«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 11

1  (Til sangmesteren. Af David.) Jeg tager min Tilflugt til HERREN! Hvor kan I sige til min Sjæl: "Fly som en Fugl til Bjergene!

2  Thi se, de gudløse spænder Buen, lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet.

3  Når selv Grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?"

4  HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENs Trone; på Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn;

5  retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl;

6  over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmålte Bæger.

7  Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Åsyn!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23