba mmalwa mona ba ... Mme batswella jwalo; mme emong a bitsa emong, "jwalo ka mekoko," mme, lea tseba, jwalo feela, seo sene se makatsa. Haeba le utlwisisa hore ke bolela ... Leka hopola seo, Moena Graham, one osale monyane ka nako eo. Ka tsela ejwalo, ene ele seo. Mme ke ile ka mamela seo, mme ka nahana, "Oho, banna, ke mangeloing mona."

454-183 Ka tsatsi leleng ke hlaha ka huku, tsatsi le hlahlamang, ka kopana le emong wa bona. Kare, "O phela jwang, monghadi?" Are, "O phela jwang wena?" Are, "Lebitso -- la hao o mang?" Mme kare, "Branham." Are, "Otswa hokae? Mona?"Mme kare, "Tjhe, ketswa Jeffersonville." Are, "Ka tsela ejwalo, ho lokile. Na o MoPentecostal?"
Kare, "Tjhe, monghadi, hake yena." Kare, "Hake amohele feela tsela ya Pentecostal ya ho amohela Moya o Halalelang," Kare, "leha hole jwalo." Kare, "Ke mona hoka ithuta."
Are, "Ho lokile, seo ke ntho entle haholo." Mme ke bua le yena, ka tshwara moya wa hae (jwalo ka mosadi sedibeng), ene ele Mokreste wa sebele. Moena, one a otlolohile ka nako tsohle. One a lokile. Jwale, kaofela ... Ke ba bakae ho lona ba bileng dikopanong hoka bona ntho tseo? Lea bona? Mme monna eo one a nepile hantle feela. Ka tsela ejwalo, ka nahana, "Hona moo. Banna, ke ntho entle hakakang."

454-185 Mme phirimaneng eo, motsheare wa mantsibuya, ka kopana le emong. Kare, "Ophela jwang, monghadi?" Are, "O phela jwang wena? Lebitso lahao omang?" Mme ka mmolella. Mme are, "Nao nale ... Na -- o MoPentecostal?" Kare, "Tjhe, monghadi, eseng Pentecostal hakalo, hake nahane jwalo." Kare, "Ke mpa kele moithuti mona feela."
Are, "Na o nale Moya o Halalelang?" Kare, "Ke -- hake tsebe letho." Kare, "According to what you all got, I guess I haven't."
Mme are, "Na o kile wa bua ka dipuo?" Kare, "Tjhe, monghadi."
Are, "Ka tsela ejwalo haona ona."
Mme kare, "Hahole jwalo, ke nahana hore ho lokile ka tsela eo." Kare, "Hake tsebe. Ke hona ke nale lemo tse pedi ke rera, lkapa katlase ho moo," mme kare, "Hake tsebe haholo." Kare, "Mohlomong hake tsebe." Kare, "Hake utlwisise sena ..." Hobaneng, kene ke leka hoka mofumana hore o eme hokae (Lea bona?), hoka hlokomela sena. Mme hake qeta ho etsa seo, haeba nkile ka bona moikaketsi, ene ele yena eo. Mosadi wa hae one ale hloho emoriri o motsho; mme one a dula lea moriri o mosweu, anale bana le yena, mme a bua ka diteme, ebile a ditoloka. Mme kare, "Jwale, Morena, ke ikentse ho eng?" Ho tloha mangeloing, kene kesa tsebe hore ke kena ka hare ho eng feela. Kare, "Ke mahareng; seo selokela hoba ka hare ho Bibele. Seo selokela hore ebe selokile. Ho nale seseng kaekae mona, Morena. Seo sekaba jwang jwalo?"

