Die Bybelse JaarIn hierdie studie sal ons sien dat die Bybelse jaar 360 dae het (met 12 maande van 30 dae elk).

First published on the 15th of May 2018 — Last updated on the 5th of April 2019

In hierdie studie sal ons sien dat die Bybelse jaar 360 dae het, met 12 maande van 30 dae elk.

Ons dink aan 'n jaar wat 365¼ dae het. Maar was dit altyd so? Baie ander nasies en kulture het verskillende kalenders gebruik van die een wat ons algemeen gebruik. Die Jode gebruik 'n maan kalender, waar hulle elke paar jaar 'n ekstra maand byvoeg om dinge weer uit te sorteer. Soos wat ons dae byvoeg in skrikkeljare. Die Moslems gebruik 'n maan kalender wat dateer uit 'n gebeurtenis in die lewe van Mohammed. Kyk na die geskiedenis van ons moderne kalender.

Baie veranderings is nog tot die 16de eeu nC tot op die kalender aangebring. Die Bybel is lank voor dit geskryf. Ons vra dus die vraag: "Gebruik die Bybel dieselfde kalender as ons?" Die logiese antwoord is: "Dit is waarskynlik dat die Bybelse kalender nie dieselfde is as ons huidige kalender nie".

Die dae van Noag


In Génesis 7 en 8 lees ons,

Génesis 7:11 In die seshonderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;

12 en die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.

24 En die waters het die oorhand behou oor die aarde honderd-en-vyftig dae lank.

Génesis 8:3 Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die end van honderd-en-vyftig dae.

4 En die ark het in die sewende maand, op die sewentiende dag van die maand, op die gebergte van Árarat gerus.

Die tydperk vanaf die 17de dag van die 2de maand tot die 17de dag van die 7de maand ('n tydperk van presies 5 maande) is 150 dae. Dit impliseer dat 'n Bybelse maand 30 dae het, en 'n Bybelse jaar 360 dae het.

Let asseblief daarop dat die Bybelse kalender nie dieselfde is as ons kalender nie. Alhoewel dit lyk asof dit die 17de Februarie tot 17 Julie is (wat ook 150 dae is), begin die Bybelse jaar iewers in ons maand Maart -- met oestyd.

Die kalender in Openbaring


Die profetiese kalender in die Bybel werk op dieselfde manier.

Openbaring 11:1 En ’n riet soos ’n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.

2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee-en-veertig maande lank vertrap.

3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank sal profeteer.

6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.

Twee en veertig maande is 1260 dae. Dit impliseer weer dat elke maand 30 dae is, en dat 'n jaar is 360 dae. God is altyd dieselfde.

(Om 'n idee te kry van wie een van hierdie profete is, sien:

Jakobus 5:17 Elía was ’n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie;

3½ jaar is dieselfde as 42 maande, is dieselfde as 1260 dae.)

Skriftuurlik


Die feit is dat ons nie ons algemene (heidense) kalender kan gebruik nie. In Jesaja lees ons dat alles volgens die wet en die getuienis (die Woord van God) moet wees.

Jesaja 8:19 En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel — moet ’n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?

20 Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ’n volk wat geen dageraad het nie.

Ons leef dus baie gevaarlik om die Skrif te verduidelik as ons enigiets gebruik wat nie Skriftuurlik is nie. Selfs tot die punt om met towenaars en die okkulte geassosieer te word!

Ons kalender


Daar is nog 'n rede waarom ons nie heidense jare kan gebruik nie. Julius Caesar het eers ons algemene (heidense) kalender korrek opgestel in "die jaar van verwarring" (46 vC), toe hy ongeveer 80 dae bygevoeg het om die kalender in lyn te kry met die aarde se wentelbaan. Daarna het Augustus Caesar 'n verandering gemaak wat 'n paar dae behels het.

Pous Gregory die 13de het die huidige kalender in 1582 nC gefinaliseer. Hy het dit gedoen deur die skrikkeljare aan die begin van elke eeu aan te pas. Weer is 'n paar dae bygevoeg. Al hierdie veranderinge maak dit bykans onmoontlik om presies (dws tot die dag) enige van die datums wat in sommige profesieë gebruik word, te bepaal. Ons kan egter veilig en akkuraat met die naaste deel van 'n jaar werk.

Die Dier


Daniël 7:23 Só het hy gesê: Die vierde dier — die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings — uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ’n ander een sal ná hulle opstaan, en hý sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ’n tyd en tye en die helfte van ’n tyd.

As ons kyk na wie die tye (kalender) verander het, kan ons nou ook die vierde dier identifiseer! Dit is die Romeine, en meer onlangs die Rooms-Katolieke Kerk. Moet ons op "die dier" staatmaak om vir ons 'n kalender te produseer voordat ons Bybelprofesieë kan uitwerk? Beslis nie!

Omskakeling


Om 'n sekere aantal Bybelse jare na ons huidige jaar-eenheid te omskep, maal ons met 360, en deel dit dan deur 365.24219879 (die lengte van ons huidige son kalenderjaar).

 

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23