«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 149

1  Halleluja! syng Herren en ny sang, hans Pris i de frommes Forsamling!

2  Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn,

3  de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer;

4  thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

5  De fromme skal juble med Ære, synge på deres Lejer med Fryd,

6  med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Hånd

7  for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene,

8  for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern

9  og fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja! -

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23