Bakorinthe, Buka ea Litukiso (57-0414)

E-1 Khotsong hoseng hona! Ke boleletse Moena Neville, hake na monate hoseng hona, mme tsoseletso ke ena eeatla. Hakeno leka hole rerela hoseng hona, hobane lentsoe laka hale monate. Hobane rele sehlopha se seneane mona. Retla bona hore rekeke raba le thuto ea Sekolo sa Sontaha feela hoseng hona, ebe re Molesa ho rera nakoana. Ka tsela e joalo... ketla ba lethuto e neane mona hotsoa ka hare ho Bibele mona, eo reka buoang ka eona metsotso e leshome le metso e mehlano, hoisa mashome a mabeli. Mohlomong Molimo A ka refa se seng moo ka taba eo. Joale, O lokile haholo ho rona, ho loka ho makatsang.

E-2 `Me, ka tsela e joalo, ke batla ke khathetse haneane. Hobane ke robetse bosiu mobane. Ke... kamora moo... Hone ho nale mehala e mangata e hlahang e kenang. `Me- kamorao ho moo ka hlokomela, moshemane oaka e moneane o nale khalase tse ngata, a nna a hlafuna leho etsa lerata ka likhalase tseo, a ja ntho tsena tse kang ke khalase. `Me re ile ra mohlapisa lehano. Joale haesale re nale eena ka nako tsohle, karolo ea bosiu bona, ka tsela e joalo ke batla ke khathetse haholo hoseng hona.

`Me ka fumana hore, hantle feela ka hora ea leshome le metso emmeli, ke lokela hoea mane hola Kenturcky, ke theohela Kenturcky hobane ke nale kopano moo. `Me, ho tloha moo, bekeng ena e tlang.

Ka tsela e joalo ke lokela ho leka, ho bua nako eneane haholo, haeba nka khona. Hle... ha kena mokhohlane. Lebaka ke hore ke rerile haholo hoo lentsoe le batlileng le echa. Lea bona, sena ke khoeli tse nne, kaho otloloha, lea bona. `Me ka tsela e joalo, kamora sena, ebe ketlaea mane Canada, ebe ke khutlelo kopanong ea rona e tloaelehileng mose ho maoatle.

E-3 Joale, hake ntse ke lutse mane, ke bua le Leo le Gene, metsotsoaneng e mmaloa e fetileng, kene ke nahana ka Lengolo leo reka buisanang ka lona hoseng hona. Haeba... Joale, pele, kene ke tlilo lula moo nakoana feela, kene ke khathetse haholo. `Me ka nahana, “Seo hase bonahale sele setle, nna ke lutse ka phapusing morao mola, phutheho e le teng mona. Hobaneng, Morena A kanna A setle. Ke batla hotla mona moo A leng teng.

E-4 Ka tsela e joalo, ke batla ke bona le leng la mabaka a nkentseng hore ketle mona hoseng hona, Moena Littlefield o teng mona. Eea ho joalo feela. O batla ho mpona hang feela kamora tshebeletso. Moena littlefield otsoa mane hola Tennesee, moo re nang le e kholo, kopano moo, hantle feela moo ho ikoetlisoang teng ke bana ba Sekolo. Nkse khone ho bitsa lebitso la sebaka. Moo, oena, Moena Littlefield? [Moena Littlefield ore, “Cleveland.”-Mong.] Cleveland. [“Tennessee.”] Cleveland, Tennessee.

Ka tsela e joalo re bile le nako e monate haholo moo. `Me o teng... o kene, hore “lumelang feela” ho nna, ka tsela e joalo ke ile ka mo bolelella hore a theohele koano hoseng hona. Rene re lokela hoba nqenngoe lemetsoalle hoseng hona, nqengoe hoea rera, metsoalleng emeng eo ke neng ke lokela hoea ho eona ho e etela. Eseng ho rera; ho etela; hobane kene ke lokela ho e etela feela hoea ka tshepiso eaka. Eaba Moena Littlefield o bateng moo, le Ngaka Beeland le ba bang. Joale ka qeta feela hore ke lokela hoba bona hoseng hona, lebaka ke hore ke khathetse.

E-5 Joale, ka tsela e joalo, ho leba Bukeng ea Bakorinthe, ka khaolo ea 10, temana tse nne tse hlano. Ha reke re tsamaee ka tsona temana tseo feela metsotsoana e mmaloa., hore Moena oa rona mona a tle a tlo rera.

Joale, hare inamiseng lihloho tsa rona, Boteng ba Hae.

E-6 Ntate ea Hlohonolofetseng ea Leholimong, keka pelo tse thabileng hare iname kapela Hao hoseng hona, hoka O leboha bakeng sa ntho tse kholo Bophelong. Leho hlokomela hore bophelo ka bo bona ke tshokolo. Haeba re sena bona ka hlakoreng le leng, reka lehlakoreng le leng, empa le leng la matsatsi ntoa etlabe e felile. `Me retla bona Jesu eo esale re Molebeletse ka nako e telele leho Morata, leho kopana le Eena, lehoba leloko le Eena. `Me re thaba haholo hare ntse re hopola hore ka le leng la matsatsi retla kopana le Eena.

Joale, kajeno, hare kenella ka hare ho ouku ea khale, joalo kaha ene e boleloa, hoka iketla. Joalo ka Abrahama mona, a lutse a lebeletse, Molimo le Mangeloi a mabeli Batla bua le Eena. Ka tsela e joalo le rona re o lebeletse hore O tle O bue le rona, hoseng hona le lipelo tsa rona, ka Lentsoe la Hao, Morena, joalo kaha re kopanela mona.

Hlohonolofatsa moruti, oa rona ea ratehang mona. Morena, re lebeletse hore O tla moneha matla le sebete. Re rapela hore o hlohonolofatse kereke ena e neane, malikone le bohle banka karolo mona, Morena, le bohle batlang mona; eseng feela mona, empa le libakeng tse ling, Kereke ea Hao , bophara.

Hlohonolofatsa baena barona ba ka hare ho rona kajeno hoseng hona. Re rapela hore O be le bona leho baboloka. Re tshoarele libe tsa rona, mme O bue le rona ka Lentsoe la Hao. Re kopa tsena ka Lebitso la Kreste. Amen.

E-7 Haeba kesa etse phoso Moena Coatse o lutse hara rona mona. Ke motho... ke ile kaea morapella, phirimaneng enngoe, mane Sepetleleng sa Veterans, bakeng sa mofetshe. `Me rea thaba haele mona ole teng hara rona hoseng hona, Moena le Khaitseli Coats.

E-8 Joale, Bukeng ea Bakorinhe, Khaolo ea 10, Buka ena ea Bakorinthe ke Buka ea Litukiso. Re lokela hore re nke Buka ea Bakorinthe. Ke eona feela kereke Selekaneng se Secha feela, eo, ho bonahalang hore, baetapele bateng bane banale mathata. Empa, Bakorinthe baile b alula bantgse ba nale mathateng. Paulose, ha ane a tla khahlano le bona, emong a nale lipuo, emong a nale lipesalema, emong a nale maikutlo ka tsela e joalo e mong a nale maikemisetso. Empa one a lula antse a lula a nale mathata ka Bakorinthe, a leka ho bakenea tseleng e nepahetseng.

Haeba reka hlokomela hantle feela, o ne asa khone hoka ba bolella ntho tse tebileng haholo. Ene ele mofuta oa kelello ea bongoana. Bane-bane... one a sa khone hoea ho bona ka, lintho tse tebileng, ka molaetsa oo a neng a lo romella Baefese le seo a neng a se bolella Baroma, leho ba bolella ntho tse tebileng, hobane bane bakase linke ka tsela e nepahetseng. Bane baitshetleha haholo nthong tse neane ka tsela e joalo le maikutlong ka tsela e joalo. Feela, “Ka tsela e joalo, ho bokoe Morena, ke nale sona! Ke -ke bile le tshenolo e neng etla ho nna. Ke nale pesalema. Ke nale boporofeta.”

`Me Paulose are, “Ntho tsohle litla feta.”O ea bona? Enngoe le enngoe ea tsona, hase lintho tseo o ka litshepang haholo. `Me ka tsela e joalo, empa, seo a lekang hose tlisa kerekeng ena, ene ele ankere eo, moo re nang le ankere ho Kreste, moo re sa tsamaeeng ka maikutlo. Hare tshepe haholo litshenolo. Hare tshepe ntho tseo. Feela, re tshepa Kreste. Keka tumelo retsoa moo nthong tseo. Hobane...

E-9 Re fumana hore Paulose one aka khona ho rua Baefese moo, tsela eo pele ho motheo oa lefatshe, baile bakhethoa hoba bara le barali ka khetho pele ba Molimo. Joale, o... Bakorinthe bane basa tsebe letho ka ntho tseo. Bane ba... bane ba lokela hoba le maikutloneana feela, kapa se seng feela, tloaeloneana eo, sena, sane, le tse ling. Bane ba itshetlehile haholo holima tseo. O ne a sa khone hoba ruta litebileng.

E-10 Ka tsela e joalo, ke nahana, ke ntho entle... Hao nale batho bao oka barutang litebileng, mme Moea o Halalelang O tiisa lintho tseo hore ke nnete, le ho kenea ankere ho tsona pelong tsa batho, hore batsebe moo baemeng teng. Maikutlo, kapa maikutlo, boporofeta, kapa boporofeta, leha ekaba eng feela, leha ele eng. Joale, hare... Joale hopola, hare... Hake bolele hore Molimo ha A sebetse boporofeteng le linthong tse kang tseo, empa hare ea itshetleha haholo nthong tse joalo. Re teba haholo ho feta ntho tseo, o ea bona na? Hobane oitse, “Leha ekaba le boporofeta kae kae, botla feta, moo holeng lipuo, litla feta le tsona. `Me hone hole....

