2 Cronici 4

1  A făcut un altar din aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi, şi înalt de zece coţi.

2  A făcut marea turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi, şi un fir de treizeci de coţi ar fi înconjurat-o.

3  Sub marginea ei, de jur împrejur, erau nişte chipuri de boi, câte zece de fiecare cot, de jur împrejurul mării; boii aşezaţi pe două rânduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea.

4  Era aşezată pe doisprezece boi, dintre care trei întorşi spre miazănoapte, trei întorşi spre apus, trei întorşi spre miazăzi, şi trei întorşi spre răsărit; marea era aşezată pe ei, şi toată partea dindărăt a trupurilor lor era înăuntru.

5  Grosimea ei era de un lat de mână, şi marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi.

6  A făcut zece lighene, şi a pus cinci la dreapta şi cinci la stânga, ca să slujească la curăţiri: în ele se spălau feluritele părţi ale arderilor-de-tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.

7  A mai făcut zece sfeşnice din aur, după porunca privitoare la ele, şi le-a aşezat în Templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga.

8  A mai făcut zece mese, şi le-a aşezat în Templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga.

9  A mai făcut curtea preoţilor, şi curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă

10  A aşezat marea în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit.

11  Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu:

12  doi stâlpi, cu cele două capete şi coperişurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două coperişuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor;

13  cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, câte două şiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două coperişuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor;

14  cele zece temelii, şi cele zece lighene de pe temelii;

15  marea, şi cei doisprezece boi de sub ea;

16  cenuşarele, lopeţile şi furculiţele. Toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi să le facă pentru Casa Domnului, erau din aramă lustruită.

17  Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot şi Ţereda.

18  Solomon a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încît nu s-a putut cerceta greutatea aramei.

19  Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul din aur, mesele pe care se puneau pîinile pentru punerea înaintea Domnului;

20  sfeşnicile şi candelele lor din aur curat, care trebuiau aprinse, după poruncă înaintea Locului preaSfânt,

21  florile, candelele, şi mucările din aur, din aur foarte curat:

22  cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile din aur curat; şi aripile din aur pentru uşa dinăuntru a casei, de la intrarea Locului preaSfânt, şi pentru uşa casei de la intrarea Templului.