Bophelo (57-0602)

E-1 Lebella thaka lena le lenyane. Oho hle, oho hle! Kotulo ya hosane. Lea tseba, ke nahana hore kaofela re batho batlwaetseng hotla mona tabernakeleng. Empa haeba hoba, ka monyetla, mang kapa mang mona, ho nale ya qalang hotla mona tseba hore o amohelehile. Mme re rata ho hlakisa tsela eo re nehelang bana kapa hoba hlohonolofatsa ka teng ho Morena.

Lea bona, ka hare ho Bibele, ka makgetlo a mangata re nale batho kajeno, ba inkelang diqeto tsa kamoo batlang ho etsa dintho tsena ka teng. Empa rona, mona, re leka ka tsela tsohle kamoo Lentswe le bolelang ho etsa ka teng. Ebe, hohang feela seo hase tsofale hohang feela, seo se dula sele setjha kamehla hobane ke tsela eo Modimo A sebetsang ka yona.

E-2 Jwale ha Mopholosi wa rona ya Halalelang ha ane ale mona, Morena Jesu, habane batlisa ho yena bana hoba etsetsa mosebetsi oo, kapa ho etsa sehlokahalang bakeng sa bana, hobaneng, O ile A banka ka matsoho mme A ba hlohonolofatsa. Mme Are, “Lesang bana batle ho Nna, hobane mmuso wa Lehodimo ke wa bona.”

Mme baile batlisa bana ba banyane, mme aba hloholofatsa. Ka mantswe a mang, baile feela ba monehela bona, mme Aba hlohonolofatsa. Mme jwale re setse, jwalo ka Kereke, ho ntshetsa mosebetsi oo pele A neng Ao etsa ha A le lefatsheng mona. Ke sona seo re lekang hose etsa.

E-3 Mme re fela re nale mathakanyana ana a mangata a robetseng hodia bo ntate ba bona, hoseng hoa. Mme feela. . .Moena Junior thaka leo la hae le lenyane. Lela Moena Stricker. . .Ha re bone, ke dumela ha enwa ele ngwanana; ngwanana; le moshemane. Banana babedi le moshemane. Ho lokile. Ho lokile. Mme enwa ya monyane moo, na o bile, kapa o mpa feela a nale lona. Ho lokile.

Ka tsela e jwalo, ke thabile hore Morena o hlohonolofaditse malapa a lona ka matshwao ao a manyane a lerato. Lea tseba, haho fihla nako eo ya hore basadi ba sehlole ba rata bana, hape, haesale basadi, hoya ka tsebo yaka. Ke rata mathaka ana a manyane haholo, ho nale se seng ka bona.

Thaka laka le lenyane morao moo, o. . . Meda o itse, “O se o tsofetse hore o kaba le seo.”

E-4 Kare, “Che, ha Modimo A baromela, bafihla ka nako. Ho jwalo feela. Ba hantle feela nakong. KA Tsela e jwalo kea tseba hore seo se bolelang, ho lehae.

Batjha ba bangata, bare, “Ka tsela e jwalo, re kasebe le bana. Retla ema sebakanyana, leka tsela e jwalo.” Jwalo kaha feela Modimo A barometse, baamohele, hobane ke yona kgwele e tlamellang dipelo le lelapa mmoho, bana ba banyane.

Jwale, re tlilo theohela fatshe hara lona le baholo batshebeletso, haeba hotla kgonahala, ho mathakanyana ao a manyane, hobane ke tokelo ya rona eo.

Mosadi le nna, morao mola, re ile ra batla mane Arizona bakeng sa lona, beke tse mmalwa tse fetileng, mane Parker, hohle, re leka hole batla, mme harea kgona. Bare bolella hore le ile mose wane ho noka le ile phomolong teng, moo, ka tsela e jwalo ke ile ka seo bone, ke ile ka utlwa hore mosadi wa hao one a kula, mme ka bolella Moena Hooper hore ao bolelle hore o motlise mona hore retle re kgone ho morapella. Re tlilo rapella bakulang, hanyane. . . hona ke nnete, bakulang ka nnete ba batlang ho rapellwa hona jwale.

E-5 Re tlilo bale mola wa ho rapella hona jwale kamora sebakanyana, kamora hore ke bue hanyane. Kapa, na lene le batla hore ke bue, Moena Neville?

Tsebiso enngwe eo ke lakatsang ho e etsa hoseng hona. Mme, ebe, rekase bue nako e telele, mme ebe re qetela ho bua taba eo mantsibueng ana. Ho bile le tsebiso ena, eo ke lakatsang hore. . .haeba ho nale motho ya dulang haufe mona, yaka ratang hore a bue le baahelwane ka taba ena. Baahelwane bannile ba mpitsa mona. Haholo holo emong mona, o mpitsitse letsatsi pele ho maobane, one a kgathatsehile ka bashemane ba bapallang bolo mona. Baile bathua fenstere mona, baile bathua le lemati la kgalase mona, baile bathua ho leba mane tshimong. Oile are. . . Mathakanyana ana a manyane, baahisane baya tseba hore mathaka ana a rata ho bapala. Hantle feela. Ke bana feela. Empa baile baraha bolo ya bona yaba bathua dintho tsa batho bao. Mme ke nahana hore ho nale bashemane ba mmalwa mona, bao re ahisaneng le bona, bateng mona.

E-6 Mme baile baloka haholo bakeng sa rona. Habaka babelaela, baahisane, ke tokelo tsa bona. Mme re dula re etsa lerata kamehla mona, lea tseba, hara mpa ya bosiu, empa hose letho le etsahalang moo. Na lea tseba seo bakase etsang; baka re lwantsha ka seo, haba batla. Mme re dumela hare lokela hoba le kgotso le baahisane, le. . . “Re phela ka kgotso le bohle, hoya kamoo reka kgonang.” Ka tsela e jwalo, re, batla hoba ka tsela e jwalo.

Mme, jwale, hahone hose baka se seng mona motseng, kapa hose moo bana baka bapallang teng bolo, retla bona hore na rekeke ra aha lebota le lelele la terata na, ho potoloha, re bone hore na bolo e kase kgone hore e dula kantle ho jarete ya baahisane moena wa rona. Empa, hantle feela mona Ingranville, hona mona, banale sebaka saho bapalla se bitswang public ball diamond, bakeng sa bana bohle, le sebaka sa moo baka bapallang bolo teng. Hantle feela mane Eighth, mabitleng, ba nale sebaka sa motse moo baka bapallang teng, ho bapala bolo leha ele ho bapala eng feela eo ba batlang ho e bapala.

E-7 Hake ya nka diqeto. Ke ile ka bitsa lekgotla la kereke, hoseng hona, ka babotsa hore na re lokela ho etsang, hoka boloka kgotso le ho dula rele metswalle le baahisane, mme batho ba habo rona batla utlwisisa. Mme baile ba nahana hore ho tlaba molemo hore re seke ra dumella bashemane hoka bapala bolo mona lebaleng laho bapala. Hobane, seo setla. . .

Jwalo kaha re bakgathalla ka seo, kereke hae kgathalle seo, yaka, enyane kgalase, ene ele kgalenyana e kenya kganya. Mme re lokela ho nahana ka baahisane le bona. Mme re rata ho phela jwalo ka bahlomphehi le mafmahadi a Bakreste. Mme re mpa feela. . . Batla. . .

Ke ba boleletse, tsela feela eo bakaetsang sena ka yona, keho beha feela ponahatso, hore bashemane base bapalle bolo moo. Mme ba. . . rona. . .

E-8 Jwale, haeba emong wa baahisane ale teng mona, bana ba lona bapalla mona ka nako tsohle, ke nale bonnete ba hore lea utlwisisa seo kese bolelang, lea bona, hare batle ha mehala ya rona le tse ding, le mapolesa mona, kapa se seng feela, haba thua difensetere tsa rona, mabone le tse ding.

Mme lona bashemane ba banyane, haeba lona bashemane ba banyane le le teng ntle moo, le banana ba banyane, le bapala bolo, mme le bona letshwao moo, le seke. . . “Le seke la bapala bolo.” Jwale, hase maikemisetso a rona hoka hanela bana haba bapala, re mpa feela re batla ho boloka kgotso le baahisane. Mang kapa mang otla utlwisisa seo, hantle feela.

Mme nkase nke qeto eo kele mong. Ke ile ka kopa boto ya kereke hore e tle hoseng hona, mme kaba botsa. Mme eo e bile qeto ya bona, hape, ele hore re phele ka kgotso le metswalle.

Mme ba nale bolo eo baebeileng mona, maboloko a mabedi ho tloha mona moo releng teng ha jwale, ke taemane e kgolo, mme leka nna la bapala kamoo le ratang ka teng.

Jwale, batho batsamaya baya hodimo le tlase moo, seo hase bolele hore, hose tsamaye hodima emg kapa eng; balokela ho tsamaya moo holeng hotle.

E-9 Jwale, ka tsatsi le leng, ke tshepa, Morena ha A ratile, mme Jesu A soka atla, hoka etsa moo koloi ditla phekang teng mona bakeng sa kereke, haeba resa ahe kereke e kgolo mona. Mme haeba ka tsatsi le leng. . .Hobaneng, kgutlela morao, mme etlabe ele kgolo haholo, e lokela ebe e sebetsa mona, hobaneng, Moena Neville le nna bobedi retla kena kgabong, jwalo jwalo. Retla aha. . . Retla sebedisa seo bakeng sa kereke e kgolo, re etse kereke e kgolo mona, leho e qetela ka tsela enngwe. Ka tsela e jwalo, re ile ratlisa seo hare ntse re reka.

Kea leboha, Moena Roy, seo se lokile hantle feela, haeba hole jwalo, haeba baka dumela hoka etsa seo. Re lokela ho aha moo dikoloi ditlang ho pheka teng, mme seo etlaba seo setlang ho lokela ho etswa. Seo se setle haholo. Eya. Eya.

E-10 Batla re thiba ka tsatsi le leng hoka pheka moo. . . Re nale, ka hlakoreng lane la seterata, ka tsela e jwalo re lokela ho etsa ditokiso. Mme bonneteng, sebaka sena, mona moo re phekang dikoloi teng, ke motse moo. Hantle feela. Ya rona. . .Re nale feela se senyane sebaka moo, eseng hole haholo, ho fihlela re fihla ka nqane. Bonneteng seterata sena se fihla tseleng ya baha Brakenman ntlong ya bona, mme setla hantle feela ho fihlela moo. Keha re feta moo. Hobane mona ene ele pane, lemong tse ngata morao kwana, mme haba ekwahela. Mme ha naha ya rona baelekola, rene rele hantle feela thoko ho tsela, hantle feela mona, lea bona. Ka tsela e jwalo, harena sebaka seka pele. Ka tsela e jwalo sena etlaba sa rona, ka tsela e tjena.

Ka tsela e jwalo, ebe, ke maemong a mang, ka tsela e jwalo jwalo. Mme ke, oho, ke mpa kele moya feela wa bophiria, ke nahana hore bao bitsa jwalo, kapa se seng feela se itseng. Hake kgone ho ikgakanya hohang. Mme, empa, ke nahana hore ka tsatsi le leng Morena ha akatla aha mona, tabernakele e kgolohadi, mme a etse hore batho hotswa ka mafapa a fapaneng hoka kopanela mona. Haebe hoka etsahala seo, re tlilo hloka seo. Ka tsela e jwalo, lea bona, hare batle ho e rekisa kapa hoe lahla. Re mpa feela, retla a tlatseletsa feela, mme rea sile feela mona, mme re hodise kereke, leho nka bohato hotla ho yolna, le dintho tseo tse ngata. Mme seo setla qhaqholla mathata ana kaofela ha ona, lea bona.

