God die Vader is onsigbaar en het geen vorm nie, so wat is sy regterhand?God die Vader is onsigbaar en het geen vorm nie. So, Hy het in 'n perfekte Man, Jesus gewoon, die Seun van God, sodat ons kan sien hoe God sou wees as Hy 'n Man was.

First published on the 22nd of October 2017 — Last updated on the 5th of April 2019

Einstein het lig op twee baie verskillende maniere beskryf. Hy het gesê dat dit soos golwe optree. Op ander tye, in 'n oënskynlike teenstrydigheid, was sy ander beskrywing van lig dat dit soos stroom deeltjies optree. Tog was dit deel van sy briljantheid. Hy het die vreemde aard van lig gewillig aanvaar, en het gekies watse kenmerk die beste die probleem kon addreseer wat hy probeer oplos het.

Vandag aanvaar alle fisici hierdie sogenaamde "dubbele" aard van lig. Lig kan optree as 'n golf of as 'n deeltjie.

Soms sien wetenskaplikes lig as 'n golf, net soos rimpels op die oppervlak van water wat in alle rigtings beweeg.

 

Drawing53

 

Soms sien hulle lig as 'n stroom deeltjies, soos 'n koeël, wat net in een rigting beweeg.

 

Drawing54a

 

Dit is onmoontlik vir ons om regtig te verstaan hoe dieselfde lig op twee sulke teenstrydige maniere kan optree. Maar dit doen wel.

Hoe verstaan 'n mens die beste hoe lig sulke onmoontlike gedrag kan vertoon? As jy aan lig dink as 'n golf, moenie aan dit dink as 'n deeltjie op daardie tydstip nie. Dan, as jy aan lig as 'n deeltjie dink, moenie terselfdetyd aan dit dink as 'n golf nie.

Johannes 8:12 En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; ...

As Jesus ons geestelike lig is, moet Hy ook gedrag vertoon wat vir ons onmoontlik voorkom.

Soms tree Hy op soos 'n Man. Op ander tye tree Hy op soos God.

Maar God is 'n Gees, en nie vlees en been nie.

Johannes 4:24 God is Gees:

So 'n mens van vlees en been kan nie God wees nie.

Johannes 20:28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Tog het Thomas hom God genoem.

Hoe gebeur hierdie oënskynlik onmoontlike en verwarrende kombinasie van Man en God?

 

Drawing55

 

Jesus het op water geloop op die see van Galiléa, wat vir 'n man onmoontlik is om te doen.

Job praat van God en sê:

Job 9:8 wat alleen die hemel uitspan en stap op die golwe van die see;

God alleen kan op water loop. Dus moet Jesus, ondanks die feit dat hy 'n Man is, ook God wees.

Jy sê dit is onmoontlik. Ek simpatiseer met jou.

Maar dit lyk ook onmoontlik vir lig om 'n deeltjie te wees en in een rigting te beweeg, en terselfdetyd te kan optree soos 'n golf wat in alle rigtings rippel. Maar lig doen dit. Lig is 'n raaisel.

So is God.

1 Timótheüs 3:16 En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, ...

Jesus het maklik deur die lug op beweeg na die Hemel op Hemelvaart dag. 'n Man kan dit nie doen nie.

 

Drawing62

 

2 Samuel 22:11 En Hy het op ’n gérub gery en gevlieg; ja, Hy het verskyn op die vlerke van die wind.

God beweeg maklik deur dun lug.

Hierdie ongelooflike Man, Jesus, het net soos God opgetree.

 

Drawing60

 

Jesus het vir Lasarus uit sy graf opgewek. Net God kan die lewe aan die dooie gee. Die mens kan dit nie doen nie.

Jesus het weereens net soos God opgetree.

Hy het vyf brode en twee visse geneem wat 'n redelike middagete vir 'n jong seun was.

 

Drawing58

 

Toe gebeur daar iets wonderbaars. In Sy hande het hierdie kos vermenigvuldig en die mandjies wat sy dissipels gedra het, is weer en weer volgemaak, sodat die dissipels 5000 mans daarmee kon voed.

 

Drawing57

 

Dit is onmoontlik vir 'n man om gaar kos in oorvloed te skep. Weereens het die Man, Jesus, soos God opgetree.