Ntho tsohle tseo Bakorinthe baneng ba itshetlehile ka tsona, hone hose le enngoe ea tsona eneng e paka hore ba bolokehile. Leha ele... Ha o ne o ka hoeletsa, haeba one o ka porofeta, haeba o khona ho folisa bakulang, haeba o khona ho bua kalipuo, haeba o khona ho toloka lipuo, haeba o nale bohlale, o nale tsebo, haho le enngoe ea tseo e bolelang hore o bolokehile, haho le enngoe ea tsona. O ka nna oaba le enngoe le enngoe ea tsona, Paulose o boletse seo, ho 1 Bakorinthe 13, mme ea nna eaba oea timelong. “Hake letho.” O ea bona.

E-11 Empa, hao nale lerato, eleng ankere! Hoseng hona, hora pele mosali a tsoha, ke ile ka tsoha. Morena O ne A senola ho nna, tsela eo Molimo A kopaneang Kereke ea Hae ka teng mmoho, ka kopaneo ea lerato, le tsela eo e lokelang hoba ka teng. Haho tsela enngoe ea hore motho a bolokehe, ntle leho tsoaloa labobeli. Molimo ha A ratile, kene ke rata ho ka rera ka taba eo. Ke ntse ke loka ka hare pelong . Molimo O tla nneha moneetla oa ho bua ka seo joalo ka Molaetsa.

E-12 Joale, Molaetsa ona hoseng hona, joalo kaha o tlile pelong eaka, eleng tlhokomeliso. `Me ka nahana, mohlomong, ha nka fetisetsa tlhokomeliso ena ho batho, joalo kaha Paulose a ne a hlokomelisa Bakorinthe mona. Haeba reka khona ho bua le batho reba hlokomelisa ka molaetsa ona, kaho tseba hore rea re lebile tsoseletso mona, mme ka nako ea tekolo, nako eo re lokelang ho o lekola. Joale, Paulose o itse.

Leha hoka etsahalang, baena, hake batle hore lebe basa tsebeng, tsela eo bontata lona batsamaileng tlasa leru, mme bafeta leoatleng kaofela ha bona;

Kaofela baile... bakolobetsoa Lebitsong la Moshe lerung le leoatleng;

Joale, o fana ka kutloisiso hore ha Molimo a ntsha Baiseraele lefelleng, hore batle bailo Mosebeletsa, leho baisa fatsheng la tshepiso. Bane... o beha mohlala moo, hore, hare tlisa lintho tsohle, mesebetsi, le tse ling, ene ele ntho elenngoe feela.

E-13 `Me re fumana hore, hare theoha haneane joalo ka thuto ea rona, re fumana hore seo se ile sa lahlela tse ngata matjoing koana. Hobane, bane baka etsa mesebetsi ena eohle, leli cheso, le tsohle tseo Molimo A neng A e rata. Empa pelo tsa bona line lisa bakeng sa Molimo.

Joale, reka etsa ntho tse ngata. Reka nka selallo. Reka kolobetsoa. Re katla kerekeng, mabitso arona aba libukeng, ra hlompa leho etsa tseo tsohle empa ra nna raea timelong. Seo ke eona feela tlhokomeliso. Ho tshoana feela leha reka... re thabela ha Moea o tsholoha, rele moo Moea o tsholohang kopanong tsa teng moo Lentsoe le phelang le reroang haholo, mme meea ea rona e thaba ha Lentsoe le reroa, empa re nne reee timelong.

“Pula e nela balokileng leba sa lokang.” Pula eona eo e nelang koro hore e hole e boetse e nela hape le mofoka hore o hole le oona. Ke tlhaho ea peo e etgsang seo kaofela ha sona, o ea bona. Ke tlhaho ea teng e re bolellang hore na ho etsahalang moo le hore re hokae. Ka tsela e joalo, ke tlhaho eka hare ho rona e bolelang sena sohle. O ea bona? Eseng...

Re kaba balumeli hona hoo reeeng rebe teng ka Sontaha, hoka etsa lintho. Ka nako enngoe hobe ho etsahale hore hare nke letho ka Sontaha leho roka liaparo feela. Leha reka ikutloa e ka hare lokele hoja kapa ho reka lijo ka Sontaha. Rekaba balumeli hoo reka seng ho etsa letho! Empa leha hole joalo, empa hare satsoloa labobeli ka Moea oa Molimo, re mpa feela re senea nako re sebeletsa mahala feela.

Ka tsela e joalo, joale, ke ntho e mohlolo eo. Re batla ho tseba Nnete. Hobane, hopola, hare no fumana moneetla oa bobeli tabeng ena. Ke nakong ena feela, o lokela hoba le bonnete feela.

E-14 Joale, hlokomela, “Hake rate ha lesa tsebe, baena.”

Joale, Bakorenthe, ke itseng ho qaleng? Bane baitshetlehile maikutlong a bona haholo. Paulose o boletse, feela... Mona, are, “Ha ketla ho lona, emong o nale sena le sane. `Me emong o nale... ”Are, joale, kaofela... Seo se lokile. Hare khahlano le seo. Empa, leha hole joalo, seo hase seo re buang ka sona. O ea bona? Na haho joalo.

E-15 Ke hopola hake qeta ho khethoa. Ke ile ka semolla ho bona matla a Moea, le tsela eo ba bang baka khonang hoka itsesa seo ka teng ntho ea nnete, Moea o Halalelang oa sebele, kamoo o kabang le bonnete ho...Hobaneng, hoo ho neng ho bile hole thata hore o ka khonanag ho arola tsena tse peli. Hantle feela.

Ke ile ka bona monna emong eo ke motsebang hantle feela, mme ke bile... ka pono, ke ile ka tseba hantle feela hore monna eo o lula le mosali oa monna emong. `Me ke enoa mona moo a emeng teng a bile a bua leka liteme a bile a litoloka, le ntho enngoe le enngoe, mme e bile a fana ka molaetsa. `Me ke bile ke...Ka fihlela monna emong eo ke ileng ka bua le eena nako e le teng motsotso feela, mme, Mokreste oa sebele.

`Me ka nahana, “Keka tsela e joang Moea oo, Moea oo, moo ke... ”Ke hona moo khetlo la pele ke ileng ka bona pentakonte (semoea). Ene ele mane Moshawaka, India. `Me kea o bolella, hantle feela... Ka nahana, hora tse mmaloa tseo ke bileng moo ka tsona, kele hara bona, kene kele hara Mangeloi. `Me hora tse mmaloa kamora moo. KA nahana hore kene kele hara malimona, kamora hore ke bone banna bana bababeli, e mong a fana ka molaetsa emong a toloka seo.

Kene ke soka ke utloa ha motho a bua ka lipuo hohang, joale ntho tse kang tseo, pele. Ke ile ka lebella meea eo e mmeli, tsela eo eneng e tsamaea ka teng. Ka nahana, “Oho, hle! Hobaneng, Mongoaha kholo o qalile.” `Me eare hake fumana moneetla ka thoko, hoka bua le bona keha ke fumana hore bona keba mofuta o feng, ke moo ke fumanang hore emong o nale bodemona ka tsela e makatsang.

`Me-mme bosiung boo, ka balebella hape, mme ka nahana, “Oho, ntlose mona. Hake thole hore sena ke eng se etsahalang mona.” Kene ke ile ka bona ntho tse kang tseo mane ka hare ho Bibele. `Me ke mona ke bona motho emong a lietsa, empa lisena Moea oa Molimo ka hare; mme emong a etsa seo, empa a nale Moea oa Molimo. Eaba ke qalella hoka ferekana. Eaba ke lebella feela hore ntho ena e fete.

E-16 `Me lilemo kamora moo, kamora hore moroallo o fete, kene ke leba, kene ke tsamaea ka maoto ke leble mane Green Mill. Monghali Isler, mosenatoro oa mmuso, atla mona kerekeng. O ile a mphumana tseleng, eaba o potolohisa letsoho la hae o nkaka ka kako ea Bokreste. Are, “Billy, Kreste o bolelang ho oena ha joale?”Ntate oaka o ne a ile. Moena oaka one a ile. Mosali oaka one a ile. Lesea laka lene le ile. `Me ke... Kare, “O bolelang eng?”

Kare, “Monghali Isler, O bolela ho feta b ophelo ho nna.”Kare, “Ho nale se seng se etsahetseng ka hare ho nna. Lemong tse mmaloa tse fetileng, Kreste O kene bophelong baka. `Me ke-ke... sena se fetisa seo keleng sona ka bonna. Seo ke neng kese bua ene ese hobane kele molumeli. Seo sene se se joalo. Empa ke se seng seo Molimo, ka mohau oa Hae, A se entseng ho nna.” `Me kare, “Leha A ka ntlhaba, ketla lula ke Motshepa kamehla. Leha hoja kene kele Liheleng, ho nale e bitsoang lerato, liheleng, ketla lula ke Morata. Ke phetho. Ke se seng seka hare kamona. Seo ke nnete. Ke lokeloa ke kotlo enngoe le enngoe joalo ka ngoana oa Hae. O lokela ho etsa seo le oena. Empa ha ankere eo ea lerato ea Molimo, e tshoereng pelong ea motho. Ntho tse ling linka maemo a bobeli bophelong ba hao.

E-17 Hake lutse holimo moo, kene ke rapela ka se seng. Eaba Bibele eaka ea buleha, kene ke bala ka... Bukeng ea Baheberu, khaolo ea 6. `Me kene ke bala moo, ka tsela eo, “Holeng boima hore bakileng ba bonesetsoa, mme banka karolo Moeeng o Halalelang, habaka baoa, hore baka tsoha bakeng sa pako. Hobane pula e theohela lefatsheng, hoka le kolobisa, leho le apesa, eleng se lokisetsa. Empa bao baatametseng hole hana, batla lokela hoea cha.”