E-11 Ke tshepa hore Modimo O tla hlokomela sente enngwe le enngwe ya seo, hang feela hare qala ho aha. Mohlomong sebaka seka etsang lekgolo le mashome a mahlano hoisa makgolong a mabedi a dikete a didolara, moo retlabang le sebaka sa rona saho hasa kapa ho hatisa mona, dintho tseo tsohle hona mona. Re mpa rentse re rapella ntho tseo ha jwale, ka boevangedi jwalo jwalo.

Ka nako tse ding keye kere ho Morena, “Jwale, O nale Oral Roberts le Moena Allen. O boetse O nale Billy Graham le ba bang ntle mola. Nna ke etsa eng se setle?” Empa hang. . .

Ke mpa feela ke entse seo A ntaetseng hose etsa feela, lea bona. Ka tsela e jwalo, ke mpa feela ke thotse ka seo. Jwale, mang kapa mang otla utlwisisa seo, ke nale bonnete ba seo. Mme Morena A hlohonolofatse.

wale, hare bone. Hose hole kamora nako, retla mpe re behelle Sekolo sa Sontaha, mohlomong, thero, mmoho, Moena Neville?

Mme re thabetse ho utlwa ka lesea la hae, hape, haho jwalo? Mohlomong, ho lokile! Mohlomong ke moporofeta wa mosadi, Ho lokile. Ka tsela e jwalo, re thabela moporofeta enwa wa mosadi, lea bona, le dintho tse ding. Ke mpa ke batla ho leboha Modimo ka tseo tsohle.

E-12 Lea tseba, basadi baya ata mona hara setjhaba sena, leha hole jwalo, lea tseba. Ke sona seo re nahanang ka sona ha jwale lea bona. Ke nahana hore ekaba ba bararo hoisa bohlanong. Boraro. . .hotswa ho bana ba bahlano batswetsweng, ba bararo ba bona ke banana. Mme basadi bantse ba bangata banna baya bafokola.

Basadi bantse batswella ho nka sebaka. Hantle feela, ke tsela yona eo ya moporofeta wa nako ya rona, ha ane a bolela hore setjhaba sena etloba sa basadi. Setla buswa ke basadi. Mme hopola, ka. . .1933, ke ile ka bona hotswa hara pono, mosadi emong ya matlahadi otla nka keta pele ya setjhaba, ka tsatsi le leng, seo ke nnete feela, pele ho nako ya bofelo, hofeela hohang feela.

E-13 Makoloi, ka tsatsi leo, ditlaba setshwantsho sa lehe, dimatha eka dikgutlela morao, ka sebopeho seo. Ditla laolwa ka ntho ekang motlakase, dikase sebedise leha ele lebidi laho kganna, ka nako tse ding. [Moena Branham o tlanya menwana hang.-Mong.] O tla bewa feela, mme ho tswellwe ka tsela e jwalo. Lea bona, pele ho bofelo! Jwale, lea hopola, seo, ha jwale, seo se ngodilwe. Lea bona?

Mme thuto ya kereke ya Katoliki, eo esale ke e bolela hore etla nka United States, ese ele teng moo hona jwale. Lea bona? Ho rapela mosadi, Maria, eo eleng modingwana wa mosadi, seo eleng kgahlano le Bibele. Mme leho bua le bashweleng kapa kopano le bashweleng, eleng sekgahlano le Bibele. Mme dintho tseo kaofela mona, ho nyolosetsa hodimo.

E-14 Mme ka nako tse ding keye ke nahane, hoka tseba ntho tsena, ke lokela hoba le sebaka moo ketlang ho rutela teng, lea tseba, mme dinne ditswellepele, ka tsela e jwalo. Mme jwale, ka hare ho dikereke jwale, hake lokele ho tsamaya hora tse mmalwa ha jwale pele ke rapella bakulang, mme ebe ke ile, mme ho hula feela, ebe feela ho rapella bakulang, ka hare ho Bibele, lea tseba. Eya. Ho anle ntho tse ngata haholo ka hare ho Yona.

Ke batla ho fana ka repoto ya kopano e bileng mane Canada enngwe ya dikopano tse ntle haholo eo re bileng le yona mane hola Leboya la Amerika naheng eo. Hake soka, bophelong baka. (Monghadi Mercier o tla ngola ka seo, le tse ding.), tseo re kileng ra dibona hola Canada kopanong. Mme hobane, batho ba Pentakonta baile hantle feela bankganela bakeng seo. Ntho enngwe le enngwe bakeng seo ene ele ka Baptist kapa Anglican, jwalo jwalo.

E-15 Tsohle, Pentakonta e ile ya nkganela, hobane hake amohele “bopaki”ba Moya o Halalelang, jwalo ka madi a phallang hotswa matsohong a hao, le oli e tswang matsohong a hao, le dintho tse ding tse kang tseo, leho bona mookodi, le dintho tse kang tseo. Maikutlo hase ntho e o isang pholosong, hohang feela. Retla hantle feela ka Tumelo. Re dumela ho Modimo, mme seo ke phetho. Lea bona? Ebe, bangola mangolo, kapele, mane Canada, yaba Pentakosta e emella ka thoko ka tsela e jwalo feela, empa banka qeto ya hose nke karolo kopanong eo, ka baka la hobane kesa batle ho amohela seo. Mme ka tsela e jwalo. . .

E-15 Hase lebaka hore ke bomang baamohelang seo, ke dula feela lea kgale e hlohonolofaditsweng Bibele. Amen. Lena ke Lentswe la Modimo. Mme haebe re lokela hoka ema rele bang, mme retla ema rele bang, ho aha kereke. Hantle feela.

Jwale, pele re kena Yena, kapa Lentswe la Hae, hare inamise dihloho tsa rona motsotswana.

E-16 Ntate ya Halalelang, re feela re thabela motsotso ona oo re kopanelang Lentsweng, le dinthong tsa Modimo. Mohlomong, jwalo kaha re nka karolo kapa rele karolo ya Tsona, kaho bala leho utlwa, ha Moya o Halalelang oke o ditiise dipelong tsa rona, kahoo, haeba re tloha mona kajeno, re kgone ho bua jwalo ka bane ba tseleng e lebang Emmause, “Ho bile molemo haholo hoba mona. Pelo tsa rona diile tsa tjheseha ka hare ho rona, hobane A ile A bua le rona ka tsela eo.” Re kopa sena ka Lebitso la Hae.

Jwale, ke kgethile, kajeno, haeba ke thato ya Modimo, taba yaka e fumaneha ho-ho...  Bukeng ya Pesalema 63.

Oho Modimo, O Modimo waka, ketla o batla ka meso; moya waka o nyoretswe Wena, nama yaka e ometse Wena naheng e omelletseng e tshehla, moo hoseng metsi;

Mamela feela mopesalema!

Hoka bona matla a Hao le kgalalelo ya Hao, jwalo kaha ke ile ka o bona tshebeletsong tsa Hao.

Hobane lerato le mosa wa Hao o feta bophelo ka molemo, dipou nama tsaka ditla O rorisa.

Ketla o phafa ha feela ke ntse ke phela; ketla phahamisa letsoho laka Lebitsong la Hao.

Moya waka otla kgotsofala jwalo ka mooko le mafura, mme molomo waka otla O rorisa ka thabo;

Jwale ha Morena A hlohonolofatse palo ya Lentswe la Hae. Mantswe aka hoseng hona a fumaneha letereng tsena tse nne ka senyesemane L-i-f-e bophelo ka puo ya sesotho.

E-17 Mme jwalo kaha mopesalema a bolela mona, Davida, Modimo O sebetsa ka tsela eo mohopolo wa motho a nahanang ka teng. Jwale, Modimo O ne A sebetsa ka Davida, jwalo ka makgulo a matala le metsi a kgutsitseng, jwalo jwalo. Mme Davida ntle moo, ha a bona tse ngata bophelong, kamoo Modimo A phelang difateng, kamoo A phelang dipaleseng, le tsela eo A phelang hara meru.

Ha mang kapa mang aka tsamaya merung a bona diphula tseo moo metsi a tsamaang teng, mme a utlwa modumo oo wa ona metsi ao. Oho, nka itulela moo ka tshwarwa ke boroko ka kgaleha, hoka phomotsa kelello yaka. Hake soka ke nka dipilise tsa ho robala bophelong baka. Ke ile ka kena molekong wa hore nke ke dinwe hangata feela, kopanong tsaka, hake ikutlwa ke sena boroko, empa Modimo O ile A nthusa ho fihlela ha kana. Empa, kea o bolella, seo sekaba molemo ho feta dipilise difeng kapa difeng tseo badirekisang lebenkeleng la dithethefatsi. Ho paqama feela lebopong la molatswana, mme o rapele hanyane, mme ore, “O mphomotsa” mme o paqame moo. Oho, ho nale se seng ka seo phomolo eo. Tsela eo ke e ratang ka teng.

Mme Davida mona, “Ke mpa. . .Moya waka o nyoretswe Wena!” Mamela feela.

Oho Modimo, Wena o Modimo waka, ketla O batla meso, moya waka o nyotswe Wena, nama yaka e lakatsa Wena lefatsheng le omileng, moo hoseng metsi;

Mme ebe o tswella pele ore;

Etswe mohau le toka ya Hao difeta bophelo,. . .

Jwale, haho letho, ho bonahala, sebang sele molemo ho feta bophelo? Empa, Davida ore, “mohau le toka ya Hao, dimolemo ho nna, ho feta bophelo.”

E-18 Jwale, rea ipotsa, ebe, lentswe lena bophelo le lokela hore ebe le bolela se seng se tebileng ho feta kamoo le bonahalang ka teng, le lokela hore ebe le bolela ntho tse fapaneng eseng ele nngwe feela, Bophelo, bo lona, le bolela, “seleng teng.” Ka tsela e jwalo, ebe, haeba, “Mohau wa Hao le toka, difeta bophelo,” jwale ke eng seo sekabang molemo ho feta? Hobane, Modimo Yena ale Mong O nale Bophelo Bosafeleng. Haeba reka fumana seo ka kotloloho jwale, seo sekaba bobebe ho rona hoka bona setshwantsho seo seseholo seo Modimo A sebehang kapele ho rona ha jwale, ka tsela eo, ka tsatsi le leng, sohle seo eseng sa Modimo setlang ho nyamella ka teng leho feela, leho sutha.

Jwale, tsohle tseo dinang le qalo diboetse dinale pheletso. Haho le se seng seo se nang le qalo se sena pheletso. Empa se seng se senang qalo ha sena qetelo. Mme Modimo ke Yena feela ya senang qalo- le qetelo, “ Ha Ana qalo.” Mme ka tsela e jwalo, “Ha Ana matsatsi a qalo lea qetelo, kapa qetelo ya dilemo.” Mme, re lokela hoba karolo ya Modimo, ka tswalo, hoka phela, hoba le Bosafeleng.

E-19 Ebe, sebe le matshwenyeho, le tsohle, dilokela ho fihla sebakeng seo diseng dile siko hohang, ka hobane kaofela ha tsona dinale qalo. Hone ho nale nako moo honeng hose ho kula hohang feela, hose sebe, hose mahlomola, hose lefu, mme tseo tsa kena ka thetso. Ka tsela e jwalo, thetso yohle e lokela hoka feela e kgutlele morao moo e tswang teng. Mme tsohle tseneng dile teng, dinale qalo, dilokela ho fela, hore Bosafeleng bobe teng. Na le bona seo kese bolelang?

