2 Cronici 27

1  Iotam avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat, şi a domnit şasesprezece ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Ieruşa, fata lui Ţadoc.

2  El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Ozia. Numai că n-a intrat în Templul Domnului. Totuş, poporul se strica mereu.

3  Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului, şi a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal.

4  A zidit cetăţi în muntele lui Iuda, şi cetăţui şi turnuri în dumbrăvi.

5  A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon, şi i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanţi din argint, zece mii de cori de grâu, şi zece mii de orz; şi i-au plătit tot atât pe anul al doilea şi al treilea.

6  Iotam a ajuns puternic, pentru că şi-a urmat necurmat căile înaintea Domnului, Dumnezeului său.

7  Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui, şi tot ce a făcut el, Sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda.

8  El avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit şasesprezece ani la Ierusalim.

9  Iotam a adormit cu părinţii săi, şi l-au îngropat în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ahaz.