Moea o Halalelang oa tsoella ho bua le nna ka seo oare. “Seo ke eng?” Kene ke tsoella ho bala seo. Eaba pono e hlaha ho nna hang feela. Ka bona lefatshe lehlaha ka pela ka, le potoloha. Lene le bikoloha, joalo kaha hotlo jaloa feela. Keha ho hlaha monna emong, ka aparo sese soeu, a jala lipeo. `Me kamora moo lefatsheng, monna emong a hlaha le eena, a apere seaparo se setsho, a jala peo le eena kamora hae. Ha peo e hlaha eo monna ea lokileng a ne a e jala, ene ele koro. `Me monna ea sa lokang, seo a neng a se jala, peo ea hlahella le eona, e apere mmala o mtsho. Ea hlahella ene ele lehola. Oho, enngoe ene e sa tshoane le enngoe.

Hoatla komello e kholo eea hlaha, ponong. Koro e lokileng ea kebisa lihloho; ene e omme haholo e hloka metsi a honoa. Lehola le lona la inamisa hloho, le lona le batla metsi. Eaba leru le leholo lea hlaha, eaba pula ea theoha. Eaba lehola lea hoeletsa lere, “Ho bokoe Morena! Ho bokoe Morena!” Lene le thabile haholo ke taba eo eaho fumana metsi. `Me koro eneane ea phahamisa matsoho, ea qalella ho hoeletsa, “Ho bokoe Morena! Ho bokoe Morena!” bakeng sa metsi.

Joale ka qalella ho utloisisa. Oea bona? Ke seo moo seleng teng. Moea o Halalelang otla theoha, empa, “Ka litholoana, batsebahala ka tsona,” ho bolela Morena Jesu. O ea bona? Oea bona? Hase ka motsamao oa Moea o Halalelang, kapa bafolisa bakulang, kapa ba bua ka lliteme, kapa ba bina Semoeeng, leha ekaba bathaba ka tsela ela kapa ela. Baka etsa tseo tgsohle empa banna baea timelong. Ke bophelo ba hao ka hare ho oena, ke boitsebelo batsoalo ea bobeli.

E-18 Joale, Paulose o leka ho kenea taba ena ho Bakorinthe.

Joale rate ha leka hloka tsebo, baena, ke rata...ha leka hloka tsebo, ka tsela eo...bontata lona babileng tlasa leru, mme... bafetileng leoatleng;

`Me baileng... bakolobetsoa lebitsong la Moshe ka teng...

Bakene bohle lefelleng. Jesu o boletse, “Hase bohle bareng, 'Morena, Morena,' batlang ho kena. Empa ke baetsang thato ea Ntate ea Leholimong.” Hase seo le sebolelang. O ka nna oa rera Evangeli oa nna oaea timelong. Hantle feela.

Sena hase ntho feela, ea bana. Hantle feela... Sena se tibile haholo. `Me Bokreste hase ntho feela e neane, e bobebe, e ntle neana feela, joalo ka, “Joale, ke lokela feela hoea kerekeng, kea tseba hore ke mosebetsi oaka hoea teng.” Seo hase Bokreste, Moena, Bokreste hase...

Ke ntho eo Molimo A e entseng. Molimo O o khethile, ho Kreste, A o hlahisa joalo ka mpho, ho Kreste. `Me haeba...Molimo O bitsa, ka khetho! Haeba re nale moneetla oa hoba mofuta oo, empa re latola moneetla oo, re itshoarelelitse nthong tseo tse neane tsa khale?

E-19 Mamela ha rentse re tsoella pele.

Bajele ona manna ao a semoea;

Na le utloile seo? Temana ea 3.

Kaofela bajele manna a semoea;

Sena se bua ka eng? Mosebetsi oa kereke. Batho batla kerekeng bare ba bakile, mme bakolobetsoe ho Kreste, banke Lebitso la Morena Jesu. “Baile baetsa seo le mane felleng,” Paulolse o boletse jaolo. Ke seo Bakorinthe baneng base etsa. Bane batla mme bakolobetsoe ka Kreste. Banke Kreste, hantle feela. Boporofeshinale bo Monkile. Bohlale bo Monkile.

Empa, moena, ke boitsebelo bo bongata haholo moo. Seo se feta moo. Seo se khannela Tsoalong ea sebele, eseng ntho feela tjena eo batho baenahanang, e tibile e kenella pelong le botebong ba moko, eleng se etsang hore o etse lintho tseo o sa litsebeng, ka mantsoe a mang. Seo se etsa hore o rate bao basa rateheng. Se etsa hore o etse ka mokhoa oo o kase etseng ka teng ka booena feela.

Ha maemo a qalella hoba teng seo sea phahama, ke sona seo eleng ankere ea hao. Ha o lokele hoka tshoeneeha kapa ho ipotsa lipotso, “Na ketla khona? “ Oho, che. Hase taba ea hore na ketla khona. Sohle sese se lokisitsoe bakeng saka. Kreste O ka ho nna, o lokisitse seo, ka Boeena, mme ke lokela ho tshepa feela Eena ankere ea Hae. Ke ntho e ntle ha ka kang eo.

E-20 Hlokomela, kaofela ha bona baile baja selallo. Khanea eo eneng ele... Re tseba hantle feela hore ene ele tsela ea tlhaho, hobane ene e tshoana le mongobo oa lehloa e hlaha Leholimong, ele bohobe bo boneane bonang le mahe a linotse botsoa Leholimong. Ene ele... Bone botshoana feela le weifa ea bohobe, seka kukuneana feela, e nale manotsi kaholima eona. Bohle bankile karolo bafetile Leoatle le Lefubelu kaofela, baile bakolobetsoa kaofela leoatleng le lerung, lebitsong la Moshe. Ho latela taelo ea hae hoea kamoo Molimo o ileng oa mobolella ka teng baile ba kolobetsoa bohle. Kaofela ene ele balateli ba hae. Kaofela ene ele balateli, joalo kaha re etsa kajeno, re huloa ke Moea o Halalelang, Mosuoe e moholo oa Kereke ea Bakreste. Re laoloa ke hoea, kolobetsong ea metsi.

`Me oare, “Bajele manna ao.” Ba...

O ile oa etsang? Manna ao a ile a oela Kora le sehlopha sa hae, ka eona tsela eo a ileng a oela Moshe, Kalebe, Joshua. Bane bakopane kaofela mmoho, bankile karolo bohle kolobetsong; kaofela karolo bothong, kaofela boineatsong.

Jaole, kaofela bankile karolo selallong. Na le fumana seo? Joale hlokomelang seo eleng tlhokomeliso. Joale lona baena batabernakele, fumanang seo ka botebo. Hopolang, seo ke sebaka sa lona sa Bosafeleng, se leketla moo. O seke oa feta ka baka la boneane bateng kapa ho neatseha hoa teng. Sena ke se seng seo re lokelang hose talimisisa ka hlokomelo le tlhompho, ese lebaka hore ho tloha mona re ntse re phela kapa joang.

E-21 Kaofela ha bona baile bakolobetsoa Lebitsong la Moshe, Leoatleng le Lefubelu. Kaofela ha bona baile balatela Ntho eo ea Semoea, Topallo ea Mollo le Leru. Kaofela hoa bona bane ba latela Lengeloi le leng. Kaofela ha bona bane baetelloa pele ke moruti ale mong. Kaofela ha bona bane bakolobelitsoe leoatleng. Kaofela ha bona bane bajele manna a Semoea. Manna ao ene ele Kreste. Kreste a theoha, ho bolelang hore mantsibua a mang le a mang hotsoa Leholimong, A fihlela ho bona, hoka bakhothatsa leetong la bona.

Kreste O theohile Leholimong hoka fana ka Bophelo ba Hae, hore, “Mng le mang ea lumelang ho Eena a seke a timela, a mpe abe le Bophelo Bosafeleng.” Kreste O theohile Leholimong hoka re neha manna, hore reje tsona litlhohonolofatso tseo tsa semoea.

KA tsela e joalo, Moea o Halalelang o ka nna oa tsholohela ho bohle, esita leho Bakreste bafofo, balumelang haneane, leba kanqane le bona feela joalo batla joalo feela. Empa seo hase bolele letho ha joale. Oho, ke lakatsa eka nkabe ke nale mantsoe, hoka theola sena leho etsa hore setebe lipelong tsa lona bohle kamona. Hoka hlokomela botebo ba sena. Sena hase ntho eaho bapala. Sena hase eefeela ho kereke.

E-22 Joale, mamela. Kaofela bajele manna ao a semoea. Nahana ka seo, manna a semoea!

“Oho,” ore, “Kea tseba hore ke bolokehile. Halleluja! Ke ile ka hoeletsa Semoeeng. Ke utloa sena.”Seo hase bolele letho. O ea bona tsela eo re sebetsang ka eona re itshetlehile ho ntho ea Bosafeleng? Na o bona seo, matsatsing ana ao re phelang ho ona, tsela eo batho ba beileng tshepo ea bona holima ntho tse neane tse senang molemo ka teng maikutlo? “Oho”ore, “Kea tseba ke nale seo, hobane ke-ke utloa Matla a tsamaea ka hare ho nna. Ke entse sena.” Seo e kanna eaba ke nnete, empa o ntse o lahlehile.

E-23 Oho, hoja rene rekaba le motsotsoana feela. Hare phetleng ho 1 Bakorinthe 13, mona, motsotso feela, leho mamela hore na Paulose oreng ka taba ena, hantle mona,

Leha nka bua ka... lipuo tsa batho le ... mangeloi, empa ke sena lerato, ke tshoana le tshepe ea sembala, e molumo o moholo.

... leha nkaba le neo ea boporofeta, ke bile ke tseba liphiri tsohle, leho tseba tsohle, leha nkaba le tumelo, hore nka khona ho suthisa lithaba, empa ke sena lerato, hake letho.

Mamela seo moapostola enoa oa khala ha a bolella kereke e sa utloisiseng, eo e beileng tshepo ea eona holima ntho tse kang maikutlo. Joale, sena ke Sekolo sa Sontaha. Sena ke sebaka sa litukiso. Sena ke sebaka sa thuto. Ho maliabe monna ea emang sefaleng a emela ho thetsa batho. Moena, ho fihlile nako eo re lokelang ho tsepamisa Lengolo ka Lengolo. Hantle feela.

