Dipotso le Dikarabo (59-0628E)

361-1 Emong o boletse Selekaneng sa Kgale, "Ke ile ka thaba habane bare, hare yeng ka tlung ya Morena.'"
Mme jwale, efela ele phirimana e tjhesang haholo. Mme baeti baleng teng mona, lea bona hore hobaneng ha Indiana hole thata hoka dula mona -- motjhesong ona. Ketla le bolella; ke feela mashome a robong a nang le metso e meraro, mashome a robong a nang le metso e emeraro. Lea bona, hao fihla ho lekgolo le mashome a mabedi mane Louisiana le Arizona, ebe oya hlokomela jwale hore, o ikenya ka hare ho eng. Haeba seo -- ene ele mona, rene retla timela; ene etlabe ke phetho seo. Empa ho monate ho kena mona ka thapelo.
Mme kamora moo re leba hae, ebe re ikutlwa ha monate, ka seo ... Ke dumela ha babangata mona -- basa hlokomeleng seo, mohlomong, ho fihlela ka nako ena, empa batla loka ka seo; hobane Lentswe le monate hara rona. Kene ke mpa ... Hane ke qala ho tsamaya mona, ene eka ke sohle -- ke nale Moya o Halalelang mona. Mme kene ke thabetse seo.

361-4 Kene ke utlwa Moena Smith, motswalle waka, a rapela metsotsong efetileng, moruti wa Church of God, Anderson. Mme Moena Smith o nale mohlala; hake dumele ha reka hloka hoka bua ka seo mona Tabernacle. Haeba o nale mohlala o tshwanang le wa hae, o bale moo. Mohlala o moholo; seo ke feela Nnete ya Lengolo. Mme ke fumana tse ngata tse kang eo mane Chicago le dibaka tse fapaneng, efeela ele nnete, pampitshana tse monate ka tsela emakatsang. Mme kea tseba hore dingodilwe hotswa boteng ba pelo: eseng ka mokgwa wa boikgantsho Moena Smith, feela jwalo ka Mokreste. Ka tsela ejwalo re lebohela hoka kopanela le batho ba jwalo.

361-5 Ke dumela hake bona motswalle waka wa sebele, Moena Borders mona hotswa -- mane California. Mme one a nketsetsa mosebetsi o moholo haholo matsatsing a hofeta -- hobane Morena -- hodimo mane -- moo -- ho qala mane kopanong ya San Jose mmoho. Ke dumela haotla etsa mosebetsi o motle le nakong etlang, Moena Borders. Mme ke rata Moena Borders, hobane ke fumana ele motho ya fatshe ka tsela enngwe, ka moya o lokileng. Mme ke -- ke nahana sena setla ka theko ehodimo. Ke nahana hore monna ya nang le moya oo o dula a thabile haholo.

362-6 Bateng ba bangata haholo mona, hake kgone ho ba bala kaofela ka bonngwe. Ke boa Moena Collins morao mane, moena wa rona, mme -- le babang bareri, le motswalle waka wa hlooho ya kgomo Moena Sothmann, le lelapa la hae, hotswa bophirima ba Saskatchewan. Mme ke tseba Moena Evans o teng mona; hake soka ke mmona mona, empa ke bona lelapa la hae, mme -- hotswa mane -- Georgia. Mme re boetse re nale Moena Palmer moo -- hotswa Georgia, le Moena West, ke dumela seo, hotswa Alabama kapa Georgia. Otswa hokae, Moena West? Ke ... Oho, Huntsville. Mme ke ... Oho, re thabela hole bona kaofela mona.
Mme jwale, Moena Lyle, morao moo, Wood, hotswa -- borwa ba Indiana, le baratuwa ba hae ... Mme ke nahana Moena Charlie, partnera yaka ya kgale -- re tsoma mmoho mane Kentucky (ke setsomi sa bobedi sematla sa mane Kentucky, setsomi sa bobedi. Otla etsa hore ke lefe bakeng sa seo. Ho lokile) yena le lelapa la hae. Le lona kaofela, ha lona Bakreste kea le dumedisa. Le moena emonyane mona, hake tsebe lebitso -- mona, lefapane, empa lea tseba hore ke thabela ha letla mona tshebeletsong ho Tabernacle.

362-9 Mme jwale, phirmaneng ena Tabernacle, hobane ke phirimana ya dipotso le dikarabo. Mme sena setla hang ka selemo kapa kamora lemo tgse pedi. Mme ebe ke etsa seo, mme seo keho, etsa hore ke tsebe ka dipotso tsa lona. Na emong le emong o nale potso, mme ebe ketla e araba ho tloha mona hodima platfomo ...

362-10 Jwale, ho sena hakea fumana ... ke nahanne hore etlaba matla haholo tshebeletso ena, empa ke nale dipotso tse mmalwa. Ka tsela ejwalo ekeke ya nka nako etelele. Kene ke nahana hore ketla fumana tse ngata, empa ke mohlala wa tse mmalwa feela. Empa tse ding tsa tsona ke malebana le dikthuto. Mme ho sena dithutong tsena ke lokela hoka araba dipotso tsa batho (hobane mohlomong hake soka ke bokeletsa dipotso, mme ka tsela ejwalo, ke tlilo araba hoya kamoo ke tsebang mona ho Tabernacle.) Mme kaho etsa seo ... Mme haeba ke tshela moedi ho baeti baleng teng mona, re tlabe resa etsa letho mona. Hare dumele tlhakantsukeng bakeng sa Lentswe. Re dumela hore Kreste ore shwetse kaofela, mme kaofela re bolokeha ka Madi A Hae.

363-12 Empa jwalo ka kereke -- batho, phutheho, re lokela hoba le thuto eo re emeng hodima yona – ka hare ho kereke. Mme ebe thuto eo re emeng hodima yona, ebe elokileng hofeta kamoo reka etsang ka teng, Nnete ya Modimo. Jwale, o nale tokelo ya hoka sheba bakeng seseng haosa kgotsofala. Mme ka tsela eo, haeba ke ...

363-13 Emong o botsa dipotso ... Tse mmalwa. Mme ke diaraba hantle hofeta kamoo keka tsebang ka teng.
Jwale, ke ena tsela ya ho araba dipotso. Potso ... Ha motho anka Lengolo hole etsa kamoo a ratang ... Empa Lengolo le, Lengolo le leng le leleng ke Nnete. Mme le hantle feela, ho fihlela pheletsong ya lona, le lokile ho fihlela pheletsong. Ka tsela ejwalo, etlaba motsamao ho tloha ho Genese hoisa ho Thsenolo, le dintho tse ding. Ka tsela eo hale kgathale. Mme ebe, haeba Bibele ele Lentswe la Modimo le nang le Tshusumetso, le keke la fihla bakeng seo. Letla tsamaya jwalo hoya ka Mangolo. Jwale, nakong tse ngata ... jwalo kaha kene ke bua hoseng hona ka Samsone le Delilah le kereke mane lefelleng, empa hake rate hoba ka tsela enngwe hohang feela, empa hoba le nnete feela, hoba le nnete -- tlasa qoso yaka.

363-16 Jwale, ka hare ho Lengolo, lona hoba Lentswe la Modimo, ke dumela ha ho nale ntho ele nngwe feela -- hantle feela ho tolokeng Lengolo, seo ke, Moya o Halalelang. Ke dumela seo ... Mme Moya o Halalelang o ileng wa ngola Lengolo, ore haho botoloki boka thoko ... Ka tsela ejwalo, ha nka kena ka hare ho Mangolo, ho lokela hoba ona Moya o Halalelang oo hape, ho hlalosa seo. Empa jwale, bongata ba batho kerekeng tsa bona, botoloki bo bongata, nthwana enyane eka tolokang seo. Haeba baetsa seo, etsa feela jwalo kaha ke etsa ka cherry pie, hake je peo. Hake fihla tholwaneng, ke elahlela kwana keje pie. Ke sona seo o lokelang ho seetsa le wena.

363-18 Ke bona mona Kgaitsedi ya rona Wooten o nale lesea la hae mona. Haeba ho tjhesa, kgaitsedi, hao lokele hoka dula hakalo, kea ipotsa hore na haho yaka emang ka maoto hore kgaitsedi a dule fatshe na. Reka thabela seo, hantle feela, emong feela wa baena bana ... Fene morao mola, kgaitsedi, hantle feela -- haoka lebella ka hlakoreng lena ho nale setulo moo. Haeba o batla ho sesebedisa, otswellepele feela ka tsela ejwalo.
Jwale, mang kapa mang wa lona baena ya batlang ho hlobola baki, tswella hantle feela ka tsela ejwalo, tswella feela o thabile.

364-20 Jwale, ketla kopa emong feela, hoka nthapella. Bekeng ena ke lokela ho leba mane California, ho tloha mane feela, bakeng sa tshebeletso ele nngwe feela: hoya rerela Christian Business Men's International Convention. Base ba bapaditse seo, mme re lebeletse dikete tsa batho moo. Mme hake batle hoba phoqa hohang feela. Mme ke ba boleletse hore ke tlaba teng moo haeba kesa lebe mane Australia nakong ena, moo ke loketseng hoba teng. Ka tsela ejwalo rerapelle.

364-21 Mme lona bohle baeti baleng teng mona ka hare ho rona baleng phomolong leka ratang hoba dikopanng tsa rona, ho tlaba le matsatsi a phomolo mane Cleveland, Tennessee, Church of God. Ke nahana hore ke Pentecostal Church of God, Tomlinson. Moena Littlefield, David Littlefield, ke moruti moo, Mokreste ya lokileng haholo. Yena ke moYankee hotswa bophirima, mane Bangor, Maine, empa Mokreste wa sebele, moena ya lokileng.
Mme ka tela ejwalo, haeba ole leetong, mohlomong ka Mantaha re nale tshebeletso ya ho lebohela kereke ena. Mme ebe, Labobedi le Laboraro bekeng etlang, ha Modimo A ratile bekeng ena, ela e latelang -- etlaba tshebeletso mona, kadi 6, 7, le 8.
Jwale, pele ho pulo ya Lentswe, kene keka ata hare ka inamisa dihlooho.

364-23 Morena ya ratehang, Ntate ya lokileng wa rona, Ya tsositse hape Morena Jesu bafung Waba Wa Mohlahisa ele Moya o Halalelang, kamora thakgiso, A shwele, A patwa, A tsoha ka tsatsi la boraro, A nyolohela Lehodimong, moo A dutseng letsohong le letona la Morena, hoka re kopanya le , Moprista ya Moholo, Ya tsebang serobele sesenyane mane seterateng, Aka lesa bana ba Hae ka tsela ejwang. Ke nale bonete, Morena Modimo, hoja rene resa kopa lehanyane, re kopa ditlhonolofatso tsa Hao phirmaneng ena. Ho nale baeti baleng teng mona, Morena phirimaneng ena; rea barapella le dikereke tsa bona. Ho teng bareri ba bangata ba Evangedi mona, batlotsuwa ba Modimo, baleng teng mona, baka kgonang ho artaba dipotso ka mokgwa o betere ho feta nna. Mme kea rapela, Morena Modimo, hore Otla dumella Moya o Halalelang hoka theohela ho rona phirimaneng ena, seo setla tlisa thabo ekgolo pelong tsa rona ho Kreste Jesu, hare bala Mangolo ntle le mathata, kapa maikutlo, empa hoka tseba nnete feela. Fana ka seo, Morena.

365-25 Re kpa hore O hlohonolofatse moruti wa rona mona, Moena Neville, ya etellang mehlape emmedi pele mona. Re rapella Moya wa Hao hodima Hae, mothuse Morena. Mme hlohonolofatsa bohle baleng mona ka hare ho Tabernacle. Mme eseng kgale mona, Morena, haeba etlaba wena, re sehlopha seratehang haholo, re nale tabernacle ekgolo mona hukung ya seterata moo reka kenyang sekolo teng, hore re rute bareri ba baja mona bakeng sa Lentswe.
Morena ra tsofala, haholo nna, mme hose hokae Bibele ena etlaba matsohong a motho emong monae. Re thuse, Morena, tekong eo ya rona.Re arabe dipotso ka Moya o Halalelang, jwalo kaha re Motshepa, re kopa sena ka Lebitso la Mora wa Hao Jesu. Amen.

365-27 Jwale, kea tseba hore ho tjhesa haholo, empa ha nkeke ka lesa potso pele ke tseba hore Modimo Oe arabile. Jwaleha rena tse ngata kajeno; empa hakea dibala kaofela, ke tse mmalwa feela. Empa hoka etsahala ebe hare difihlele kaofela ha tsona, empa reka batla ho difihlela kaofela. Ketla kopa ngwanana emonyane enwa ka diaparo tse pinki ... Tloho kwano, moratuwa. Ke nahana hore ke moradi wa Moena Beeler. Ke batla hore o nke dippotso tseo tlase moo o dikopanye mmoho, oya tseba hore ke bolelang, ho potoloha ka tsela eo feela, oya tseba, ka tsela ejwalo, ebe oya dikgutlisa. Lewa bona? Ka tsela ejwalo dikeke tsa kopana, lea tseba, ke nahana feela hore ke ile ka araba ele nngwe feela, mme ha nkaba ka araba enngwe hape; nkase rate seo. Ere feela ngwanana a arabe ena, mme ebe feela karabo etla ka tsela eo.
Jwale, haeba ho nale seseng (Kea leboha, moratuwa) -- haeba ho etsahala hore ebe o nale potso kelellong ya hao, ke rata hore, hore haeba ke arabile dipotso tseo, oka phahamisa feela letsoho hore ketle ke arabe. Hobane hape ke mona bakeng sa MaGerike, BaHeberu -- bobedi Ba Gerike le Ba Heberu ka tlhaho ke ma lexicon, ka tlhalosa ya puo (Lea bona?), hobane babang ba bona ba botsa dipotso: BaHeberu le MaGerike.

366-29 Mme jwale, Morena A re thuse bakeng sa seo. Mme ere ke hlalose seseng mona ... (Na lea nkutlwa morao moo, phahamisang masoho a lona bakeng sa seo. Hantle feela.) Ere ke hlalose mona, hore ho araba dipotso mona, hase monyetla kapa haho bbebe, empa emong le emong mona ka hare ho Tabernacle a seke are ke molao wa rona, re lokela hoka araba dipotso neneng, eseng hoya ka mohopolo wa hao, empa ele hore -- hoka tlisa botsitso. Mme ka tsatsi leleng ele nnete. Ka tsela ejwalo hopola, empa ele ho tiisa badumedi.

366-Q-75 75 Jwale, potso ya pele. Oho, hantle feela, potso ena enyane. Hase potso ha kalo, ke ... Hahole jwalo, ke potso. Ke motho ya batlang ho mpotsa dipotso bekeng ena.
Jwale, nako eo ya dipotso, ketla o bolella. Hotla bonahala hore na ho etsahalang, ke mang wa pele, sena, sane, empa re nale lebaka ka seo. Mme ka tsela ejwalo, ke batho ba bangata batlang moleng wa thapelo, kapa ba bang bafeta kapele moo, kapa re nale taba ka seo, mme ebe re emela ho utlwa ho Modimo. Jwale, ba nale tokelo ka seo; sena ke tsela ya boporofeta eo, hoka tsela eo, lebaka la sena.

