«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 117

1  Halleluja! Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer,

2  thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENs Trofasthed varer evindelig!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23