E-24 Leha nka nehelana ka sohle seo ke nang le sona ho bafutsana... leha nka fana ka mmele oaka hore o chesoe, empa ke sena lerato, seo ha sena thuso.

Oea bona, mesebetsi e metle, le liketso tse ntle, le ntho tsohle tsa semoea tseo o nang le tsona, maikutlo ohle ao le nang le ona, thabo eohle eo o nang le eona, khotso eohle, haena thuso hohang, seo se lokela hoba ka hare ho oena.

Nahana ka seo, motsotsoana feela. O nahane ka likereke kajeno, kereke tsa rona tse kholo, Presbyterian, Methodist, Baptist, le tsa mekhatlo, ba nahana hore hobane bare, “Kea lumela,” kena, beha lebitso la hao libukeng, ho lekane. Balahlehile haholo!

Batho ba rona Bapentakonte ba nahana, jaole, hobane ba nale maikutloneana a maneane, bikutlola hantle, ba bua ka liteme, ba nale mali matsohong a bona, olineana lifahlehong tsa bona, kapa se seng, “ Re nale sona.” Oho, o lahlehile ka limaele tse leshome! O fumana seo? O bona tsela eo Liabolose, joalo ka molimo oa lefatshe lena, a foufalitseng mahlo a bao, batsoella hantle feela pele baphela ka eona tsela eo. Mamela.

Leha nka fana ka tsohle tseo ke nang le tsona ho bafutsana, leha nka fana ka mmele oaka... chesoe, ke sena lerato,... hake letho.

Hlokomela lineo tseo kaofela ha tsona, kaofela ha tsona ntho tse lokileng haholo. “Ke fepa bafutsana. Ke nale pelo e ntle haholo. Ke etsa sena, ke etsa sane, ke lula kea kerekeng molebe. Ke bua ka liteme. Kea porofeta. Ke folisa bakulang. Ke rera Evangeli ke etsa ntho tsena kaofela ha tsona.” Paulose o boletse, “Leha hole joalo, hake letho.” Lintho tseo kaofela ha tsona ke lintho tse tloaelehileng tse khonahalang hoka etsisoa. Joale seo se bolelang mona?

Lerato le nale mamello, ... le nale mokhoa oa lona, lerato halena mona, lerato hale ikhethele tsa lona,... hale ikhohomose,

Hale batle tsa lona, hoea ka tsela e joalo,... (nahana feela) hale halefe feela, hale nahane bobe;

Lerato, lerato. Lerato ke eng? Ke Molimo. Molimo O tla ka tsela e joang ho oena? Ka Tsoalo. O ea bona?

E-25 Joale, kaofela bane baile bakolobetsoa bohle lebitsong la Moshe, Kofela baile baja selallo. Kaofela ha bona bane ba nale manna a semoea hotsoa ho Molimo. Kaofela ha bona ba nnile baja seo ka nako ele nngoe.

Mme, kajeno, re mmoho mona hoka utloa Lentsoe la Molimo, mme re bile re thabela seo, re nka manna mme re bile rea oaja, mme rere Halleluja! Seo se lokile haholo. “Oho, ke thabela Seo. Ho joalo feela, ke ile ka kolobetsoa ka kerekeng. Ke nka leho etsa karolo eaka ea mosebetsi. Ke beile lebitso laka bukeng. Ke karolol ea seo.” Sohle seo ke tsheneo ea nako haeba Molimo A saka A etsa mosebetsi o itseng bophelong ba hao. Haeba... Tseo ke lintho tseo o lientseng bakeng sa tumelo ea hao.

Empa, ho fihlela Molimo A etsa se seng bophelong ba hao, bakeng sa Tsoalo!

E-26 Motsotso feela joale. Joale temana ea 4.

Banoele kaofela Lefikeng la semoea, hobane ba noele kaofela Lefikeng le neng le ba latela; mme Lefika leo ene Ele Kreste.

Bane banoele kaofela selibeng, baile bathaba. Joale seo se bolelang? Koro le lehola liile tsa thabela metsi a semoea. Re leba kerekeng. Re opa liatla le ba bang. Re ile ra hoeletsa mmoho le bona. Re ile ra tlolela holimo le tlase mmoho le bona kaofela. Re leboha Molimo mmoho le bona. Re porofeta mmoho le bona. Re bua ka liteme mmoho le bona. Re rapella bakulang mmoho le bona. Empa are... Joale mamela, ha rentse re tsoella pele.

E-27 Joale... ema motsotso feela, oho, moo feela, “Lefika leo ene ele Kreste.” Lefika leo ene ele Kreste. Lene le le moo ka letere, joalo kaha eka le le semloeeng ho rona kajeno. Manna, lijo; ao eleng Lentsoe letsoa ho Molimo Leholimong. Kreste ke Lentsoe la Molimo mme reja Lentsoe la Molimo. O ea bona? Rea lula, joalo ka molaetseng kajeno, rea mamela. Meea ea rona ea amohela Molaetsa oo mme re phele ka Lentsoe. O boletse sena. “Kaofela bajele manna a semoea mme kaofela banoele Lefikeng la semoea, mme lefika leo ene ele Kreste.” Nahana ka seo.

O tla etsang joale? Beha sena pheletsong mona. O khalemela Bakorinthe mona, “Lebe seli haholo ka seo lese etsang. Ha ketla ho lona, emong o nale pina, e mong o nale liteme, emong o nale sena, emong o nale sane, emong o nale boporofeta, emong o nale tshenolo, ntho tsena litsoella ka eona tsela e joalo sena le sane.” Lebe seli haholo le seke la itshetleha holima ntho tseo ka tumelo, . Linale libaka tsa tsona, ka hare ho kereke, empa le seke la itshetleha ka lintho tseo hore ke pholoso ea lona. Haeba maphelo a lona a sa lumellane le Lentsoe la Molimo, joale le lokela hore le lokise litaba le Molimo.

E-28 Hlokomela, joale. `Me, Lefika lena, Lefika lena ke Lefika le neng lele mane lefelleng.

Ke batla hore o hlokomele ha Molimo A ne A bitsa Moshe, A moromella mane Egepeta hoea lopolla bana Baiseraele lijokong ea Faro. O ile Are, “O nale eng letsohong la hao?”

Eaba ore, “Ke thupa.”

Eaba o nka thupa ae lahlela fatshe, eaba e fetoha noha. Eaba Moshe o ea baleha. Eaba o ea e phahamisa, ea fihla ea fetoha thupa hape letsohong la hae.

`Me molamu oo a ileng ao lahlela fatshe o ile aea ka ona Egepeta, a fihla ao phahamisa holima Egepeta, eaba o fetoha litshintshi. A boetse a o phahamisa mme oa fetoha, likotlo tse ling tse ileng tsa latela. Seo ene ele kahlolo ea Molimo. Kahlolo ea Molimo ene ele ho otlolleng molamu oo.

Eaba, hlokomela, pele molamu oo oka sebetsa, Moshe o ile a kenea letsoho la hae ka lehafing, mme la fetoha lepera.

Joalo ka monna emong le emong, ho qala feela, ke moetsalibe ka tlhaho. Haho tsela enngoe. O tsoaletsoe sebeng, o etselitsoe bokhopong, o tlile lefatsheng lena o bua leshano. E kanna eaba o ile oa hlohonolofaletsoa kerekeng ea letsoele. E kanna eaba o fafalitsoe ka metsi. Ekanna eaba o entsoe sena le sane. Empa o lutse ole moetsalibe, ho tloha ho qaleng.

Ebe, ho nale se seng. Molimo O itse, “Kenea letsoho la hao hape ka lehafing la hao..” Pelong ea hae, o ile a kenea hape letsoho la hae, hoea ka taelo ea Molimo, ka tsela eo a ileng a bolelloa ka teng. Pele, letsoho ke lepera. O lokiselitsoe ke Molimo, pele, moetsalibe; eseng ka thato, ebe o khutlela morao hape. `Me ha o khutla letsoho lese le hloekile le bile le lokile, hoo le bonahalang letsoho, pele leka tshoara molanu, le lokela hore ebe ele letsoho le hloekileng pele leka tsokoa. `Me moreri, kapa mmoleli ofeng kapa ofeng...

E-29 Ke utloile se seng hoseng hona se ileng sa sisimosa mmele oaka, hakene ke bulela sealemoea, pele ke kena mona. Ntle le tlhompho hohang, haeba ho nale emong mona, ea tsoalanang le motho eo, hake rate hoho utloisa bohloko. Empa ke nako,... Molimo A nthuse hore ke lule kele Mokreste ea ka tsela ena, ho bolela ntho kesa potolohe hohang feela, leha ekaba e joang feela ke e bolele, hore kebe le nnete.

Ke utloile motho emong a bina, mme are, “Ke nale setatemente saka.” `Me a bula ho bala Lengolo, mme a rera hotsoa Pesalemeng ea 1, “Ho lehlohonolo motho ea sa luleng tgseleng ea bakhopo, ea sa tsamaeng tseleng ea baetsalibe.” Na o ea tseba hore ke mang eo? Monna eloa ea binang mmino oa Rock and Roll, Jimmy Osborn hotsoa sealemoeeng, a rera Evangeli.

Oho, moena, haeba ho bile le masoabisa! Motho ea kang eo ha a lokele hoka rera Lentsoe la Molimo O phelang. `Me o nke thaka lena le mona ho Rentro Barn Dance, hoea holimo mola a tantsha bosiu kaofela a opaka matsoho a hae. Hoseng ho latelang, a fetola lentsoe la hae a etsa eka ke Mokreste. `Me, hobaneng, ke maneala le mahlabisa lihlong kapela Molimo.

Letsoho le tsokang molamu ona le lokela hore ebe le hloekisitsoe ka Matla a Tsoho ea Kreste. Ha ana tokelo ea ho phahamisa molamu ona eleng Lentsoe la Molimo.

