«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 8

1  (Til sangmesteren. Al-haggittit. En salme af David.) HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, som bredte din Højhed ud over Himlen!

2  Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

3  Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte,

4  hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

5  Du gjorde ham lidet ringere end Gud. med Ære og Herlighed kroned du ham;

6  du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder,

7  Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr,

8  Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier.

9  HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23