«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 114

1  Halleluja! Da Israel drog fra Ægypten, Jakobs Hus fra det stammende Folk,

2  da blev Juda hans Helligdom, Israel blev hans Rige.

3  Havet så det og flyede, Jordan trak sig tilbage,

4  Bjergene sprang som Vædre, Højene hopped som Lam.

5  Hvad fejler du, Hav, at du flyr, Jordan, hvi går du tilbage,

6  hvi springer I Bjerge som Vædre, hvi hopper I Høje som Lam?

7  Skælv, Jord, for HERRENs Åsyn, for Jakobs Guds Åsyn,

8  han, som gør Klipper til Vanddrag, til Kildevæld hården Flint!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23