Natuurlike lig, soos ons ontdek het, is beide golf en deeltjie - wat 'n geheimsinnige samesmelting van twee teenoorgesteldes aandui.

Jesus, die Lig van die wêreld, is 'n geheimsinnige samesmelting van beide Man en God.

1 Timótheüs 3:16 En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, ...

Wat beteken dit?

Kolossense 2:9 Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

God is 'n Gees. En al hierdie Gees het binne-in die liggaam van die mens, Jesus gewoon.

 

Drawing1a

 

Johannes 5:19 Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so.

Die Vader is die inwonende bonatuurlike Gees.

Die Seun is die menslike Man waarin God woon.

In enige mens beheer die gees binne die persoon die aksies en gedagtes van daardie persoon se liggaam.

Hoe kan Jesus gelyk wees aan Sy Vader, en tog sê dat Sy Vader groter is as Hy?

Filippense 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

Johannes 14:28 ... omdat my Vader groter is as Ek.

Jou gees en jou liggaam is gelyk omdat beide jy is.

Tog is jou gees, wat jou gedagtes vorm, die baas wat in beheer is van jou liggaam.

Die Bybel praat van God die Vader omdat God 'n Gees is.

Die Bybel sê nooit God die Seun nie.

 

Drawing24-3

 

Die Seun is die Man van vlees en been waarin God woon.

Maar God is nie vlees en been nie. Dus kan die Seun nie God wees nie.

Die Bybel sê "die Seun van God".

 

 

Probeer 'n nuwe oogpunt. Die onsigbare gees in jou is die "vader", en jou sigbare liggaam is die "seun" wat die onsigbare, inwonende gees gehoorsaam. Want jou gees beheer jou liggaam en motiveer dit om te doen wat jy doen.

Nou het ons 'n groot probleem wanneer ons God bespreek: God is onsigbaar en kan nie gesien word nie.

Johannes 1:18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.

Ons sal God nooit sien nie, omdat Hy 'n Gees is, en ons menslike oë en al ons wetenskaplike instrumente kan nie 'n gees sien nie. Jy kan nie die gees van lewe wat in jou is sien nie.

Johannes 5:37 En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie.

God is 'n Gees, en het geen vorm wat ons kon herken nie.

Daarom kan God nie 'n regterhand hê nie.

Onthou, God was gemanifesteer in die vlees. God (die Vader) was die onsigbare, bonatuurlike Gees wat in die menslike Man Jesus geleef het, Wie die Seun van God genoem word. Die optrede van die Man het die aard van die inwonende Gees in Hom geopenbaar.

Die mens, aan die buitekant, was onder die bonatuurlike beheer van die inwonende Gees.

Hierdie was die perfekte rolmodel vir ons almal.

God wil hê dat ons wedergebore moet wees en dat Hy dan 'n gedeelte van Sy Heilige Gees in ons kan plaas, en wil dan hê dat ons hele liggaam in onderwerping van hierdie inwonende Gees gebring word.

 

Drawing3e

 

Handelinge 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, ...

1 Korinthiërs 3:16 Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

Die wonderwerk van die Gees van God is dat Dit soos die reën uit die hemel kan uitgiet, en dan kan gedeeltes van die Gees in die harte van die gelowiges ingaan.

Jeremia 23:24 ... Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die Here.

God se onsigbare Gees is in die Liggaam van Sy Seun, en tog vul dit die Heelal en kan ook in Sy heiliges gevind word. Hoe is dit moontlik?

Dink aan televisiestelle.

 

Drawing65a

 

Hierdie man kondig nuus aan in die uitsaaistudio van die televisienetwerk.

Sy beeld projekteer uit vanaf die studio in alle rigtings in. Die televisiegolwe is onsigbaar (net soos God se Gees) en gaan deur die mure van huise en vul al die kamers en al die oop ruimtes tussenin.

Niks kan hierdie golwe opspoor nie - tensy daar 'n spesiale ontvanger is, wat 'n televisiestel genoem word.

Dan verskyn 'n beeld van die aankondiger op elke funksionele TV-stel.

Dit lyk hier asof daar vyf persone teenwoordig is. Maar daar is net een persoon, die aankondiger wat jy kan aanraak deur sy hand te skud. Jy kan nie kontak maak met die ander vier beelde op die skerms nie. Jy kan net die glas van die TV-skerms raak, nie die persoon nie.