366-31 Ka hare ho Bibele haeba ba batla ho utlwa seseng mona, bane baya ho baporofeta, mme bane ba bina ho fihlela Modimo A araba seo. Hobane, hase Modimo ya fepang ba bang mme a lapise babang. Ke yena maobane, kajeno, le ka ho safeleng. Mme ka tsela eo, ke sona seo eleng lebaka. Mme tabeng ena ya dipotso tsa poraefete, hare nka taba ena, hake tlohe hohang feela pele ke utlwa hotswa ho Modimo. Ditla ka monyebe. Haeba dinka kgwedi tse tsheletseng hoya selemong, re dula feela ho HOITSWE KE MORENA. Lea bona? Mme ka tsela ejwalo, ditla hanyane, mme ho boela ho nale dikete tse bitsang, empa re ... Ka tsatsi leleng re bile le monna emong mona -- ekaba kgwedi tse tsheletseng jwale one a batla Moya o Halalelang: ele MoBaptist. Empa hareaka ra molahla, re ile ra moamohela, mme ka mohau wa Modimo re ile raba le dipotso le dikarabo tsa ka thoko ... Yaba oya kena: one a batla ho bona dipono ka taba eo, mme pono ya hlaha, mme a amohela Moya o Halalelang hona moo a dutse setulong.

367-34 Yaba -- MoCatholic, oya kena, atswa mane Chicago ka tsatsi leleng, ene ele dipotso le dikarabo tsa poraefete, a lekile ho kena ka lemo tse pedi; empa hoya hae ya pele, metsotso e leshome le metso e mehlano kamoo, Modimo A bontsha ka pono, lebaka le tsohle, a senola sena sohle, o lokela ho etsang bakeng sa hoka amohela Moya o Halalelang. Lea bona, ke lona lebaka leo. Jwale, mang kapa mang ka nako efeng le efeng feela ... Haeba ho kena mehala bakeng sa seo, haeba baletsetsa, Butler 2-1519, ofisi eka etsa sebaka se jwalo. Mme ebe, baetsa sebaka sa seo, baka kgona hoka tseba hore ke nako ekae eo. Ebe seo se etsa hore, motho mang le mang feela ... Ebe ha sebaka sekang seo sehlahella, ebe retla tabeng eo. Bangola seo fatshe, mme re behe seo ho fihlela re utlwa hotswa ho Modimo ka pono. Hore re kgone ho etsa seo.

367-36 Ka tsela ejwalo (Lea bona?), hake tswile, batho ba nahana hore ka nako enngwe, "Moena Branham, hao bone batho ka tsela e lekaneng." Okeke wa bona batho mme wa boela waba le Modimo ka nako ele nngwe. Lea bona? Ke nale emong eo ke lokelang hoya dipotsong le yena, mme ke -- kebe kele kae kae ke rapela, mme ... Ke batla ho bona sena. [Moena Branham o bala sena ka boyena -- Mong] "Matsatsi a mmalwa ketsa ke kena ..." Ere mohlomong? Oho, hantle feela. Oho, hantle feela, enwa ene ele mona (Gene one asatswa rapella seo hodimo mona) hore ... Monna o tlile mona hotswa Chicago ka tsatsi leleng mona, eo ngaka eneng ebatla ho mobuwa hoka fumana hore mathata ke afeng ka pelo ya hae. Mme Moya o Halalelang wa senola hore bothata bokae, mme one asa hloke hore a buuwe; one a fodile. Ka tsela ejwalo, sena sehlalosa ntho tse ngata. Mme hoka bontsha sena, ke ile ka ema lemo tse leshome le metso e mehlano ho utlwa hotswa ho Modimo. Modimo ... Mme ebe emong oyatla ebe ha a eme le metsotso emeraro. Lea bona? Ke hore feela ... Modimo O araba ka nako ya Hae. Hare laole seo; Seo selaola rona.

368-Q-76 Jwale, potso ya bobedi ka hodimo ...
76 Moena Bill, na Modimo Aka etsa hore ke etse mosebetsi o phethahetseng tshebeletso eo esa dumeleng tsela ya hae na? Haho lebitso moo, empa motho ena o rata ho tseba hore na Modimo Aka basebedisa na tshebeletsong esa dumelang na. Hake tshepe jwalo. Ke nale bothata haholo ka seo, motswalle ya ratehang, hore na Morena aka sebetsa jwalo na, hobane o nale kamano le basadumelang, mme Bibele ere, "Lese jare joko ele nngwe le bo mosadumele, empa letswe hara bona, mme le ikgethe, ho bolela Morena, mme ketla le amohela." Ke dumela haore haole hara motse hole teng kereke e dumelang nthong tsa semoya, mme o nale ntho eo o sebediswang ka yona, ketla leba kerekeng eo. Mme nka bolela seseng mona, jwalo kaha ke -- hangata -- ke rata ho fana ka Lengolo mona. Hantle feela, motswalle ya ratehang, o lekile ka matla hoka etsa seo, ke lekile hore badumele, mme haba etse seo hohang feela, mohlomong. Ebe ketla fana ka Lengolo moo Morena Jesu Atlang ho thabela seo.

368-41 Haeba o leka, haeba o ile wa bua le moruti, haeba o ile wa bua empa ba iphapantse, ke sena seo Jesu A seboletseng ho Mattheu 7:6 ka seo.

Lese nehe dintja se Halalelang, leha ele ho lahlela ... diperela dikolobeng, tsa tloha tsa dihata ka maoto, mme tsa fetoha ... fetohela lona. Hake dumele ha nka kopana lebasa dumeleng Evangedi etletseng ya Morena Jesu Kreste, hoka dumela hore ke Yena maobane, kajeno, le kaho safeleng. Hake dutse moo ke bona tsela eo A eboletseng hore otla etsa ka teng e phethahala, ke dumela hantle feela -- A tiisa seo A seboletseng hore otla seetsa.

368-Q-77 Jwale, potso elatelang: 77 Na seo ke nnete hore hao ya pholoswa ho fihlela o fumana Moya o Halalelang? Sena seka nka hore tse isang bohlanong re bua ka taba ena. Hao amohela Kreste jwalo ka Mopholosi wa hao o amohela kolobetgso ya metsi, hao soka o phethahala; o dumea feela pakong. "Kopaneloebolela "ho fetolwa."

369-44 Jwale, hoka tiisa sena, Jesu o bolelletse Peterose ya ileng a Molatela ka lemo tse tharo ... Mme ka hare ho Buka ya Mattheu kgaolo 10 Jesu o fana ka matla ho Peterose kgahlano le moya o ditshila, hotswa o leleke moya oo, o fodise bakulang, leho rera Evangedi. One a nale matla aho etsa sena. Mme ho Mohal. Johanne 17:17 Jesu o hlohonolofatsa Peterose ka Nnete, ore Nnete ke Lentswe la Hae, mme Yena ene ele Lentswe ka Boyena. Mme ebe -- pele ho Pentecost O ile Are, "Kamora hore tlotsiwe, ebe le tiisa baena ba lona." O nka feela bohato bakeng sa ho tlotliswa.

369-46 Jwale, kea tseba bongata ba lona mona, metswalle yaka ya Baptist le Presbyterian, batla hanana le seo, hobane le kgutlela hape morao Lengolong ... Jwale, ke hona moo ke lokelang hoka tiisa taba ena ka matla. Lea bona? Hao kgutlela Lengolong: Abrahama (Baroma 4) a dumela Modimo, mme a ballwa hore seo selokile. Abrahama o ile a dumela Modimo, mme Modimo A mmeha ya lokileng ka baka la tuelo ya Hae. Empa hoka tiisa Abrahama, O ile a moneha (letshwao, hore o tshwaretswe dibe, yaba o motshwarela dibe), hobane a ile a dumela, O ile a moneha letshwao. Mme o hokae ha jwale, motswalle waka wa Presbyterian le Baptist, hale bone taba eo. Lea bona? O ile a moneha letshwao la lebollo, jwalo ka bopaki, hore amohetse tumelo. Mme ke lona lebaka leo Paulose ho Diketso 19 areng bao baena ba Baptist, bao moruti wa bona ene ele Apollose, badumelang Evangedi ya Johanne, "Na lese le fumane Moya o Halalelang esale le bolokeha na?" Lea bona, bane ba lokela hoka dumela pele baka bolokeha.

369-46 Jwale, re nka tsela esele ka nako tsohle. Re nahana hore monna ya pholositsweng ke motho ya tlohetseng ho tsuba le ho tawa, kapa eo eleng leloko la kereke. Aka nna yaba leloko la kereke, empa seo hase letshwao la pholoso. O pholoswa ha mesebetsi yohle ya hae e fedile, mme a patilwe le Kreste, mme a tsoha le Yena botjheng, ha Moya o Halalelang o ahile ka ho yena. Lea bona?

369-47 Jwale, jwale, kea tseba hore Lengolo lena le leholo haholo; kene ke lesebedisa ka bonna -- ke Lengotse mona: Mohal. Johanne kgaolo 5:24. Leo ke Lengolo le lokileng bakeng saka. Hobane Jesu o boletse: "Ka nnete, nete, kere ho lona, ‘Ya dumelang ho Nna o nale Bophelo Bosafeleng.'" Ere ke bale mona hape, hore ke kgone ho nepa Lengolo. Mohal. Johanne 5, jwale ke batla hore le mamele hantle hobane re bala Lengolo jwale, 5 temana ya 24.

Ka nnete, nete, Kere ho lona, ya dumelang mantswe Aka, mme a dumea ya nthumieng, o nale bophelo bosafeleng, mme ha atle kahlolong; empa o fetile lefung.

"Ya dumelang ho Nna ..." Jwale, Lengolo lere haho yaka dumelang hore Jesu ke Kreste haese ka Moya o Halalelang. Jwale okeke wa dumela hore Jesu ke Kreste haese ka Moya o Halalelang. O paka feela ka hore, seo baruti ba sebolelang, seo bomme ba sebolelang, kapamoreri emong ya lokileng a sebolelang. Empa hao tsebe wena ka bowena hofihlela abe A iponahatsa ho wena. Haho motho yaka bitsang Jesu Kreste haese ka Moya o Halalelang.

370-49 Ka tsela ejwalo, potso ke hore, na motho eo o pholositswe na, ke dummela, haeba a sheba mane Calvary, mme ashwa maemong ao. Hantle feela, otla bolokeha; ke dumela ha a fumane monyetla pele. Empa seo se itshetlehile ... O kgutlela leshodung le shwang. Empa hopola, ene ele monyetla wa hae wa pele. Wena o nale ona phirimaneng ena. Seke wa emela nako eo, hoka nna ha etsahala hore esebe wena. O kanna wa sethole boipolelo ba lefu. Kea o bolella; ba lokile kaofela ha bona, empa haba batle ho nka monyetla oo. O seke wa emela nako ya hoshwa ya hao; etsa sena hore ebe ke tsela ya hao ya hoshwa, oshwe ele hore o tswetswe labobedi ka Moya o Halalelang.

370-Q-78 Jwale, elatlang potso ... Jwale, haeba o nale potso phahamisa letsoho. Nka thabela ho e araba kamoo nka kgonang.

78 Na reka fumana moo baapostola baileng baja selallo kamora Pentecost na? Na Paulose o bolela hore batho ba hlokomele Lentswe? Na Moya o Halalelang ene ele yona feela tsela ya ho rapela? Haeba onwa veine le dikreka, o tlilo robala hape obe o kule? Jwale, ke hona moo ke bonang hore motho ya neng a botsa potso ena one a nale maikemisetso, ba botsa, kapa haba botse. Mme ke -- moena kapa kgaitsedi, leha ekaba o mang feela, ketlilo e araba ka botshepehi leka toka hoya kamoo nka kgonang kateng -- ka karabo -- ya teng.

371-51 Ke batla jwale hore re lebe Bukeng ya Diketso kgaolo ya 2, mme re qale -- temaneng ya 42. Kgaolo ya 2 ya Diketso, mme retla qala, walo kaha ke boletse, temana 42. Jwale hopola, hake dumele ke nale Lengolo moo lereng Paulose o ile aja selallo, mme Peterose o ile a nanabela seo mme a senka; empa haba bua le tshebeletsoseo ene ele seseng, bohle. Mme hake dumele ha Paulose ane aka rerela ba bang ka seo mme yena asa seetse, one akeke a etsa seo hohang feela. Ka tsela ejwalo ho Diketso re fumana sena:
Mme banna batswella jwalo ka thuto ya baapostola ... kopanela mmoho, ... (Hlokomela. Batswella jwalo, kereke kaofela, mmele.) ... tswella jwalo thutong ya baapostola, ... (mme, kopano mona. Lea bona?) ... kaho roba bohhobe, ... (Seo ke selallo.) ... leka thapelo.

371-53 Baapostola, bao eneng ele bareri ... Batswela ka thuto ya ho roba bohobe (Sella), leho kopanela, ka thapelo. Haeba seo setlosa selallo ho baapostola, setlosa le thapelo ho baapostola. Lea bona? Jwale, hare baleng feela mona. Lea bona?

Mme tshabo yatla ho bohle: mehlolo e mengata yatla ka baapostola. Mme badumedi bohle bane bale mmoho, mme ba nale ntho tsohle mmoho; Mme barekisa dintho tsa bona, mme ba arolelana seo, jwalo kaha motho emong le emong a hloka. Mme ba arolelana, mme batswella jwalo ka hare ho tempele, ... (Bao ke baapostola.) ... ho roba bohobe ... (selallo ka nako tsohle) ...

371-54 Seo ke thuto ya baapostola ho kereke ya pele, hore ka nako tsohle ha bale mmoho banke selallo, ka nako tsohle. Jwale, kea tseba hore lona badumedi le leba kerekeng tsa Bakreste ka nako tsohle (eleng Campbellite church, jwalo kaha re tseba, jwalo ... Hobane ho nale tse pedi feela. Enngwe ke Church of Christ, mme enngwe ke Campbellite Church), ore, "Re nka seo hoseng hohong le hohong ka Sontaha. Re nale Lengolo ka taba eo." Haeba o nale Lengolo le betere ho feta Branham Tabernacle reka lethabela. Branham Tabernacle enka sena hanngwe ka kgwedi. Empa Lengolo le bolela, "kapele kamoo leka kgonang ka teng." Hantle feela. Seo ke ka nako tsohle.

Mme batswella jwalo, bale mmoho ka hare ho tempele ka mohopolo ole mong, ... baroba bohobe hoya ka ntlo ka ntlo, mme baja dijo tsa bona ka thabo.

Lea bona, nako le nako eo baapostola, batshwara thapelo ena, bakopana ka hare ho tempele, ntlo ka ntlo, nako le nako haba kopana, bane baroba bohobe, eleng selallo.

372-56 Jwale, Paulose, ho I Bakorinthe ka tsela ejwalo -- reka bala hape leho kgaolo ya 11, moo re e sebedisang bakeng sa selallo ... Nka nna ka bala seo hore thusa, I Bakorinthe 11. Mamela Paulose a bua jwale, temana 23.