Ke lona lebaka le etsang hore hobe thata ho motho hore a pholoswe ntle ho Tswalo. Hobane, batho batswalwa labobedi ka Moya wa Modimo, mme bafetohe karolo ya Modimo. Boteng ba bona bolekana le Bosafeleng ba Modimo jwalo kaha Modimo ele Bosafeleng. “Bakesetimele.” Jesu Oitse, “Haho yaka dintshang matsohong Aka. Ese ele ba Ntate, Kgalalelo.” Haho yaka bankang kapa hoba arohanya, hobane ke karolo ya Modimo.

E-20 Ka tsela e jwalo hare barona baithuti. Ke mpa feela, ke nale thuto e fatshe kamokgwa o makatsang. Empa, ka matsatsi a mang hake bua mantswe a kang ao, keye ke a lebelle kapa ho a batlisisa, hoka fumana seo, ho nka lentswe leo lele leng. Ke nale metswalle le mesuwe ya Bibele bao baka nkang Segerike, kapa Seheberu, mme ba mathise seo ka hara maqhepe a Lengolo. Empa ke lokela ho nka seo lentswe ka lentswe, ho batlisisa seo.

Mme ka fumana hore, ha Ane are, “Ke dineha Bophelo Bosafeleng.” Seo setswa, lentsweng la Segerike, Zoe, Z-o-e. Mme Zoe ke Modimo. “Bophelo” ba Modimo. Mme yaba, jwalo kaha re nale bonnete ba hore re karolo ya Zoe, re feela re nale Bosafeleng jwalo Modimo A nale Bosafeleng. Ka tsela e jwalo, kaho nka karolo ho Modimo, re fetoha poloko le tlhohonolofatso, kaho safeleng, ntle le pheletso, ntle le qalo. Re fetoha karolo ya Modimo. Ha leka hlokomela, qalo ena e kgolo, o nka. . .

E-21 Ho nale motho ya ileng a botsa potso, “Jehova enwa e moholo ke mang? O qadile neng?” Ha Ana qalo. Ebile Modimo kaho safeleng. Mme ke. . .

Jwale, lentswe ka hosayeng kae, le bolela, “sebaka sa nako.” Empa, Bosafeleng e bolela “Ka nako tsohle.” Lentswe bosafeleng ka Seheberu, le bolela, “sebaka, se tletgseng ka nako,” hobane le bobeding, “Kamehla le kamehla.” Lea bona? Ka hosafeleng habedi. Lea bona?

Empa Bosafeleng, ke bonngwe bofelletseng. Bosafeleng ke sedikadikwe se senang bokgutlo. Habona qaleho le qetelo.

Mme ka tsela eo, lefatsheng, rea tseba hore ho nale wa nnete, moya wa nnete wa lerato. Ho nale wa nnete, moya o nang o tshepahalang. Ho nale wa nnete, o nang le botshepehi. Ke ba bakae batsebang seo hore ke nnete? Rea tseba hore seo ke nnete. Rea sebona. Ka tsela e jwalo, seo ke Modimo, motheo.

E-22 Hare kwaleng mahlo a rona, ka monahano wa rona, motsotswana, mme re kgutlele morao kwana ho. . .pele ho ntho tsohle.

Mohlodi wa Bosafeleng kaofela e bile Moya wa lerato, thabo, le Moya wa botshepehi, Moya oo wa bonnete, tokeng ena, Mme ebe, ho tloha boteng ba Ntate, hwatswa Logos, eo eneng ele Mora, eo eneng ele Theofani, eo eneng ele Mmele wa Jehova Ya Modimo, A hlahella Mmeleng oo o shwang. Logos eo. Lentswe le bua ka tsona dintho tseo eleng mohlodi wa Bophelo, wa tswella pele. Mme ke eo moo Theofani, eneng ele Modimo A etswa Lentswe.

E-23 Mme jwalo Theofane eo ya etswa nama, bothong Kreste Jesu. Yaba botlalo kaofela ba boraro ba ba kaho Yena, bobedi Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, kaofela tseo.

Ke yona hantle feela tsela eo re tsamayang ka yona, eseng ka nama, empa ka Moya. Mme ka hare ho Moya oo osenang Bofelo wa lerato le botshepehi, wa theohela fatshe hotla etsa sebaka ka ho rona.

Mme hare eshwa, hotswa bophelong bona, re kena mmeleng. “Eleng, hore ha tabernakele ena ya lefatshe e fela, re nale osa boleng oo re kenang ka ho ona, mmele wa semoya.”

Ebe, Hotleng hwa Morena Jesu, mmele ona o phahamisetswa hodimo hape, mme o etswe mmele o halaleditsweng, hoka phela Boteng ba Hae kahosa feleng.

Ebe, thetso yohle, dintho tsohle tse neng dile thetsong, mme ebe tsohle diatswa hohang. Nama e leba kahlolong ya yona. O tla bula molomo wa Hae mme a metso bohle bobe le thetso yohle. Mme Modimo le kereke ya Hae e ratehang, Monyaduwa wa Hae, a nke sebaka sa hae ho fihlela Bosafeleng. Eo ke tshepo e tiileng ya Kereke ya Bokreste.

E-24 Mme Davida o ile a hoeletsa, “Oho, ho loka ha Hao ho ratehang ho molemo ho feta bophelo ho nna.”

Jwale, bophelo, mang kapa mang o rata ho nahana haholo ka bophelo. Mme bophelo, lentswe bophelo, le nale karolo ya thetso ho lona, hobane esita le bophelo ka bobona bo nale thetso ho bona. Mme ka nako tse ngata, barata hoka lekanya bophelo le nako tsa menate, majwala, ho ithabisa, leho intsha hangata. Bare, “Sena ke bophelo.” Bafositse ha kakang feela. Seo ke lefu. Lea bona? Seo ke lefu. Eseng bophelo.

Bekeng tse mmalwa tse fetileng, mane hoteleng enngwe e kholo e tsebahalang Canada moo baneng ba mpeile teng. Ke ile ka leba phapusing yaka, kamora tshebeletso. Mme hone hole teng basadi ba banyane, mohlomong lemong tsa bona tsabo leshome le metso, leshome le metso e robedi, leshome le metso e robong jwalo feela, mohlomong hoya fihla ho masome a mabedi a nang le metso e meraro, hona moo mohlomong. Babararo ba bona bane ba matha batheohela tlase, ka diaparo tsa bona tsaka hare feela. Batshwere dibotlolo feela matsohong a bona, batswa ka phapusing enngwe ho leba ho enngwe, basadi balebehang bale batle haholo ba batjha.

E-25 Yare hake etswa ka hare ho lifthi, ka ema ka lebella. Oho, hone hole se Seng ka hare ho nna! Ka nahana, “Oho Modimo, na Rebeka kapa Sara batla fihla moo.

Mme kaba lebella. Mme bathekesella kwana fatshe. Ke ile feela ka kena, ka hlakoreng le leng, mme bafeta ba leba moo bayang teng, bantse baenwa jwala boo ba bona. Ke ile ka ema, ka hare ho holo, mme ka lebella tlase mane hape, ka bona basadi bana ba batle bao e kabang baratuwa ba banna ba bang. Ka utlwa emong wa bona a hweletsa are, “Hupi! Bona ke bophelo!”

Ka nahana. “Seo sefosahetse ha ka kang! Seo ke lefu.”

Hobane, Bibele ere, “Ya phelang menateng o shwele leha antse a phela.” Ka tsela e jwalo re fumana hore, bophelo, seo rese bitsang bophelo.

Mme re bona diponahatso kajeno, tse jwalo ka ena, “Moo holeng Budweiser, ho nale bophelo.” Seo ke thesto e ka kang! Moo holeng teng Budweiser ke lefu.

Mme re bona diponahatso tse kang tsena, hape. “Bophelo boqala ha tsatsi le dikela.” the. Lefu le qala ha tsatsi le dikela. Batho bafetoha batsamayang bosiu. Batsamaya bosiu. Haeba o ile wa hlokomela, banka tshobotsi ya diabolose. Bobe hangata boetsahala bosiu.

E-26 Mme ke ile ka bala karolo e itseng ho enngwe ya dimakasine, hane kele mane sefofaneng. Ene e bolela ka Hollywood. Mme kare, hore, “Bophelo boqala hara mpa ya bosiu. O tla fihlela dintho tse itseng le ho itseng.” Mme enale setshwantsho sa metlaenyana, le dintho tse jwalo, ho tswelapele.

Mme kare, “Sena ke thetso e ka kang feela ena!”

Lea bona, haeba Satane anale mmuso, o lokela hoba le maemo a fosahetseng a moruo. O lokela hoba le se seng seo ase hlahisang ho bona, hoba etsa eka baya phela. Empa haele hantle ke ntho e fapantsweng feela. Hantle ntle ke lefu leo, sebopehong sa bophelo. Lea bona? Ke thetso feela e tshwanang le bophelo.

Hobane, hare behe sena mehopolong ya rona ha jwale, hang feela retle re qete. Ho nale tsela ele nngwe feela eo eleng bopheo. Hantle feela. “Mme ho Motseba ke Bophelo.”Ke yona tsela ele nngwe feela eo reka fumanang Bophelo ka yona, eseng ka tsela enngwe, hobane Modimo O tshepisitse tsela ele nngwe feela ya Bophelo mme tsela eo ke Jesu Kreste. Mme Jehova e moholo, ntle ho qalo kapa qetelo, ntle le qalo ya matsatsi le qalo ya dilemo, O re neile Bophelo ka Jesu Kreste, Yena A le mong feela.

E-27 Eseng feela hoka Motseba jwalo ka motho, eseng feela ho Mosebeletsa jwalo kaha A lokela ho sebeletswa feela, jwalo ka modimo, empa Modimo. Empa, ntho eo eleng ya bohlokwa ke hore re Motsebe. Ke phetho seo eleng sa bohlokwa. Eseng ho Mosebeletsa, empa, “Ho Motseba ke Bophelo.” Diabolose O ile A bodiabolose baile ba Mosebeletsa. Hantle feela. Mangole ohle A tla kgumama.

Empa, “ho Motseba,” tshwarelong ya dibe, leho ntjhafatsa bophelo ba hao, ka Moya wa Hae, boo ke mohlodi wa dintho tsohle tse ka hare ho wena. Modimo A etsa hore o tlise ditholwana tsa lerato, thabo, kgotso, mamello, leho loka, bonolo, maitshwaro, mamello, tumelo, ke dintho tsohle tseo tsetswang ho Modimo A le Mong feela. Ke yona feela tsela eo ya hoba le Bophelo.

Ka tsela e jwalo, lentswe bophelo le tolokilwe ka phoso ho rona.

E-28 Jwale, re, seo rese bitsang bophelo, emong otla thola koloi e ntjha, kapa batla leba tlase ka tsela, mme ebe bafeta feela, mohlomong, ka seno ho bona, ka letsoho la hae ho potoloha ngwanana, mme thaka leo le lenyane lere, “Sena ke bophelo!” Mme mofumahadi eo e monyane, ka mohlankana wa kgetho ya hae le metswalle, ba nwele tse pedi, mme ebe otlare, “Sena ke Bophelo.”

Kapa, motho ya neng a rata hoba le tjhelete e ngata, mme, hang feela, ebe o fetoha mojalefa wa tjhelete e ngata. O tla aha lehae le letle. Otla fumana koloi e ntle haholo. O tla hoeletsa. “Bona ke bophelo.”

