«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 4

1  (Til sangmesteren. Med strengespil. En salme af David.) Svar, når jeg råber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær nådig og hør min Bøn!

2  Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? - Sela.

3  Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HERREN, hører han mig.

4  Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! - Sela.

5  Bring rette Ofre og stol på HERREN!

6  Mange siger: "Hvo bringer os Lykke?" Opløft på os dit Åsyns Lys!

7  HERRE, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over.

8  I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23