«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 84

1  (Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Koras Sønner. En Salme.) Hvor elskelig er dine boliger, Hærskares Herre!

2  Af Længsel efter HERRENs Forgårde vansmægtede min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

3  Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger - dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!

4  Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. - Sela.

5  Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser!

6  Når de går gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.

7  Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.

8  Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! - Sela.

9  Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Åsyn!

10  Thi bedre een Dag i din Forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.

11  Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

12  Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler på dig!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23