«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 24

1  (Af David. En salme.) HERRENs er Jorden og dens Fylde, Jorderig og de, som bor derpå;

2  thi han har grundlagt den på Have, grundfæstet den på Strømme.

3  Hvo kan gå op på HERRENs Bjerg, og hvo kan stå på hans hellige Sted?

4  Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;

5  han får Velsignelse fra HERREN, Retfærdighed fra sin Frelses Gud.

6  Så er den Slægt, som spørger efter ham, som søger dit Åsyn, Jakobs Gud! - Sela.

7  Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

8  Hvo er den Ærens Konge? HERREN, stærk og vældig, HERREN, vældig i Krig!

9  Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

10  Hvo er han, den Ærens Konge? HERREN, Hærskarers Herre, han er Ærens Konge! - Sela.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23