Mosadi e monyane ka bana ba hae. Otla nka leeto ho leba mane Hollywood, mme a fetohe “mofumahadi ka tsatsi leo,” a kene diprogrameng tse ding moo, kapa tse ding tsa dintho tseo, kapa ho hapa tse ding tsa diphahlo. Seo setla mothabiso, ho fihlela aba are, “ke bophelo!”

E-29 Empa seo ke thetso e kakang feela! Seo ke lefu. Tseo ditla fela kaofela ha tsona. Mme re hlokomela hore kajeno. . .

Jwale nka nna kaba wa kgale bakeng sa dintho tsena, kaho kgalemela tse ding tsa dintho tsena, empa seo ke nnete. . .Maikemisetso a seo keho bontsha nnete moo eleng teng.

Jwale, bongata, kajeno, balebella porogama. Ba mamela direkoto. Baleba mane diresturanteng, ho thata hokaja moo ka baka la direkoto tseo ba dibapalang moo, tsa dibini tsena tsa rock and roll le tsena tsa boogie woogie, le tseo tse ntle, fang tango, tseo diabolose a dientseng, direkoto tse sususmeditsweng ke madimona. Mme, oho, ke ipotsa hore na batla reng haba fumana hore seo hasea kopana kapa ho susumetswa ke Ya Safeleng!

E-30 Nahana feela, ka tsatsi leo letsatsi letla hana ho tjhaba, mme ka nako tsohle dintho tseo ditla qhibidiha ho kgutlela Bosafeleng, mme ke nahana hore Elvis Presley otla makala, hoseng hoo. Hantle feela. Ho jwalo feela. Direkoto tsa hae ditla fetoha nnete, ha a utlwa dillo tsa meya e dimillione tseo a dirometseng diheleng. Tjhelete tse tharo tseo tsa Judas tseo diileng tsa otlanya poleiting, etlaba thabo, hlakoreng la Elvis Presley timelong ka nako eo, hoseng hoo. Bakeng sa Judas seo se ile sa etsahala ka baka laho phethahatsa Lengolo, hoka pholosa motho. Empa Elvis Presley o fetoletse nnete, ha ane ale Mokreste, mme a rekisa ditokelo tsa hae tsa tswalo hodi millione tsa meya hoya diheleng.

E-31 Nahana feela, Authur Godfrey, ka bana ba banyane bo Godfrey, batlaba moo ka tsatsi leo, le bona, ka maemo ao a bona hlooho tse tshweu, dibrunetts leka dihlooho tse kgubedu. Mme ka nako eo hotla hlokahala ya feta “Maria mofereko” hoka hlatswa moya wa hae kapa maikutlo a hae, Boteng ba Modimo. Ha a ikutlwa eka, hore, metlae eo ya hae e ditshila, le dintho tse ding tseo a lahlehisitseng batho ka tsona meya e dimillione hoya diheleng.

Mme babitsa seo, “Bophelo.” Hobaneng, seo ke lefu, mme haba tsebe seo.

Jwale hlokomela, ho sena, ntho tsena tseo le dibitsang “bophelo” disenyeha ho fihlela, ka makgetlo a mangata, batho baqetella baipolaile. Ka tsela e jwalo, seo e kasebe Bophelo boo Modimo A bolelang ka bona, hobane o kaseke wa nka Bophelo ba Modimo, kapa hona hoka fana ka Bophelo ba Modimo. Seo se matsohong A Modimo ka mohau feela. Empa ona o bolang mmele, o kgelositsweng o phelang kaho ona, oo o o bitsang bophelo, seo oka senkang ha o batla. Empa, seo se bontsha hantle feela hore seo hase Bophelo! O senyeha ka tsela e jwalo!

E-32 Ke sona seo rese bitsang bophelo ha jwale, empa ele seriti feela kapa setshwantsho. Re rata bohle hoka ithabisa, empa reka ithabisa ntho tsa bohlokwa kapa tse lokileng. Seo se bontsha haele hore re tlamelletswe nthong ya sebele, hare thabiswa ke ntho tsa sebele. Empa hare thabiswa ke ntho tsesa lokang, seo se bontsha hore re tlamelletswe nthong e sele. Ka tsela e jwalo, maphelo a rona a bontsha hantle feela hore na re wela hlakoreng lefeng, maikutlo a rona a wela hlakoreng lefeng. Na le bona seo? Rea. . .

Haeba re thabela hoba dinthong disele eleng tsa diabolose, meya ya rona le makutlo a rona a hulwa ke seo. Boogie woogie, motantsho, ho opelwa ke hlooho, botawa, le dintho tseo kaofela tseo re mathang kamora tsona, ditswa tlase kwana.

Empa hare thabela hoba Moyeng, re fela rele ba Bophelo Bosafeleng, mme re phahamisetsa maikutlo a rona ho Modimo leho Mororisa, mme ebe re nale thabo. Ebe jwale re nale thabo. Jesu O itse, “Ke. . .thabo ya lona ebe ya nnete.” Empa, eseng karolo ya bophelo bona bokgelohileng, empa re tletse Bophelo Bosafeleng, hotswa Hodimo. Ka tsela e jwalo, lea bona, ho tloha feela ka hore o batla eng.

E-33 Jwale mohlala feela, bakeng sa bamahloko a kello, dingaka tsa mahloko a kelello, jwale hare hlokomele, motsotso feela, ka hlakoreng la bona. Setshwantsho sa Kreste ke sena, mme sefoka moya ke sena moo seleng teng. Ho tloha feela hore nna ke lebeletse hokae, lea bona, maikutlo a ka a nkgannela hokae, haeba motsamao ole kamora mona. Hake lebella moo, mme o lakatsa seo, a lebile seetseng moya. Empa haeba maikutlo aka le ditakatso tsaka a lebile ka hlakoreng lela.

Ke lona lebaka le ileng la etsa hore Jesu are, “Mang kapa mang ya shebang mosadi kaho molakatsa, ose a mofebile, ka pelong ya hae.” Lea bona? Ke hona moo maikutlo a lona a leng tseng, le moo mohopolo wa lona oleng teng.

E-34 Mme ebe reka thaba, hobane re bana batshepiso, ka hare ho Kereke e Kgolo ya Modimo, e nang le tshepiso ya Modimo, “Ekase hlolehe hohang feela.” Hantle feela.

Lefatshe le nahana hore rea hlanya. “Oho, sena ke Bophelo! Woopee!”

Ka tsatsi lena ke ilo bona mosadi emonyane ya ileng ho. . .le ngaka ya mahloko a kelello. . .O dilemo dikabang mashome a mararo a metso e mehlano, ha a soka a tsuba, leka mohla ha a soka a nwa jwala, bophelong bohle ba hae. Ngwanana ya lokileng. Batho bahabo ke Bakreste. Ntate wa hae ke Ngaka. Mme yena ene ele. . .o ile a fana ka bophelo ba hae ho Kreste, lemong tse tlase kwana. Mme o ile a etsang? O ile atswa, mme o ile a fihla Kholejeng moo a ileng a fihla a ruta teng.

E-35 Mme ngaka ya boko moo, o ile a dula fatshe le yena hoka bua. Mme are, “O bolela hore hao soka o sunwa ke moshemane bophelong ba hao?”

O ile are, “Lekamohla, bophelong baka.”

“O bolela hore hao soka onwa bojwala hohang feela le hoba meketjaneng ena ya diphathi?”

“Lekamohla.”

Are, “ Ngwanana, hao tsebe seo seofetang.”

Jwale, yena jwalo ka ngaka ya boko, o ile a fetola mohopolo wa ngwanana eo, ho fihlela ha jwale o fetohile bokgopo ka tsela e makatsang, hoo asa batleng ho utlwa letho ka Lebitso la Jesu hale buuwa pela hae. Hoo mme wa hae le ntate wa hae baseng basa mobone hohang feela. O sea bile a lahlehetswe ke kelello, mme bekeng ena o leba mane sepetlele sa batho balahlehetsweng ke kelello hoya fumana thuso. Lebaka ke hore o tlositse mohopolo wa hae ho Kreste, hoya ho seo ngaka ya mahloko a kelello e moboleletseng sona sentse se sebetsa ka kelellong ya hae.

E-36 Ke lona lebaka le etsang hore rebe sebakeng sena, hoseng hona, keho tlosa mehopolo ya hao le kello ya hao dinthong tsa lefatshe lena, ho fihlela dintho tsa Modimo, eleng tsa Bosafeleng. Ke seo thero eleng sona, ho suthisa mohopolo ho o isa nthong tse hodimo le ho fihlela ntho tse bohlokwa, ho fihlela moo Kreste aleng teng, ho fihlela o tiisetswa. Kelello ya hao e fihlela tseo kaofela ha tsona eleng ntho tse Hodimo kwana.

Jwale, empa ha bophelo bole bakeng se seng, bo kene ho ngwanana eo, ba nahana hore a kanna a nwa tjhefu nako enngwe le enngwe. Hantle feela, bophelo bofetoha tshenyeho ho yena, bophelo boo a bophelang, ho fihlela baba banka maphelo a bona, banka tjhefu le dintho tse ding.

E-37 Jwale, empa, Modimo, ikonoming ya hae ya motho, o ile a etsa motho hore abe kamoo a batlang hore abe ka teng. Jwale, o entse motho hore a nyorwe.

Le ile lahlokomela Davida mona? Oitse, “Moya waka o nyorwetse Wena.” Oho, ke rata seo. “Jwalo ka naha e omileng, moo hoseng metsi.” Nahana feela. Are, “Moya waka o nyorilwe, Modimo! Ke nyoretswe Wena, jwalo kaha kene kele naheng e senang metsi.” O lokela hoka fumana metsi kapa oya timela. “Moya waka o nyoretswe Wena.”

Jwale, Modimo O entse motho a nale lenyora. Eo ke karolo ya motho, ke lenyora la hae. Empa, Modimo O entse lenyorwa kaho motho hore a nyorelwe Modimo. Mme Diabolose a fetola seo, a etsa seo hore a nyorelwe mmuso wa hae, bakeng sa lefatshe. Na le fumana seo? Lenyorwa leka hare ho motho kela bomodimo, hobane Modimo O moentse ka tsela e jwalo abe le lenyorwa, a nyorwele Modimo.

E-38 Hotla jwang ba bang ba lona, ba nang le nako e nyane ya hore balle. . .baleke ho fedisa nthamo e halalelang ya lenyorwa, kaho leka ho kgodisa seo ka honwa jwala, ho tsuba, ho shebella theleveshine, leho matha ka tsela e jwalo le ho tswella jwalo, leho hloka boitshwaro ka tsela e jwalo, ho leka ho kgotsofatsa seo sa bomodimo seo eleng lenyorwa le kentsweng ke Modimo bakeng sa Hae. O silafatsa bodiba boo Modimo A bokentseng ka hare ho wena, hoka fumana Moya wa Hae, le ntse ledi silafatsa ka dintho tsa lefatshe lena. Mme hadi kgotsofatse. Mme dikeke tsa o kgotsofatsa.

Ke lona lebaka le etsang hore o nke sethunya ose behe hlohong ya hao, hobane dintho diya kamoo dibatlang ka teng. Mme lefatshe le tseleng yaho ipolaya, ka thetso le botarasi, mme bonokwane botseleng ka mokgwa o jwalo ka hare ho naha, ke hobane le leka ho fetola dintho tseo Modimo A lefileng tsona, leho leka hoka dikgotsofatsa ka dintho tsa diabolose.