E-30 Esita le bareri ba bangata ba leka hoka sireletsa thaka lena Elvis Presley, eo eseng letho lefatsheng haese Judas Iscariot oa joale. Judas Iscariot o ile a fumana mashome a mararoa silevere likotoana feela, Elvis o ile a fuoa millione oa lilolara le licalilak tse ngata feela. Empa, o ile a rekisa. Ene ele molumeli oa Pentekonta, a rekisa ka tokelo tsa hae tsa tlhaho a fetoha sbine sa Rock and Roll, mme ka tshusumetso ea Liabolose. `Me nna hake pate letho kea bua hosa khathaletsehe hore ho etsahalang. Che, monghali. `Me Judas Iscariote oa morao tjena.

`Me, ebe, le baetapele ba lekang ho aha ntho ekang eo. Elvis Presley ore, “Ke tshepile Molimo holima katleho eohle eaka.” Hotla ha joang Molimo O phelang O ka fana ka katleho joang ho neefolo leho diabolose, ke malimona feela ao?

Ke ntho enngoe e kholo haholo e fosahetseng e tletseng lefatshe lena eo sechaba se kileng sa e bona, ke e joalo ka Elvis Presley ea romelang meea e limillione liheleng, ka litshila tsa hae tsa khale, ka rock and roll ea hao e litshila. Hantle feela. Hake kope tshoarelo ea letho, hohang. O ka nna oa nlumela joalo ka moporofeta oa Molimo, hopola, ho nale liabolose ea ikhakaneang hantle feela.

E-31 `Me Jimmy Osborn le ba bang ba nale karolo Lentsoeng la Molimo. Ha joalo feela le motho ea tlaelang ka Lebitso la Molimo, ea tantshang leho tsamaea le tseo tsohle eleng maneala le boneefoli, ha a qetile abe a tla sefaleng hoka rera Lentsoe la Molimo.

Ke seo se etsahalang hantle feela mona likerekeng matsatsing ana, o fumana se seng sesa utloahaleng hantle mona bakeng tseo. Ngoananeana ea ntseng a bina liboki boki tsena mona, ebe otla aletareng mona, bosiung bo latelang o mofumana a bina kae kae. Ba bang ba lona baena le nka likatara hotsoa mane litlapeng tsa bosiu, mme ebe le beha sebapali se kang seo mona sefaleng, a rere, bekeng tse peli.

Moena, kea o bolella, a kaseke a khona ho etsa sena mona. Che, hantle feela. O lokela ho bala, hore a bonahale hore ke mohlanka oa Molimo, leho fumana seo. Hare lumele hore hobe leho tlolaka hona kajeno o tjena hosane ke sane. Ke sona se entseng hore kereke e kene maemong a na aleng sona kajeno.

Re hloka Nnete feela. Hantle feela. Letsoho le tsokang Lere la kahlolo le lokela hoba le hloekile. Hantle feela.

Letsoho leo la kahlolo la Moshe lene le ile la hloekisoa, eaba lere le kena letsohong la hae. Eaba Lere la kahlolo lea le lokolla Baiseraele.

E-32 `Me ebe, lefelleng, tshoantshiso entle ka sebele, sa moo eneng ele Lefika, “Mme Lefika leo ene ele Kreste.”

Batho batimelang bane baeshoa, ka lebaka la metsi, mme seo sene se balokela. Bane balokela hoshoa hobane bane bakorotla. Bane babelaela. Ene ese balumeli, ho tloha ho qaleng. Bane ese letho feela haese baikaketsi feela. Bane...Matla a maholohali ane a entse seo, mme batho ba bangata baile balahleha. Bane baile baqosoa hotsoa lipelong tsa bona.

Hone ho nale ba bararo feela baneng bale teng hara sehlopha seo, bao re batsebang, Moshe, Joshua, Kalebe, Merriama.

Merriama o ile a bontsha ho thekesela, le eena, ha ane a tsheha Moshe ha ane a neala mosali oa motho ea motsho. `Me are, “Na hone hose ngoanana emong eo o neng oka moneala, joalo, joalo? One a ka etsa seo.”Molimo O ne A sa thabisoa ke seo, eaba O mootla ka lepera.

Moena oa hae a hoeletsa are, “ Na otla lesa khaitseli ea hao eshoe ele ka tsela e joalo?”

Eaba Molimo Ore Moshe atle ho Eena. Aea mme a kena lipakeng bakeng sa hae, Merriama. `Me ha akaba a phela nako e telele kamora moo.

E-33 Che, moena. Seo Molimo A se etsang se phethahetse. Hase taba ea rona, ka kelello ea rona, hore reka eketsa ka kelello tsa rona moo ho Sona. Lesa ntho enngoe le enngoe ele ka tsela ea teng. Molimo O entse seo; Molimo O boletse joalo feela; ho lekane. Se nke sele ka tsela e joalo feela. Hake tsebe hore...Nkase hlalosa ka tsela e joang, ketlabe ke lekana le Molimo. Nkase khone h hlalosa seo. Ke lumela seo feela. Ke phetho seo kese tsebang. Ke sona feela seo kese boleletsoeng hore kese bolele feela. Haho ea ileng a bolelloa hore a Sehlalose seo, hobane seo se tibile ho feta maikutlo a rona, seo se seholo ho feta mehopolo ea rona. Ke Molimo Ea entseng seo, haho tsela ea hore o ka hlalosa seo. Ke amohela seo feela, ka tumelo, mme ore, “Ke sebaka sekhethehileng saka, mme ke lumela seo.” Hake khone ho hlalosa seo.

E-34 Tsela eo Lefika leo le robetse moo! Molimo O nale Lefika, le neng le tletse metsi haholo moo, mohlomong le neng le leneane ho feta setulo seo moo. Empa ha Moshe a otla Lefika lena, hoa tsoa metsi a ileng a nooa ke limillione tse peli tsa batho. Empa e seng seo feela, le liphoofolo tsa bona makhomo le manku le ntho tseo baneng ba nale tsona kaofela.

Oho, hake bona ba bang babataki, baileng baetsa litshoantsho, phophineana e neane ea metsi e rotha hotsoa lefikeng, mme ngoana a eme moo ka khamelo letsohong la hae! Oho, hle, ha a kaba a tsoa ka tsela e joalo.

Aile a tsoa ka tsela ea ho phalla ka tsela e makatsang. A ile atsoela limillione tse peli tsa batho, ntle ho likamela tsa bona le liphoofolo tsa bona. “`Me Leika leo ene ele Kreste.” Seo hantle se fihlang sere beha hantle feela ho Johanne 3:16. “Efela Molimo O ratile lefatshe hakalo, hoo A bileng A le neha Mora oa Oona, hore emong le emong ea lumelang ho Eena a seke a timela, empa abe le Bophelo Bosafeleng.”

E-35 `Me hlokomela se ileng sa etsahala mona. Tsela feela eo baneng baka fumana metsi Lefikeng leo, lere la kahlolo lene le lokela hoka otla Lefika leo. `Me Moshe o ile a otla Lefika leo, eaba kahlolo ea Molimo e oela Lefika. `Me ha seo se phethahala mme metsi a ile a tsoa.

Batho bane banale bo nnete... Molimo One A, ba lesa hore bashoe, hobane bane basa lumele ho Eena. Bane banale hose Mohlomphe. Bane barabetse. Bane basa lokeloe keho phela hohang. Holima... Moshe o ile a ba bitsa, “marabele.” Barabetse ho tloha ho Molimo. `Me ka tsela e joalo bane balokeloa ke hoshoa.

Kaofela ha rona re lokeloa ke lefu hobane re rabetse khahlano le Molimo. Bakhethoa... Hlokomela, rene re lokeloa kehoshoa. Empa, Molimo O mohau! O ne A sa lokele ho nahana hohang ka rona. Empa, O mohau ka tsela e makatsang, hoo A ileng A nka libe tsa rona emong le emong oa rona, A li beha ho Mora oa Hae Ea Ratehang, Kreste, hore re seke ra timela, empa rebe le Bophelo Bosafeleng.

E-36 Reka noa ka tsela e joang hotsoa Lefikeng leo, ebe hare loke pelong tsa rona?

Empa, moena, ho nale limillione tsa tseo, hoseng hona, lilokela ho etsa seo. Hantle feela. Batshepa seo hobane ke Mabaptist, kapa Mamethodist, kapa Mapentakonta. Batshepa hobane ba nale maikutlo a sa tloaelehang, hobane ba buile ka lipuo, hobane baile bahoeletsa, hobane baile batantsha, hobane baile baba le thebeletso ea pholiso mme Molimo A ile A etsa mosebetsi oaho folisa bakulang, kapa se seng seo base tshepang, hobane ba bile le tshenolo e itseng(seo ke nnete)hobane baentseng seo. Ntho tseo kaofela ha tsona lilokile, hake khahlano le tsona, empa seo hasere letho khahlano le pholoso ea hao, leha ele enngoe ea tsona. Leha o ka tsoa oli matsohong a hao e ka etsang libarele, kapa mali sefahlehong sa hao, leha hole joalo seo hase bolele letho. Hantle feela.

Paulose o boletse, “Leha nka bua ka lipuo tsa banna letsa Mangeloi, ho ntse hoka etsahala hore ebe ke lahlehile.” Leha nkaba le tebo le bohlale, ke khona hoka toloka Bibele, hoka e etsa eka hore e shebahale... hoka e kopanea. Leha hole joalo seo hase bolele letho.

E-37 Moena, banoele bohle Lefikeng le le leng. “Lefika leo ene ele Kreste.”

Kahlolo ene ele ho Kreste, hore o kaba le moneetla oa ho katla noa le oena. Keho loka hoa Molimo ho oena, hore o tle o tlonoa. Keho loka hoa Molimo ho oena hore o tle o tloja hotsoa Lentsoeng. Ke ho loka hoa Molimo, ho etsang hore o kolobetsoe. Ke ho loka hoa Molimo ho oena, ho o etsa hore obe moahi, ho o neha bophelo bohantle, ho o beha ka hare ho kereke hoseng hona. Ke ho loka hoa Molimo. Kaofela keho loka hoa Molimo nthong tseo tsohle.

