«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 123

1  (Sang til Festrejserne.) Jeg løfter mine Øjne til dig, som troner i Himlen!

2  Som trælles øjne følger deres Herres Hånd, som en Trælkvindes Øjne følger hendes Frues Hånd, så følger vore Øjne HERREN vor Gud, til han er os nådig.

3  Forbarm dig over os, HERRE, forbarm dig! Thi overmætte er vi af Spot,

4  overmæt er vor Sjæl af de sorgløses Hån, de stoltes Spot!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23