E-39 Nka Moya oo O Halalelang, oo Modimo A kentseng lenyorwa la hore o nyorelwe ona, mme oya tsamaya hoya leka ho kgotsofatsa seo mane dinaetetlapeng kae kae, haho makatse ha hoseng le tsoha le nale hlooho tse bohloko. Ebe, ka lekase la dibiri mme o kene lapeng la hao, mme o dule fatshe onwe seo, o leka hoka fedisa lenyorwa leo le halalelang leo Modimo A lekentseng kaho wena, hore o nyorelwe Yena, empa o tla thola eng haese karolohano ya Bosafeleng ho tloha Boteng baya Matlaohle! Nakong eo, A neng A etsa hore o nyorelwe Yena!

Mme Davida o ile a inehela, mme are, “Moya waka o nyorilwe, jwalo kaha kele naheng e senang metsi e omileng. Ke nyorelwa Wena, oho Modimo.” Ke seo moo seleng teng. Davida o boletse, “Ke O bone dibakeng tse halalelang tsa Hao, mme moya waka o nyorelwa Matla.” Ke seo moo leleng teng. Ke yona phapang eo.

E-40 Ke sona se etsang dintho difapane, ke lenyorwa leo Modimo A le kenyang ho wena, haeba oka kgotsofatsa seo ka Metsi.

“Tlohong ho Nna, lona bohle banyorilweng. Tlohong letlo nwa sedibeng sa Bophelo, ntle ho theko, ntle ho tjhelete, ntle le tefo. Ho nale sediba se butsweng ka Tlung ya Modimo, motseng wa Davida.”

Ho nale sediba seo ose nyorwetseng. Hantle feela, sona se teng. Seke wa leka hore ore, “Ketla tlosa lenyorwa leo kaho nwa, ketla tlosa lenyorwa leo ka hotswa le mothepa o itseng, ketla nyenyelepa ke siye monna waka. Ketla nyenyelepa ke siye mosadi waka.” O ipokella kahlolo feela.

Ore, “Hakea kgotsofala, Moena Branham.” Haho makatse.

Ke Modimo A sebetsa ka wena. Modimo A leka ho o tlisa ho se seng, mme o nka keletso ya Diabolose o tswellapele ka yona. Ke yona tsela eo mahlomola a tlileng ka yona. Ke yona tsela eo lefu le tlileng ka yona. Mme bophelo bona hase Bophelo, ke lefu feela. “Hobane moputso wa sebe ke lefu, empa neo ya Modimo ke Bophelo Bosafeleng ho bao batlang ho o amohela.” Oho, o seke wa thetswa.

E-41 Ebe, Diabolose o nale tsela enngwe. Re mpa re nale motsotso o siko ha jwale, bakeng sa sena. Diabolose o nale tsela enngwe hape yaho ka kgelosa ntle le hore. Are, “ Hake new, Moena Branham, hake tsube, hake bapatse. Hake mathe le monna emong ntle ho monna waka kapa mosadi waka. Ketla- ke. . .ke phela bophelo bo lokileng.” O etsa hore o nahane hore, hoka kgotsofatsa letswalo la hao, ke hore feela o tsamaye o yoba leloko la kereke e itseng mme etlabe ele hore ho lokile. Seo ke phoso e kgolo. Seo ke ho sopahanya dintho feela. O kase loke ka hoba leloko la kereke. O fetoha feela mohopolo, ke ntho feela ya mohopolo.

O kase kgotsofale ntle le hore o Motsebe, jwalo ka tshwarelo ya dibe tsa hao, moo taba ya sebe eseng e lokisitswe, mme ose o nale eo e ratehang, kgotso, kgutso, Bosafeleng, kopanelo hoYena. Ha kgotso ya Modimo e fetang kutlwisiso ya botho e fihla kaho wena moyeng wa hao mme e o etsa sebopuwa se setjha ho Kreste Jesu.

E-42 Hoba leloko feela la kereke hokase o thuse hohang feela. The, monghadi. Seo keho sotha feela nnete ya taba. Haeba Diabolose akase kgone nthong tseo, o tla etsa hore o tsamaye o ilo etsa hwane. Empa seke wa nka letho ntle le Tswalo ya kgale, ho tswalwa ka Moya wa Bosafeleng wa Modimo. Ha Moya wa Modimo le wena le kopana hoba ntho ele nngwe.

Davida le yena, hodi Pesalema, ka hobane ene ele monna wa dithabeng ya tsomang.

Mane Borwa bantse ba sebedisa mokgwa ola wa kgale, batsoma ka dintja dinone, ka nako tse ngata. Mane Afrika ke ile ka hlokomela seo. Mme ha dinone dimatha, ntja tsena tse hlaha hoka ditshwara. Dinale meno a bohale haholo. Mme dikgona hoka nanarela, jwalo ka sebe. Dilalla hare ho moru bakeng sa dinone tse nyane. Diema hlakoreng la moya hore diseke tsa utlwa monko wa tsona.

E-43 Mme ditswa kaofela ha tsona hang feela, mme dileke ho sireletsa mathaka ana a manyane, mme didikgabele dikotwana.

Ke tsela eo sebe se sebetsang ka teng, seo ntsha hoisa hlakoreng lesa lokang la lefatshe. Hao nahana hore, wena, “Jwale, ketla leka sena, ketla tswella ka sena. Ke. . .Bakase tsebe letho ka sena.” Seke wa tshwenyeha hohang, hobane haho leihlo le leng leo shadimileng. Mme sebe sona se larile monyako. Hlokomela. Setla o fumana.

Ka nako enngwe ha kgama e nyane e tshwerwe ke thaka lena, ka nako tse ding lehlakoreng. Mohlomong hodimo hoo esa kgoneng hoka e phahamisa. Ebe e tshwara lehlakoreng hoka e phahamisa leqa leo kaofela ha lona. Mme mohlomong, ebe, etla e tshwara, ka mesifa kamorao mane hoka e roba le mokokotlo, eleng setlang ho robokela seo, mme e kgone ho baleha ka yona. Ese e sena matla aho baleha.

E-44 Ka nako enngwe eye e qhomele hodimo haholo, mme e fihle e etshware mona seropeng, ebe e ntsha leqa le leholo la nama, ka tsela e jwalo, moo ntja e fihlang e etshwara teng, e fihle e elahlela fatshe ka matla a yona, mme entshe leqa le leholo la yona. Mme thakanyana leo, letlolela hodimo le ho matha ka matla hoya kamoo leka kgonang, mme, ntho ya pele eo le etsebang, le nahana hore le lahlehetse dintja. Mme dintja dilelekisa se seng, mme ditswelle jwalo kaho matha. Mme thaka lena lea tseba hore letla tswella jwalo, ntja tseo dilahlehile hofihlela dibolaya le leng, mme dibe kamora lona molee. Mme le tswelle kaho baleha, haholo hoya kamoo leka tsebang ka teng.

E-45 Jwale, kaha kele setsumi, ke tlwaetse dikgama. Ke tseba mekgwa ya tsona. Haeba leka hlokomela, kgama e ka kgona ho fihla metsing, moena, e kgona ho fola hang feela.Empa haekeke ya thola metsi, ho fedile ka yona. Empa haeka fihla metsing, oka e latela tsheare lena lohle, mme etlanne e tswelepele feela. Etla nka matla, etla leba ka tsela ela, mme e kgutle ka tsela ena. Etla kgutlela morao ka tsela ela. Eka kena feela ka hara metsi a phallang mme ebe eya tsamaya. E leka ka tsela tsohle ho thetsa dintja.

Jwale, Davida o itse, “Jwalo kaha kgama e tsetselela metsi a sediba, moya waka o tsetsela Wena, oho Modimo.” E hobetse. Ditlena tsa dihele dikamora lona bohle. O leka kamatla ohle ho o tlosa pela Modisa, hang feela. Doitshwara bongata mme dibalehe ka bona, hoka o tloka.

E-46 Mme Davida oitse, “Jwalo kaha kgama etsetselela metsi a bodiba!” Oho, e lokela hoka fumana metsi, kapa eya timela.

Modimo, seo haebe moya wa rona kajeno. Re lemetse. “Haeba nkase fumane metsi a sediba, bohloko botla ntlhola haufenyana. Empa ha nka thola metsi a sediba sa Hao, Oho Modimo!”

Kgama e nyane le yona eya tseba. . .Ke lefu kapa metsi a sediba. Mme Davida ore, “Jwalo ka kgama etsaba hore ke lefu, kapa metsi a sediba, ke yona tsela eo ke yona tsela eo moya waka o O nyorelwang. Ke lokela ho O fumana, kapa kea timela.”

Oho, hoja rene reka kgona ho kena Bophelong boo bojwalo! “Ho lehlohonolo bao balapelang leho nyorelwa ho loka, hobane batla tlatswa.”

Ha seo ebe lebaka la kereke ena hoseng hona. Ha ditakatso tsa hao dike difetolwe mehopolong ya dintho tsa lefatshe lena, le mekgweng ya lona. Leha ekaba ke ntlo ya hao e hlwekiswang kapa eng feela, leha ekaba ke polasi ya hao e nang le lehola, leha ekaba ke eng feela, ha seo se lebiswe ho Modimo.

E-47 “Oho, Modimo holoka hwa hao ho molemo ho nna ho feta bophelo. Moya waka o nyoretswe Wena, jwalo kaha kele naheng e omelletseng. Jwalo ka kgama ha enyoretswe metsi a sediba, moya waka o tsetselela Wena, kapa kea timela.”

Ha Tabernakele ya Branham e fihla maemong a kang ao, dipelaelo ditla tloha ho bona ditswe ka monyako, diphapang ditla feela, mme Bakreste etlaba Bakreste. Mme . . .Sena etlaba seo batho ba buang ka sona, ho pota lefatshe, ha phutheho e nngwe le enngwe etlabe e nyorelwa Modimo. “Mohau wa Hao O molemo ho nna, Oho Modimo, hofeta Bophelo.” Hare rapele.

Ntate wa rona ya Halalelang, le Modimo, jwalo kaha retla ho wena ha jwalo pheletsong ya Molaetsa ona o monyane, re rapela hore ho lapa leho nyorwa hobe teng mona ka hare ho kereke ena e nyane, hoseng hona, hofeta pele. Haeke ere banna, basadi, bashemane le banana, kajeno. . .tlasa marulelo mona, lekantle, leha ekaba hore ba hokae, habake bautlwe Evangedi ena, mme batsebe hore ho nale se seng mona se etsang hore ba nyorelwe se seng.

Oho, ho hloka botsitso bojwalo! O boletse hore etlaba nakong tse kang tsena, “ho hloka botsitso, nakong e kang ena, diphapanong tsa ditjhaba.” Oho, hoja feela bane baka lesa ho fumana matla ao, ho lakatsa dibomo tseo, ho lakatsa dintho tseo, ba dilahlele hole kwana bakeng sa Modimo leho loka hwa hae, ebe Letsatsi la ho Loka letlatla ka phodiso ya mapheo a Hae.

Ha Iseraele ane a sokola, mme bana baile batswalwa. Mme kea rapela, Ntate, hore O tla kenya lenyorwa leo ka hare ho rona dipelong kajeno lena, hore ho seke haeba leho loka lefatsheng lena, empa ebe ho utlwahala hwa modumo wa metsi a phallang a Hao. O ho Morena, hake Botebo bohweletse Botebo. Fana ka seo, Ntate. Rea rapela ka Lebitso la Kreste.