455-187 Ke ile kaya kopanong hape phirimaneng eo, mme Moya wa wela hape sebakeng seo; mme moena, one o utlwa. Mme seo ene ele Moya o Halalelang. Hantle feela, monghadi. Haeba hose jwalo, seo se ile sa dumellana le moya waka. Mme kene kele feela moreri emonyane, mme kesa setsebe -- hakalo kaho lekola meya. Empa kene ke dutse moo. Mme ke tseba Modimo ya re pholositseng, ene ele ona maikutlo ao hantle feela ... Kene ke ikutlwa eka ke tswela kantle marulelong, ene ele maikutlo a monate ka tsela emakatsang. Mme ka nahana ...
Ene ekaba sekete le makgolo a mahlano a bona, mme ka nahana, "Banna, oho banna." Dihlopha tse pedi kapa tse tharo tsa bona. Mme ka nahana, "Ere, monna. Hotla jwang? Jwale, Moya oo o moholo wa wela hodima seo; mme mona, ke sheba sehlopha seo mona: mathaka ana a bua ka diteme, ho ditoloka, ba fana ka molaetsa hantle feela, mme emong ele moikaketsi emong ele mohlanka wa Modimo ka sebele." Mme ka nahana, "Jwale, ke ferekane. Hake tsebe."

455-189 Hanle feela, hang feela kamora sena, motswalle wa sebele waka, Moena Davis (lea tseba), aqala are ke mampopi. Ke popi ya bana, lea tseba. Mme ka tsela ejwalo ... Kene kele mong feela. Mme ka tsela ejwalo ... Atswella jwalo ka nna, mme atswella jwalo, le nna jwalo kaho nsoma. Mme hane ke nale ... Mme wa hao rene re nale kopano bbakeng tse fapaneng. Ene ese Tabernacle – ene ese ka nako tsohle, mme rene re leba bakeng tse fapaneng. Mme qetellong ka tsatsi le leng, kamora Tabernacle ese e ahilwe, lemo tse ngatanyana hamorao, ke ile ka leba Green's Mill lehaheng laka, hobane Moena Davis one a ile a bolela ntho tse tshosang ka nna -- ka hare -- ho pampiri ya hae. Kene ke morata. Kene kesa batle hore ho etsahale letho ka yena, mme ke ile kaya morapella. Mme ke ile ka nyolohela moo, mme ke ile ka kena ka hare ho lehaha. Mme ke ile ka dula mo matsatsi a mararo. Mme kare, "Morena, motshwarele. One asa bolele -- ka tsela eo." Mme ka nahana, "Lea tseba ..." Yaba ke nahana ka Lengolo.

456-191 Mme yaba keatswa. Mme hone hole sebaka seneng sele moo (Eleng sedulang moo, sene sele moo ka nako etelele) tlase mane ho theoha ka thaba hone hole ntho ekang polasi. Mme ka theoha jwalo ka sona, ka sheba dithaba morao kwana, morao mola, mme ka beha Bibele yaka ntle moo. Ka nahana, "Lea tseba ..." Kene ke nahana ka Lengolo: "Motei wa koporo, o entse phoso ekgolo, le ntho tse ding." Lea tseba ... ka nahana, "Ka nahana hore ke satswa bala seo." Ka bula Bibele, mme kare, "Hahole jwalo ..." Ka phumula sefahleho saka, mme moya wa fefola seo, mme ka phetla ho Baheberu 6. "Ka tsela ejwalo," Kare, "hase mo lengng lele teng." Mme ka kgutlela morao ka tsela etjena. Mme moya wa phetla seo hape. Mme kare, "Jwale, hoa makatsa, moya o phetla seo hape." Ka nahana ka seo, "Hahole jwalo, ka dumela hore ke badile seo." Mme kare:

Hobane ho thata hore ya kileng a bonesetswa, ... anka karolo Moyeng o Halalelang, mme a latswa ... Lentswe la Modimo, le dintho tsa lefatshe etlang.