Empa joale kahoo ho loka hoa hao keho feng ho Molimo? Na o ikemiselitse hoka lahla tsohle, mohopolo ohle, leha ele mokhoa ofeng feela, hoea ho Eena? Ke sona seo Molimo A o etselitseng sona. Na oena o ka Moetsetsang?

E-38 Hlokomela, ha reke re bale temana tse mmaloa mona. `Me ebe ketla koala, hore moruti a kene Lentsoeng. Joale hlokomela. “Lefika lona leo ene ele Kreste.”

Leha hole joalo Molimo ha aka ... khahlisoa ke ba bang ba bona...

O ea bona? O ile a balumella hoka kolobetsoa. O ile a balumella hoka ja Lentsoe leho le lumela. O ile a balumella hoka fumana litlhohonolofatso tsa semoea. O ile a balumella hoka noa Lefikeng la semoea. Sohle seo Molimo A se entseng, ka mohau oa Hae, empa, leha hole joalo, Molimo O ne A sa khotsofala ke bona. Hlokomela.

... hobane baile bafella bahasane lefelleng.

Ka holima tsohle tseo baliboneng,, kamorao ho bohle boitsebelo ba pholiso boo re bileng le bona, kamorao ho tshebeletso tsohle tsa pholiso tseo re bileng le tsona, kamora maikutlo a matle ohle ao re bileng le ona, kamora ho hoeletsa hohle hoo re bileng le hona leho rorisa Molimo, leha hole joalo ra lahluoa. Kaofela joalo! “Tlohang ho nna lona, bohle baentseng bokhopo, hake eaka ka letseba.”

Hlokomela seo! Re nale tsoseletso etlang. Kea tseba hore sena se thata haholo. Empa, Moena, ntate emong le emong ha asa khaleme bana ba hae hase ntate ea sebele. Hantle feela. “Ho hloloa.”

E-39 Joale sena e bile mohlala ho rona...

Paulose a bua. Na le lumela seo? Seo ene ele mohlala. Ho lokile.

... hore le rona re seke ra lakatsa ntho tseo tse mpe, joalo kaha le bona baile balakatsa seo.

O ka nahana monna a eme moo, ele sebapala lipolata, ele joki, mme a bapala mmino o litshila oa rock and roll, mme, “Se seng se etsahala, ebe kea sisineeha,” ka lipina tseo tsohle tse litshila tsa khale tseo Elvis Presley a libapetseng mme batho bana balibapala, mme bakhutle batlo rera Lentsoe ele Evangeli? Nahana ka seo!

Na o ka nahana monna le mosali, balutse ka jareteng, mme ale litshilaneana, ka apao tse satlalang mmele kaofela, a ikakhela kapele ho banna, ebe ha morao oea khutla hotla noa Lefikeng lena la semoea, mme a hoeletsa ka tsela e joalo?

Ho nale thuto e kholo mahareng a batho ba Pentakonta, ea basali bahlabolohileng. Baapara hantle, ka masale a maholohali, mme baapara ka tsela eo baebatlang ka mofuta.

Thaka le leng le lecha le lutse kapela ntlo eaka, matsatsing a mmaloa a fetileng, ka hare ho lori, a lla, hobane mosali... Mopentakonta, o bua ka liteme, a fana ka lipuo, a fana leka boporofeta. Hantle feela. `Me are, “Kereke kaofela ha eona e apara marikhoe a makhutshoane.”`Me eena... “Me o tsoela ntle seterateng, ka hora ea borobong leea leshome bosiu, a thonaka litompi tsa lisikarete tseo batho ba bang balilahlileng, mme a litsube. `Me a nne a tsoelle joalo ho hoeletsa, leho rorisa Morena, mme a boele a porofete.”

E-40 Ke ile ka ema ka hare ho kereke ka tsatsi le leng, moo monna emong ea moholo oa Molimo, eo ke mohlomphang haholo. `Me one a senola ntho tsena, kamora emong oa banna, eo eleng hloho ea sena, a hlahelle. `Me o ne-one a tsoa mali a phallang matsohong le lintho tse joalo. `Me ke ile ka tshoeneeha, hotsoa bochabela, hotsoa bophirima, ke leka ho amohela ntho tse kang tseo, hoea ka Bibele. Haeba ese, tse tsoang ho Molimo.

Mali afeng le afeng a tsoang ho Molimo A lokela hoba mali a sebele atsoang Mmeleng oa Hae mona, ebe eba nakong ea hotla hoa Hae khetlo labobeli. Jesu O boletse joalo, “Leseke la lumela seo,ha bare bonang o felleng. Leseke la lumela seo, ha bare o mona. Leseke la lumela seo. Hobane tla hlahella Bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, mme batla bontsha meeka le mehlolo, hoo baneng baka thetsa le bakhethoa.” Ke ile ka hoeletsa seo ho tlaha bochabela ho leba bophirima.

E-41 `Me qetellong, Lebopong leka Bophirimela, ngaka ea khale Ngaka Canada, eo eleng motsoalle oaka oa khale, a ema. `Me monna emong a ema, ene ele menenjara oa monna emong ea ileng a qala ntho tsena, o mong oa metsao ea hae, atla moo a fana ka ekholo... Are, “Oli e hloekileng le mali. Mali a rona atla bonahatsoa kajeno lena.” Ba tlala sebaka haholo. `Me a ba bontsha hore ke tlasa lebanta, o nale nale tse peli tse hlahelletseng kantle.

Emong le emong oea tseba hore o ka khona ho otlanea menoana, o kaseke oa tsoa mali ntle leha ebe o o peteletsa. O phuntse lesoba, seo sekase etsahale, hobane methapo ea mali e hole haholo le moo. Kamora ho etsa seo, oile a bontsha hore o entse seo ka tsela e joang.

One a nale oli kamorao moo, a beha matsoho a hae holima eona. Ebe oea khutla ore, “le bona matsoho aka, a hantle feela.” Ebe ore, “Ho bokoe Morena! Haleluja!” Ebe o hamela menoana ea hae ka tsela e joalo moo. Hantle feela, ebe mali a rotha hotsoa menoaneng ea hae. Nakong eo batho bahoeletsang ka eona, ebe o phumula hloho ea hae, mme ebe ho hlaha sefapano. Hang, ha banna ba bang le monna eo ea etsang seo, ene ele, eaba seo se hlahella hantle feela moo kapele ho sechaba seo, mme ka... a kenea ka mokotlaneng oa hae, hoka bontsha oli le lintho tse ling.

Emon a beha pelo leboteng, mme are, “Lebota lena le hema Mali a Jesu. Seo ke pelo ea Jesu.” Eaba ho kena monna e moholo oa Texasa, o ne a sa tshabe letho. `Me are, “Mang le mang ea tlang ho ama seo otla shoa.” Bane ba nale liropo. Kaofela ba nale litshoantsho tsa seo le tse ling, moo, moo lebota lena letlang ho hema, leho phutsa mali hotsoa pelong. Eaba thaka lena le kena ka hare ho kereke eena le mosali oa hae, a hlatsoa pente e leboteng, mme a lula fatshe moo leho lebella. Eaba bakena. Moruti are, “Joale, leea tseba hore, Jesu O tlile mona ho tlosa seo.”

Are, “Jesu ha Aea etsa seo. Ke nna ea tlositseng seo, ka bonna.” Hantle feela.

E-42 Ho ile hoa etsahalang? Ke hobane batho haba ea tsitsa hohang, Lentsoeng la Molimo O phelang. Na Bibele hae bolele seo, “Batla tloha bochabela, ho tloha bophirima, leboea, boroa. Ho tlaba le tlala naheng, eseng ea bohobe le metsi feela, empa bakeng sa Lentsoe la Molimo?” Joale ke tsatsi lefeng leo re phelang ho lona!

Re bona joalo kereke tsena tse ngata tsa mekhatlo libokellana mmoho, ke sona sebaka seo o lokelang hoba ho sona pele okaba le seealemoea feela. O tlohile sealemoeeng. Moshemane, o seke oa tshoeneeha ke sena. Le ke tsena tse ling, hape, le mananeo ohle a televeshene. O tla lokela hoba leloko la likha eo ea bona ea likereke pele o kaba le seo. `Me hang hao etsa seo, hao etse letho ntle leho etsa letshoao la sebata, leo Bibele e buang ka lona. Ke moo oleng teng. Oea bona hore sena tlamahana joang mmoho?

E-43 Oho, ho bokoe Molimo, ho fela ho nale Molimo O phelang. Ho feela ho nale Morena oa Nnete. Ho feela ho nale Lentsoe la sebele. Ho feela ho nale pholiso e Halalelang. Ho feela ho nale lintho tsena tsohle tsa sebele. Empa, molena, o seke oa beha tumelo ea hao ntho tse senang molemo eleng maikutlo feela, holima thuto ea kereke, joalo kaho ja selallo, joalo kahoja holima Lefika la semoea.

Ore, “Ke tseba sena, moena. Ke latsoitse boteng ba Molimo.” Seo e kanna eaba ke nnete. Empa lebaka ke hore na sena se oetse holima eng? Ke ntho e latelang eo. Seo se tsoile ka setshelong sefeng? “Selokileng le sesa lokang.”

E-44 Joale mamela.

Joale sena... mehlala, hore re seke ra lakatsa ntho tseo tsa liabolose, joalo kaha baile baetsa.

Seo eneng ele takatso ea bona e bile eng? Joale mamela, ke rata feela ho tsoellapele, haebe leka ntshoarela haneane.

Leseke laba balateli balitshoantsho...

Oho, ore, “Ke leboha Molimo, hake rapele litshoantsho.” Ema motsotso feela. Hare hlahlobe seo ka Lentsoe. Ore, “Nkase rapele setshoantsho.” Seo hase bolele hore o rapela setshoantsho seo o se tsebang. O ka lula feela o sa etse letho. O ea kerekeng, “Eea seo se lokile .” Khutlela hae o seke oa etsa letho ka seo.