Hobane ke fumane ho Morena hore ke le nehe sena, Hore ka bona bosiu boo Morena Jesu ... a ileng a ekwa ka bona: Mme ha a lebohetse bohobe, o ile a boroba, mme are, nkang sena, mme leje: sena ke mmele waka, o robetsweng lona: etsang sena letle le nkgopole. Mme ka ona mokgwa oo a nka le senwelo, mme ha ase nwele, are, ... (senwelo jwale) ... Sena ke senwelo sa selekane sesetjha sa madi aka: etsang sena ... jwalo kaha leka kgona, letle le nkgopole. Hobane jwalo kamehla ha leja bohobe bona, le nwa le senwelong sena, lehopola lefu la Morena hofihlela Atla.
Lea bona? Ke selallo. Kea dumela hape kea kgolwa hore ke Mmele wa Morena, Lentswe le phelang Morena ka Bolona. Empa tsena ke maemedi jwalo ka kolobetso, ho hlatsuwa ha maoto, leho tlotsuwa ha kereke. Empa selallo ke bohobe feela, jwale, bohobe le veine.

372-58 Ka tsela ejwalo mang le mang ya jang sena, le ho nwa senwelo sena sa Morena, ntle le tumello, ...
Jwale, potso mona ke ena: "O nka -- veine le dikreka, ho kyla leho robala hoba hodima hao." Lea bona, seo ... ke dumela hore potso ene ele, ke tsela eo ya ho sebeletsa eo na, na ke Moya o Halalelang feela, ho sebeletsa ka Moya o Halalelang. Seo ke sona seo eleng nnete. O lokela ho sebeletsa Morena ... Bohle ba Morapele ka Moya le nnete, mme Paulose o leka ho bolela taba eo mona, hore le lokela hoba le Moya pele o etsa sena (Lea bona?), pele o etsa sena, pele ho taelo.

373-59 Jwale, ho tiisa sena, ke nale Josafae a eme mona, hore Bakreste kamora lefu -- la Jesu, ene ele madimo, hobane baile baja mmele wa Morena. Mme ba nahana hore baile bao epolla, mme baoja, mme one o kgaotswe dikoto, mme baoja: jwalo ka selallo. Lea bona? Jwale, hlokomelang mona, hobaneng Lengolo lena -- la Paulose lere mona.

Ka tsela eo motho ake a itekole pele, mme ka tsela ejwalo ake aje bohobe, ... Aje bohobe ...

Jwale, ke tseba Jesu ke Bohobe ba Bophelo; na seo ke nnete. Empa sena ke leemedi jwalo ka kolobetso feela. Kolobetso hae o boloke; kolobetso ke ponahatso feela ya hore o shwele, wa patwal, leho tsoha le Jesu Kreste. Hae o pholose. Metsi akeke a o pholosa. Ke tuelo ya hao e o pholosang. Empa kolobetso e nepahetse, mme e lokela hoka etsuwa, hobane Modimo O itse o kolobetswe, mme ebe oya fetoha ore e seke ya etsuwa. Akeke A fana ka hore ho jewe selallo, mme a fetoha are, seo hase hlokahale. O lokela hoka etsa seo. Ke taelo hotswa ho Modimo.

373-61 Hobane ya jang le ho nwa ntle le tokelo, o ithuela thohako, kahosa hlomphe Mmele wa Morena.

Jwale, lea bona moo? Seo sekgutlela hantle feela Selallong, eseng ho Kreste, eseng ho sebeletsa ka Moya; ha ana tokelo. Mme ha anka selallo, o itjella le honwa tsuo, haeba aya tsuba, a qala leshano, a utswa, a etsa bofebe, kapa seseng sekang seo, kapa Bophelo ba Bokreste. Mme batho ba bona bophelo boo, mme batla kena, ebe banka karolo kapa taelo lefung -- mmeleng wa Kreste, banka karolo setshwantshong seo -- hore O amohetse Lentswe, mme mohlaleng oo. Ore o itjela tsuo, ha a hlomphe mmele wa Morena.

373-62 Jwale, motsotso feela ketla potsong ekang eo hape, haeba re kena ho yona, hoben seo keho rohaka Moya o Halalelang. Lea bona? Hobane o bontsha leho nka karolo mesebetsing, eleng seo osa lokeleng hose etsa hohang feela. Ho lokile. Ere ke qete taba ena (Lea bona?), mme ebe retla emisa.

Eleng lona lebaka ba bangata ba robetseng ba bang bakula. Hobane hare ka ikahlolela ele rona, harena hoka ahlolwa. Empa hare ahlolwa, re halefisa Morena, hore re seke ra ahlolwa ke lefatshe. Ka tsela ejwalo, my brethren, jwale ha le kopane le eja mmoho, tsamayang mmoho. (Jwale, hlokomela.) Mme ha motho aja -- leha a lapile ...

374-63 O seke wa kena ... hobane Lengolong le leng mona, bane batlisa nama, le dino tse ngata feela, le dintho tse kang tseo, hofihlela baetsa ntlo ya Morena -- sebaka sa mokete, mme batawe tafoleng ya Morena. Na o hopola seo Bukeng ya Bakorinthe mona. Bane batawa tafoleng ya Morena. Empa Paulose ore mona:

... haeba motho a lapile, ha itjelle hae; hore le seke atla kahlolong. Mme tse ding ketla dilokisa. (Lea bona?)

374-64 Jwale, ke dumela hoja dikreka ... Jwale, hake dumele ha bohobe boo ba kosher boka eba bakeng sa dikreka. Ke dumela haho lokela hore ebe bohobe bo Halalelang bo senang ditomoso, mofuta wa bohobe boneng boetswa mane Egepeta. Mme ke dumela ha madi eseke yaeba lero la morara, empa ebe veine. Lero la morara lea senyeha le hoba bodila ha o dutse nako e telele. Empa veine ha e dutse nako e telele eba matla leho nwelella; hae lahlehelwe ke boleng ba teng. Mme Madi A Kreste ha A fellwe ke matla; mme ha a ntse atswella pele, aba matla ho feta ho Modumedi. Mme ke Mmele wa mangolo. Selallo se etswang ke batho keho Mohopola. Ke ile kerekeng enngwe moo ba neng banka bohobe bona ba mabenkeleng, boo baetsadibe ba rohakang ho bona, ka ditshila, mme ba bokgaola leho nwa vene. Ho bona -- seo hasea loka hohang feela. Ke dumela hantle feela ka tsela eo Lengolo lereng ho lokela hoba ka teng, dula ho Lona.

375-Q-79 79 Potso? Jwale, Moena Branham, na ke nnete hore Satane o ile a lelekwa Lehodimong, yena le mangeloi a hae, kapa seo setshwana le pono ya Johanne eo a ileng a ebona mane Sehlekehlekng sa Patmose? Hobaneng ke botsa sena, lebaka, ke hore ke ile ka utlwa taba ejwalo. Johanne o bone sena jwalo ka pono, empa sena sene se etsahala. Haeba oka sheba Lengolo la Isaiah 14:12 ...
Jwale sena, sea hanyane, ho nna, bare -- ke tghuto. Mme seo ke seseng ... Mohlomong re nahana, "Ka tsela ejwalo, hake hloke seo." Hao tsebe tsela eo Moya o Halalelang o sebetsang ka teng. O nale Lentswe -- bakeng sa sena, hobane Moya o Halalelang oya fepa, Lentswe la Modimo feela. Na le dumela seo na? Bibele e bolela jwalo. "Motho ha a phele ka bohobe feela, empa leka Mantswe a mang le amang atswang molomong wa Modimo." Ho lokile. Kgaolo ya 14 ya Isaiah, mme ke dumela hore ke temana ya 12. Hare baleng ka Lesufere.

O wele jwang hotswa Lehodimong, O Lusufera, ... (owele hotswa Lehodimong) ... mora mafube! ... (motho eo eleng lengeloi) Owele jwang hotswa Lehodimong, Lusufera, mora mafube! O dietswe jwang lefatsheng, leo ho tsamayang -- ditjhaba tse fokolang!
Hobane o itse pelong ya hao, ketla nyolohela kahodimo, mme ke ahe terone yaka kahodimo ho dinaledi tsa Modimo: ketla dula thabeng ya phetoho, pheletsong ka leboya la thaba: ketla theohela ka hodimo ho maru; ketla tshwana le ya Matla ohle.

Jwale lea bona ene ese pono. Hantle feela, Lusifera o lelekillwe Lehodimong.

375-68 Jwale, hare phetleng Selekaneng se Setjha Luke 10:18, motsotso feela, re bone hore Oreng Jesu. Bukeng ya Luka, lona ba nang le Bibele, hare keneng potsong ena, Luke 10:18:

Yaba Ore ho bona, ... (Ke Jesu ya buang) ... Ke bone Satane a theoha lehodimong jwalo ka lehadima.

Lea bona, Satane ene ele areka ngeloi ya Modimo. One ale Lehodimong. Ene ele sesebediswa seseholo sa Modimo. Ene ele motshepuwa wa Modimo, mme atlala boikgohomoso.

376-70 Na hase tsela eo batgho baleng ka yona kajeno? Ere Modimo A hlohonolofatse moto feela ka se itseng, mme ebe ose a fetoha matseba tsohle. O fetooha ... Ose a qala mokgatlo o itseng, kapa o etsa seseng sefapaneng le seo. "O wele jwang Lehodimong, O Lusufera." Ke ... O lekile ka tsela tse ngata hoka kokobetsa motho Modimo, leho moisa fatshe, hore a dule moo ho fihlela (na o dumela seo? Lea bona?), motho eo Modimo a mohlohonolofatsang a dula ale fatshe, eseng hoka iketsa lengeloi kapa modimo. Hang feela ha motho a hlohonolofatswa kapa aba seseng, o rata ho fetoha modimo; o batla ho fetoha lengeloi. O batla hoba motho emong ya moholo. "Seo kese etsang, keng ... Nna le saka ..." kaofela tseo. Seo ke mokgwa o fosahetseng. Modimo A ka mohlohonolfatsang, mme a hlohonolofale, sesenyane seo motho a se fumanang.
Hao no fumana letho ho Modimo hofihlela oba haho letho. O lokela hoka ikokobetsa. Ya ikokobetsang, Modimo Otla mophhamisa. Ya ikokobetsang, Modimo Otla mophahamisa. O lokela hoka fumana sesenyane pele. Mme otlaba wena hape; otlaba hodimo jwalo kaha Modimo A batla hore obe teng ka tsatsi leleng. Lea bona?

376-73 Ka tsela ejwalo Lusufere o lefatsheng kajeno hoka etsa kereke ya hae. Lusufera o ile a lelekwa Lehodimong. Ho lokile. Ke dumela hore ho nale seseng mona, Ezekiele 28: 12. Hare utlwe ereng Ezekiele 28:12. Mme ke nale bonnete ba hore kaho bala sena, leho sheba sena, ho bona hore HOITSWE KE MORENA, ebe retla bonahore na ke pono kapa jwang: 28 le 12. Ho lokile. Ke dumela hore seo ke sona seo mona, 28:12. Ho lokile. Re qala mona.
Jwale, ena ke ntho ekgolo mona; ke lakatsa ea nkabe ke rera hanyane (Lea bona?), hobane seo hase letho.

376-75 Jwale, hake qeta ho fumana seo, hore Lusufere hore man Lehodimong one a batla ho iketsa Morena. Mme a eka Mikaele, mme a iketsetsa motse mane leboya, mme a theohela tlase. Jwale, mme yena le mangeloi baile ba lelekelwa tlase mano. Motho ya botsitseng ka -- Tshenolo ... Seo ke Tshenolo 12, mane Sehlekehlekeng sa Patmose.
Empa hlokomela mona temaneng ya 12, mme o bone kamoo a dutseng ka teng. Le tsela eo batho ba bangata mona ba bonang hore o laola lehodimo ka teng? Diabolosi o laola United States. Diabolose ke mmusi wa United States. Diabolosi o laola Germany. Ke mmusoi wa naha tsohle tseka tlase ho lehodimo. Diabolosi o laola matjhaba. Bibele o etsa seo. Bala Mattheu kgaolo ya 4, ha Satane anka Jesu a moisa hodima thaba, mme a mmontsha mebuso yohle, mme a bolela hore kea hae, mme are, "Ketla ofa yona haoka kgumamela." Jesu ha akaba are, "O leshano, Satane." O tsebile hore kea hae. Empa mane Bukeng ya Tshenolo, ore, "Thabang, lona lefatshe le lehodimo, hobane mmuso ya lefatshe lena e fetohile Mmuso wa Kreste. Mme Otla busa lefatshe." Jesu O tsebile hore lemong tse milione tse tlang Otla busa lefatshe, mme etlaba Modimo le Mmusi wa lona. O tsebile hore Otlaba Mmusi wa lona; ka tsela ejwalo, O bolelletse Satane, "Tloha ho Nna, Satane," hobane One a tseba hore o lokela hoka etsang.

377-77 Jwale, mamela mona, Moya wa Modimo ho moporofeta enwa Ezekiele, O bua, eseng ho morena enwa, empa moya ka hare ho morena. Hlokomela sena jwale.
Lea hopola hoseng hane ke le bontsha hore kereke e entse phoso kaho mamela monna wa mokgatlo: ntho yona eo, Israele o ikle a etsa phoso kaho batla motho ele Saule ho nale Modimo. Mme ha Morena wa sebele eleng, Jesu, bane base basa Motsebe, hobane thero le tsohle tsa Hae dine disa tshwane le tsa lefatshe lena, ho fihlela moo baneng base basa Motsebe. Mme kajeno kereke, Moya o Halalelang, ha Ale mona, mme A kena ho batho bao baseng bale ba maiketsetso, hobafa tswalo ya bobedi, sena sefapane le sa mogatlo, "Aw, ekare bahalaledi ba thethehang." Lea bona?

377-79 Seo hase bonahale sele kamoo seleng; ke ka tsela eo Lentswe la Modimo le buang ka sona ka teng. Sheba seo mane ka tsatsi la Pentecost, sene setshwana leng? Sheba ntho tse ding ka Moya o Halalelang; seo sene sele jwang? Banna le basadi, morwetsana Marea, kaofela ha bona, baba jwalo ka batho ba tahilweng, kaho tswella feela jwalo, bahweletsa, ka maleme a thothomelang, leka maleme a sele, batswella sehlopha sa dithoto. Empa bane bashwa ele bona jwalo, mme Moya o Halalelang one otla ho bona. Mme malakabe a mollo ekang maleme hodima bona. Seo rese hlokang kajeno ke seseng, mme re bole bo roneng, mme re tjheseng sohle mona, mme re inehele ho Kreste.

378-80 Hlokomela jwale Moya o Halalelang o bua le Diabolose. Hlokomela sena ha thaka lena ene ele Mmusi wa sena, Na le hopola seo kese boletseng hoseng hona, mosadi waka ore mona mosadi emong, basadi bohle bao bane bale babe haholo, ka diaparo tse nyefolang? Lea bona? Are, "Balokela hore ebe habana kelello e feletseng. Mosadi ya kelello e feletseng akeke a apara ka tgsela eo."
Kare, "Moratuwa, empa ele feela Moamerika; ke sona seo feela. Seo ke tlwaelo mona. Batla etsa seo, hobane ke moetlo wa mona." Lea bona, ba nale monahano wa bona. Empa mohopolo wa hao, haeba oka latela hlooho ya hao, o laolwa ke Diabolosi. Diabolosi o laola kelello ya motho. Modimo O nka pelo ya motho. Diabolosi o etsa hore o shebe seseng. Ore, "Ka tsela ejwalo, ho lokile, hantle feela: lebaka, lebala la seo." Empa Bibele ere hare behele mabaka ka thoko, mme ka tumelo re bone seo. Ke seo Lentswe lese buang ho motho.