Ka nahana, "Hahole jwalo, hake bone letho ka seo." Ka bala ho theoha jwalo, kgaolo eo kaofela ha yona. Hose letho ka hare ho moo. Kare, "Hahole jwalo, seo sejwalo feela." Mme ke -- kene ke bona seo ka tsela ejwalo, mme ka kgutlela morao. Mme ka phahamisa seo, mme ka nahana, "Hahole jwalo, seo keng?" Ka tswella jwal ho bala, mme ke bala seo, hape, kare, "Hahole jwalo, hake utlwisise sena." Yaba ke tswella pele jwalo ... Mme ka bala ke theosa jwalo:

... haho kgonehe hore, ... Ya theoha jwalo hofihlela moo ereng: Mme lefatshe ... lenwa hotswa ho pula etheohang sebakeng, ho tlisa meroho le nama hoka ikapesa, le fumana tlhohonolofatso hotswa ho Modimo: Empa le tlisa le meutlwa esa batleheng, le ... le thohako; tseo kahlolo ya tsona el hoka tjhesuwa.

Yaba kere, "Kea ipotsa hore seo sebolelang?"

457-192 Ke satswa ... Jwale, kene kesa nahane ka letho. Ke nahana feela ... Mme jwalo kaha kele mona, ka nahana hore Morena ota nneha pono ka Moena Davis le babang tlase moo. Mme kene ke dutse moo; ka sheba, mme ka bona seseng setla ho nna ka tsela ekang sedikwadikwe. Mme ene ele lefatshe. Mme ka bona seo seranthana, ka tsela ekang feela ho jala. Mme monna ahlaha -- ya -- mme A tshwere peo, mme a elahlela kapa ho ehasa lefatsheng. Mme a potoloha lefatshe, mme a tloha sebakeng. Mme hang feela, hwatla monna emong a kgukguna-a shebahala, a apere aparo tse ntsho, a potoloha jwalo, atswella [Moena Branham o etsa modumo - Mong] a hasa peo esele [Moena Branham o phetha modumo - Mong]. Mme ke ile ka tadima, mme ha lefatshe le ntse le potoloha jwalo ...

457-193 Kamora sebakanyana koro ya hlaha. Mme ha koro ehlahile, hwa hlaha lehola, mme lehola, meutlwa, moroborobo, le tseba tsohle, letjoi, mme dihola le lekoro. Mme tsa hola mmoho. Mme hwatla komello ekgolo, mme koreo ya kebisa dihlooh tsa yona, le lehola jwalo feela, matjoi, meutlwa, tsa inamisa dihlooho le tsona. Lehola ka bonngwe [Moena Branham o etsa modumo - Mong] a hema ka tsela ejwalo. One oka e utlwa hantle feela. Mme kamora sebakanyana, ha hlaha leru le leholo, mme metsi a theoha. Mme ha a wela fatshe, koro ya hweletsa, "Ha A bokwe. Hallelujah. Ho bokwe Morena." Lehola la tlola jwalo le lona, "Ha Abokwe. Ho bokwe Morena. Hallelujah." Lehola kapfela, tsa tantsha kaofela mmoho, "Ha Abokwe. Hallelujah. Ho bokwe Morena."
Ka tsela ejwalo, kare, "Nkase fumane seo."

457-195 Pono ya ntlohella; taba ke kgutlela ho seo hape: "Lehola hale lahluwe ..." Yaba ke fumana seo. Yaba ... Jesu ore, "Pula enela ba lokileng leba kgopo." Motho aka dula kopanong, aka bua ka diteme, aka hoeletsa ka Moya o Halalelang mme anna a seke aya Lehodimong. Hantle feela. Na Jesu ha aya bolela seo, "Ba bangata batla ema ka tsatsi leo abre, 'Morena, na hakea leleka Mademona ka Lebitso la Hao na; na ha nkaba ka porofeta (a rerele) ka Lebitso a Hao; na ha nkaba ka etsa mesebetsi emeholo ka Lebitso la Hao?'" Jesu Are, "Tlohang ho Nna, lona ba sebeleditseng bokgopo; ha ke Aka ka letseba." Ho jwang jwale?

