«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 29

1  (En salme af David.) Giver HERREN, I Guds Sønner, giver Herren Ære og Pris,

2  giver HERREN hans Navns Ære; tilbed HERREN i helligt Skrud!

3  HERRENs Røst er over Vandene, Ærens Gud lader Tordenen rulle, HERREN, over de vældige Vande!

4  HERRENs Røst med Vælde, HERRENs Røst i Højhed,

5  HERRENs Røst, den splintrer Cedre, HERREN splintrer Libanons Cedre,

6  får Libanon til at springe som en Kalv og Sirjon som den vilde Okse!

7  HERRENs Røst udslynger Luer.

8  HERRENs Røst får Ørk til at skælve, HERREN får Kadesj's Ørk til at skælve!

9  HERRENs Røst får Hind til at føde, og den gør lyst i Skoven. Alt i hans Helligdom råber: "Ære!"

10  HERREN tog Sæde og sendte Vandfloden, HERREN tog Sæde som Konge for evigt.

11  HERREN give Kraft til sit Folk, HERREN velsigne sit Folk med Fred!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23