«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 120

1  (Sang til Festrejserne.) Jeg råbte til HERREN i Nød, og han svarede mig.

2  HERRE, udfri min Sjæl fra Løgnelæber, fra den falske Tunge!

3  Der ramme dig dette og hint, du falske Tunge!

4  Den stærkes Pile er hvæsset ved glødende Gyvel.

5  Ve mig, at jeg må leve som fremmed i Mesjek, bo iblandt Kedars Telte!

6  Min Sjæl har længe nok boet blandt Folk, som hader Fred.

7  Jeg vil Fred; men taler jeg, vil de Krig!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23