458-196 Hantle mona ke seo sena se sebolelang. Lea bona? Balatswitse pula etswang lehodimong. Mpa ho tloha hoqaleng, bane bale phoso. Ho qala ka seo baneng ba seetsa; maikemisetsao a bona ane ale phoso. Seo ... Oka sebolele letho ka sona ... Lea tseba, ka nako ya kotulo o boletse tjena, "Na nka ya difothola?" Are, "Dilese dihole mmoho ditla bonwa mohla kotulo, ka tsatsi leo lehola le meutlwa ditlanngwe mmoho, mme koro e iswe sesiung." Jwale, otla tseba jwang seo eleng koro ke sefeng, kapa lehola, kapa seo eleng koro? "Ka ditholwana tsa bona." Oya bona, moena, skgaitsedi, sefate selokileng se beha tholwana tse lokileng. Hase lebaka ha jwang, kae kae tseleng, setla o tshwasa, ka tsela ejwalo o hloka Moya o Halalelang ... Ke thabela leha ekaba mang feela ya ngodileng sena. Lea bona?

458-198 Jwale, badumedi baka hlakoreng lela, bane ba nepile haholo. Bane ba boloditswe. Bane ba nale tshepiso ya Modimo, hoka hapa sena. Monna hangata ha afihla nakong ya diqeto. Aka kena hantle feela ka hare ho Kolobetso ya Moya o Halalelang mmme abe aO latola. Ha abatle hoka lesa tse ding tsa dintho. Aka kenba hantle feela Lengolong lereng kolobetso ya Lebitso la Jesu Kreste, mme a furalle seo, mme a latole ho bona seo.
Haho Lengolo leha lele leng ka hare ho Bibele moo motho a kileng a kolobetswa ka Ntate, Mora, Moya o Halalelang, haho Lengolo moo. Kereke ya Catholic ke yona eqadileng sena, hotswa ho Luther, ho theosetsa tlase ho Wesley, mme ba nnile batswa jwalo. Hantle feela. Empa Lengolo le lae hore ka Lebitso la Jesu Kreste. Ke yona kolobetso ya baapostola. Okeke wa etsa seo mme wa kgona ho dula ka hare ho mokgatlo. Hantle feela.

458-200 Jwale, o bona ntho tsena? Kolobetso ya Moya o Halalelang, dineo tsa Moya, ntho tse tlang ... Tholwana tsa Moya ke lerato, thabo, mamello (Oho, ore, "Empa Moena Branham, Modimo ao hlohonolofatse, ke nale mamello." Ho bonahala jwalo. Ke ile ka leba mane Ohio eseng kgale mona, motho emong a mpotsa mona -- a ngola lengolo mona a mpotsa hore na ke kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste. Ha kea bua letho. Baile bafumana seo leha hole jwalo, mme bareri ba leshome le metso e tsheletseng baneng ba nale nna baile ba tloha ho nna. Seo hase mamello.) -- mamello, ho loka, boikokobetso, botho, ho mamella, le Moya o Halalelang. Lea bona?

459-201 Oho, moena, kgaitsedi, re Kadesh-barnea. Oya latswa. Phirimaneng ya maobane Moya o Halalelang o ile watla ho rona. Wa kena ka hare ho rona -- jwalo ka moya o fokang. O ile wa dula hodima emong le emong. Kajeno bareri ba ile batjhakela mahae mona, ba beha matsoho hodima ba batlang Moya o Halalelang. O seke wa nka setlang ho tlosa seo. O seke wa nka modumo o mong ntle ho seo. O seke wa nka maikutlo a itseng moo. O dule moo ho fihlela Modimo AO etsa sebopuwa sesetjha, motho emotjha. O latswa seo ha jwale, latswa seo feela, empa dumella Leeba hoka o isa tafoleng, mme Konyana le Leeba didula mmoho, mme dija mmoho Lentsweng la Modimo. Hobane seo setla ema setiile leha hose hose lehodimo le lefatshe; Lentswe la Modimo le dula lele teng. Seo ke nnete.

459-202 Ka kopo o seke wa nahana ka seseng mona. Ke bile, kene kesa bolele. Haeba ke ... Ke tshepa hore ke arabile dipotso tsena kaofela ha kana; ke nale, hoya ka tsebo yaka.
Mme ka tsela ejwalo, ho Baheberu 6, haoka hlokomela moo, Paulose o bua le Baheberu, "Hahole jwalo, retlaba mmoho ho fihlela mona." Batlatla. Lea bona? Bare, "Jwale, le nale ..." Bao batlile mme ba latswa ...

