Lukas stel Jesus voor as die ideale Man -- Hoofstuk 10"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens" -- Hoe behoort ons as mense op te tree? Lukas leer ons waardevolle lesse oor hoe ons moet leef in hierdie dag -- Volg die Skrif in alles wat ons doen

First published on the 6th of August 2021 — Last updated on the 6th of August 2021

Jesus het nog 70 mense by Sy groep bygevoeg, en hulle twee twee uitgestuur.

Daar is altyd baie werk om te doen. Luiheid is nie ‘n Christelike deugd nie.

Lukas 10:1 En ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom.

2 Hy sê toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur.

3 Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe.

4 Moenie ’n beurs of ’n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie.

5 En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers: Vrede vir hierdie huis!

6 En as dáár ’n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit tot julle terugkeer.

7 Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie.

Die dissipels is arm uitgestuur. Evangelisasie was nie afhanklik van geld. Hulle moes ook nie huis tot huis sosiale besoeke doen nie. Hulle sou preek en genees in sommige stede, en verwerp word in ander.

God sal later daardie stede wat die waarheid verwerp het, streng oordeel.

 

 

Lukas 10:17 En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.

18 Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ’n bliksem uit die hemel sien val.

Christene is altyd beindruk met bonatuurlike krag.

Jesus herinner hulle dat Hy die duiwel in die begin uit die Hemel geskop het. Hy het dus krag oor die duiwel.

Lukas 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Jesus verleen Sy dissipels van Sy indrukwekkende krag. Maar ons sukses moet in die Hemel geskryf word, waar dit nie nou gesien kan word nie. Nie op aarde tussen die dinge wat gesien kan word nie.

Onthou dat Judas ook hierdie krag gehad het, maar dit doen hom geen goed aan die einde, toe hy besluit het om geld na te jaag.

Lukas 10:21 In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.

Menslike slimheid sal nie die verborgenhede van die Skriftuur openbaar nie. Lang jare op Universiteit en Bybel Skool sal nie die waarheid verduidelik nie. Elke denominasie het sy eie opleiding sentrums, wat almal verskillende leerstellings onderrig. Watse seminaar het die regte waarheid? Enige van hulle?

God openbaar Sy waarheid aan die mees onwaarskynlike persone.

Ons moet bid dat ons oë gesalf sal wees met oogsalf. Anders sal ons nie die regte waarheid sien nie.

 

 

Lukas verduidelik twee punte van menslike gedrag:

Wees gereed om enigiemand te help wat regtig hulp nodig het, maar onthou dat liefdadigheidswerk nie meer belangrik is as om die Woord van God te hoor nie.

Jesus vertel die gelykenis van die goeie Samaritaan, wat 'n beroofte en beseerde man van 'n ander ras gehelp het. Hy het sy eie geld gebruik om die medies koste te betaal.

Hy was 'n goeie buurman omdat hy slegs een ras beskou het – die menslike ras. Alle versperrings van kleur, geloof, nasionaliteit, stam, ensovoorts vervaag wanneer mense hulp benodig.

 

 

In 'n dorp was twee susters. Een het die dissipels gehelp om te eet, en die ander het na die Woord van God geluister.

Martha het haar tyd gebruik om die dissipels te bedien met kos en die was van skottelgoed. Toe kla sy dat Maria haar nie help met hierdie fisiese werk nie.

Vir ons lyk dit of Martha die beter persoon was, omdat sy so besig was om ander mense te voed. Hierdie is 'n belangrike funksie, want mense kan nie leef sonder om te eet nie.

Maar hulle sal binnekort weer honger word. Jesus het gesê dat dit eintlik beter is om stil te sit en jou eie siel te voed op die Woord van God. Dan het jy Bybel waarhede wat jy met ander kan deel. Enige Skriftuurlike waarheid is vir ewig. Jy kan jou kos verloor deur 'n rower, maar God se Woord in jou gedagtes kan nooit van jou af weggeneem word nie.

Lukas 10:41 Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;

Lukas 10:42 maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23