Net so projekteer God sy Gees aan "elkeen wat wil", maar hierdie Heilige Gees kan slegs deur 'n gelowige wat 'n berouvolle hart het, opgespoor word. God se bloed reinig ons harte sodat ons 'n skoon "skerm" het om die Gees van God wat in ons is, te manifesteer of te wys.

Ja, ek het God se bloed gesê.

Paulus het met die ouderlinge van Efese gespreek en gesê:

Handelinge 20:28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.

Meer en meer besef ons dat hierdie ongelooflike Persoon genaamd Jesus, 'n wonderlike kombinasie van beide Man en God is.

Wetenskaplikes wens dat die lig net 'n golf of net 'n deeltjie is. Maar dit is albei.

Galásiërs 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. ...

Romeine 8:10 Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid.

Die Heilige Gees is Christus wat in ons woon.

Daar is een Here. Jesus is die Here. En daardie Here is die Gees.

Filippense 2:11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is ...

2 Korinthiërs 3:17 Die Here is die Gees, ...

Efésiërs 4:5 een Here ...

 

 

Ons kan nie God sien nie, want Hy is 'n onsigbare Gees wat geen vorm het nie.

Ons kan net die Liggaam waarin God woon sien.

Kom ons kyk na wat bedoel word met die "regterhand van God".

Dit moet simbolies wees, aangesien God die Vader geen vorm het nie en dus geen hand kan hê nie.

By die Rooi See, toe die Egiptenaars verdrink het, het Moses gesing:

Exodus 15:6 o Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand.

 

Drawing71

 

God se krag is gesimboliseer as 'n sterk vuis wat die vyand 'n uitklopslag gegee het.

God was onsigbaar op hierdie toneel. Maar Sy wonderlike krag was sigbaar in die verskriklike vernietiging van die verdrinkende vyand.

As ons probeer om 'n analogie hiervan te maak, kan ons dit vergelyk met 'n verwoestende regterhand hou van 'n bokser wat sy teenstander uitklop.

 

Drawing72

 

 

'n Man se regterhand is 'n baie effektiewe simbool van losgelate krag.

 

 

Matthéüs 26:64 Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.

Hier dui Jesus duidelik aan dat die regterhand 'n simbool van krag is.

Lukas 22:69 Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God.

Die krag wat Jesus wil manifesteer, is nie die krag van 'n mens nie, soos 'n uitklop hou, maar eerder die bonatuurlike krag van God, soortgelyk aan wat Moses op die oewer van die Rooi See gesien het.

 

 

Hebreërs 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Die bonatuurlike Gees van God het in die menslike liggaam van Jesus gewoon. Die optrede van die Man genaamd Jesus, het die karakter van die onsigbare God wat in sy liggaam gewoon het, uitdruklik gemanifesteer of vertoon.

Jesus was die Dienaar, die Werker, die Offer, wat gekom het om versoening te bring vir ons sondes.

'n Noodsaaklike werker in 'n maatskappy word die "regterhand man" van die baas genoem.

'n Man se regterhand is wat hom in staat stel om sy werk te doen en sy vaardighede te vertoon.

 

Drawing69

 

Hebreërs 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Om ons swak hande in die regterhand van God te plaas, is 'n pragtige analogie om te beskryf hoe die krag van God, as ons by Sy Woord bly, ons deur die beproewings en versoekings van hierdie wêreld kan bring.

 

Drawing68

 

Hebreërs 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

 

Drawing49

 

Golgota was ware krag. Dit is waar sonde en satan 'n uitklopslag gekry het.

Jesaja 49:16 Kyk, Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My.

Die spykers in Sy hande het ons name in Sy handpalms gegraveer.

Hebreërs 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Jesus het gaan sit op die "regterhand" of die "krag" van die Majesteit in die Hemel. Daar is geen groter glorie nie.

Majesteit verwys na 'n koning. En Jesus is die Koning van die konings.

Openbaring 19:16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

Jesus besit al die krag as Koning van die Hemel en die Aarde.

Matthéüs 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Openbaring 1:8 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Hy is die Almagtige God. Hy het alle mag. Ons name is in sy hande vasgelê.

