«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 100

1  (En Salme. Til Takofferet.) Råb af Fryd for HERREN, al jorden,

2  tjener HERREN med Glæde, kom for hans Åsyn med Jubel!

3  Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.

4  Gå ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgårde, tak ham og lov hans Navn!

5  Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23