Moena, monna kapa mosali ea tsoetsoeng labobeli ha a khone ho lula feela. Ho nale se seng ka hare ho bona. Balokela ho paka ka sona. Balokela ho etsa se seng. Batlameha ho etsa se seng ka sona. Haba khone ho thola feela basa bolele ka taba ena.

E-45 Mamela.

Leseke la rapela litshoantsho joalo ka ba bang ba bona; joalo kaha hongoliloe. Chaba sa lula fatshe saja sanoa, mme sa ema sa bapala.

Paulose o bua ka eng mona? Mohlala. Bane bakolobelitsoe ka hare ho kereke. Ene ele kolobetso e nepahetseng. Hang feela; khato tse tharo hoea pele; morao; Lebitsong la Ntate, Mora le Moea o Halalelang; Jesu feela, leha ene e kaba eng feela, bane ba fumane kolobetso e lokileng. Re etsa sechu sa nama, eaba baqalella ho etsa khang ka ntho tseo tse neane. Hore na seo se molemo ha kae? O tlohetse seo se molemo. Kereke tsa rona liarohane ka baka la kolobetso. Hantle feela.

Joale ore, “Oho,halleluja! Ha bana litlhohonolofatso tseo re nang le tsona. Ba bata haholo feela, balekane feela. Ho bokoe Molimo, keja manna a sebele a Molimo. Kea tseba hore seo ke Nnete.” Seo ke nnete, empa seo se etsa phapang kae na? Ore, “Moena, ke... Moea o Halalelang o fela o theohetse kerekeng ea rona.”Seo se setle, empa seo se etsa phapang joang ho oena, haeba o se lefso le nepahetseng hore o tsholohele ho oena? Hopola.

Oho, ore, “Ke nale bonnete.” Le bona ka tsela e joalo feela. Baile ba sia malapa a bona, baile baba baitela bakeng sa tsohle, hore ba bolaoe ka baka la ho latela seo. Baile baetsa se fetang seo rese entseng ha joale. Empa seo hase eaka sa thusa letho. Nahana ka seo.

Bibele ere, “Bantsheletsa lefela. Bantshebeletsa lefela.” Barapeli basebele, basebeletsa lefela. Seo se qalile hokae? Mane tshimong ea Edene, Kaine. One a mosebeletsa Molimo joalo feela ka Abele, empa o ne a Mosebeletsa lefela. Eea, monghali.

E-46 “Ho nale tsela e bonahalang e lokile ho motho.”

Ore, “Joale, hobaneng hahole joalo? Joale ke bakile. Hobaneng hole joalo? Hobane ke bakile. Ke nahana hore ke lokile joalo ka mang le mang feela. Ke nahana hore ke lokile joalo ka mang kapa mang feela hobane kea kerekeng kamehla. Ke bile ke kolobelitsoe. Ke fumana litlhohonolofatso tsa Molimo. Ke rata thero eo e monate. Ke rata Lentsoe la Molimo. Ke rata ho bala seo. `Me ke fumana lithlohonolofatso tsa semoea, le tsona. `Me, halleluja, kea porofeta. Ke bua ka liteme. Ke entse tseo tsohle kaofela, na o bolela hore seo kaofela ha sona ke lefela.

Joale, hakere ke lefela, empa hoka nna hoa etsahala hore ebe ke lefela seo o se etsang hantle feela. Seo ke nnete. Ho tloha ho oena hore na o mang, moo o leng teng, hantle feela, le seo oleng sona hao amohela sena. Haeba osa tsoaloa labobeli, haeba hose letho ka hare ho oena, tseba hore o sebeletsa lefela. Litlhohonolofatso. Tseo ke lokelang holietsa.

E-47 Joale hang feela.

Retle re seke raetsa bohlola, joalo ka ba bang ba bona, mme bafela ka letsatsi kete tse tharo le makholo a mabeli.

“Baetsa bohlola,”ke bohlola basemoea. Haeba re nale nako... Sekolo sa Sontaha se fetile. Bohlola basemoea!

Retle re seke ra leka Kreste, joalo ka ba bang ba bona baile baetsa, baile longoa ke linoha.

Bakorotla lese etse joalo, joalo ka ba bang ba bona... bakorotla, baile bafelisoa keho fela ha bona.

Bakorotla, balakatsa, ho kopanea tumelo ea lefatshe le ea hao, hotsoa... Molimo O rata bohloeki, bohloeki basebele.

E-48 Hoseng hona, kene ke bua. Ke nahan, “Ke eng...” Joale, hake koala, ke nahana sena. “Ke eng se lokileng ho motho bophelong? Keng se fetang hotla hae, ha a khathetse a tsoa sebetsa letsheare lohle, kapa a lema, leha ekaba ke eng feela, a fihla a kopana le mosali ea ratehang moneako? A fihla a lula holima hae nakoneana, a fihla a mophumula haneane, mme a moaka lerameng, mme a potisa matsoho a hae kamora hae, mme are, “Moratuoa, ke-ke ea tseba hore o khathetse, mme o sebelitse ka thata.” Monehe khothatso eo.

O tseba joang hore sephaka seo, se mopotolohileng, e fela ele sa hae. Ke sa hae. Haseaka sa potoloha monna emong ntle le eena feela. Tsela eo a ileng a aka ka eona lerameng e fela ele ea nnete, e hloekileng, pelo e halalelang eo eleng ea nnete e moratang eena feela, a le mong. Seo se etsa hore o ikutloe...Ke ea tseba, seo se etsa hore o ntshe sefuba ka mokhoa o joalo, ore, “oho, hakea khathala ha kalo, haele hantle ntle.”Oea bona? Seo se etsa se seng ho oena.

Ke rata hole bolella se seng mona. Joale ho etsahalang ha kako eo e lula lerameng mme a nale pelaelo? Hoo e bileng lerameng la monna emong mona, kapa mang kapa mng? Seo sekeke sa bolela letho ho eena. Hahona letho leka nkang sebaka. Hobaneng.

E-49 Joale, tshimolohong, bane bale bang feela. Molimo, ha A etsa motho, O moetsentse a le habeli, botona le botshehali. O ile A baarohanea, nameng, eaba o mobeha lefatsheng mona, ka nama, karolo ea bosali ene ele moeeng.

Lebella, motsoalle, Molimo O ne A le hlokolotsi haholo. Oho, tsela eo... Se lumelle seo hoka o tlohela. Molimo ha akaba a nka mobu a bopa Eva; o bopiloe ka tsela enngoe. `Me hase mmopuoa. O ile a etsoa ka tsela enngoe otsoa ho monna. Molimo O ile A ea pelong ea Adama, A ntsha khopo ho eena, hantle feela ka tlase ho pelo ea hae, A ntsha khopo eaba o etsa mosali bakeng sa hae. Lebella hantle karolo ea moea oa Adama ene ele ho mosali, mme bobeli eaba nama ele nngoe, mmoho.

Seo bontsha eng? Kreste, hantle feela hotsoa ho Eena lehafing la Hae! Eseng karolo e itseng feela, eseng Methodist, kapa Baptist, kapa Pentakonta sehlotshoana seo. Che, monghali. Empa hotsoa hantle feela pelong ea Hae, A ntsha Moratuoa ea hloekileng hantle feela ea kamoo A ka khonang. O hloekile joalo ka mohalalitoe. Hlokomela...

Lebella morao moo Solomone a bua. “Tloho, moratuoa oaka, hare tsamaee tshimong ea kharenate. Hare tsamae moo ka lerato.” `Me ha molumeli oa sebele a bula pelo ea hae ho Moamohela, mme o itshoarella ho Kreste, mme o ameha ke lerato leo la Kreste mme o ba tlasa lehaf la Hae. Eba Mosali oa Hae, hantle feela joalo ka monna a etsa ho mosali oa hae.

E-50 Na re lokela hoba batho ba mofuta o joang? Na re bapala bohlola, ka Kreste? Na re itshetlehile holima ntho e nngoe e itseng, re matha kamora ntho tsa lefatshe, re nale mehopolo ea lefatshe, re sena lerato leo la sebele leo re lokelang hoba le lona? Na oka nahana seo feela? Oho hle!

Oka nahana mosali oa hao, moena, a fihla a lula holima hao ka mese e mekhutshoane leka pente sefahlehong, ka moriri o mokhutshoane o kutuoeng, o ka mokhoa o joalo, ka ntho tse kang tseo feela? A fihla a potisa liphaka tsa hae ho oena, are, “Oho, Johanne, ke mpa ke o rata.” “Kea o rata.” O tseba hantle feela hore seo hase joalo. Ha ona tshepo hohang ho eena, hase lebaka hore o lebeha ale motle joang kapa o itukisetse ka tsela efeng. Oena, hao sena tshepo eo ho eena, ho nale se seng se phoso moo. Hobane seo hase khotsofatse leneora leo monna ea nang le lona bakeng sa mosali oa hae.

Joale nka seo oena o kopana le lefatshe leho khema le lona, mme o ea mangoleng, mme ore, “Oho, Morena Jesu, kea O rata.” Seo sea chesa, Judase, ka kako ea boikaketsi. Hantle feela.

E-51 Nahana ka ntho tsena hantle feela. Ho nale tsoseletso e tlang mona. O ea bona?

Oho, e kanna eaba o nale reng ea leneaalo monoaneng oa hao, hantle feela, empa hao mosali. Oho, e kanna eaba o mosali. E ka nna eaba o mosali oa ntlo, empa hao mosali ha o etsa ka mokhoa o joalo.

Ebile hao Mokreste oa sebele, hao tlhahiso ea sebele ea Kreste, haeba o sa Morate ka sohle se ho oena.

Hake khathale hore na o lebeha ka tsela entle joang, le hore o itlhahisa ka tsela e joang. Ke nakong eo lona lele babeli le kopanang, keka nako eo Kreste le Kereke ea Hae. Eseng ka mokhatlo hohang feela, eseng ka kolobetso, eseng ka maikutlo, eseng ka letho empa ka lerato la sebele o ile oa tlisoa, hotsoa lehafeng la Morena, ha A ne A hlajoa mane o ne a hlajeloa oena keha A o hlahisa. `Me lerato la hao, lebo oena, botshepehi ba hao, tseo lipaka seo oleng sona.