E-48 Jwalo kaha rentse re inamisitse dihloho.

Kea ipotsa, ka hare ho kereke, hoseng hona, hore na reka phahamisa matsoho a rona, rare, “Moena, moruti, nthapelle.”jwale ha nna le Moena Neville re shebile. Modimo A lehlohonolofatse, moena. “Ke batla Kreste. Ke batla lenyora ka hare ho pelo yaka ka tsela e jwalo. Ke kgathetse ke hore ke lebe mola halofo mane le mane. Ke feela ke lakatsa lenyorwa la Modimo. Nthapelle, moena, baruti. Na leka. . .”

Modimo A o hlohonolofatse, moena. Emong o phahamisa letsoho, mme are, “Nthapelleng.” Jwalo kaha. . .Modimo A o hlohonolofatse kgaitsedi. Ho lokile. Emong hape jwale, wena feela, mosadi. Hantle feela. “Ke batla seo, le nna.” Modimo A lehlohonolofatse, kgaitsedi, morao moo. Haebe. . .

“Lerateng la metsi a Hao.”

“Oho, nketse hore ke tsebe hore ke motho ya batlang, ke mpa kesa tsebe feela hore na mmele ona o fokolang otla robeha neng, mme ebe ke kenella ho Bosafeleng. Empa ha seo sebe ka tsela e jwalo,

E-49 Oho Modimo, hore moya waka o nyorelwe Wena, ebe hake satla hlola ke nyorelwa botawa, ho tsuba, leshano, hose etse sebe hape. Ha mohopolo waka o bewe dinthong tse ka hodimo. Fana ka seo ho nna, Oho Modimo, jwalo kaha ke phahamisa letsoho laka.”

Modimo Ao hlohonolofatse, le wena, le wena. Modimo Ao hlohonolofatse. Ntate O bona letsoho la hao, hantle feela, Modimo O hohle. Modimo Ao hlohonolofatse. Ipolele hoba jwale, kaha o ntse o dutse moo. Ipolele melato ere, “Morena, kenya lenyora leo ka hare ho nna.”

Bana, na lene le tseba hore haho tsela enngwe yaho bona Modimo ntle ho eo? Na seo ke lenyorwa le tebileng, seo ke se seng seo se lakatsang Modimo?

Jwalo, ka kgama eo e nyane, o ka nahana feela? Thakanyana leo letswile kotsi. Leashwa. Ke metsi a sediba kapa lefu. Mme le lokela. . .na o ya hlokomela hore le phahamisa hloho? Mme lentse le batla. Le nkgella moya. Madi a ya matha. Le lokela ho fumana metsi ao a sediba. Le lokela ho etsa seo. Karolo enngwe le enngwe, leha ekaba ke eng feela hale kgathalle letho le lebile pele feela sedibeng. Na le wena o nyoretswe Modimo ka tsela e jwalo ka eo?

E-50 Davida o boletse, “Ke hona moo lenyora laka le leng teng ha jwale, ke Modimo. Ke lokela ho fumana seo, kapa kea timela. Ke rata Bophelo. Lerato le mosa wa Hao, hake utlwa Boteng ba Hao, ke bona bophelo baka botswella ka Lentswe la Hao, ho molemo ho nna ho feta tsohle, ntho tsohle, dintho kaofela bophelong le sohle. Mosa wa Hao!”

Ipolele melato ya hao, jwalo kaha ke rapela.

Jwale, Morena. O bone matsoho. O tseba batho bana. Mme ke rapela hore O tla tshwarela dibe tsohle. Etsa ka hare ho bona lenyora leo le leholo, hore bao O nyorelwe. Pelo tsa bona dilapile.

Batho bohle mona lefatsheng kajeno, ke nahana ka sena, naha ya rona, e entswe e thabiswang ke bohlanya. Oho Modimo! Ditshwantsho, ditheleveshine, le dipale tseo tse ditshila! Leho utlwa ditshila tsena tse tharo kapa tse nne hoka boloka Elvis Presley ditshwantshong tseo, lebo Author Godfrey le bao ba bangata ba bona. Se ile sa hlahella bekeng e fedileng, ke boraditaba ba New York, hore o ile a etela ha raro kapa hanne ngaka ya mahloko a kelello, ho emong le emong, hoka leka ho tlisa lefatshe lena fatshe ka, ditshila tseo, thetso, leka meswaso eo e ditshila.

Mme mosadi mane seteraeng, tsela eo banna balahlehelwang ke kelello tsa bona, a leba dibakeng kaho fapana, a apere diaparo tseo tse manyala. Mme ho hlokomela. Morena, ngwanana eo e monyane mane seterateng, ka mmele oo o monyane wa hae ka diaparo tseo tse manyala. Le monna elwa mane ka hare ho phapuse ya bareng, hoseng hona, kaho tseba hore lenyorwa le hlokahalang ke la Modimo hore Modimo A moetse hore a nyorelwe Yena, Modimo, o leka hoka ho fedisa nthamo eo ka ntho tsa lefatshe lena. Rea rapela, Modimo, hore ka tsela enngwe. . .hake tsebe hore jwang, empa ke tshepa hore seo se lokela hoba ka tsela ena nakong ena.

E51 Empa ho bao ba bitsitsweng, mme baphahamisitseng matsoho a bona, banehe, Morena, tseo badihlokang dipelong tsa bona. Lenyora leo le halalelang, hake lefele kajeno, kaho ntjhafatswa ke Moya o Halalelang ka hare ho meya ya bona leho baneha seo eleng tlhoko tsa bona. Ke kopa sena Lebitsong la Kreste. Amen.

Naha e teng mose ho noka,

Eo re e bitsang e monate ka hosafeleng,

Re fihlela lebopo leo feela ka tumelo,

Ka bonngwe retla fihlela seo,

Moo retla tsamayang le basashweng,

Haba letsa tshepe tseo tsa kgauta bakeng sa hao. . .

Jwale hare e hameng.

Na hale utlwe tshepe tseo hadintse dilla?

Na hale utlwe Mangeloi ha a bina?

Ke nako eo bakopanang.

Halleluja tse halalelang Thabong.

Monateng oo hole monate ka hosafeleng,

Mose ola nokeng e benyang,

Haba letsa tshepe tseo tsa kgauta bakeng saka.

Ke ba bakae ba Moratang? Phahamisang matsoho a lona. Kea leboha Morena. Jwale feta, o tshware emong ka letsoho ya pela hao, mme ore, “Morena Ao hlohonolofatse.”

. . .tshepe tseo dialla?

Na hao utlwe Mangeloi. . .

Hantle feela, re baahi ba Mmuso.

Ke thabo halleluja Thabo.

Hole mola monate osafeleng,

Mose mola ho noka e benyang,

Haba letsa tshepe eo ya kgauta bakeng saka.

E-52 Jwale, Ntate, amohela meya eo sebeletsang ya rona, jwalo kaha re itlama hore ho Wena. Re itukisetsa hoka rapella bana bana bakulang. Ke kopa hore Moya wa Hao O dule ho rona. Hore retle re kgone hoka rapela thapelo ya tumelo bakeng sa bao baehlokang horeng ena. Fana ka seo, Ntate. Hobane re kopa seo ka Lebitsa la Kreste. Amen.

Bakulang haba potolohe aletare ena nakong eo re ntseng reba tlotsa leho barapella. Reka thabela ho etsa seo hole thusa. Retla ntsha tshebeletso hona jwale, leka dula bakeng sa metsotso e leshome hoya e leshome le metso e mehlano.

Ka tsela e jwalo, re nehe, Kgaitsedi Gertie, “Ke emetswe ke thabo hosane.”

. . .ke emetswe ke hosane la thabo,

Moo diheke tsa diperela dibulehang,

Mme hake tshela lesira la mahloko,

Ketla phomola mose ola.

 

Ka tsatsi le leng mose ola wa hosebole hosa bonahaleng ,

Ka tsatsi le leng, Modimo O ya tseba hore neng le kae,

Mabidi ohle a hobola atla ema (Ho etsahalang ka nako eo?)

Ebe ketla thabela ho tsamaya thabeng ya Sione

 

Ka tsatsi le leng moo hosa fihleleheng. . . (Nahana ka seo!)

. . .hoseboleng hosa bonahaleng,

Ka tsatsi le leng, Modimo ke Yena feela ya tsebang hore kae le neng, (Hotla etsahalang?)

Mabidi ohle a hobola atla ema,

Ebe ketla tsamaya thabeng ya Sione.

 

Dikiloha, koloi e lokileng,

Oho tloho o nkise Hae;

Dikoloha, koloi e lokileng.

 

Na sekepe sa kgale sa Sione,

Na sekepe sa kgale sa Sione, (ha a bokwe!)

Na sekepe sa kgale sa Sione,

Palama, kena ka hare.

 

Sefihlile ntate waka ya tsofetseng,

Sefihlile ntate waka ya tsofetseng,

Sefihlile ntate waka ya tsofetseng,

Palama, kena ka hare.

E-53 Moena Graig, Moena Junie, kaofela ha lona nyolohang, letlo rapella bakulang. Kaofela ha lona, Moena John, emong le emong ya batlang ho nyoloha, nyolohelang kwano. Oho!

Na hoka sebe hotle moo,

Hose morwalo oo ke lokelang ho jara?

Mmino wa thabo ka dipelo tse llang ditshepe,

Oho na hoka sebe monate moo?

 

Na hoka sebe hotle moo, hotle moo.

Hose morwalo otlang ho rwalwa?

Ho binwa ka thabo ka pelo tse llang ditshepe,

Oho na hoka sebe monate moo?

 

Re tsamaya leho bua le Kreste, Matla A salekanyweng Yena,

Na hoka sebe monate moo?

Re tsamaya leho bua l Kreste, Matla a sa lekanyweng, Yena,

Na hoka sebe monate moo?

 

Na hoka sebe hotle moo, hotle moo,

Hose morwalo otlang ho rwalwa, moo?

Pina tsa thabo ka pelong tshepe e llang?

E-54 Ha feela re nahana ka ntho tseo, seo se setle haholo, seo setle ha kakang! Oho. Ke wa nnete ho rona. Na hoka sebe monate moo? Ngaka ya batho e teng mona ha jwale. O batla ho fodisa bakulang le tshwenyehileng. O batla hoetsa bao bakgathetseng hore babe le matla. O batla hore bakulang bafole.

Hare inamiseng dihloho tsa lona leho Mororisa.

Oho Ngaka ekgolo, jwalo kaha pelo tsa rona diphutsa, re phutsa jwalo ka Konyane ya Hao. Re utlwa ha Moya wa Hao o solla kaho rona. “Nku tsaka diutlwa Lentswe laka.” Mme re rata ho hweletsa dithoko tsa Hao. Re rata hoka lla pela Hao ka thabo. Re rata hoka hlahisa maikutlo a rona ho Wena, hobane rea o rata ka sohle seka ho rona. Meya ya rona yohle, mehopolo, mmele ya rona yohle rea O rata Morena.

E-55 Mme rea rapela, Modimo, hore Otla re neha, ka botebo le botebo, ho tswella jwalo. Ha seo sefetohe nnete ho rona, hore lefatshe leo letla fela, leho hloleha, mme hoka sehlole ho nale mehopolo ka seo. Letla fella ruri Bosafeleng. Le ile la qala, mme ka tsela e jwalo le lokela ho fela, le lona. Re tseba seo Morena.