378-82 Mane Tshimong ya Edene Diabolosi o ile a nka kelello ya motho; Modimo O nka pelo ya motho yena. Mme terone ya Modimo, moo Modimo A dulang teng ke pelo. Mme jwale, haeba ele bohlale ba motho ... Hantle feela, monna kapa mosadi ya tswetsweng labobedi o fetoha Mmuso wa Modimo mme o lokela hoka etsa ka tsela ejwalo. Hallelujah. Sena setla etsa hore ke hoeletse. Hobaneng? Hobane oya tseba hore o tswile lefung mme o kene Bophelong, hobane o hloile sebe, mme o rata Modimo; mme otla ema leha hokaba jwang feela ... Otla ema kgahlano le seo sesa lokang, mme o bitse sephoso phoso, mme o tsamaye ka kotloloho kapela Modimo. Seo sebontsha hore moya wa hao, Bophelo boka hare ho wena botswa bakeng seseng, moo ho Halalelang, mme ho hlwekile, o morwetsana, hao soka o fihlelwa ke mohlankana.

378-83 Mme ore, "Ohodiso e halalelang?" Hantle feela. Moya waka otswa habo phodiso e Halalelang. Retswa lefatsheng la phodiso e Halalelang. Amen. Ore, "Na o dumela seo na." Hantle feela, otswa moo Modimo Aleng teng. Mme re baeti jwalo ka Abraham le Isaka. Ha feela -- ho kwahelwa ke Moya o Halalelang, baie ba kena hara naha mme bapaka hore ke bajaki. Bane ba batla Motse oo Moahi wa Ona eleng Modimo. Mme jwale, kamora hore bathole bopaki baho phela le rona, hakakang rona harele bajaki, re tsamaya lefatsheng lena, re tloha nthong tse mpe, honbane re setjhaba seseng, batho ba bang. Hantle feela.

379-85 Jwale hlokomela, bona ha bobe bolaola lefatshe lena, jwalo kaha re bala hotswa ho Ezekiel 28:12.

Mora motho, nka maele ana o a ise ho morena wa Tire, mme ore ho yena, hoitswe ke Morena Modimo; ... (jwale, hlokomela; o bua le moya oka hare ho morena. Lea bona?) ... Hoitswe ke Morena Modimo; Kwahela letsatsi, ka botlalo bohle ba bohlale, ... botle boo. (Satane, lea bona Satane ene ele lengeloi le letle haholo?) O bile tshimong ya Edene ...

Jwale, o tseba Morena wa Tire nakong eo one a le siko tshimong ya Edene, hobane ene ele dilemo tse dikete tse nne. Lea bona? "O bile Eden," o bua ka Mang? O bua le Satane moreneng eo. Hallelujah. Moena, ke ikutlwa kele modumedi. Neng ...

379-87 Mme ebe, na hotla etsahalang ka batho banyatsan g batho baka tlasa Moya o Halalelang? Haba etsa motlae ka bona ke nyediso Moyeng o Halalelang. Hao bue le bona ka tsela eo; o bua le Moya o Halalelang ka hare ho motho eo. Re lokela hoka hlomphana, mme re ratane, re rekoilohelane, bua hantle ka tsela eo. Ke sona seo re lokelang ho seetsa. Jwale, mamela sena. Ho lokile

.... Kwahela letsatsi, o tletse ka bohlale, ... o lokile ebile ole motle haholo. Boneng o nale bona ... mane Edene, tshimo entle ya Modimo; o apesitswe ka mahakwe ohle a mefuta, rubisi, topaze, ... daemane, ... berele, ... onyxe, ... jaspera, ... safire, ... emerald, ... karabuke, ... gauda: ... krisolithe ... hahone ho lokisetswa meropa.

380-88 Ke eo Lesufere. One ale tshimong ya Edene. Jwale, retla kgutlela tabeng eo haufinyana, Lesufere mane Eden, hobane re nale peo ya sepente hona moo. Kene ke nahana hore ketla tshwara seo ho fihlela nakong ya ho qetela. Empa one ale moo, mme diabolosi o ile alelekwa Lehodimong. Hantle ntle lebaka la hae ho lelekwa Lehodimong, ke hobane o ile atla mona lefatshen mme a leka hoba ya lokileng. O ile a leba ho marena leho ba babusi, bao a neng aka bafumana, yaba o kena hantle fela ka hare ho batho ba kereke -- kapa ho moreri. Mme ho tloha ho moreri, o kena hantle feela ka hare ho phutheo hoka kenya tshusumetso, diabolosi wa kgale o etsa seo. "Oya tseba, o MoPresbyterian; okeke waba Mohalaledi ya thethehang. O sena, sane, kapa sane; okeke wa iphoqa hara bona. Hobaneng, o tseba betere ho nale tseo tse nyane tsa bona ditabernakele dimeshene tseo tse seterateng moo. Hobaneng, batho bao badihloohong tsa bona." Tjhe, haba jwalo. Tjhe, haba jwalo; bafeela jwalo pelong tsa bona; ke phetho seo. Haba ya lahlehelwa ke dikelello tsa bona; ba laolwa ke dipelo tsa bona. Modimo O phela pelong tsa bona, mme ke batho ba ikgethileng, ke baprista, ba nale sehlabelo sa moya; eleng tholwana tsa melomo ya bona, kapa ba ikutlwa jwalo kapa jwang. "Ka nako tse ding haba bonahale jwalo," mmina thoko ore, "Kea Motshepa leho dumela ho Yena."

380-90 Ere, "Hahole jwalo, ketla leba kerekeng, mme ketla rorisa Morena hake ikutlwa ka tsela eo." Hahole jwalo, moruti o etsa sehlabelo. Mme wena, phutheo, kea moprista e moholo wa Modimo; ke ditholwana tsa molomo wa hao ho rorisa Modimo. O leba moo ore, "Hahole jwalo, ke ikutlwela, ketla leba hoya paka ka motho emong." Jwale, etsa seo leha hole jwalo. Haeba ole moprista emoholo, moena, seo sea tjhesa pelong ya hao, hore o ikutlwa jwalo kapa jwang. Etsa seo leha hole jwalohobane o lokela hoka etsa sehlabelo, seseng seleng thata hoka etsuwa. Eya o etse seo leha hole jwalo; o moprista wa semoya, moloko wa boreneng, fana ka dithoriso ho Morena, hobane Modimo O phela ka hare ho pelo.

380-92 Jwale, haeba ole wa Satane, o ikutlwa hore o betere ho feta mohlobo ola o mong. Jwale, otla tgseba jwang hore o nepile? Nka seo ka Mangolo. Ha motho a tswetswe ke Modimo, O dumela Lentswe lohle le ngotsweng ke Yena, ore feela O Moholo kajeno, mme ha A fetohe hohang feela; hobane ke Yena maobane, kajeno, leka hosa feeleng. Haeba a tlatsuwe ka Moya o Halalelang, ontse A nale Moya ola o Halalelang wa mohla Pentecost, mme o moetsa hore a etse ka oona mokgwa ola. Haeba a tswetswe ka Moya wa Modimo, Mark 16, Jesu ore, "Mehlolo etla tsamaya le badumelang." Ke nnete seo. Jwale o bolela ka tsela eo, "Ke modumedi," mme mehlolo hae o latele, ebe o moikaketsi, hao dumele.

381-93 Ho teng mefuta e meraro ya batho: modumedi, moikaketsi, le mosedumele. Mme ke yona feela mefuta eteng moo. Bongata ba baikaketsi; bongata ba badumedi; le bongata ba bomosedumele. Empa haeba ole modumedi wa sebele, Jesu o boletse, "Mehlolo etla tsamaya le badumelang ke ena: Ka Lebitso laka batla leleka Mademona, ba bue ka dipuo tse ntsha. Leha baka hata dinoka (Moena Evans) ha dino baetsa letho. Haba behamatsoho hodima bakulang, batla fola." Oho, seo ke nnete jwalo kaha Lentswe la Modimo lele sona. Ha rena taba le Seo. Bibile ere ya tlosang, le yena hotla tloswa karolo Bukeng ya Bophelo. Modimo O lokile, hore lentswee le leng le leng ho tloha ho Genese hoisa ho Tshenolo: lentswe le leng le leng feela, taelo enngwe le enngwe ya Modimo. Jwale, oka le etsa hore le bueng eng kapa eng feela.

381-94 Ka tsatsi leleng kene ke dutse le Moena Charlie tlasa sefate mola le Moena Wood mona; rene re tsomamane Kentucky. Rene re tsoma ka diraefole. Mme nna ... Moena Charlie le Moena Wood bane ba satswa thunya hoseng hoo. Jarete tse ka bang 50 ho tloha fatshe, boholo ba lesamane. Bare, "Ho lokile."
Mme ka leba moo ... Kene nkaba dijarete tse 50. Mme ka fosa leihlo la lesamane mme ka le thunya lerameng. Kare, "Ho lokile; raefole yaka e fedile." Mme ke ile ka tshwenyeha letsheare lohle. Phirimaneng eo ke ile ka tsamaya esale ka nako. Ke ile ka thunya mabokoso a mahlahela. Ke ... Kene ke nepa ka a mmalwa, halofo ya intjhe kaho le letona. Hobaneng, leha hole jwalo kene ke nepa lesamane hloohong leha hole jwalo.

381-96 Ka tsela ejwalo Charlie le babang, hoseng ho latelang moo, mme raefole ene e etsa modumo feela, e nepa feela masamane, mme ke dutse feela moo kentse ke hohla matsoho aka sefateng moo, kere, "Oho, ho etsahalang ka raefole yaka?" Kene ke itshwabela, ho fihlela ke leba mangoleng; Kare, "Morena Modimo, hake tsebe hore ho etsahalang ka nna. Hobaneng ha o etsa hore ke ferekane maikutlo ka tsela ena? Hobaneng o etsa sena? Ho nale batho mona bakgonang ho thunya masamane ka tsela eo ba kgonanag ka yonat. Ba nale sehlopha sa masamane; mme ke nna enwa ke eme sefateng mona, ke hohla matsoho aka, mme ke ipotsa ka tsela eo, Sethunya saka hase thunye dijarete tse mashome a mahlano jwale'" Ka lla, ke dutse moo sefateng.
Mme Moya o Halalelang watla, eseng ka lentswe, empa ka tshenolo, ware, "Ke o entse ka tsela eo ka lebaka."

382-97 Hobaneng? Nakase nke Bibele ke bolele seseng mona, jwalo kaha dikereke dibolela, "Moya o Halalelang o beile sehlopha moo." Dikereke di bolela jwalo; mme Lengolo le bolela sena, "Leha ekaba ke mang feela." Nka senepe tarketeng. Nkase
etse Calvinism -- dumela feela ho Morena Modimo o nale tshireletso ya sebele -- le Arminianism, "Seo keha eba hake tshwase letho, kapa ho ama seo, ho latswa, ke -- ketla ets aseo, empa nkase kgone ho etsa seo." ... Arminianism ehole haholo le Calvinism, mme bobedi difosahetse. Ke lokela hoka bona moo ... Bobedi ke Mangolo, empa a lokela ho kaba thakete. Jwale, haeba Modimo A bolela seseng ka hare ho Bibele, seo selokela hoka nepa; mme selokela hoka fana ka moelele ka hare ho Bibele seo setheohele hantle feela leihlong la -poho. Selokela hoba ka tsela eo, hobane ke Lentswe la Modimo; mme ha a fellwe, mme akeke a fetoha. Amen. Ke rata seo, hobane jwale oka phomola Lentsweng la Modimo. Ka tsela eo, ke lekile hoka bala hlakoreng le leng hoya ho le leng, lea bona hore ke bolelang. Ho lokile.

382-99 Satane o ile a lelekwa lehodimong ke Mikaele eleng Arekangeloi le Modimo. Mme o ile a lelekelwa tlase mane, o tlile lefatsheng, akena ka hare ho serpente, athetsa Eva, mme yaba o thola banna, basadi, ho theosa jwalo ka meloko: mmuso o moholo, botle bofetang babang, ho busa hodima tsohle, batseba -tsohle. "Mekgatlo ya rona e hodile; efeela -- ele -- elaoleha ho feta emeng."Oba utlwa bare, "Hobaneng, re nale makgolo a bareri mokgatlong ona. Re nale kereke tse kgolo mona motseng." Ntho eleng teng moo o fumana S-a-t-o-n ho nna. Seo ke nnete. Seo sebolela Diabolose ho nna. Hao fumana batho batswang mokgatlong, mme batswa ho boena, mme ba bolela sena ka kereke tse nyane ...

382-101 Hake soka ke bona motho ya fatshe moo, hake soka ke bona motho ya keneletseng haholo sebeng; hake soka ke mmona -- mosadi ya theohetseng jwalo, empa nkaya ho yena, mme ka mopotetsa matoho, mme ka mokenya. Hake soka ke bona sehlopha sa bahalaledi ba thethehang, leha oka ba bitsa eng feela, baqhomang, bayang hodimo le tlase, bahweletsa, leha ekaba baetsang feela, empa nka kena moo, mme ka tlolela hodimo lefatshe, ke thetehe hoka leboha Morena (Hantle feela) leha ale motsho, mosehla, mosotho, mosweu, leha ekaba keng feela. Hatle feela, monghadi.
Moya o Halalelang otla lefeleng ele nngwe feela; keho fihlela maemo a Modimo. Haoka fumana seo feela, ka monahano wa fihlela maemo a Modimo. Satane o lekile seo, ntho enngwe ekgolo, ntho enngwe ekgolo, ka bohlale. O lokela hoka lahla hose dumele hoo mme o dumele Lentswe la Modimo. Amen.

383-Q-80 Jwale, enngwe ke ena mona; hare bone hore keng seo. Ho lokile.

80 Ka kopo hlalosa setshwantsho sa barwetsana ba leshome. Na Mokreste o etsa sebe?
Jwale, setshwantsho sa barwetsana ba leshome -- kapa barwetsana baleshome; ntshwareleng. Barwetsana ba leshome ba Mattheu 25:1.

Barwetsa ba leshome bane bailo kgahlanyetsa Monyadi (Jwale hlokomela), mme ba bahlano ba bona ene ele ba bohlale; ba bahlano ene ele dithooto basaka ba nkela dilampi tsa bona oli. Yare haba robetse, mohoo -- mohoo wa utlwahala, "Eyang ho kgahlaneytsa Monyadi." Mme ba bahlano baneng ba nale oli dilamping tsa bona, baile ba kgantsha dilampi tsa bona, mollo one o tuka, mme baile bakgahlanyetsa Monyadi. Ba bang baya reka oli, mme baile ba bolela hore baye ho ya reka ya bona -- moo e rekiswang teng. Yare basa ile, monyaduwa a fifhla -- monya -- mme bosweu -- barwetsana ba bohlale bakena, mme barwetsana ba mawatla ba lelekelwa ka ntle.

