«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 75

1  (Til Sangmesteren. Al-tasjhet. En Salme af Asaf. En sang.) Vi takker dig, Gud, vi takker dig; de, der påkalder dit Navn, fortæller dine Undere.

2  "Selv om jeg udsætter Sagen, dømmer jeg dog med Retfærd;

3  vakler end Jorden og alle, som bor derpå, har jeg dog grundfæstet dens Støtter." - Sela.

4  Til Dårerne siger jeg: "Vær ej Dårer!" og til de gudløse: "Løft ej Hornet,

5  løft ikke eders Horn mod Himlen, tal ikke med knejsende Nakke!"

6  Thi hverken fra Øst eller Vest kommer Hjælp, ej heller fra Ørk eller Bjerge.

7  Nej, den, som dømmer, er Gud, han nedbøjer en, ophøjer en anden.

8  Thi i HERRENs Hånd er et Bæger med skummende, krydet Vin. han skænker i for een efter een, selv Bærmen drikker de ud; alle Jordens gudløse drikker.

9  Men jeg skal juble evindelig, lovsynge Jakobs Gud;

10  alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23