 

Drawing66

 

Ons toekoms is daarom veilig. Sy regterhand simboliseer Sy opperste krag. Die enigste krag wat ons in ons eie hande het, is wanneer ons hulle in gebed hou.

1 Thessalonicense 5:17 Bid sonder ophou.

Baie Christene dink dat Stéfanus 'n Godheid van twee mense in die hemel gesien het toe hy gesterf het.

Handelinge 7:55 Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.

56 En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

 

Drawing2c

 

Hierdie prentjie dui op twee persone, dus dit is geen bewys van die Drie-eenheid - wat beweer dat daar drie mense in die Godheid is nie. Hierdie prentjie word gebruik deur Jehovah Getuies, en ander, wat glo dat die Godheid bestaan uit twee mense.

Hierdie Skrif blyk twee mense te wys. Daar is geen Skrif wat drie mense wys nie. Die Jehovah Getuies wen dus punte met hierdie Skrif in vergelyking met die Drie-eenheidsleer.

 

 

Maar om twee mense in die Godheid te hê, weerspreek sekere Skrifte.

Johannes 4:24 God is Gees:

'n Gees is onsigbaar.

Johannes 1:18 Niemand het ooit God gesien nie; ...

Johannes 5:37 En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie.

Die prentjie wat ek van God die Vader wat op 'n troon sit geteken het, is verkeerd omdat God geen vorm het nie.

Jesaja 43:11 Ek, Ek is die Here, en daar is geen Heiland buiten My nie.

Jy kan nooit die Verlosser, Jesus, langs God sien staan nie. Dit is baie onskriftuurlik.

So, wat het Stéfanus gesien?

Handelinge 7:55 Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.

Stéfanus het die heerlikheid van God gesien. Dit was iets wat helder geskyn het.

 

Drawing7c

 

Matthéüs 26:64 Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.

Hier dui Jesus duidelik aan dat die regterhand 'n simbool van krag is.

Lukas 22:69 Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God.

Die regterhand van die onsigbare en vormlose God (wat 'n Gees is en geen regterhand het nie) is bloot 'n simbool van Sy bonatuurlike krag. Stéfanus het 'n wrede dood gesterf. Hy was die eerste Christelike martelaar. Jesus het Stéfanus 'n visioen van Homself in die Hemel gegee, wat aangedui het dat Jesus volle krag het oor die lewe en die dood, goed en kwaad. Alhoewel dit blyk dat alles vir Stéfanus verkeerd gegaan het, het hierdie visioen hom gewys dat Jesus volle beheer oor hierdie gebeurtenisse gehad het. Stéfanus se siel gaan na die Hemel, en hy sal in die eerste opstanding, 2000 jaar later, weer opstaan.

 

Drawing7a

 

Hierdie visie van krag was om Stéfanus aan te moedig om te weet dat Jesus die krag het om die dooies op te wek. Selfs as Stéfanus gesterf het, sou Jesus hom nog opwek in die tyd van die opstanding.

Handelinge 7:56 En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

Jesus het in die Hemel gestaan met die volle bonatuurlike krag van God wat Hom krag gee oor dood, hel en die graf. Stéfanus blyk gedoem te wees, maar hy was eintlik heeltemal veilig.

Daar is geen krag van Satan wat groter is as die "regterhand" van krag van God nie.

Handelinge 7:55 Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.

Waar kan hierdie heerlikheid van God gesien word?

2 Korinthiërs 4:6 Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn — dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.

 

Drawing10b

 

Uit die gesig van Jesus Christus skyn daar 'n lig van glorie.

Hierdie bonatuurlike glorie kom van die teenwoordigheid van die bonatuurlike God wat in Hom woon.

Jesus Christus is die aangesig van God. Die presiese beeld van die onsigbare God.

 

Drawing1c

 

As Paulus praat van Jesus, sê hy:

Hebreërs 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, ...

God het 'n wet gemaak dat niemand 'n beeld van God kon maak nie, omdat hulle dit verkeerd sou maak.

Levitikus 26:1 Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ’n gesnede beeld of ’n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie ...

God alleen kan 'n menslike ewebeeld van Homself maak. Dit was die Man Jesus. Dan sou God binne daardie ewebeeld woon.