E-52 O ea bona seo kese bolelang? Leha ekaba o sotlokehile, kapa joang...

Hake na taba hore mosali oaka ha a kame moriri, asa apare mose o motle, kapa eng feela... Ho nale, o tla lula ele moratuoa oaka. Ke ea motshepa ka baka la botshepehi ba hae, matla a hae. Seo a leng sona, ke sona seo aleng sona.

`Me ka banna ba Bakreste le basali ba Bakreste, ke sona seo releng sona kapele ho Molimo. Hase taba ea hore rekaea kerekeng e lokileng haholo kapa e betere, kapa reka apara hantle, kapa ra kena hobo moaheloane eane ea lokileng, kapa reka etsa sena, kapa ra palama sane, kapa ra etsa sena le sane. Seo hase thuse letho. Ke matla a tlhaho a ka hare ho rona a botshepehi ho Kreste. Ke soanseo eleng tsoalo he seo. Ke ntho e itlelang feela.

“Leha nka bua ka lipuo tsa batho le mangeloi, hake letho. Leha nka hlokomela bafutsana, leha nka fana ka ntho tsaka, leha nka etsa sena, leha nka etsa sane, leho etsa sela, hake letho.” Na Kreste o khathalla seo ka eng, leha o ka etsa eng kapa eng, ha feela seo ele sa nnete, lerato la sebele hale lele siko moo? Nahana ka seo, haho joalo?

E-53 Sena ke Sekolo sa Sontaha, mme, hopolang, sena ke thuto ho lona. Sena sebe kaho lona, ha Kreste abe oa pele pelong tsa lona, joalo ka mosali oa sebele abang sona ho monna oa hae. Haho matsoho a mang aka moamang, kae kapa kae. Haho motho emong eaka moakang, hase lebaka hore o bonahala a lokile joang, o tla thintsha hloho ea hae a e lebise koana. O nale lerato la motho a le mong feela, mme motho eo ke monna oa hae. Hantle feela. Hase lebaka hore na monna eo o bonahala a lokile ha kae kapa a rateha ha kae, le tsela eo a lokisitseng moriri ka eona, leha aka itshoara hantle ha kae. Che, mongahali. Haho le enngoe ea ntho tseo e ka mokhahlang, ke monna oa hae feela eo a moratang. O lesa matla ohle a kako le matla a hae bakeng sa monna oa hae. Sohle sa hae kesa monna oa hae, mme eena ale mong. Na o bona seo kese bolelang?

`Me o lahla tsohle tsa lefatshe lena, hase lebaka hore libonahala lile ntle ha kae, le hore likhahla ha kae.

E-54 O lekoa ka matla a hao. Ebe ore, “Oho, halleluja! Ke-ke ea tseba ke nale sona, hobane ke entse sena halleluja!” O nale matla a lekaneng bakeng sa ho loanela ntho tseo. .

Ere ke o bolelle, moena, ho nka matla hoka hlompha Kreste ho nka tlhompho eo.

“Leha nka bua ka puo tsa batho le mangeloi; leha nka tsholla mali matsohong aka kabobeli; leha nka tantsha Semoeeng, leha nka ja Lentsoe la Molimo, ke bile kele rata, leha nka opa liatla tsaka; leha nka noa hotsoa Lefikeng leo la semoea ho feta bana ba bang kaofela; leha nka opa liatla joalo ka bana ba bang.”

“Leha nka lla likeleli tsa koena, leha nka etsa tsena tsohle! Empa haeba, lerato la sebele leo la, Bokreste le le siko matla a Kreste, o tshoana feela le tshepe ea simbala feela e molumo o moholo.” Paulose o ne a hlokomelisa kereke ea hae ka taba ena, Kereke e Korinthe, eo, ene ele moferefere hohle ho eona oa ntho tsena.

Kea lehlokomelisa, metsoalle. Hopolang, ketla lokela hore ke ilo learabela mane ka Tsatsi la Kahlolo, mme mali a lona a ka sebe holima ka hohang. Hase lebaka hore o tshepahala ha kae, eba le botshepehi ho Kreste. Hopola seo, hare ntse re rapela.

E-55 Ntate ea Hlohonolofatsang ea Leholimong, maemong ana, retla ho ipolela melato eohle ea rona. Oho, Eba le mohau, Molimo O mohau. `Me re tshepa hore Otla lebella fatshe ka hare ho lipelo tsa rona. Ka hora ena eo re lebeletseng ka matla, ka hloho tse inameng lilebeletse leroleng, lebella ka hare ho pelo ea monnamoholo, ka hare ho pelo ea mosalimoholo, o lebella ka hare ho pelo ea motho emong le emong, pelong ea mocha, le babaneane, e sita le bana. Le rona hake re itekole.

Retla bekeng ela eo e bitsoang e halalelang e ketekoang joalo ka Paseka e Molemo le Easta, tsoho. Mahareng ho fihlela mona hoa lemo sena e kanna eaba re ile ra tshepahala ho kereke, leha ekaba re ile raja selallo, leha ekaba re nnile ra hoeletsa, e kanna eaba re entse ntho tse ngata, empa, oho Molimo, lebella ka hare pelong tsa eaka. Ke bua le nna. Sheba ka hare ho pelo eaka le ka hare ho pelo tsa batho bana hoseng hona, re lekole hoseng hona, Morena. Haeba ho nale se seng se nkang sebaka sa Kreste, Oho Molimo, tlosa seo. Haeba ke botsoa, hosa khone, leha ekaba ke eng feela, hake tsebe. Empa, Molimo, tlosa seo ho rona. Oho, hare batle ho hloloa hona mona ka nako ea ntoa, hore re hloloe ke Molimo mme re fetohe sera sa Hae.

Oho Molimo, lebella ka hare ho pelo tsa rona. Re hlahlobe ka Moea oa Hao O Halalelang, O etse hore re bone, hoseng hona, haeba ho nale ntho enngoe ea liabolose ka hare ho pelo tsa rona. Haeba hole joalo re kopa hore o tlose seo, Ntate. Re beha seo ha joale aletareng, ho tsamaea re siee seo moo. Seo sea bonahala, sea leka, leha eba keho sa utloane, hose tshoarane hantle, leha ekaba ke eng, leha ekaba ke lehloeo, mona, leha ele ho sokola, leha ekaba ke eng feela, oho Molimo, tlosa seo kajeno, ho rona.

E-56 `Me tsoseletsong ena e tlang, rebe le ho tlala Oena feela, Morena, hoo bohle batlang mona batlang ho pholosoa, kopanong eo e neane mona, moo re lekileng ka matla a maholo. Lemong tse leshome tse fetileng tsoseletso ea pele, eo ke ileng ka e tshoara mona. Joale, ke kopa hore O tla re neha eona eo ea sebele hape, moea oa sebele pelong tsa rona.

Ha seo se kenelle bakeng sa Bosafeleng. Fana ka seo, Morena. Re etse hore re itekole, re batho baneetseng, ka tsela eo re tshoereng basali ba rona. Reke re fumane seo lipelong tsa rona, hoseng hona, tsela eo reka nahanang ka seo pelong tsa rona hore seo se etsahale malpeng a rona. Ebe re nka maemo ao rea lebisa ho Oena, mme ebe re re, “Oho Molimo, eba le mohau ho nna.”

Oho, haeba-haeba mosali aka, hang ka khoeli aka tlisa matsoho a hae ho oena ho potoloha oena, mme are, “Moratuoa, kea o rata,” mme a tsamaee, oho, seo setla bonahala eka ha a nkhathalle, seol setla bonahala eka ho nale se seng se phoso. `Me Molimo, mme mohlomong hang ka khoeli, kapa hang ha re kena ka hare ho kereke, re nehelane ka thapelo e neane haholo. Oho, O batla lerato la rona, ea rona-rona kopanelo, ka nako tsohle, mehopolo le kelello tsa rona litla lula ho Oena kamehla. Fana ka seo, Morena.

Oho, pelo tsa rona liho Oena, hoo lintho tsa lefatshe litlang fifala ho rona leho se bonahale. Fana ka seo Morena. Re mamele, O be ore hlohonolofatse hoea pele ka tshebeletso ena le tse ling. Re kopa sena ka Lebitso la Kreste. Amen.

E-57 Joale, Morena A le hlohonolofatse, kaho loka. Ke mpa... Lentshoarele hake nkile metsotso e mmaloa kamora hore Sekolo sa Sontaha setsoe. `Me ke rapela hore Molimo A le hlohonolofatse, hake a bua ntho tsena ntle ho Lentsoe la Molimo. Nho tseo e bile mohlala mapheong a rona. Ke mohlala. `Me joale, lebella, motsoalle.

O tla ikutloela joang ha o utloa hore mosali oa hao ea o akang kamehla ke mothetsi easa tshepahaleng ho oena.? Nahana ka seo. Bala ka seo haneane. One o ka nahana ka tsela e joang?

Joale hao tla ho Molimo, mme ole mosetshepehe? O seke oa etsa seo. Ha rebe le nnete. Ha o lokele hoea ka maikutlo. Hao lokele ho nka se seng se fapaneng, ha leholimo lohle le tletse lerato la Molimo la sebele. O nkelang ntho e emang bakeng sa seo empa ntho ea sebele ele teng? Seo sohle kesa hao. Joale ha Morena Ao hlohonolofatse, hake fetisetsa tshebeletso ho moruti.

`Me le seke la lebala hore bekeng ena, joale, tsoseletso e neane bakeng sa sechaba leho potoloha tortsoana ena e neane mona. Lulang mehaleng ea lona, bolella emong, mobolelle hore atle. Retlaba le pitso ea aletare, lebella nako e monate haholo, bekeng ena, ho Morena.

Morena Abe le lona ho fihlela re kopana nakong eo Laboraro letlang mantsibua.