383-104 Sena setlo utlwisa ba bang bohloko haholo, haholo, empa ke lokela hose bolela. Hake sona ke botsa potso hohang feela; saka ke ho araba dipotso feela. Jwale, sena setla hae, moena, haufe haholo, ho fihlela moo ke tshepang hore seo setla thusa ho nale ho utlwisa bohloko. Hangata o lokela ho utlwa bohloko ... Jwalo kaha ane a hlola a bua ha ane a nshapa, are, "Seo -- se utlwisa bohloko pele seloka." Ka tsela ejwalo, seo -- hantle feela. Lea bona? Kene ke sa bone seo peleng, empa ke bona seo ha jwale.

383-105 Sheba, the ... Kaofela ke barwetsana ba leshome. Jwale, hone hole barwetsana ba leshome ba neng bailo kgahlanyetsa monyadi. Jwale, lentswe "morwetsana" le bolela "ya hlwekileng (Na lene le tseba seo?), ya halalelang, ya senang sekodi, a lokisitswe." Bane bale leshome bailo kgahlanyetsa Monyadi. Jwale hopola, baile barobala ba lebeletse, ba babedi ba lebela, babararo ba lebela, ka hora ya bosupa. Empa bana baya kgahlanyetsa Morena. Mme hopola, haba leba jwalo, Morena A fihla. Eo ke nako ya hotla ha Morena. Eseng ke mang ya neng a lebetse ... Jesu O buile hore lefadimehe, mme ba bang balelang labobedi, mme ba bang ... Empa hotleng ha Morena mohoo o ile watswa. Empa tabeng ena, ene ele mohoo wa ho qetela, hobane baile batswa, bale leshome jwalo, ho kopana le Morena. Mme ka bohlano ba bona baile ba kopana le Yena, mme ba bang ba sena oli; ba bahlano ba nale yona.

384-108 Jwale hopola, oli ka hare ho Bibele ebolelang? Na emong aka hlalosa moo? [Phutheo eya araba, "Moya o Halalelang" -- Mong] Moya o Halalelang. Ebe oka hlweka, o hloke sekodi, mme wa halaletswa ka Moya o Halalelang. Rlhwekiso ya ... Jwale hlokomela. Ketla nka botlolo ena. Mme entle moo ka hokong ya dikgoho, mme etletse ditshila. Kea e phahamisa; kea e lokisa: "Ketla sebedisa moetsadibe." Mme ntho elatelang eo ke e etsang pele nka e sebedisa, ke lokela ho e hlwekisa. Mme ebe, haeba ehlwekile, ke lokela hoka etsang ka yona? Ho elokisa. Lentswe ho "lokisa" le -- bolela "ho hlwekisa," ntho yona eo e halalelang. "Ho halalela ..." Yeah, "hohalalela" ke lentswe la SeHeberud, "tokafatso" ke lentswe la SeGerike. Lentswe "tokafatso" le bolela "ho hlwekiswa leho behellwa ka thoko bakeng sa tshebetso." Empa ebe, "ho lehlohonolo ba lapelang ho loka hobane batla hlwekiswa," ebe baya sebediswa.

384-110 Dijana ... Tabernakele ya Selekane sa Kgale, dialetare le ditshwelo, mme tsa behellwa ka thoko bakeng sa tshebediso. Ha base bahlwekile, baya sebediswa.
Jwale, ke wena moo oleng teng ha jwale, MoNazarene jwalo jwalo, seo se siya letshwao. Lea bona? Kaofela ... Hobaneng hare hloleha? Hobaneng ha Pentecost e matha ka taba ena? Hobane ba hana kganya. Hantle feela. Lea bona? Hantle feela. Ya pele aletare eo nkileng ka kgumama ho yona, kea kgale ya Nazarene tlase mane. Modimo Oba hlohonolofatse, hantle feela, ehalalelang, kereke ehlwekileng, empa le batho ba molao moo, "O lokela ho etsa sena, mme o lokela ho etsa seo. Etsa sena," mme lesa hlokomele mohau wa Modimo tlhwekisong eo. Hase taba ya ya mathang, empa keho bontsha mohau. Lea bona? Modimo O ile A kgetha kereke pele lefatshe le thewa (Re nale potso motsotso feela. Lea bona?), kereke e kgethilweng pele lefatshe le thewa.

385-112 Okeke, hao nahana feela, kenya khubiki feela setshwantshong seo. "Haho motho ya ka tang ho Nna ha asa tliswe ke Ntate." Lea bona? Lea bona, ene ele Modimo ya neng a bitsa, Modimo ke Yena ya neng a hula motho, Modimo O theile kereke. Jwale, jwale, ore, “Moena Branham, seo ke Calvinism ka botlalo seo." Tjhe, haho jwalo. Jwale, ema hanyane. Hake dumele hore Modimo Aka nka motho feela hoka etsa seo, "Mona, ke tlilo nka seseng mona ..." Kaofela ha bona Baptists le Presbyterian bare, "Ka tsela ejwalo, ke dumela Morena, hake na -- o seke wa laolwa ke letswalo." Haho makatse, hao nale letho leo oka lenyatsang. Lereng, "Hahole jwalo, ho tantsha haho nkutlwise bohloko. Honwa jwala haho nkutlwise bohloko." Hobane haho letho le nkutlwisang bohloko moo. "Ho bolela metlae e ditshila moo haho nkutlwise bohloko." Hobaneng? Haho letho leka nkutlwisang bohloko moo.

385-114 Empa hake hloke Morena hobane O tla nkisa diheleng; ke mosebeletsa hobane kea Morata. Ke mosebeletsa hobane ho nale seseng ho Yena seo kese ratang. Haeba o tswela ntle mme ore, "Ka tsela ejwalo, ke lokela ho lesa sena hobane kereke yaka hae batle seo," o bapala fela karolo ya moikaketsi. Hantle feela. Empa haeba o etsa seo -- o rata seo, mme -- ke nehelo ya Modimo, mme seseng se etsa karolo ya Modimo, jwale o motjheng o nepahetseng bakeng sa seo. Empa haeba ha nkaba ka nwa, ho tsuba, ho hlafuna, ho nyatsa, kesa etse letho, ketla nne ke lebe diheleng. Hantle feela. Ke ile kaba leloko , ka kolobetswa, mme kaba le lebitso laka Bukeng, mme ka bapala karolo e nepahetseng, le bophelo bonepahetseng: "Ntle leha motho aka tswalwa labobedi, akeke a rua Mmuso wa Modimo." Hantle feela.

385-115 Jwale, barwetsana bana, kaofela ha bona baile ba iketla. Sebang se thibela setjhaba sa Nazarene ke sena: Hobane Pentecostals enkile dipuo ele bopaki ba Moya o Halalelang. Ba bewa aletareng ba bue ntho ele nngwe hangata ho fihlela ba bua ka dipuo. Seo ke nnete, ya sebele Pentecostal ekeke ya etsa seo. Diabolose o nale tse ngata kgahlanong le kereke ya Nazarene le yona. Lea bona? Mme o nale ntho tse ngata ka kereke ya Pentecostal, empa hoya kamoo Moya o Halalelang ole ka teng, seo ke nnete. Seo ke nnete.

385-116 Ho nale ba bangata ba bona, kea tseba. Ke ba utlwile ba bua ka diteme. Nkase ahlole; hakea romelwa hoba moahlodi. Kese ke utlwile tse ngata, tse llang jwalo ka tshepe ya simbala. Empa kea tseba hore ho nale Moya o Halalelang wa sebele o buang ka diteme. Mme kea tseba seo eleng nnete. Hantle fee, monghadi. Empa ba bone batho ba kena bare, "Hobokwe Modimo, ke nale Ona." Ebe, ke ntho ele nngwe feela ... Jwale, oseke wa bitsa Pentecostal hobane bakgona ho tlolela hodimo - le - tlase, mme ba buwa ka dipuo, mme hamorao oba bone ba nale mosadi kapa monna wa motho.
Ore, "Na seo ke Moya o Halalelang?" Lona Ma Nazarene le hoeletsa kamoo leka kgonang ka teng. Lere le nale seo hale hoeletsa. Lea bona? Haho tsela eo leka -- pakang -- seo ka maphelo a lona. "Letla batseba ka ditholwana." Ke yona tsela feela eo. Bophelo ba BoModimo ka hare ho bona ba Lentswe, meeka le mehlolo ditla ba latela-ka tsela ya boModimo, eleng ntho ya sebele. Jwale, okaba le matshwao a mangata bophelong ba hao. Oka nna wa etsisa ntho ya sebele, empa hoka bona tsena mmoho, ke phethi seo. Ke yona eo. Jwale, mme ebe, hopola, Monyaduwa ... Jwale, ketla phethela sena haufinyana, ke kena ho seo hona jwale.

386-119 Sheba, mosadi ha akgaola mose wa hae. O nale karolo ekgolo esalang ya lesela. (Hare bitse seo? Calico, gingham, kapa seseng feela, lebitso le leng feela. Harere ke silika.) Mme o nale moralo. Mme o lebella karolo ena ekgolo. Jwale, ho tloha ho yena hore moralo oo o jwang. Na ho jwalo? Aka kgetha seo hohle moo, mme ntho eo kaofela ke tlhwekiso; le hlwekile. Lea bona jwale.
Lea bona, seo ke kgetho, kgetho ya Modimo. Jwale ebe o etsang? Modimo O nka moralo oo eleng Kreste Ao behe hohle moo A ratang. Ebe ke nako ya ho seha eo. Kaofela ha seo ke karol ya teng, empa O etsa kgetho ya Hae pele lefatshe le thewa. Na hase Paulose ya reng ho Bakorinthe -- Bakorinthe 8 -- ke lekanya, Baroma 8, seo, "Na letsopa le kare ho Mmupi, hobaneng o nkentse ka mokgwa o tjena?" Na Modimo ya lokileng, Ane A re, pele Esau kapa Jakobo pele batswalwa, "Ke hloile Esau mme ke ratile Jakobo"? Hobane kaho tseba pele lefatshe le eba teng Esau le Jakobo bane bale teng. O tseba hore motho keng. O tsebile pele lefatshe leeba teng, Yena ...

386-120 Haoka hlalosa lentswe "bosafeleng" ... Hobaneng, lentswe "bosafeleng" ... Ke bolela hore ho nale dimilione tsa seo lefatsheng (Tse kekeng tsa qala leho qala), makgolo a dimilione tsa ditone, kaofela dikarolo tseo ka ditrillione tse ditrilione. Mme haho le ele nngwe epanyang eo Modimo Asa tsebe. Ke bona bosafeleng boo. Ke seseng seo eleng sesa feleng. Lea bona?
Ke bosafeleng. Pele lefatshe le eba teng o tsebile hore na otla etsang. Mme a romela Kretse, eseng feela seo ... Haeba emong, "Ka tsela ejwalo, haeba nka lesa hose ikgathalle," kapa seseng feela, seo eseng seo. O tsebile hore na ke mang ya tlang ho bolokeha, yaba O romela Kreste hoka pholosa bao. Hantle feela.

387-122 Jwale, kereke ka bo yona enale tshireletso esafeleng. Haeba ole ka hare ho kereke, o sireletsehile ka kereke. Empa ha wena o tswela ntle mane, o sireletsehile. Lea bona? Jwale, dula ka hare ho kereke. O kena jwang ka hare ho kereke eo? Kaho tshwarana ka matsoho, ho ngola lebitso la haobukeng? Ka Moya ole mong re kolobetswa mmeleng wa Kreste; seo ke kereke. Ha jwang? Ka Moya o Halalelang re kolobetswa mmeleng wa Kreste. Nako ekae? Ho fihlela letsatsi la topollo. Bafese 4:30, "Le seke la swabisa Moya oo letshwaetsweng ona ho fihlela tsatsi la topollo": le tiiseditswe seo. Jwale. Hantle feela, hantle feela, seo ke Moya o Halalelang.

387-124 Mme jwale, ke kereke e nkuweng, mme ke peo ya mosadi eo e mamelang taelo ya Krete Jesu (Lea bona?), eseng monyaduwa, peo ya mosadi ... Drakone ya tshwela metsi hanong la yona hoka lwantsha peo ya mosadi. Ke nakong eo kereke ya Protestant tlasa puso ya Federation of Churches, eo eleng setshwantsho sa sebata, eleng eo entseng e etswa ... Mme ho tlaba le boipelaetso ho dikereke tsohle. Ka taba ya lekgetho jwalo, phapang, ba leka hore hare ka hare ho kereke, mme re nale Molao le ditokelo tsa hore ree re kereke. Ha feela Molao ole teng, haho tsela ya ho hlakola seo, hantle feela re nale moalo, jwalo ka bohle feela. Bontata rona baile ba ema hodima sena. Empa re entseng rona? Re robile Molao ohle wa motheo wa bona, mme hose hokae Federation of Churches, eo dikereke ditlang hoba tlasa ona haufinya, mme Diabolose a etsa hore dikereke kaofela ditshwane, mme phutheo ekgolo, le maemo, le disosaete, ha kereke ya kgale ele tlase mola etswetswe labobedi, entse e lefa jwalo, mme etheoha jwalo entse eshwa, e etsa hantle feela ka tsela ya Pentecost ya kgale, kereke yona eo ele moo ... Batlaba tlasa Federation of Churches. Batla ipelaetsa jwalo ka sehlopha. Otla lokela ho kena kapa otswe.

388-126 Letshwao la sebata kajeno, mme -- Tiiso ya Modimo Moya o Halalelang. Ho latola seo ke ho nka letshwao la Sebata. Mang kapa mang ya bonang Moya o Halalelang, hore o lokela hoka amohela seo, mme o seke wa etsa seseng, hoane otlabe o amohela Sebata; hobane ho nale mefuta emmedi feela ya batho: bohle ba neng ba sena Tiiso ya Modimo ba ile ba amohela letshwao la Sebata. Ka tsela ejwalo ho amohela Tiiso ya Modimo ke ho amohela Moya o Halalelang. Ho latola seo ke ho amohela letshwao la Sebata. Ke ntho eo kaofela. Seo ke nnete.

388-127 Jwale, Monyaduwa oya nyoloha, kobo mona. Mme ke yena ya tlang moketeng wa lenyalo. "Ho lehlohonolo ya nkang karolo tsohong ya pele, hobane lefu la bobedi ha le sana matla hodima hae." Hantle feela. Tsoho ya bobedi etlaba kahlolo ya Terone e tshweu, ebe kereke ... "Na hao tsebe," ho bolela Paulose, "kenang hara babuelli le ho batho feela ha bahalaledi batlabe ba ahlola lefatshe." Sena se lokela hoka shebua hantle feela, eseng kapela moahlodi ya sa lokang, empa kapela kereke. Ke mong oka etsa seo. Mme Modimo O utlwela motho ya isang Mokreste lekgotleng la dinyeo. Seo ke nnete. Paulose o ile a kgalema seo le yena. Jwale, eo ke monyaduwa, mme ke moo monyaduwa ya robetseng aleng teng, o setse lefatsheng. Morwetsana ya nang le oli o kena Lehodimong. Kea tseba hore reka qeta nako etelele hodima sena, empa ke nale -- ke tatile hoka etsa sena.

