«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

1 Timoteus 3

1  Den Tale er troværdig; dersom nogen begærer en Tilsynsgerning har han Lyst til en skøn Gerning.

2  En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

3  ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmål, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;

4  en Mand, som forestår sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;

5  (dersom en ikke veed at forestå sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)

6  ikke ny i Troen, som at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens Dom.

7  Men han bør også have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor; for at han ikke skal falde i Forhånelse og Djævelens Snare.

8  Menighedstjenere bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,

9  bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

10  Men også disse skulle først prøves, og siden gøre Tjeneste, hvis de ere ustrafelige.

11  Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting.

12  En Menighedstjener skal være een Kvindes Mand og forestå sine Børn og sit eget Hus vel.

13  Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen på Kristus Jesus.

14  Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg håber at komme snart til dig;

15  men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

16  Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev åbenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Ånd, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23