«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 26

1  (Af David.) Skaf mig ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler på HERREN uden at vakle.

2  Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

3  thi din Miskundhed står mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.

4  Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.

5  Jeg hader de ondes Forsamling, hos gudløse sidder jeg ej.

6  Jeg tvætter mine Hænder i Renhed, at jeg kan vandre omkring dit Alter, HERRE,

7  for at istemme Takkesang, fortælle om alle dine Undere.

8  HERRE, jeg elsker dit Hus, det Sted, hvor din Herlighed bor.

9  Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd,

10  i hvis Hænder er Skændselsdåd, hvis højre er fuld af Bestikkelse.

11  Jeg har jo vandret i Uskyld, forløs mig og vær mig nådig!

12  Min Fod står på den jævne Grund, i Forsamlinger vil jeg love HERREN.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23