Mme rea rapela, Modimo, jwalo kaha, rele bana ba Hao, re eme mona, re leka hoka kopanela mmoho, ka Lebitso la Morena Jesu, bakeng sa mmele ya rona, sebakilweng ke dibe tsa morao kwana, leke bokgopo ba lefatshe lena, le nama ya rona e bolang. Ka tsela e jwalo hoka ikokobetsa ka baka la sebe. Mme re re Bibele e hlalosa sena ka botlalo, hore, “Moya o Halalelang ore thusa, hoka hlakola, leho re kopanya.”

Mme retla ho Wena, Ntate, hoseng hona, boikokobetso, re dumela hore O tla re kopanya kapa ho etsa kopano bakeng sa rona ha jwale, hore, jwalo kaha re ipolela dibe, le makgopo a rona, re lakatse Wena feela. Pelo tsa rona dilapetse ho loka, hore retle re kgone hoka etsa mosebetsi wa Hao oo O re kgethetseng ona ho o etsa. Fana ka seo, Morena, jwalo kaha moholo wa Hao atla kapele hotla tlotsa bana, ketla ka thapelo ho barapella bakulang, ha Moya wa Hao otle kapele ka phodiso. Re kopa sena, ka Lebitso la Morena wa rona Jesu.

Jwale, moholo, haoka qala mona mme wa nyolosa hantle feela wa fella mona.

Bohle thapelong, jwale, binelang tlase

Ngaka e kgolo. Kaofela ha rona hare bineng mmoho re binele tlase.

E-56 Hakea fosa, enwa ke Kgaitsedi Craig.

Ke utlwisisa maemo a hao, Kgaitsedi Craig, ele hore o ile wa kula haholo, mme o ile wa lokela ho tsamaya. . . . .Jwale hlokomela. Mane ntle mola hara mahwatata, le ile la sebetswa le monna wa hao hotla mona, bakeng sa Kreste. Yona eo le ileng la e emela, Kgaitsedi Craig, ke yona ntho eo eka o thusang feela jwale. Jwalo ka mosebeletsi wa Modimo, wena le Moena Craig le lokela hore le tsebe hore rea lerata jwalo ka kereke. Mme re thabela mosebetsi oo le o etsang mane lehwatateng, hara batho bao ba Maindia. Le hore jwale o tlile mona, sena ke sepetlele hoseng hona. Mona ke hona moo Ngaka e kgolo e emeng teng, Eo ya Moholo. Hotla etsa oporetjhene eo, mme re tlilo o neha enngwe. . .?. . . Lentswe la Modimo le bohale ho feta sabole e ntlha dipedi. A kanna atla hotla monka. Harena le pelaelo leha ele enngwe. Kgaitsedi Craig! Ka tsela e jwalo feela. . .. .

Ho lokile, Moena Neville, leba o tlotse.

E-57 Ntate ya Lehodimong, mosadi wa moruti ke enwa moo aleng teng,. . . .mane lehwatateng letjhesang haholo. MaIndia ao a dulang moo a utlwile taba ena, a leka ka hohle hore a bahlolele ho Wena. Re eme mona pela aletare ena e nyane kajeno. Oho, Ntate ya Mohau, jwalo kaha, re beha matsoho hodima hae, jwalo ka letshwao, re dumela Bibele hore eya phela e santse ele Thato ya Modimo. Re beha matsoho hodima hae.

. . .bosweu jwalo ka lehlwa, haho letho haese Madi a Jesu;

Keng seka ntlhwekisang hape?

Haho letho ntle le Madi a Jesu.

Oho, a lokileng a phallang. . .

E-58 Modimo Ao hlohonolofatse, kgaitsedi.

Mosadi wa Moena George Colvins o mane Nortons Infirmary Hospital, hola Louisville, mme lona balokisetsang hoya ba ba bona. Mme Mofumahadi Colvin, ya nang le mofetshe wa mala, mme matsale wa hae o batla ale betere haholo. Ka tsela e jwalo, rea leboha ka seo.

Jwale, ho lona batho bakulang, baileng barapellwa, ke rata hore, lentswe lena. Re batla rele kamora nako, empa se seng se senyane.

Hoya ka Phodiso e Halalelang, oho, ke ntho e ntle ha ka kang. Mme seo sebobebe haholo hoka tla ho sona, ha feela otla ka tsela e nepahetseng, lea bona.

E-59 Jwale, pono eo ke bileng le yona, eo ke ileng kae hlalosa hantle feela ka hare ho kereke mona, ka metsi, (lea hopola seo), letamo le bile ka letsohong le letsheadi, mme letamo le matha ka hlakoreng lane, karolo enngwe le enngwe ya yona e ile ya hlaloswa hantle feela hoa mona Canada, hantle fela. Mme Noka ya Saskatchewan e matha hantle feela ka hlakoreng la botjhabela ho nale bophirima, mme diphororo dine dile lehlakoreng lela eseng lena. Ke ile ka kena ka moo, hone ho bata, moya o foka ebile hona lehlwa, ka kgutla, mme letsatsi lene letjhaba. Mme ka kena hantle feela moo, ka fumana sekoqo sakgale sa patsi, le ntho enngwe le enngwe, hantle feela ka tsela eo e lokelang hoba ka teng. Seo ene ele phetolelo ya mosebetsi waka. Hantle feela.

Modimo A senola mona, bekeng tse mmalwa tse fetileng, hore ke lokela ho etsa eng ka ponahatso eo, jwalo jwalo, ene e lokela hoba tlhohonolofatso e kgolo eo. Mme re kanna ra tswella ho rapella batho.

E-60 Mme jwale, sefaleng mona, kamorao ho pono eo e fetile, re ile ra bitsa pono eo mona sefaleng. . .pele, hoka qala. Mme ha batho banyolohela mona, ene ele pele, letla bona bopaki ha jwale.

Jwale, lebaka ke lena, hantle feela mona. Hane resa hodiswa mmoho. Lea bona, re jwalo feela ka bana mona, mmoho, hore re hodisitswe mmoho, ke lona lebaka o satsebe. . .Lea tseba hore ke rata hoka tsoma leho tshwasa dihlapi, jwalo jwalo, le hore ke sona seo setlosang seo.

Moena Bill ke moena feela wa lona, lea bona, ke hobane ke lerata le lona le nthata, Lea bona? Mme letla mona, mme, jwale, hale batla ho lokisa mabone a ntlo ya hao okase tshabe ho mpitsa, ketlatla lokisa seo, leka seo feela. Ketla leka hake kgona, ke lokela ho bitsa Moena Rhody. Ka tsela e jwalo re. . .kapa se seng, lea tseba, kapa sela se seng. Lea bona? Seo kese tlwaelehileng hara lona. Kae kae seo se bonahala sesa tshwane le mona. Ha re. . .re. . .Ka tsela e jwalo re. . .

Seo ke se seng sa dintho tseo, jwalo ka mahlo a mmala o mosotho le botala balehodimo. Lea bona, ke enngwe feela ya dintho tsa maiketsetso. Reka sekgone ho fetola seo.

E-61 Mane Canada, hake fihla moo, jwale, hantle feela, ke ile ka lebolella hore na ho etsahalang. Rene re nale batho bakabang dikete tse mmalwa moo, empa bongata ene ele batho Baanglican Baptist, jwalo jwalo, baneng batsheheditse kopano eo yaka. Batho ba Pentakonta baile ba hana ho tshehetsa kopano eo. Ka tsela e jwalo, empa ke sona seo, hantle feela. Kea barata ka tsela e tshwanang. Lea bona?

Empa hare moo, bosiung boo, mosadi emong o ile atla sefaleng mona, pele, kopanong. Mme ene ele sefofu peleng, hake tsebe hore nako e kae. Jwalo ka mosadi a ileng atla mona hore re morapelle. Bane balokela ho motlisa mona sefaleng, one asa tsebe phapang mahareng a bosiu le motsheare. O ne a bile kamokgwa o jwalo ka dilemo. Mme a eme moo, ho rapella mosadi eo, mahlo a hae a ile a buleha hona mona sefaleng. Mme o ile a theohela tlase moo mme a nka setlanyi sa mantswe a nngolla bopaki ba Hae ka boyena.

E-62 Leha hole jwalo ho latelang, ke moshemane e monyane eo a neng ale. . .Mosadi e monyane eo a ileng a tla rapela mona nakonyana e fetileng, bakeng sa ngwana ya semumu e monyane. Rene re nale ngwana eo mona sefaleng. Ke nahana hore ene ele ka, oho, ke batla hore ene ele ngwana ya dilemo tse robedi kapa tse leshome. O ne asa, one a sa tsebe leha ele lentswe le le leng. One asa tsebe le puo ya dimumu. O ne asa utlwe lehanyane feela, one a soka bophelong ba hae. One a tswetswe a le jwalo, hantle feela, asa utlwe, asa bue. A eme moo a lla a rorisa Modimo, a kgona ho utlwa ntho enngwe le enngwe, mme a matha sefaleng, a thabile.

Ho latelang hwatla, ngwana ya holofetseng a sa kgoneng ho tsamaya, ya lemo tse kabang leshome le metso e mmedi. Billy o ile a mothusa hoka fihla mona sefaleng, yena le banna ba babedi. One a le ka mokgwa o mong, ka mokgwa o tjena feela, lea bona. A nkgopotsa Edith Wright. Mme baile batlisa nthwana eo mona. Mme nakong eo ke rapelang ka yona, o ile are, “Ntloheleng, Jesu O mphodisitse.” Ka tsela e jwalo, hone hose seo reka se etsang ntle leho motheolela fatshe? Mme, ha a etsa seo, o ile a tsamaya hoya kwana le kwana, etsa ka tsela e tjena[Moena Branham o otlanya matsoho ka makgetlo a mararo.-Mong.] a rorisa Modimo leho hweletsa, mme aya kwana le kwana ka hare ho sebaka seo. Mme batho bantse baidibana feela kamokgwa ole mong, ampore, phutheho kaofela, ka tsela e jwalo.

E-63 Yaba hotla monna ya nang le poso kamorao, ntho e kgolo mona mahetleng. Mme ene ele Mokatoliki. Hantle feela, rene re utlwisisa seo, bane badumela phodisong. Jwale, ho lona batho ba Katoliki, hake kgahlano le lona jwalo jwalo, lea bona. Mme ke ile kare, “Jwale lebella, mona mosha, hare dumele phodisong ka tsela e jwalo. Hare dumele ho ameng setshwantsho. Re dumela hore, ka mohau wa Modimo, bara le baradi ba Modimo, lea bona, mme Moya wa Modimo o nale rona ka hare.”

Mme kare, “Jwale mona ke tsela eo rona re dumelang ka yona. Mme hwatla. . . Jesu Atla, ka tsatsi le leng, mme hone ho nale sefate seneng se eme moo. Mme Are, . . .O ne A batla ditholwana, mme hone hose ditholwana, mme Are, “Haho motho ya tlang hoja hotswa ho wena. . .le kamohla, mme A ikela ka tsela ya Hae. Mme letsatsi le hlahlamang, mme haba feta moo, sefate seo sene se bajwa.

E-64 Peterose are. . .Hobaneng, o ya tseba Peterose-Peterose, tsela eo aneng ale ka yona. O ile-o ile are, “Hobaneng, bona sefate sane! Hlokomela. Jesu Are, 'Eba le tumelo ho Modimo. Hobane hao kare ho thaba ena, “Sutha”mme osa belaele, empa o dumela hore seo ose kopang otla sefumana, mme otla fumana seo ose batlang.” Kare, “O fumana seo na?”

“Ho jwalo.”

