«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 146

1  Halleluja! Pris HERREN, min Sjæl!

2  Jeg vil prise HERREN hele mit Liv, lovsynge min Gud, så længe jeg lever.

3  Sæt ikke eders Lid til Fyrster, til et Menneskebarn, der ikke kan hjælpe!

4  Hans Ånd går bort, han bliver til Jord igen, hans Råd er bristet samme Dag.

5  Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Håb står til HERREN hans Gud,

6  som skabte Himmel og Jord, Havet og alf, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

7  og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! HERREN løser de fangne,

8  HERREN åbner de blindes Øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN elsker de retfærdige,

9  HERREN vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget.

10  HERREN er Konge for evigt, din Gud, o Zion, fra Slægt til Slægt. Halleluja!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23