459-204 Ke ile ka sheba moaho. Hoka bontsha hore Modimo Oa phela.Ke tshepa hore hake etse hore motho enwa abe le kelello e itseng. Kene ke ile ka tiisa kopano eo kgale kwana, leho feta mona, mme ka letsebisa ho motswalle emoholo waka, wa hlooho ya kgomo, setsomi le nna, monna enwa o ile a loka ho nna ka nako e telele, monna ya bileng ka hare ho kereke, mme ebile ele otswalle ho nna; kene ke mmitsa Busty. Lebitso la hae ene ele Everett Rodgers, a dula mane Milltown ... Ke babakae ba hopolang monna eo? One a robetse mona sepetlele; ngaka di sebetsana le yena, ba mobuile, mme one a tletse mofetshe. Are, "Otla ikela; kamora beke tse mmalwa; otlaba teng mo bakeng sa tseo. Ho tlabe ho fedile ka yena, ke phetho seo."
Na lea hopola ke eme mona sefaleng, ke morapella? Ka kena ka phapusing eo, ho nale se njang pelong yaka. Ke ile ka kena ka phapusing, ka potlako kamoo nka kgonanag ka teng ... Moena Everett one a robetse moo. Mme letla hopola sena. Ka kena; kare, "Moena Busty." (Kene ke mmitsa Busty.)

460-206 Kgale kwana hane re nale kopano tlase mona, kaofela ha bona Methodists morao mane thabeng (Gertie, ele emong wa boona), bakgutlela morao, bane bahlodisitse hore na ke tlareng ho yena, mme jwalo feela, batshaba kereke ya Methodist etlaba leleka. Mme ka kena ke nale pono, mme ke ile ka bona nama eka hare ho makotikoti. Ka bona hape lehlapi hara yona nama eo, ebeilwe -- tototmetse kgweleng, mme ka tlama kgwele eo. Mme hake tadima ... Mme kaofela ha sona soe sene sele ponong; Ke ile ka tloha -- ke ile ka siya sehlopha seo sa batho nyolohea thabeng ha Moena Wright. Mme habaka ba mphumana ho fihlela hoseng ho latelang. Kare, "Haho sebe lea mong wa lona ..." Hantse ke eme moo ke rera, Kganya ekgolo ya hlaha; Topallo eo ya Mollo ehlahellang moo, "Ya tloha mona ya kena hara muru; ketla bua le wena." Ene ele ka lona tsatsi leo, tsatsi le hlahlamang haba mphumana thabeng. Mme ke bile moo; ke ile ka pata koloi yaka hara moru, mme kele thabeng ke rapela. Ba bang ba bona baile batla moo, bafumana koloi yaka ... Ke tsatsi leo Moena Graham Snelling, mona, a amohela Moya o Halalelang mme a kena tshimong.

460-208 Hlakoreng la thaba, One A -- O ile A mpolella ntho tse fapaneng tseo ke lokelang ho dibua kopanong eo. O ile A mpontsha hlap tse totometsweng kgweleng, are, "Ena ke kereke ya hao ya Milltown." Mme tse nne kapa tse hlano diile tsa hloleha; mme kare, "Ke mang eo?" Are, "Emong wa bona ke Guy Spencer le mosadi wa hae. Emong ke Spencer emong hape, mme ha bona." Mme A bolela ka bafapaneng, le setlang ho hloleha. Ke ile ka ba bolella; Kare, "Ho sebe lea mong wa lona ya jang." Nna le mosadi waka ha reaka raja letho ... Ene ele pele re nyalana; mme o ile a leba hae ho dula bosiu kaofela Spencer, mosadi ya lokileng. Monna ya lokileng, Guy Spencer ke monna ya ithatang ka dieta tsa letlalo. Mme yena -- mme o ile a theohela tlase mane, mme Opal are, "Sheba, sheba ..." Ho Meda, are, "Jwale, Meda, ke dumela ho Moena Bill." Are, "Empa ha Opal a lapa, o lokela hoka fumana mahe le ham." Ka tsela ejwalo o ile a leba moo, mme a hadika ham le kase moo, mme a dula fatshe aja, mme a qala ho hlohonolofatsa, mme a dula tafoleng, a lla, ha aka a kgona ho diama. Yaba batla ho tsoma.

