«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 97

1  HERREN har vist, han er Konge! Jorden juble, lad glædes de mange Strande!

2  Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;

3  Ild farer frem foran ham, og luer iblandt hans Fjender.

4  Hans Lyn lyste op på Jorderig, Jorden så det og skjalv;

5  Bjergene smelted som Voks for HERREN, for hele Jordens Herre;

6  Himlen forkyndte hans Retfærd, alle Folkeslag skued hans Herlighed.

7  Til Skamme blev alle, som dyrkede Billeder, de, som var stolte af deres Afguder; alle Guder bøjed sig for ham.

8  Zion hørte det og glædede sig, og Judas Døtre jublede over dine Domme, HERRE!

9  Thi du, o HERRE, er den Højeste over al Jorden, højt ophøjet over alle Guder!

10  I, som elsker HERREN, hade det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Hånd;

11  over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet.

12  I retfærdige, glæd jer i HERREN, lovsyng hans hellige Navn!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23