“Hao rapela, dumela hore o fumane seo ose kopang, otla sefumana.”

Kare, “O ya bona, rona, kamora ho fumana Moya wa Modimo. . .Jwale, Modimo O entse lefatshe ntle ho letho. Empa ele Lentswe la Hae. O ile A le etsa. Hobane ene ele ntho e mohopolong wa Hae, le pelong ya Hae. O ile A le bua feela, mme lefatshe le ile la eba teng. Ene ele Mmupi.”

E-65 Kare, “Yaba, haeba re nale Zoe, Bophelo ba Modimo ka hare ho rona, re fetoha bara ba Modimo, eleng baetsa ba baithutwane,” Kare, “Hobane O boletse, “Leha ekaba eng eo le e bolelang, dumelang seo lese bolelang, letlaba le sona.”

Mme ke hlokometse seo. Ka nako tse ngata, kene ke bolela dintho tseo kesa diutlwisiseng ka bonna, empa ke dibolele leha hole jwalo. Mme ke ile ka fumana hore, difela dietsahala ka tsela eo ke boletseng. Mme kene ke ye ke bolele ntho tseo kesa batleng hore dietsahale ka tsela eo, empa difele dietsahale, leha hole jwalo, hobane ke diboletse. Ke nahana, “Ema motsotso!”

Jwale, ke boletse, “Lea bona, hare bua se seng, haeba ho nale se seng se itshwareletseng ho rona, re seke ra bolela ka seo ho fihlela re dumela seo. Mme ebe hare se re dumela,ebe rea bua ka sona, mme Lentswe leo le bopang lese le bua. Ke karolo ya Modimo, lea bona, mme lea aha.”

E-66 Are, “Kea utlwisisa.”Ka potisa matsoho ho moaka, mme ka rapela le yena.

Kaho tseba hore ke Mokatoliki, kare, “Jwale, o eme o lebelle. Mantsibueng ana, hao leba hae, o itlama ka kgwele ho potoloha, ka tsela e tjena, mme o etiise. Ore mme a etse seo. Mme a kgaole seo. Mme hosane mantsibua, haeba esa kgaoha koto tse tharo etlaba ke moporofeta wa bohata. O e kgutlise hape, mme o kgutlise kgwele eo. O e kgaole, mme o e behe mona.

Kamora hore a tsamaye, ka nahana. “Ke itseng? Ke itseng? Hotla etsahalang haeba hoo e bile nyefolo moo, lea bona?” Ka nahana, “Empa, haeba Modimo A boletse seo, hobane hakea tseba hore ke tlilo bolela seo, ka tsela e jwalo ke tlilo tlohela seo sele ka tsela eo.' Ha a tswelle ka seo.

Phirmaneng e latelang, ene ele telele hakana, le a bona moo eleng.

E-67 Ka tsela e jwalo, selatelang, kamora moo, moshemane e monya a hlaha ka ntho yona ela ka mokokotlong, a hlaha ka tsela e tjena. Ene ele sehlopha kaofela ha sona sa mathaka ana, ele ma French Canadian Catholic bane ba theohetse kwano, mme bane ba bolokehile mme baamohela kolobetso ya Moya o Halalelang hona moo. Lea bona? Moshemane enwa onea nale sephaka, seka tsela e tjena, mme a nale poso ka mokokotlong. Thakanyana le lenyane, yaka bang mokana, atla le yena. Mme kene ke lokela ho morapella. Kare, “Moratuwa, o ya bona seo kese boleletseng moshemane elwa ka lehetla la hae?” Mme, ebe, lea bona, poso eo, haba kgone ho phahamisa mahetla a bona ka tsela e tjena. Lea bona, baqhwadile, ho nale se etsahalang ka mekokotlong ya bona mona.

Are, “Ho jwalo monghadi.” Kare, “Nkase hlole ke kgutla.” Mme ka fumana hore hantle ntle ke lapa le lapileng haholo ke bofutsana, hotswa mane Brithani Colombia. Lea bona? Bane ba sena tjhelete, hoka dula nako e telele.

E-68 Kare, “ Modimo O tla o fodisa, moratuwa.” Mme ka potisa matsoho a ka hoka moaka.

Jwale, hake batle ho bua ntho esa lokang. Ke -ke-ke batla ho bolela ntho e nepahetseng, lea bona. Mme kene ke potisitse matsoho aka thakeng leo, mme matsoho aka ale hodima kuru eo e kgolo, mme yaka kuru eo eya sutha matsohong aka.

Ka tsela e jwalo, hake tlohela ho rapela, Ka molebella. Mahlo a hae ane a benya kare ho yena “na o utlwile seo?”

Are, “Ho jwalo.”

Mme ka lebella ho pota, hone hose poso moo. Kare, “Phahamisa letsoho la hao.” Mme ke enwa moo a neng ale teng a fodile pholo, hantle feela kapele ho letshwele leo.

E-69 Mme, oho, seo ene ele feela. . .Oho, hakesa hopola feela hore ke dintho tse kae tse kgolo tseo Morena wa rona A dientseng, phirimana enngwe le enngwe, ka ditholo, dimumu, le difofu.

E-70 Na le tseba ngwanana elwa e monyane eo keneng kele bolelle ka yena, mane hola Germany, ya neng a nale. . .Na lea hopola tsela a tlileng ka yona sefaleng, ya ileng a etsa makomonisi. . . a sesa. . .moya wa amo seso ya bona? Pale eo e ile ya iphetha hantle feela. Ngwanana e monyane o ile a nyoloha, a lohile hlohong, a nale sefahleho sesa thabang, a foufetse, baile ba monyollela kwano. Mme kare, “O tshwana le ngwanana wa Mojeremane ya neng ale mane Germany.”Kare, “Ke ba bakae mona baileng ba bala kapa ho utlwa ka theipi eo, jwalo jwalo.” Mme, oho, makgolo kgolo a matsoho. Kare, “O tshwana hantle feela le ngwanana wa Mojeremane.” Mme kare, “Na o ntatae?”

Are, “Ho jwalo, monghadi.”

Kare, “Ke mofuta ofeng?”

Are, “Ke Mojeremane.” Are, “Retswa mane Jeremane.” Bobedi nna le mosadi waka, bobedi.

Ka tsela e jwalo, ke ngwanana e monyane wa Jeremane, hantle feela, ka moloho oo o leketlang fatshe hoya jwalo. “Oho.” Ka nahana, “Morena, hola one O ka etsa seo hape!” Lea bona? Jwale seo ke eng? KA nahana, “Hoja kene nka. . .Mphe tumelo eo kaofela, ya hore seo setla etsahala, nka bua, mme ke dumela seo hore setla etsahala.” Empa, pele, seo se lokela ho etsahala mona pele. Lea bona?

E-71 Ka tsela e jwalo keba le mohau o moholo bakeng sa nthwana eo e nyane, mme ka mophahamisa ka tsela e tjena. Mme kare, “Na o bona se seng?”

“Tjhe, monghadi.”

Are, “Ha asoka a bona.” Oho, hake nahane aka. . . Mohlomong ha akaba a bona. Hake tsebe hore e bile nako e kae, mohlomong ho tloha tlhahong ya hae. Mahlo a hae a manyane, a le jwalo ka dibolonyana tse tshweu, ka tsela e jwalo.

Ka tsela e jwalo ka tshwara nthwana eo tjena, mme ka morapella. Mme one a bososela hake mobeha fatshe. Kare, “Na oya bona, moratuwa?”

Are, “Hantle feela, monghadi.”Mme a qalella ho bososela, mme dikeledi tsa keleketla marameng a hae. Ka tsela e jwalo feela.

Kare, “Na o feela o bona na?”

Are, “Ho jwalo, monghadi.”

Kare, “Jwale tloho ho nna mona moo ke emeng teng, mme o kenye monwana wa hao nkong yaka.” Mme ke enwa moo a tlang teng, a bososela ka tsela e jwalo, mme a fihla a kenya monwana wa hae nkong yaka.

Kare, “Ke phahamisitse menwana e mekae?”

Kare, “O phahamisitse e mehlano.” Ntate wa hae a batla a idibana.

Kare, “O bona eng, moratuwa? Menwana e mekae?”

Are, “O phahamisitse e ole mong jwale.” Mme ke eo one a foufetse hohang feela, a kgona ho bona hape.

Oho, O lokile! Seo hangata hase kgolwahale.

E-72 Empa, metswalle, nka nna ka kgutla phirimaneng ena. Haeba kesa kgutle, mohlomong Sontaha setlang. Le seke la lebala sena kopano mane Indianapolis, ho tloha ha jwale.

Lebella, ke nale se seng seo ke batlang ho bua le kereke ka sona. Ke molaetsa ka dinako. Re pheletsong baheso.

E-73 Lebellang, dietsahala le dikgohola tsena. Haho soka ho etsahala ntho tse kang tseo haesale sisinyeho tsa lefatshe, le dintho tse ding, ditjhaba bongata. Mme, moena, ba baua ka tekanyo tsela yaho lekanya dintho. Ke sona seo hantle feela seo diabolose a se batlang. Hoba tlisa feela mona, hore retle re kgono hoka hweletsa ntho ena. Ke sona hantle feela seo ase batlang. Lea bona? Oho, re phela ho maemo a sa lokang, mme fiuse eya thuweha.

E-74 Seo ke neng ke bua ka sona hoseng hona, Bophelo. Oho, tswella ka bona. Bonyorwele. Tswella ho batla ho fihla ho bona. Se dumelle eng kapa eng ho ema tseleng ya hao. Bobatle.

Mme ho fihlela re fumana seo, jwalo kaha re tsamaya, re lokela ho etsang?

Nka Lebitso la Jesu le rona,

Re wele ka hlompho maotong a Hae. Morena wa Marena Lehodimong, O tla mo rwesa Moqhaka,

Ha leeto le fedile.

Ho lokile, hare emeng ka maoto a rona.

Nka Lebitso la Jesu le wena,

Ngwana wa mahlomola le madimabe;

Letla o kgothatsa leho o fa thabo,

Ketla o bolella seo re lokelang hose etsa. Hetla feela o tshware ngwaneno ka letsoho, mme ore, “O phela jwang, moena? Ke nale bonnete ba hore ke thabetse hoba le wena mona.”

Lebitso lelokileng, le monate ha kakang!

. . .thabo ya Lehodimo;

Lebitso le Letle, Lebitso le letle, le monate ha kakang!

Tshepo ya lefatshe le thabo. . .

E-75 Jwale sheba ka tsela ena hape. Re thabetse hoba le wena mona hoseng hona. Moena George Craig hotswa Arizona, emong wa baena barona. Re thabetse hoba le Moena Whitney mona, hotswa St. Louis. O tlabe ale ho Moena Caubles phirimaneng ena, ka thuto ya boporofeta, hotswa ho ditshwantsho, mane kerekeng ya Moena Caubles. Mme Moena Junior Jackson morao moo, mmoho le Moena Collins, le Moena John O'Bannon, le ba bang ba bangata baruti mona. Re thabetse kaofela hoka le bona ha jwale.

Lebitsong la Jesu hoya kgumamuwa,

Ho welwa maotong a Hae,

Morena wa Marena Lehodimong Otla rweswa moqhaka,

Ha leeto le fedile.

 

Lebitso le letle, Le monete ha kakang!

Tshepo ya lefatshe le thabo ya Lehodimo;

Lebitso le Letle, Le monate ha ka kang! Le monate ha kakang!

Tshepo ya lefatshe le thabo ya Lehodimo.