461-210 Mme hodimo mane thabeng ka tsatsi leo, O ile A mpolella setlang ho etsahala. O ile are, "Mahlaku ana, le mahlaku ana." Empa one a beile lekotikoti le leholo la nama moo. Are, "Boloka sena bakeng sa batho ba Milltown." Mme ka bosiu bo bong ha ke utlwa Moena Creech ... One a dutse mona maobane ka phirimane. Hake ... Moena Creech, na o teng mona phirimaneng ena na? Ha Moena Creech ha atla ho nna, o ile a mpitsa, le Kgaitsedi Creech, a lla; ntatae one a robetse moo ... Are, "Moena Bill, o seke wa mmolella. Oya shwa." Are, "O jowe ke mofetshe; ngaka diile tsa mmuwa, mme o tletse mofetshe ka hohle mona." Mme Will Hall (mme lohle lea mohopola), ha ngaka yona eo e mobuwa one a tletse mofetshe hohle mona ... Ka qala ho tsoma masamane hoseng hoo, mme ka bona diapole dihakuwe ka phapusing. (Lea e hopola pale eo?) Mme monna eo oya phela kajeno lena. Sena sebile ka dilemo tse ngata. Yena le Moena Busty ene ele metswalle. Mme ke ile ka leba sepetlele, sesetjha (ke lebetse bare keng mane New Albany) -- ke sepetlele sesetjha seo. Mme ke ile ka leba teng ke ilo bona Busty; mme hake kena ka hare ho phapusi, kare, "Moena Busty."Are, "Moena Bill." A ntshwara ka letsoho are; mtsofe wa Ntwa ya Pele ya Lefatshe, asa bolele seo boteng ba hae, empa monna ya lokileng ka hempe ebotala ba lehodimo. O ile a ntshwara ka letsoho. Ke bile mane ntlong ya hae, kaja ntlong ya hae, ka robala ntlong ya hae, jwalo monna ya lokileng.

461-212 Mme a ... Empa ha akaba a kena ka botebo ho Modimo. O ... Ke ile ka mokolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste. Empa tsatsing leo ha moreri wa Methodist are, "Mang kapa mang ya kolobeditsweng ka Lebitso la Jesu Kreste, atswe ka hare ho tente ena yaka." Hone ho lokile ka tsela eo. George Wright le babang baile batswa. Tsheareng leo la mantsibuya ke ile ka theohela tlase moo hoya kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste mane Totten's Ford. Phutheo yohle ya hae e ile ya kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Ka tsela ejwalo ke ile ka nna ka tswella jwalo. Seo ke nnete. Modimo Abe le wena, ke mang ya kabang kgahlano le wena? Hake tsebe hore monna eo o ile a leba hokae, ho etsahetseng ka yena. Leha hole jwalo, ke ile ka kena ka hare ho sepetlele. One a robetse moo Busty atletse mofetshe, ngaka dine disa -- ngaka dine dise disaetse letho. Busty are ho nna; are, "Moena Bill, sena ke lebaka. Seseng se estsahetse."Kare, "Hantle feela, Busty." A qala a utlwa Moya oo ke neng ke bua ka ona o fokang, lea tseba, o kena. Are ... Hake kena moo, hone hole mookodi ka hare ho phapusi, mme hukung moo. Mookodi ke selekane; Selekane sa Modimo. Modimo O entse selekane le motho ka tsatsi leo. Ka beha letsoho hodima Moena Busty mme ka morapella. Ngaka tsa re, "Otla ikela. Otla ikela. Haho letho ho yenaha jwale ... Otla ikela kamora matsatsi a mmalwa." Mme Moena Busty Rodgers ... Sena sebile ka dibeke beke, mme Busty Rodgers, o dutse hantle feela ka hare ho kereke morao mola, a phela jwalo kaha ke ile ka motseba. Ema, Moena Busty. Ke eo moo aleng teng. Hare roriseng Modimo, kaofela ha rona.