388-129 Na Mokreste o etsa sebe? Hohang feela. Haho moo Mokreste aka etsang sebe teng. Akase kgone hoka etsa sebe. Kea tseba hore ho teng taba matsatsing ana. Ka tsela ejwalo, jwale retla leba mane ho I Johanne 3 mme re bone hore na Lengolo lereng. Mokreste ha a etse sebe. Na o kile wa bona nonyana entsho ebe tshweu kapa nonyana etshweu e fetole mmala obe motsho ka nako ele nngwe? Na okile wa bona letawa lehlaphohelwa mme le boele le tgawe ka nako ele nngwe lefetoha? Tjhe. Okeke wa bona moetsa dibe le yena jwalo feela. Haho ntho ekang eo hohang feela. Jwale, ha sena setshosa, o baka mathata feela, oya tseba, mme sena setla -- setla fola hona jwale.

389-132 Jwale, Lengolo ke nnete, bopaki bophethahetseng. I John 3:9. Ho lokile, jwale mamela mona.

Ya etsang sebe ke wa satane; hobane diabolose o entse sebe ho tloha ho qaleng. Eleng lona lebaka le entseng hore Mora A tswalwe, hore Atle a fedise mesebetsi ya Satane. Mamela, na ose o lokile? Kenya baki ya hao, lokisa dihlomo? Mamela hantle jwale, hobane sena sea tshosa. Hobane ya tswetsweng ke Modimo ha a etse sebe; ... (Oreng ka taba eo?) ... hobane peo ya hae ... (Peo ya Hae: Modimo) ... edula kaho bona: ... (the man) ... mme aka se etse sebe, hobane o tswetswe ke Modimo. Tabeng ena bana ba Modimo baya tswalwa, le bana ba diabolosi: ka tsela ejwalo emong le emong ya etsang bobe hase wa Modimo, leha ele mang feela ... ya sa rateng ngwanabo.

Okaba jwang mokgatlo hole teng ntho tse kang tgsena na, mme ebe ore o tswetswe ke Modimo na? Haho ntho ekang eo. Ke nyefolo ya -- Satane eo. Hantle feela. Empa ya tswetsweng ke Modimo ha a etse sebe; haho kgonahale hore aka etsa sebe.

389-133 Hlokomela. Ere ke nke feela thakgiso moo. Ke mang eo eneng ele sehlabelo sa sebe? Jesu Kreste. Re kena jwang kaho Kreste? Ke mang ya re shwetseng? Kreste. O ile A shwelang? Dibe tsa rona. O nkile kahlolo yaka. Na seo ke nnete? Mme ebe ke kena jwang ka ho Yena? Ka Moya ole mong rea kolobetswa ka ho Yena. Mme ha rele ka hare ho Mmele ona, ebe re sireletsehile ka Madi A Hae. Akase kgone hoka etsa sebe, hobane ho nale sehlabelo sa Madi moo. Hallelujah. Akeke A etsa zsebe. Ha ana takatso ya sona. Haeba a etsa seo -- haeba a etsa seseng sephoso, ebe a saka a ikemisetsa ho etsa seo. Ho bolela Bibele ho Baheberu kgaolo ya 10, "Hobane hareka etsa sebe ka bomo kamora ho tseba nnete (mme Yena ke Nnete), haho sana sehlabelo bakeng sa dibe. Ya neng a tlola molao wa Moshe, one a bolawa tlasa dipaki tse pedi, ha kakang kahlolo ya jwale, eya lokela, ya nang le Madi A Jesu Kreste tlasa maoto a hae, Madi a selekane ha ana ho kopana le sebe, mme ebe ho fedile ka mesebetsi ya mohau."

390-134 Hobane ka Moya ole mong re kolobeditswe, mme ka tsela eo re keke ra etsa sebe. Ho teng Selekane sere emetseng. Mme haeba hole teng takatso ya sebe pelong ya hao, eba hao yaka wa kolobetswa mmeleng, hobane o shwele hlakoreng la nama mme o kene Bophelo ba Madi A Kreste Jesu. Mokreste ha a etse sebe. O etsa diphoso, empa hase sebe seo. Amen. Ke lona lebaka le etsang hore a seke a etsa sebe, hobane ha a kgone ho etsa sebe. Ha jwang nkaba le ... Hake theohela motsemona tlase, mme ra motse are, "Mong. Branham, kea tseba hore o entse molaetsa ka mohala wa ho kula. Ho nale taolo ya lebelo mona. Taelo ya lebelo ka hare ho motse ke maele tse mashome a mararo. Empa ke o neha tumello ya maele tse mashome a robong, hobane ke nale tumelo ya hore okeke wa etsa seo ntle le hoba o nale lebaka la tshoanyetso. Mme ketla o neha tumellano, jwalo ka ramotse, hore o kanna wa feta lebone leleng le leng le lefubedu, etsa eng le eng eo o batlang ho e etsa, tswella jwalo feela." Ha jwang diofisire tse pedi-dika ntshwara bakeng seo? Akase kgone. Nkase kgone ho roba molao ofeng kapa ofeng wa tsela ka hare ho toropo, hobaneng? Ke ka hodimo ho molao. Amen. Ke tshepa hore le bona sena.

390-136 Mme ha re shwele, mme Modimo A tseba pako ya rona, O hopola kolobetso ya rona, O hlokomela Madi A Mora wa Hae, ao ka tumelo rea fumanag, O hlokomela motheo wa ona, mme O tseba hore a etsang, mme A nhlokomele ka hare ho Kreste, ke shwele ... Mme Kreste o shwetse nna ha ane a hlajwa pele ho lefatshe ha lethewa. Lebitso laka lene lele ka hare ho Buka ya Bophelo jwalo ka Mokreste. Hallelujah. Kreste o shwetse lefu laka. Kreste ke sehlabelo saka. Modimo Akeke A nkenya sebeng. O nneile letshwao la Moya o Halalelang. Whew. Ke sona seo.

390-137 Ya tswetsweng ke Modimo ha a ets esebe hohang feela, hobane ha akgone ho etsa sebe. Mane Selekaneng sa Kgale hone ho nal pheko ya seba. Empa Kreste, ka sehlabelo sele seng A etsa seo hang feela. "Barapedi bareka (Baheberu 10) -- morapedi ya rekilweng ha asa rekwa hae." Jwale hao nka batho bana ba mathang ka hare ho kereke baqhomela hodimo, mme ba hweletsa, mme ba bua ka diteme, mme baetsa hantle feela jwalo ka kereke, mme ba mathela ntle, mme lemong setlang bakgutlele hape kerekeng, kapa bekeng etlang. Ha bakaba bakena esale ho qaleng. Ba mpa baetsisa seo feela, hobane Bibele ere Moya o Halalelang otshwaya ho fihlela tsatsing la topollo. Hallelujah. Ke sona seo eleng tiiso ya seo, hobane Modimo O tshepisitse seo.

391-138 Hao sa etsa sebe, taba ya sebe efedile. Ke lona lebaka le etsang hore sebe se bonahale sele ditshile ka tsela eo. Ke lona lebaka le etsang hore mosadi kantle mona ha a kentse borikgwe bo bokgutshwane ale ditshila. Ke lona lebaka le etsang hore ho rohakana; ke ntho e ditshila haholo eo; ke lona lebaka le etsang ho tsuba, ho tawa, ho bapatsa, mananeo ana amang ho thelevishine, ale ditshila. Hobaneng? Otswa Mmusong o mong. Otswalletswee Mmusong o Mong mme o Tiisitswe ka Moya o Halalelang. Ya tswetsweng ke Modimo ha a etse sebe, hobane ha ano kgona. Peo ya Modimo eka hare ho yena, mme akeke a etsa sebe. Ha feela Moya o Halalelang ole ka hare ho yena, O tlosa sebe. Amen. Okeke wa kgona ho etsa sebe; haosana takatso ya sona. Re ka nka nako hodima sena, empa hare potlake. Rekeke ra qeta ka tsona, kea tshaba.

391-Q-81 81 Hobaneng ha dikereke dikolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang mme badumella basadi hoka rera, hobaneng ha ba nale matla a makalo? Ena ke ntho emakatsang. Jwale, kea tseba hore ke bua le batho bafapaneng mona, empa jwalo ka Mokreste ke lokela ho bua sena. Haho Lengolo ka hare ho Bibele lere laelang hore re kolobetse ka tsela eo ya Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Haho motho lea mong ya ileng a kolobetswa jwalo ka hare ho Bibele. Seo ke moetlo wa Catholic hoya ka mengwaha. Ho fafatswa hahoyo ka hare ho Bibele, hore batho bafafatswe, empa baya inelwa. Haeba o batla tseba ka seo, ke nale SeGerike le Seheberu mona ka taba eot.

391-142 Mme ka tsatsi la Pentecost, Peterose o laetse hore bakolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste. Mme Ntate, Mora, Moya o Halalelang hase Lebitso. Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ... Mattheu 28:19 ere "Eyang ka lefatshe lohle, lebolelle ditjhaba, leba kolobetse ka Lebitso," eseng mabitso, Lebitsong, leleng ... Eseng ka Lebitso la Ntate, lebitso la Mora, lebitso la Moya o Halalelang, empa Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ntate hase lebitso; Mora hase lebitso; Moya o Halalelang hase lebitso. Ke maemedi a lebitso.

392-143 Jwale, matsatsi a leshome kamora moo Peterose ore, "Bakang, emong le emong wa lona a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste." Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, lea bona ka tsela eo maTrinitarian mohopolo wa ... Lea bona, ba leka ho etsa medimo e meraro. Haho medimo e meraro. Nka rata ho bala mona ka SeGereke mona. Tsela fela ya ho kolobetsa keka Lebitso la Jesu, mme Bibele ere mona ka ya pele ya SeGereke, ene ele ho bahlokomedisa hore Yena ke Modimo. Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke diofisi feela tseo. Ene ele Ntate; ene ele Mora; ene ele Moya o Halalelang. Ke diofisi tse tharo ka mengwaha e fapaneng, hoba Ntate, hoba Mora, le mongwaha wa Moya o Halalelang. Empa Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, ke Morena Jesu Kreste. Ho tloha mohlang oo bohle baile bakolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, empa baile bafumana hore ho nale babang ba sokang ba kolobetswa Lebitsong, mme SeGereke hantle moo le SeHeberu, sere kolobetso ka Lebitso la Jesu ke tshwarelo ya dibe, bobedi SeGereke le SeHeberu. Ho tlosa -- "ho tlosa" ho bolela, "tshwarelo," hantle feela. Haeba ke tlosa hohong, keho etlosa moo, ho phumula -- "ho tlosa."

392-146 Empa haho Lengolo ka hare ho Bibele ... Mme Paulose moapostola ha a feta o kena ho baena ba Baptist, Diketso 19. Bane ba thabile haholo; bane ba hoeletsa; bane ba nale nako e monate haholo; mme bane ba rera, ho nale thabo hara bona. Aquila le Priscilla kgaolong ya 18 baile baetela batho bana, Apollos; bane bale Baptists. Mme Paulose a leba ho bona, mme are, "Na le se le fumane Moya o Halalelang?" Mme bare, "Hare tsebe letho ka Moya o Halelang." Are, "Lekolobeditswe jwang?"Kea tseba ho King James ere "ho eng"; ho ya kgale ere "ho mang." "Eng kapa o kolobeditswe ka tsela efeng?"Bare, "Re kolobeditswe ak tsela ya monna yena eo ya ileng a kolobetsa Jesu, Johanne." Paulose are, "Seo hase sa sebetsa hohang. Le lokela hoka kolobetswa hape." Mme haba utlwa sena, bakgutla ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Paulose aba beha matsoho, mme Moya o Halalelang wa wela hodima bona. Jwale, haeba -- Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, ere mona, Morena Jesu Kreste ore mona, ore, nkase nepe ka mahlakore a mabedi. A lokela hoka tshwana hantle feel.

393-150 Jwale, Mattheu 28:19, eo ke kgaolo ya hoqetela ya Mattheu. Haeba o kile wa bala taba ena ya lerato, mme ere, "Johanne le Marea ba phela hamonate kamora moo," ke mang Johanne le Marea? Kgutlela Bukeng ya pele; fumana hore na ke bo mang. Oya bona hore Johanne le Marea ene ele bo mang baileng baphela ka thabo kamora moo. Haeba Jesu a boletse seo, "Eyang le kolobetswe ka Lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang," mme Ntate hase lebitso, Mora hase lebitso, le Moya o Halalelang hase lebitso, jwale mona ho bua ka eng? Ntate ke mang, Mora, le Moya o Halalelang? Kgutlela morao o bale. Ketla khouta taba ya Jesu Kreste, Mattheu kgaolo 1, 18:
Jwale tswalo ya Jesu Kreste e tlile ka tsela ena:

... Jwale hlokomela mona. Sena mona, retla bitsa sena Ntate, pulpit ena, Mora, sena, Moya o Halalelang. Jwale, Ntate wa Jesu Kreste ke mang? Modimo ke mang. Na le amohela seo? Modimo ke Ntate wa Jesu Kreste. Ke Modimo Ntate. Enwa ke Modimo Mora. Enwa ke Modimo Moya o Halalelang.

Jwale tswalo ya Jesu Kreste ... eka mokgwa ona: ... (Mattheu 1:18) ... Ha ... ha mmae Marea -- mmae Marea ane a beeleditswe ke Josefa, pele bakopana, o ile a fumanwa a nale Ngwana ... [Phutheo ere "Moya o Halalelang." -- Mong] (Kene ke nahana hore Modimo ke Ntate wa Hae; Kene ke nahanahore Modimo ke Ntate wa Hae. Ha jwang Modimo le Moya o Halalelang ekaba Bontate ba Hae, haeba ele batho babedi bafapaneng, batho ba babedi bafapaneng, botho, leha hole jwalo le batla ho beha sena moba? Ba lokela hore ebe ele Motho A le Mong feela, kapa O nale Bontate babedi ba semoya.)
... tswalo ya Jesu Kreste etlile ka mokgwa ona: Ha ... mmae Marea ... a beheleditswe ke Josefa, pele a motseba, a fumanwa a nale ngwana ... (eseng wa Ntate, empa wa) ... Moya o Halalelang. Mme sena sa etsahala, hore ho phethahale seo seneng sebuilwe ke Morena ka molomo wa Moporofeta, ya itsengg, Bona, morwetsana otla emola, mme abe le ngwana, ... (Lea bona?) ... mme Otla bitswa Emmanuele, ele hore haho fetolwa, Modimo O nale rona.

