«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 128

1  (Sang til Festrejserne.) Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje!

2  Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel!

3  Som en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus, som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord.

4  Se, så velsignes den Mand, der frygter HERREN.

5  HERREN velsigne dig fra Zion, at du må se Jerusalems Lykke alle dit Livs Dage

6  og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23