462-213 Bane bale ka phapusing eka hodimo,
Baraapela Lebitsong la Hae.
Bakolobetswa ka Moya o Halalelang,
Mme matla a theohela ho bona.
Jwale, seo A Ileng Aba etsetsa tsatsing leo,
Otla o etsetsa le wena.
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona."
Ke emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona." (Hallelujah.)
Emong wa bona, ke emong wa bona;
Ke thabile hokare ke emong wa bona, "Emong wa bona."
Leha batho bana bakare haho jwalo,
Kapa baikgantsha ka tsa alefatshe,
Baile bohle ba fumana Pentecost ya bona,
Kolobeditswe Lebitsong la Jesu.
Mme ba bolela jwale hohle mona,
Matla a Hae a jwalo feela.
Ke thabile hokare ke emong wa bona, "Ke emong wa bona."
Ke emong wa bona, ke emong wa bona;
Ke thabile hokare ke emong wa bona, "Ke emong wa bona." (Hallelujah.)
Emong wa bona, ke emong wa bona;
Ke thabile hkare, "Ke emong wa bona."
Jwale, tloho moena, batla tlhonolofatso
Etlang ho hlwekisa pelo ya sebe,
Sena setla tlisa thabo ka mpeng ya hao,
Mme moya wa hao o tuke malakabe.
Oho, oya tuka pelong yaka,
Oho, ho bokwe Lebitso la Hae.
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona." (Hare bineng seo.)
Oho, emong wa bona;
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona." (Hallelujah.)
Emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile ho kare, "Ke emong wa bona."
Ke ba bakae bao eleng ba bang ba bona, matsoho? Oho, hlena. Oho, ke thabile hoba emong wa bona.
Emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hoba emong wa bona, "Emong wa bona." (Hallelujah.)
Emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hoba emong wa bona, "Emong wa bona."
Bane bakopane phapusing eka hodimo,
Kaofela barapela Lebiso la Hae.
Baile bakolobetswa ka Moya o Halalelang,
Matla a theoha.
Jwale, seo A ileng A se etsang tsatsngi leo,
Aka seetsa ho wena.
Ke thabile hore nkare, "Ke emong wa bona."
Oho, ke emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hokare, "ke emong wa bona." (Hallelujah.)
Ke emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona."
Jwale, hare ntse re bina karolo eo, ke batla hore o fetohele ho emong, motshware ka eltsoho, mme ore, "Na o emong wa bona?" Ho lokile? Ho lokile.
Oho, emong wa bona (Kea tseba ho jwalo, Moena Neville. Kea tseba hore o emong wa bona, Moena ... ) [Brother Branham o tshwara bao baleng pela hae ka letsoho - Mong] ... emong wa bona.
Oho, emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hokare, "Ke emong w abona."

464-214 Oho, na hao thabele hoba emong wa bona. Ke ba bakae bao baleng jwalo, matsoho? Ho lokile. Jwale, ke tlilo binela wena.
Tloho Moena, batla tlhohonolofatso
Etlang ho hlatswa pelo ya hao dibe,
Etlise thabo ekang tshepe ho wena,
Mme etla boloka moya wa hao.
Oho, etjhesa dipelo,
Oho, ho bokwe Lebitso la Hae.
Ke thabile hore, "Ke emong wa bona."
Oho, emong wa bona, one of them;
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona." (Hallelujah.)
Emong wa bona, ke emong wa bona,
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona."
Hopola ngwanana eo emonyane yaneng are, "Peterose, na hao emong wa bona?" Ke thabile, na hao emong wa bona? Lea tseba, Peterose o boletse ka tsatsi la Pentecost, "Sena ke sona." Ke nnile ka bolela, "Haeba Sena ke sona, ke thabela ho ema, ke emetse Seo hre setle." Hantle feela. Ke thabela sena.
Hobane ke emong wa bona, ke emong wa bona;
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona."
Oho, emong wa bona, emong wa bona;
Ke thabile hokare, "Ke emong wa bona."