394-151 Mme Lebitso la Hae ene ele Mang? Jesu. Ho lokile. Ntate, Mora, Moya o Halalelang, jwale, Ntate le Moya o Halalelang ke Motho A le Mong. Moya o Halalelang keng? Ke Moya wa Modimo. Mme ha one Ole, O ile Atla A kolobetsa Jesu mme wa tsamaya le Yena, "Enwa ke Mora waKa ya ratwang." O theohile atla tsamaya ka hare ho Jesu, mme wa Moetsa Emmanuele lefatsheng. Jwale Lebitso la Ntate ke Mang, Mora, le Moya o Halalelang? [Phutheo eya araba, "Jesu Krestet." -- Mong] Hantle feela. Ka tsela ejwalo Peterose one a nale tshenolo eo. Jwale, rea kwetliswa. Re nepa leihlo la poho. Hake re bone hore na retla nepa sena. Nako le nako ha rele mmoho, kolobetso hae bolelwa, ba lokela hoka kolobetswa ka Morena Jesu Kreste, hobane O boletse, "Haho Lebitso le leng leo batho baka bolokehang ka lona." Ke taba efosahetseng eo. Hantle feela.

394-153 Mme jwale, ke tshepa hore hakea le utlwisa bohloko ka taba eo, empa seo ke nnete. Lea bona? Seo ke nnete, moena. Okeke wa etsa seo ... Okase behe Ntate, Mora, le Moya o Halalelang kwana mme wa beha Jesu kwana, haho motho ya kileng a kolobetswa ka Ntate, Mora, Moya o Halalelang. Mang kapa mang ka hare ho Bibele o kolobeditswe ka lebitso la Jesu, mme baile balokela hkka kolobetswa hape hore bafumane Moya o Halalelang. Baka nna baetsa eka bathabile. O lokela hoka latela leano la Modimo. Hantle feela. Ho lokile. Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke phoso. Jwale, bakeng sa basadi ba baruti, mang kapa mang oya tseba hore seo ke phoso. Haosa tsebe ho feta moo. Ke lakatsa eka nkabe ke nale nako hore ke bale mona kaSeGereke mona, seo sereng. Ere mona, "Haeba basadi haeba ba batla hoka tseba seseng, haba botse banna ba bona, hobane ke ntho e ditlhong haba bua ka hare ho kereke. SeGereke sere seo ke bolela hore, BaHeberu. "Jwalo kaha moalo o bolela, haba kgutse ba mamele moruti (Lea bona?), hobane ke ntho e dihlong haba bua ka hare ho kereke." Oho hena, mang le mang o lokela hoka tseba sena. Mme jwale ... Ka menahano yohle ya Lengolo, le Timothea, le Mangolo a fapaneng, ke ngodile seo fatshe mona, seo ke nnete. Ho lokile.

395-155 Jwale, hobaneng ha bane matla? Ore, "Hobaneng ha seo sele jwalo?" Sheba, moena, ere nke keo botse mona, kapa kgaitsedi, leha ekaba ke mang feela ya botsitseng potso ena, sheba. Ke bona ba matla haholo Bo Mohammede, bahoeletsa, batlolela hodimo lefatshe, baitlhaba hantle dipelong tsa bona, mme baitshela ka metsi ka mekokotlong ya bona, batsamaya hodima mollo ka maoto a bona basa rwala letho, ntho tse kang tseo, barobala hodima bethe ya dipekere, and -- mme bakenye disabolo ka mahanong a bona hoya fihla maleng -- okeke wa ekenya waba wa e entsha wena, hoka tlala madi hohle mona. O seke wa bua ka ntho tseo. Lea bona? Seo ke nnete; seo hae bolele letho. Lea bona? Jesu o boletse ... Ha nke ke bale Lengolo leo ke lengotse mane, Mattheu 7:21-23: "Ba bangata batlatla ho nna ka tsatsi leo ... Hase bohle batlang hore, 'Morena, Morena,batlang ho kena Mmusong wa Modimo, empa baetsang thato ya Ntate ya Lehodimong. Hobane babangata batla tla ho nna ka tsatsi leo, 'Morena, na ha nkaba ka rera ka Lebitso la Hao na. Na ha nkaba ka leleka mademona ka Lebitso la Hao, na ha nkaba ka porofeta ka Lebitso la ao na, mme dintho tsena kaofela ha tsona. Otlare tlohang ho Nna, Tlohang ho Nna, lona baseditseng bokgopo, hakea ka ka letseba.'" Lea bona?

395-156 Ka tsela ejwalo o seke ... Lea bona? Nnete etla feela ka tsela eo, moena. Jwale, hake bolele hore batho bohle ba sakang ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste baya diheleng. Hake bolele seo. Modimo ke Moahlodi wa senaha a etse seo a seratang, empa haho Lengolo ka hare ho Bibele motho lea mong a kileng a kolobetswa ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Paulose o laetse hore batho ba kolobetswe ka Lebitso la Jesu baneng basa kolobetswa ka Lebitso la Jesu, mme are, "Leha ele Lengeloi letswang ho Modimo le rera enngwe Evangedi (Bakgalata. 1:8), le newe thohako." Mme Paulose ore, "Jwalo kaha ke boletse pele, ho jwalo hape, leha ekaba lengeloi le theohang lehodimong, le newe thohako."

395-158 Jwale, seo ekeke yaeba ... Seo okeke wa etsa thakethe mona le mane. Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, ore, "Haeke ebe thohako, tsohle dinepahetse." Mme Lebitso la Jesu, ha seo sebe ntle le dipotso, "Kaofela ba nepile." Ho lokela hoba le seseng moo. Modimo ha A hlole moferefere. Mme oka sheba hohle ka hare ho, otla fumana hore seo ke kolobetso e fosahetseng. Bakgutlela morao, mongwaheng wa Agtobus, ke nahana hore ke sona seo, kolobetso eo ... hake nore ke Agtobus; ke lebetse lebitso la hae ke mang feela ... Haeba o batla seo fumana -- "Ante-Nicene Fathers" pele ho kpopano ya Ante-Nicene, 325 A.D. bane bantse ba kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste. Yaba kereke ya Catholic enka puso, yaba base ba sebedisa lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Haho leka mohla moo, motho a kileng a kolobetswa ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ao ke moetlo wa Catholic.

396-160 Luther o tlisitse tse ngata ho bona. Wesley ha jwalo le yena. Mme re ntse re nale seo le rona. Taba ya katisima ya Catholic, ebitswang "Faith of Our Fathers," ke dumela haele, leqephe 144, ke nahana jwalo, are -- bare, "Na ho nale Mo Protestanta yaka pholoswang?" Are, "Ba bang ba bona. Ba bolela hore baphela ka Bibele, empa bantse baphela ka tsela ya thuto tsa Catholic." Bare, " Bibele, bapele ba Catholics, ba kolobeditse ka Ntate -- Lebitsong la Morena Jesu Kreste, empa re, nka seo ho tloha ho bona Ntate, Mora, Moya o Halalelang, Ma Protestanta a etsa mokgatlo ka seo." Are, "Mohlomong ba bang batla bolokeha." Eseng ka tsela eo. Ho lokile.

396-Q-82 82 Na ho nale lefatshe le leng ntle ho lena? Hantle feela, ho mafatshe a mangata, Bahebreu 1: 2, Baheberu 11:3. Ho teng mantswe a mafatshe moo. Modimo O entse mafatshe, m-a-f-a-t-s-h-e, mafatshe.

396-Q-83 83 Na ho nale mahodimo a mangata? Hantle feela. Ho -- II Bakorinthe 12:3 Paulose o tseba ka monna emong ya kileng a nkelwa lehodimong. Le hohle moo ho Tshenolo, ho nale a mangata moo. Ketla leka feela ho potlaka, hobane -- nako ya ho kwala e fetile. Na ho tlabe ho napahetse ka tsela eo na (Ho lokile) puo e teng ...

396-Q-84 84 Na ngwana ya leng ho Kreste otla kena tlhwibilong? Hantle feela, haele ngwana o tswetswe la bobedi. Hase lebaka horfe o mokae, otla kena. Lea bona?

396-Q-85 85 Ke ka baka lang ha Kreste A hlahella ho nna hake tlilo nka sakaramente? Ka tsela ejwalo, haho pelaelo pelong yaka; ke lona lebaka leo a hlahellang ka lona. Lea bona, ke lona lebaka leo ke le tsebang leo. Haho seo nkase bolelang ho feta moo -- ho feta moo ... Hare bone.

397-Q-86 86 Haeba rene re bolokehile pele ... (Oh, oh. Hare batle ho emisa mona?) Haeba rene re bolokehile pele ha lefatshe le thewa -- na re? Hantle feela, monghadi. Tshenolo 13:8 e bolela hore rene re bolokehile pele lefatshe le thewa rele ka hare ho Buka ya Bophelo ya Konyana. Mme Baefese 1:4 le 5 ... Ere ke bale seo feela; seo setla nka feela metsotso e mehlano -- mona; ke ... Ho lokile, ke rona bana; hare baleng seo.

Ho bokwe Modimo Ntate ... (Baefese 1:3) Ho bokwe Modimo Ntate wa Jesu Kreste, ya re hlohonolofaditse ka mahlohonolo ohle h Kreste Jesu: Hoya ... (Mamela jwale) ... Hoya kamoo A re kgethileng pele ha lefatshe le thewa, hore re hloke sekodi ka pela Hae ... (Jwalo kaha Kretse are shwetse, hantle feela.) Ka hore kgethela pele hore rebe bana ka Jesu Kreste bakeng sa Hae, hoya ka thato ya Hae.

Jwale, ka hare ho Buka ya Tshenolo ... Ke nale seo mona; ere ke bale kapele feela, hore letle -- le fumane sena. Ke batla ho bala seo. Tshenolo 13:8, mamela mona hantle feela. Mme bohle ba tsamayang lefatsheng, bao mabitso a bona a sakang a ngolwa Bukeng ya Bophelo ya Konyana pele lefashe le thewa. (Ke neng. Ho lokile.)

397-Q-87 87 Na -- rene rele moya na? Tjhe, rene rese letho, empa rele mohopolong wa Modimo. Mme O ile a bua ra etsahala. Jesu o thakgisitswe pele ... Ke babakae batsebang hore Bibele e ruta seo ka Jesu Kreste Konyana ehlabilweng pele lefatshe le thewa. Hobaneng? Modimo O ile a bua seo, mme eitse ha a bua, sene sephethahetse. Mme ha A Mpona, O o bone pele lefatshe le thewa, rene rele mohopolong wa Hae. Yare ha Atla lefatsheng lena, rene rele monna le mosadi, emotona le emotshehadi. O ile a arola moya wa mosadi ho wa monna. Hao bona mosadi a etsa jwalo ka monna, nale phoso kae kae. O bona monna a etsa jwalo ka mosadi, o nale phoso kaekae. Mme a ntsha lehopolang la monna mosadi, mme baeba babedi ka palo.

398-170 Empa pele lefatshe le thewa ... Ha Konyana ene ehlajwa, mabitso a rona ane ale ka hare ho Buka eo, ha mohopolo wa Modimo One o re nahana ka nako eo. Oho, moena, haeba seo sekeke sa etsa hore kereke e mathe moleng wa yona? Nahana ka seo. Lona ba amohetsweng batswetsweng labobedi, pele lefatshe le thewa, Modimo O ile A kenya mabitso a lona Bukeng ya Bophelo ya Konyana. Kreste O ile A shwa hore Moya o Halalelang ore lokise. O amohela seo; O ile are tiisetsa. O moo ho fihlela letsatsi la topollo. Hallelujah. Bua feela kaho itshwarella. Haho jwalo, na kea itshwarella; ke, na o ile a itshwarella. Na seo hase phethahale; ke setlang ho phethahala. Haho jwalo, "ke tlohetse ho tsuba; ke tlohetse leshano; ke tlohetse ho utswa." O ile a nshwela. Mme a nka moya waka ao lokisa. Jwale, potso elatelang ... Hare lebe ho yona.

398-Q-88 88 Phapang ekae mahareng a mmele, moya, le botho? Mmele ke nama oya bola. O tswetswe ka takatso ya monna le mosadi. O lokela ho bola. Hao ya loka. Ka tsela ejwalo ke tswalo ya bobedi, ho tsoho ya bobedi -- hao tlisa mmele o motjha, etlaba jwalo ka ha Ane A bua le Adam mme otla hlahella.

398-Q-89 89 Na oka hlalosa taba ya hao ka hore Eva otswetse Kaine ka diabolose? Ha nkaba ka bolela seo; Ke itse Eva o imme Kaine ka baka la serpente.
Ho Genese 4, hang hape -- temana 1, ebolela hantle feela hore Adama o tsebile mosadi wa hae Eva, mme a tswala, mme are Caine, mme are, "Ke nale monna hotswa ho Modimo."Hantle feela. Bophelo bohle botswa ho Modimo. John Dillinger otswa ho Modimo. Adolf Hitler otswa h Modimo. Emong le emong ... George -- George Whitfield otswa ho Modimo, hape le Bob Ingersoll. Motho emong le emong otswa ho Modimo.
Empa ke bolela sena: Mme ke lakatsa feela motho ha aka tabolaka ka sena. Lea bona? Bibele ebolela hore Otla tlisa (ho Genese 3:8). Ke ... Hahone ho botswa ka Eva o nnile are, o kopane le serpente ... Jwale serpente ene ese noha; ene ele phoofolo, ebohlale haholo hara makgomo ohle. Hone hose ...

399-175 Kajeno mahlale a batla lesapo la yona. Ntho e atamelaneng haholo le yona ke chimpanzee. Haba kgone ho fumana seo. Bakeke, hobane ke serpent. Ke tshenolo ya Modimo. Hlokomela. Serpente ene -- e tshwana le monna eo a bitswang prehistoric, ntho enngwe e haufi le Modimo -- kapa haufi le motho. Mme ke sona feela seo sehlalosang seo. Haeba ekile yaeba teng phoofolo ejwalo ke -- Satane ke sona seka hlalosang seo, peo ene esa lokele hoka kopana le ya mosadi. Okeke wa kopanya peo ya phoofolo efeng kapa efeng lea motho. Seo sekeke sa sebetsa. Empa madi ana a ile a kopana; sena sea makatsa. Modimo O ile wa fetolela thaka lena ho noha. Empa ha seo ...
Are, "Hobaneng o ile wa ipata? Hobaneng hao ile wa ipata ka mahlaku?" Yaba baqala ho supana jwalo ka masole. "Ka tsela ejwalo," Adama are, "mosadi eo o nneileng yena o mphile mme ke jele." Mme mosadi are, "Serpente o nthetsitse." Jwale, lentswe lena "thetso" le bolela? "O nthetsitse." Mme Modimo Are, "Ketla bea hloyano mahareng a peo ya hao le peo ya hae." Peo, serpente one a nale peo ya thuto, mme Kaine o tlile ka seo.

399-178 Ka Kaine ho tlile bohlale bohle, barutehi ho theoha jwalo. Mme kamorao ho moo yaeba Abele ya ileng a bolawa, le Setha ya ile ahlaha kamora lefu, lepato, le tsohho ya Jesu. Mme ho tloha ho yena jwalo jwalo, modisa, empa batho batshabang Modimo. Mme Jesu o boletse bana ba fatshe lena ba bohlale, ba mano, ho feyta bana ba Mmuso. Hantle feela. Re keke ra itshwantsha le bona. Oseke wa leka hoba jwalo ka bona. Ikokobetse kaela Morena. Oseke wa lakatsa bohlale hohang feela; lakatsa feela Jesu mme o lese tse ding, ke hona moo ho robetseng serpente kajeno. Mme batho ba leka ka tsela tsohle, mme banna ba bohlale, barutehileng, le banna ba kereke tse kgolo tsa lefatshe. Ho molemo hoba monna ya tshepileng Modimo ya tsebang a-b-c ho kaba leloko la kereke yaka (hantle feela) ha feela ele peo ya Kreste.

