«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Første Krønikebog 25

1  Derpå udskilte David og Hærførerne til Tjenesten Asafs, Hemans og Jedutuns Sønner, som i profetisk Henrykkelse spillede på Citre, Harper og Cymbler; og Tallet på de Mænd, der havde med denne Tjeneste at gøre, var:

2  Af Asafs Sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'ela, Asafs Sønner under Ledelse af Asaf, der spillede i profetisk Henrykkelse under Kongens Ledelse.

3  Af Jedutun: Jedutuns Sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i, Hasjabja og Mattitja, seks, under Ledelse af deres Fader Jedutun, der i profetisk Henrykkelse spillede på Citer, når HERREN blev lovet og priset.

4  Af Heman: Hemans Sønner Bukkija, Mattanja, Uzziel, Sjubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahaziot.

5  Alle disse var Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord; for at løfte hans Horn gav Gud Heman fjorten Sønner og tre Døtre.

6  Alle disse spillede under deres Faders Ledelse ved Sangen i HERRENs Hus på Cymbler, Harper og Citre for således at gøre Tjeneste i Guds Hus under Ledelse af Kongen, Asaf, Jedutun og Heman.

7  Deres Tal, sammenregnet med deres Brødre, der var oplært til at synge HERRENs Sange, var 288, kyndige Folk til Hobe.

8  De kastede Lod om Ordningen af Tjenesten med lige Kår både for små og for store, Mestre og Lærlinge.

9  Det første Lod traf Josef, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv; det andet Gedalja, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv;

10  det tredje Zakkur, hans Sønner og Brødre, tolv;

11  det fjerde Jizri, hans Sønner og Brødre, tolv;

12  det femte Netanja, hans Sønner og Brødre, tolv;

13  det sjette Bukkija, hans Sønner og Brødre, tolv;

14  det syvende Jesar'ela, hans Sønner og Brødre, tolv;

15  det ottende Jesjaja, hans Sønner og Brødre, tolv;

16  det niende Mattanja, hans Sønner og Brødre, tolv;

17  det tiende Sjim'i, hans Sønner og Brødre, tolv;

18  det ellevte Uzziel, hans Sønner og Brødre, tolv;

19  det tolvte Hasjabja, hans Sønner og Brødre, tolv;

20  det trettende Sjubael, hans Sønner og Brødre, tolv;

21  det fjortende Mattitja, hans Sønner og Brødre, tolv;

22  det femtende Jeremot, hans Sønner og Brødre, tolv;

23  det sekstende Hananja, hans Sønner og Brødre, tolv;

24  det syttende Josjbekasja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25  det attende Hanani, hans Sønner og Brødre, tolv;

26  det nittende Malloti, hans Sønner og Brødre, tolv;

27  det tyvende Eliata, hans Sønner og Brødre, tolv;

28  det een og tyvende Hotir, hans Sønner og Brødre, tolv;

29  det to og tyvende Giddalti, hans Sønner og Brødre, tolv;

30  det tre og tyvende Mahaziot, hans Sønner og Brødre, tolv;

31  det fire og tyvende Romamti-Ezer, hans Sønner og Brødre, tolv.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23