465-216 Oho, na seo hase setle, re dutse dibakeng tse phahameng le Kreste Jesu, kopano le Moya, kopano le Lentswe, ho bua ka dintho tsa bohlokwa. Seo se monate hakakang. Ke thabile hoka tseba, na le ho wena ho jwalo? Na hao thabele hoba Mokreste? Na hao thabele hobane bophelo ba hao boka tlasa Madi? Otla kgutla leleng la matsatsi ana, mme retla tsamaya le Yena. Jwale nahana, botsofadi botswa bohle ho rona; ho kula hohle, matshwenyeho, bophelo bo bolang. Oho, hlena. Ke nahana ka moreso mona. Ke hopola ... Ke babakae ba tsebang Rabbi Lawson? Banna, bongata ba lona. Ke monna a leketla mane. Mme ke tlabe ke dutse mane. Otla bina pina eo enyane ... (Motsotso feela Teddy, moena.) Ketla leka -- bona hore na oka thintsha seo na. Hake tsebe letho.
Ho teng thabo e nkemetseng hosane,
Moo dikgoro tsa diperela dibulehang,
Mme hake feta lesira la mahlomola,
Ketla phomola mose ola.
Ka tsatsi leleng moseng ho nako,
Ka tsatsi le leng, Modimo Oya tseba feela hore ke hokae,
Mabidi a bophelo bo bolang atla emisa,
Mme ketla tsamaya thabeng ya Sione.

465-217 Hantle feela. Mabidi ana a manyane ha fetoha ho rona: pono, tatso, kutlo, ho nkgella, ho mamela, mabidinyana a bophelo bo bolang, tsatsi leleng atla ema hang feela. Etla hore nna, ka bonna, le wena, retla leba Thabeng ya Sionel. Oho, ke rata seo, na ha le tsebe na? Re nale tshepo etiileng. Ho lokile. Ke ba bakae ba tsebang pina eo ya Baptist? Jwale, retla kgotla seo. Hare nkeng pina eo ya rona e lahlehileng:
Naka Lebitso la Jesu le wena,
Ngwana wa mahlomola le thohako;
Letla o nehela thabo le kgothatso,
Le nke oye hohle moo oyang.

465-218 Nka Lebitso la Jesu. Etsa seo feela, jwalo kaha o tswella. Ho lokile, mmoho jwale. O seke wa lebala hora ya 8 hoseng bakeng sa dikarete tsa ho rapella. Kopano eqala ka 9:30. Ke qala ho rera ka 10:00. Thapelo ya bakulang ka hora ya 11. Hosane motsheare wa mantsibuya -- hosane mantsibua tshebeletso ya boevangedi mane Tabernacle. Mme ebe hosane mantsibua, mme le lona bohle ba bakileng mme basaka ba kolobetswa, ho tlaba le -- letamo le butswe; re tlae re kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste.

466-220 Hare kopaneng mmoho jwale, hare ntse re bina ka mantswe a phahameng. Moena Busty, hao tsebe hore ke thabela Modimo hakae. Oya tseba, o ile mane ngakeng. Mme ba mpolella ha ngaka, mme feela kamoo. One asa nahane. Oho, hase sephiri seo Modimo Aka se etsang. Na seo hase sona? Ho lokile.
Nka Lebitso (Etswang) la Jesu le wena,
Ngwana wa mahlomola lewa matshwenyeho;
Letla o tlisetsa thabo,
Jwale, le nke oye hohle.
Lebitso le letle (Lebitso le letle), Le monate ha kakang!
Tshepo ya lefatshe thabo ya lehodimo;
Bitso le letle (Oho, bitso le letle), Le monate hakakang!
Tshepo ya lefatshe thabo ya Lehodimo.
Ho lokile. Ketla kgutlisetsa tshebeletso ho moruti. Otlaba le mantswe, kapa a bue le emong, Leha eleng feela.