400-180 Peo ya mosadi, Peo ya mosadi ene ele Kreste ... Marea o ile a tswala Kreste. Mme peo ena ya serpente ele Kaine ho theoha jwalo ho leba ho Judas Iscariot. Ho bile bobedi Jesu le Judas ba kopana moo: Modimo le Diabiolose. Sefapanong sa Calvary ho bile le banna ba bane baileng ba leketla moo. Ho bile le disinye tse pedi ka mahlakoreng a Jesu, mme Judas a ikgama sefateng sa seikomora, seo eleng sefapano: "Ho rohakwe ya leketlileng sefapanong." Ho bile le sesinyi se ileng sa bolela mona, "Haeba ole mora wa Modimo, re theole mona." Seseng sare, "Morena, re loketswe ke sena hantle feela; ke kahlolo ya rona ena; empa Hao ya etsa letho. Otle O nkgopole hao kena Mmusong." Jesu are, "Kajeno otlaba le Nna Paradeising." Hone hole -- Jesu, Engedi eo A neng A erera, sefapanong. There was Satane a kgutlela diheleng, a nka mmoho le Yena Peo ya serpente, mosedumele. Ele Modimo A kgutlela Lehodimong A nkile moetsadibe, peo ya mosadi. Hantle feela.
Ene ese peo ya diabolosi; ene ele peo ya serpente. Mme serpente ene e nale Peo; ebolela ka mokgwa o tjena Bibele ka peo. Mme le kajeno, peo ya serpente, haholo ...
Jwale, leka mpotsa enngwe hape potso. Haeba re nale nako, ke nale mantswe ana bakeng sa hao, mme ...

400-Q-90 90 Na oka hlalosa eng ka hore, "Ha a etse sebe" ho I Johanne 5:18?

Bannna, re hantle feela ho yona taba eo, ke dumela seo mona. Mohlomong ... Ke nale seo; hantle feela ho seo. Mohlomong Modimo O ne A batla hore ke bale seo. Ho lokile, I Johanne,
Rea tseba hore ya tswetsweng ke Modimo ha A etse sebe; ...

Hantle feela. Ketswa bolela ka seo hona jwale. Akase etse sebe hohang feela; otswetswe labobedi. "Ha a etse sebe hohang feela," haho kgonahale; peo e dula ele ka hare ho yena. Lengolo leleng ke lena le pakang seo Baroma 4:8, 4 le 5-8 moo Modimo -- A bua ka Davida moo lemong tse ngata tse fetileng, "Ho lehlohonolo motho eo Modimo O motshwaretseng dibe (Lea bona?), hobane ha a etse sebe."

401-Q-91 Jwale, re sa nale enngwe mona. Ha re bone.

91 Moena Bill, phapang ke efeng mahareng a bohlola le bofebe, Mattheu 19:9? Jesu o boletse ho Mattheu 19:9, "Mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae ho nyala emong, haese ka bofebe, oya feba." Phapang mahareng a bohlola le bofebe, lentswe leo lea tshwana ka bobedi. Empa ho hlakisa seo ke ho bolela seseng, seo -- mosadi ya sa nyalwang ha a kgone hoi etsa bofebe, hobane ha ana monna eo a tlamelletsweng ho yena. Ke hose khlweki ho yena. O lokela hoya ipolela ho monna wa hae haeba a entse seo. Hahose jwalo ha monna wa hae a fumana seo ha nako entse etswellapele, o lokela hoka moleleka hang feela, hobane o nkile kano e fosahetseng. Hobane ebolela jwalo Bibele, "Hahobe jwalo ..." kapa moetlo o bolela jwalo. "Sena ha seke setsebahale mona (ke nale saka mona) haeba batho basa kopanywa ke Modimo mona, lenyalo la bona hale molaong. Ketla kopa hore le fetole seo ka nako tse ngata, haeba ho nale emong mona ya sa batleng hore banyalane ka baka le itseng, mme a bolele hona jwale." Ke eo taba moo elng teng. Lea bona? Bohlola keha ngwanana, a phela ka ho sehlweke, ke yona taba eo, hobane ha ana monna. Empa haeba a nyetse, mme ebe o phela ka tsela ejwalo, o etsa bofebe kgahlano le monna wa hae.

40-187 Mosadi eseng kgale mona, mme o ile are, "Oho, ke ipoletse ka tsohle." One a batla asa lokoloha, mme yaba o lahlehelwa ke kelello, mme are, "Ke ipoletse ho Modimo."
Kare, "O lokela ho ipolela ho monna wa hao. Hao ya etsa bohlola kgahlano le Modimo; o entse seo kgahlano le monna wa hao." Hantle feela. Mme haeba monna a nyala mosadi eo a kileng a seke a hlweka pele a monyala, mme atla ho yena, haeba base banyalane, mme atla ho yena mme are, "Moratuwa, ke batla ho o bolella seseng mona. Ke ile ka baleha le monna emong mona; Hakea o bolella," Jesu o nale tokelo ya ho molesa ho mnyala emong moo bakeng leo, hobane habaya nyalana ho tloha ho qalengwq, hobanew o mothetsitse ho qaleng.

402-Q-92 Jwale ho nale enngwe mona, ho nale ntho enngwe mona. Kea leboha.

92 Ka kopo hlalosa I Johanne 5:16.

I Johanne 5, re nale seo mona.

Haeba motho a bona moena a esebe sesa iseng lefung, otla botsa, otla moneha bophelo ho bao baetsang sebe sesa iseng lefung. Ho nale sebe se isang lefung: Hake bolele hore otla rapella sebe seo.

Ho lokile. Re leba pele ... Ha re nkeng taba eo kapele feela; ena kea ho qetela. Hare lebeng ho Mareka, mme yena otla hlalosa sebe sesa iseng lefung. Ho nale sebe se isang lefung, mme haho hlokahalele hore oka se rapellla. Ke ba bakae batsebang hore ho nale sebe se isang lefung? Hao rapelle seo. Nka feela Mareka kgaolo 3 ya Mareka. Mme kamora moo re kgaolong ya 3 ya Mareka, ebe re nka Lengolo re kwale jwale. Hare lebe 3:22.

Mme bangodi ba neng bahlaha Jerusalema bare, Ene ele Beelzebube, ... (Ba Mmone A hlalosa mehopolo ya banna.) ... and mme bare, Ene el Beelzebube, A neng a leleka mademona ao ka yena.
Mme Aba kgalema, mme are -- ka setshwantsho, Haho tsela ya hore Satane a leleke emong Satane? ... (Jwale, haeba diabolosi, aka etsa seo na?) ... How can Satan cast out Satan? ... haeba mebuso eka lwantshana na, mmuso oo okeke wa ema lekamohla, Mme haeba ntlo e arohane, ntlo eo ekeke ya ema. Mme haeba ... Mme haeba Satane a ema kgahlano le yena, mme a arohane, akeke a ema, empa o nale pheletso. Haho motho yaka kenang ha senatgle, mme a nka dintho tsa sona, ntle hore a setlame -- senatla sena; mme a nke ntho tsa sona.Aka tswella ntle moo ka tsela ejwang, ka pelo tsa bona ... (Lea bona?) ntle leha eba ke Modimo? Ka nnete nete kere ho lona, dibe tsohle dika tshwarelwa ... bara ba batho, mme baka nyefola ... bao -- leha ele mang feela -- baka nyefola: Empa ya nyefolang Moya o Halalelang, empa o kotsing ya ho nyefola: (Seo ke karohano.) Hobane ... (Hoaneng ane a bolela ka tsela jwalo?) ... Hobane baitse, O nale moya o ditshila.

403-191 Kaho bitsa Moya oneng ole ka ho Kreste seo, bane bare ke moya wa diabolose o etsang ntho tseo; Jesu ore ke sebe sesa tshwarelweng. Mme hao bona motho a etsa sebe sesa iseng lefung ... Rapela -- o seke wa morapella haeba a etsa setshehisa ka Moya o Halalelang, o hanelwa leho rapella motho ya kang eo. Na le utlwisisa seo? Hobane ho nale sebe se isang lefung. Ho nale sebe sele seng feela. Jesu dibe tsohle ditla tshwarelwa bana ba batgho, empa sebe sa ho nyefola Moya o Halalelang sekeke. Jwale batho bare, "Hahole jwalo, ho nyefola Moya o Halalelang, ..." Keng "ho nyefola?" Ho bolela"ho bua, hampe, ho etsa metlae, ho nyefola." Ho jwalo akere. Bane banyefola eng ho Yeng? Moya o Halalelang oka hare ho Yena, O neng o etsa leho bua ka tsela eo A neng A etsa ka yona, bare, "O nale Beelzebube, Diabolosi. Mme eo ke Diabolosi, mme bothuela bo Moetsa hore A etse seo. A bona diphiri tsa dipelo tsa bona, mme a bolella Philip hore Oya tseba ka kopano eo a bileng le yona pele a fihla ho Yena, mme a leleka mademona, mme a etsa ntho tseo kaofela, O etsa tseo ka Beelzebube, mme ke diabolosi." Mme Jesu sebe sekeke sa tshwarelwa, ka tsela ejwalo sebe sena sesa tshwarelweng se teng sona. Sekeke sa tshwarelwa. Hobane monna kapa mosadi ose a itshwaile ka yena ka bo yena ho seo: haho tshwarelo.

404-194 Na lea Morata?
Kea Morata, ke ya Morata,
Hobane A nthatile pele,
Mme a reka pholoso yaka
Sefateng sa Calvary.
Mamela mona, le bile ba lokileng, mme sena se ile sa lekgarametsa, mme ebile nako e telele. Jwale, esale le dutse ho tloha ka 7:30, 8:30, 9:30, hora tse pedi le halofo, le dutse ka hare ho kereke ena. Ha leaka la dula feela. Mme ke nahana metsotso e mashome a robong le metso e robedi kapa dipersentse tse mashome a robong le bong le dutse mona sa nako eo. Mme ke rata ho bolela sena: Jeffersonville, ke utlwa sena, setlositse sebe mme jwale ke mohau. Ke dumela seo. Ke dumela hore kaofela United States enale, empa ke nale metswalle etshepehang mona Jeffersonville. Ke nale batho baka nshwellang mona.

404-195 Jwale, bosiung botjhesang jwalo ka bona, baeti hara rona, leba bolella hore na motho a dule kae, mohlomong, re bua ka Mangolo asa hlaloseheng, empa baba le bomodimo hoka mamella seo. Leke le phele nako e telele. Ha dinaledi difetoha lerole, mme lona le phele ho Jesu. Modimo Ake A le atisetse tseo le dihlokang. Mme Afe dipelo tsa lona seo le dihlokang. Haeba le dumela hore ke mohlanka wa Hae, ha Modimo wa Lehodimo A le tsosetse Mora wa Hae, Jesu Kreste, tshwarelong ya dibe, hoka re shwela, ha Yena ya sa lekanyweng, Yaleng hohle, ake a lefe ditakatso tsa pelo tsa lona. Mme lebe moo tsatsi lekeke la letjhabela hape, moo moya o tjhesang oleng tengke tshepa hore le tlaba dilemong tse dimilione moo letlang ho phela hantle. Ke bolela seo ka sohle seka hare ho nna, ka pelo yohle. Ke rapela hore Modimo A le nehe seo, emong le emong.

404-196 Mohau wa Hae obe le lona bohle. Ake A fodise malwetse ohle. Ake A lefe kolobetso ya Moya o Halalelang. Mme ke bolela sena ntle le pelaelo, ntle ho seo ... Hebe ke tlisitse nyatso, ka kolobetso ya Lebitso la Jesu, le ntho tseo ... Jwale, emong ore, "Moena Branham ke mong feela." Tjhe, monghadi, hake monngwe. Hake dumele hore Jesu ekaba ntate wa Hae. Ke dumela hore Jesu o nale Ntate wa Hae, mme ene ele Modimo. Empa Modimo A tsamaya ka hare ho tabernakele eo ka Mmele o bitswang Jesu, mme ene ele Emmanuele: Modimo O nale rona. Mme haho Modimo O mong ntle ho Yena. Ke Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Mme Lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang ... Ntate: Morena, Mora: Jesu, Moya o Halalelang: Logos, Moya wa Modimo. Ntate, Mora, Moya o Halalelang, Morena Jesu Kreste; ke Yena eo. Mme ka ho Yena ho tsamaya Yena ka Mmele.

405-198 Mme kea dumela ntle le pelaelo, ho lerata, hase lebaka ha le dula le kolobeditswe ka Lebitso la Jesu Kreste, Mora, Moya o Halalelang, le fafaditswe, le nyanyaditswe, leha leka etsang feela, ke rapela Modimo ka moya waka kaofela hore retla kopana Mmusong wa Hae, mme Modimo Otla, haeba ke fositse, otla mpheta, haeba le wena o fositse Otla o feta. Empa ka sena sohle ho tloha ho Genese hoisa ho Tshenolo, kele laela hore le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste haeba le soka le etsa seo.

405-199 Mme haeba le soka le lefa seo, mme bophelo ba hao bose monate, hase lebaka leha le bua ka diteme, leha le hoeletsa, le tlolela hodimo le fatshe, le beha matsoho ho bakulang mme bafola, haeba le entse mehlolo ena kaofela ha yona, hao sena tholwana ya lerato, thabo, kgotso, mamello, ho loka, bokokobetso, maitshwaro, tebello, tumelo le ntho tseo tsohle, kea o laela kena ka hare ho Jesu Kreste o rapele ho fihlela o thola Moya o Halalelang. Hase lebaka hore o buile ha kae ka dipuo, o hoeleditse ha kae, o bile leloko la kereke ha kae, haeba o bile mona, o entseng ho fihlela ha Kreste, Moya o Halalelang, o nka sebaka pelong ya hao o eshwa nthong tsohle tsa lefatshe.

405-200 Modimo A o hlohonolofatse ke thapelo yaka eo. Hare eeng ka maoto a rona. Oho, ena ke phutheo e monate haholo ena. Le bile ba lokileng haholo; ke hloile fela ho le siya lele ka tsela ena. Edith emonyane morao moo osatswa tswala. Edith, na nka tshepa wena ... Ke tlilo nehela Moena Neville a behe sena ho wena moo. Atamela kwano. Retla utlwa hore na mosetsana enwa o lemo dikae. Lemo tse mashome a mararo le metso e robedi. Modimo A lehlohonolofatse. Davida, ore neile -- ke bolela hore, Teddy, ore neile ketelopele ya, "O hole o hole," ho lokile, haeba otla etsa seo.
O hole;
O hole;
O hole, Kgaitsedi Edith;
O hole.
Jwale, phutheo ena haebe mmoho, "Rekeke ra tsofala." Tloho, mmoho jwale.
Rekeke ra tsofala, re keke ra tsofala,
Lefatsheng leo rekekeng ra tsofala;
Rekeke ra tsofala, (moo rekeke) rekeke ra tsofala.

405-200 Monate, Monate
Rese retla kopana teng;
Monate,
Rese retla kopana teng.