Die volgende is sommige van die mislukte pogings van die mens om 'n beeld van God te sny of te verf. Heidene en Christene, is geneig om 'n drie-enige Godheid te bevoordeel.

Hierdie drie-eenheid godheid met drie name kom van Eqypt af.

 

Drawing6-6

Die troon verteenwoordig hul godheid. Drie persone wat god maak.

 

 

Hierdie drie-eenheid het gekom van die verre Ooste. Drie koppe op een liggaam. Drie-in-een.

 

Drawing41

 

 

Hierdie beeld van 'n drie-in-een drie-eenheid (drie koppe in een liggaam) kom van die Hindoes in Indië.

 

Drawing8-4

 

 

Die volgende Drie-eenheid kom van 'n Rooms-Katolieke kerk kunstenaar.

 

Drawing47

Let op dat God die Vader die driedubbele kroon van die pous dra. Maar in 1963 het die nuwe pous, Paulus VI, die driekroon afgehaal na sy kroning en dit is nog nooit weer gedra nie. Hierdie prentjie van God is dus nou verouderd.

 

 

Die volgende Drie-eenheid is 'n Protestantse weergawe. Dit toon die Heilige Gees as 'n duif nie 'n persoon nie. Hierdie soort denke het gelei tot die Jehovah Getuies, en ander, wat beweer dat daar net twee Persone in die Godheid is. God die Vader en die Seun wat 'n mindere god is.

 

Drawing2f

 

Menslike verbeelding ken geen grense nie.Hierdie en baie ander variasies van mense se idees van God, is deur slim mense gekerf of geverf.

Al hierdie beelde en prente verteenwoordig God verkeerdelik omdat Hy onsigbaar is en geen vorm het nie.

Maar die bonatuurlike God het 'n menslike Man, Jesus Christus, gemaak sodat die volheid van God binne hierdie Man kon lewe. Jesus het aan ons geopenbaar hoe God sou wees as God 'n Man was.

Johannes 14:9 Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?

Jesus Christus is die enigste akkurate sigbare beeld van hoe God lyk.

Stel Jesus in jou gedagtes voor. Dit is die naaste wat jy ooit dit sal regkry om te weet hoe God lyk.

1 Johannes 5:20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.

21 My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.

Jesus Christus is die ware God in menslike vorm. Hy is ons Bloedverwante Verlosser. Hy is God, en tog is Hy ook 'n Man. Omdat Hy 'n Man is, verstaan Hy ons. Hy het ons lewe op hierdie aarde gedeel. As 'n Medemens het Hy ons lief. Net soos ons ander mense liefhet, ten spyte van hul foute.

 

 

'n Finale gedagte.

Die moeder van Jakobus en Johannes het hierdie guns gevra:

Matthéüs 20:21 En Hy sê vir haar: Wat wil jy hê? Sy antwoord Hom: Sê dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter- en een aan u linkerhand.

 

Drawing12a-1

 

Jesus het nooit gesê dat dit onmoontlik was nie.

Matthéüs 20:23 .... maar om te sit aan my regter- en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.

Daar sal 'n man aan Sy linkerhand en 'n man aan Sy regterhand in die koninkryk wees.

Hierdie volgende prentjie van die Godheid, wat Jesus en God die Vader wys, is onmoontlik:

 

Drawing3-5

 

Jesus kan nie aan die regterhand van God die Vader wees as 'n afsonderlike Persoon nie.

 

Drawing16c

 

Dan sal God die Vader die posisie aan die linkerhand van Jesus beklee.

Dus sal die toekomstige prentjie in die koninkryk sal so lyk:

 

Drawing16b-1

 

Daar sal net 'n posisie vir 'n persoon aan sy regterkant wees.

Maar Jesus het gesê dat die plekke aan sy linker- en regterhand nog nie toegeken is nie.

God die Vader woon, as die onsigbare Gees, binnein die menslike Liggaam van Jesus en twee Bybelse helde sal aan beide Sy linkerhand en Sy regterhand sit.

Jesus kry Sy krag van die God wat in Hom is. Die "regterhand" van die onsigbare Gees is hierdie krag.

Maar Jesus, as 'n Man, het twee letterlike hande. Twee mans kan dus aan weerskante van Hom sit.

Ons ware geestelike krag kom net uit die Gees van God wat in ons is.

Drawing18b

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23