«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 138

1  (Af David.) Jeg vil prise dig HERRE, at hele lovsynge dig for Guderne;

2  jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord.

3  Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.

4  Alle Jordens Konger skal prise dig, HERRE, når de hører din Munds Ord,

5  og synge om HERRENs Veje; thi stor er HERRENs Ære,

6  thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

7  Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse.

8  HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23