«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 64

1  (Til sangmesteren. En salme af David.) Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende;

2  skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob.

3  der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen

4  for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset.

5  Ihærdigt lægger de onde Råd, skryder af, at de lægger Snarer siger: "Hvem skulde se os?"

6  De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke - og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.

7  Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat;

8  han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;

9  alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming;

10  de retfærdige glædes i HERREN og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23