«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 82

1  (En Salme af Asaf.) Gud står frem i Guders Forsamling midt iblandt Guder holder han Dom

2  "Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? - Sela.

3  Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;

4  red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Hånd!

5  Dog, de kender intet, sanser intet, i Mørke vandrer de om, alle Jordens Grundvolde vakler.

6  Jeg har sagt, at I er Guder, I er alle den Højestes Sønner;

7  dog skal I dø som Mennesker, styrte som en af Fyrsterne!"

8  Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene får du til Arv!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23